Sunteți pe pagina 1din 4

S.C.

____________________
Sediul: __________________
Nr.inm.Reg.Com.: ________________

DECIZIE Nr.

DIN .01.2007

Art.1: Incepand cu data 15.o1 2007, conform prevederilor Ord. MFP nr.2226/27.12.2006 privind
utilizarea unor formulare financiar-contabile de ctre persoanele prevzute la art. 1 din Legea
contabilitii nr. 82/1991, republicat, persoana desemnata sa aiba atributii privind alocarea si
gestionarea numerelor aferente formularelor financiar-contabile emise de societate, care stau la baza
inregistrarii de venituri:facturi, chitante,avize de expeditie,monetare este________________________
Art 2: Se vor emite facturi conform art.155 alin(5) din Codul Fiscal model anexat la Procedurile de
stabilire si alocare de numere aferente facturilor emise .
Pentru exercitiul financiar 2007 seria si numarul de la care se emit primele documente prin utilizarea
formularelor cu regim intern de tiparire si numerotare este pentru:
- factura:
F /__/__/__/
/_0 / 0_ / 0_/ 0_/_1_/
- chitanta
C /__/__/__/
/ 0_ / 0_/ 0_/ 0 / _1_/
- aviz de expeditie A /__/ _/__/
/ 0 / 0_/ 0_/ 0_/ 1_/
- monetarM /__/__/__/
/ 0_/ 0 /_0 / 0 / 1 /
In cazul in care se va dori emiterea de facturi simplificate conform art 155 alin (9) se va emite o noua
decizie.
Art.3: Prezenta va fi adusa la cunostinta persoanei desemnate, conform legislatiei in vigoare si este
insotita de Proceduri de stabilire si alocare de numere aferente facturilor emise de societate pentru
exercitiul financiar 2007.

Administrator,

S.C. _______________________ SRL


Director Economic,

PROCEDURI
de stabilire i alocare de numere aferente facturilor emise de societate
pentru exercitiul financiar 2007
anexa la Decizia nr.

din

01/2007

In baza prevederilor Ord. MFP nr.2226/27.12.2006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de
ctre persoanele prevzute la art. 1 din Legea contabilitii nr. 82/1991, republicat, se stabilesc
urmatoarele proceduri de stabilire i alocare de numere aferente formularelor financiar-contabile emise
de societate, care stau la baza inregistrarii de venituri, pentru exercitiul financiar 2007:

ncepnd cu data de 1 ianuarie 2007, factura va cuprinde in mod obligatoriu informatiile


prevzute la art. 155 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i
completrile ulterioare, respectiv:
a) numrul de ordine, n baza uneia sau mai multor serii, care identific factura n mod unic;
b) data emiterii facturii;
c) denumirea/numele, adresa i codul de nregistrare, dup caz, ale persoanei impozabile
care emite factura;
d) denumirea/numele, adresa i codul de nregistrare ale reprezentantului fiscal, n cazul n
care furnizorul/prestatorul nu este stabilit n Romnia i i-a desemnat un reprezentant fiscal, dac
acesta din urm este persoana obligat la plata taxei;
e) denumirea/numele, adresa i codul de nregistrare ale cumprtorului de bunuri sau
servicii, dup caz;
f) numele i adresa cumprtorului, precum i codul de nregistrare n scopuri de TVA, n
cazul n care cumprtorul este nregistrat, , precum i adresa exact a locului n care au fost
transferate bunurile, n cazul livrrilor intracomunitare de bunuri;
g) denumirea/numele, adresa i codul de nregistrare ale reprezentantului fiscal, n cazul n
care cealalt parte contractant nu este stabilit n Romnia i i-a desemnat un reprezentant fiscal n
Romnia, n cazul n care reprezentantul fiscal este persoan obligat la plata taxei;

h) codul de nregistrare n scopuri de TVA furnizat de client prestatorului, pentru serviciile


prevzute la art. 133 alin. (2) lit. c)- f), lit. h) pct. 2 i lit. i) din Codul Fiscal;
i) codul de nregistrare n scopuri de TVA cu care se identific cumprtorul n cellalt stat
membru, n cazul operaiunii prevzute la art. 143 alin. (2) lit. a) din Codul Fiscal;
j) codul de nregistrare n scopuri de TVA cu care furnizorul s-a identificat n alt stat membru i
sub care a efectuat achiziia intracomunitar n Romnia, precum i codul de nregistrare n scopuri de
TVA, prevzut la art. 153 sau 1531, al cumprtorului, n cazul aplicrii art. 126 alin. (4) lit. b) din Codul
Fiscal;
k) denumirea i cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate, precum i
particularitile prevzute la art. 1251 alin. (3) n definirea bunurilor, n cazul livrrii intracomunitare de
mijloace de transport noi din Codul Fiscal;
l) data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data ncasrii unui avans, cu
excepia cazului n care factura este emis nainte de data livrrii/prestrii sau ncasrii avansului;
m) baza de impozitare a bunurilor i serviciilor, pentru fiecare cot, scutire sau operaiune
netaxabil, preul unitar, exclusiv taxa, precum i rabaturile, remizele, risturnele i alte reduceri de
pre;
n) indicarea, n funcie de cotele taxei, a taxei colectate i a sumei totale a taxei colectate,
exprimate n lei, sau a urmtoarelor meniuni:
1. n cazul n care nu se datoreaz taxa, o meniune referitoare la prevederile aplicabile
din acest titlu sau din Directiva a 6-a, ori meniunile scutit cu drept de deducere,
scutit fr drept de deducere, neimpozabil n Romnia sau, dup caz, neinclus n
baza de impozitare;
2. n cazul n care taxa se datoreaz de beneficiar, o meniune la prevederile prezentului
titlu sau ale Directivei a 6-a ori meniunea taxare invers;
o) o referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci cnd se emit mai multe
facturi sau documente pentru aceeai operaiune;
p) orice alt meniune cerut de prevederile legale in vigoare.
In anexa este prezentat un model de factura urmand sa-l adaptati corespunzator in cazul in care livrarile
de bunuri sau prestarile de servicii efectuate contin si alte informatii obligatorii conform art 155 alin (5)
din Codul Fiscal.
Pentru utilizarea facturii simplificate conform prevederilor art. 155 alin (9) din Codul fiscal este
necesar sa se depuna o solicitare la Directia de reglementari contabile din Ministerul Finantelor Publice,
care sa contina o nota justificativa,modelul de factura simplificata si normele de utilizare ale formularului
respectiv.

Formularele cu regim special prevzute prevzute in Hotrrea Guvernului nr. 831/1997, existente n
stoc, vor putea fi utilizate pn la epuizare i dup data de 1 ianuarie 2007, cu mentiunea ca prefixul
R din codul de nregistrare n scopuri de TVA, pretiprit pe facturile fiscale din stoc, va fi nlocuit cu
prefixul RO, modificare ce poate fi efectuat fie manual, fie prin aplicarea unei tampile.

In conditiile in care se vor utiliza pana la epuizare formularele cu regim special existente in stoc
precizam ca cele referitoare la livrari de bunuri sau prestari de sevicii taxabile din punct de vedere al
taxei pe valoarea adaugata nu mai dau dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata la
cumparator , daca nu sunt insotite de factura care contine informatiile prevazute la art.155 alin. (5)
din Codul fiscal.

In cazul utilizarii formularelor cu regim intern de tiprire i numerotare, factura, chitanta , monetar si
dupa caz avizul de insotire a marfii acestea vor avea un numr de ordine, n baza uneia sau mai
multor serii, numr ce trebuie s fie secvenial. Anual, se va stabili numrul de la care se va emite
prima factur, chitanta,monetar si dupa caz aviz de insotire a marfii .

Prezentele proceduri proprii stabilesc pentru exercitiul financiar 2007 ca seria si numrul de la
care se emit primele documente prin utilizarea formularelor cu regim intern de tiparire si
numerotare este pentru:

- factura:

F /__/__/__/

/_0 / 0_ / 0_/ 0_/_1_/

--chitanta

C /__/__/__/

/ 0_ / 0_/ 0_/ 0 / _1_/

-aviz de expeditie A /__/ _/__/

/ 0 / 0_/ 0_/ 0_/ 1_/

-monetar-

/ 0_/ 0 /_0 / 0 / 1 /

M /__/__/__/

*-Alocarea numerelor se va face prin decizie a persoanelor care reprezinta societatea iar evidenta
acestora se va tine cu ajutorul unui registru de ordine.

Administrator,

S.C. ___________________ SRL


Director Economic,