Sunteți pe pagina 1din 4

NR

crt

FACTOR DE RISC

0
1

Fisa de masuri propuse.


Locul de munca : SABLATOR
NIVEL
DE
RISC
1
5

F21: Nerespectarea ingradirilor pe zone de lucru si a


panourilor de interzicere;

Masuri organizatorice:
supravegherea lucratorilor de catre conducatorul
locului de munca;
inspectii inopinate ale Politie safety si adoptarea
de masuri drastic prin Regulamentul Intern

Masuri organizatorice:
revizuirea fisei postului
instruire/constientizare privind respectarea
procedurillor si intructiunilor de lucru

Masuri organizatorice;

F13: Executarea de lucrari urgente peste sarcina de


munca;
3

MASURI PROPUSE PENTRU ELIMINAREA SAU


DIMINUAREA
FACTORILOR DE RISC
3

F14: Efectuarea de operatii,actiunii,deplasari etc( cu


exceptia situatiilor de urgenta) la dispozitia si
solicitarea altor persoane decat a conducatorului
locului de munca;

intarirea disciplinei tehnologice

F17: Accidentarea prin sprijinirea de catre muncitori


de diferite subsansamble(piese) prinse doar in afturi
de sudura.

Masuri organizatorice;
inainte de inceperea lucrului conducatorul locului
de munca va verifica zona unde se vor desfasura
lucrul;

F18: Caderea de la inaltime prin


alunecare,impiedicare,dezechilibrare ;

Masuri tehnice :
locurile de munca unde exista riscul de cadere in
gol vor fi imprejmuite cu balustrade tehnologice;
dotarea lucratorilor cu EIP corespunzator
activitatii ce urmeaza a fi desfasurata;

F22: Neutilizarea castii in permanenta si a centurii de


siguranta la lucrul la inaltime;

F1: Lovire de catre motostivuitoare


,traillere,camionete, bob chat-u:ri , care se deplaseaza
prin incinta sau exteriorul halei;

F3: Alunecare,impiedicare pe suprafete de deplasare


cu denivalari
(praguri etc.);

F6: Cadere libera de piese,scule ,materiale


pozitionate incorect sau la manipularea manuala;

10

F11:Organizarea defectuasa a locului de munca in


vederea lucrarilor
care urmeaza sa fie executate;

11

F12: Pozitii de lucru fortate in interiorul sectiilor;

Masuri tehnice :
dotarea lucratorilor cu EIP corespunzator
activitatii ce urmeaza a fi desfasurata;
Masuri organizatorice:
instruirea lucratorilor privind consecintele
nerespectari restrictiilor de securitate-neutilizarea
sau utlizarea
Incompleta a mijloacelor de protectie etc;
verificarea prin control permanent,din partea
sefului formatiei;
Masuri organizatorice:
instruirea lucratorilor privind importanta
respectarii codului de circulatie rutiera si a
restrictitilor legate de zonele de circulatie.
Masuri tehnice :
denivelarile aparute in pardoseala si platforme se
vor repara;
Masuri organizatorice:
pardoseala se va mentine curate in permanenta
Masuri organizatorice:
instruirea periodica a lucratorilor cu privire la
riscul la care se expun si expun pe ceilalti
lucratori,datorita pozitionari incorecte de
piese,scule , materiale pe schele sau sectii
sefii de echipa vor controla permanent acest
aspect.
Masuri organizatorice
se vor da dispozitii de lucru cu respectarea
tehnologiei de fabricatie si a normelor de
securitate a muncii;
locurile de munca se vor decongestiona de
materiale si piese care nu sunt necesare in
procesul de productie
Masuri organizatorice
se vor evita pe cat posibil pozitii de lucru fortate
la vopsirea cu pensula sau trafaletul,in interiorul
sectiilor;

12

F15: Executarea de operatii neprevazute in sarcina de


munca;

Masuri organizatorice
intarirea disciplinei tehnologice

13

F16: Nesincronizarea la lucru in echipa;

14

F19: Cadere de la inaltime de la acelasi nivel prin


alunecare,
Impiedicare,dezechilibrare;

15

F20:Omiterea operatiilor care-I asigura securitatea la


locul de munca

16

F2: Proiectare de alice in cazul scaparii din maini a


furtunului

Masuri organizatorice
conducatorul locului de munca va organiza locul
de munca in asa fel ca toti lucratori sa-si cunoasca
sarcina de munca;
coducatorul locului de munca va da dispozitii de
lucru fiecarui lucrator;
Masuri organizatorice
deblocarea si mentinerea libera a cailor de acces
si de circulatie;
pe timp de iarna se vor curate de zapada
drumurile uzinale,cai de acces,scari pasarele de
acces la nave,schele de lucru si puntile navelor;
se va mentine curatenie si ordine la locurile de
munca ,vestiare si grupuri sanitare.
Masuri tehnice :
dotarea locului cu stingatoare de incendiu
portabile cu CO2 ,paturi si nisip.
afisarea la locul de munca de panouri de
securitate si sanatate in munca;
interzicerea fumatului si privitoare la
consecintele nerespectarii masurillor de securitate
in materiale
Masuri organizatorice
instruirea lucratorilor privind situatia de pericol
grav si iminent
Masuri organizatorice
sistemul de oprire a jetului va fi in perfecta stare
de functioanare pentru ca in cazul scaparii
furtunului sa se stopeze jetul;
este interzis indreptararea jetului spre persoanele
din vecinatate.

17

F4: Spargerea furtunului prin care trece materialul de


sablare(alice), datorita unor defecte ascunse;

Masuri tehnice
furtunurile vor fi verificate periodic si se va
dispune inlocuirea lor in cazul in care se vor
constata defectiuni;

18

F5: Contact direct cu suprafete periculoase


(adezive,intepatoare,cu muchii).

Masuri organizatorice
purtarea E.I.P (manusi);
verificarea , de catre sefii ierahicii,a purtarii E.I.P

19

F7: Zgomot peste CMA in timpul sablarii;

Masuri organizatorice
dotarea lucratorilor cu EIP specific;
verificarea utilizarii EIP;
control medical periodic

20

F18: Curenti de aer favorizati de neetansietatile


zonelor de lucru din interiorul halei;

Masuri organizatorice
se va asigura echipament individual de protectie
adecvat;

21

F9: Temperatura scazuta iarna si ridicata vara;

Masuri organizatorice
personalul care lucreaza in microclimate
cald(peste 300C) sau rece (sub50C) va beneficia de
pause pentru refacerea capacitatii de termoreglare
a caror durata si frecventa se stabilesc in functie de
instensitatea efortului fizic si de valorile
parametrilor de microclimat;
peste 30oc se va asigura apa carbozoasa salina
(1g/l) 2-4l per/schimb
la temp.Sub 5oC se va asigura ceai 0,51-1l/per.
se vor efectua periodic m,masuratori ale
temperaturii

22

F10: Pulberii provenite de la spargereaa alicelor in


timpul sablarii;

Masuri organizatorice
utilizarea echipamentului individual de protectie
specific
supravegherea atenta a lucratorilor de catre
conducatorul locului de munca