Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE NCHIRIERE

Incheiat astzi 25.03.2016


ntre :
Subsemnatul(a) Volosciuc Eudochia, prin imputernicit in baza procurii nr.2894/10.12.2015, Socaciu
Ludmila, domiciliata in Brasov, str Lacurilor nr 53, posesor al B.I. cu seria BV, nr 785015, eliberat de
SCPLEP , in calitate de proprietar
Si
Subsemnata Prisacaru Ramona, domiciliata in Tg.Frumos Jud. Iasi, str. Stefan cel Mare si Sfant bl. A2,
sc.B, et.3, ap.12, posesoare a B.I. cu seria MZ nr 197086, eliberat de SPCLEP Tg. Frumos la data de
22.07.2013, tel. 0740530268 (Mario), n calitate de chiria.
1. Obiectul contractului:
Primul n calitate de proprietar nchiriez, iar al doilea n calitate de chiria iau n chirie imobilul situat la
adresa Str. 13 Decembrie nr.22, scara c, ap.22 compus din 2 camere camere plus dependine, mobilate
conform listei de inventar de mai jos:
Sufragerie: televizor, canapea, masuta, corpuri mobilier suspendat, covor;
Dormitor: televizor, pat dublu, dulap, corp mobilier suspendat, covor;
Bucatarie: masa+4 scaune, aparat aer conditionat, frigider,aragaz, corpuri mobiler;
2. Durata:
Termenul de nchiriere este de la data e 01.04.2016 pn la data de 01.04.2017 cu posibilitate de prelungire
prin acordul ambelor pri fr modificarea condiiilor din prezentul contract.
3. Chiria:
Chiria lunara este de 330 Euro. Plata se face pana in data de 5 ale lunii in curs.
Prile au convenit astfel: chiriaul sa plteasc proprietarului suma de 330 EURO cu titlul de garanie
pentru plata cheltuielilor ce cad n sarcina chiriaului i care privesc imobilul ce face obiectul prezentului
contract. Proprietarul se oblig ca la ncetarea raporturilor dintre pri, raporturi ce rezult sau sunt
consecina prezentului contract de nchiriere, s restituie chiriaului aceast sum de bani.
n momentul ncheierii contractului s-a pltit de ctre chiria suma de 330 EURO reprezentnd chiria
pentru luna aprilie 2016.
4.Incetarea contractului:
Rezilierea contractului se face prin acordul ambelor pri nainte de termen sau cu un preaviz de 30 zile
calendaristice. n situaia n care oricare din pri nu respect aceste condiii va plti celeilalte pri
despgubiri n valoare de 330 EURO.
5. OBLIGAIILE CHIRIAULUI:
- chiriaul se oblig s foloseasc bunul nchiriat conform destinaiei sale, s nu tulbure linitea
proprietilor vecini prin folosina sa.
- va preda imobilul la finalul perioadei de locaiune n condiiile iniiale prelurii lui,
- nu va subnchiria imobilul
- s plteasc la timp cheltuielile de folosina a imobilului (ap, gaz, electricitate, etc)
- s respecte normele de prevenire a incendiilor, i s ntrein bunurile n folosin exclusiv,
(instalaii de apa, gaz metan, mobilier- frigider i dulap)
- s pstreze curenia i s respecte normele de igiena n interiorul imobilului
- s restituie imobilul la data expirrii contractului sau la rezilierea acestuia nainte de termen n
condiiile prezentului contract
- s despgubeasc proprietarul de eventualele daune produse imobilului sau a bunurilor din interiorul
acestuia din folosina sa
- s nu schimbe destinaia imobilului din destinaia de locuina
6. OBLIGAIILE PROPRIETARULUI:
- proprietarul se oblig s predea imobilul la data stabilit n contract n stare de folosin
1 | Page

proprietarul se oblig s asigure locatorului imobilul potrivit destinaiei pentru care a fost nchiriat

Predarea imobilului ctre chiria se va face cel mai trziu la data de 25.03.2016
Prezentul contract conine dou pagini i s-a ncheiat n 2 exemplare, astzi 25.03.2016 fiecare parte intrnd
n posesia unui exemplar din contract.
La preluarea imobilului, aparatele de msura aveau urmtoarele indexuri:
- Index contor ap rece 687
- Index energie electric 5449
- Index gaz 15066
Proprietarul se angajeaza sa prezinte chiriasului dovada achitarii obligatiilor de plata datorate asociatiei de
locatari.
Din totalul de 660 Euro(reprezentand garantia +chiria 1-a luna) s-a achitat astazi, 25.03.2016 suma de 425
Euro. Diferenta de 235 se va achita nu mai tarziu de Miercuri 30.03.2016.

PROPRIETAR
___________________

CHIRIA
_______________________

2 | Page