Sunteți pe pagina 1din 1

Formular nr.

M-4

____________________________________

Aprobat prin rdinul conductorului


entitii nr. 242 din 30.12.2010

(denumirea entitii)

BON
de intrri
nr._ _ din _ _ ___
______ 20_ _
Magazie

Denumirea furnizorului

Nr.
crt.

Denumirea complet, marca,


sortul, dimensiunea

Predat ___
Primit ______

(funcia)
(funcia)

Cod
Unitatea
nomen
de msur
clator
3
4

Seria i nr. documentului


de nsoire
Canti
tatea

Preul, lei
(bani)

Data documentului
de nsoire

Valoarea
Nr.
Nr. de nregis
total, lei paapor trare n fia de
(bani)
tului
magazie
7
8
9

___ ___

_______ ____________________

______ ___

________ ____________________

(numele i prenumele)

(numele i prenumele)

(semntura)

(semntura)