Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA DE MEDICIN I FARMACIE

CAROL DAVILA BUCURETI


Consiliul de Studii Doctorale
________________________________________________________________
Formular II

FIA DE NSCRIERE

Numele: __________________________________________________________
Prenumele: ________________________________________________________
Specialitatea________________________________________________________
Tipul de doctorat: cu frecven fr tax cu frecven cu tax
Proba:

scris
oral

Calificativul obinut: _______________________________________________

COMISIA DE EXAMEN

Preedinte:
Prof. Dr. ______________________________________________________

Membri:
1.

Prof. Dr. ____________________________________________

2. Prof. Dr. ____________________________________________


3. Prof. Dr. ____________________________________________
4. Prof. Dr. ____________________________________________
5. Prof. Dr. ____________________________________________
Universitatea de Medicin i Farmacie Carol Davila din Bucureti
Strada Dionisie Lupu nr. 37 Bucureti, Sector 1, 020022 Romnia, Cod fiscal: 4192910
Cont:RO35TREZ70120F330500XXXX , Banca: TREZORERIE sect. 1
+40.21 318.0719; +40.21 318.0721; +40.21 318.0722; FAX: 021/318.07.30
www.umfcaroldavila.ro