Sunteți pe pagina 1din 2

MODULUL I

TEMA 10

IMPORTANTA PROGRAMEI
SCOLARE
-ESEU ARGUMENTATIV-

Se numesc documente curriculare toate


documentele normative ce rezulta in urma demersurilor
curriculare :planul de invatamant,programele scolare,
manualele
,planificarile
calendaristice,proiectele
pedagogice,s.a.
Programa scolara este al doilea document ca
importanta oficiala si practica dupa planul de invatamant
pentru organizarea si desfasurarea procesului instructiveducativ.Programa
scolara,numita
adesea
,,analitica,detaliaza elementele obligatorii de parcurs la o
anumita
disciplina,devenind
ghidul
fundamental
al
activitatii
cursului
didactic.Programele
analitice,ca
rezultat al proiectarii curriculare ,,transcriu in termenii
logicii pedagogice a invatarii logica stiintifica a domeniului
studiat.Constructia programei are la baza modelul
pedagogic al disciplinei din care pot fi derivate si trebuie
inscrise ca atare in programa cel putin urmatoarele
elemente:obiectivele generale ale domeniului descris in
termeni de competente si capacitati finale; standardele de
performanta prin care pot fi evaluate competentele si
capacitatile finale; obiectivele specifice ale unitatilor de
invatare si modalitatile de testare a acestora; unitatile de
continut descrise in succesiunea in care trebuie
parcurse,insotite
de
sugestii
privind
organizarea
experientelor de invatare pentru atingerea obiectivelor
fiecarei unitati sau secvente.

MODULUL I
TEMA 10

Programa este un ,,macroproiect pedagogical


disciplinei,de regula structurata pe ani de studiu.Ea
precizeaza limitele de timp in care trebuie parcursa
materia prevazuta.Uneori este insotita de sugestii sumare
privind
proiectarea,desfasurarea
si
evaluarea
unor
experiente de invatare.
Chiar daca in programa se precizeaza problemele ce
urmeaza a fi studiate,aceasta lasa deplina libertate
profesorului in stabilirea continuturilor de care vor avea
nevoie elevii sai pentru a realize fiecare dintre obiectivele
de referinta.
Programa aduce la cunostinta cadrelor didactice ce
capacitate ale elevilor urmeaza sa formeze si sa exerseze
in anul scolar respective,prin studierea temelor si
subtemelor recomandate.
Lecturarea programei trebuie facuta ,,pe
orizontala,in urmatoarea succesiune:
OBIECTIVE
CONTINUTURI
CADRU
DE INVATARE

OBIECTIVE
ACTIVITATI
DE

REFERINTA