Sunteți pe pagina 1din 30

HOTRRE Nr.

262 din 31 martie 2010


pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiiile acordrii asistenei medicale n cadrul
sistemului de asigurri sociale de sntate pentru anul 2010
ART. 48
(1) n relaiile contractuale cu casele de asigurri de sntate, pe lng obligaiile generale
prevzute la art. 14, furnizorii de servicii medicale n asistena medical ambulatorie de
specialitate sunt obligai:
a) s acorde servicii de asisten medical ambulatorie de specialitate asigurailor numai pe
baza biletului de trimitere, care este formular cu regim special utilizat n sistemul de asigurri
sociale de sntate, cu excepia: urgenelor, afeciunilor cronice prevzute n norme, pentru care
se organizeaz evidena distinct la nivelul medicului de familie i al medicului de specialitate
din ambulatoriu, afeciunilor confirmate care permit prezentarea direct la medicul de
specialitate i pentru care asiguratul are stabilit un plan de monitorizare i tratament pentru
minimum 6 luni, serviciilor de medicin dentar, precum i a serviciilor de acupunctur,
fitoterapie, homeopatie i planificare familial. Lista cuprinznd afeciunile confirmate care
permit prezentarea direct la medicul de specialitate din unitile ambulatorii care acord
asisten medical de specialitate pentru specialitile clinice se stabilete prin norme. Pentru
pacienii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaiul Economic European, titulari ai
cardului european de asigurri sociale de sntate, respectiv beneficiari ai formularelor
europene emise n baza Regulamentului (CEE) 1.408/71, furnizorii de servicii medicale n
asistena medical ambulatorie de specialitate nu solicit bilet de trimitere pentru acordarea de
servicii medicale n ambulatoriu, cu excepia serviciilor medicale de recuperare-reabilitare i a
investigaiilor medicale paraclinice;
b) s informeze medicul de familie, prin scrisoare medical expediat direct sau prin
intermediul asiguratului, cu privire la diagnosticul i tratamentele efectuate i
recomandate; s finalizeze actul medical efectuat, inclusiv prin eliberarea prescripiei medicale
pentru medicamente cu sau fr contribuie personal, dup caz, a biletului de trimitere pentru
investigaii paraclinice, a certificatului de concediu medical pentru incapacitate temporar de
munc, dup caz, atunci cnd concluziile examenului medical impun acest lucru; scrisoarea
medical este un document tipizat, care se ntocmete n dou exemplare, din care un exemplar
rmne la medicul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie, direct sau
prin intermediul asiguratului; scrisoarea medical conine obligatoriu numrul contractului
ncheiat cu casa de asigurri de sntate pentru furnizare de servicii medicale i se utilizeaz
numai de ctre medicii care desfoar activitate n baza acestui contract; modelul scrisorii
medicale este prevzut n norme;
c) s transmit rezultatul investigaiilor paraclinice medicului de familie care a fcut
recomandarea i la care este nscris asiguratul sau medicului de specialitate din
ambulatoriu care a fcut recomandarea investigaiilor medicale paraclinice, acesta avnd
obligaia de a transmite rezultatele investigaiilor medicale paraclinice, prin scrisoare
medical, medicului de familie pe lista cruia este nscris asiguratul; transmiterea
rezultatelor se poate face i prin intermediul asiguratului;
d) s ntocmeasc liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile, dac este cazul;

e) s utilizeze pentru prescrierea medicamentelor cu sau fr contribuie personal i, dup


caz, a unor materiale sanitare n tratamentul ambulatoriu i a recomandrilor pentru investigaii
medicale paraclinice numai formularele cu regim special aprobate, conform reglementrilor
legale n vigoare, pentru cazurile pentru care s-au efectuat servicii medicale conform
contractului ncheiat;
f) s raporteze, n vederea contractrii la casa de asigurri de sntate, lista cu bolnavii cu
afeciuni cronice aflai n evidena proprie i, trimestrial, micarea acestora;
g) s verifice biletele de trimitere cu privire la datele obligatorii pe care acestea trebuie s le
cuprind potrivit prevederilor legale n vigoare;
h) s ntocmeasc evidene distincte i s raporteze distinct serviciile realizate, conform
contractelor ncheiate cu fiecare cas de asigurri de sntate, dup caz.
(2) n relaiile contractuale cu casele de asigurri de sntate, furnizorii de servicii medicale
paraclinice, pe lng obligaiile generale prevzute la art. 14 i cele de la alin. (1) lit. c), d) i h),
sunt obligai:
a) s efectueze investigaiile medicale paraclinice numai n baza biletului de trimitere, care
este formular cu regim special utilizat n sistemul de asigurri sociale de sntate, cu condiia ca
medicul care a eliberat biletul de trimitere s se afle n relaie contractual cu aceeai cas de
asigurri de sntate cu care se afl n relaie contractual furnizorul de servicii medicale
paraclinice. n situaia n care Casa Asigurrilor de Sntate a Aprrii, Ordinii Publice,
Siguranei Naionale i Autoritii Judectoreti, respectiv Casa Asigurrilor de Sntate a
Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului nu au ncheiat contract de furnizare de
servicii medicale paraclinice cu cel puin un furnizor de servicii medicale paraclinice ntr-un
jude, respectiv n municipiul Bucureti, medicul care a eliberat biletul de trimitere trebuie s se
afle n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate n a crei raz administrativteritorial i desfoar activitatea sau cu Casa Asigurrilor de Sntate a Aprrii, Ordinii
Publice, Siguranei Naionale i Autoritii Judectoreti, respectiv cu Casa Asigurrilor de
Sntate a Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului, iar furnizorul de servicii
medicale paraclinice s se afle n relaie contractual cu oricare dintre casele de asigurri de
sntate enumerate anterior;
b) s verifice biletele de trimitere n ceea ce privete datele obligatorii pe care acestea trebuie
s le cuprind potrivit prevederilor legale n vigoare;
c) s utilizeze numai reactivi care au declaraii de conformitate CE emise de productori i s
practice o eviden de gestiune cantitativ-valoric corect i la zi pentru reactivi n cazul
furnizorilor de investigaii medicale paraclinice - analize medicale de laborator;
d) s calibreze i s spele aparatele din laboratoarele de investigaii medicale paraclinice analize medicale de laborator conform specificaiilor tehnice din crile tehnice ale acestora i
s consemneze aceste operaiuni, pentru conformitate i regularitate, n documentele obligatorii
de control intern, conform legii;
e) s fac dovada ndeplinirii criteriului de calitate ca parte component a criteriilor de
selecie, n condiiile prevzute n norme, pe toat perioada de derulare a contractului - pentru
furnizorii de investigaii medicale paraclinice, cu excepia furnizorilor de servicii medicale
paraclinice aparinnd reelei sanitare proprii a aprrii, ordinii publice, siguranei naionale i
autoritii judectoreti, cu condiia ca aceti furnizori s fac dovada demersurilor necesare
pentru obinerea certificrii ISO n termen de maximum 3 luni de la data intrrii n vigoare a

prezentei hotrri. Nendeplinirea condiiei de a face dovada demersurilor necesare pentru


obinerea certificrii ISO n termen de maximum 3 luni de la data intrrii n vigoare a
prezentului contract-cadru conduce la rezilierea contractului de furnizare de servicii medicale.
f) s pun la dispoziia organelor de control ale caselor de asigurri de sntate documentele
justificative - facturi, certificate de conformitate UE, fie tehnice - cu privire la tipul i
cantitatea reactivilor achiziionai i care au fost utilizai pentru toate investigaiile medicale
paraclinice efectuate n perioada pentru care se efectueaz controlul - investigaii medicale
paraclinice de laborator raportate conform contractului ncheiat cu casa de asigurri de sntate,
precum i pentru orice alte investigaii efectuate n perioada pentru care se efectueaz controlul;
refuzul furnizorului de a pune la dispoziia organelor de control ale casei de asigurri de
sntate documentele justificative anterior menionate se sancioneaz conform legii i conduce
la rezilierea de plin drept a contractului de furnizare de servicii medicale. n situaia n care casa
de asigurri de sntate sesizeaz neconcordane ntre investigaiile medicale efectuate n
perioada verificat i cantitatea de reactivi achiziionai conform facturilor i utilizai n
efectuarea investigaiilor, aceasta procedeaz la suspendarea contractului de furnizare de
servicii medicale paraclinice i sesizeaz mai departe instituiile abilitate de lege s efectueze
controlul unitii respective;
g) s asigure prezena unui medic cu specialitatea medicin de laborator sau biolog, chimist,
biochimist n fiecare laborator de analize medicale/punct de lucru, respectiv a unui medic de
radiologie i imagistic medical n fiecare laborator de radiologie i imagistic medical/punct
de lucru din structura furnizorului, pe toat durata programului de lucru declarat i prevzut n
contractul ncheiat cu casa de asigurri de sntate pentru respectivul laborator/punct de lucru;
h) s prezinte la contractare, respectiv pe parcursul derulrii contractului de furnizare de
servicii medicale: avizul de utilizare sau buletinul de verificare periodic, emis conform
prevederilor legale n vigoare, pentru aparatura din dotare, dup caz. Aceast prevedere
reprezint condiie de eligibilitate pentru aparatul/aparatele respectiv(e), n vederea atribuirii
punctajului conform metodologiei prevzute n norme;
i) s consemneze n buletinele care cuprind rezultatele investigaiilor medicale paraclinice analizelor medicale de laborator efectuate i limitele de normalitate ale acestora;
j) s stocheze n arhiva proprie imaginile rezultate ca urmare a investigaiilor medicale
paraclinice de radiologie i imagistic medical pentru asiguraii crora le-au furnizat aceste
servicii;
k) s nu ncheie contracte cu ali furnizori de servicii medicale paraclinice pentru efectuarea
investigaiilor medicale paraclinice contractate cu casele de asigurri de sntate, cu excepia
furnizorilor de servicii conexe actului medical, organizai conform Ordonanei de urgen a
Guvernului nr. 83/2000, aprobat cu modificri prin Legea nr. 598/2001;
l) s transmit lunar, odat cu raportarea, n vederea decontrii serviciilor medicale
paraclinice efectuate conform contractului, un borderou centralizator cuprinznd evidena
biletelor de trimitere aferente serviciilor paraclinice raportate; borderoul centralizator este
document justificativ care nsoete factura.

ART. 57
Contractul de furnizare de servicii medicale nceteaz la data la care a intervenit una
dintre situaiile prevzute la art. 19, precum i n urmtoarele situaii:
a) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual;
b) medicul titular al cabinetului medical individual renun sau pierde calitatea de membru al
Colegiului Medicilor din Romnia sau, dup caz, al Colegiului Medicilor Dentiti din Romnia.
ART. 59
(1) Alte situaii ce determin rezilierea, suspendarea sau ncetarea contractului numai pentru
filiala/punctul de lucru, respectiv filialele/punctele de lucru ale furnizorilor de servicii medicale
paraclinice la care se nregistreaz aceste situaii, prin excluderea/suspendarea lor din contract i
modificarea corespunztoare a contractului, sunt prevzute n norme.
(2) n situaia n care prin filialele/punctele de lucru excluse din contractele ncheiate ntre
furnizorii de servicii medicale paraclinice i casele de asigurri de sntate continu s se
acorde servicii medicale paraclinice n sistemul asigurrilor sociale de sntate, casele de
asigurri de sntate vor rezilia contractele ncheiate cu furnizorii respectivi pentru toate
filialele/punctele de lucru cuprinse n aceste contracte.
SECIUNEA a 8-a
Servicii medicale n uniti sanitare cu paturi
1. Condiii de eligibilitate n asistena medical spitaliceasc
ART. 60
(1) Asistena medical spitaliceasc se acord n uniti sanitare cu paturi, autorizate i
evaluate conform legii.
(2) Casele de asigurri de sntate ncheie contracte cu spitalele numai pentru
seciile/compartimentele care ndeplinesc condiiile de desfurare a activitii n conformitate
cu actele normative n vigoare elaborate de Ministerul Sntii cu privire la personalul de
specialitate, corespunztor specialitii seciei/compartimentului, i cu privire la dotrile
necesare pentru funcionare. Pentru spitalele n care n secii/compartimente personalul care
desfoar activitatea nu are norm de baz, casele de asigurri de sntate vor raporta Casei
Naionale de Asigurri de Sntate situaia nominal a acestora, forma n care i desfoar
activitatea i locul normei de baz.
(3) Asistena medical spitaliceasc se acord n regim de:
a) spitalizare continu;
b) spitalizare de zi.
(4) Asistena medical spitaliceasc se asigur cu respectarea urmtoarelor criterii de
internare:
a) natere;
b) urgene medico-chirurgicale i situaiile n care este pus n pericol viaa pacientului sau
care au acest potenial, ce necesit supraveghere medical continu;
c) boli cu potenial endemo-epidemic care necesit izolare;

d) tratamentul bolnavilor psihic prevzui la art. 105, 113 i 114 din Codul penal i n cazurile
dispuse prin ordonan a procurorului pe timpul judecrii sau urmririi penale, care necesit
izolare sau internare obligatorie;
e) diagnosticul i tratamentul nu pot fi monitorizate n ambulatoriu.
(5) Contractele de furnizare de servicii medicale dintre unitile sanitare cu paturi i casele de
asigurri de sntate se ncheie n baza documentelor prevzute la art. 13, precum i a:
a) listei afeciunilor care nu pot fi monitorizate n ambulatoriu i impun internarea conform
prevederilor alin. (4);
b) listei materialelor sanitare i a medicamentelor - denumiri comune internaionale (DCI) i
form farmaceutic utilizate pe perioada spitalizrii, menionndu-se care DCI-uri pot fi
recomandate, cu aprobarea medicului ef de secie sau cu aprobarea consiliului medical. Lista
materialelor sanitare i a DCI-urilor prezentat de spitale la ncheierea contractului cuprinde
lista cu DCI-urile medicamentelor de uz uman de care beneficiaz asiguraii n tratamentul
spitalicesc, care se va aproba prin hotrre a Guvernului, precum i DCI-urile din lista
prevzut la art. 97 alin. (1) pentru asigurarea continuitii tratamentului n ambulatoriu i are ca
scop asigurarea tratamentului pacienilor internai i monitorizarea consumului de medicamente
pentru ntocmirea decontului de cheltuieli ce se elibereaz pacientului;
c) structurii organizatorice aprobate sau avizate, dup caz, de Ministerul Sntii, n vigoare
la data ncheierii contractului de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurri de sntate;
d) documentelor necesare pentru fundamentarea tarifului mediu pe caz rezolvat, a tarifului pe
zi de spitalizare, a tarifului pe caz pentru serviciile acordate n regim de spitalizare de zi,
documente care se stabilesc prin norme;
e) indicatorilor specifici stabilii prin norme, precum i a nivelului indicatorilor de
performan ai managementului spitalului public asumai prin contractul de management, cu
excepia spitalelor care au manageri interimari.
ART. 66
(1) n relaiile contractuale cu casele de asigurri de sntate, pe lng obligaiile generale
prevzute la art. 14, unitile sanitare cu paturi sunt obligate:
a) s informeze medicul de familie al asiguratului sau, dup caz, medicul de specialitate
din ambulatoriu, prin scrisoare medical transmis direct sau prin intermediul
asiguratului, cu privire la diagnosticul stabilit, controalele, investigaiile, tratamentele
efectuate i cu privire la alte informaii referitoare la starea de sntate a asiguratului;
scrisoarea medical va fi un document tipizat care se ntocmete n dou exemplare, din care un
exemplar rmne la furnizor, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de
specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct sau prin intermediul asiguratului; s
finalizeze actul medical efectuat, inclusiv prin eliberarea la externare a prescripiei medicale
pentru medicamente cu sau fr contribuie personal i, dup caz, pentru unele materiale
sanitare, recomandare dispozitive medicale, respectiv eliberarea de concedii medicale pentru
incapacitate temporar de munc, atunci cnd concluziile examenului medical impun acest
lucru;
b) s ntocmeasc liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile, pentru
eficientizarea serviciilor medicale, dup caz;

c) s prezinte casei de asigurri de sntate, n vederea contractrii, indicatorii specifici


stabilii prin norme, precum i nivelul indicatorilor de performan ai managementului spitalului
public asumai prin contractul de management, cu excepia spitalelor care au manageri
interimari, numii prin ordin al ministrului sntii n cazul spitalelor publice din reeaua
Ministerului Sntii sau, n cazul ministerelor i instituiilor cu reea sanitar proprie, prin act
administrativ al instituiilor respective;
d) s transmit instituiilor abilitate datele clinice la nivel de pacient, codificate conform
reglementrilor n vigoare;
e) s afieze pe pagina web a Ministerului Sntii, n primele 5 zile lucrtoare ale lunii
curente, cheltuielile efectuate n luna precedent, conform machetei prevzute n norme;
f) s verifice biletele de internare n ceea ce privete datele obligatorii pe care acestea trebuie
s le cuprind potrivit prevederilor legale n vigoare;
g) s raporteze lunar casei de asigurri de sntate numrul cazurilor prezentate la structurile
de primiri urgene, cu evidenierea numrului cazurilor internate, n condiiile stabilite prin
norme.
(2) n situaia n care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat, spitalul acord serviciile
medicale de urgen necesare, avnd obligaia s evalueze situaia medical a pacientului i s
externeze pacientul dac starea de sntate a acestuia nu mai reprezint urgen; la solicitarea
pacientului care nu are calitatea de asigurat, se poate continua internarea, cu suportarea
cheltuielilor aferente serviciilor medicale de ctre acesta; spitalul are obligaia de a anuna casa
de asigurri de sntate cu care a ncheiat contract de furnizare de servicii medicale despre
internarea acestor pacieni, lunar, printr-un centralizator separat, cu justificarea medical a
internrii de urgen; n aceast situaie, casele de asigurri de sntate deconteaz spitalului
contravaloarea serviciilor medicale n condiiile stabilite prin norme.
(3) Cazurile care fac obiectul internrii prin spitalizare de zi i au fost rezolvate prin
spitalizare continu la solicitarea asiguratului se raporteaz distinct la casele de asigurri de
sntate i se deconteaz de ctre acestea la tariful pe serviciu medical/caz rezolvat aferent
spitalizrii de zi, diferena fiind suportat de asigurat.
SECIUNEA a 11-a
Asistena medical de recuperare-reabilitare a sntii n uniti sanitare cu paturi
1. Condiii de eligibilitate a furnizorilor de servicii medicale de recuperare-reabilitare a
sntii
ART. 91
(1) Asistena medical de recuperare-reabilitare se asigur n uniti medicale de specialitate,
autorizate i evaluate conform legii, respectiv n spitale de recuperare, secii/compartimente din
spitale, sanatorii pentru aduli i copii, preventorii, cu sau fr personalitate juridic, inclusiv
furnizori constituii conform Legii nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare, care sunt avizate de Ministerul Sntii ca sanatorii balneare sau au n structura
avizat de Ministerul Sntii secii sanatoriale balneare.
(2) Furnizorii de servicii medicale de recuperare-reabilitare a sntii depun la contractare,
pe lng documentele prevzute la art. 13, i urmtoarele documente:

a) structura organizatoric aprobat sau avizat, dup caz, de Ministerul Sntii, n vigoare
la data ncheierii contractului de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurri de sntate;
b) documentele necesare pentru fundamentarea tarifului pe zi de spitalizare, documente care
se stabilesc prin norme;
c) indicatorii specifici stabilii prin norme, precum i nivelul indicatorilor de performan ai
managementului spitalului public asumai prin contractul de management, cu excepia spitalelor
care au manageri interimari, dup caz.
2. Obligaiile furnizorilor de servicii medicale de recuperare-reabilitare a sntii
ART. 92
n relaiile contractuale cu casele de asigurri de sntate, pe lng obligaiile generale
prevzute la art. 14, furnizorii de servicii medicale de recuperare-reabilitare au urmtoarele
obligaii:
a) s acorde servicii medicale asigurailor numai pe baz de bilet de trimitere, care este
formular cu regim special utilizat n sistemul de asigurri sociale de sntate, de la medicul de
familie, de la medicul de specialitate din ambulatoriu sau de la medicul din spital, aflat n relaii
contractuale cu casele de asigurri de sntate;
b) s informeze medicul de familie al asiguratului, prin scrisoare medical trimis direct sau
prin intermediul asiguratului, despre tratamentul efectuat i despre orice alte aspecte privind
starea de sntate a acestuia; scrisoarea medical este un document tipizat care se ntocmete n
dou exemplare, din care un exemplar rmne la furnizor, iar un exemplar este transmis
medicului de familie, direct sau prin intermediul asiguratului; s finalizeze actul medical
efectuat, inclusiv prin eliberarea la externare a prescripiei medicale pentru medicamente cu sau
fr contribuie personal i, dup caz, pentru unele materiale sanitare, recomandri de
dispozitive medicale, respectiv eliberarea de concedii medicale pentru incapacitate temporar
de munc, atunci cnd concluziile examenului medical impun acest lucru;
c) s verifice biletele de internare n ceea ce privete datele obligatorii pe care acestea trebuie
s le cuprind potrivit prevederilor legale n vigoare.
3. Decontarea serviciilor medicale de recuperare-reabilitare a sntii
ART. 93
Modalitile de plat n asistena medical de recuperare-reabilitare sunt:
a) tarif pe zi de spitalizare, stabilit pe baza unor indicatori specifici prevzui n norme pentru
serviciile medicale acordate n spitalele de recuperare i n seciile/compartimentele de
recuperare din spitale; contravaloarea acestor servicii este suportat din fondul aferent asistenei
medicale spitaliceti, n condiiile prevzute n norme;
b) tarif pe zi de spitalizare, stabilit pe baza unor indicatori specifici prevzui n norme pentru
serviciile medicale acordate n sanatorii/secii sanatoriale din spitale pentru aduli i copii,
inclusiv cele balneare, i n preventorii. Contravaloarea acestor servicii este suportat din fondul
aferent asistenei medicale de recuperare-reabilitare. n cadrul sumelor negociate i contractate
casele de asigurri de sntate vor deconta n primele 10 zile ale lunii urmtoare sumele
aferente lunii precedente. Pentru fiecare lun, casele de asigurri de sntate pot efectua pn la

data de 20 decontarea lunii curente pentru perioada 1 - 15 a lunii, n baza indicatorilor specifici
realizai i n limita sumelor contractate, pe baza facturii i a documentelor nsoitoare.
Trimestrial se fac regularizri, n condiiile stabilite prin norme. n cazul sanatoriilor balneare,
sumele negociate i contractate cu casele de asigurri de sntate sunt diminuate cu partea de
contribuie suportat de asigurai, care reprezint 30 - 35% din indicatorul specific, n funcie de
tipul de asisten medical balnear i de durata tratamentului, n condiiile stabilite n norme.
ART. 94
(1) Biletele de trimitere pentru tratament de recuperare-reabilitare n staiunile
balneoclimatice se acord de ctre medicii de familie, de ctre medicii de specialitate din
ambulatoriu i medicii din spital, aflai n relaii contractuale cu casele de asigurri de sntate,
pentru perioade i potrivit unui ritm stabilite de medicul de recuperare-reabilitare.
(2) Casele de asigurri de sntate deconteaz numai contravaloarea serviciilor medicale de
recuperare-reabilitare a sntii acordate n baza biletelor de internare utilizate n sistemul
asigurrilor sociale de sntate.
4. Sanciuni i condiii de modificare a contractelor de furnizare de servicii medicale de
recuperare-reabilitare a sntii n uniti sanitare cu paturi
ART. 95
(1) Nerespectarea oricreia dintre obligaiile contractuale de ctre furnizorii de servicii
medicale de recuperare-reabilitare, prevzute n contractul ncheiat cu casa de asigurri de
sntate, atrage diminuarea valorii de contract, dup cum urmeaz:
a) la prima constatare, reinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 1% la
valoarea de contract aferent lunii n care s-au nregistrat aceste situaii;
b) la a doua constatare, reinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 3% la
valoarea de contract lunar;
c) la a treia constatare i la urmtoarele constatri dup aceasta, reinerea unei sume calculate
prin aplicarea unui procent de 9% la valoarea de contract lunar.
(2) Reinerea sumei conform alin. (1) se face din prima plat ce urmeaz a fi efectuat, pentru
furnizorii care sunt n relaie contractual cu casele de asigurri de sntate.
(3) Recuperarea sumei conform prevederilor alin. (1) se face prin plata direct sau executare
silit pentru furnizorii care nu mai sunt n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate.
(4) Sumele ncasate la nivelul caselor de asigurri de sntate n condiiile alin. (1) se
utilizeaz conform prevederilor legale n vigoare.
(5) Contractul de furnizare de servicii medicale de recuperare-reabilitare, ncheiat cu casa de
asigurri de sntate, se modific n sensul suspendrii unor servicii din obiectul contractului,
printr-o notificare scris, n urmtoarele situaii:
a) una sau mai multe secii nu mai ndeplinesc condiiile de contractare; suspendarea se face
pn la ndeplinirea condiiilor obligatorii pentru reluarea activitii;
b) ncetarea termenului de valabilitate la nivelul seciei/seciilor a autorizaiei sanitare de
funcionare sau a documentului similar, respectiv a dovezii de evaluare, cu condiia ca
furnizorul s fac dovada demersurilor ntreprinse pentru actualizarea acestora; suspendarea se

face pn la obinerea noii autorizaii sanitare de funcionare sau a documentului similar,


respectiv a dovezii de evaluare;
c) pentru cazurile de for major confirmate de autoritile publice competente, pn la
ncetarea cazului de for major, dar nu mai mult de 6 luni, sau pn la data ajungerii la termen
a contractului;
d) la solicitarea furnizorului pentru motive obiective, pe baz de documente justificative
prezentate casei de asigurri de sntate.
(6) Prevederile art. 18 i 20 nu se aplic unitilor sanitare cu paturi de recuperare-reabilitare.
CAPITOLUL III
Acordarea medicamentelor cu i fr contribuie personal n tratamentul ambulatoriu,
precum i a unor materiale sanitare specifice pentru tratamentul n ambulatoriu al bolnavilor
inclui n unele programe naionale de sntate cu scop curativ
SECIUNEA 1
Condiii de eligibilitate
ART. 96
Medicamentele cu i fr contribuie personal n tratamentul ambulatoriu, precum i unele
materiale sanitare specifice care se acord pentru tratamentul n ambulatoriu al bolnavilor
inclui n unele programe naionale de sntate cu scop curativ se elibereaz de ctre farmaciile
autorizate de Ministerul Sntii, evaluate conform reglementrilor legale n vigoare, n baza
contractelor ncheiate cu casele de asigurri de sntate.
ART. 97
(1) Lista cuprinznd DCI-uri ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz
uman de care beneficiaz asiguraii pe baz de prescripie medical n tratamentul ambulatoriu,
cu sau fr contribuie personal, denumit n continuare list, se elaboreaz anual de Ministerul
Sntii i Casa Naional de Asigurri de Sntate, cu consultarea Colegiului Farmacitilor
din Romnia, i se aprob prin hotrre a Guvernului.
(2) Dup 3 luni de la intrarea n vigoare, lista se poate modifica/completa trimestrial prin
hotrre a Guvernului, n cazul n care nu mai corespunde nevoilor de sntate ale populaiei, pe
baza analizei Ministerului Sntii, a Casei Naionale de Asigurri de Sntate, cu consultarea
Colegiului Farmacitilor din Romnia, adoptndu-se msurile ce se impun pentru a asigura
funcionarea n continuare a sistemului, avndu-se n vedere sumele ce pot fi alocate cu aceast
destinaie.
ART. 98
(1) Casele de asigurri de sntate ncheie contracte cu reprezentanii legali ai societilor
comerciale farmaceutice pentru farmaciile autorizate i evaluate pe care acetia le reprezint,
precum i cu cei ai farmaciilor care funcioneaz n structura unor uniti sanitare din
ambulatoriul de specialitate aparinnd ministerelor i instituiilor din domeniul aprrii, ordinii
publice, siguranei naionale i autoritii judectoreti, pe baza urmtoarelor documente:
a) certificatul de nmatriculare la registrul comerului/actul de nfiinare, dup caz;
b) codul unic de nregistrare;
c) autorizaia de funcionare;

d) contul deschis la Trezoreria Statului sau la banc;


e) dovada de evaluare a farmaciei;
f) dovada asigurrii de rspundere civil n domeniul medical, att pentru furnizor, ct i
pentru personalul farmaceutic (farmacitii i asistenii de farmacie), cu valabilitate pe toat
perioada derulrii contractului;
g) dovada plii contribuiei la Fond, pentru asigurri sociale de sntate, i a contribuiei
pentru concedii i indemnizaii, efectuat conform prevederilor legale n vigoare;
h) cerere/solicitare pentru intrarea n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate.
(2) Casele de asigurri de sntate solicit i alte documente necesare ncheierii contractelor
prevzute n norme.
(3) Clauzele contractului pot fi modificate prin acte adiionale.
(4) Contractele pot fi ncheiate de reprezentantul legal al societii comerciale farmaceutice
cu casa de asigurri de sntate n a crei raz administrativ-teritorial se afl sediul social al
societii respective i/sau Casa Asigurrilor de Sntate a Aprrii, Ordinii Publice, Siguranei
Naionale i Autoritii Judectoreti, respectiv Casa Asigurrilor de Sntate a Ministerului
Transporturilor, Construciilor i Turismului. n situaia n care n cadrul aceleiai societi
comerciale farmaceutice funcioneaz mai multe farmacii, situate n judee diferite,
reprezentantul legal al societii comerciale ncheie contracte cu casele de asigurri de sntate
judeene, respectiv a municipiului Bucureti n a cror raz teritorial se afl amplasate
farmaciile respective i/sau Casa Asigurrilor de Sntate a Aprrii, Ordinii Publice, Siguranei
Naionale i Autoritii Judectoreti, respectiv Casa Asigurrilor de Sntate a Ministerului
Transporturilor, Construciilor i Turismului. n situaia n care o societate comercial
farmaceutic are deschise oficine locale de distribuie, nfiinate conform prevederilor legale n
vigoare, n alte judee, aceasta va ncheia contract cu casa de asigurri de sntate n a crei raz
administrativ-teritorial se afl oficina local de distribuie, n condiiile stabilite prin norme.
Un farmacist i poate desfura activitatea la cel mult 2 furnizori aflai n relaie contractual
cu casa/casele de asigurri de sntate.
(5) Reprezentanii legali ai furnizorilor care funcioneaz n structura unor uniti sanitare din
ambulatoriul de specialitate aparinnd ministerelor i instituiilor din domeniul aprrii, ordinii
publice, siguranei naionale i autoritii judectoreti ncheie contracte cu Casa Asigurrilor de
Sntate a Aprrii, Ordinii Publice, Siguranei Naionale i Autoritii Judectoreti.
SECIUNEA a 2-a
Drepturile i obligaiile furnizorilor de medicamente, precum i obligaiile caselor de
asigurri de sntate
ART. 99
n relaiile contractuale cu casele de asigurri de sntate, furnizorii de medicamente evaluai
au urmtoarele obligaii:
a) s se aprovizioneze continuu cu medicamentele corespunztoare DCI-urilor prevzute n
list, cu prioritate cu medicamentele la pre de referin i la pre de decontare;
b) s asigure acoperirea cererii de produse comerciale ale aceluiai DCI, cu prioritate la
preurile cele mai mici din lista cu denumirile comerciale ale medicamentelor; s se
aprovizioneze, la cererea asiguratului, n maximum 24 de ore pentru bolile acute i subacute i

48 de ore pentru bolile cronice, cu medicamentul/medicamentele din lista cu denumiri


comerciale ale medicamentelor, dac acesta/acestea nu exist la momentul solicitrii n
farmacie; s se aprovizioneze, la cererea asiguratului, n maximum 48 de ore cu materiale
sanitare specifice care se acord pentru tratamentul n ambulatoriu al bolnavilor inclui n unele
programe naionale de sntate cu scop curativ, dac acestea nu exist la momentul solicitrii n
farmacie;
c) s practice o eviden de gestiune cantitativ-valoric, corect i la zi;
d) s verifice prescripiile medicale n ceea ce privete datele obligatorii pe care acestea
trebuie s le cuprind, n vederea eliberrii acestora i a decontrii contravalorii
medicamentelor, precum i a materialelor sanitare specifice care se acord pentru tratamentul n
ambulatoriu al bolnavilor inclui n unele programe naionale de sntate cu scop curativ de
ctre casele de asigurri de sntate;
e) s verifice dac au fost respectate condiiile prevzute n norme cu privire la eliberarea
prescripiilor medicale, referitoare la numrul de medicamente i durata terapiei n funcie de
tipul de afeciune: acut, subacut, cronic; s verifice dac au fost respectate condiiile prevzute
n normele tehnice de realizare a programelor naionale de sntate cu privire la eliberarea
prescripiilor medicale pentru materialele sanitare specifice care se acord pentru tratamentul n
ambulatoriu al bolnavilor inclui n unele programe naionale de sntate cu scop curativ;
f) s transmit caselor de asigurri de sntate datele solicitate, utiliznd Sistemul informatic
unic integrat. n situaia n care se utilizeaz un alt sistem informatic, acesta trebuie s fie
compatibil cu Sistemul informatic unic integrat, caz n care furnizorii sunt obligai s asigure
confidenialitatea n procesul de transmitere a datelor. ncepnd cu data implementrii
sistemului de raportare n timp real, acesta va fi utilizat de furnizorii de medicamente evaluai
pentru ndeplinirea acestei obligaii;
g) s ntocmeasc i s prezinte caselor de asigurri de sntate documentele necesare n
vederea decontrii medicamentelor cu i fr contribuie personal n tratamentul ambulatoriu,
precum i a materialelor sanitare specifice care se acord pentru tratamentul n ambulatoriu al
bolnavilor inclui n unele programe naionale de sntate cu scop curativ - factur, borderoucentralizator, prescripii medicale, cu nscrierea numrului de ordine al bonului fiscal i a datei
de emitere a acestora, pe baza crora au fost eliberate medicamentele i materialele sanitare
specifice care se acord pentru tratamentul n ambulatoriu al bolnavilor inclui n unele
programe naionale de sntate cu scop curativ, n condiiile stabilite prin norme; sumele
prevzute n factur i medicamentele i materialele sanitare din documentele justificative
nsoitoare, prezentate caselor de asigurri de sntate de furnizorii de medicamente n vederea
decontrii acestora, trebuie s corespund cu datele raportate conform prevederilor lit. v);
h) s respecte modul de eliberare a medicamentelor cu sau fr contribuie personal n
tratamentul ambulatoriu, n condiiile stabilite prin norme, i modul de eliberare a materialelor
sanitare specifice care se acord pentru tratamentul n ambulatoriu al bolnavilor inclui n unele
programe naionale de sntate cu scop curativ, n condiiile reglementrilor legale n vigoare;
s nu elibereze medicamente pentru care este necesar prescripie medical, n lipsa acesteia;
i) s funcioneze cu personal farmaceutic autorizat conform legii;
j) s informeze asiguraii cu privire la drepturile i obligaiile ce decurg din calitatea de
asigurat privind eliberarea medicamentelor, precum i a materialelor sanitare specifice care se
acord pentru tratamentul n ambulatoriu al bolnavilor inclui n unele programe naionale de

sntate cu scop curativ, precum i la modul de utilizare a acestora, conform prescripiei


medicale;
k) s respecte prevederile Codului deontologic al farmacistului, aprobat prin Decizia Adunrii
Generale Naionale a Colegiului Farmacitilor din Romnia nr. 2/2009 privind aprobarea
Statutului Colegiului Farmacitilor din Romnia i a Codului deontologic al farmacistului, n
relaiile cu asiguraii;
l) s i stabileasc programul de funcionare, pe care s l afieze la loc vizibil n farmacie, s
participe la sistemul organizat pentru asigurarea continuitii privind furnizarea medicamentelor
cu i fr contribuie personal n tratamentul ambulatoriu, n zilele de smbt, duminic i de
srbtori legale, precum i pe timpul nopii, i s afieze la loc vizibil lista farmaciilor care
asigur continuitatea furnizrii de medicamente. Acest program se stabilete n conformitate cu
prevederile legale n vigoare;
m) s elibereze medicamentele din prescripiile medicale asigurailor, indiferent de casa de
asigurri de sntate la care este luat n eviden asiguratul, n condiiile n care furnizorul de
medicamente are contract cu aceeai cas de asigurri de sntate cu care medicul care a
eliberat prescripia medical a ncheiat contract sau convenie n vederea recunoaterii
prescripiilor medicale eliberate, n situaiile prevzute n norme. n situaia n care Casa
Asigurrilor de Sntate a Aprrii, Ordinii Publice, Siguranei Naionale i Autoritii
Judectoreti, respectiv Casa Asigurrilor de Sntate a Ministerului Transporturilor,
Construciilor i Turismului nu au ncheiat contract de furnizare de medicamente cu cel puin un
furnizor de medicamente ntr-un jude, respectiv n municipiul Bucureti, medicul care a
eliberat prescripia trebuie s se afle n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate n a
crei raz administrativ-teritorial i desfoar activitatea sau cu Casa Asigurrilor de Sntate
a Aprrii, Ordinii Publice, Siguranei Naionale i Autoritii Judectoreti, respectiv cu Casa
Asigurrilor de Sntate a Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului, iar
furnizorul de medicamente s se afle n relaie contractual cu oricare dintre casele de asigurri
de sntate enumerate anterior;
n) s anuleze DCI-urile/medicamentele i/sau materialele sanitare care nu au fost eliberate, n
faa primitorului, pe toate exemplarele prescripiei medicale, n condiiile stabilite prin norme;
o) s nu elibereze medicamentele i materialele sanitare din prescripiile medicale care i-au
ncetat valabilitatea;
p) s pstreze la loc vizibil n farmacie condica de sugestii i reclamaii; condica va fi
numerotat de farmacie i tampilat de casa/casele de asigurri de sntate cu care furnizorul
se afl n relaie contractual;
q) s asigure prezena unui farmacist n farmacie i la oficinele locale de distribuie pe toat
durata programului de lucru declarat i prevzut n contractul ncheiat cu casa de asigurri de
sntate;
r) s depun, n luna urmtoare celei pentru care s-au eliberat medicamentele cu i fr
contribuie personal n tratamentul ambulatoriu, precum i materialele sanitare specifice care
se acord pentru tratamentul n ambulatoriu al bolnavilor inclui n unele programe naionale de
sntate cu scop curativ, documentele necesare n vederea decontrii pentru luna respectiv,
pn la termenul prevzut n contractul de furnizare de medicamente. Pentru medicamentele
eliberate decontarea se face cu ncadrarea n fondul aprobat la nivelul casei de asigurri de
sntate;

s) s se informeze asupra condiiilor de furnizare a medicamentelor cu i fr contribuie


personal n tratamentul ambulatoriu, precum i a materialelor sanitare specifice care se acord
pentru tratamentul n ambulatoriu al bolnavilor inclui n unele programe naionale de sntate
cu scop curativ;
) s elibereze medicamentul care d preul de referin n cadrul denumirii comune
internaionale prescrise de medic i numai cu acordul asiguratului, s elibereze alte
medicamente din cadrul aceleiai denumiri comune internaionale, cu excepia cazurilor n care
medicul prescrie medicamentele pe denumire comercial, n condiiile prezentei hotrri;
t) s respecte confidenialitatea tuturor datelor i informaiilor privitoare la asigurai, precum
i intimitatea i demnitatea acestora;
) s anune casa de asigurri de sntate cu privire la modificarea oricreia dintre condiiile
care au stat la baza ncheierii contractului de furnizare de medicamente n tratamentul
ambulatoriu, precum i de materiale sanitare specifice care se acord pentru tratamentul n
ambulatoriu al bolnavilor inclui n unele programe naionale de sntate cu scop curativ, n
maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificrii, i s ndeplineasc n
permanen aceste condiii pe durata derulrii contractelor;
u) s acorde medicamentele prevzute n lista cu medicamente de care beneficiaz asiguraii
cu sau fr contribuie personal, care se aprob prin hotrre a Guvernului, i s nu ncaseze
contribuie personal pentru medicamentele la care nu sunt prevzute astfel de pli;
v) s transmit caselor de asigurri de sntate, n format electronic, medicamentele i
materialele sanitare eliberate conform machetei i la termenele prevzute n norme;
w) s nu elibereze prescripiile medicale care nu conin toate datele obligatorii pe care acestea
trebuie s le cuprind, precum i dac nu au fost respectate condiiile prevzute n norme
privind eliberarea prescripiilor medicale, referitoare la numrul de medicamente i la durata
terapiei, excepie fcnd situaiile prevzute la art. 101 lit. c);
x) s utilizeze sistemul de raportare n timp real ncepnd cu data la care acesta va fi pus n
funciune;
SECIUNEA a 3-a
Modalitile de decontare a medicamentelor cu i fr contribuie personal n tratamentul
ambulatoriu, precum i a unor materiale sanitare specifice care se acord pentru tratamentul n
ambulatoriu al bolnavilor inclui n unele programe naionale de sntate cu scop curativ
ART. 102
(1) Suma maxim care se suport de casele de asigurri de sntate din Fond, pentru fiecare
medicament corespunztor DCI-ului din list, este cea corespunztoare aplicrii procentului de
compensare a medicamentelor asupra preului de referin pentru DCI-urile cuprinse n
sublistele A, B i C, respectiv preul de decontare pentru medicamentele i materialele sanitare
cuprinse n lista aprobat prin ordin al ministrului sntii.
(2) Procentul de compensare a medicamentelor corespunztoare DCI-urilor prevzute n
sublista A este de 90% din preul de referin, al celor din sublista B este de 50% din preul de
referin, iar al celor din seciunile C1 i C3 din sublista C este de 100% din preul de referin.
(3) Procentul de compensare a medicamentelor corespunztoare DCI-urilor prevzute n
sublista B este de 90% din preul de referin, din care 50% se suport din bugetul Fondului i

40% din transferuri din bugetul Ministerului Sntii ctre bugetul Fondului, pentru
prescripiile a cror contravaloare la nivelul preului de referin/prescripie este de pn la 300
lei/lun i de care beneficiaz pensionarii cu venituri numai din pensii de pn la 700 lei/lun.
(4) Preul de referin reprezint preul cel mai mic corespunztor unei uniti terapeutice
aferente formelor farmaceutice asimilabile din cadrul aceluiai DCI i pentru fiecare
concentraie, conform normelor.
(5) Decontarea pentru activitatea curent a anului 2010 se efectueaz n ordine cronologic,
pn la 180 de zile calendaristice de la data validrii facturilor conform alin. (7), n limita
fondurilor aprobate cu aceast destinaie.
(6) Decontarea contravalorii medicamentelor care se elibereaz prin farmaciile cu circuit
deschis n cadrul unor programe naionale de sntate cu scop curativ se face n termen de pn
la 90 de zile calendaristice de la data validrii facturilor conform alin. (7), n limita fondurilor
aprobate cu aceast destinaie.
(7) n termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii facturii de ctre farmacie la
casa de asigurri de sntate, aceasta se va valida n sensul acordrii vizei "bun de plat" de
ctre casa de asigurri de sntate, ca urmare a verificrii facturilor i a borderourilor
centralizatoare, n condiiile respectrii prevederilor art. 99 lit. g) i v).
ART. 103
(1) Modalitile de prescriere, de eliberare i de decontare a medicamentelor cu i fr
contribuie personal n tratamentul ambulatoriu se stabilesc prin norme. Medicii prescriu
medicamentele prevzute n lista denumirilor comune internaionale corespunztoare
medicamentelor de care beneficiaz asiguraii cu i fr contribuie personal, pe baz de
prescripie medical, care se aprob prin hotrre a Guvernului. Pentru bolile cronice, medicii
pot prescrie unui asigurat medicamente cu i fr contribuie personal, cu respectarea
urmtoarelor condiii:
a) pentru sublistele A i B - o singur prescripie lunar, cu maximum 7 medicamente, dar nu
mai mult de 3 medicamente din sublista B cu procent de compensare 50% din preul de
referin. Valoarea total a medicamentelor din sublista B, calculat la nivelul preului de
referin, este de pn la 300 lei pe lun;
b) n situaia n care ntr-o lun se prescrie un medicament din sublista B notat cu #, cu o
valoare maxim a tratamentului pe o lun, calculat la nivelul preului de referin, mai mare de
300 lei, nu se mai prescriu n luna respectiv i alte medicamente din sublista B;
c) o singur prescripie din sublista B lunar pentru pensionarii cu venituri numai din pensii de
pn la 700 lei/lun, a crei contravaloare la nivelul preului de referin este de pn la 300 lei
pe lun/prescripie, i un numr de maximum 3 medicamente, situaie n care nu beneficiaz de
medicamente din sublista B n condiiile prevzute la lit. a) i b), cu compensare de 90% din
preul de referin. n acest caz, se pot prescrie maximum 7 medicamente din sublistele A i B;
d) pentru sublista C seciunea C1 - pe fiecare cod de boal, o singur prescripie lunar, cu
maximum 3 medicamente;
e) pentru sublista C seciunea C3 - o singur prescripie lunar, cu maximum 4 medicamente.
(2) Prin excepie, n cazul medicamentelor prevzute n tabelul II din anexa la Legea nr.
339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanelor i preparatelor stupefiante i

psihotrope, cu completrile ulterioare, se pot emite pentru acelai asigurat mai multe prescripii,
conform reglementrilor legale n vigoare.
(3) Casele de asigurri de sntate sunt obligate s aduc la cunotina furnizorilor de servicii
medicale i asigurailor cazurile n care s-a eliberat mai mult de o prescripie medical pe lun,
att pentru medicamentele cuprinse n sublista A, ct i pentru cele cuprinse n sublista B,
precum i cazurile n care s-a eliberat mai mult de o prescripie medical pe lun pentru fiecare
cod de boal, pentru medicamentele cuprinse n sublista C seciunea C1, i mai mult de o
prescripie medical pe lun, pentru medicamentele cuprinse n sublista C seciunea C3; n
aceast situaie, asiguraii respectivi nu mai beneficiaz de o alt prescripie medical pentru
perioada acoperit cu medicamentele eliberate suplimentar, cu excepia situaiei prevzute la
alin. (2)
(4) Pentru persoanele prevzute n legile speciale, care beneficiaz de gratuitate suportat din
Fond, n condiiile legii, casele de asigurri de sntate suport integral contravaloarea
medicamentelor cu preul cel mai mic, corespunztoare fiecrui DCI cuprinse n sublistele A, B
i C seciunea C1, pentru forme farmaceutice asimilabile, n condiiile alin. (1) - (3).
(5) Pe acelai formular de prescripie se pot nscrie medicamente din subliste diferite.
Farmaciile ntocmesc un borderou centralizator cu eviden distinct pentru fiecare sublist, cu
excepia medicamentelor i a materialelor sanitare care se elibereaz prin farmaciile cu circuit
deschis pentru tratamentul bolnavilor inclui n unele programe naionale de sntate cu scop
curativ, conform normelor tehnice de realizare a programelor naionale de sntate, a
medicamentelor corespunztoare DCI-urilor aferente grupelor de boli cronice aprobate prin
comisiile de experi ai Casei Naionale de Asigurri de Sntate, precum i a medicamentelor
corespunztoare DCI-urilor din sublista B pentru pensionarii care beneficiaz de prescripii n
condiiile prevzute la art. 102 alin. (3), n condiiile prevzute n norme, pentru care medicul
utilizeaz formulare de prescripie distincte, iar farmacia completeaz borderouri distincte.
(6) Copiii cu vrsta cuprins ntre 0 i 12 luni beneficiaz de medicamente gratuite, fr
plafonare valoric i cantitativ. Valoarea medicamentelor prescrise pentru tratamentul
afeciunilor copiilor cu vrsta cuprins ntre 0 i 12 luni se suport din Fond, conform
prevederilor legale n vigoare.
(7) Perioadele pentru care pot fi prescrise medicamentele sunt de 3 - 5 zile n afeciuni acute,
de 8 - 10 zile n afeciuni subacute i de pn la 30 de zile pentru bolnavii cu afeciuni cronice,
cu excepia bolnavilor cuprini n unele programe de sntate prevzute n normele tehnice de
realizare a programelor naionale de sntate n cazul crora perioada pentru care pot fi
prescrise medicamentele poate fi de pn la 90 de zile. Pentru bolnavii cu boli cronice
stabilizate i cu schem terapeutic stabil, medicii de familie pot prescrie medicamente pentru
o perioad de pn la 90 de zile, perioada fiind stabilit de comun acord de medicul prescriptor
i asiguratul beneficiar al prescripiei medicale i menionat pe prescripie sub rubrica aferent
CNP-ului. Asiguraii respectivi nu mai beneficiaz de o alt prescripie medical pentru boala
cronic respectiv pentru perioada acoperit de prescripia medical.
ART. 104
(1) Medicamentele cu i fr contribuie personal, precum i unele materiale sanitare
specifice care se acord pentru tratamentul n ambulatoriu al bolnavilor inclui n unele
programe naionale de sntate cu scop curativ se acord n tratamentul ambulatoriu pe baz de

prescripie medical eliberat de medicii care sunt n relaii contractuale cu casele de asigurri
de sntate.
(2) Pentru elevii i studenii care urmeaz o form de nvmnt n alt localitate dect cea
de reedin, n caz de urgen medical, medicul din cabinetul colar sau studenesc poate
prescrie medicamente numai pentru afeciuni acute, pentru maximum 3 zile. Medicii respectivi
au obligaia s transmit prin scrisoare medical medicului de familie la care este nscris elevul
sau studentul diagnosticul i tratamentul prescris; scrisoarea medical va fi un document tipizat
care se ntocmete n dou exemplare, din care un exemplar rmne la medic, iar un exemplar
este expediat medicului de familie, direct sau prin intermediul asiguratului. Medicii dentiti din
cabinetele stomatologice colare i studeneti pot prescrie medicamente numai pentru afeciuni
acute, pentru maximum 3 zile. Medicii din cminele de btrni pot prescrie medicamente numai
pentru maximum 3 zile, pentru bolnavii nedeplasabili sau cu afeciuni acute din aceste instituii,
dac nu sunt nscrii n lista unui medic de familie. Medicii din instituiile aflate n coordonarea
Autoritii Naionale pentru Persoanele cu Handicap pot prescrie medicamente numai pentru
maximum 3 zile pentru bolnavii nedeplasabili sau cu afeciuni acute din aceste instituii, n
situaia n care persoanele instituionalizate nu sunt nscrise n lista unui medic de familie.
Medicii din unitile i compartimentele de primire a urgenelor din cadrul spitalelor ce sunt
finanate din bugetul de stat pot prescrie medicamente cu i fr contribuie personal n
tratamentul ambulatoriu numai pentru afeciuni acute, pentru maximum 3 zile. Medicii care i
desfoar activitatea n dispensare TBC, laboratoare de sntate mintal, respectiv centre de
sntate mintal i staionar de zi, cabinete de planificare familial, cabinete medicale de boli
infecioase, cabinete de medicin dentar care nu se afl n relaie contractual cu casa de
asigurri de sntate, care se afl n structura spitalului ca uniti fr personalitate juridic, pot
prescrie medicamente cu i fr contribuie personal n tratamentul ambulatoriu, corespunztor
DCI-urilor prevzute n Hotrrea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinznd
denumirile comune internaionale corespunztoare medicamentelor de care beneficiaz
asiguraii, cu sau fr contribuie personal, pe baz de prescripie medical, n sistemul de
asigurri sociale de sntate, cu modificrile i completrile ulterioare. Casele de asigurri de
sntate ncheie convenii cu medicii/medicii dentiti din cabinetele colare i studeneti,
medicii din cminele de btrni, medicii din instituiile aflate n coordonarea Autoritii
Naionale pentru Persoanele cu Handicap, cu unitile sanitare pentru medicii care i desfoar
activitatea n dispensare TBC, laboratoare de sntate mintal, respectiv centre de sntate
mintal i staionar de zi, cabinete de planificare familial, cabinete medicale de boli
infecioase, cabinete de medicin dentar care nu se afl n relaie contractual cu casa de
asigurri de sntate, care se afl n structura spitalului ca uniti fr personalitate juridic, i
cu medicii din unitile i compartimentele de primire a urgenelor din cadrul spitalelor ce sunt
finanate din bugetul de stat, n vederea recunoaterii prescripiilor medicale pentru
medicamente cu i fr contribuie personal eliberate de ctre acetia. Modelul conveniei este
cel prevzut n norme. Prin medici/medici dentiti din cabinetele colare i studeneti se
nelege medicii din cabinetele medicale i stomatologice din coli i uniti de nvmnt
superior, finanate de la bugetul de stat.

SECIUNEA a 4-a
Sanciuni, condiii de reziliere, suspendare i ncetare a contractelor de furnizare de
medicamente cu i fr contribuie personal n tratamentul ambulatoriu
ART. 105
Contractul de furnizare de medicamente cu i fr contribuie personal n tratamentul
ambulatoriu se reziliaz de plin drept printr-o notificare scris a casei de asigurri de sntate,
n termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobrii acestei msuri ca urmare a
constatrii urmtoarelor situaii:
a) dac farmacia evaluat nu ncepe activitatea n termen de cel mult 30 de zile calendaristice
de la data semnrii contractului;
b) dac, din motive imputabile farmaciei evaluate, aceasta i ntrerupe activitatea pe o
perioad mai mare de 30 de zile calendaristice;
c) n cazul expirrii perioadei de 30 de zile calendaristice de la retragerea de ctre organele n
drept a autorizaiei de funcionare;
d) la expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de ctre organele n drept
a dovezii de evaluare a farmaciei sau la expirarea termenului de valabilitate a acesteia;
e) dac farmacia evaluat nlocuiete medicamentele i/sau materialele sanitare neeliberate
din prescripia medical cu orice alte medicamente sau produse din farmacie;
f) odat cu prima constatare, dup aplicarea de 3 ori n cursul unui an a msurilor prevzute
la art. 109 alin. (1); pentru societile comerciale farmaceutice n cadrul crora funcioneaz mai
multe farmacii/oficine locale de distribuie, odat cu prima constatare, dup aplicarea la nivelul
societii a msurilor prevzute la art. 109 alin. (1) de cte 3 ori pe an pentru nerespectarea
programului de lucru de ctre fiecare farmacie/oficin local de distribuie din structura
societii farmaceutice; dac la nivelul societii comerciale se aplic de 3 ori n cursul unui an
msurile prevzute la art. 109 alin. (1) pentru nerespectarea programului de lucru de ctre
aceeai farmacie/aceeai oficin local de distribuie din structura sa, la a patra constatare
rezilierea contractului opereaz numai pentru farmacia/oficina local de distribuie la care se
nregistreaz aceste situaii i se modific corespunztor contractul;
g) n cazul nerespectrii termenelor de depunere a facturilor nsoite de borderouri i
prescripii medicale privind eliberarea de medicamente i/sau materiale sanitare conform
contractului, n vederea decontrii de ctre casele de asigurri de sntate, pentru o perioad de
dou luni consecutive n cadrul unui trimestru, respectiv 3 luni ntr-un an;
h) n cazul nerespectrii prevederilor art. 99 lit. c), f), h), m), o), q), t), ), u) i w);
i) la a patra constatare a nerespectrii n cursul unui an a oricreia dintre obligaiile prevzute
la art. 99 lit. a), b), e), g), j), k), l), n), p), r), s), ), v) i x); pentru nerespectarea obligaiei
prevzut la art. 99 lit. b) nu se reziliaz contractul n situaia n care vina nu este exclusiv a
farmaciei, adus la cunotina casei de asigurri de sntate de ctre aceasta printr-o declaraie
scris;
j) n cazul refuzului furnizorilor de a pune la dispoziia organelor de control ale Casei
Naionale de Asigurri de Sntate i ale caselor de asigurri de sntate actele de eviden
financiar-contabil a medicamentelor i/sau materialelor sanitare eliberate conform contractelor
ncheiate i documentele justificative privind sumele decontate din Fond.

ART. 106
(1) Contractul de furnizare de medicamente cu i fr contribuie personal n tratamentul
ambulatoriu se suspend cu data la care a intervenit una dintre urmtoarele situaii:
a) ncetarea valabilitii dovezii de evaluare, respectiv suspendarea autorizaiei de
funcionare, cu condiia ca furnizorul s fac dovada demersurilor ntreprinse pentru
actualizarea acestora; suspendarea se face pentru o perioad de maximum 30 de zile
calendaristice de la data ncetrii valabilitii dovezii de evaluare, respectiv de la data
suspendrii autorizaiei de funcionare;
b) n cazurile de for major confirmate de autoritile publice competente, pn la ncetarea
cazului de for major, dar nu mai mult de 6 luni, sau pn la data ajungerii la termen a
contractului;
c) la solicitarea furnizorului, pentru motive obiective, pe baz de documente justificative
prezentate casei de asigurri de sntate;
d) nerespectarea de ctre furnizorii de medicamente a termenelor de plat a contribuiei la
Fond, de la data constatrii de ctre casele de asigurri de sntate din evidenele proprii sau ca
urmare a controalelor efectuate de ctre acestea la furnizori, pn la data la care acetia i
achit obligaiile la zi sau pn la data ajungerii la termen a contractului.
(2) Decontarea medicamentelor cu i fr contribuie personal n tratamentul ambulatoriu
eliberate de farmacii conform contractelor ncheiate se suspend de la data de nregistrare a
documentului prin care se constat nesoluionarea pe cale amiabil a unor litigii ntre prile
contractante pn la data la care contravaloarea acestor medicamente atinge valoarea concurent
sumei care a fcut obiectul litigiului, n condiiile stabilite prin norme.
ART. 107
Contractul de furnizare de medicamente cu i fr contribuie personal n tratamentul
ambulatoriu nceteaz cu data la care a intervenit una dintre urmtoarele situaii:
a) furnizorul de medicamente se mut din raza administrativ-teritorial a casei de asigurri de
sntate cu care se afl n relaie contractual;
b) ncetarea prin faliment, dizolvare cu lichidare, lichidare a furnizorului de medicamente;
c) ncetarea definitiv a activitii casei de asigurri de sntate;
d) acordul de voin al prilor;
e) denunarea unilateral a contractului de ctre reprezentantul legal al farmaciei sau al casei
de asigurri de sntate, printr-o notificare scris i motivat, n care se va preciza temeiul legal,
cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se dorete ncetarea contractului.
ART. 108
(1) Pentru societile comerciale farmaceutice n cadrul crora funcioneaz mai multe
farmacii/oficine locale de distribuie, condiiile de reziliere a contractelor prevzute la art. 105
lit. f), g) i h) pentru nerespectarea prevederilor art. 99 lit. f), m) i ), condiiile de reziliere a
contractelor prevzute la art. 105 lit. i) pentru nerespectarea prevederilor art. 99 lit. r) i
condiiile de reziliere a contractelor prevzute la art. 105 lit. i) pentru nerespectarea prevederilor
art. 99 lit. g) i v) se aplic la nivel de societate; restul condiiilor de reziliere prevzute la art.
105 se aplic corespunztor pentru fiecare dintre farmaciile/oficinele locale de distribuie la care
se nregistreaz aceste situaii, prin excluderea lor din contract i modificarea contractului n
mod corespunztor. Prevederile art. 106 i 107 referitoare la condiiile de suspendare, respectiv

ncetare se aplic societii comerciale farmaceutice sau farmaciilor, respectiv oficinelor locale
de distribuie, dup caz.
(2) n situaia n care prin farmaciile/oficinele locale de distribuie excluse din contractele
ncheiate ntre societile comerciale farmaceutice i casa de asigurri de sntate continu s se
elibereze medicamente cu sau fr contribuie personal i/sau materiale sanitare n cadrul
sistemului asigurrilor sociale de sntate, casa de asigurri de sntate va rezilia contractele
ncheiate cu societile comerciale respective pentru toate farmaciile/oficinele locale de
distribuie cuprinse n aceste contracte.
ART. 109
(1) n cazul n care se constat nerespectarea nejustificat a programului de lucru comunicat
casei de asigurri de sntate i prevzut n contract, suma cuvenit pentru luna n care s-au
nregistrat aceste situaii se diminueaz dup cum urmeaz:
a) cu 10% la prima constatare;
b) cu 20% la a doua constatare;
c) cu 30% la a treia constatare.
(2) n cazul n care se constat nerespectarea obligaiilor prevzute la art. 99 lit. a), b), e), g),
j), k), l), n), p), r), s), ) i v), suma cuvenit pentru luna n care s-au nregistrat aceste situaii se
diminueaz dup cum urmeaz:
a) la prima constatare, cu 10%;
b) la a doua constatare, cu 20%;
c) la a treia constatare, cu 30%.
Pentru nerespectarea obligaiei prevzute la art. 99 lit. b) nu se aplic diminuri ale sumei
cuvenite pentru luna n care s-a nregistrat aceast situaie, dac vina nu este exclusiv a
farmaciei, fapt adus la cunotina casei de asigurri de sntate printr-o declaraie scris.
(3) Reinerea sumei conform alin. (1) i (2) se face din prima plat ce urmeaz a fi efectuat
pentru furnizorii care sunt n relaie contractual cu casele de asigurri de sntate.
(4) Recuperarea sumei conform prevederilor alin. (1) i (2) se face prin plat direct sau
executare silit pentru furnizorii care nu mai sunt n relaie contractual cu casa de asigurri de
sntate.
(5) Sumele ncasate la nivelul caselor de asigurri de sntate n condiiile alin. (1) i (2) se
utilizeaz conform prevederilor legale n vigoare.
ART. 110
(1) Lista preurilor de referin la nivel de unitate terapeutic corespunztoare
medicamentelor - denumiri comerciale din Catalogul naional al preurilor medicamentelor de
uz uman autorizate de punere pe pia (CANAMED), aprobat prin ordin al ministrului sntii,
se elaboreaz de Casa Naional de Asigurri de Sntate i se aprob prin ordin al preedintelui
Casei Naionale de Asigurri de Sntate, n condiiile stabilite prin norme. n lista preurilor de
referin se cuprind i preurile de decontare stabilite prin ordin al ministrului sntii.
(2) ncepnd cu data de 1 iulie 2010 se modific metodologia de calcul al preului de
referin, modalitatea de prescriere, eliberare i decontare a medicamentelor, precum i
reglementrile corespunztoare acestor modificri, inclusiv cele cu privire la drepturile i
obligaiile furnizorilor, prin ordin al ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de
Asigurri de Sntate.
(3) Pn la data de 1 iulie 2010, preul de referin este cel prevzut la art. 102 alin. (4).

CAPITOLUL IV
Acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperrii unor deficiene organice sau
funcionale n ambulatoriu
SECIUNEA 1
Condiii de eligibilitate a furnizorilor de dispozitive medicale destinate recuperrii unor
deficiene organice sau funcionale n ambulatoriu
ART. 111
Dispozitivele medicale destinate recuperrii unor deficiene organice sau funcionale n
ambulatoriu, denumite n continuare dispozitive medicale, se acord, pentru o perioad
determinat ori nedeterminat, de ctre furnizorii de dispozitive medicale avizai de Ministerul
Sntii i evaluai potrivit dispoziiilor legale n vigoare.
ART. 112
(1) Contractul de furnizare de dispozitive medicale se ncheie ntre furnizorul de dispozitive
medicale avizat, evaluat, prin reprezentantul legal sau mputernicitul legal al acestuia, dup caz,
i casa de asigurri de sntate, pe baza urmtoarelor documente:
a) certificatul de nregistrare cu cod unic de nregistrare i certificatul de nscriere de
meniuni, dac este cazul, sau actul de nfiinare conform prevederilor legale n vigoare;
b) contul deschis la Trezoreria Statului sau la banc;
c) dovada de evaluare, pentru sediul social i pentru punctele de lucru;
d) certificatul/certificatele de nregistrare a dispozitivelor medicale, emis/emise de Ministerul
Sntii, i/sau declaraia/declaraiile de conformitate CE, emis/emise de productor, dup
caz;
e) avizul de funcionare i/sau certificatul de nregistrare a productorului de dispozitive
medicale, dup caz, emis de Ministerul Sntii;
f) dovada de rspundere civil n domeniul medical, valabil pe toat perioada derulrii
contractului, att pentru personalul medico-sanitar, ct i pentru furnizor;
g) lista preurilor de vnzare cu amnuntul i/sau a sumelor de nchiriere pentru dispozitivele
prevzute n contractul de furnizare de dispozitive medicale ncheiat cu casa de asigurri de
sntate;
h) dovada plii contribuiei la Fond pentru asigurri sociale de sntate i a contribuiei
pentru concedii i indemnizaii, efectuat conform prevederilor legale n vigoare;
i) cerere/solicitare pentru intrarea n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate.
(2) Casele de asigurri de sntate solicit i alte documente necesare ncheierii contractelor
prevzute n norme.
SECIUNEA a 2-a
Drepturile i obligaiile furnizorilor de dispozitive medicale, precum i obligaiile caselor de
asigurri de sntate

ART. 113
n relaiile contractuale cu casele de asigurri de sntate, furnizorii de dispozitive medicale
evaluai au urmtoarele obligaii:
a) s respecte prevederile legale privind condiiile de introducere pe pia, de comercializare
i de punere n funciune a dispozitivelor medicale;
b) s livreze dispozitivul medical n conformitate cu recomandarea medicului i s asigure
service pentru dispozitivul medical livrat, conform prevederilor legale n vigoare, n cazul
dispozitivelor medicale care necesit service;
c) s livreze dispozitivele medicale i s desfoare activiti de protezare numai la sediul
social sau la punctul/punctele de lucru pentru care dein dovada de evaluare;
d) s verifice la livrare, dup caz, adaptabilitatea i buna funcionare a dispozitivului medical;
e) s livreze dispozitivul medical comandat la termenul specificat n nota de comand, astfel
nct datele avute n vedere de ctre medicul specialist la emiterea recomandrii medicale s nu
sufere modificri, n condiiile n care asiguratul respect programarea pentru prob i predarea
dispozitivului medical la comand;
f) s transmit Casei Naionale de Asigurri de Sntate, n vederea calculrii preurilor de
referin i a sumelor de nchiriere, preurile de vnzare cu amnuntul i sumele de nchiriere ale
dispozitivelor medicale pentru care nu sunt calculate preuri de referin/sume de nchiriere i
care trebuie s fie aceleai cu cele prevzute la art. 112 alin. (1) lit. g), nsoite de certificatele de
nregistrare a dispozitivelor medicale emise de Ministerul Sntii i/sau de declaraiile de
conformitate CE emise de productori, dup caz;
g) s respecte confidenialitatea tuturor datelor i informaiilor privitoare la asigurai, precum
i demnitatea i intimitatea acestora;
h) s emit, n vederea decontrii, i s depun la casa de asigurri de sntate, pn la data
prevzut n contractul de furnizare de dispozitive medicale, facturile nsoite de: copia
certificatului de garanie, declaraia de conformitate pentru dispozitivele efectuate la comand,
dup caz, conform prevederilor legale n vigoare, audiogramele efectuate dup protezarea
auditiv de ctre acelai furnizor autorizat i evaluat care a efectuat audiograma iniial pentru
stabilirea diagnosticului, taloanele lunare pentru dispozitivele de protezare stomii i
incontinen urinar, fotoliile rulante i aparatele pentru administrare continu cu oxigen, dup
caz, dovada verificrii tehnice, dup caz, confirmarea primirii dispozitivului medical sub
semntura beneficiarului, cu specificarea domiciliului, a actului de identitate i a codului
numeric personal sau a documentelor ce confirm expedierea prin pot i primirea la
domiciliu; cheltuielile cu transportul dispozitivului medical la domiciliul asiguratului nu se
deconteaz de casele de asigurri de sntate;
i) s respecte dreptul asiguratului de a alege furnizorul de dispozitive medicale n mod
nediscriminatoriu;
j) s anune casa de asigurri de sntate, n cazul dispozitivelor medicale la comand, despre
primirea deciziilor de aprobare, n termen de maximum 10 zile lucrtoare de la data primirii
acestora;
k) s utilizeze Sistemul informatic unic integrat. n situaia n care se utilizeaz un alt sistem
informatic, acesta trebuie s fie compatibil cu Sistemul informatic unic integrat, caz n care
furnizorii sunt obligai s asigure confidenialitatea n procesul de transmitere a datelor.

ncepnd cu data implementrii sistemului de raportare n timp real, acesta va fi utilizat de


furnizorii de dispozitive medicale evaluai pentru ndeplinirea acestei obligaii;
l) s anune casa de asigurri de sntate despre modificarea oricreia dintre condiiile care au
stat la baza ncheierii contractului de furnizare de dispozitive medicale, n maximum 5 zile
calendaristice de la data producerii modificrii, i s ndeplineasc n permanen aceste condiii
pe durata derulrii contractelor;
m) s respecte toate prevederile legale n vigoare privind autorizarea, evaluarea i certificarea
dispozitivelor medicale, prezentnd n acest sens casei de asigurri de sntate cu care ncheie
contract documentele justificative.
ART. 114
n relaiile contractuale cu casele de asigurri de sntate, furnizorii de dispozitive medicale
au urmtoarele drepturi:
a) s primeasc de la casa de asigurri de sntate contravaloarea dispozitivelor medicale
furnizate, conform facturilor emise i documentelor nsoitoare, inclusiv sumele de nchiriere, n
termen de 30 de zile de la data validrii documentelor necesar a fi depuse n vederea decontrii;
b) s fie informai ori de cte ori este nevoie asupra modalitii de ncheiere a contractelor de
furnizare a dispozitivelor medicale;
c) s ncaseze contribuie personal de la asigurai, n condiiile prevzute n norme.
ART. 115
n relaiile contractuale cu furnizorii de dispozitive medicale, casele de asigurri de sntate
au urmtoarele obligaii:
a) s ncheie contracte cu furnizorii de dispozitive medicale autorizai i evaluai, astfel nct
s se asigure punerea n aplicare a prevederilor prezentei hotrri i s se fac public n termen
de maximum 10 zile lucrtoare de la data ncheierii contractelor, inclusiv pe site-ul casei de
asigurri de sntate, lista n ordine alfabetic a acestora, cu indicarea datelor de contact pentru
sediul social i punctul de lucru din judeul respectiv, pentru informarea asiguratului; s
actualizeze toate modificrile fcute la contracte prin acte adiionale, pe perioada derulrii
contractelor, prin afiare pe pagina web i la sediul casei de asigurri de sntate a listei
acestora i a datelor de contact, n termen de maximum 5 zile lucrtoare de la data ncheierii
actelor adiionale;
b) s informeze furnizorii de dispozitive medicale asupra condiiilor de contractare i de
negociere a clauzelor contractuale;
c) s emit decizii privind aprobarea procurrii/nchirierii dispozitivului medical, conform
prevederilor legale i n limita bugetului aprobat; modelul deciziei pentru aprobarea
procurrii/nchirierii de dispozitive medicale este prevzut n norme;
d) s precizeze n decizia de procurare/nchiriere a dispozitivului medical preul de
referin/suma de nchiriere suportat/suportat de casa de asigurri de sntate din Fond pentru
dispozitivul medical i s specifice pe versoul deciziei, n ordine alfabetic, lista furnizorilor de
dispozitive medicale care furnizeaz dispozitivul medical aprobat n decizie, cu care casa de
asigurri de sntate se afl n relaii contractuale, cu indicarea datelor de contact pentru sediul
social i punctul de lucru din judeul respectiv, pentru informarea asiguratului;
e) s respecte dreptul asiguratului de a-i alege furnizorul de dispozitive medicale;

f) s efectueze decontarea dispozitivelor medicale pentru care au fost validate documentele


justificative, pe baza facturilor emise de ctre furnizor i a documentelor obligatorii care le
nsoesc;
g) s verifice dac emitentul prescripiei medicale se afl n relaii contractuale cu o cas de
asigurri de sntate. Prin emitent se nelege furnizorul de servicii medicale, i nu cel de
dispozitive medicale;
h) s deduc spre soluionare organelor abilitate situaiile n care constat neconformitatea
documentelor depuse de ctre furnizori, pentru a cror corectitudine furnizorii depun declaraii
pe propria rspundere.
SECIUNEA a 3-a
Decontarea dispozitivelor medicale
ART. 116
Suma maxim care se suport de casele de asigurri de sntate din Fond pentru fiecare
dispozitiv medical sau tip de dispozitiv medical este preul de referin ori, dup caz, suma de
nchiriere. Preul de referin i suma de nchiriere sunt prevzute n norme. Dispozitivele
medicale care se acord pentru o perioad determinat, prin nchiriere, se stabilesc prin norme.
Suma de nchiriere este suma pe care o deconteaz casele de asigurri de sntate pentru
dispozitivele acordate pentru o perioad determinat, conform unui grafic stabilit prin norme.
ART. 117
(1) Casele de asigurri de sntate deconteaz integral preul de vnzare cu amnuntul al
dispozitivului medical, dac acesta este mai mic dect preul de referin. Dac preul de
vnzare cu amnuntul al dispozitivului medical este mai mare dect preul de referin, diferena
se suport de asigurat prin contribuie personal i se achit direct furnizorului, care elibereaz
chitan i bon fiscal sau, la cererea asiguratului, i factur.
(2) Pentru persoanele prevzute n legi speciale, care beneficiaz de gratuitate din Fond n
condiiile prevederilor legale n vigoare, n situaia n care pentru un dispozitiv medical preurile
de vnzare cu amnuntul ale tuturor furnizorilor de dispozitive medicale aflai n relaie
contractual cu aceeai cas de asigurri de sntate sunt mai mari dect preul de referin al
acestui dispozitiv medical, casa de asigurri de sntate deconteaz contravaloarea
dispozitivului medical la preul de vnzare cu amnuntul cel mai mic. n situaia n care pentru
un dispozitiv medical preurile de vnzare cu amnuntul ale tuturor furnizorilor de dispozitive
medicale aflai n relaie contractual cu aceeai cas de asigurri de sntate sunt mai mici sau
mai mari dect preul de referin, casele de asigurri de sntate deconteaz integral preul de
vnzare cu amnuntul al dispozitivului medical, dac acesta este mai mic dect preul de
referin, respectiv preul de referin, dac preul de vnzare cu amnuntul al dispozitivului
medical este mai mare dect preul de referin.
(3) Casele de asigurri de sntate deconteaz integral suma de nchiriere a dispozitivului
medical, dac aceasta este mai mic dect suma de nchiriere prevzut n norme. Dac suma de
nchiriere a dispozitivului medical este mai mare dect suma de nchiriere prevzut n norme,
diferena se suport de asigurat prin contribuie personal i se achit direct furnizorului, care
elibereaz chitan i bon fiscal sau, la cererea asiguratului, i factur.

(4) Pentru persoanele prevzute n legi speciale, care beneficiaz de gratuitate din Fond n
condiiile prevederilor legale n vigoare, n situaia n care pentru un dispozitiv medical sumele
de nchiriere ale tuturor furnizorilor de dispozitive medicale aflai n relaie contractual cu
aceeai cas de asigurri de sntate sunt mai mari dect suma de nchiriere prevzut n norme
a acestui dispozitiv medical, casa de asigurri de sntate deconteaz pentru nchirierea
dispozitivului medical suma de nchiriere cea mai mic. n situaia n care pentru un dispozitiv
medical sumele de nchiriere ale tuturor furnizorilor de dispozitive medicale aflai n relaie
contractual cu aceeai cas de asigurri de sntate sunt mai mici sau mai mari dect suma de
nchiriere prevzut n norme, casele de asigurri de sntate deconteaz integral suma de
nchiriere a dispozitivului medical, dac aceasta este mai mic dect suma de nchiriere
prevzut n norme, respectiv suma de nchiriere, dac suma de nchiriere a dispozitivului
medical este mai mare dect suma de nchiriere prevzut n norme.
ART. 118
(1) Pentru ncadrarea n fondul aprobat pentru acordarea de dispozitive medicale i asigurarea
accesului asigurailor la toate categoriile de dispozitive medicale, casele de asigurri de sntate
vor analiza lunar numrul de cereri, respectiv numrul de decizii privind aprobarea
procurrii/nchirierii dispozitivelor medicale emise n luna anterioar, alctuind, dup caz, liste
de prioritate pentru asigurai, pe categorii de dispozitive medicale.
(2) Criteriile de prioritate, precum i cele pentru soluionarea listelor de prioritate in cont de
data nregistrrii cererilor la casa de asigurri de sntate i de nivelul de urgen, se stabilesc de
ctre serviciul medical al casei de asigurri de sntate, cu avizul Consiliului de administraie,
se aprob prin decizie de ctre preedintele-director general i se public pe pagina web a casei.
ART. 119
(1) Dispozitivele medicale se acord n baza prescripiei medicale eliberate de medicul de
specialitate aflat n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate, direct sau prin
reprezentantul legal, i a cererii scrise ntocmite de asigurat, de ctre unul dintre membrii de
familie (printe, so/soie, fiu/fiic), de ctre o persoan mputernicit n acest sens de ctre
asigurat sau de ctre reprezentantul legal al asiguratului. Prescripia medical va conine n mod
obligatoriu numele casei de asigurri de sntate cu care medicul care elibereaz prescripia
medical se afl n relaie contractual i numrul contractului. Prescripia medical va fi
ntocmit n limita competenei medicului prescriptor. Cererea se nregistreaz la casa de
asigurri de sntate n ale crei evidene se afl asiguratul. Medicul sau reprezentantul legal al
medicului reprezint furnizorul de servicii medicale, i nu cel de dispozitive medicale.
(2) Pentru dispozitivele de protezare stomii i incontinen urinar recomandarea se poate
face i de ctre medicul de familie pe lista cruia se afl nscris asiguratul, aflat n relaie
contractual cu aceeai cas de asigurri de sntate unde este n eviden i asiguratul, n baza
scrisorii medicale transmise de ctre medicul de specialitate aflat n relaie contractual cu
casele de asigurri de sntate, conform modelului prevzut n norme. Prescripia medical va
conine n mod obligatoriu n acest caz i numele casei de asigurri de sntate cu care medicul
de specialitate care a transmis scrisoarea medical se afl n relaie contractual i numrul
contractului ncheiat de ctre acesta.
(3) Modul de prescriere, procurare/nchiriere i decontare a dispozitivelor medicale se
stabilete prin norme.
(4) Termenele de nlocuire se stabilesc prin norme.

(5) Medicii de specialitate aflai n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate, care
prescriu dispozitive medicale i i desfoar activitatea n cadrul unei uniti sanitare
autorizate i evaluate, nu pot reprezenta interesele unui furnizor de dispozitive medicale.
SECIUNEA a 4-a
Sanciuni, condiii de reziliere, ncetare i suspendare a contractelor de furnizare de
dispozitive medicale
ART. 120
Contractul de furnizare de dispozitive medicale se reziliaz de plin drept printr-o notificare
scris a casei de asigurri de sntate, n termen de maximum 5 zile calendaristice de la data
aprobrii acestei msuri ca urmare a constatrii urmtoarelor situaii:
a) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la retragerea de ctre organele n drept a
avizului de funcionare a furnizorului de dispozitive medicale;
b) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de ctre organele n drept a
dovezii de evaluare a furnizorului, respectiv de la ncetarea valabilitii;
c) furnizarea de dispozitive medicale pentru care furnizorul nu deine certificat de nregistrare
a dispozitivului medical emis de Ministerul Sntii i/sau declaraia de conformitate CE emis
de productor, dup caz;
d) nerespectarea obligaiilor contractuale prevzute la art. 113 lit. a), b), c), d), g), i), k) i l);
e) la a patra constatare a nerespectrii obligaiilor prevzute la art. 113 lit. e), h) i j);
f) refuzul furnizorilor de a pune la dispoziia organelor de control ale Casei Naionale de
Asigurri de Sntate i ale caselor de asigurri de sntate toate documentele justificative i
cele de eviden financiar-contabil privind livrarea, punerea n funciune i service-ul
dispozitivelor medicale furnizate conform contractelor ncheiate i documentele justificative
privind decontarea din Fond;
g) dac din motive imputabile furnizorului de dispozitive medicale acesta i ntrerupe
activitatea pe o perioad mai mare de 30 de zile calendaristice.
ART. 121
Contractul de furnizare de dispozitive medicale nceteaz la data la care a intervenit una
dintre urmtoarele situaii:
a) ncetarea, prin faliment, dizolvare cu lichidare, lichidare, a furnizorului de dispozitive
medicale;
b) ncetarea definitiv a activitii caselor de asigurri de sntate;
c) acordul de voin al prilor;
d) denunarea unilateral a contractului de ctre reprezentantul legal al furnizorului de
dispozitive medicale sau al casei de asigurri de sntate, printr-o notificare scris i motivat,
n care se va preciza temeiul legal, cu 30 de zile calendaristice anterior datei de la care se
dorete ncetarea contractului.
ART. 122
(1) Contractul de furnizare de dispozitive medicale se suspend cu data la care a intervenit
una dintre urmtoarele situaii:

a) pentru cazurile de for major confirmate de autoritile publice competente, pn la


ncetarea cazului de for major, dar nu mai mult de 6 luni, sau pn la data ajungerii la termen
a contractului;
b) la solicitarea furnizorului, pentru motive obiective pe baz de documente justificative
prezentate casei de asigurri de sntate;
c) nerespectarea de ctre furnizori a termenelor de plat a contribuiei la Fond, de la data
constatrii de ctre casele de asigurri de sntate din evidenele proprii sau ca urmare a
controalelor efectuate de ctre acestea la furnizori, pn la data la care acetia i achit
obligaiile la zi sau pn la data ajungerii la termen a contractului;
d) ncetarea valabilitii pentru dovada de evaluare, respectiv retragerea avizului de
funcionare, cu condiia ca furnizorul s fac dovada demersurilor ntreprinse pentru
actualizarea/dobndirea acesteia/acestuia; suspendarea se face pentru o perioad de maximum
30 de zile calendaristice de la data ncetrii valabilitii/retragerii acesteia/acestuia.
(2) Decontarea dispozitivelor medicale acordate conform contractelor ncheiate se suspend
de la data de nregistrare a documentului prin care se constat nesoluionarea pe cale amiabil a
unor litigii ntre prile contractante pn la data la care contravaloarea acestor dispozitive
medicale atinge valoarea concurent sumei care a fcut obiectul litigiului, n condiiile stabilite
prin norme.
ART. 123
(1) n cazul n care se constat nerespectarea obligaiilor prevzute la art. 113 lit. e), h) i j),
suma cuvenit pentru luna n care s-au nregistrat aceste situaii se diminueaz dup cum
urmeaz:
a) la prima constatare, cu 10%;
b) la a doua constatare, cu 20%;
c) la a treia constatare, cu 30%.
(2) Reinerea sumei conform alin. (1) se face din prima plat ce urmeaz a fi efectuat, pentru
furnizorii care sunt n relaie contractual cu casele de asigurri de sntate.
(3) Recuperarea sumei conform prevederilor alin. (1) se face prin plat direct sau executare
silit pentru furnizorii care nu mai sunt n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate.
(4) Sumele ncasate la nivelul caselor de asigurri de sntate n condiiile alin. (1) se
utilizeaz conform prevederilor legale n vigoare.
CAPITOLUL V
Dispoziii finale
ART. 124
(1) Lista serviciilor medicale i lista dispozitivelor medicale de care beneficiaz asiguraii n
cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate, cuprinse n pachetul minimal de servicii
medicale, n pachetul de servicii medicale de care beneficiaz persoanele care se asigur
facultativ i n pachetul de servicii medicale de baz, sunt prevzute n norme.
(2) Serviciile medicale de consultaii i diagnostic ce pot fi furnizate la distan i
modalitile de acordare sunt prevzute n norme.

ART. 125
Centrele de sntate cu personalitate juridic nfiinate de Ministerul Sntii, care au n
structur paturi de spital i ambulatoriu, ncheie contract direct cu casele de asigurri de
sntate pentru activitatea medical desfurat n calitate de furnizor de servicii medicale.
Aceste centre de sntate sunt asimilate cu spitalele comunale. Pentru serviciile medicale
acordate se aplic aceleai prevederi prevzute n prezentul contract-cadru i n norme,
referitoare la serviciile medicale spitaliceti i serviciile medicale ambulatorii.
ART. 126
Pentru centrele de sntate cu paturi, fr personalitate juridic, nfiinate de Ministerul
Sntii, care se afl n structura unui spital, reprezentantul legal al spitalului respectiv ia n
calcul la ncheierea contractului de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurri de
sntate i activitatea medical desfurat n centrul de sntate, considerat secie a spitalului
respectiv.
ART. 127
Pentru centrele de sntate fr paturi i fr personalitate juridic, nfiinate de Ministerul
Sntii, care se afl n structura unui spital, reprezentantul legal al spitalului respectiv ia n
calcul la ncheierea contractului de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurri de
sntate i activitatea medical desfurat n centrul de sntate.
ART. 128
Casele de asigurri de sntate ncheie contracte cu centrele de sntate multifuncionale
distinct pentru fiecare tip de asisten medical, conform prevederilor prezentului contractcadru i ale normelor, pentru tipurile de asisten medical respective.
ART. 129
Contractele de furnizare de servicii medicale, de medicamente cu i fr contribuie personal
n tratamentul ambulatoriu i de dispozitive medicale destinate recuperrii unor deficiene
organice sau funcionale se ncheie anual. Decontarea serviciilor medicale, medicamentelor i a
dispozitivelor medicale aferente lunii decembrie a anului n curs se poate efectua n luna
decembrie pentru serviciile efectuate i facturate pn la data prevzut n documentele
justificative depuse n vederea decontrii, n limita bugetului aprobat, urmnd ca diferena
reprezentnd servicii realizate i nedecontate s se deconteze n luna ianuarie a anului urmtor.
ART. 130
Decontarea serviciilor medicale contractate pentru trimestrul IV 2009 se face lunar, n limita
creditelor bugetare deschise, urmnd ca serviciile medicale realizate i raportate conform
contractului de furnizare de servicii medicale i rmase nedecontate s se deconteze ealonat n
anul 2010, n limita creditelor de angajament aprobate pentru anul 2009.
ART. 131
Contractele ncheiate cu furnizorii de servicii medicale, de medicamente i de dispozitive
medicale pentru anul 2009 se prelungesc prin acte adiionale pn la ncheierea noilor contracte.
Suma nscris n actul adiional va fi consemnat distinct ca sum inclus n valoarea total n
contractul pe anul 2010. Condiiile acordrii asistenei medicale n baza actului adiional sunt
cele prevzute n actele normative n vigoare pe perioada derulrii actelor adiionale.
ART. 132
(1) Sunt incluse n lista de medicamente (denumiri comerciale) de care beneficiaz asiguraii
n tratamentul ambulatoriu, cu sau fr contribuie personal, pe baz de prescripie medical, n

sistemul de asigurri sociale de sntate, care se aprob prin ordin al preedintelui Casei
Naionale de Asigurri de Sntate, numai medicamentele cu studii de bioechivalen, cu
excepia situaiilor n care medicamentul respectiv nu este inclus n lista medicamentelor care
necesit studii de bioechivalen, conform normelor n vigoare, i a situaiilor n care pentru o
anumit denumire comun internaional nu exist medicamente care dein astfel de studii.
(2) Criteriile prevzute la alin. (1) se aplic i n cazul medicamentelor prescrise pentru
tratamentul afeciunilor persoanelor prevzute la art. 213 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006,
cu modificrile i completrile ulterioare, precum i pentru femeile gravide i luze.
ART. 133
Furnizorii de servicii medicale au obligaia de a respecta ghidurile i protocoalele de practic
medical elaborate conform dispoziiilor legale n vigoare.
ART. 134
(1) Este interzis eliberarea n cadrul cabinetelor medicale, aflate n relaie contractual cu
casele de asigurri de sntate, indiferent de forma lor de organizare, a medicamentelor
corespunztoare DCI-urilor prevzute n Hotrrea Guvernului nr. 720/2008, cu modificrile i
completrile ulterioare, cu excepia situaiilor expres prevzute de legislaia n vigoare.
(2) n cazul nerespectrii prevederilor alin. (1) de ctre cabinetele medicale individuale,
contractul de furnizare de servicii medicale nceteaz cu data la care casa de asigurri de
sntate constat aceast situaie.
(3) Pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale, n cazul nerespectrii
prevederilor alin. (1), contractul de furnizare de servicii medicale se modific prin excluderea
din contract a medicilor la care se nregistreaz aceast situaie, ncepnd cu data la care situaia
este constatat de ctre casa de asigurri de sntate.
(4) Este interzis eliberarea fr prescripie medical a medicamentelor corespunztoare DCIurilor prevzute n Hotrrea Guvernului nr. 720/2008, cu modificrile i completrile
ulterioare, n cadrul farmaciilor aflate n contract cu casele de asigurri de sntate, cu excepia
situaiilor expres prevzute de legislaia n vigoare.
ART. 135
Furnizorii de servicii medicale sunt obligai s transmit direciilor de sntate public
judeene, respectiv a municipiului Bucureti datele de identificare ale persoanelor nregistrate la
acetia, pentru cazurile prevzute de Hotrrea Guvernului nr. 589/2007 privind stabilirea
metodologiei de raportare i de colectare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile i
de Ordinul ministrului sntii publice nr. 1.466/2008 pentru aprobarea circuitului
informaional al fiei unice de raportare a bolilor transmisibile.
ART. 136
Casele de asigurri de sntate sunt obligate:
a) s raporteze Casei Naionale de Asigurri de Sntate datele solicitate privind activitatea
desfurat de furnizorii de servicii medicale, pe baza contractelor ncheiate cu acetia, precum
i evidena asigurailor i a documentelor justificative utilizate n formatul i la termenele
prevzute;
b) s respecte termenele de raportare stabilite de Casa Naional de Asigurri de Sntate; s
raporteze Casei Naionale de Asigurri de Sntate, pn la data de 15 a lunii urmtoare
ncheierii fiecrui trimestru, datele solicitate n vederea calculrii valorilor definitive ale
punctelor;

c) s monitorizeze pe baza codului numeric personal (CNP) al fiecrui asigurat numrul


serviciilor medicale acordate de furnizorii cu care se afl n relaie contractual;
d) s monitorizeze lunar consumul de medicamente cu i fr contribuie personal, pe medic
i pe asigurat, pe baza raportrilor validate de aceasta;
e) s in evidena deciziilor de aprobare a dispozitivelor medicale pe fiecare asigurat,
precum i evidena dispozitivelor medicale decontate pe fiecare asigurat;
f) s controleze actele de eviden financiar-contabil ale serviciilor medicale furnizate
conform contractelor ncheiate i documentele justificative privind sumele decontate din Fond;
g) s verifice prescrierea medicamentelor i recomandarea investigaiilor paraclinice de ctre
furnizorii de servicii medicale, n conformitate cu reglementrile n vigoare;
h) s verifice activitatea furnizorilor de dispozitive medicale conform contractelor ncheiate
cu acetia;
i) s efectueze controlul serviciilor medicale acordate asigurailor conform contractelor
ncheiate cu furnizorii de servicii medicale;
j) s controleze furnizorii de medicamente privind modul de desfurare a activitii ce face
obiectul contractului ncheiat cu casa de asigurri de sntate;
k) s utilizeze Sistemul informatic unic integrat;
l) s afieze pe pagina proprie web toate formularele tipizate, fr regim special, conform
modelelor standardizate prevzute n norme;
m) s organizeze evidena contractelor pe care furnizorii din ambulatoriul de specialitate
clinic le au ncheiate cu furnizorii de servicii conexe actului medical, organizai n baza
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 83/2000, aprobat cu modificri prin Legea nr.
598/2001, respectiv cu furnizorii de servicii conexe actului medical care i desfoar
activitatea ntr-o form legal la furnizorul din ambulatoriul de specialitate pentru specialitile
clinice.
ART. 137
Casele de asigurri de sntate i furnizorii de servicii medicale, de medicamente n
tratamentul ambulatoriu, precum i de dispozitive medicale n ambulatoriu au obligaia de a
respecta prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal i libera circulaie a acestor date, cu modificrile i completrile
ulterioare.
ART. 138
Lista de servicii medicale acordate la nivel regional, precum i modalitatea de ncheiere a
contractelor de furnizare de servicii medicale cu mai multe case de asigurri de sntate dintr-o
anumit regiune se stabilesc prin norme.
ART. 139
Orice mprejurare independent de voina prilor, intervenit n termenele de depunere a
cererilor nsoite de documentele prevzute de actele normative n vigoare, necesare ncheierii i
negocierii contractelor sau dup data semnrii contractului/conveniei i care mpiedic
executarea acestuia/acesteia, este considerat for major i exonereaz de rspundere partea
care o invoc. n nelesul prezentului contract-cadru, prin for major se nelege: rzboi,
revoluie, cutremur, marile inundaii, embargo. Partea care invoc fora major trebuie s anune
cealalt parte, n termen de 5 zile calendaristice de la data apariiei respectivului caz de for
major, i s prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competent din propriul jude,

respectiv municipiul Bucureti, prin care s se certifice realitatea i exactitatea faptelor i


mprejurrilor care au condus la invocarea forei majore.
ART. 140
Documentele justificative privind raportarea activitii realizate se stabilesc prin ordin al
preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate.
ART. 141
Furnizorii nu au dreptul s cesioneze n tot sau n parte drepturile lor n baza contractelor
ncheiate cu casele de asigurri de sntate, fr acordul prealabil scris al caselor de asigurri de
sntate.