Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul Educaiei i Cercetrii tiinifice

Centrul Naional de Evaluare i Examinare

Examenul de bacalaureat naional 2015


Proba E. d)
Chimie organic (nivel I/ nivel II)
Varianta 2
Filiera teoretic profil real, specializarea matematic-informatic, specializarea tiinele naturii
Filiera vocaional profil militar, specializarea matematic-informatic

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.


Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I
(30 de puncte)
Subiectul A.
Scriei, pe foaia de examen, termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre urmtoarele enunuri:
1. Numrul izoalcanilor cu formula molecular C6H14 este egal cu ... ... ... . (4/5)
2. Compusul organic obinut n urma adiiei apei la 1-butin, conine n molecul o grup carbonil de tip ... ... ... .
(aldehid/ceton)
3. Naftalina, o hidrocarbur aromatic polinuclear, este utilizat ca . (insecticid/solvent)
4. ... ... ... este al treilea termen al seriei omoloage din care face parte. (Propina/Acidul propanoic)
5. Structura dipolar a aminoacizilor explic temperaturile de topire ... ... ... ale acestora. (ridicate/sczute)
10 puncte
Subiectul B.
Pentru fiecare item al acestui subiect, notai pe foaia de examen numai litera corespunztoare rspunsului
corect. Fiecare item are un singur rspuns corect.
1. Izobutena i 1-butena difer prin:
a. formula brut;
c. formula molecular;
b. natura atomilor de carbon;
d. numrul atomilor de carbon.
2. Mononitrobenzenul conine n molecul:
a. 1 atom de carbon cuaternar;
c. 2 atomi de azot;
b. 5 atomi de carbon teriar;
d. 2 atomi de oxigen.
3. Produsul majoritar obinut la deshidratarea 2-butanolului este:
a. 2-butena;
c. butanona;
b. 1-butena;
d. butanalul.
4. Prin policondensarea -aminoacizilor se obin:
a. polizaharide;
c. proteine;
b. trigliceride;
d. spunuri.
5. Numrul grupelor funcionale monovalente dintr-o molecul de acid gluconic este egal cu:
a. 5;
c. 2;
b. 4;
d. 1.
10 puncte
Subiectul C.
Scriei, pe foaia de examen, numrul de ordine al fiecrui compus organic din coloana A nsoit de litera
din coloana B, corespunztoare clasei de compui din care face parte. Fiecrei cifre din coloana A i corespunde
o singur liter din coloana B.
A
B
1.

a.

amin

2.

b.

aldehid

3.

c.

fenol

4.

d.

acid carboxilic

5.

e.

ceton

f.

anhidrid acid
10 puncte

Prob scris la chimie organic (nivel I/ nivel II)


Filiera teoretic profil real, specializarea matematic-informatic, specializarea tiinele naturii
Filiera vocaional profil militar, specializarea matematic-informatic
Pagina 1 din 3

Varianta 2

Ministerul Educaiei i Cercetrii tiinifice


Centrul Naional de Evaluare i Examinare

SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

Subiectul D.
Alcanul (A) este component al benzinelor:
CH3
CH3

C
CH3

CH2

CH

CH3

CH3

1. Notai denumirea IUPAC a alcanului (A).


1 punct
2. a. Scriei formula de structur a unui izomer de caten (B) al alcanului (A), care are n molecul 2 atomi de
carbon primar.
b. Comparai punctele de fierbere al celor doi alcani (A) i (B).
3 puncte
3. Determinai raportul dintre numrul grupelor metil i numrul grupelor metilen din molecula alcanului (A).
2 puncte
4. Notai formulele de structur ale alchenelor izomere prin hidrogenarea crora se obine alcanul (A), n
prezena nichelului.
4 puncte
5. a. Calculai masa de carbon din 34,2 g de alcan (A).
b. Scriei ecuaia reaciei de ardere a alcanului (A).
5 puncte

Subiectul E.
1. Detergentul neionic (D) are formula de structur:
(D)
CH3 CH2 O (CH2 CH2 O)n CH2 CH2 OH
Determinai numrul atomilor de carbon din molecula detergentului (D), tiind c 1 mol de detergent conine 50 g
de hidrogen.
3 puncte
2. Scriei ecuaiile reaciilor acidului acetic cu:
a. etanolul, n mediu acid;
b. zincul.
4 puncte
3. Determinai masa de zinc, exprimat n grame, care reacioneaz cu acidul acetic din 40 g de soluie de
concentraie procentual masic 45%.
3 puncte
4. Aspirina conine ca substan activ acidul acetilsalicilic. Scriei ecuaia reaciei de hidroliz a acidului
acetilsalicilic, n mediu acid.
2 puncte
5. Determinai masa acidului salicilic, exprimat n grame, care se obine prin hidroliza a 3 mol de acid
acetilsalicilic, la un randament al reaciei de 60%.
3 puncte

Mase atomice: H- 1; C- 12; O- 16; Zn- 65.


Prob scris la chimie organic (nivel I/ nivel II)
Filiera teoretic profil real, specializarea matematic-informatic, specializarea tiinele naturii
Filiera vocaional profil militar, specializarea matematic-informatic
Pagina 2 din 3

Varianta 2

Ministerul Educaiei i Cercetrii tiinifice


Centrul Naional de Evaluare i Examinare

SUBIECTUL al III-lea
(30 de puncte)
Subiectul F.
Proteinele i zaharidele sunt compui organici cu proprieti nutritive necesare unei alimentaii echilibrate.
1. La hidroliza unei proteine din ou s-a izolat aminoacidul diaminomonocarboxilic (A) cu masa molar 146 g/mol
i raportul masic C : H : O : N = 36 : 7 : 16 : 14. Determinai formula molecular a aminoacidului (A). 4 puncte
2. Scriei ecuaia reaciei de condensare a -alaninei cu serina, n raport molar 2 : 1, tiind c serina particip la
reacia de condensare numai cu grupa funcional amino. Se vor utiliza formule de structur.
2 puncte
3. Scriei ecuaia reaciei de hidroliz enzimatic total a amidonului.
2 puncte
4. Determinai energia, exprimat n kilojouli, produs prin metabolizarea a 200 g de cartofi ce conin 24,3%
amidon n procente masice, tiind c 1 g de glucoz furnizeaz organismului 15,8 kJ.
4 puncte
5. a. Scriei formula de structur a glucozei.
b. Notai o proprietate fizic a glicocolului.
3 puncte
Subiectul G1. (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL I)
1. O prob de n-pentan, izopentan i 2-penten conine 35% 2-penten, n procente de mas i decoloreaz
400 mL soluie de brom n tetraclorur de carbon, de concentraie 0,25 M.
a. Scriei ecuaia reaciei care are loc.
b. Determinai masa probei de hidrocarburi, exprimat n grame.
6 puncte
2. Scriei ecuaia reaciei de ardere a acetilenei.
2 puncte
3. Notai o utilizare a reaciei de ardere a acetilenei.
1 punct
4. Scriei ecuaia reaciei de sulfonare a benzenului pentru obinerea acidului benzensulfonic.
2 puncte
5. La sulfonarea benzenului cu soluie de acid sulfuric de concentraie procentual masic 98%, se obin 1580 kg
de acid benzensulfonic. tiind c numai 50% din acidul sulfuric introdus n proces reacioneaz, calculai masa
soluiei de acid sulfuric introdus n proces, exprimat n kilograme.
4 puncte
Subiectul G2. (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL II)
1. O alchen cu formula molecular C7H14 i 1 atom de carbon asimetric n molecul, prezint izomerie
geometric. Scriei formula de structur a acestei alchene.
2 puncte
2. a. Scriei ecuaia reaciei dintre fenol i hidroxidul de sodiu.
b. Scriei ecuaia reaciei dintre 1,4-benzendiol i hidroxidul de sodiu, n exces.
4 puncte
3. Un amestec echimolecular de fenol i 1,4-benzendiol reacioneaz cu hidroxidul de sodiu din 600 mL soluie
de concentraie 0,1 M. Determinai masa amestecului de fenoli, exprimat n grame.
4 puncte
4. O monoamin primar alifatic cu caten aciclic saturat (A) prezint activitate optic i are raportul dintre
masa atomilor de carbon i suma maselor atomilor de hidrogen i de azot egal cu 1,92. Determinai formula
molecular a aminei (A).
3 puncte
5. Scriei formula de structur a aminei (A) de la punctul 4.
2 puncte

Mase atomice: H- 1; C- 12; N- 14; O- 16; S- 32.

Prob scris la chimie organic (nivel I/ nivel II)


Filiera teoretic profil real, specializarea matematic-informatic, specializarea tiinele naturii
Filiera vocaional profil militar, specializarea matematic-informatic
Pagina 3 din 3

Varianta 2