Sunteți pe pagina 1din 55

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ “ION IONESCU DE LA BRAD” FACULTATEA DE ZOOTEHNIE

PROIECTARE TEHNOLOGICĂ LA DISCIPLINA CREŞTEREA OVINELOR

ÎNDRUMĂTOR:

PROF. UNIV. DR. CONSTANTIN PASCAL

STUDENT:

DRAGOȘ CIORNEI

IAȘI

2015

TEMA PROIECTULUI:

“ Elaborarea proiectului tehnologic pentru o fermă de producție, situată în zona de deal, cu o capacitate de 113 oi ,rasa Țurcană ”

2

CUPRINS:

1. Memoriu justificativ 4 ................................................................................................

 • 1.1. Importanța, oportunitatea și eficiența investiției 4 ...............................................

2. Programarea structurii si evoluției efectivelor de ovine 6 ..........................................

 • 2.1. Programarea reproducției si fundamentarea ei tehnico-economică

..................

6

 • 2.1.1. Programul de montă și fătări

7 ..............................................................................

 • 2.1.2. Organizarea, dotarea și fluxul tehnologic la punctul de montă

9 ...........................

 • 2.2. Programarea evoluției lunare a efectivului de ovine

10 .......................................

 • 2.3 Programarea evoluției trimestriale a efectivului de ovine

...............................

22

 • 2.4. Programarea numărului de zile furajate

27 ...........................................................

3. Programarea producțiilor 28 .........................................................................................

 • 3.1. Programarea producției de lână

28 .......................................................................

 • 3.2. Recoltarea și valorificarea producției de lână 29 .................................................

3.2.1.

Organizarea, dotarea și funcționalul la centrul de tuns ovine

............................

30

 • 3.3. Programarea producției de lapte

.......................................................................

31

 • 3.4. Recoltarea și valorificarea producției de lapte

32

 • 3.4.1. Sistemul de muls, stâna și strungă- organizare, dotare și funcțional 32 ................

4. Programarea tehnologiei de creștere și exploatare a ovinelor 33 .................................

 • 4.1. Fluxul tehnologic de productie anual

33 .................................................................

5. Dispunerea construcțiilor în amplasament și proiectarea funcțională a adăposturilor 34 ...........................................................................................................

 • 5.1. Dimensionarea adăposturilor

34

 • 5.2. Planul adăposturilor 35 ...........................................................................................

5.2.1.

Amenajarea interioară a adăpostului

.................................................................

36

 • 5.3. Calculul necesarului de apă

.................................................................................

36

6. Programarea și organizarea bazei furajere

.............................................................

37

 • 6.1. Rații de hrană

....................................................................................................

37

 • 6.2. Tehnica de alimentație

......................................................................................

47

 • 6.3. Stabilirea necesarului de furaje

........................................................................

51

7. Eficiența economică 52 ................................................................................................

Venituri din

 • 7.1 vânzarea

animalelor 52 ........................................................................

 • 7.2 vânzarea producțiilor 52 ......................................................................

Venituri din

 • 7.3 Venituri,cheltuieli si rezultate financiare 53 ............................................................

8. Concluzii

54 ..................................................................................................................

Bibliografie 55 ..................................................................................................................

3

 • 1. Memoriu justificativ

 • 1.1. Importanţa, oportunitatea și eficienţa investiţiei

Ferma este amplasată în comuna Focuri,județul Iasi. Ferma are un sector de creştere a ovinelor de rasă Țurcană, cu un efectiv de 113 capete. Creşterea ovinelor sau “Ovicultura”, reprezintă o ramură principală a zootehniei şi a avut o contribuţie deosebită la dezvoltarea economică a statelor crescătoare, participând în mod direct la îmbunătăţirea nivelului de trai al oamenilor, alături de celelalte sectoare specifice creşterii animalelor. Ţinând cont de obiectivele care au stat la baza creşterii ovinelor de-a lungul timpului, crescătorul a căutat mereu să selecţioneze şi să perfecţioneze pentru creştere în interesul său, doar acele animale care corespundeau scopului urmărit. În scopul ridicării potenţialului biologic pentru toate producţiile ce fac obiectul creşterii şi exploatării ovinelor, o atenţie sporită trebuie acordată selecţiei şi ameliorării precum şi modului de valorificare a fondului genetic existent, ţinându-se totodată cont de diversitatea structurii raselor autohtone şi importate. În acest scop se impune elaborarea unui program clar, precis şi eficient de ameliorare genetică, pentru fiecare tip morfo-productiv, ştiindu-se faptul că prin aplicarea ştiinţei ameliorării rezultatele obţinute sunt remarcabile la celelalte speciile de interes zootehnic cu interval scurt între generaţii, în timp ce metodele de ameliorare aplicate la ovine au rămas cele tradiţionale, în prezent fiind foarte puţin schimbate faţă de trecut. Înființarea unei astfel de ferme contribuie la refacerea efectivelor de ovine din zona atât calitativ cat și numeric.Eficiența investiției presupune investiții mici,cheltuieli de întreținere reduse.Se pretează la îmbinarea rațională cu alte ramuri zootehnice sau vegetale cu o rentabilitate ridicată. O modalitate de creştere a producţiilor rezultate prin creşterea şi exploatarea ovinelor o constituie ridicarea performanţelor reproductive la efectivele existente şi îmbunătăţirea tehnologiilor de creştere aplicate în cazul tineretului ovin, mergându-se atunci şi acolo unde condiţiile concrete permit, până la intensivizarea totală, însă în condiţii de eficienţă economică. Dintre rasele locale, Țurcana este cea mai răspândită și cea mai veche din țara noastră. Oile Țurcană împreună cu cele Stogoșe, în trecut reprezentau peste 60 % din efectivul total crescut pe meleagurile țării noastre. În literatura de specialitate rasa Țurcană mai este cunoscută și sub alte

4

denumiri cum ar fi: oaia bârsană după denumirea ținutului Bârsei; în literatura rusă este numită țușca și oaia valahă, iar în unele sate din Transilvania i se mai spune și rațca. Este o rasă foarte bine adaptată la consițiile geoclimatice din țara noastră. În ultimele decenii, concomitent cu declanșarea acțiunilor de creștere numerică a oilor cu lână fină și semifină, efectivul rasei și arealul ocupat s-a redus. Și în condițiile date, ca areal de creștere această rasă ocupă ocupă unul extrem de larg și cu relief variat, fiind întâlnită de la câmpiile joase din sudul și vestul țării, la zonele alpine cu peste 1500 m altitudine. Este o rasă rustică și rezintentă, face parte din tipul morfoproductiv mixt, fiind exploatată în funcție de varietate pentru producțiile de lână grosieră, lapte, pielicele și carne. Însușirile morfoproductive ale rasei sunt: conformație corporală alungită – tipică ovinelor cu producție mixtă, constituție robustă și o pronunțată mobilitate. Greutatea corporală are următoarea evoluție : 2,5 – 3 kg la naștere; 15-17 kg la 3 luni; 23 – 26 kg la 6 luni; 28-32 kg la 15 luni; 35 kg la 18 luni și 38 – 42 kg la adulte. Oaia Țurcană are cojocul de lânii alcătuit din șuvițe ascuțite formate din fibre mixte neomogene, cu aspect exterior de sulițe și tirbușon. Lâna este rară, iar cusătura largă. Fibrele groase au o lungime absolută cuprinsă între 14 - 35 cm și constituie scheletul șuvițelor. Acest aspect imprimă șuvițelor componente ale cojocului o formă conică cu vârful ascuțit, favorizând astfel scurgerea rapidă a apei din precipitații. Fibrele subțiri și scurte au finețea sub 30 μ, lungimea cuprinsă între 5 - 15 cm, se găsesc la baza șuviței și constituie îmbrăcămintea piloasă propriu-zisă. Fibrele intermediare sunt mai reduse numeric și prezintă valori medii între primele două categorii. Extinderea lânii pe extremități este satisfăcătoare. Fruntea este acoperită cu un smoc de fibre scurte, fața cu jar, iar pe member extinderea lânii se oprește la genunchi și jaret. Cantitatea medie de lână este de 1,7 - 2,2 kg la oi și 2,5 - 3,5 kg la berbeci, depășind 5 kg în unele zone în care se cresc efective valoroase de ovine Țurcană varietatea albă. Randamentul lânii la spălare este de 65-70 %. La această rasă producția de lapte se caracterizată printr-o mare variabilitate. În condiții obișnuite de hrănire și întreținere, pe durata unei lactații poate fi obținută o producție totală de lapte cuprinsă între 70 - 90 l. La plus variante producția de lapte depășește adesea 235 l lapte în aceeași perioadă de lactație. Privitor la această producție, în zona montană și în aceleași condiții

5

geoclimatice, Țurcana poate produce cu peste 20 % mai mult lapte comparativ cu Țigaia. Laptele de la Țurcană are 7 % grăsime și 5,9 % proteină. Indicii de reproducție sunt exprimați în general prin valori superioare altor rase și tipuri locale de ovine. Astfel, fecunditatea specifică rasei este de 97 - 98 %, natalitate 99 %, însă prolificitatea este mai redusă fiind cuprinsă între 103 și 107 %.

2. Programarea structurii si evoluției efectivelor de ovine 2.1. Programarea reproducției și fundamentarea ei tehnico-economică

Reproducția ovinelor reprezintă o verigă importantă in tehnologia de exploatare a acestora și de modul cum se realizează aceste obiective depinde rentabilitatea creșterii oilor. Vârsta optimă de utilizare la reproducție este atunci când organismul a ajuns la maturitate fiziologică, iar greutatea corporală reprezintă minim 75% din greutatea specifică categoriilor adulte. Principalii indici de reproducţie ai rasei Țurcană ,sunt la oi adulte: Prolificitate este de 103 - 107 %; fecunditatea 97 %; natalitatea 99 %. Instinctul genezic nu se manifestă imediat după fătare, ci doar atunci când organele genitale intră în funcție. Manifestarea acestuia apare odată cu pubertatea sau maturitatea sexuală și în mod concret se consideră că un individ devine matur din punct de vedere sexual, atunci când este capabil să fecundeze (masculul) sau să rămână fecundat (femela). La tineretului ovin aparținând raselor precoce maturitatea sexuală survine la vârste cuprinse între 6 și 10 luni și între 15 și 18 luni în cazul celui din rase semitardive și tardive. La femele viața sexuală debutează cu prima ovulație și sfârșește atunci când la nivelul ovarelor nu se mai maturizează nici un folicul. Durata de folosire la reproducție pentru rasele Țurcană este cuprinsă între 6-8 ani.S-a constatat că 85% din oile care dau naștere la un miel în perioada de vară, manifestă călduri după parturiție, înca din perioada de alăptare, permițând realizarea a 2 fătări pe an fără tratamente hormonale.

6

 • 2.1.1. Programul de montă si fătări

1. Programarea efectivelor de ovine

 • a) Efectivul de ovine total și pe categorii,existent la începutul anului și cel sfârșitul anului.

programat pentru

Nr.

Categoria de ovine

Efectiv existent la începutul

Efectiv programat

Crt.

anului

pentru sfârșitul anului

 • 1 Berbeci reproducători

3

3

 • 2 Oi adulte

80

83

 • 3 Tineret femel 0-3 luni

 
 • 4 Tineret femel 3-6 luni

 
 • 5 Tineret femel 6-9 luni

 
 • 6 Tineret femel 9-12 luni

15

4

 • 7 Tineret femel 12-18 luni

15

15

 • 8 Tineret mascul 0-3 luni

 
 • 9 Tineret ovin la îngrășat

 

10

Ovine adulte la

   

recondiționat

11

Total efectiv de ovine

113

105

 • b) Programul de monte și fătări pentru anul curent

 

Specificare

Luna

Total

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

anual

 

Anul

Oi

8

56

16

80

preceent

Mioare

7

8

15

Montă

Total

8

63

14

95

Anul

Oi

9

57

17

83

curent

Mioare

7

8

15

Total

98

7

2.1.2. Organizarea, dotarea și fluxul tehnologic la punctul de montă

Problema intensivizării reproducției la ovine și reducerea intervalului dintre fătări, constituie o preocupare actuală atât în țara noastră cât și la nivel mondial. Această acțiune depinde de mai mulți factori și presupune aplicarea celor mai eficiente metode de desezonizare a căldurilor și reducerea anestrului post-partum. De asemene, practicarea fătărilor multiple prsupune și înțărcarea foarte precoce și precoce a mieilor. Organizarea fătărilor multiple contribuie atât la sporirea numărului de produși pe fiecare oaie din nucleul matcă cât și la creșterea numerică a efectivelor totale de ovine.Eșalonarea în trepte a fătărilor anuale constituie o metodă de intensivizare a reproducției însă obținerea produșilor de concepție are loc în diferite perioade ale anului. În funcție de luna calendaristică în care au loc fătările, acestea pot fi: extratimpurii (noiembrie - decembrie); timpurii (ianuarie - februarie) și târzii (martie - aprilie). Este o metodă ușor de realizat, nu presupune cheltuieli materiale mari și prezintă o serie întreagă de avantaje, mai ales atunci când se asociază și cu o prolificitate sporită. Avantajul cel mai important este reprezentat de faptul că, prin dirijarea produșilor către îngrășătorii, acestea pot funcționa cu două cicluri anuale, asigurând astfel pieței interne și externe cantități mai mari de carne. Organizarea a două fătări pe an permite obținerea a cel puțin doi miei pe fiecare oaie repartizată la montă și diagnosticată gestantă. Practicarea a două fătări pe an dă rezultate pozitive în cazul utilizării raselor precoce care, după cum se știe nu sunt extrem de conservatoare în ceea ce privește sezonul în care manifestă cicluri sexuale. rezultatele bioeconomice sunt mai bune atunci când sunt exceptate de la această practică oile bătrâne, cele tinere, cele cu o stare de întreținere precară, bolnave și cu diferite afecțiuni. În cazul practicării a două fătări pe an este necesar ca fecundarea oilor să aibă loc la 30 - 60 zile postpartum. În cazul oilor aparținând raselor autohtone, pe cale naturală această acțiune nu este posibil de realizat decât la 30 - 40 % la Merinos, 12 - 15 % la Țigaie și 2 - 5 % la Țurcană și Karakul. Organizarea a trei fătări în doi ani. Se poate realiza mai ușor și în plus nu duce la epuizarea fiziologică rapidă a organismului oii mame. Organizarea acestui sistem se realizează pe baza unei scheme stabilită în prealabil și se pretează în general la oile cu un anumit grad de precocitate și la vârste cuprinse între 3 - 6 an.

8

În condițiile țării noaste în majoritatea situațiilor monta ovinelor are loc cu predilecție toamna. Ca sisteme de fecundare utilizate la această specie întâlnim monta naturală și însămânțare artificială.

Monta naturală liberă reprezintă sistemul cel mai simplu și cel mai ,,primitiv”. În trecut acest sistem era extrem de aplicat, fiind utlizat în turmele în care nu se făcea o creștere rațională a oilor. Monta liberă constă în introducerea berbecilor în turmele de oi și ținerea acestora până în momentul în care se consideră că toate femelele au fost fecundate. Acest sistem de montă prezintă avantajul că asigură obținerea unui procent mare de fecunditate, iar încărcătura pe un berbec utilizat la reproducție este de 25 - 30 oi. Dintre dezavantajele aplicării acestei metode de montă amintim:

numărul prea mare de berbeci utilizați la reproducție, nu permite cunoașterea originii descendenților după tată, epuizarea berbecilor, permite transmiterea bolilor, procesul de ameliorare se derulează lent.

Monta pe clase are loc tot în condiții de libertate și se bazează pe gruparea oilor în funcție de anumite criterii. Fiecărei grupe de oi mame constituite i se repartizează reproducători masculi din aceeași clasă sau dintr-o clasă superioară, permițând astfel o împerecherea omogenă a efectivelor destinate reproducției și o anumită intensitate a selecției în procesul de ameliorare. Monta în harem se desfășoară fie în libertate fie la boxe și se bazează pe desemnarea unui berbec, pe durata campaniei respective, pentru 30 - 50 femele utilizate la reproducție. Aplicarea acestei metode permite cunoașterea originii produșilor. Monta naturală dirijată, constă în efectuarea controlată a împerecherilor. În aceste condiții se poate elabora, organiza și derula un program concret de ameliorare a efectivelor la nivelul fiecărei rase. De asemenea, aplicarea acestui sistem elimină toate neajunsurile întâlnite în cazul celorlalte procedee de montă naturală. În funcție de modul de aplicare a acestui sistem se disting două variante și anume: monta la boxă și monta în contenție. În cazul ambelor variante este necesar ca depistarea oilor în călduri să se facă cu ajutorul berbecilor încercători, iar monta fecundă va fi efectuată cu ajutorul berbecilor pepinieri stabiliți cu prilejul definitivării listei de împerecheri. Însămânțarea artificială reprezintă procedeul cel mai eficace de reproducție și ameliorare a efectivelor de oi. Problemele de ordin tehnic privind însămânțarea artificiale s-au acumulat și rezolvat treptat în decursul timpului. Actualmente, operațiile tehnice ale recoltării materialului seminal, evaluarea acestuia, conservarea și inocularea spermei sunt într-un stadiu avansat și influențează favorabil procesul de selecție și ameliorare.

9

2.2. PROGRAMAREA EFECTIVELOR DE OVINE în perioada 1 - 31 ianuarie

Intrări Ieşiri Treceri Efectiv la vânzări vânzări treceri Sacrificări Efectiv Zile de la Efectivul Categoria de
Intrări
Ieşiri
Treceri
Efectiv
la
vânzări
vânzări
treceri
Sacrificări
Efectiv
Zile
de la
Efectivul
Categoria de
inceputul
Cumpărări
Total
pt
pt
la alte
de
la sf.
anim
Smz
Ef.
Refo
Naşteri
alte
iniţial +
Total
ovine
perioadei
Spor
intrăr
prasilă
îngrăşat
categorii
necesitate
Pierderi
perioadei
furaj
(g)
mediu
(%)
categorii
intrări
ieşiri
i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Berbeci
nr
3
3
3
1
reproducători
t.
0,15
0,15
0,15
Oi
nr
80
80
80
2
adulte
t.
3,2
3,2
3,2
nr
3
Tineret
t.
femel 0-3
nr
4
Tineret
t.
femel 3-6
nr
5
Tineret
t.
femel 6-9
nr
15
15
15
6
Tineret
t.
0,45
0,019
0,019
0,469
0,469
42
femel 9-12
Tineret
nr
15
15
15
7
femel 12-18
t.
0,525
0,013
0.013
0,538
0,538
28
nr
8
Tineret
t.
mascul 0-3
Tineret ovin
nr
9
la îngrăşat
t.
Ovine adulte
Nr
10
la
t.
recondţionat
Efectiv de ovine
total
nr
113
113
113
t.
4,325
0,032
0,032
4,357
4,357

10

 

2.2.

PROGRAMAREA EFECTIVELOR DE OVINE în perioada 1 – 28 februarie

 
   

Intrări

Ieşiri

     
     

Treceri

             

Categoria de ovine

Efectiv

la

inceputul

perioadei

Naşteri

Cumpărări

de la

alte

categorii

spor

Total

intrăr

i

Efectivul

iniţial +

intrări

vânzări

pt

prasilă

vânzări

pt

îngrăşat

Treceri

la alte

categorii

Sacrificări

pt

pielicele

Pierderi

Total

ieşiri

Efectiv

la sf.

perioadei

Zile

anim

furaj

Smz

(g)

Ef.

Mediu

Refo

(%)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

Berbeci

nr

3

3

3

reproducători

 

t.

0.15

0,15

0,15

 

nr

80

80

80

2

Oi

adulte

t.

3,2

3,2

3,2

 

nr

4

4

4

4

3

Tineret

 

femel 0-3

t.

0,012

0,010

0,022

0,022

0,022

170

 

nr

4

Tineret

femel 3-6

t.

 

nr

5

Tineret

femel 6-9

t.

 

nr

15

15

15

6

Tineret

 

femel 9-12

t.

0.469

0,019

0,019

0,488

0,488

42

Tineret

nr

15

15

15

7

femel 12-18

t.

0.538

0,013

0,013

0,551

0,551

28

 

nr

4

4

4

4

8

Tineret

 

mascul

0-3

t.

0,012

0,011

0,023

0,023

0,023

180

9

Tineret ovin

nr

la îngrăşat

t.

 

Ovine adulte

nr

10

la

recondţionat

t.

Efectiv de ovine

nr.

113

8

8

121

121

total

 

t.

4,432

0,024

0,053

0,077

4,509

4,509

 

2.2.

PROGRAMAREA EFECTIVELOR DE OVINE

 

11

în perioada 1 - 31 martie

   

Intrări

Ieşiri

     
     

Treceri

             

Categoria de ovine

Efectiv

la

inceputul

perioadei

Naşteri

Cumpărări

de la

alte

categorii

Spor

Total

intrăr

i

Efectivul

iniţial +

intrări

vânzări

pt

prasilă

vânzări

pt

îngrăşat

Treceri

la alte

categorii

Sacrificări

de

necesitate

Pierderi

Total

ieşiri

Efectiv

la sf.

perioadei

Zile

anim

furaj

Smz

(g)

Ef.

mediu

Refo

(%)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

Berbeci

nr

3

3

3

reproducători

t.

0,15

0,15

0,15

2

Oi

nr

80

80

80

adulte

t.

3,2

3,2

3,2

 

nr

4

33

33

37

37

3

Tineret

femel 0-3

t.

0,022

0,099

0,104

0,203

0,225

0,255

170

 

nr

4

Tineret

femel 3-6

t.

 

nr

5

Tineret

femel 6-9

t.

 

nr

15

15

15

15

6

Tineret

femel 9-12

t.

0,488

0,019

0,019

0,507

0,507

0,507

42

Tineret

nr

15

15

7

7

8

7

femel 12-18

t.

0,551

0,013

0,013

0,564

0,280

0,280

0,284

28

 

nr

4

33

33

37

37

8

Tineret

mascul 0-3

t.

0,023

0,099

0,11

0,209

0,232

0,232

180

9

Tineret ovin

nr

la îngrăşat

t.

 

Ovine adulte

nr

10

la

recondţionat

t.

Efectiv de ovine

nr

121

66

66

187

22

22

165

total

t.

4,509

0,198

0,246

0,444

4,953

0,787

0,787

4,166

2.2. PROGRAMAREA EFECTIVELOR DE OVINE

12

în perioada 1 - 30 aprilie

   

Intrări

Ieşiri

     

Categoria de ovine

Efectiv

la

inceputul

Naşteri

Cumpărări

Treceri

de la

alte

Spor

Total

intrăr

Efectivul

iniţial +

intrări

vânzări

pt

prasilă

vânzări

pt

îngrăşat

Treceri

la alte

categorii

Sacrificări

de

necesitate

Pierderi

Total

ieşiri

Efectiv

la sf.

perioadei

Zile

anim

furaj

Smz

(g)

Ef.

mediu

Refo

(%)

perioadei

categorii

i

 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

Berbeci

nr

3

3

3

90

reproducători

t.

0,15

0,15

0,15

2

Oi

nr

80

7

7

87

87

adulte

t.

3,2

0,28

0,28

3,48

3,48

 

nr

37

13

13

50

50

3

Tineret

femel 0-3

t.

0,255

0,039

0,221

0,26

0,515

0,515

170

 

nr

4

Tineret

femel 3-6

t.

 

nr

5

Tineret

femel 6-9

t.

 

nr

6

Tineret

femel 9-12

t.

Tineret

nr

8

15

15

23

8

8

15

7

femel 12-18

t.

0,284

0,507

0,019

0,526

0,805

0,286

0,286

0,519

28

 

nr

37

13

13

50

50

8

Tineret

mascul 0-3

t.

0,232

0.039

0,234

0,273

0,505

0,505

180

9

Tineret ovin

nr

la îngrăşat

t.

 

Ovine adulte

nr

10

la

recondţionat

t.

Efectiv de ovine

nr

165

26

22

48

213

8

8

205

total

t.

4,166

0,078

0,787

0,474

1,339

5,505

0,286

0,286

5,219

13

2.2. PROGRAMAREA EFECTIVELOR DE OVINE în perioada 1 - 31 mai

   

Intrări

Ieşiri

     

Categoria de ovine

Efectiv

la

inceputul

Naşteri

Cumpărări

Treceri

de la

alte

Spor

Total

intrăr

Efectivul

iniţial +

vânzări

pt

vânzări

pt

Treceri

la alte

Sacrificări

de

necesitate

Reformă

Total

ieşiri

Efectiv

la sf.

Zile

anim

Smz

(g)

Ef.

mediu

Ref

(%)

perioadei

categorii

i

intrări

prasilă

îngrăşat

categorii

perioadei

furaj

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

Berbeci

nr

3

3

3

reproducători

t.

0,15

0,15

0,15

2

Oi

nr

87

8

8

95

95

adulte

t.

3,48

0.320

0.320

3,8

3,8

 

nr

50

50

4

4

46

3

Tineret

femel 0-3

t.

0,515

0,255

0,255

0,77

0,056

0,056

0,714

170

 

nr

4

Tineret

femel 3-6

t.

 

nr

5

Tineret

femel 6-9

t.

 

nr

6

Tineret

femel 9-12

t.

Tineret

nr

15

15

15

7

femel 12-18

t.

0,519

0,013

0,013

0,532

0.532

28

 

nr

50

50

4

4

46

8

Tineret

mascul 0-3

t.

0,505

0,27

0,27

0,775

0,064

0,064

0,711

180

9

Tineret ovin

nr

la îngrăşat

t.

1

Ovine adulte

nr

0

la

recondţionat

t.

Efectiv de ovine

nr

205

8

8

213

8

8

205

total

t.

5,957

0,320

0,538

0,858

6,077

0.12

0,12

5,957

14

 

2.2.

PROGRAMAREA EFECTIVELOR DE OVINE în perioada 1 - 30 iunie

 
   

Intrări

Ieşiri

     
 

Efectiv

   

Treceri

             

Categoria de ovine

la

inceputul

perioadei

Naşteri

Cumpărări

de la

alte

categorii

Spor

Total

intrăr

i

Efectivul

iniţial +

intrări

vânzări

pt

prasilă

vânzări

pt

îngrăşat

Treceri

la alte

categorii

Sacrificări

de

necesitate

Pierderi

Total

ieşiri

Efectiv

la sf.

perioadei

Zile

anim

furaj

Smz

(g)

Ef.

mediu

Refo(%)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

Berbeci

nr

3

3

3

reproducători

t.

0,15

0.15

0,15

2

Oi

nr

95

95

12

12

83

15

adulte

t.

3,8

3,8

0,48

0,48

3,32

 

nr

46

46

33

33

13

3

Tineret

femel 0-3

t.

0,714

0,234

0,234

0,948

0,66

0,66

0,288

170

 

nr

4

4

4

4

4

Tineret

femel 3-6

t.

0,056

0,014

0,070

0,070

0,070

120

 

nr

5

Tineret

femel 6-9

t.

 

nr

6

Tineret

femel 9-12

t.

Tineret

nr

15

15

15

7

femel 12-18

t.

0.532

0.013

0.013

0,545

0,545

28

 

nr

46

56

33

33

13

8

Tineret

mascul 0-3

t.

0,711

0,248

0,248

0,959

0,726

0,726

0,233

180

9

Tineret ovin

nr

4

4

4

4

la îngrăşat

t.

0,064

0,017

0,081

0,081

0,081

140

1

Ovine adulte

nr

0

la

recondţionat

t.

Efectiv de ovine

nr

205

8

8

213

78

78

135

total

t.

6,062

0,12

0,526

0,646

6,708

1,866

1,866

4,842

 

2.2.

PROGRAMAREA EFECTIVELOR DE OVINE

 

15

în perioada 1 - 31 iulie

   

Intrări

Ieşiri

     
 

Categoria de

ovine

Efectiv

la

inceputul

Naşteri

Cumpărări

Treceri

de la

alte

Spor

Total

intrăr

Efectivul

iniţial +

intrări

vânzări

pt

prasilă

vânzări

pt

îngrăşat

treceri

la alte

categorii

Sacrificări

pt

pielicele

Pierderi

Total

ieşiri

Efectiv

la sf.

perioadei

Zile

anim

furaj

Smz

(g)

Ef.

mediu

Refo

(%)

 

perioadei

categorii

i

 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

Berbeci

nr

3

3

3

reproducători

t.

0,15

0,15

0,15

2

Oi

nr

83

83

83

adulte

t.

3,32

3,32

3,32

 

nr

13

13

13

13

3

Tineret

femel 0-3

t.

0,288

0,066

0,066

0,354

0,354

0,354

170

 

nr

4

33

33

37

37

4

Tineret

femel 3-6

t.

0,070

0,528

0,133

0,661

0,731

0,731

120

 

nr

5

Tineret

femel 6-9

t.

 

nr

6

Tineret

femel 9-12

t.

Tineret

nr

15

15

15

7

femel 12-18

t.

0,545

0.013

0,013

0,558

0,558

28

 

nr

13

13

13

13

8

Tineret

mascul 0-3

t.

0,233

0,07

0,07

0,303

0,303

0,303

180

9

Tineret ovin

nr

4

33

33

37

37

la îngrăşat

t.

0,081

0,726

0,155

0,881

0,962

0,962

140

 

Ovine adulte

nr

12

12

12

12

10

la

recondţionat

t.

0,48

0,036

0,516

0,516

0,516

100

Efectiv de ovine

nr

135

78

78

213

26

26

187

total

t.

4,842

1,734

0,473

2,207

7,049

0,657

0,657

6,392

2.2. PROGRAMAREA EFECTIVELOR DE OVINE în perioada 1 - 31 august

16

   

Intrări

Ieşiri

     

Categoria de ovine

Efectiv

la

inceputul

Naşteri

Cumpărări

Treceri

de la

alte

Spor

Total

intrăr

Efectivul

iniţial +

intrări

vânzări

pt

prasilă

vânzări

pt

îngrăşat

treceri

la alte

categorii

Sacrificări

de

necesitate

Pierderi

Total

ieşiri

Efectiv

la sf.

perioadei

Zile

anim

furaj

Smz

(g)

Ef.

mediu

Refo

(%)

perioadei

categorii

i

 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

Berbeci

nr

3

3

3

reproducători

t.

0,15

0,15

0,15

2

Oi

nr

83

83

83

adulte

t.

3,32

3,32

3,32

 

nr

3

Tineret

femel 0-3

t.

 

nr

37

13

13

50

4

4

46

4

Tineret

femel 3-6

t.

0,731

0,354

0,18

0,534

1,265

0,10

0,10

1,165

120

 

nr

5

Tineret

femel 6-9

t.

 

nr

6

Tineret

femel 9-12

t.

Tineret

nr

15

15

15

7

femel 12-18

t.

0,558

0.013

0,013

0,571

0,571

28

 

nr

8

Tineret

mascul 0-3

t.

9

Tineret ovin

nr

37

13

13

50

50

la îngrăşat

t.

0,962

0,303

0,21

0,513

1,475

1,475

140

 

Ovine adulte

nr

12

12

12

12