Sunteți pe pagina 1din 1

REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL
RCANI

Proiect

DECIZIE nr.02/12
din .
mai 2016
Cu privire la aprobarea Dispoziiei nr. 23 din
22.03.2015 Cu privire la delegare peste hotare
a dlui Iurie Urzic i nr. 47 din 23.03.2016
Cu privire la delegarea peste hotare
n baza invitaiei oficiale a Ambasadei Japoniei n Ucraina la sesiunea pentru semnarea
oficial a contractului de Grant a Proiectului Proiect pentru dotarea cu utilaj medical a IMSP
Spitalul raional Rcani n cadrul Programului de Grant nerambursabil Cusanone, n
conformitate cu Legea nr. 436, art. 43 alin.(2) privind administraia public local din 28.12.2006,
cu p. 9, 15 i 19 din Regulamentul cu privire la delegarea salariailor entitilor din Republica
Moldova, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 10 din 05.01.2012 i cu decizia Consiliului raional
nr.08/05 din 17 septembrie 2015 Cu privire la ncredinarea unor atribuii preedintelui raionului,
Consiliul Raional Decide:
1. Se aprob dispoziiile:
- nr. 23 din 22.03.2016 Cu privire la delegare peste hotare a dlui Iurie Urzic, care a avut loc la
27 28 martie 2016 cu scopul participrii dlui Iurie Urzic, Preedinte al raionului, la semnarea
oficial a contractului de Grant a Proiectului Proiect pentru dotarea cu utilaj medical a IMSP
Spitalul raional Rcani n cadrul Programului de Grant nerambursabil Cusanone;
- nr. 47 din 23.03.2016 Cu privire la delegarea peste hotare, care a avut loc la 27 28 martie
2016 cu scopul participrii dlui Gheorghe Rou, directorul MSP Spitalul raraional Rcani la
semnarea oficial a contractului de Grant a Proiectului Proiect pentru dotarea cu utilaj medical a
IMSP Spitalul raional Rcani n cadrul Programului de Grant nerambursabil Cusanone;
2. Controlul asupra executrii prezentei decizii se pune n sarcina Comisiei consultative de
specialitate pentru activiti economico-financiare i comer.
Preedinte al edinei
Consiliului raional

_____________

Secretar
al Consiliului raional
Contrasemnat:
Specialist principal
Serviciul Juridic

R. Postolachi

Anatolie Petraescu