Sunteți pe pagina 1din 3

________________________________________________________________________________________________________________

MUNICIPIUL IAI
DIRECIA TEHNIC
BIROULREGLEMENTARETRANSPORTURIURBANE
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Nr.

din

2016

REFERAT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotrre

privind delegarea serviciului de transport public


catre SOCIETATEA COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI S.A.
si atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public prin curse regulate

Pe raza Municipiului Iasi, serviciul de transport public local de persoane este prestat de catre
Regia Autonoma de Transport Public Local Iasi, in baza "Contractului de concesiune a
transportului public local de calatori si de exploatare a mijloacelor de transport si a infrastructurii
aferente" nr. 48018/30.06.2005. Ca urmare a producerii efectelor Sentintei civile nr. 555/29.03.2016
pronuntata de catre Tribunalul Iasi in dosarul nr. 6847/99/2014, contractul de concesiune nr.
48018/30.06.2005 va inceta de drept, motiv pentru care se impune delegarea serviciului de transport
public de transport unui operator licentiat.
Ca urmare a contractului de credit incheiat in data de 20.02.2007 intre Municipiul Iasi si
Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, in calitate de finantator, Municipiul Iasi a
demarat implementarea "Proiectului pentru Infrastructura Urbana Iasi". Consultantii agreati de catre
finantator (Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare) - Getinsa SA Spania si respectiv
Equipo de Tecnicos en Transporte y Territorio SA Spania au identificat drept solutie de organizare
a transportului public infiintarea unei societati cu capital integral de stat caruia sa ii fie delegata
direct gestiunea acestui serviciu pe intrega arie a Zonei Metropolitane.
In aceste conditii,
pentru implementarea dispozitiilor O.U.G. nr. 63/2010, pentru modificarea si completarea
Legii nr. 273/2006, privind finantele publice locale, precum si stabilirea unor masuri financiare,
avnd n vedere necesitatea eficientizrii activitii instituiilor publice locale i a
mbuntirii actului managerial n condiiile reducerii cheltuielilor bugetare locale,
lund n considerare opiniile i recomandrile Fondului Monetar Internaional, Comisiei
Europene i ale Bncii Mondiale referitoare la creterea disciplinei financiare, predictibilitii i a
transparenei execuiei bugetare la nivelul unitilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, la
diminuarea arieratelor nregistrate ca urmare a managementului financiar imprudent i la reducerea
cheltuielilor bugetare ale unitilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale,
este necesar adoptarea unei politici de restrngere a cheltuielilor bugetare i de ntrire a
disciplinei financiare, astfel nct s se reduc deficitele dintre veniturile i angajamentele legale de
cheltuieli publice locale.
n considerarea faptului c aceste elemente vizeaz interesul general public i constituie
situaii de urgen a cror reglementare nu poate fi amnat,
avand in vedere:
a) Legea serviciilor comunitare de utiliti publice, nr. 51 din 8 martie 2006;
b) Legea serviciilor de transport public local, nr. 92 din 19 aprilie 2007;
1

c) Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr. 1370/2007,


privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de calatori si de abrogare a Regulamentelor
(CEE) nr. 1191/69 si nr. 1107/70 ale Consiliului,
s-a impus demararea procedurii de punere in aplicare de catre Municipiul Iasi a normelor
legale care transcriu acquis-ul comunitar prin organizarea serviciului de transport public local.
Astfel, prin Hotararea Consiliului Local al Muncipiului Iasi nr. 152/27.03.2013 s-a dispus
infiintarea SOCIETATII COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI S.A., iar prin Hotararea
Consiliului Local al Muncipiului Iasi nr. 205/26.08.2013 au fost aprobate documentele-cadru de
realizare a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate in Municipiul Iasi.
Avand in vedere modificarile survenite in legislatia specifica privind prestarea serviciului de
transport public si faptul ca serviciul de transport public local prin curse regulate face parte din sfera
serviciilor comunitare de utilitate publica,
precum si necesitatea infiintarii unui nou operator cu statut de societate caruia sa ii fie
delegata gestiunea si care, demarand de la noile premise ale activitatii sale, sa poata intreprinde un
transport caracterizat de un management judicious, o strategie de dezvoltare viabila si o politica
coerenta, armonizata cu dezideratul autoritatii administrativ-publice locale,
in conformitate cu art. 30 al. 6 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007
coroborat cu art. 5 din Ordinul nr. 263/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea
de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local,
propunem delegarea serviciului de transport public SOCIETATII COMPANIA DE
TRANSPORT PUBLIC IASI S.A., in calitate de operator de transport caruia sa ii fie atribuit in mod
direct contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public prin curse regulate.
Obiectivele urmrite de Municipiul Iai n calitate de Delegatar constau n mbuntirea
calitii i a eficienei Serviciului Public i in asigurarea operrii, ntreinerii, reparaiilor, nlocuirii
i modernizrii instalaiilor existente sau ce urmeaz s fie create, n vederea satisfacerii nevoilor
publicului calator.
Realizarea obiectivelor menionate mai sus este posibil numai printr-o finanare
corespunztoare i printr-un management eficient al Serviciului Public, acestea putnd fi asigurate
prin intermediul unui operator din a carui echipa manageriala sa faca parte specialisti care dispun de
experiena necesara. Din acest considerent, in organele de conducere au fost desemnate persoane cu
o vasta practica in sistemul de transport public local.
Acest serviciu va avea la baza principii ferme si va urmari realizarea obiectivelor stabilite,
dupa cum urmeaza:
1. principii:
a. respectarea drepturilor si intereselor legitime ale calatorilor;
b. asigurarea deplasarii in conditii de siguranta si de confort;
c. protectia mediului;
d. tratament egal si nediscriminatoriu pentru toti utilizatorii;
e. servicii de calitate, in conditiile unor tarife accesibile pentru calatori;
f. dezvoltarea durabila.
2. obiective:
a. cresterea calitatii si eficientei serviciului;
b. asigurarea transparentei in ceea ce priveste atribuirea concesiunii serviciului si stabilirea tarifelor;
c. cresterea sigurantei in exploatare si asigurarea continuitatii serviciului;
d. accesul la serviciul de transport public local si protectia categoriilor defavorizate;
2

e. informarea publicului calator;


f. executarea transportului public local prin curse regulate in conditii de regularitate, siguranta si
confort;
g. corelarea capacitatii mijloacelor de transport de persoane cu fluxurile de calatori existente.
Proiectul contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public a fost intocmit in
conformitate cu art. 40 din Ordinul nr. 263/2007, cuprinzand modul de administrare si de exploatare
de catre noul operator al sistemului de transport. In stabilirea programului de transport s-a tinut cont
de faptul ca, in ultima perioada, localitatile invecinate au solicitat sistematic instituirea unor trasee
catre Municipiul Iasi, oras in cadrul caruia se desfasoara multiple activitati educativ-culturale,
considerent pentru care organizarea sistemului de transport a fost privita din perspectiva Zonei
Metropolitane a Municipiului Iasi.
De asemenea, in concordanta cu aceleasi acte normative anterior-mentionate, serviciul de
transport public de persoane prin curse regulate trebuie sa se desfasoare pe baza unui regulament
aprobat de catre autoritatea publica locala. Regulamentul are ca obiect stabilirea cadrului de
organizare, reglementare, control, monitorizare, privind prestarea serviciului de transport public
local de persoane prin curse regulate, cu mijloace de transport specifice (mijloace electrice si auto),
conform programului de transport, precum si raporturile dintre operatorii de transport rutier si
autoritatea publica locala, respectiv utilizatorii serviciului.
Potrivit clauzelor contractului de delegare care va fi perfectat intre Municipiul Iasi si
SOCIETATEA COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI S.A., proprietarul bunurilor
concesionate noului operator rmne unitatea administrativ-teritorial, iar operatorul (Delegatul)
doar exploateaz sistemul, sub controlul strict al autoritii publice locale prin persoanele desemnate
n acest scop atat in cadrul organele de conducere colectiva, cat si prin compartimentele de
specialitate din aparatul propriu.
n considerarea faptului c modul de implementare a delegarii gestiunii sistemului de
transport vizeaz interesul general public i constituie situaii de urgen a cror reglementare nu
poate fi amnat, avand in vedere faptul ca serviciul de transport public local prin curse regulate
face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publica, propunem spre dezbatere i aprobare
proiectul de hotarare privind delegarea serviciului de transport public catre SOCIETATEA
COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI S.A. si atribuirea Contractului de delegare a
gestiunii serviciului de transport public prin curse regulate
DIRECTIA GENERALA TEHNIC SI INVESTITII
DIRECTOR GENERAL,
ing. Dumitru Tomorug

BIROU REGLEMENTARI TRANSPORTURI URBANE


ing. Petru Spatareanu