Sunteți pe pagina 1din 3

JURNAL DE PRACTICA

STUDENT PRACTICANT: Lascu Teodora-Corina


INSTITUTIA PARTENERA DE PRACTICA: Eurocont Grup SRL
TUTORE: Claudia Neacsu
PERIOADA STAGIULUI: 12 mai 2014 30 mai 2014
COMPARTIMENTUL : contabilitate
Data

Interval orar

Descrierea activitatii

Documentele consultate sau


elaborate
Directoare Arsene Veronica a Bilant prescurtat, cont de profit
facut o prezentare a firmei, a si pierdere
functionarilor din cadrul
acesteia
si
activitatea
desfasurata de fiecare salariat
Studierea atributiilor pe care Declaratia 300, facturi
le are entitatea, am purtat
discutii despre TVA si
declaratii

12.05

10:00-16:00

13.05

10:00-16:00

14.05

10:00-16:00

Indosarierea facturilor si
chitantelor clientilor,
realizarea primariilor

15.05

10:00-16:00

Indosarierea facturilor si
chitantelor clientilor,
realizarea primariilor

16.05

10:00-16:00

19.03

10:00-16:00

Intocmirea declaratiilor
privind salariile
Indosarierea facturilor si
chitantelor clientilor,
realizarea primariilor

20.05

10:00-16:00

Indosarierea facturilor si
chitantelor clientilor,

Facturi, chitante, extrase de


cont, OP-urim, devize, registru
de casa, registru jurnal, registru
sah, balanta, stat de salarii,
declaratii
Facturi, chitante, extrase de
cont, OP-urim, devize, registru
de casa, registru jurnal, registru
sah, balanta, stat de salarii,
declaratii
Declaratia 112, stat de salarii,
note contabile privind salariile
Facturi, chitante, extrase de
cont, OP-urim, devize, registru
de casa, registru jurnal, registru
sah, balanta, stat de salarii,
declaratii
Facturi, chitante, extrase de
cont, OP-urim, devize, registru

realizarea primariilor

21.05

10:00-16:00

22.05
23.05

10:00-16:00
10:00-16:00

26.05

10:00-16:00

27.05

10:00-16:00

28.05

10:00-16:00

Indosarierea facturilor si
chitantelor clientilor,
realizarea primariilor

29.05

10:00-16:00

In aceasta zi am intocmit
situatia privind activele si
datoriile societatii S.C. IDA
Transport S.R.L. Constanta

30.05

10:00-16:00

de casa, registru jurnal, registru


sah, balanta, stat de salarii,
declaratii

Plata unor furnizori prin


internet banking, virarea
impozitului pe salarii si a
contributiilor salariale in
contul bugetului de stat
Am participat la intocmirea
bilantului contabil al unui
client; am preluat listarea
bilantului, balantei si a
tuturor situatiilor financiare
intocmite pentrudarea de
seama contabila aferenta
exercitiului
financiare
2014;
semnareasi
indosarierea acestora.
Am participat la intocmirea
bilantului contabil al unui
client; am preluat listarea
bilantului, balantei si a
tuturor situatiilor financiare
intocmite pentrudarea de
seama contabila aferenta
exercitiului
financiare
2014;
semnareasi
indosarierea acestora.
Indosarierea facturilor si
chitantelor clientilor,
realizarea primariilor

Bilant contabil, note contabile,


raportul administratorilor,
balanta

Bilant contabil, note contabile,


raportul administratorilor,
balanta

Facturi, chitante, extrase de


cont, OP-urim, devize, registru
de casa, registru jurnal, registru
sah, balanta, stat de salarii,
declaratii
Facturi, chitante, extrase de
cont, OP-urim, devize, registru
de casa, registru jurnal, registru
sah, balanta, stat de salarii,
declaratii
Balanta imobilizarilor corporale,
contul de profit si pierdere,
facturi, chitante