Sunteți pe pagina 1din 25

Operatii de separare a fazelor

disperse

Sedimentarea
Filtrarea

Se pot desfasura in camp gravitational sau centrifugal

Presupun existenta a doua faze:


- faza continua ( lichida sau gazoasa)
- faza dispersata (solid, lichid-picaturi, gaz-bule)
Ex: solid dispersat in lichid, solid in gaz, lichid
dispersat in alt lichid, lichid in gaz, etc.

Sedimentarea
Definitie:
Sedimentarea este operatia de separare a sistemelor eterogene
fluide, in partile componente, prin actiunea diferentiata a unei forte
externe (gravitationala sau centrifuga) asupra fazelor cu densitati
diferite.
Clasificarea operatiei de sedimentare:
-Ingrosare = cand este importanta faza solida separata;
-Limpezire = cand este importanta faza lichida;
-Sedimentare = cand ambele faze separate sunt importante.

Sedimentarea
Notiuni utilizate:
Influent/ alimentare = suspensia lichid-solid alimentata;
Sediment/precipitat/namol = faza solida dispersa, imbibata cu
lichid, care se depune dupa sedimentare;
Decantat/limpezit = lichidul separat, mai mult sau mai putin
limpede, rezultat la sfarsitul sedimentarii.

SEDIMENTAREA
Se utilizeaza pentru:
separarea unor suspensii lichid-solid, lichid-lichid, solid-gaz;
ingrosarea unor suspensii solid-lichid;
limpezirea unor suspensii fluid-solid.
Sedimentarea in camp gravitational se realizeaza in decantoare, clarificatoare
(pentru suspensii solid-lichid) sau in camere de desprafuire (suspensii
solid-gaz)
Separarea in camp centrifugal se realizeaza in centrifugi decantoare (pentru
suspensii solid-lichid sau lichid-lichid) si in cicloane pentru suspensii
solid gaz) - indepartarea prafului din aer in procese industriale

Viteza de sedimentare
Ipotezele curgerii
- particula se considera neteda, izolata;
- fluidul nu aluneca fata de particula
- se neglijeaza efectul peretelui
- fluidul este un mediu continuu
Forte ce actioneaza asupra particulei:
Greutatea particulei

G v p1g

Forta de frecare
Forta Arhimede

w2
F
2 A
2
FA v p 2g

d 2
A
4

1- densitatea particului solide, 2- densitatea fluidului, - Coeficient de frecare, A- aria


proiectiei particulei pe un plan prpendicular pe directia de curgere, v p- volumul particulei.

Viteza de sedimentare
Viteza de deplasare a particulei creste repede pana cand greutatea aparenta
(Ga=G-FA) este echilibrata de forta de frecare.
Din momentul n care fortele se echilibreaza viteza particulei devine constanta si
Fd, forta de deplasare a particulei devine zero.
Dupa acest moment viteza ramane constanta si se numeste viteza de sedimentare
(viteza critica, viteza terminala, viteza de plutire ), notata cu w0

d 3
w0 2
d 2
( 1 2 ) g
2
6
2
4
w0

1 2
4 g
d
3
2

Viteza de sedimentare
Coeficientul de frecare depinde de criteriul Re
definit ca:
w d
Re 0 2
2
Exista trei regiuni distincte:
Stockes

Re <1

Intermediar (Allen)

1<Re<103

Newtonian
<105

103 <Re

Diagrama -Re pentru particule


sferice

Diagrama -Re pentru alte tipuri de


particule

Expresiile vitezelor de sedimentare


corespunzatoare regiunilor definite de criteriul
Re
Particule considerate sferice
Stocke
s
Intermedia
r

24

Re
18.5
0.6
Re

Newton 0.44

1
2
w0 d 2 1
g
18

4
w0

55.5

0.71

g 0.71d 1.14
( 1 2 )
0.43
0.29
2

1 2
w0 1.74 d
g
2

w0 ~ d

w0 ~ d 1.14

w0 ~ d

Calculul diametrelor critice


w0 d S 2
1
2

Re 1

2
w0
dS 2

Viteza de sedimentare in regiunea Stockes:


2
1
2
d S2 1
g
d S 2 18
2

2
d s 3 18
g ( 1 2 ) 2

2
d S 2.62 3
g ( 1 2 ) 2

Semnificatia diametrelor critice


Cel mai mare diametru al particulei sferice ce sedimenteaza in
domeniul Stockes (Re =1)

2
d S 2.62 3
g ( 1 2 ) 2
Diametrul celei mai mici particule ce sedimenteaza in domeniul
Newton, (Re =103)

2
d N 69.1 3
g ( 1 2 ) 2

d N 69.1

26.4
d S 2.62

Corectii uzuale:
Pentru efectul de perete

d
w w0 (1 2.4 )
D

Pentru considerarea efectului miscarii Browniene, cand d < 3m

Pentru particule ne-sferice diametrul caracteristic este definit ca


diametrul cercului ce are aceeasi arie ca si proiectia particulei pe
un plan perpendicular pe directia sedimentarii.

Studiul experimental
Experienta: se introduce o suspensie ntr-un cilindru gradat, se observ c:
Particulele mai mari sedimenteaz rapid i se depun pe fundul cilindrulul; la
partea superioar a cilindrului apare un strat de lichid limpede care formeaz o
interfa cu suspensia.
Interfata separa zona de clarificare de zona de sedimentare.
Viteza de deplasare a acestei interfee este constant.
Dup un timp viteza de deplasare a interfeei se micoreaz pn devine egal cu
zero, iar suspensia se ngroa din ce n ce mai mult. Acesta este zona
sedimentare prin aglomerare sau comprimare.
La interfaa lichid - suspensie particulele se deplaseaz n sus i n jos formnd o
zon difuz. Acesta este zona de sedimentare eterogen sau de tranzitie.

Studiul experimental

In timpul sedimentarii particulele disloca un volum corespunzator


de lichid care face ca lichidul sa se deplaseze in sensul opus
sedimentarii particulei, aceasta introducand un efect de franare.
Frecarea se mareste si datorita interactiunilor intre particulele ce
sedimenteaza (se stanjenesc reciproc)
Viteza de sedimentare reala este, de regula mai mica decat cea
obtinuta teoretic.

sa
u

w 0.5w0

Factori ce influenteaza
sedimentarea in camp
gravitational
1. Privind suspensia: varsta, temperatura
2. Privind faza continua: densitate, viscozitate, concentratia
de electroliti
3. Privind faza solida: natura, granulatia, structura, tendinta
de aglomerare
4. Privind operatia de separare: tipul utilajului, modul de
operare(continuu sau discontinuu)

Factori ce influenteaza
sedimentarea in camp
gravitational
Parametrii
de operare
Suspensia:
- cs, Gmsusp, t, ;
- fazele implicate
solid (solubilitate, dimensiune, forma, densitate, interactiuni);
lichid (densitate, viscozitate, continut de electroliti).

Produsii rezultati:
-conc. faza solida in decantat;
-conc faza lichida in sediment

Caracteristicile operatiei:
-viteza de sedimentare (curba de sedimentare);
-durata sedimentarii;
-natura procesului si a aparatului utilizat.

SEDIMENTAREA
Conditii care trebuiesc indeplinite la sedimentare:
-Eliminarea efectului de perete (D/dp>100);
Sedimentarea solutiilor coloidale se poate realiza prin:
coagulare (adaugare de electroliti care neutralizeaza
sarcina solutiei saruri de ioni multivalenti Al3+, Ca 2+,
polimeri cationici sau anionici, saruri ai ionilor
monovalenti, Na+);

floculare (adaugare de polimeri liniari, neionici, de


greutate moleculara mare).

Tipuri de aparate pentru sedimentarea in camp gravitational

Tip aparat

Capacitate
de separare

Densitate
solid

Conc.
solid in
influent

Conc. solid
in sediment

Hidroseparator <5 mm

1500-6000 4-20

20-60

Decantor

<0.42 mm

1100-6000 2-20

5-60

Decantorlimpezitor

<0.10 mm

1000-1500 <2

1-5

Limpezitor

<0.15 mm

<2

1-5

<0.5

Conc. foarte
mica solid

Decantor cu
<0.07 mm
floculare (1-5%
ag. floculare)

<1100

Bilantul de materiale pentru un decantor


Gs Gd Gn
G s ci G n c f
Gs = debit masic de suspensie alimentata
Gn= debit masic de suspensie ingrosata
Gd= debit masic de lichid limpede decantat
ci = conc initiala in faza solida a suspensiei, fractie de masa
cf= concentataia finala in faza solida a suspensiei ingrosate,
fractie de masa

Ipoteza considerata: Decantatul, Gd este liber de faza solida


De regula pentru suspensia ingrosata se specifica umiditate h (in
fractie de masa sau procente de masa). Atunci:
cf=1-h

Decantoare
1. Decantor discontinuu
1 - decantor;
2 sifon evacuare decantat;
3 alimentare suspensie.

Tipuri constructive decantoare continue

brate

Decantor pentru tratarea apelor

Clarificator
Sedimentarea are loc printr-un strat de
sediment preformat pentru a obtine un lichid
5
limpede

1. Separator de aer, 2. tub central, 3. tub cu gauri, 4. fund


perforat, 5. preaplin, 6. spatiu de concentrare suspensie