Sunteți pe pagina 1din 1

Catre,

Orange Romania

Subsemnatul .. identificat cu CI
seria

nr

..,

CNP

..,

domiciliat in Str. , Nr .., Bl ,, Sc ..,


Ap .., Oras, Judet, abonat cu nr , va
solicit rezilierea acestui abonament si trecerea
numarului pe cartela pre-pay.

Va multumesc anticipat pentru raspuns!

Data:

Semnatura: