Sunteți pe pagina 1din 9

UNIVERSITATEA PETRU MAIOR

FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE, JURIDICE I ADMINISTRATIVE


SPECIALIZAREA: ECONOMIA COMERULUI, TURISMULUI I SERVICIILOR

ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETII


COMERCIALE

andru Maria Raluca


ECTS, anul II

Actul Constitutiv sta la baza constituirii unei societati comerciale (contract de societate,
statutul societatii), continand datele de identificare a asociatului / asociatilor / actionarilor si
clauze reglementand organizarea, functionarea si desfasurarea activitatii societatii.Acesta se
efectueaza in functie de tipul societatii comerciale,si anume:
Actul constitutiv al societii comerciale, contractul de societate i/sau statutul ncheiate de
asociai n scopul constituirii unei societi comerciale se ncheie sub semntur privat, se
semneaz de toi asociaii sau, n caz de subscripie public, de fondatori. Este obligatorie forma
autentic a actului constitutiv atunci cnd printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se
afl un teren, se constituie o societate n nume colectiv sau n comandit simpl, societatea
pe aciuni se constituie prin subscripie public.
Societatea n nume colectiv sau n comandit simpl se constituie prin contract de societate, iar
societatea pe aciuni, n comandit pe aciuni sau cu rspundere limitat se constituie prin
contract de societate i statut. n cazurile n care contractul de societate i statutul constituie acte
distincte, acesta din urm va cuprinde datele de identificare a asociailor i clauze ce
reglementeaz organizarea, funcionarea i desfurarea activitii societii.
Societatea cu rspundere limitat se poate constitui i prin actul de voin al unei singure
persoane.n acest caz se ntocmete numai statutul. Prin depunerea la O.R.C. actul constitutiv
dobndete dat cert (art. 5 Legea 31/1990). Persoanele semnatare ale actul constitutiv, precum
i cele care au rol determinant n constituirea societii se numesc fondatori (art. 6 Legea
31/1990). Actul constitutiv al societii n nume colectiv, n comandit simpl sau cu rspundere
limitat trebuie s cuprind: datele de identificare a asociailor; la societatea n comandit simpl
se vor arta i asociaii comanditai; forma, denumirea i sediul social; obiectul de activitate al
societii, cu precizarea domeniului i a activitii principale; capitalul social, cu menionarea
aportului fiecrui asociat, n numerar sau n natur, valoarea aportului n natur i modul
evalurii (la societile cu rspundere limitat se vor preciza numrul i valoarea nominal a
prilor sociale, precum i numrul prilor sociale atribuite fiecrui asociat pentru aportul su),
asociaii care reprezint i administreaz societatea sau administratorii neasociai, datele lor de
identificare, puterile ce li s-au conferit i dac ei urmeaz s le exercite mpreun sau separat; n
cazul societilor cu rspundere limitat, dac sunt numii cenzori sau auditor financiar, datele de
identificare ale primilor cenzori, respectiv ale primului auditor financiar, partea fiecrui asociat la
beneficii i la pierderi, sediile secundare sucursale, agenii, reprezentane sau alte asemenea
uniti fr personalitate juridic -, atunci cnd se nfiineaz odat cu societatea, sau condiiile

pentru nfiinarea lor ulterioar, dac se are n vedere o atare nfiinare; durata societii; modul
de dizolvare i de lichidare a societii (art. 7 Legea 31/1990).
Actul constitutiv al societii pe aciuni sau n comandit pe aciuni trebuie s cuprind: datele
de identificare a fondatorilor - la societatea n comandit pe aciuni vor fi menionai i asociaii
comanditai; forma, denumirea i sediul social; obiectul de activitate al societii, cu precizarea
domeniului i a activitii principale; capitalul social subscris i cel vrsat i, n cazul n care
societatea are un capital autorizat, cuantumul acestuia; natura i valoarea bunurilor constituite ca
aport n natur, numrul de aciuni acordate pentru acestea i numele sau, dup caz, denumirea
persoanei care le-a adus ca aport; numrul i valoarea nominal a aciunilor, cu specificarea dac
sunt nominative sau la purttor; dac sunt mai multe categorii de aciuni, numrul, valoarea
nominal i drepturile conferite fiecrei categorii de aciuni; orice restricie cu privire la
transferul de aciuni; datele de identificare a primilor membri ai consiliului de administraie,
respectiv a primilor membri ai consiliului de supraveghere; puterile conferite administratorilor i,
dup caz, directorilor, respectiv membrilor directoratului, i dac ei urmeaz s le exercite
mpreun sau separat; datele de identificare a primilor cenzori sau a primului auditor financiar;
clauze privind conducerea, administrarea, funcionarea i controlul gestiunii societii de ctre
organele statutare, numrul membrilor consiliului de administraie sau modul de stabilire a
acestui numr; durata societii; modul de distribuire a beneficiilor i de suportare a pierderilor;
sediile secundare - sucursale, agenii, reprezentane sau alte asemenea uniti Iar personalitate
juridic -, atunci cnd se nfiineaz odat cu societatea sau condiiile pentru nfiinarea lor
ulterioar, dac se are n vedere o atare nfiinare; orice avantaj special acordat, n momentul
nfiinrii societii sau pn n momentul n care societatea este autorizat s i nceap
activitatea, oricrei persoane care a participat la constituirea societii ori la tranzacii conducnd
la acordarea autorizaiei n cauz, precum i identitatea beneficiarilor unor astfel de avantaje;
numrul aciunilor comanditarilor n societatea n comandit pe aciuni; cuantumul total sau cel
puin estimativ al tuturor cheltuielilor pentru constituire; modul de dizolvare i de lichidare a
societii (art. 8 Legea 31/1990).
Actul constitutiv al societatii in nume colectiv sau al societatii in comandita simpla este
contractul de societate, iar al societatii pe actiuni, societatii in comandita pe actiuni sau societatii
cu raspundere limitata este contractul de societate si statutul. Contractul de societate si statutul
pot fi incheiate sub forma unui singur inscris, numit act constitutiv unic. Indiferent de
denumirea pe care o are, actul constitutiv inseamna de fapt, contractul care se incheie intre
asociati.
Regula: Actul constitutiv se incheie sub semnatura privata. Se semneaza de toti asociatii
sau, in caz de subscriptie publica, de fondatori.
Exceptii: Actul constitutiv se incheie in forma autentica in cazul:

-aportului la capitalul social a unui teren;


-societatii in nume colectiv sau in comandita simpla;
-

societatii pe actiuni care se constituie prin subscriptie publica.

Actul constitutiv dobandeste data certa si prin depunerea la Oficiul registrului comertului
(art. 5 alin. (7) din Legea nr. 31/1990, modificata). In alte conditii, data certa a actului constitutiv
intocmit sub forma unui inscris sub semnatura privata se dobandeste pe baza incheierii notarului
public sau a unui cabinet de avocatura, potrivit art. 5 din Legea nr. 51/1995, republicata.
La autentificarea actului constitutiv sau, dupa caz, la darea de dare certa se va prezenta
dovada eliberata de oficiul registrului comertului privind disponibilitatea firmei si declaratia pe
proprie raspundere privind detinerea calitatii de asociat unic intr-o societate cu raspundere
limitata.
1. Fondatorii
Din punct de vedere teoretic, un aspect comun tuturor formelor de societati comerciale este
aceea legata de notiunea de fondatori ai societatii.
Legea face referire in doua situatii la notiunea de fondator:
-sunt fondatori, in temeiul art. 6 din Legea nr. 31/1990, republicata, semnatarii actului
constitutiv, precum si persoanele care au un rol determinant in constituirea societatii;
-sunt fondatori persoanele care demareaza constituirea unei societati pe actiuni prin
subscriptie publica, intocmind prospectul de emisiune pe care urmeaza sa il dea publicitatii.
Pentru ca o persoana sa poata fi considerata fondator, conform Legii nr. 31/1990,
republicata si modificata,ea trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
- sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
- sa nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals si uz de fals,
inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare/luare de mita sau pentru orice alta infractiune
reglementata de Legea nr. 31/1990, republicata si modificata pentru infractiunile prevazute la
art.143-145 din Legea nr. 85/2006, privind procedura insolventei, precum si pentru infractiunile
prevazute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor

Pentru constituirea unei societati comerciale, printre actele necesare ce urmeaza a se depune
la Oficiul registrului comertului sunt si declaratiile pe proprie raspundere ale asociatilor, prin
care acestia atesta faptul ca indeplinesc conditiile pentru a fi asociat (printre aceste conditii
figurand si cea referitoare la faptul ca nu au fost condamnati pentru una din infractiunile
enumerate de art. 6 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicata) .
2. Continutul actului constitutiv
Indiferent de forma de societate, actul constitutiv trebuie sa cuprinda unele mentiuni
comune, cum ar fi:
- identificarea asociatilor;
-denumirea societatii si forma acesteia;
- sediul principal si eventualele sedii secundare (sucursale, puncte de lucru, birouri, agentii
etc.). In legatura cu sediul, art. 17 din Legea nr. 31/1990, modificata, prevede ca la
acelasi sediu vor putea functiona mai multe societati, daca cel putin o persoana este, in
conditiile legii asociat in fiecare dintre aceste societati; daca imobilul, prin structura lui
permite functionarea mai multor societati in incaperi diferite sau daca, cel putin unul
dintre asociati este proprietar al imobilului ce urmeaza a fi sediul societatii.
- obiectul de activitate, cu precizarea domeniului principal de activitate;
- capitalul social subscris si dupa caz varsat;
- organele de conducere, de administrare si de control ale societatii;
-modul de participare la profit si pierderi;
- cauzele de dizolvare si modalitatea de lichidare a patrimoniului societatii.
Orice act constitutiv trebuie semnat de fondatori.
In cazul societatilor de persoane si al societatilor cu raspundere limitata, art. 7, 8 si 8 1 din
Legea nr. 31/1990, republicata si modificata, stabileste urmatoarele elemente care, in
mod obligatoriu, trebuie cuprinse in actul constitutiv, alaturi de cele generale:
numele si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia asociatilor, persoane
fizice; denumirea, sediul si nationalitatea asociatilor, persoane juridice;

Daca se constituie o societate in comandita simpla, actul constitutiv trebuie sa prevada


notiuni distincte cu privire la cele doua categorii de asociati: comanditati si comanditari.
forma, denumirea, sediul si, daca este cazul, emblema societatii.
La autentificarea actului constitutiv se va prezenta dovada eliberata de Oficiul registrului
comertului privind disponibilitatea firmei. Dovada rezervarii firmei si, eventual, a emblemei are
o valabilitate de 3 luni, de la momentul inregistrarii cererii. In situatia in care o firma nu cuprinde
elemente de deosebire fata de alte firme inregistrate, astfel incat sa existe posibilitatea de a se
produce confuzia cu alte firme inregistrate, Oficiul Registrului Comertului va refuza inscrierea
acelei firme.
obiectul de activitate al societatii.
Potrivit art. 7 lit. c din Legea nr. 31/1990, republicata si modificata, in actul constitutiv
trebuie sa se precizeze domeniul si activitatea principala a societatii respective, indicandu-se,
totodata, si codul de identificare CAEN.
capitalul social subscris si cel varsat, cu mentionarea aportului fiecarui asociat, in
numerar, in natura si, dupa caz, in creante, precum si data cand se va varsa integral
capitalul subscris.
Daca se constituie o societate cu raspundere limitata, se vor preciza numarul si valoarea
nominala a partilor sociale, precum si numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru
aportul sau.
asociatii care reprezinta si administreaza societatea sau administratorii neasociati,
persoane fizice sau juridice, puterile ce li s-au conferit acestora si daca ei urmeaza sa le
exercite impreuna sau separat;
partea fiecarui asociat la beneficii si pierderi;
sucursalele, agentiile si reprezentantele sau alte asemenea unitati fara personalitate
juridica, denumite sedii secundare sau dezmembraminte ale societatii;
durata de functionare a societatii, care poate fi determinata, pentru o anumita perioada de
timp sau nedeterminata;
modul de dizolvare si de lichidare a societatii.

In cazul societatilor de capital, conform art. 8 din Legea nr. 31/1990, republicata si
modificata, trebuie avute in vedere, in mod obligatoriu, si urmatoarele mentiuni:
identificarea asociatilor potrivit celor aratate pentru societatile de persoane si cu
raspundere limitata. Daca se constituie o societate in comandita pe actiuni, se vor
identifica separat asociatii comanditari si asociatii comanditati;
forma de societate, denumirea si sediul acesteia si, atunci cand este cazul, emblema
societatii, cu aceleasi precizari ca si in cazul celorlalte forme de societate;
obiectul de activitate al societatii, precizandu-se domeniul si activitatea principala;
capitalul social subscris si cel varsat.
La constituire, capitalul social varsat de fiecare actionar nu va putea fi mai mic de 30% din
cel subscris , cu exceptia cazului cand prin lege se prevede altfel (de exemplu, in cazul
societatilor bancare sau al societatilor pe actiuni care se constituie prin subscriptie publica).
Legea impune insa ca diferenta de capital subscris, sa fie varsat intr-un termen de 12 luni de la
inregistrarea societatii respective, pentru aportul in numerar si de 2 ani pentru aportuls in natura.
In situatia in care actionarul nu-si respecta obligatia de varsare completa a diferentei de
capital social in termenul impus de lege, conform art. 65 alin. (2) din Legea nr. 31/1990,
republicata si modificata actionarul culpabil este obligat la plata despagubirilor si dupa caz a
dobanzilor legale, care se calculeaza de la momentul in care trebuia sa se faca varsamantul.
valoarea bunurilor ce constituie aport in natura, modul de evaluare a acestora si numarul
de actiuni acordate pentru acestea.
Aportul in natura la capital social, trebuie sa fie transmis societatii in constituire din chiar
momentul subscrierii acestuia;
numarul si valoarea nominala a actiunilor cu specificarea daca sunt nominative sau la
purtator.
Daca actiunile sunt de mai multe categorii se va stabili in mod distinct pentru fiecare
categorie in parte, numarul, valoarea nominala si drepturile conferite actionarilor. Valoarea
nominala a unei actiuni nu poate fi mai mica de 0,1 RON.
administratorii societatii, su a directorilor in cazul sistemului dualist de administrare,
precizandu-se daca acestia sunt persoane fizice sau juridice.

In cazul in care administratorii sunt persoane fizice, se va arata numele de familie si


prenumele acestora, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia. In cazul in care administratorii
sunt persoane juridice, in actul constitutiv se va arata denumirea, sediul si nationalitatea acestora,
inclusiv nominalizarea persoanei fizice care, in fapt, va exercita atributiile administratorului
persoana juridica.
Totodata, actul constitutiv trebuie sa prevada puterile ce le sunt conferite administratorilor
si modul in care acestia urmeaza sa-si exercite prerogativele (impreuna sau separat). Este posibil
ca unii administratori sa se bucure de drepturi speciale de reprezentare si de administrare, caz in
care se va face mentiune expresa in acest sens.
In cazul societatilor in comandita pe actiuni, societati in care administrarea si
reprezentarea sunt asigurate de actionarii comanditati, se vor mentiona in mod expres:

- datele de identificare ale acestora;


-cenzorii societatii, daca sunt persoane fizice sau persoane juridice, aratandu-se datele
referitoare la identitatea lor, intocmai ca si in cazul administratorilor.
In cazul societatilor de capital constituite prin subscriptie instantanee, desemnarea
cenzorilor prin actul constitutiv are caracter obligatoriu; in cazul societatilor pe actiuni
constituite prin subscriptie publica, cenzorii sunt numiti in cadrul adunarii constitutive, avand in
vedere faptul ca art. 28 din Legea nr. 31/1990, republicata si modificata enumera printre
atributiile adunarii constitutive si numirea membrilor consiliului de administratie respectiv ai
consiliului de supraveghere, numirea primilor cenzori sau, dupa caz, al primului auditor.
- durata societatii, cu aceleasi precizari ca si in cazul celorlalte forme de societati
comerciale;
- modul de distribuire a beneficiilor si de suportare a pierderilor;
- avantajele specifice rezervate membrilor fondatori persoane fizice;
- determinarea actiunilor ce apartin actionarilor comanditari, in cazul societatii in
comandita pe actiuni;
- operatiunile incheiate de asociati in contul societatii ce se constituie si pe care aceasta
urmeaza sa le preia, precum si sumele ce trebuie platite pentru acele operatiuni;
- modul de dizolvare si de lichidare a societatii.
8

Bibliografie:
http://www.comunicatedepresa.ro/act-constitutiv/definitie/
http://legeaz.net/dictionar-juridic/act-constitutiv-societate-comerciala
http://www.monitorulexpres.ro/?mod=monitorulexpres&p=contabil_expres&s_id=78669
http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_30947