Sunteți pe pagina 1din 4

MINISTERUL SNTII

PUBLICE

MINISTERUL EDUCAIEI,
CERCETRII I
TINERETULUI

ORDIN
Pentru modificarea i completarea Ordinului Comun al Ministrului Sntii Publice i al
Ministrului Educaiei, Cercetrii i Tineretului nr.1141/1386 din 28 iunie 2007 privind modul de
efectuare a pregtirii prin rezideniat n specialitile prevzute de Nomenclatorul specialitilor
medicale, medico-dentare i farmaceutice pentru reeaua de asisten medical
n temeiul prevederilor:
- Hotrrii Guvernului nr. 899/2002 privind organizarea nvmntului postuniversitar
medical i farmaceutic uman, cu modificrile i completrile ulterioare,
- Hotrrii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea i funcionarea Ministerului
Sntii Publice, cu modificrile i completrile ulterioare,
- Hotrrii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea i funcionarea Ministerului
Educaiei, Cercetrii i Tineretului, cu modificrile i completrile ulterioare,
Vznd referatul Direciei Generale Organizare, Resurse Umane, Dezvoltare Profesional
i Salarizare nr.
ministrul sntii publice i ministrul educaiei, cercetrii i tineretului
emit prezentul
ORDIN
Art. 1. - Ordinul ministrului sntii publice i al ministrului educaiei, cercetrii i
tineretului nr. 1141/1386/28 iunie 2007 privind modul de efectuare a pregtirii prin rezideniat
n specialitile prevzute de Nomenclatorul specialitilor medicale, medico-dentare i
farmaceutice pentru reeaua de asisten medical, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 671
din 1 octombrie 2007, se modific i se completeaz dup cum urmeaz:
Anexa nr.1 Regulamentul de efectuare a pregtirii prin rezideniat n specialitile prevzute
de Nomenclatorul specialitilor medicale, medico-dentare i farmaceutice pentru reeaua de
asisten medical :
1. La articolul 1, alineatul (4) se modific i va avea urmtorul cuprins:
(4) Curriculele i baremurile sunt elaborate de universitile de medicin i farmacie, avizate
de Centrul Naional de Perfecionare n Domeniul Sanitar i aprobate prin ordin comun al
ministrului sntii publice i al ministrului educaiei, cercetrii i tineretului.
2. La articolul 2, alineatele (1) si (2) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
(1) n fiecare unitate sanitar acreditat pentru nvmnt postuniversitar medical, medicodentar sau farmaceutic uman activitatea de coordonare a programului de rezideniat dintr-o
anumit specialitate se realizeaz de ctre coordonator/director de program, dup caz, cu cel
mai nalt grad didactic n specialitatea respectiv, care rspunde de buna desfurare i de
calitatea pregtirii rezidenilor.

(2) Coordonatorul de program trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii:


a) s fie ef de secie clinic universitar, ef de laborator sau farmacist-ef, certificat n
specialitatea programului;
b) s fie cadru didactic universitar (confereniar sau profesor)
3. La articolul 3, punctul a) se modific i va avea urmtorul cuprins:
a) coordoneaz desfurarea programului de rezideniat n specialitatea n care are integrare
clinic.
4. Articolul 7 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Un ndrumtor sau un responsabil de formare n rezideniat poate instrui un numr de 5
rezideni i medicii aflai la pregtire n a doua specialitate. n funcie de particularitile
curriculare ale specialitii i ale unitii de pregtire, coordonatorul sau directorul de program
poate stabili un numr mai mic sau mai mare de 5 rezideni pentru fiecare ndrumtor sau
responsabil de formare n rezideniat aflat n coordonarea sa, n vederea asigurrii unei pregtiri
adecvate.
5. La articolul 11, alineatul (4) se modific i va avea urmtorul cuprins:

(4) Stagiul de masterat sau doctorat n tiine medicale nu se consider ca modul de


pregtire n rezideniat.
6. La articolul 19, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins:
(2) n scopul detarii, indiferent de motiv, rezidentul prezint acordul coordonatorilor sau
directorilor de program de rezideniat din centrul de pregtire n care a fost confirmat i,
respectiv, centrul n care urmeaz s se detaeze.
7. La articolul 20, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins:
(1) Schimbarea centrului universitar de pregtire se aprob de ctre Ministerul Sntii
Publice, n limita capacitii de pregtire.
8. La articolul 24, alineatele (2) i (3) se abrog.
9. La articolul 25, alineatul (2) se abrog.
10. La articolul 26, alineatele (1) si (2) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
(1) Examenul de medic specialist cuprinde urmtoarele probe:
a) proba scris;
b) probe clinice/practice.
(2) Candidatul este confirmat specialist dac promoveaz cu minimum nota 7,00 fiecare
prob a examenului. Candidatul se poate prezenta la examenul de specialist n sesiunile
organizate de Ministerul Sntii Publice n maximum 5 ani de la absolvire.
11. Articolul 27 se abrog.
Anexa nr.2 Criteriile de acreditare/reacreditare a centrelor universitare medicale, respectiv a
unitilor sanitare n care se pot derula programe de rezideniat
1. La articolul 3, punctul II se modific i se completeaz, avnd urmtorul cuprins:
Criterii specifice
Unitile sanitare n care se desfoar programe de rezideniat n specialitatea medicin de
familie sunt:
a) Spitale judeene, municipale i oreneti ;
b) cabinete medicale individuale de medicin de familie, n care desfoar activitate medici
primari sau specialiti medicin de familie;

c) ambulatorii de specialitate, centre de diagnostic i tratament ncadrate cu medici primari


sau specialiti, confirmai n specialitile corespondente din curricul.
Anexa nr.3 Lista centrelor universitare medicale i a unitilor sanitare acreditate pentru
derularea programelor de specializare prin rezideniat
1. Punctul 3.1- Lista centrelor universitare i a unitilor sanitare din centre universitare
acreditate pentru derularea programelor de specializare prin rezideniat se completeaz dup
cum urmeaz:
Centrul
Unitatea sanitar
universitar
Bucureti
Institutul Naional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Microbiologie i Imunologie "Cantacuzino" Bucureti
Oradea
Spitalul Clinic de Recuperare Medical Bile Felix
Anexa nr.4 Coninutul i durata rezideniatului n specialitile prevzute de Nomenclatorul
specialitilor medicale, medico-dentare i farmaceutice pentru reeaua de asisten medical
se modific i se completeaz dup cum urmeaz:
1. Se introduce curriculum n rezideniatul cu timp parial n specialitatea medicin de familie
conform anexei nr.1 la prezentul Ordin.
2. Curricumurile de pregtire n specialitile diabet zaharat, nutriie i boli metabolice, igien,
psihiatrie pediatric i medicin de laborator se nlocuiesc cu cele prevzute n anexa nr.2 la
prezentul Ordin.
Art.2 - Anexele nr.1-2 fac parte integrant din prezentul ordin.
Art.3 - Direciile implicate din cadrul Ministerului Sntii Publice i al Ministerului
Educaiei, Cercetrii i Tineretului, precum i Centrul Naional de Perfecionare n Domeniul
Sanitar Bucureti vor duce la ndeplinire dispoziiile prezentului ordin.
Art.4 - Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

MINISTERUL SNTII PUBLICE


DIRECIA GENERAL ORGANIZARE,
RESURSE UMANE, DEZVOLTARE
PROFESIONAL I SALARIZARE

SE APROB
MINISTRU
EUGEN NICOLESCU 1 sept.2008

REFERAT DE APROBARE
La nivelul Centrului Naional de Perfecionare n Domeniul Sanitar s-au ntrunit rectorii
universitilor de medicin i farmacie, reprezentani ai colegiilor profesionale i ai
Ministerului Sntii Publice pentru a corela prevederile Ordinului Comun MSP/MECT
nr.1141/1386/2007 cu prevederile Ordonanei Guvernului nr.12/2008, privind organizarea i
finanarea rezideniatului.
Totodat au fost revizuite curriculumurile de pregtire pentru specialitile: diabet
zaharat, nutriie i boli metabolice, igien, psihiatrie pediatric i medicin de laborator .
Ordonana Guvernului nr.12/2008 a introdus rezideniatul cu timp parial n specialitatea
medicin de familie pentru care Comisia de Specialitate a MSP a propus dou variante de
curricule de pregtire dup cum urmeaz:
-varianta A cu 4 zile/saptamana, timp de 4 ani;
-varianta B cu 3 zile/saptamana, timp de 5 ani.
Propunem sa se adopte varianta B pentru a nu produce disfuncionaliti n activitatea de
asisten medical.
Anexam Ordinul Pentru modificarea i completarea Ordinului Comun al Ministrului
Sntii Publice i al Ministrului Educaiei, Cercetrii i Tineretului nr.1141/1386 din 28 iunie
2007 privind modul de efectuare a pregtirii prin rezideniat n specialitile prevzute de
Nomenclatorul specialitilor medicale, medico-dentare i farmaceutice pentru reeaua de
asisten medical.