Sunteți pe pagina 1din 21

Noi locuri de muncă pe piaţa muncii

Green Work - green jobs

- Adrian TOIA -
Marile provocări la nivel global.
Evitarea schimbărilor climatice periculoase şi protecţia
mediului natural
economia distruge treptat sistemele naturale suport
 Munca decentă
 Provocările muncii decente :
- Locuri de muncă pentru săraci
- Şomeri
- Solicitanţi de locuri noi de muncă
- Insecuritatea
- Accesul la energie
- O locuinţă adecvată
O „economie verde” este o economie în care ambele
valori, natura şi oamenii, creează locuri de muncă,
decent plătite.
= rezultatul unei a treia revoluţii industriale
Locurile de muncă verzi sunt definite ca locuri de
muncă în agricultură, industrie, transporturi,
construcţii şi diferite tipuri de servicii, care contribuie
la conservarea sau la refacerea calităţii mediului.

“New Deal Verde”


Efecte asupra ocupării
1. Efecte pozitive şi negative
2. Efecte directe şi indirecte asupra ocupării
3. Crearea de noi locuri de muncă şi păstrarea
locurilor de muncă
4. Locuri de muncă temporare şi pe termen lung
5. Ocupare part-time şi full-time
i) - Alimentarea cu energie - energie regenerabilă
ii) - Eficienţa energetică
iii) - Construcţia şi reabilitarea clădirilor
iv) - Transportul - coloana vertebrală a economiei globale
v) - Industrii de bază şi reciclarea materialelor
vi) - Agricultura şi Silvicultura

. numai cca. 250.000 de locuri de muncă pot fi considerate verzi în


producţia de automobile
. < 300 000 de locuri de muncă în industria oţelului şi aluminiului
au o nuanţă verde.
. > 2,3 milioane joburi verzi în sectorul energiei regenerabile
Posibilităţi-Progresul înregistrat-Posibilităţi de
progres

In Energie
Energie regenerabilă…Excelente-Satisfăcător-Excelent
Captarea de carbon… ..Moderate-Nici unul-Necunoscut
In Industrie
Oţel…………………Satisfăcătoare-Nici unul-Necunoscut
Aluminium……………...Satisfăcătoare-Moderat-Moderat
Ciment…………………………Moderate-Moderat-Moderat
Celuloză şi hârtie…Satisfăcătoare-Moderat-Satisfăcător
Reciclare materiale……Excelente-Satisfăcător-Excelent
Posibilităţi-Progresul înregistrat-Posibilităţi de progres

Transporturi
Automobile………………..Moderate-Limitat-Satisfăcător
Transporturi publice………..Excelente-Limitat-Excelent
Căi ferate…………………………Limitate-Negativ-Limitat
Aviaţie……………………………..Limitate-Limitat-Limitat
Construcţii
Construcţii verzi……………..Excelente-Limitat-Excelent
Reabilitare…………………….Excelente-Limitat-Excelent
Iluminat…………………Excelente-Satisfăcător-Excelent
Echipamente şi aparate…..Excelente-Moderat-Excelent
Posibilităţi-Progresul înregistrat-Posibilităţi de progres

Agricultură
Agricultură durabilă………..Excelente-Negativ-Excelent
Agricultură biologică……Excelente-Limitat-Excelent
Servicii de mediu…..Satisfăcătoare-Limitat-Necunoscut
Silvicultură
Reîmpădurire……….Satisfăcătoare-Limitat-Satisfăcător
Agro-silvicultură…………….Excelente-Limitat-Excelent
Gestiune durabilă……..Excelente-Satisfăcător-Excelent
 piaţa produselor şi serviciilor verzi se va dubla până în
2020
 2,5 mil. de locuri de muncă în energii regenerabile până în
2020
 2,1 mil. joburi în sectorul energiei eoliene şi 6,3 mil. în
sectorul energiei solare, în 2030
 5 mil. de locuri de muncă noi în SUA pentru proiecte de
energie curată.
 Comisia Europeană a alocat prin fondurile de coeziune,
105 miliarde euro pentru a fi cheltuite în perioada 2007-2013
pentru locuri de muncă verzi şi creştere economică
 25 de mil. de joburi verzi, la nivel mondial, până în 2050.
 80 % din tinerii interesaţi în asigurarea unui loc de
muncă caută activităţi unde impactul asupra mediului
este unul pozitiv
 92 % acordă prioritate companiilor care protejează
mediul
 O analiză a căutărilor de green jobs pe Google
Probleme-cheie, pentru încurajarea şi sprijinirea creşterii
ocupării forţei de muncă verzi :

a. Politici şi acţiuni guvernamentale;


b. O strategie pentru încurajarea investiţiilor verzi;
c. Cercetare în domenii/sectoare cu potenţial verde +
transfer tehnologic;
d. Cooperarea internaţională;
e. Oportunităţi de formare profesională;
f. Dialog şi acţiuni pentru a încuraja tranziţia de la
economia actuală la economia verde.
 crearea de locuri de muncă verzi;
 evaluarea impactului asupra mediului înconjurător a
procedeelor de fabricaţie şi tehnologiilor utilizate;
 participarea la elaborarea politicilor de mediu, la nivel
local, regional şi naţional;
 includerea obiectivelor privitoare la protecţia mediului
în programele de investiţii, strategiile comerciale şi în
activitatea curentă (biroul ecologic);
 organizarea de cursuri de formare profesională
ecologică pentru angajaţi şi acţionari;
 informarea publicului larg asupra cazurilor de ’bună
practică’;
 participare la viaţa comunităţii – „întreprinderea ca
cetăţean”
La 26 iulie 2000 a fost lansată la Sediul ONU din New York,
faza operaţională a „The Global Compact” o iniţiativă
internaţională cu participarea oamenilor de afaceri din
toată lumea, care are în vedere zece principii universale,
între care trei se referă expres la problemele mediului
ambiant.
Componentele de mediu pe persoană
Politica europeană de coeziune sprijină „economia verde” şi
locuri de muncă verzi, în România, cu fonduri în sumă totală de
peste 8.500.000 mil. euro :
 Eco-inovare în IMMuri................................125.747.737
 Căile Ferate..............................................1.718.455.590
 Energia regenerabilă..................................191.542.611
 Eficienţa energetică...................................253.241.727
 Gestionarea deşeurilor ............................792.840.872
 Gestionarea apei....................................2.776.532.160
 Protecţia naturii.........................................235.889.966
 Proiecte de reabilitare urbană şi rurală...894.245.223
Legenda:
I. Delta Dunării (energie solară); II. Dobrogea (energie solară şi eoliană);
III. Moldova (câmpie şi podiş - microhidro, energie eoliană şi biomasă);
IV. Munţii Carpaţi ( biomasă, microhidro);
V. Podişul Transilvaniei (microhidro);
VI. Câmpia de Vest (energie geotermală);
VII. Subcarpaţii (biomasă, microhidro);
VIII. Câmpia de Sud (biomasă, energie geotermală şi solară).
Tip - Cap. totală(MW) - Nr. producători
Hidro 70 24
Eoliană 14 12
Fotovoltaică 0 0
Biomasă 8 5
Geotermală n/a 3
Sursa : FINANCIARUL 20-noiembrie-2009
Cristian Matache - Energiile alternative, sprijinite printr-o lege
neaplicabilă
 Guvernul să aloce fonduri suficiente pentru stimularea
apariţiei de locuri de muncă verzi, şi pentru recalificarea şi
conversia celor care îşi vor pierde locul de muncă.
 Ministerul Educaţiei şi Ministerul Muncii să susţină studii şi
programe pentru dezvoltarea de abilităţi cu profil verde
specific, precum şi cursuri de calificare şi recalificare.
 Ministerul Economiei şi Ministerul Mediului să introducă
programe pentru încurajarea apariţiei de locuri de muncă
verde în special în domeniul energiei regenerabile şi în
domeniile economice cu potenţial de tranziţie accelerată la
economia verde.
 Ministerul Educaţiei Cercetării şi Inovării să aloce fondurile
necesare pentru efectuarea de studii şi cercetări în domeniile
cu posibilităţi excelente de tranziţie la economia verde.

S-ar putea să vă placă și