Sunteți pe pagina 1din 1

REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL
RCANI

DECIZIE nr. 02/13


din mai 2016
Cu privire la aprobarea Programului
de activitate al Consiliului Raional pentru
trimestrul III al anului 2016
n conformitate cu lit. j), art. 43 al Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind
administraia public local,
Consiliul Raional DECIDE:
1. Se aprob Programul de activitate al Consiliului Raional pe trimestrul III al
anului 2016 (se anexeaz).
2. Executarea deciziei se pune n sarcina doamnei Rodica Postolachi, secretar
al Consiliului Raional.

Preedinte al edinei
Consiliului Raional

P.Plmdeal

Secretar al
Consiliului Raional

R. Postolachi

Contrasemnat:
Specialist principal, Aparatul preedintelui raionului

A.Petraescu

Conform originalului:
Secretar al
Consiliului Raional

R. Postolachi