Sunteți pe pagina 1din 1

REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL

RCANI

Proiect

DECIZIE Nr. 02/06


din mai 2016
Despre modificarea deciziei nr.13/13 din 24.12.2015
Cu privire la crearea Comisiei raionale
de organizare a transporturilor auto de
cltori i bagaje din raionul Rcani
n temeiul art.43 al.2 al Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind administra ia
public local, art. 12, al. 1 i art. 35 al.1 din Codul Transporturilor rutiere nr.
150 din 17.07.2014, , Hotrrii Guvernului nr. 854 din 28.07.2006 cu privire la
Regulamentul transporturilor auto de cltori i bagaje,
Consiliul raional, DECIDE:
1. n pct. 4 al deciziei sintagma ,,Preedintelui raionului se substituie cu
sintagma ,,Comisiei raionale de organizare a transporturilor auto de
cltori i bagaje din raionul Rcani.
2. n pct. 5 al deciziei sintagma ,,Preedintele raionului se substituie cu
sintagma preedintele comisiei raionale.
3. Controlul executrii prezentei decizii se pune n sarcina Comisiei
consultative de specialitate pentru agricultur, industrie, transport,
protecia mediului i amenajarea teritoriului, preedinte dl. Daniel
Duminic.

Preedintele edinei
Consiliului raional
Secretar al
Consiliului raional
Contrasemnat:
Specialist principal
Serviciul Juridic

R. Postolachi

A. Petraescu