Sunteți pe pagina 1din 1

AvndnvedereprevederileLEGII NR.

349/2002 PENTRUPREVENIREA I
COMBATEREA EFECTELOR CONSUMULUIPRODUSELOR DIN
TUTUN, modificaticompletatde LEGEANR. 15/29.01.2016N ACEASTA
UNITATE, incinta

FUMATUL ESTEINTERZIS

Please don't smoke


IMPORTANT:
- nerespectarea de ctrepersoanelefizicea prevederilorLegii 15/2016 sesancioneaz cu
amendcontravenional de la 100 la 500 lei;
- nerespectarea de ctrepersoanelejuridice a prevederilorLegii 15/2016 sesancioneaz cu
amendcontravenional de 5.000 leii cu sanciuneacomplementar desuspendare a activitiisau
cu sanciuneacomplementar de nchidere a unitii.

Avndnvedereceledetaliatemaisus, vcomunicamcnerespectareacelormenionatemaisus, de
ctrepersoanelefizice care tranziteazincinta ., atragerspundereadirect
a acestoransensuln careunitatea se vaindreptanjustiiempotrivaaciuniloracestora.
Conducereairezervdreptul de a selectaclienii
Conducerea