Sunteți pe pagina 1din 2

CONSTITUTII AUTORITARE SI TOTALITARE

Constitutia din 1938


Este expresia dorintei lui Carol al II-lea de a institui un regim de guvernare personalä. Noua lege
fundamentala, redactata de juristul Istrate Mircescu, a fost supusa plebiscitului*1 la 24 februarie 1938 si a
intrat in vigoare pe 28 februarie 1938.
Coristitutia –mentine formal principiul suveranitatii nationale, caci in relitate puterea nu mai emana de la
natiune, ci de la rege
-consacra principiul supremmatiei regelu
- suprima separatia puterior in stat..
- puterea fiind concentrate in mâinile regelui, care devine capul statului
Puterea executiva era incredintata regelui, care o exercita prin iermediul guvernului;numea si revoca
ministri care erau responsabili numai fata de rege;
Puterea legislativa se exercita de catre rege prin Reprezentana Nationala( mentinuta formal )deoarece:
-regele detinea initiativa legislativa, Parlamentul bicameral devenind o simpla anexa a puterii executive.
-. Parlamentul era controlat si prin numirea unui mare de senatori direct de catre rege
- Reprezentanta Nationala avea 2 camere:
1. Adunarea Deputatilor se compunea din deputati alesi de cetatenii romani , cu o varsta de 30 de ani
impliniti .
2.-Senatul era format din 3 categorii de senatori:a) numiti de rege,b)senatori de drept c) senatori alesi prin
vot (obligatoriu, secret, direct);
- initiativa parlamentara era limitata numai la legile de interes obtesc.
-regele putea convoca, inchide si dizolva ambele adunari
- putea sa refuze sanctionarea legilor adoptate de Parlament
--intre sesiuni guverna prin decrete- legi;
.
- - votului universal este inlocuit cu sistemul colegiilor de profesiuni , iar cu privire la varsta cetatenilor
cu drept de a alege si de a fi alesi pt. Adunarea Deputatilor ea a fost ridicata la 30 de ani.
-au fost dizolvate partidele poilitice
- nu mai avea nevoie de acordul Parlamentului pentru a incheia tratate politice sau militare cu puterile
straine;
-introducea pedeapsa cu moartea si pe timp de pace in cazul unor atentate politice

-Constitutia din 1938 se deosebeste fundamental fata de cea din 1923,desi multe din articolele si chiar
titlurile Constitutiei din 1923 au fost preluate cu anumite modificari. Constitutia din 1938 avea 100 de
articole, fata de cea din 1923 cu 138 de articole. De asemenea,avea tot 8 titluri, cu aproape aceleasi
denumiri, exceptie Titlul II intitulat „Despre datoriile si drepturile romanilor”( in 1923 era numit „ Despre
drepturile romanilor) Prin aceasta s-a adus o restrangere a drepturilor si libertatilor cetatenesti .
Constitutia din 1938 a fost suspendata in 4 septembrie 1940, in conditiile prabuirii regimului de autoritate
monarchic si a instaurarii regimului antonescian.

Completata prin decrete –legi : in 1938-infiintarea Consiliului de Coroana ca organism permanent


In 1938= infiintatarea partidului unic Frontul Renasterii
Nationale(FRN), primul partid unic din istoria Romaniei
Prin aceasta Constitutie monarhia devenea un centru de putere, caci regale participa efectiv si legal la
actul de guvernare controland si Parlamentul.
A fost suspendata in 1940
Constitutia din 13 aprilie 1948
Elaborata in conditiile inlaturarii monarhiei ( la 30 decembrie 1947) si instaurarii regimului communist.
-avea drept model Constitutia sovietica din 1936
-Ragatul Romaniei devenea Republica Populara Romana “stat popular, unitar, independent si suveran-
Organul supreme al puterii de stat era Marea Adunare Nationala , unicul oran legiuitor ( principiul
separarii puterilor in stat era practice desfiintat)
-puterea executiva apartinea Consiliului de Ministri , responsabil in fata MAN si a Prezidiului MAN.
-puterea judecatoreasca apartinea instantelor: Curtea Suprema, tribunale, judecatorii populare; practic
insa independenta justitiei era era desfiintata prin interventia factorului politic.
-prin prevederile economice,Constitutia din 1948 pregetea trecerea intregii economii sub controlul
ststului. Se mantiona ca mijloacele de productie, bancile si societatile de asigurare pot deveni proprietatea
statului.
- au fost puse bazele desfiintarii proprietatii private proclamandu-se suprematia proprietetii de stat
fata de cea cooperatista si de cea privata.
-Aparent se consfinteau principii democratice, drepturi si libertati cetatenesti, practice insa acestea au fost
incalcate sistematic.

Constitutia din 24 septembrie 1952


-copiaza Constitutia URSS din 1936, consfinteste aservirea totala fata de URSS si marcheaza un moment
important in subordonarea statului de catre nomenclatura comunista.
- statul este definit ca democrat si popular, unitar, suveran si independent -nu mai apar referiri la
caracterul indivizibil si inalienabil al statului .
- sublinia rolul conducator al partidului unic in stat
-baza puterii de stat o constituia alianta clasei muncitoare cu taranimea
- regimul de stat este al unei democratii populare , care reprezinta puterea oamenilor muncii sub forma
dictaturii proletariatului , exercitata de Partidului Muncitoresc Roman
- Organul Suprem al puterii era Marea Adunare Nationala,unicul organ legiuitor, ales pe patru ani.
-Organul executive supreme este Consiliul de ministri, constituit de actre Marea Adunare Nationala.
-Justitita se infaptiuieste de ctre Tribunalul Suprem al R.P.R., tribunale regionale si tribunale populare.
Constitutia din 21 august 1965
-Consacra- noua denumire a tarii Republica Socialista Roamania ( considerand ca s-a ajuns la un inlt
stadium de dezvoltare in drumul spre communism)
- afirma cel mai pregnant rolul conducator al P. Comunist Roman ( 1948-1965=PMR, apoi, din
1965=PCR)
- MAN continua sa fie ,”organul surem al puterii de stat, unicul organ legiuitor.”
- Consiliul de Stat este organul supreme al administratiei de stat si este subordonat MAN
-Statul socialist organizeaza, planifica si conduce economia nationala
- consfintea proprietatea socialista
-din 1974 este instituita funcia de presedinte
--drepturile si libertatile cetatenesi sunt afirmate, dar in practica incalcate

Constituita din 1965 a fost abrogata in decembrie 1991.