Sunteți pe pagina 1din 5

Evaluarea Proiectului « Europa, la mulţi ani !

Proiectul « Europa, la mulţi ani ! » a avut succes prin atingerea scopului


şi a obiectivelor propuse. Realizarea Posterului cu imagini din activităţile
copiilor, din diferite grădiniţe ale Europei, reprezintă o « diversitate
interculturală prin artă şi imagini », precum şi imaginea copiilor din lumea-
ntreagă care au aceleaşi vise : prietenie, pace, iubire, înţelegere, speranţă într- o
viată mai bună, mai frumoasă.
Antrenarea cadrelor didactice şi a copiilor în acest proiect a dovedit că
este posibilă dezvoltarea unor capacităţi de relaţionare transeuropeană, printr-un
exerciţiu democratic, prin care s-au constituit elementele fundamentale ale
competiţiei interculturale.
Posterul s-a realizat cu participarea contribuţiilor grădiniţelor din 9 ţari ale
Europei, s-a finalizat în data de 17.05 2006, în format 70/100 cm, şi este afişat în
incinta Grădiniţei cu P.N. Nr.17, Alba Iulia, unde poate fi vizualizat de şcolarii
şi preşcolarii din unitătile de învăţământ care doresc acest lucru.
Posterul a fost sponsorizat şi realizat, în două exemplare, de
S.C. TIPO-REX S.R.L, Alba Iulia, Str.Vasile Alecsandri , Nr. 68;
e-mail : tiporex@artelecom.net
telefon : 0258 812320
UTILIZAREA POSTERULUI
• Afişarea Posterului în Grădiniţa cu P.N.Nr.17, Alba Iulia, unde poate fi
vizualizat de şcolari, preşcolari, cadre didactice, părinţi
• Posterul realizat în format A3, împreună cu Evaluarea proiectului va fi
publicat în site-ul : www.didactic.ro , în limba română, iar în limba
engleză în site-ul myeurope.eun.org
• Posterul l-am trimis la Fundaţia Educalia pentru concursul de postere
EURO-Expo, de la Madrid şi Barcelona şi va fi publicat şi în
« Euroaventura », site-ul Fundaţiei
• Posterul în format A3 va fi trimis tuturor cadrelor didactice care au trimis
materiale, prin adresa de mail de la care am primit materialele pentru
proiect
• Ziarele locale care au redat evenimentul : « ULPIA JURNAL » şi
« INFORMAŢIA DE ALBA » vor participa la o expoziţie de ziare din
Europa şi au fost trimise la :
Valentina De Mari
Spring Day in Europe 2006
European Schoolnet
61 rue de Treves
1040-Brussels
Belgium
Grădiniţele care au participat {în ordine alfabetică } sunt :
ROMÂNIA
1. Alba Iulia
Grădiniţa cu P.N.Nr. 15
Grădiniţa cu P.N.Nr.17
Grădiniţa cu P.N.Nr.18
2. Blaj
Grădiniţa cu P.P.Nr. 3
3. Brăila
Grădiniţa Nr. 37
4. Bucureşti
Grădiniţa Nr. 175, « Căsuţa piticilor »
Grădinita Nr. 43, sector 1
5. Braşov
Şcoala Generală Nr.11 - Grădiniţa cu P.N
6. Craiova
Grădiniţa « Pinocchio »
7. Caracal
Grădiniţa cu P.N. Nr. 4
8. Deva
Grădiniţa cu P.P. Nr.6
9. Dorohoi
Grădiniţa cu P.P.Nr.9, « Ştafan cel Mare şi Sfânt »
10. Galaţi
Grădiniţa Nr. 20
Grădiniţa Nr.30
Grădiniţa Nr.41, « Codruţa »
11. Harghita
Grădiniţa Nr. 7, Zetea
12. Hunedoara
Grădiniţa cu P.N. + P.P. Nr.1 Vulcan
Grădiniţa cu P.N. Nr.1 Uricani
13. Iaşi
Grădiniţa cu P.P.Nr 18
14. Odorheiu Secuiesc
Grădiniţa U.M.01165
ALTE ŢĂRI DIN EUROPA
1. Cehia
2. Italia
3. Grecia
4. Polonia
5. Portugalia
6. Slovacia
7. Spania
8. Turcia

FEED-BACK-UL PROIECTULUI
Puncte tari Puncte slabe
• realizarea unui Poster cu ocazia • mulţi educatori manifestă
Zilei UE reticenţă şi lipsă de interes
• activitate interculturală prin pentru proiecte educaţionale
intermediul artei folosind • trimiterea de mai mult de două
deprinderi de IT imagini
• cultivarea în rândul copiilor a • slaba calitate a materialelor
noţiunii de apartenenţă la spaţiul trimise {partea tehnică}
european • curriculum şcolar este încă
• utilizarea calculatorului într-un destul de rigid, iar activităţile
context concret pentru cetăţenie democratică îşi
• formarea, pentru educatori şi găsesc destul de greu locul în
copii, a abilitătilor de lucru în cadrul ei
echipă, prin implicarea şi • lipsa tehnologiei moderne din
realizarea unui proiect unităţile de învăţământ
transeuropean • accesul limitat, sau deloc, la
Internet
• media locală acordă foarte
puţină importanţă proiectelor
educaţionale, sau a activităţilor
în general, în învăţământul
preşcolar
• fonduri insuficiente alocate
învăţământului preşcolar
• agenţii economici sponsorizează
cu foarte mare greutate proiecte
preşcolare

Prin derularea Proiectului « Europa, la mulţi ani », am reuşit să antrenez


un număr destul de mare de copii şi cadre didactice, în activităţi care au menirea
să dezvolte dimensiunea europeană a educaţiei, să contureze creativitatea şi
libera iniţiativă, să formeze valori şi atitudini necesare unui bun cetăţean
european, să dezvolte capacităti de comunicare interumană şi interculturală, care
facilitează viaţa în comun, într-un spaţiu european ce se vrea « a tuturor »
Copiii au conştientizat că visul europenilor, implicit al românilor, este acela de a
exista pe tot cuprinsul Europei, mai multă dreptate şi solidaritate, o viaţă mai
bună pentru toţi locuitorii şi că Uniunea Europeană are drept scop să
construiască o Europă prosperă, în care să se respecte identitatea fiecărui popor
{limbă, tradiţii proprii, cultură, credinţă etc..}
Sper că prin dăruirea minţii şi sufletului educatorilor, copiii, reprezentând
generaţiile care vor trăi şi activa într-o Europă lărgită, vor fi pregătiţi, vor
fructifica şi se vor bucura de « Unitatea în diversitate ! »
Sper din tot sufletul ca educaţia interculturală să contribuie efectiv la construirea
unei lumi mai umane, mai corecte şi mai unite.

Coordonator proiect :
Educatoare Dorina DAN
Grădiniţa cu P.N.Nr.17 Alba Iulia
e-mail : dandorina53@yahoo.com
site web : www.ddorina.as.ro
telefon : 0745/433078