Sunteți pe pagina 1din 23

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI

FACULTATEA DE BUSINESS SI TURISM

ANALIZA ACTIVITATILOR INTREPRINDERII


INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE
ACVATICA PESCUIT SI ACVACULTURA ( I.C.D.E.A.P.A) GALATI

Student:
Nechita Manuela Petronela

Bucuresti 2016

Cuprins

Capitolul I.Prezentarea intreprinderii...........................................................................................1


Capitolul II.Prezentarea mediului in care activeaza intreprinderea..............................................3
Capitolul III. Identificarea si prezentarea activitatilor intreprinderii...........................................8
Capitolul IV. Masuri si solutii propuse pentru imbunatatirea activitatii organizatiei................13
Capitolul V. Concluzii...............................................................................................................15
Bibliografie ...............................................................................................................................16
Anexe ........................................................................................................................................17

Capitolul I.Prezentarea intreprinderii

Intreprinderea asupra careia se va realiza analiza activitatii este INSTITUTUL DE


CERCETARE-DEZVOLTARE

PENTRU

ECOLOGIE

ACVATICA

PESCUIT

SI

ACVACULTURA (I. C.D.E.A.P.A) GALATI ce isi are sediul in Galati ,str.Portului nr.54, cod
fiscal RO 1640830. Din punct de vedere juridic este o institutie publica cu personalitate juridica,
finantata din venituri proprii si din subventii acordate de la bugetul de stat .
Institutul a fost infiintat in anul 1981 si functioneaza in prezent in reteaua de cercetare a
Academiei de tiine Agricole i Silvice Gheorghe Ionescu - ieti" continuand activitatea de
cercetare dezvoltare, din domeniu, a Institutului de Cercetri Piscicole. Institutul dispune de doua
baze experimenatale la

Brates si Cotu Chiului , avand un numar total de 62 de

angajati.Fondatorul institutului este ASAS ( Academia de Stinte Agricole si Silvice ).


ASAS este institutie autonoma, apolitica, de drept public i de utilitate publica, cu
personalitate juridica, de consacrare stiintifica i de cercetare in domeniile fundamentale si
aplicative ale agriculturii si ale ramurilor componente ale acesteia. ASAS colaboreaz cu
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, cu Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si
Sportului, cu Ministerul Mediului si Padurilor, cu Academia Romana, cu Consortiul
Universitatilor de Stiinte Agricole, precum si cu alte instituii si organizatii pentru realizarea
obiectivelor din domeniile sale de activitate.1
I.C.D.E.A.P.A. Galati are ca obiect de activitate: cercetarea fundamentala si aplicativa, transferul
tehnologic al cercetarii,pescuitul, piscicultura si serviciile anexe, comertul cu ridicata si servicii
de intermediere in comertul cu ridicata la peste, crustacee,moluste ( import-export), prestari
servicii diverse,activitati juridice, de contabilitate si revizie contabila, consultanta in domeniul
fiscal, activitati de studii de piata si de sondaj,consultanta pentru afaceri si management,servicii
pregatitoare pentru pretiparire, relatii stiintifice internationale, de cooperare si de comert interior
si exterior, alte obiective ce decurg din activitatea specifica de cercetare-dezvoltare, in baza
clasificarii CAEN.
Activitatea de cercetare-dezvoltare privind ecologia acvatica,acvacultura si pescuitul se
deruleaza in laboratoarele si bazele de cercetare-dezvoltare prin proiectele incheiate in cadrul
1 Legea nr.45/2009 Sectiunea 1 ART. 3 (3)

Programului National de Cercetare-Dezvoltare-Inovare, prin alte programe nationale si


internationale precum si in proiectele incheiate cu alti beneficiari.
In categoria rezultate financiare putem specifica : accesare fonduri europene,semnare
proiecte nationale,plan national colectare date.
I.C.D.E.A.P.A. a obtinut diplome si premii ,printre care se numara:
-

DIPLOMA - MEDALIA DE AUR


Tehnologie de cultur a sturionilor - SALONUL INTERNATIONAL DE NOUTATI

TEHNICE INVENTA 97
-

PREMIUL I
Tehnologie de crestere superintensiva a sturionilor - CONCEPUT IN ROMANIA

CONRO 2003
-

DIPLOMA DE EXCELENTA
Tehnologie de crestere superintensiva a sturionilor - CONCEPUT N ROMNIA

CONRO 2003 etc.


Parteneri ai activitatii de cercetare:
-

Muzeul Naional de Istorie Natural, Laboratorul de Ihtiologie general i aplicat Paris, Frana

Cemagref, Bordeaux Frana

Universitatea I Bordeaux Frana - Laboratorul de Ecotoxicologie, Fizicochimie i a


Sistemelor Naturale Frana

Institute Of Freswhwater Ecology And Inland Fisheries, Berlin , Germania

Institutul Naional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecia Mediului Bucureti

S.C. ZECASIN Bucureti

S.C. SERICAROM Bucureti etc.


Emblema I.C.D.E.A.P.A. Galati

Capitolul II.Prezentarea mediului in care activeaza intreprinderea


Orice intreprindere functioneaza in conditiile oferite de mediul sau extern .Asta inseama
ca rezultatele activitatii sale vor depinde de masura cunoasterii mecanismului mediului si de
capacitatea intreprinderii de a fructifica avantajele pe care acesta i le ofera.
Intre intreprindere si mediul sau extern se creeaza un complex de relatii, care marcheaza
activitatea sa de marketing. Mediul de marketing in cadrul caruia intreprinderea isi desfasoara
activitatea, cuprinde un ansamblu de factori,formand o structura complexa. Natura factorilor din
mediul de marketing sunt : economici, demografici, sociali, culturali,juridici, politici etc.
Acesti factori nu actioneaza cu aceeasi intensitate si masura activitatea intreprinderii. Cu
unii dintre ei, intreprinderea are legaturi directe, impuse de necesitatea realizarii obiectivelor
economice propuse avand influente reciproce. Acestia formeaza micromediul intreprinderii.
Factorii care fac parte din micromediului intreprinderii pot fi grupati in patru mari grupe:
-

Furnizori

Clieni

Concurenti

Organisme publice.
Factori economici

Furnizori

Factori demografici

INTREPRINDEREA

Factori legislativi

CLIENT
(intermedi

CLIENT

ar)

CONCURENTI

FACTORI
CULTURALI

FACTORI
TEHNOLOGICI

FACTORI
NATURALI

Figura 1. Principalii factori ai micromediului intreprinderii 2

2 http://www.locomarkid.ro/site/Suport%20Curs%20Business/Cap_2.pdf

Furnizori pot fi intreprinderi sau persoane particulare, reprezentand o categorie importanta


deoarece prin intermediul lor

asigura resursele necesare pentru realizarea activitatii

organizatiei .In cadrul I.C.D.E.A.P.A. Galati exista furnizori de bunuri materiale si servicii;cei
mai activi sunt :
-

TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION S.A.

ATTOSOFT S.R.L.

ELECTRICA S.A.

ADMINISTRATIA NATIONALA A APELOR ROMANE

GDF SUEZ

SECURITY PEC S.R.L.

APA CANAL

FAN CURIER S.A.


Clientii intreprinderii reprezinta cea mai importanta componenta a micromediului

intreprinderii, nevoile lor reprezentnd punctul de plecare in realizarea

obiectivelor

intreprinderii.Dupa clasificarea lor, exista consumatori finali si inetermediari;dar in cazul


I.C.D.E.A.P.A.

exista

doar

consumatori

finali.Privind

structura

factorilor

micromediului,I.C.D.E.A.P.A. prezinta urmatorii clienti :


-

NERTRANS CARGO S.R.L.

PRUTU S.A.

Rezervatia Biosferei Delta Dunarii

Agentia Nationala de Cercetare-Dezvoltare Marina Grigore Antipa Constanta

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Ministerul Mediului,Apelor si Padurilor.


Concurentii reprezinta o alta componenta de baza a micromediului intreprinderii. Ei sunt

nelipsiti din cadrul unui mediu economic cu adevarat concurential. I.C.D.E.A.P.A. nu


prezinta concurenta directa la nivel local dar nici la nivel ntional.La nivel national putem
mentiona Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultura Nucet, incadrandu-se la o
forma de concurenta indirecta de mica amploare.
Organismele publice constituie o componenta mai deosebita a micromediului. Acest
lucru este datorat faptului ca ele pot influenta activitatea intreprinderii doar in anumite
situatii si conditii. In cadrul intreprinderii analizate avem urmatoarele organisme implicate :

Consiliul judetean si institutiile subordonate ( organisme publice locale) , Trezoreria si


bancile comerciale ( organisme financiare) , Parlamentul ( organisme publice nationale).
Intreprinderea actioneaza, la fel ca si celelalte componente ale micromediului, sub
influenta altor factori de mediu, care actioneaza pe un nivel superior. Acesti factori de ordin
general,influenteaza micromediul in mod indirect, efectele resimtindu-se pe termen lung.Toti
acesti factori formeaza macromediul.
Macromediul prezinta urmatoarele componente : factori economici, politici, socio-culturali,
tehnologici, juridico-legislativi.

1. In cadrul factorilor economici ai mediului

extern pot fi mentionati: piata, puterea de

cumparare, nivelul si ritmul dezvoltarii economice, potentialul financiar. Piata interna si


externa influenteaza intreprinderea pentru ca pe baza studiului cererii aceasta isi va stabili
produsele ce urmeaza a fi fabricate, cat va produce, pentru cine, calitatea, pretul produselor,
precum si elemente ale strategiei acesteia.
In cadrul I.C.D.E.A.P.A, factorii economici definitorii prezenti pe parcursul desfasurarii
activitatii sunt :
-

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina Grigore Antipa Constanta (Incepand

cu anul 2013, INCDM a trecut sub coordonarea Ministerului Educatiei Nationale, ca mai
apoi in 2015 sa devina institut independent sub coordonarea M.E.N., in urma rezultatelor
stiintifice realizate)
-

Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura


Pentru realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate, Agentia exercita

urmtoarele functii :
-

de elaborare si implementare a strategiei nationale si a reglementarilor privind: conservarea si


managementul resurselor acvatice vii existente in habitatele piscicole naturale;

de implementare a politicii in domeniul pescuitului;

de control si inspectie;

de privatizare a societatilor comerciale cu profil piscicol si a amenajarilor piscicole pe care le


are in portofoliu etc
-

Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (ARBDD)


Obiectivele principale urmarite de ARBDD in gestionarea ecologica a teritoriului

rezervatiei sunt:

conservarea si protectia patrimoniului natural existent;

promovarea utilizarii durabile a resurselor generate de ecosistemele naturale ale


rezervatiei;

reconstructia ecologica a zonelor degradate de impactul activitatilor umane.

2. Dintre factori politici enumeram: stabilitatea politica si puterea executivului in atragerea


fondurilor destinate cercetarii.
3. Factorii socio-culturali este alcatuit din ansamblul elementelor care influenteaza sistemul de
valori, traditiile, modul de percepere, preferintele si comportamentul oamenilor in
societate;in cadrul institutului putem da exemplu : nivelul de pregatire si studiile angajatilor,
formele de pregatire.
4. Factori tehnologici constau in numarul mare de utilaje si laboratoare prin care se realizeaza
activitatea de baza a institutului de cercetare. Printre laboratoare de lucru se numara :
-

Laborator de ecologie acvatica

Laborator de ingineria sistemelor in Acvacultura si Pescuit

Laborator de incercari pentru calitatea si siguranta produselor din acvacultura si pescuit

Laborator de ecobiologie,evaluare.conservare resurse acvatice vii

Laborator de proiectari,amenajari si constructii pescaresti

Statie mica de calcul ( pentru mentenanta echipamentelor IT din I.C.D.E.A.P.A Galati.

5. Factori juridico-administrativi reprezinta ansamblul reglementarilor de natura juridica


prin care este vizata direct sau indirect activitatea ntreprinderii.
Legislatia primara din cadrul I.C.D.E.A.P.A Galati,consta in urmatoarele legi :
-

Legea nr.45/2009 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si


Silvice Gheorghe Ionescu-ieti si a sistemului de cercetare-dezvoltare din
domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare

Legea nr.342/2003 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica

Legea nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare

Codul muncii, cu modificarile ulterioare

Legea 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate

Legea 290/15 mai 2002 privind organizarea si functionarea unitatilor de cercetaredezvoltare din domeniile agriculturii,siviculturii,industriei alimentare si a Academiei
de Stiinte Agricole si Silvice Gheorghe Ionescu-ieti

Legislatia secundara din cadrul I.C.D.E.A.P.A Galati,consta in:


-

Hotararea Guvernului 551/2007 privind Metodologia de evaluare pentru atestarea si


acreditarea unitatilor de cercetare-dezvoltare

O.M.F.P. nr 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern,cuprizand


standardele de management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea
sistemelor de control managerial cu modificarile si completarile ulterioare

Regulamentul de Organizare si Functionare.

Ca urmare, mediul in care activeaza Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie


Acvatica Pescuit si Acvacultura din Galati este unul specializat pe domeniul de activitate al
acestuia.In ceea ce priveste mediul externa al institutului il putem clasifica in micro- si
macromediu.Micromediul consta in institutiile cu care intra in contact pe parcursul realizarii
activitatilor,cu scopul aflarii de informatii din urma analizelor de laborator ( cercetari) dar si
comercializarea de vietati din domeniul acvatic. Luand in considerare faptul ca respectivul
domeniu de activitate consta si in comercializarea de produse destinate consumului,
I.C.D.E.A.P.A Galati trebuie sa respecte legislatii privind consumul de produse alimentare.
In concluzie,intreprinderea I.C.D.E.A.P.A Galati se caracterizeaza printr-un mediu
economic,comercial si legislativ bine conturat si integrat.

Capitolul III. Identificarea si prezentarea activitatilor intreprinderii


Sistemul organizatoric al intreprinderii

consta in ansamblul elementelor de natura

organizatorica ce asigura cadrul, divizarea, combinarea si functionalitatea proceselor de munca in cadrul


intreprinderii in vederea realizarii obiectivelor previzionate.
In cadrul sistemului organizatoric sunt reunite, de fapt, cele doua principale categorii de
organizare existente in orice sistem socio- economic: organizarea formala si cea informala.
Prin organizarea formala (OF) definim ansamblul elementelor organizatorice, stabilite de
catre management prin regulamentul de organizare si functionare, organigrame, descrieri de
functii si descrieri de posturi(fise de post) etc. Din punct de vedere procesual,organizarea formala
are drept continut principal functiunile,activitatile,atributiile si sarcinile.
In ceea ce priveste organizarea informala (OI) reprezinta ansamblul persoanelor ce-si
desfasoara activitatea in cadrul aceleasi organzatii si a relatiilor ce se stabilesc spontan intre
acestea pe diverse criterii (pasiuni comune,aceeasi varsta,etnie,teluri comune etc.) cu scopul
satisfacerii unor nevoi.
O deosebita importanta in organizarea unei firme revine organizarii ansamblului de
procese de munca ce se desfasoara in cadrul acesteia, cunoscuta sub denumirea de organizare
procesuala. In cadrul organizarii firmelor se pot delimita, in functie de sfera de activitate, doua
maniere diferite de abordare si anume:
-

organizarea ansamblului activitatilor unei intreprinderi;

organizarea diferitelor activitati (productie, desfacere,marketing, aprovizionare etc.).

Organizarea poate fi realizata sub doua forme principale:


-

de catre manageri in baza atributiei de organizare a procesului managerial;

de catre persoane sau echipe specializate in acest domeniu.

De retinut este ca intre aceste forme exist o stransa legatura ce are ca scop urmarirea si
realizarea acelorasi obiective.
In functie de continutul sau organizarea imbrac doua forme fundamentale: organizarea
procesuala si organizarea structurala.
I.Organizarea procesuala. Consta, in principal, in studierea principalelor categorii de
munca, a proceselor necesare realizarii ansamblului de obiective ale firmei. Rezultatul
organizarii il reprezinta in fond functiunile, activitatile, atributiile si sarcinile.

Functiunile intreprinderii
Majoritate a celor care se ocupa cu teoria managementului recunosc ca si functiuni ale
unei intreprinderi urmatoarele:
A.
B.
C.
D.
E.

cercetare-dezvoltare;
comerciala;
productie;
financiar-contabila;
personal/resurse umane.

A. Functiunea de cercetare - dezvoltare


Functiunea de cercetare-dezvoltare este reprezentata de ansamblul activitatilor care se
desfasoara in cardul intreprinderii in vederea realizarii obiectivelor din domeniul producerii de
noi idei si transformarii ideilor in noutati utile dezvoltarii in viitor a acesteia.
In cadrul Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatica Pescuit si
Acvacultura aceasta reprezinta functiunea de baza,avand ca obiectiv de activitate cercetareadezvoltarea,ca urmare intreprinderea isi concentreaza resursele in jurul acesteia.Institutul dispune
de 30 de angajati cu studii superioare in domeniu.

In cadrul activitatii sectorului cercetare, responsabilii pentru buna derulare a activitati


Directorul
- Raspunde de bunul mers al intregii activitati ( cercetare-dezvoltare) a unitatii
- Stabileste atributiile,componentele si relatiile laboratoarelor,compartimentelor de la
toate nivelurile organizatorice ale Institutului,precum si relatiile acestora cu tertii cu
aprobarea Consiliului de administratie.
Secretarul stiintific
- Organizeaza si conduce activitatea stiintifica a laboratoarelor si colectivelor de
cercetare;
- Organizeaza analize perioadice pentru verificarea modului in care se executa planul
tematic de catre personalul de cercetare si informeaza conducerea despre rezultatele
obtinute;
- Asigura activitatea de cercetare din cadrul laboratorului si participa la licitatii de
proiecte de cercetare ;
Responsabili Laboratoare
- Imbunatatirea permanenta a pregatirii profesionale si de secialitate;
- Se implica in vederea solutionarii situatiilor de criza care afecteaza unitatea;
- Raspunde in fata sefilor ierarhici superiori pentru activitatea desfasurata;
- Respecta instructiunile proprii de sanatatea si securitatea muncii si orarul de munca;
- Respecta prevederile normelor interne si procedurile de lucru specific postului sau etc

B. Functiunea de productie

Functiunea de productie reprezinta ansamblul activitatilor de baza, auxiliare si deservire


prin care se realizeaza obiectivele din domeniul fabricarii produselor, executarii lucrarilor i
prestarii serviciilor din cadrul intreprinderii.
Institutul prezinta doua baze productive, Brates si Cotu Chiului. Fiecare baza
experimentala este condusa de catre un director.
Directorii de baza experimentala au urmatoarele atributii :
-

Supravegheaza productia de material piscicol;

Vizeaza notele de productie;

Realizeaza rapoarte lunare si anuale cu privire la materialul piscicol etc.


In cadrul acestei functiuni sunt 30 de angajati.

C. Functiunea comerciala
Functiunea comerciala cuprinde activitatile menite sa conduca la realizarea obiectivelor
din domeniul stabilirii legaturilor unitatii economice cu mediul ambiant in vederea procurarii
mijloacelor necesare si desfacerii produselor, serviciilor si lucrarilor care fac obiectul de baza al
intreprinderii.
Aceasta functiune in cadrul Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatica
Pescuit si Acvacultura prezinta urmatoarele responsabilitati:
-

Efectueaza studii in apele dulci;

Culege si prelucreaza datele oferite de agentiile nationale;

Elaboreaza studii de implementare cu impact asupra biodiversitatii etc.


In cadrul functiunii comerciale I.C.D.E.A.P.A dispune de 7 persoane angajate.

D. Functiunea financiar contabila


Functiunea financiar-contabila reprezinta ansamblul activitatilor prin care se realizeaza
obiectivele privind obtinerea si folosirea mijloacelor financiare necesare intreprinderii, precum si
inregistrarea si evidenta in expresie valoric a fenomenelor economice din cadrul acesteia.
In cadrul I.C.D.E.A.P.A, functiunea aceasta se ocupa cu :
-

Realizarea planului de achizitii publice a institutului;


Organizarea licitatiilor,evaluarea ofertelor;
Arhivarea documentelor legale de activitate financiara;
Efectuarea platilor de decontare etc.
In cadrul acestei functiuni sunt 3 angajati.

E.Functiunea de personal

Functiunea de personal cuprinde ansamblul activitatilor desfasurate in cadrul firmei


pentru realizarea obiectivelor din domeniul asigurarii si dezvoltarii potetialului uman necesar.
In cadrul institutului de cercetare personanlul contractual trebuie sa respecte Norme
generale de conduit profesional a personalului contractual , ce constau in :
-

Art. 5. - Asigurarea unui serviciu public de calitate - Personalul contractual are

obligatia de a asigura un serviciu public de calitate in beneficiul cetatenilor;


Art. 6. - Respectarea Constitutiei si a legilor - Angajatii contractuali au obligatia ca,
prin actele si faptele lor, sa respecte Constitutia, legile tarii si sa actioneze pentru punerea

in aplicare a dispozitiilor legale, in conformitate cu atributiile care le revin;


Art. 7. - Loialitatea fata de institutiile publice - Personalul contractual are obligatia de

a apara cu loialitate prestigiul institutiei publice in care isi desfasoara activitatea etc.
Departamentul de resurse umane prezinta un singur angajat.
Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatica Piscicultura si Acvacultura prezinta
si un departament de marketing format din doi angajati si un departament juridic format dintr-o
singura persoana.
II. Organizarea structurala
Daca ne referim la structura firmei ca la ansamblul personalului, al obiectelor muncii si
al mijloacelor de munca precum si al relatiilor ce se stabilesc intre ele in vederea realizarii
obiectivelor stabilite, se poate vorbi de organizarea structurala a acesteia.
STRUCTURA ORGANIZATORICA
Structura organizatorica privita in ansamblul ei are doua parti distincte: structura de
conducere sau functionala si structura de productie sau operationala.
Structura de conducere sau functionala cuprinde ansamblul

persoanelor,

compartimentelor si relatiilor organizationale constituite si plasate astfel incat sa asigure


conditiile economice, tehnice si de personal necesare desfasurarii procesului managerial si a
proceselor de executie.
Structura de productie sau operationala este formata din ansamblul persoanelor,
compartimentelor si relatiilor organizationale constituite in scopul realizarii directe a obiectului
de activitate al intreprinderii.
Atat la nivelul structurii de conducere cat si la al celei de productie se regasesc
elementele primare si anume: postul, functia, compartimentul, nivelul ierarhic si relatiile
organizatorice. (Anexa 1- Model fisa postului)

Organigrama I.C.D.E.A.P.A

Capitolul IV. Masuri si solutii propuse pentru imbunatatirea activitatii organizatiei


Pentru imbunatatirea activitatii organizatiei I.C.D.E.A.P.A. propun obiective orientate
spre cresterea productivitatii stiintifice si a capitalului uman din cercetare.

Slaba finantare a sectorului de cercetare rezultata din activitatea I.C.D.E.A.P.A. face sa


nu aibe destui cercetatori. In acest caz as face o propunere guvernului sa intervina cu masuri de
acordarea de fonduri financiare cat si prin alte mijloace pentru a putea remedia si creste
activitatea de cercetare a institutului.
In urma celor discutate cu cei din interiorul intreprinderii I.C.D.E.A.P.A

suma

cheltuielilor de stat pentru acest sector de cercetare-dezvoltare este de 20 de ori mai mica ca
medie europeana ,de aceea se justifica slabele performante ce nu pot fi integrate

in

economie.Prin acest lucru putem spune ca un ajutor privind cresterea economica il poate
reprezenta inovarea,introducerea de personal nou ce poate influenta pozitiv activitatea centrelor
de cercetare-dezvoltare.De ce este importanta o finantare a acestor centre de cercetare? Cu totii
stim ca aceste centre ofera informatii si altor institutii de stat sau private cu privire la anumiti
indicatori economici sau situatii privite in ansablu,acestea fiindu-le utile in propria lor activitate.
Prin dezvoltarea acestei organizatii,I.C.D.E.A.P.A.,performantele, prezente dar si cele
ulterioare ce vor aparea dupa sustinerea financiara , vor putea integra centrul la nivelul de
operator reginonal si global ,devenind un institut de dezvoltare recunoscut si apreciat.
De asemenea,mai propun organizarea de programe de instruire prin care sa se poata
utiliza si asimila experienta echipelor mixte de cercetare cu care institutul are parteneriat. Acetse
programe de instruire avand ca scop dezvoltarea strategica pe termen lung.
Pe de alta parte,am reparcat o problema la nivelul sistemului informtic,ca urmare propun
ca toate datele aflate in sectorul de cercetare al organizatiei I.C.D.E.A.P.A sa fie legate de serverul central al cercetarii pentru a se putea lucra cu date in timp real.
In urma solutionarii problemelor prezentate mai sus ,se poate imbunatatii cu mult calitatea
serviciilor in domeniul in care organizatia I.C.D.E.A.P.A. isi desfasoara activitatea si astfel se pot
obtine rezultate care vor satisface atat cererea interna cat si asteparile partenerilor

Prin solutionarea celor spuse mai sus se doreste pe de alta parte apropierea de standardele
impuse in sectorul de cercetare-dezvoltare,activitatea de baza a a instutului asupra caruia am
realizat acest proiect.
Privind situatia la nivel national, sistemul de cercetare dezvoltare din Romania este bazat
preponderent pe sistemul public, cercetarea in sectorul privat reprezentand doar o proportie mica
la jumatate fata de media UE .
Activitatea scazuta de cercetare dezvoltare, chiar mai limitat in firmele mari decat cele
mici, este pusa pe seama mai multor deficiente: mediul competitional scazut, reticenta sau
incapacitatea firmelor de a-si asuma riscurile financiare si comerciale ce decurg din activitatea de
de cercetare dezvoltare, absenta serviciilor si instrumentelor financiare ce pot aplana acest risc.
Totodata, efectele negative asupra sistemului de cercetare dezvoltare sunt cauzate si de un nivel
redus de competitivitate in sector.
Pe fondul unor resurse tot mai limitate acordate sectorului cercetare dezvoltare si a unei
sub-finantari a dezvoltarii, este necesara o prioritizare si concentrare tematica pornind de la
cerere, cu scopul de a consolida si de a genera excelenta in cercetare dezvoltare in domenii
economico-sociale prioritare, in care Romania are cea mai mare nevoie.
In ansamblul organizatiei I.C.D.E.A.P.A la ceea ce dispune si la cadrul legislativ ce miau fost prezentate isi desfasoara activitatea in parametrii ridicati. De aceea prin impunerea
masurilor prezentate mai sus, se poate veni in sprijinul organizatiei Institutul de CercetareDezvoltare pentru Ecologia Acvatica Pescuit si Acvacultura.

Capitolul V. Concluzii

Incepand cu ce reprezinta o intreprindere in ansamblu,putem spune ca reprezinta un


complex economic. Orice intreprindere functioneaza in conditiile oferite de mediul sau extern
.Asta inseama ca rezultatele activitatii sale vor depinde de masura cunoasterii mecanismului
mediului si de capacitatea intreprinderii de a fructifica avantajele pe care acesta i le ofera.
I.C.D.E.A.P.A. Galati are ca obiect de activitate: cercetarea fundamentala si aplicativa,
transferul tehnologic al cercetarii,pescuitul, piscicultura si serviciile anexe, comertul cu ridicata
si servicii de intermediere in comertul cu ridicata la peste, crustacee,moluste ( import-export),
prestari servicii diverse,activitati juridice, de contabilitate si revizie contabila, consultanta in
domeniul fiscal, activitati de studii de piata si de sondaj,consultanta pentru afaceri si
management,servicii pregatitoare pentru pretiparire, relatii stiintifice internationale, de cooperare
si de comert interior si exterior, alte obiective ce decurg din activitatea specifica de cercetaredezvoltare, in baza clasificarii CAEN.
Legandu-ne de activitatea de baza a Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie
Acvatica Pescuit si Acvacultura,reprezinta un domeniu important pentru economia unei tari,iar
Romania are cea mai mica intensitate a investitiei publice n cercetare din UE si un nivel scazut al
activitatilor de cercetare dezvoltare in intreprinderi.
Pentru ca o intreprindere sa functioneze corect si pentru ca obiectivele planificate de
manager sa fie realizate,trebuie ca toate departamentele in parte sa duca o activitate conforma iar
resursele trebuie folosite in mod eficient.
In concluzie,activitatea intreprinderii analizate, Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru
Ecologie Acvatica Pescuit si Acvacultura ,este una reusita,stabila din punct de vedere
economic,fiind cunoscuta pentru activitatea de cercetare pe care o realizeaza. Aceasta
caracterizandu-se printr-un mediu economic,comercial si legislativ bine conturat si integrat.

Bibliografie

https://ro.scribd.com/doc/3498365/Analiza-mediului-extern-referat
http://www.locomarkid.ro/site/Suport%20Curs%20Business/Cap_2.pdf
http://www.scritub.com/economie/IMPLICAREA-FACTORILOR-DEMEDIU8383211.php
Legea nr.45/2009
https://www.academia.edu/7098768/Organizarea_firmei
Alte informatii din sursa : I.C.D.E.A.P.A Galati .
Tudosa Ben-Aurelian- departamentul Financiar-contabil

ANEXE
ANALIZA ACTIVITATILOR INTREPRINDERII
INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE
ACVATICA PESCUIT SI ACVACULTURA ( I.C.D.E.A.P.A) GALATI

Anexa 1 Model Fisa Postului Departament financiar-contabil