Sunteți pe pagina 1din 3

S.C IDEAL CONCEPT S.R.

L
CIF
CONSTANTA

APROBAT,
ADMINISTRATOR

FISA POSTULUI
Titularul postului:
1.Denumirea postului de munca : DESENATOR TEHNIC
Pozitia in COR: 311801
2.

Contextul ocupatiei

Desenatorul tehnic isi desfasoara activitatea in atelierele si/sau birourile de


proiectare desfasurand activitati complexe in domeniul elaborarii documentatiei
grafice.
Desenatorul tehnic are competente de a realiza documentatia grafica 2D, 3D
manual si/sau asistat de calculator fiind coordonat de inginerul proiectant.
Cunoaste desen tehnic la nivel avansat, fiind capabil sa realizeze desene de
ansamblu pe baza schitelor date de proiectant , sa extraga desene de executie din
desenele de ansamblu si de asemenea sa realizeze detalii din desenele de executie,
sa foloseasca schitele tehnice pentru a redacta si interpreta documentatia tehnica
de realizare a produselor.
Are cunostinte in domeniul utilizarii instrumentelor necesare realizarii
desenelor tehnice precum si calculatorului, a aparatului de listare si multiplicarea
documentatiei.
Are competente in organizarea si asigurarea cu materiale a locului de munca.
Activitatea desenatorului tehnic implica atat o colaborare stransa cu
superiorii
ierarhici cat si proiectanti din cadrul serviciilor de proiectare ale
intreprinderilor si instituiilor in care lucreaza.
Are atributii legate de respectarea normelor de prevenire a riscurilor
profesionale
privind sanatatea si securitatea muncii, a regulilor de protectia
mediului si a
modului de actionare in situatii de urgenta, atat la locul sau de
munca.

2.1.Procesul de lucru
Procesul de lucru in cazul unui desenator tehnic este corespunzator activitatilor pe care le desfasoara,
care sunt drescrise in cadrul competentelor specifice ocupatiei.
2.2.Lista functiilor majore

elaborarea desenelor de executie pe baza schitelor proiectantului;


detalierea modelelor (desene de executie, subansamblu, ansamblu) dup
indicatiile proiectantului cu ajutorul aplicatiilor de tip CAD;
modelarea reperelor simple cu ajutorul aplicatiilor de tip CAD pe baza schitei
proiectantului;
elaborarea desenelor de prospect si prezentare in spatiu;
verificarea documentatiei grafice.

3.
Contextul muncii
Relatii interpersonale:
a. Comunicarea :

formalitatea:comunicarea formala si informala in finteriorul firmei si in afara


acesteia prin reprezentarea ei in fata clientilor, partenerilor

metoda:verbala fata in fata, prin telefon, in scrisprin email,fax,note si


adrese

obiectivitatea:pe baza datelor, normelor si intructiunilor existente si


subiectiva raportata la context

frecventa:ridicata

intimitatea: secretul profesional in conformitate cu politica de


confidentialitate a firmei
b. Tipuri ale relatiilor de rol solicitate

Conditii fizice de munca:


Postul de munca:in afara sediului pe teren dar si in spatiu de birou
Conditiile de mediu:variate in functie de context
Solicitarile postului de munca:sarcinile sunt mult mai nestructurate si nu au
caracter repetitiv pronuntat

Caracteristici structurale ale locului de munca:


Critabilitatea postului:nicel de responsabilitate inalt
Rutina vs. Provocarea activitatii de munca:nivel inalt de structurare si
automatizare a muncii ce solicita o atentie ridicata la detalii legate de proceduri de
aplicare
Ritmul muncii si planificare:stringenta termenelor fixate,control asupra

intreruperilor
Profil: initiative, disciplina, stare de sanatate buna, responsabilitate, rezistenta la
stres, stabilitate psiho-emotionala, stapanire de sine, perseverenta, integritate fizica,
atentie concentrata si distributiva, memorie vizuala, capacitate de a lucra cu oamenii,
punctualitate
Interese:

Caracter conventional post de munca cu proceduri de rutina ce include


analiza unor seturi de date, lucrul cu detalii

Caracter investigativ lucrul cu idei pentru identificarea de fapte si


rezolvarea mentala a problemelor
Alte mentiuni:in functie de activitatea curenta a unitatii, salariatul va indeplini
orice alte sarcini dispuse de catre conducere, corespunzator competentelor sale
profesionale.
Prezentul document se constituie in anexa la contractul individual de munca si, a
fost intocmit in 2(doua) exemplare originale, unul pentru salariat si unul pentru dosarul
sau de personal.
Luat la cunostinta in legatura cu fisa postului si cu regulametul de ordine interioara
al societatii
Data comunicarii:

Semnatura salariatului