Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

ARIA CURRICULARĂ: Educaţie pentru societate


TEMA ACTIVITĂŢII: ,,EUROPA PRIN OCHI DE COPIL”
TIPUL ACTIVITĂŢII: consolidare, evaluare;
SCOP: evaluarea cunoştinţelor copiilor despre Europa;
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
• Să recunoască câteva aspecte geografice ale Europei;
• Să enumere câteva ţări care se situează pe acest continent;
• Să recunoască drapele şi elemente reprezentative ale unor ţări;

RESURSE PROCEDURALE: conversaţia, explicaţia, exerciţiul metoda delphi,


problematizarea, brainstorming-ul, creioanele la mijloc;
RESURSE MATERIALE: planşe, album, harta, jetoane cu drapelele a 10 state
europene, jetoane cu elemente reprezentative ale acestor state, creioane colorate,
buline, triunghiuri din hârtie glasată, C.D., fişa individuală;
RESURSE DE TIMP: 40- 45 minute

Etapele Activitatea Activitatea Metode şi Evaluare


activităţii educatoarei copiilor procedee
1. Introducere
Expune planşe, Intră în sala de Conversaţia Observare
albume, hărţi, grupă, audiază globală
lucrări ale copiilor Imnul Europei,
care sugerează răspund la unele
elementele studiate întrebări
în derularea introductive.
proiectului tematic
,,Europa prin ochi
de copil”
2. Anunţarea Ne vom reaminti
temei acum tot ce am
învăţat despre
Europa.
3. Evocarea Se foloseşte metoda Se vor aşeza la Conversaţia
,,Creioanele la măsuţe şi vor Creioanele la
mijloc” rezolva sarcina de mijloc
lucru: fiecare va
desena un steag pe
care şi-l aminteşte ,
dintre cele observate
în cadrul
proiectului.
Copiii vor aşeza
steagurile pe un
suport dinainte
pregătit.

1
4.Stabilirea Va folosi cartonaşe Se vor împărţi în
sensului roşii, galbene, trei grupe în funcţie
albastre. de culorile
reprezentative ale
României.
Grupa 1-
,,Cercetătorii”
Grupa 2-
,,Lingviştii”
Grupa 3-
,,Matematicienii”
Oferă grupurilor Se grupează,
materialul didactic lucrează, comunică,
necesar, le cere rezolvă sarcina,
copiilor să intuiască liderul de grup
materialul. motivează in faţa
clasei.
Varianta I G1-aleg un steag şi
,,Să recunoaştem specifica cărei ţări
steagurile!” europene îi aparţine
G2- desparte în
silabe numele ţării
respective şi
recunoaşte prima
literă din nume
G3- lipesc pe un
panou atâtea buline
câte silabe are
cuvântul.
Se repetă de 3 ori.
Varianta a II-a
,,Cui îi aparţine ?” G1- aleg elemente
reprezentative ale
unor state şi doar le
denumesc.
G2- Formulează
propoziţii.
G3- Lipesc atâtea
triunghiuri câte
cuvinte are
propoziţia, în
dreptul tării căreia i
se potriveşte jetonul
reprezentativ.
Varianta a III-a Câţiva copii vor
,,De unde vine?” prezenta aspecte de

2
limbă ( română,
maghiară, germană,
engleză,
macedoneană) sub
forma de poezii,
cântecele; ceilalţi
vor recunoaşte cărei
ţări i se potriveşte.
-Ce ar trebui să facă
fiecare ţară ca să fie
PACE ?

5.Reflecţia Împarte copiilor Lucrează, rezolvă Conversa-ţia


fişe. Stabileşte fişa, expun lucrările, Explicaţia
sarcina: să găsească analizează, met.
şi să deseneze cât completează. delphi
mai multe elemente
referitoare la
Europa.
6.Încheiere Dans popular ,,Drag Execută dansul. Exerciţiul
mi-e jocul
românesc”
Face aprecieri.