Sunteți pe pagina 1din 15

Contabilitatea in ramuri

Tema 1: Contabilitatea constructiilor si costuririlor in constructive


1.Continutul si clasificareacontractelor de constructii
2.Contabilitatea costurilor contractuale
3.Costurile precontractuale
4.Contabilitatea cheltuielilor aferente crearii si intretinerii idificiilor temporare
5.Contabilitatea productiei in curs de executie

1.Continutul si clasificareacontractelor de constructii


Contractul de constructive contract incheiat intre antreprenori si beneficiari pentru
construirea,repararea,modernizarea unui activ sau al unui grup de active care ca proiectare
tehnologie si functionare sau destinatie sunt independente.
Conform conditiilor contractuale antreprenorului executa toate lucrarile tin evidenta costurilor
legate cu constructia obiectului,cumpara toate materialele.Antreprenorul reflecta in contabilitate
toate operatiile contabile privind consumul de materiale ,OMVSD,calcularea salariului,utilizarea
MF.
Beneficiarul reflecta operatiile de primirea a lucrarilor de la antreprenor si contabilizeaza
decontarile dintre antreprenor si beneficiar.
In functie de evidenta contabila ,antreprenorul tine evidenta in conformitate cu SNC : Contracte
de constructie.
Tipurile contractelor de constructie si criteriu de clasificare :
1.In fuctie de modul de segmentare si combinare deosebim :
1.1.Contractul de constructie aferente unui singur activ.Acestea sunt contractele de constructie cu
unul sau mai multi beneficiari ce pot fi tratate ca un singur contract daca acestea au fost
negociate intr-un singur pachet, sunt strans legate intre ele ce fac parte dintr-un proiect comun.
1.2.Contractul de constructie aferent mai multor active,in cazul in care un contract de constructie
precede construirea unui grup de active si lucrarilor aferente fiecarui activ si lucrarile aferente
fiecarui activ vor fi tratate ca un contract de constructie separat daca :
- pentru fiecare activ au fost prezentate aferente separate
- la incheierea contractului fiecare activ a fost supus unui negocieri separate si acceptate de catre
antreprenor si beneficiar
- pot fi identificate costurile si veniturilor aferente fiecarui activ

1.3.Contractul de constructie aferent unui activ conex.


La decizia beneficiarului contractul poate prevede unui activ conex sau contractul initial poate fi
modificat astfel : lucrurile de constructie aferente unui activ conex se trateaza ca un contract
separat cu conditii :
-activul respectiv se deosebeste semnificativ prin proiectare,tehnologii sau functionare
-negocierea pretului activului care are loc fara a se tine cont de valoarea initiala a contractului.
2.In functie de modul de stabilire a pretului deosebim :
2.1 Contractul de constructie cu pret fix care prevede un pret fix al contractului
2.2. Contractul de constructie Cost plus care prevede recuperarea de catre beneficiar a
costurilor contractuale negociate si la care se adauga un procent din aceste costuri sau o suma
fixa.
2.3 Contracte de constructie mixte care imbina prevederi ale contracelor cu pret fix si a
contractelor Cost plus
2.Contabilitatea costurilor contractuale
Costurile contractual include :
1.Costuri care pot fi incluse in mod direct in costul contractului de construcite(costul
salariului,costuri material ,costuri OMVSD)
2.Costurile indirect contractuale sunt numite costuri legate de intretinere si exploatara masinelor
si mecanismelor si care nu pot fi incluse direct in contract.
Costurile indirecte contractuale se impartin doua grupe :
2.1 costuri unice cele care sunt conditionate de incarcarea,transportarea,descarcarea.Pentru
evidenta costurilor contractuale este prevazut contul 171 si 261.Daca perioada de constructie a
obiectului mai mare de un an aceste conturi sunt contabilizate in 171 dar cand constructia
dureaza mai putin de un an se contabilizeazala contul 261.
Exemplu : Sa admitem ca la intreprindere de constructie exista urmatoarele date :
1.Costuri de incarcare,descarcare prestate de o organizatie terta 3000 lei fara TVA
2.Costruri de transportara macaralei pana la locul de instalare -18000 lei fara TVA
3.Salariu calculat muncitorilor organizatiei de constructie la descarcaresi curatirea locului 2000
4.Contributiile medicale si durata constructie obiectului se stabileste de doi ani,lucrarile au
inceput la 1 martie 2012
1.DT 171 -3000 lei
DT 534 600 lei

CT 521,543 3600 lei


2.DT 171 18000 lei
DT 534 3600
CT521,543 21600 lei
3.DT 171 2550 lei
CT 531 2000 lei
CT 533 460 lei (23%)
CT 533 90 lei (4,5%)
Rulatujul pe DT 171 = 3000+18000+2550 = 23550 lei
Cota parte a cheltuielilor anicipate pe termen lung recunoscute ca cheltuieli anticipate curente
23550 / 24 *10 = 9812 lei (
2012 10 luni
DT 261 9812 lei
CT 171 9812 lei
981,2 lei pe luna
DT 711.1- 981,2 (timp de 10 luni)
CT 261 981,2
Anul 2013
981,2 *12 luni = 11775 lei
La 1 inuarie 2013 intocmim
DT 261 CT 171 11775 lei
DT 711.7 CT 261 981,2 lei timp de 12 luni
Pe 31 decembrie 2013 la contul 261 ramanie 0 lei
1 ianuraie 2014
DT 261 CT 171 - 1962,50 LEI
DT 711,5 Ct 261 981,5 lei (ianuarie)
DT 711.5 Ct 261 -981,5 lei (februarie)

3.Costuri curente sunt numite costurile la intretinerea si exploatarea masinelor si


mecanizlemlor,costurile la intretinrea si exploatarea masinelor de constructie sunt contabilizate
pe urmatoarele articole :
1.calcularea salariului muncitorilor si contribuitii
2.costuri de combustibil,de energie electrica
3.costuri de reparatie
Toate aceste costuri sunt contabilizate la contul 822 (costuri indirecte aferente contractului de
constructie).
La sfarsit costurile acumulate in contul 822 in raport cu numarul masine/ore sunt repartizate prin
formula contabila
DT 711.5

CT 822

4.Costurile de regie recuperabile de beneficiar se divizeaza in:


4.1 costuri recuperabile includ :
1.Costuri generale si administrative
2.Costuri pentru deservirea personalului din construcite
3.Costuri pentru organizarea lucrarilor la obiectele de constructie
4.Alte costuri cu caracter general
4.2 costuri nerecuperabile includ :
1.costuri privind lucrarile de cercetari stiintifice si de dezvoltare;
2.impozitele si taxele prevazute de leigslatie;
3.sporurile la salariile angajatilor entittatii care sunt prevazute de legislatie;
4.costurile privind recuperarea prejudiciilor cauzate salariatilor in urma accidentelor de munca;
5.reducerea numarului salariatilor
6.etc.
Pana la repartizare,costurile de rigie se contabilizeaza separt de catre antreprenor.
Evidenta cpontabila se tine in contul 823 (costuri de regie aferente contratelor de
constructie),acestea costuri se includ in costuri contractuale de constructie.

3.Costurile precontractuale
Costurile precontractuale se includ in costurile contractuale daca :
1.pot fi identificate separat
2.pot fi estimate credite
3.exista probabilitatea incheierii contractului
Costurile precontractuale se contabilizeaza ca cheltuieli anticipate care ulterior se includ in
costurile contractuale.Aceste costuri sunt legata de deplasari.
Exemplu : Un antreprenor in luna septembrie 2013 a suportat cheltuieli de reprezentare si
deplasare legate de incheierea contractului in suma de 30000 lei,care au fost inregistrate la
cheltuielei anticipate curente.Contractul cu durata de doi ani a fost incheiat in luna octombrie
2013.Politicile contabile ale antreprenorului,prevad : includerea costurilor precontractuale
integral in costurile contractuale in perioada de raportare in care a fost incheiat contractul.
4.Contabilitatea cheltuielilor aferente crearii si intretinerii idificiilor temporare
Pentru constructia unui obiect apare necesitatea de a construi obiecte temporare cu caracter
necapital.(ex.ghereta pentru pastrarea materialelor,pentru odihna lucratorilor,odai pentru dus
etc.)Toate cheltuielile la constructia acestor obiecte temporare pot fi contabilizate in contul
812(activitati auxiliare).
Dt 812

Ct 211; Ct 531 ;Ct 533; Ct 213; Ct 521; Ct 543(constructia obiectelor temporare)

Cand lucarile de constructie au fost efectuate,ele se pun in functie se intocmeste proces verbal de
punere in functie si in baza lui se intocmeste formula (Dt 213.3 Ct 812)
Ex:
Valoarea initiala a obiectului - 8000 lei ,
Valoarea probabil ramasa 500 lei
A fost inregistrate materiale de constructie in suma de 600 lei ,termen 36 luni
1.Calcumal valoarea uzurabila (8000 500 = 7500 lei)
2.Calculam uzura( 7500 /36 = 208,33 lei) Dt 812 Ct 214 timp de 36 luni
3.Casara Dt 8111 Ct 812
4.Inregistram materialele Dt 211 - 600 LEI

Ct 213 500 LEI Ct 612 100 LEI

5.Contabilitatea productiei in curs de executie


In constructie la fel ca si in alte ramuri in sfera productiva exista productie in curs de executie.
Determinarea acestui indicator este necesar pentru a calcula costul efectiv,precum si valoare de
deviz a lucrarilor predate beneficiarului.Prodcutia in curs de executie reprezinta lucrarile de
constructie,montaj care la data anumita nu sunt finisate in mod respectiv si nu pot fi predate
beneficiarului .
Pentru a determina volumul lucrarilor care reprezinta productia in curs de executie,se face
inventarierea,volumul este evaluta la costul efectiv,valoarea de deviz trebuie saa includa
productia in curs de executie la sfaritul lunii si care se trece la productia in curs de executie la
luna curenta.
Dt 811

Ct 215 productia in curs de executie

Dt 215

Ct 811

TEMA 2 : Contabilitatea veniturilor contractuale si a rezultatelor financiare


1.Componenta si contabilitatea veniturilor contractuale
2.Contabilitatea veniturilor si cheltuielilor contractuale

1.Componenta si contabilitatea veniturilor contractuale


Veniturile contractuale includ :
1.Venitul initial
2.Venitul din modificarile contractului
3.Venituri din reclamatii
4.Venituri sub prime de stimulare.

2.Contabilitatea veniturilor si cheltuielilor contractuale


Veniturile si cheltuielile contractuale se recunosc in baza datelor contabilitatii,veniturile sunt
contabilizate in conturile clasi 6.Conturile clasei 6 sunt conturi de pasiv,pe parcursul anului pe
CT acestori conturi sunt reflectate suma veniturilor;DT inchiderea conturilor Dt 351 CT clasa 6.
Contabilitatea cheltuielilor se tine la contul clasi 7 a planului de conturi,conturile clasei 7 sunt
conturi active.Dt 351 Ct clasa 7

TEMA 3 : Contabilitatea activelor biologice si produselor agricole.


1.Active biologice.Clasificare si constatarea acestora
2.Evaluarea initiala si ulterioara a activelor biologice imobilizate(active pe termen lung)
3.Contabilitatea activelor biologice imobilizate
4.Evaluarea activelor biologice circulante(active curente)
5.Contabilitatea activelor biologice circulante curente
6.Contabilitatea aferenta golurilor in vii si livezi
7.Produsele agricole,evaluarea initiala si ulterioara a acestora
8.Contabilitatea produselor agricole.

1.Active biologice.Clasificare si constatarea acestora


Activitatea agricola administrarea de catre entitatea a transformarii biologice si recoltei
activelor biologice pentru vanzarea sau pentru obinerea activelor biologice sau produsele
agricole.
Activ biologic (este un animal viu sau o planta vie),care sunt exemple de active biologice.
Transformarea biologica proces de crestere,producere poate fie de generare si de producere
care provoaca modificari calitative si cantitative a unui activ biologic.
Activitatea agricolo include doua sectoare:
1.Fitotehnia cultivarea plantelor anuale sau perene,sivicultura,floricultura.
2.Zootehnia cresterea animalilor,avicultura,apacultura,apicultura.
Costul efectiv costurile efectiv suportate de catre entitate aferente intrarii,cresterii si ingrijirii
activelor biologice si producerii produselor agricole.
Costul planificat costuri determinate in baza cormelor si normativelor stabilite de entitate
aferente intrarii,cresterii si ingrijirii activelor biologice si producerii produselor agricole.

Articulele de costuri ale activitatii agricole(fitotehnie si zootehnie)


Denumirea articolelor
Costuri de materiale
directe inclusiv :
1.seminte si material
de planant.
2.ingraseminte
(minerale)
3.mijloace de
protectia a planteril si
animalelor
4.furaje
5.costuri de materiale
Costuri directe privind
retribuirea muncii :
CAS si CAM
Servicii
Intrevinerea
mujoloacelor fixe
Costuri indirece de
productie

Fitotehnie
\/

Zootehnie
\/

\/

--

\/

--

\/

\/

-\/
\/

\/
\/
\/

\/
\/
\/

\/
\/
\/

\/

\/

Alte costuri

\/

\/

SNC Particularitatile contabilitatii in agricultura conform acestui standart activele biologice se


clasifica :
1.dupa perioada de detinere a productie agricole sau a activelor biologice suplimentare
1.1 active biologice imobilizate- active biologiece mature care asigura obinerea multipla a
produselor agricole sau a activelor biologice aditionale pe parcursul unei perioade ce depaseste
un an precum si activele biologice imature care se afla in perioada de pregatire spre utilizarea
dupa destinatie (vie,livada,animalele)
1.2. active biologice circulante animalele la crestere si ingrasat care includ unele grupe de
active biologice mature de exemplu (iepuri de casa,pasari ) si imature care includ animale tinere
la cresere si ingrasat.
2.in dependenta de maturitatea activelor biologice cunoastem :
2.1. active biologice mature active biologice care asigura obinerea productiei agricolo sau a
activelor biologice suplimentare.(vii,curci,rate,gaini)

2.2.active biologice imature active biologice care nu asigura obinerea produselor agricole sau a
activelor biologice suplimentare
3.dupa posibilitatea de obinere multiple produse agricole sau a activelor biologice suplimentare
cunoastem
3.1. active biologice de consum care asigura obtinerea o singura data a produselor agricole
3.2. active biologice purtatori asigura obinerea multipla a produselor agricola sau a activelor
biologice suplimentare.
Un activ biologic sau un produs agricol se recunoaste in baza contabilitatii de angajamente daca:
1.entitatea controleaza si identifica activul biologic si produsul agricol ca rezultat a faptelor
economice trecute.
2.exista o certitudice intemeiata ca in viitor entitatea va obtine beneficii economice din utilizarea
activului biologic si produsului agricol.
3.cand costul activului biologic si a produslui agricol poate fi determinat credibil

2.Evaluarea initiala si ulterioara a activelor biologice imobilizate(active pe termen lung)


In cazul constatarii initiale activele biologice pe termen lung se evaluiaza la valoarea de intrare
care se termina :
1.la cumpararea animalelor si plantatiilor perene roditoare la valoare de cumparare a acestora
inclusiv costurile de achizitie (costuri de transport,costuri de hrana,taxe vamale etc.)
Valoare initiala = valoare a de cumparare + toate costurile legate de acest proces
2.la transferarea in cireada de baza a animalelor tinute si crescute in gospodaria proprie.La costul
efectiv al animalelor la inceputul anului curent + costul planificat aferent cresterii lor de la
inceputul anului pana la momentul transferarii.
3.la plantarea si cultivarea plantatiilor perene pana la intrarea acestora in stadie
roditoare,valoarea initiala este egala cu :
a.la suma costurilor efective aferente disfundarii(aratului) solului,materialului saditor + costurile
acumulate aferente ingrijirii si cultivarii in anulplantarii si in cursul anilor ulteriori pana la darea
in exploatare a acestora
b.la valoarea contractuala a plantarii si ingrijirii acestora pana la intrare in exploatare

La 1 iulie 2015 au fost trecute in cireada de baza 5 jungi cu masa de 450 kg de bucata.Costul
efectiv la inceputul anului 2015 12000 lei.Sporur de masa vie de la inceputul anului pana la 1
iulie 2015 constuie 540 kg(5,4 kintal).Costul planificat al unui kental(100g) planificat constuie
1500 lei.Valoarea initiala este egala cu 12000 + (540 kg*1500/100) = 20100 lei
3.Contabilitatea activelor biologice imobilizate pe termen lung
1.In zootehnie :
1.Procurarea animalelor mature DT 132,534.1 CT 544,521
2.Reflectarea altor cheltuieli legate de procurare DT 132 CT 226,211,531,533,532,812,521
3.Cand turma de baza este completata cu vitele crescute in gospodaria proprie acestea sunt
evaluate in conformitate cu regula animalele trecute in cireada de baza sunt evaluate la costul
efectiv care a fost la inceputul anului + costul planificat de la inceputul anului pana la momentul
transferarii.
Ex. Din grupa juncilor mai mari de doi ani au fost trecutein cireada de baza 10 junci cu masa vie
de 4200 kg.Costul efectiv la inceputul anului a fost de 28000 lei.Masa vie a juncilor la cantarirea
precedenta a fost de 3700 kg.Costul planificat a unui kintal de masa vie 900 lei,efectiv 800 lei)
Raspuns : Valoarea initiala =costul efectiv + costul planificat
Sporur de masa vie (4200-3700 = 500 kg)
Valoarea de intrare este de 28000 + (500*900/100) =32500 lei
DT 132 CT 212
(800 lei -900 lei) * 5 kintale = - 500 lei
DT 132 CT 212 (-500 lei)
Iesirea animalelor acestea pot fi :
1.vandute (factura fiscala)
a. Se reflecta creanta DT 221 CT 621 CT 534
b.contabilizam valoare de bilant DT 721 CT 132
c.decontarea amortizarii DT 133 CT 132
2.transferate in categoria celor care se afla la crestere si ingrasat
a.transferarea la categoria celor puse la ingrasare si crestere DT 212 CT 132

3.sacrificate
a.DT 216 CT 811 (toate cheltuielile adaugatoare la sacrificare DT 811 CT restul)
2.In fitotehnie
1.Vita de vie la procurare se include si pamantul (platim pentru vita de vie si respectiv platim si
pentru pamant) in rezultat apare necesitatea de a determina valoare initiala a vitii de vie separat +
valoare lotului de pamant . DT 132 (valorea vitei de vie) DT 125.2(valoarea terenului) DT 534
(TVA la vita de vie) CT 521,543.
2.Se reflecta si celelalte operatiuni legate de cumparare,perfectarea documentelor,tipului de
proprietate inregistrat,serviciile aferente evaluarii .DT 132 DT 122 CT 242,521,543,226
3.In cazul cand intreprinderea cu fortele sale proprii creste plantele (pregatirea
solului,ingrasamintele,efecturea costurilor salariul,CAS,CAM,sapatul gropilor,saditul,cresterea
si ingrijirea plantelor) toate aceste operatiuni includ costuri directe si indirecte care se reflecta:
DT 131 CT 211,531(salariu),533,812.
EX : S-a cumparat o livada de ciresi cu o suprafata de 5 ha.Valoarea de cumparare constituie
42000 lei (paman si copacii).Sumele de evaluare 15000 lei.Impozit funciar neplatit este de 700
lei.Cheltuielile privind perfectionarea documentelor si serviciilor notariale sunt de 600 lei.Toata
aceste cheltuieli au fost achitate prin intermediul unui titular de avans.Pretul de piata a terenului
ocupat de livada este de 15000 lei iar livezii fara teren 33000 lei.Se cere de terminat valoarea
initiala a livezii,terenului ocupat de livada si de contabilizat operatiunile economico-financiare.
RASPUNS:
1.Determinam coeficientul necesar pentru repartizare (coeficientul = pret de cumparare/pretul de
piata [42000/48000 = 0,875])
Evaluarea terenului = coeficientul * valoarea de piata (0,875*15000 = 13125 lei)
Valoarea livezii = 0,875*33000 = 28875 lei
TOTAL = 13125 + 28875 = 42000 LEI
Determinam coeficentul pentru servicii (1500 / 42000 = 0,3571)
Terenul (0,3571*13125 = 4687
Valoarea livezii (0,3571 * 28875 = 10312

Determinam coeficientul notar


600 / 42000 = 0,01428
Terenul (0,01428 * 13125 = 187,43)
Livada (0,01428 * 28875 = 412,5)
Total 187,3 + 412,5 =
Livada
DT 132

CT 521 28875 lei

DT 132

CT 226

9645

DT 132

CT 226

412,5 lei

Total DT 132 = 38932,5 LEI


TVA la procurare
28875 *20% = 5775 lei
DT 534

CT 521 5775 LEI (suma TVA)

Terenul
DT 122

CT 521 13125 LEI

DT 122

CT 226 4685 LEI

DT 122

CT 226 187,5 LEI

DT 122

CT 534 700 LEI

TOTAL DT 122 = 18697,5 LEI

Iesirea activelor biologice imobilizate


La iesirea plantelor perene se pune accent pe urmatoarele momente
1.Decontarea amortizarii acumulate
DT 133

CT 132

2.Casarea valorei de bilant


DT 721

CT 132

3.Recunoasterea venitului
DT 221

CT 621

4.Achitarea de catre cumparator


DT 242

CT 221

5.Inregistrarea materialelor primite de la caste


DT 211

CT 132

4.Evaluarea activelor biologice circulante(active curente)


Active biologice circulante se evaluiaza la cost de intrare care se determina in functie de sursa
intrarii.
1.Active biologice procurate se evaluiaza la cost de intrare care cuprinde : (valoarea de intrare si
costurile de achizitii).Conform regulilor generale stabilite in SNC Stocuri.
2.Activele biologice circulante se inregistreaza la intari otininute in rezultatul transformarilor
activelor biologice mature.
2.1.Vitetii,mieii si iezii la cost planificat al unui cap in ziua nasterii.
2.2.Purceii se iau la evidenta la cost planificat al unui kental(100g) de greutate vie a purceilor
intarcati,tinand cont de greutatea lor la nastere.
2.3.Manzii se iau la evidenta in prima zi
2.4.Pasarile mici (puisori,boboci,pui de curca)luam la evidenta peste 24 de ore; la cost planificat
al uni cap conform calculatia incubarii.
2.5.Albinele la valoarea realizabila neta a unie familii
2.6.Iepuri de casa la cost planificat ul unui kintal de spor al grautatii vii determinat prin cantarire
selectiva.
EXEMPLU : O entitate in aprilie 2015 a inregistrat la intrari 4 vitei din cireada de baza cu
greutatea vie de 122 kg la cost planificat de 1952 lei.Pe parcursul anului s-a inregistrat la intrari
adausul greutatii vii de 648 kg la cost planificat 10368 lei.Costulplanificat la viteilor la 31
decembrie 2015 constituie (1952 + 10368 = 12320 lei).Costul efectiv al unui kilogram de
greutate vie a grupului dat de active biologice la 31 decmbrie 2015 s-a determinat in marime 15

lei/kg iar a greutatii vii a viteilor este egala cu (122 kg + 648 kg = 770 kg),costul efectiv al
greutatii - 770 * 17 = 11550 lei.Suma abaterii costului efectiv de la cel planificat este in suma de
(12320 -11550 = 770 lei).
RASPUNS :
1.In aprilie 2015 luam la evidenta viteii la costul planificat.
DT 212

CT 811 1952 LEI

2.Costul planificat al adausului greutatii vii de 648 kg a viteilor in suma de 10368 lei
DT 212

CT 811 10368 LEI

3.La 31 decembrie 2015.Abaterea costului efectiv al viteilor de la cel planificat


DT 212

CT 811 770 LEI

5.Contabilitatea activelor biologice circulante curente


Componenta activelor biologice circulante se includ :
1.Vitei,miei,iezii,purcei, care se recunosc si trebuie inregistrate in ziua de nastere
2.pui de iepuri de casa,
3.pui de gaina,ratuste,boboci
4.pui de animale cu blana scumpa
Pentru inregistrarea viteilor,mieilor se intocmeste un proces verbal de inregistrare
1.cumpararea de alti agenti economici DT 212
2.cheltuieli legate de procurare DT 212

CT 521,543

CT 211,226,242,

3.cand intreprinderea inregistreaza produse obine in gospodaria proprie DT 212


Operatiuni de iesire
1.Transferarea in turma de baza
DT 132

CT 212 (grupa anumita)

2.Vanzarea
DT 221

CT 611,534

CT 811

3.Vindem carnea
DT 711

CT 216

6.Contabilitatea aferenta golurilor in vii si livezi (PROBLEMA LA S)

S-ar putea să vă placă și