Sunteți pe pagina 1din 27

GHID

PRIVIND PROTEC IA ANIMALELOR N TIMPUL


UCIDERII

CUPRINS:

pagina

INTRODUCERE ...........................................................................................

BAZA LEGAL

PROTEC

...........................................................................................

IA ANIMALELOR N TIMPUL UCIDERII PENTRU

CONTROLUL BOLILOR...........................................

UCIDEREA ANIMALELOR DE BLAN ..................................................


UCIDEREA PUILOR SUPRANUMERARI I A EMBRIONILOR DIN

25

DE EURILE DE INCUBA IE..

27

INTRODUCERE
Avnd n vedere importan a tot mai mare care se acord la nivel
european respect rii normelor de protec ie

i bun stare a animalelor,

consider m oportun ini iativa de elaborare a unui ghid de recomand ri


privind protec ia animalelor n timpul uciderii, adresat tuturor persoanelor
fizice sau juridice care, n cursul activit ii lor, sunt puse n situa ia de a
ucide animale.
Uciderea animalelor reprezint

orice procedeu care cauzeaz

moartea animalului.
n ghidul de fa

ne vom referi la protec ia animalelor n timpul

uciderii pentru controlul unor boli, n timpul uciderii animalelor de blan , a


puilor supranumerari i a embrionilor din de eurile de incuba ie.

BAZ

LEGAL

Pentru elaborarea acestui ghid s-a folosit drept baz legal Ordinul
A.N.S.V.S.A. nr. 180/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare
privind protec ia animalelor n timpul sacrific rii i uciderii.
De asemenea s-au utilizat recomand rile Oficiului Interna ional de
Epizootii referitoare la uciderea animalelor.

PROTEC

IA I BUN STAREA ANIMALELOR N TIMPUL

UCIDERII PENTRU CONTROLUL BOLILOR

1. n cursul opera iunilor de ucidere pentru controlul bolilor, animalele vor fi


ferite de orice stimul, suferin sau durere evitabile.
2. Principalele etape care trebuie parcurse atunci cnd este necesar uciderea
animalelor pentru controlul unor boli sunt urm toarele:
- formarea echipei care va realiza uciderea
- planificarea opera iunii de ucidere
- desf urarea propriu zis a acestei opera iuni.
Dintre cele trei etape cea mai important este cea de planificare, cnd
se pun la punct toate detaliile privind opera iunea care urmeaz a avea loc,
inclusiv m surile de evacuare a cadavrelor.

Echipa

n principiu, echipa care va realiza opera iunea de ucidere va fi


format din urm toarele persoane:

- un coordonator acesta este medic veterinar; are preg tire n ceea ce


prive te bun starea animalelor; are abilit i de comunicare i coordonare; el
formeaz echipa;
- tehnicieni sau persoane instruite (pot fi sau nu medici veterinari) num rul
acestora va fi ales n func ie de num rul de animale care trebuiesc ucise; prin
termenul de tehnician, n acest context, se n elege acea persoan care
posed cuno tin ele i ndemnarea necesare pentru efectuarea propriu-zis a
opera iunii de ucidere;
- ngrijitori cunosc date practice privind ferma, animalele din ferm etc.;
pot avea responsabilit i de mi care, conten ionare a animalelor, de transport
al cadavrelor etc; num rul acestora se stabile te n func ie de num rul
animalelor care urmeaz a fi ucise.

Planificarea

n cadrul opera iunii de planificare, se vor avea n vedere urm toarele


elemente:
a) identificarea speciilor de animale care urmeaz a fi ucise, num rul de
animale infectate, categoriile de vrst , categoria de cre tere.
Dup identificarea acestor elemente, va fi stabilit ordinea de ucidere,
i anume:
- animalele infectate vor fi ucise primele;
- n func ie de specie, ordinea de ucidere este: porcine, bovine, caprine,
ovine;
- n func ie de vrst , se va ucide mai nti tineretul i apoi animalele adulte;
b) alegerea metodelor de ucidere.
6

Oficiul Interna ional de Epizootii recomand folosirea urm toarelor


metode pentru uciderea animalelor pentru controlul bolilor:
Metoda

Procedura

Specia
Ovine si
Porcine
caprine
Da
Da

Bovine
Mecanic

Electric

Gazoas

Pistolul cu
glon liber
sau pu
Bol captiv
penetrant
urmat de
spinalizare
sau
sngerare
Bol captiv
nepenetrant
Dislocare
cervical
(manual i
mecanic )
Macerare

Da

Pas ri
Da

Da

Da

Da (cu
excep ia
noilor
scu i)

Nu

Da (numai
adul ii)
Nu

Da

Da

Nu

Da (numai
noii n scu i)
Nu

Nu

Nu

Nu

Aplicare n
2 stadii

Da (numai
pentru vi ei)

Da

Aplicare
singular
(incluznd
i baia de
ap )
Amestec de
dioxid de
carbon
Azot inert
n amestec
cu dioxid de
carbon
Azot i/sau
gaze inerte

Da (numai
pentru vi ei)

Da

Da (Peste
vrsta de o
pt mn )
Da (Peste
vrsta de o
pt mn )

Nu

Da (numai
pentru noi
scu i)
Da (numai
pentru noi
scu i)

Da (numai
pentru noi
scu i)
Da (numai
pentru noi
scu i)

Da

Nu

Da (numai
pentru noi
scu i)
Da (numai

Da

Monoxid de

Da (numai
pentru noi
scu i)
Da (numai

Nu

Nu

Da (num r
mic p ri)

Da (numai
pui de o zi i
ou )
Nu

Da

Da

Da

Da

pentru noi
scu i)
Da

pentru
purcei)
Da

Da

Nu

Nu

Nu

Da

Nu
Da
Da

Nu
Da
Da

Nu
Da
Da

Da
Nu
Da

carbon
Injec ii
letale
Ad ugarea
n hran i
ap de
anestezice
Uciderea
animalelor
incon tiente

Barbiturice
i altele
Barbiturice
si altele

Decapitare
Spinalizare
Sngerare

Cele mai utilizate metode autorizate de ucidere sunt: uciderea cu


pistolul cu glonte captiv, electrocutarea, injec ia letal , gazarea cu dioxid de
carbon, uciderea cu pistol cu glonte liber sau pu

, camera de vid,

decapitarea i dislocarea gtului.

b.1. Uciderea cu pistolul cu glonte captiv

1. Utilizarea pistolului cu glonte captiv nu produce moartea imediat a


animalului, de aceea trebuie urmat

n mod obligatoriu de uciderea

animalului prin decerebrare. n acest context, prin decerebrare se n elege


opera iunea de introducere prin orificiul rezultat n urma mpu

rii, a unei

tije metalice flexibile care va fi ac ionat manual pentru distrugerea masei


cerebrale i a m duvei spin rii.
2. Aceast metod este eficient pentru uciderea bovinelor i solipedelor; se
poate folosi i n cazul porcinelor adulte, ovinelor i caprinelor.
3. Obiectivul principal al acestei metode este de a induce insensibilitate
imediat

prin administrarea unei lovituri puternice, penetrative, asupra

craniului animalului. Animalul trebuie s

r mn

incon tient pn

momentul mor ii.


Efectul principal al utiliz rii acestei metode l constituie accelerarea
masei cerebrale, care va suferi un impact cu peretele craniului, precum i
distrugerea unei por iuni a acestuia, n zona de penetrare. Ca urmare a
ocului activitatea electric a creierului este perturbat , presiunea sngelui
scade dramatic, pe acest fond instalndu-se starea de insensibilitate.
4. Din punct de vedere constructiv, pistolul cu glonte captiv prezint
urm toarele componente majore:
- tr gaci
- camera cartu ului
- camera de expansiune
- piston
- tija
Principiul de func ionare este urm torul: n camera cartu ului se
introduce un cartu ales n func ie de specia care urmeaz s fie asomat ; n
urma ac ion rii tr gaciului i percu iei asupra cartu ului, se elibereaz gaze
sub presiune, care vor trece n camera de expansiune exercitnd presiune
asupra pistonului, care la rndul s u va ac iona asupra tijei, aceasta avnd o
mi care de naintare, dep ind gura pistolului cu aproximativ 8 cm.
5. Locul i modul de pozi ionare a pistolului cu glonte captiv difer n
func ie de specia care urmeaz a fi ucis , astfel:
a) bovinele vor fi asomate prin pozi ionarea pistolului perpendicular pe
craniu, ntr-un punct situat la intersec ia a dou linii imaginare, fiecare linie
pornind din dreptul ochiului spre centrul bazei cornului de pe partea opus .

b) solipedele vor fi asomate prin pozi ionarea pistolului u or nclinat cu


gura evii spre coad , ntr-un punct situat la aproximativ 1 cm deasupra
intersec iei a dou linii imaginare, fiecare linie pornind din dreptul ochiului
spre urechea de pe partea opus .

c) ovinele se asomeaz

diferen iat n func ie de prezen a sau absen a

coarnelor. Pentru ovinele f

coarne, pistolul va fi pozi ionat n punctul

central cel mai nalt al craniului, cu eava ndreptat n jos.

10

Pentru ovinele cu coarne metoda de asomare este aceea i cu cea


utilizat pentru caprine.
c) caprinele se asomeaz

prin pozi ionarea pistolului n spatele

protuberan ei dintre coarne, pe mijloc, cu eava orientat c tre baza limbii.

d) porcinele se asomeaz destul de dificil prin aceast metod , n principal


datorit pozi ion rii creierului n cutia cranian , fapt ce cre te riscul ca
asomarea s fie ineficient . Din acest considerent, pistolul cu glonte captiv
se folose te atunci cnd celelalte metode de ucidere nu pot fi aplicate i
preferabil numai pentru porcinele adulte.
Pistolul va fi pozi ionat ntr-un punct situat la aproximativ 2 cm
deasupra nivelului ochilor, pe mijloc, cu vrful evii orientat spre coad .

11

6. Este important ca operatorul, care efectueaz

uciderea, s

cunoasc

semnele distinctive ale unei asom ri eficiente; acestea sunt urm toarele:
- animalul se pr bu

te

- absen a respira iei ritmice


- pupile dilatate, fixe
- absen a reflexului cornean (se poate atinge cornea animalului f

ca acesta

clipeasc )
- mandibula relaxat
- limba atrn
7. Lipsa par ial a acestor semne semnaleaz o asomare ineficient ; n acest
caz se va proceda imediat la o nou asomare, care se va realiza ntr-un punct
situat deasupra celui ini ial, n dreapta sau stnga fa
craniul n dou jum

de linia care mparte

i egale.

8. n mod obligatoriu va trebui s existe un pistol de rezerv , n cazul


defect rii echipamentului de ucidere principal.
9. Pistolul (pistoalele) trebuie s

fie verificat cel pu in o dat

pe zi,

obligatoriu nainte de utilizare, avndu-se n vedere func ionalitatea acestora


i, dac este necesar, vor fi cur ate de mai multe ori pe zi.

12

b.2. Uciderea prin electrocutare

1. Principiul electrocut rii const n trecerea prin creier i inim a unui


curent electric cu voltaj, amperaj
produce ntr-o

i frecven

corelate cu specia, care

prim faz ntrerupere a activit ii cerebrale normale i

instalarea incon tien ei, iar n urm toarea faz

fibrila ie ventricular

(contrac ii dezordonate ale musculaturii inimii), urmat de oprirea circula iei


generale.
2. Trecerea curentului prin inim este foarte dureroas pentru animal, din
aceast cauz asomarea prealabil prin trecerea curentului prin creier este
esen ial .
3. O electrocutare eficient rezult din interac iunea care se stabile te ntre
curent, timpul de aplicare i rezisten a organismului. n mod practic, din
momentul n care se aplic doi electrozi (pozitiv i negativ) pe suprafa a
corpului animalului, diferen a de poten ial duce la apari ia unui flux de
curent, cu o anumit for , care va fi contracarat de rezisten a oferit de piele
(ca prim obstacol) i de mediul intern al organismului (mu chi, oase, vase de
snge etc.).
4. Intensitatea curentului utilizat pentru ucidere (m surat n Amperi A)
este diferen iat n func ie de specie, astfel:
- vite adulte 1,2 A
- vi ei 1,0 A
- ovine/caprine 1,0 A
- miei 0,6
- porcine 1,3 A

13

5. Cel mai utilizat tip de aparat de electrocutare este cel la care electrozii
sunt de tip cle te. Bra ele cle telui sunt conectate printr-un cordon electric la
un dispozitiv care furnizeaz curent cu parametrii corespunz tori. Por iunea
electrozilor care va intra n contact cu pielea animalului prezint diferite
solu ii constructive, n func ie de specia care urmeaz s fie asomat . Bra ele
cle telui au de obicei o lungime de 75 cm, iar distan a maxim dintre bra e
este de aproximativ 30 cm.

Dispozitivul care furnizeaz

curentul electric trebuie s

respecte

urm toarele cerin e:


- s ncorporeze un dispozitiv care va m sura impedan a
curentului i nu va permite utilizarea aparatului atunci cnd nu sunt asigurate
intensitatea i puterea minim ale curentului electric.
- s ncorporeze un dispozitiv sonor sau vizual care va indica
durata timpului de aplicare pentru fiecare animal.
- s fie conectat la un dispozitiv care indic voltajul i intensitatea curentului
electric ce trebuie pozi ionat astfel nct s poat fi u or vizualizat.

14

6. Practic, uciderea animalelor prin electrocutare are loc n dou etape:


- ntr-o prim faz un tehnicianul va plasa electrozii de o parte i de alta a
capului animalului pentru cel pu in 4 secunde; n cazul porcinelor ace tia vor
fi amplasa i la baza urechilor, n spatele acestora, pe ct posibil ntre urechi
i ochi.

n cazul ovinelor/caprinelor pozi ionarea electrozilor ntre urechi i


ochi este mai facil .

n cazul animalelor cu blan , pentru a se asigura un contact electric


bun, ngrijitorul trebuie s ndep rteze blana de la nivelul respectiv i s
umecteze zona pe care urmeaz a fi plasa i electrozii.
- n faza a doua, tehnicianul va ndep rta electrozii , un ngrijitor va ntoarce
animalul pe spate, va apuca picioarele din fa

i le va trage spre cap,

permi nd astfel aplicarea electrozilor de o parte i de alta a cu tii toracice,


pentru cel pu in 10 secunde, sau pn corpul animalului se relaxeaz .
7. Semnele unei electrocut ri eficiente sunt urm toarele:

15

- animalul se pr bu

te, corpul este rigid (prima faz asomarea);

- dup ndep rtarea electrozilor de pe torace, corpul animalului se relaxeaz ;


- se poate instala o activitate reflex de pedalare, clipire, respira ie sacadat ,
care poate continua cteva minute;
- absen a respira iei ritmice i a reflexului cornean (animalul nu clipe te cnd
este atins cornea cu degetul).
8. Uciderea prin electrocutare se poate folosi i pentru p

ri, prin trecerea

acestora printr-o baie de ap sau prin folosirea unui dispozitiv de tip cle te.
Uciderea prin baie de ap presupune utilizarea unui dispozitiv mobil de
electrocutare prev zut cu o band transportoare care permite ntoarcerea
rilor cu capul n jos; capul acestora va fi submersat ntr-o baie de ap
electrificat .
Nivelul apei trebuie reglat astfel nct submersarea capului s permit
o asomare eficient ; n cazul n care submersarea nu este corespunz toare se
vor lua m suri imediate pentru remedierea acestei situa ii.
Voltajul trebuie ajustat astfel nct curentul total s fie cel indicat n
mai jos (curent/pas re), multiplicat cu num rul de p

ri care sunt introduse

n acela i timp n bazinul de ap . Urm toarele valori sunt satisf

toare cnd

se folose te un curent alternativ sinusoidal la o frecven de 50 de Hz:


- prepeli 120 miliampermetru/pas re
- g ini 160 miliampermetru/pas re
- curcani 250 miliampermetru/pas re
- ra e i g te 200 miliampermetru/pas re
-p

rile trebuie s primeasc curent electric pentru cel pu in 4 secunde;

16

9.

ile de asomare trebuie s aib dimensiuni corespunz toare pentru toate

tipurile de p

ri. Apa din baia de asomare nu trebuie s se reverse n

momentul scufund rii p

rilor intrnd n contact cu p

rile neasomate.

10. Electrodul care se imerseaz n ap trebuie s cuprind toat lungimea


ii de asomare.
11. Electrocutarea cu ajutorul unui dispozitiv de tip cle te presupune
aplicarea unui curent electric care traverseaz creierul, acesta avnd rolul de
a induce incon tien
sngerare (metod

(asomare). Uciderea propriu zis se realizeaz fie prin


nerecomandat

din ra iuni de biosecuritate) fie prin

dislocarea gtului. Curentul va avea intensitatea de peste 300 mA/pas re iar


durata de aplicare va fi de minimum 3 secunde. Dezavantajele acestei
metode constau n dificult ile de manevrare a fiec rei p
asigurarea protec iei tehnicianului i num rul mic de p

ri n parte,

ri care pot fi ucise.

b.3. Uciderea prin injec ie letal

1. Este metoda preferat pentru uciderea tineretului mamiferelor (purcei,


miei). Poate fi utilizat

i pentru uciderea p

rilor (g te i ra e).

2. Substan ele preferate pentru aceast opera iune sunt anestezicele (ex.
pentobarbital) sau substan a T61.
3. n cazul mamiferelor dozele de anestezic sunt de 3 ori mai mari dect cele
normale.
4. Pentru uciderea p

rilor se folose te injec ia intraperitoneal a unei

solu ii de pentobarbital de sodiu de 30 % concenta ie. Doza va fi de 2 50


ml, n func ie de greutatea p

rii.

17

5. n cazul mamiferelor de i este preferat

injectarea intravenoas , n

practic se poate accepta i injec ia intra-cardiac . Dac se recurge la aceast


metod pentru animalele adulte, substan a va fi injectat n vena jugular .
6. Semnele unei administr ri corecte a substan ei letale sunt urm toarele:
- se instaleaz relaxarea muscular
- absen a respira iei ritmice
- absen a reflexului cornean

b.4. Gazarea cu doxid de carbon

1. Este metoda preferat pentru uciderea g inilor i a curcanilor. Metoda nu


este recomandat pentru uciderea g telor i ra elor, datorit sensibilit ii lor
reduse la dioxid de carbon.
2. Animalele vor fi introduse ntr-un container, dimensionat n func ie de
rimea efectivului, conectat la o surs de dioxid de carbon cu concentra ie
de 100%.
3.

rile nu vor fi introduse n container pn nu va fi atins o concentra ie

suficient de mare de CO2 (minim 80 90 %). n condi ii normale p

rile

devin incon tiente dup 15 30 secunde, iar moartea se instaleaz dup mai
pu in de 2 minute.

b.5. Uciderea cu pistolul cu glonte liber sau pu

1. Metoda este folosit n mod special pentru uciderea vnatului mare de


ferm

i a c prioarelor.

18

2. Uciderea folosind aceste metode trebuie autorizat de c tre autoritatea


central .
3. Armele de foc trebuie folosite numai de c tre personal calificat, care
posed permis de portarm .
4.

Uciderea trebuie executat

avndu-se n vedere evitarea producerii

oric rui stimul, suferin sau durere inutile.

b.6. Uciderea n camera de vid

1. Metoda este folosit pentru uciderea f

sngerare a anumitor animale

din speciile de vnat de cresc torie (fazani, prepeli e i potrnichi). Ea


trebuie s fie autorizat de c tre autoritatea veterinar central .
2. Animalele vor fi ferite de orice stimul, suferin
timpul mi

sau durere evitabile n

rii, ad postirii, asom rii, sacrific rii sau uciderii prin aceast

metod .
3. Animalele vor fi plasate ntr-o camer etan

care se videaz cu ajutorul

unei pompe electrice puternice.


4. Vidul se men ine pn cnd animalele mor.
5. Se pot folosi containere de transport proiectate n acest scop, ce pot fi
plasate direct n camera de vid.

b.7. Decapitarea i dislocarea gtului

1. Metodele sunt folosite numai pentru uciderea unui num r mic de p


2. Dislocarea gtului va fi realizat numai de c tre personal calificat.

19

ri.

3. Pentru dislocare se va prinde pas rea cu o mn de picioare i se va


ntoarce cu capul n jos, lund ca suprafa de sprijin coapsa picioarului. Cu
primele dou degete ale minii libere se va apuca capul, imediat napoia
zonei occipitale (degetul cel mare va fi sub cioc). Se va ap sa pe gt cu
prima ncheietur a celor dou degete, concomitent cu tragerea capului spre
spate. Dislocarea gtului se realizeaz printr-o mi care brusc

i hot rt .

b.8. Uciderea animalelor n ad post

Toate metodele enumerate anterior pot fi folosite cu succes pentru


uciderea animalelor n ferm , n cazul apari iei unor focare de boal . Dac se
dore te sacrificarea animalului (sacrificare de urgen ), orice metod de
ucidere va fi urmat de sngerare prin sec ionarea arterelor i venelor din
zona gtului.
Pentru uciderea p

rilor n ad posturi se utilizeaz n mod special

metoda cu gaz.
Cerin ele care se aplic

n cazul utiliz rii acestei metode sunt

urm toarele:
- n ad posturi trebuie s se men in o concentra ie de gaz m surat cu
precizie;
- cnd animalele sunt expuse gazului individual sau n grupuri, echipamentul
folosit trebuie proiectat, utilizat i ntre inut astfel nct s

se respecte

normele de protec ie a animalelor;


- echipamentul trebuie s poat elibera rapid gazul f

20

ca acesta s nghe e;

- animalul este expus rapid agentului gazos. Este inut n aceast atmosfer
pn

la confirmarea mor ii.

Ad posturile pentru p

ri vor fi etan ate

(sigilate).
Utilizarea dioxidului de carbon presupune etan area ad posturilor i
introducerea gazului la o concentra ie mai mare de 50% dioxid de carbon.
Dac gazul se aplic in situ, se elimin necesitatea de a manipula i/sau
mi ca p

rile vii.

Mixtura de gaz folosit trebuie administrat astfel nct ad postul s


se umple treptat cu dioxid de carbon (dioxidul de carbon este mai greu i are
tendin a de a r mne pe sol), de la pardoseal spre tavan, dep ind mult
nivelul capetelor p

rilor.

Dioxidul de carbon se poate prezenta i sub form de blocuri de


ghea . Acestea se plaseaz n hr nitoare. La 1,5 2 m de la pardoseal se
amplaseaz o folie de plastic (ca un tavan fals) care are rolul de a reduce
volumul nc perii i deci cantitatea de dioxid de carbon necesar . Se
etan eaz

toate gurile de aerisire (u i, ferestre, ventila ie). P

rile sunt

expuse la gaz cel pu in 20 minute.


Metoda are dezavantajul c p
(astfel nu se respect

rile manifest momente de agita ie

n totalitate regulile de bun stare), este relativ

costisitoare i se nregistreaz e ecuri n propor ie de 1: 3.


Dioxidul de carbon se poate folosi cu succes i sub form de spum .
Metoda este eficient , putndu-se ucide cam 3000 p

ri/2-3 min.

Dioxidul de carbon mai poate fi difuzat n ad post direct din butelii cu


gazul n forma lichid . Acesta trebuie s

ajung

la cel pu in 50% din

volumul ad postului. Ad posturile vor fi sigilate i expunerea se va realiza


cel pu in 20 minute (se recomand ca desigilarea s se fac dup cteva ore).
21

Pentru uciderea n ad posturi se mai pot folosi i gaze n amestec.


Azotul amestecat cu un gaz inert (argon) i dioxid de carbon. Metoda
se aseam

cu expunerea la CO2, ns

este necesar un echipament

specializat, iar timpul de expunere este mai lung.


Azotul i/sau un gaz inert se preteaz la uciderea p

rilor n ad post,

dar are dezavantajul c gazele sunt mai dificil de procurat.


Uciderea prin expunere la monoxid de carbon (CO). Concentra ia
trebuie s fie de cel pu in 1% din volum. Este necesar un dispozitiv eficient
de eliminare a gazului i/sau ventilare, deoarece gazul este foarte toxic i
pentru om. Se adopt aceast metod numai dup o foarte atent evaluare a
riscului i numai n zone ventilate.

Desf urare

1. Pentru desf urarea unei ac iuni eficiente de ucidere o aten ie sporit


trebuie acordat izol rii i conten iei animalelor.
a) bovinele pot fi izolate n grupuri de cte ase, folosind un sistem de
garduri mobile, efectundu-se apoi asomarea cu pistolul cu glonte captiv i
decerebrarea. O alt modalitate este conten ia individual ntr-un dispozitiv
adecvat care permite accesul nerestric ionat n zona capului.
b) ovinele vor fi izolate n grupuri de maxim 15 indivizi pentru ucidere cu
pistolul cu glonte captiv. Pentru uciderea prin electrocutare grupurile vor fi
de maxim 8 indivizi. Acolo unde oile au miei, ace tia vor fi izola i separat i
uci i primii, preferabil prin injec ie letal .
c) porcinele nu se conten ioneaz . Grupurile vor avea maxim 8 indivizi.
Pentru utilizarea pistolului cu glonte captiv, se va realiza izolarea animalului
22

cu ajutorul unui placaj, fa

de un perete al boxei, efectundu-se apoi

asomarea. Imediat dup asomare se va proceda la spinalizare; din ra iuni de


biosecuritate, nu se recomand sngerarea.
2. n vederea realiz rii unei izol ri i conten ion ri eficiente, operatorul
trebuie s

cunoasc

no iuni de baz

referitoare la comportamentul

animalelor:
- bovinele au un puternic instinct de turm ; nu agreaz izolarea; au un cmp
vizual de 340, ns v d bine doar n fa ; au acuitate vizual nul exact n
spatele lor; au sim ul mirosului dezvoltat; nu agreaz zgomotele bru te,
puternice;
- ovinele au tendin a de a urma; au sim urile dezvoltate; au cmp vizual de
340; pot vedea obiecte n mi care de la mare distan , ns nu i pe cele
sta ionare; au acuitate vizual nul exact n spatele lor; au puternic instinct
de turm ; izolarea le afecteaz negativ; se pot manevra u or, ns berbecii
pot deveni agresivi.
- porcinele au un cmp vizual de 310; au acuitate vizual nul exact n
spatele lor; nu v d bine la distan ; au un sistem olfactiv bine dezvoltat; sunt
animale curioase care exploreaz mprejurimile; au auz bun; pot fi greu de
manevrat, prefer s nu fie gr bite; dac sunt gr bite au tendin a de a intra n
panic ; sunt predispuse la stres.
n manevrarea animalelor trebuie s se in cont de suprafa a din jurul
animalului numit zona de fug . Atunci cnd operatorul intr n zona de
fug , animalul are tendin a de a fugi. Pentru a controla mi carea unui animal
operatorul trebuie s se pozi ioneze la limita acestei zone, n partea din spate
a animalului, lateral. Prin p irea n zona de fug , animalul va nainta. Prin

23

irea nnafara zonei de fug , animalul se va opri. Atunci cnd se va p i


prea mult n zona de fug , animalul va ncerca s fug .

24

UCIDEREA ANIMALELOR DE BLAN


Metodele permise pentru uciderea animalelor de blan sunt
urm toarele:
- instrumentele ac ionate mecanic care penetreaz creierul
- injectarea unei supradoze de medicament cu propriet i anestezice
- electrocutarea
- expunerea la monoxid de carbon sau dioxid de carbon
- expunerea la cloroform.
1. Metoda de ucidere prin folosirea unor instrumente ac ionate mecanic,
care penetreaz creierul este permis numai cnd este urmat imediat de
sngerare. Instrumentele trebuie astfel pozi ionate astfel nct s se asigure
proiectilul p trunde n cortexul cerebral.
2. n cazul electrocut rii, electrozii trebuie plasa i astfel nct s nconjoare
creierul i inima, cu excep ia vulpilor, la care ace tia sunt plasa i ntre gur i
rect, aplicndu-se o valoare medie de 0,3 amperi, cel pu in 3 secunde.
3. n cazul expunerii la monoxid de carbon, camera de gazare trebuie s fie
astfel construit nct s se evite r nirea animalelor i s se permit
supravegherea acestora.
Ca surs de monoxid de carbon se poate folosi un motor special
adaptat acestui scop, cu condi ia ca gazul s fi fost r cit corespunz tor, filtrat
suficient i s fie liber de orice materie sau gaz iritant.
Animalele vor fi introduse n camer dup ce concentra ia de monoxid
de carbon a atins minim 1% din volum.

25

4. Expunerea la dioxid de carbon se folose te pentru uciderea mustelidelor i


chinchilelor. Cerin ele camerei de gazare sunt acelea i cu cele men ionate la
punctul 3.
Animalele vor fi introduse n camer dup ce concentra ia de dioxid
de carbon a atins nivelul maxim 100%.
5. Expunerea la cloroform se poate folosi pentru a ucide chincilele. Camera
de ucidere va fi astfel proiectat nct s se evite r nirea animalelor i s
permit supravegherea acestora.
Animalele vor fi introduse n camer numai dac se asigur o
atmosfer saturat n cloroform. Gazul trebuie s induc n primul rnd
anestezia general , urmat de moarte. Animalele vor fi inute n camer pn
cnd sunt moarte.

26

UCIDEREA PUILOR SUPRANUMERARI

I A EMBRIONILOR
DIN DE EURILE DE INCUBA IE

1. Pentru uciderea puilor supranumerari i a embrionilor se poate folosi un


aparat mecanic prev zut cu un mecanism rotativ rapid, format din lame sau
boseluri de polistiren expandat. Capacitatea aparatului trebuie s fie corelat
cu num rul de animale.
2. n plus, pentru uciderea puilor supranumerari se mai poate folosi i
expunerea la dioxid de carbon, ntr-o atmosfer cu o concentra ie maxim de
gaz.
3. Pentru uciderea embrionilor se folose te aparatul men ionat la punctul 1.

27