Sunteți pe pagina 1din 232

ACTUALIZAT conform Ordin M.E.N. nr. 4430 din 04.09.

2014

ACAUUREAT 2015

loan ABRU D AN, Sanda B U LG R E A N

GEOGRAFIE
35 teste dup modelul M.E.N.
^ EDITURA PARALELA 45

B acalaureat 2 01 5. G eog ra fie este g h id u l c o m p le t al p regtirii exam enului de bacalaureat pentru


absolvenii de Iroeu care susin proba E. c ) a exam eniilui de bacalaureat la d isciplina Geografie, fiin d
elabo rat d e p rofeso ri de special itate re marcab ili.
Lucrarea d e fa cuprinde:
C alendarul exam enului de bacalaureat2015
Prog ra ma d e baca I a u re a t p e ntru d isci pl Ina Q eog raf ie
Te m e reca p itu I a tiv e , care aco per ntreaga p rog ra m d e bacalau reat
* 3 5 de v a ria n te d e te s te , ilup m o d e lu lM .E .N ., n s o ite de sugestii de rezolvare.
Testele i tem ele recapitulative d in aceasta lucrare cu prin d num eroase tip u ri de item i, fo lo s ii alternativ:
item i obiectivi (item i de tip pereche, item i de grupare, ite m i cu alegere m ultipl), item i se m iobiectivi (item i
de com pletare), precum i ite m i subiectivi (item i de tip eseu stru ctu ra t). i pentru c harta reprezint un
elem ent esenial al geografiei, un loc im p orta nt m cu prin su l lucrrii I reprezint item ii cu su p o rt
cartografic.
Prezena su ge stiilo r de rezolvare facilrteaz pregtirea individual a elevilor, dar aceast lucrare poate fi
fo lo s it cu randam ent m axim i la orele de pregtire a bacalaureatului de la coal.

In tra i pe WWW.QviS.fO i p utei com pleta electronic


PORTOFOLIUL ELEVULUI.

s Q

e d u

Intrai pe W W W .Q e d U .rO i putei com pleta elecironK;


PORTOFOLIUL PROFESORULUI.

GCOGROFIE BQCAcai;

2 OQLei

iiiiiiii
m

P re l U TVA: 25 LEI

ISBN 978-973-47-1958*7

7S9756

719587

Lucrare elaborat n cooformitate cu programa colari peomi BKAl&ureat 2015, aprobui prin O.M.E.C.T.S.
nr. 4800/31,08.2010 reconfirmal prin O.M.E.N. nr. 44KM04,W^I4.

Editor: Clin Vlasie


Redactor: Daniel Mitran
Tehnoredciare: Carmen Rdulescu
Prepress: Marius Bdea
Coperta coleciei: ionuj lirotianu

Dcscrierea ClP a Bibliotecii Na(ioiilc a Romniei


BULGREAN, SANDA
Bacalaureat 2015: Geografic : 5Sde (esie dup miidelul M.E.N. /
Sanda Bulgreao, loan Abrudan. - Piteti:
Paralela 45,2014
ISBN 978-973-47-1958-7
I. Abrudan, loan
913(498X075.33)
3? 1,279.8:373.5

Copyright Editura Paralela 45.2014


Prezenta lucrarc folosete demimiri ce coasiituic mrci nregistrate,
iar coofinuiul este protejat de legislaia privind dreptul de proprietate intelectual.

loan Abrudan

Sanda Bulgrean

Bacalaureat 2015
Geografie
Teme recapitulative
35 de teste, dup modelul M.E.N.

CALENDARUL EXAMENULUI DE BACALAUREAT - 2015


Sesiunea iunie-iulie 2015
25-29 mai 2015
29 mai 2015
8-10 iunie 2015
10-12 iunie 2015
15-19 iunie 2015
22-26 iunie 2015
29 iunie 2015
30 iunie 2015
1 iulie 2015
3 iulie 2015
6 iulie 2015
6 iulie 2015
7-9 iulie 2015
10 iulie 2015

nscrierea candidailor la prima sesiune de examen


ncheierea cursurilor pentru clasa a Xll-a/a XlII-a
Evaluarea competenelor lingvistice de comunicare oral n limba romn - proba A
Evaluarea competenelor lingvistice de comunicare oral n limba matern - proba B
Evaluarea competenelor digitale - proba D
Evaluarea competenelor lingvistice ntr-o limb de circulaie internaional - proba C
Limba i literatura romn - proba E)a) - prob scris
Limba i literatura matern - proba E)b) - prob scris
Proba obligatorie a profilului - proba E)c) - prob scris
Proba la alegere a profilului i specializrii - proba E)d) - prob scris
Afiarea rezultatelor (pn la ora 12:00)
Depunerea contestaiilor (orele 12:00-16:00)
Rezolvarea contestaiilor
Afiarea rezultatelor finale
Sesiunea august-septembrie 2015

13-17 iulie 2015


17-18 august 2015
17-18 august 2015
18-19 august 2015
20-21 august 2015
24 august 2015
25 august 2015
26 august 2015
28 august 2015
31 august 2015
1-2 septembrie 2015
3 septembrie 2015

nscrierea candidailor la a doua sesiune de examen


Evaluarea competenelor lingvistice de comunicare oral n limba romn - proba A
Evaluarea competenelor lingvistice de comunicare oral n limba matern - proba B
Evaluarea competenelor lingvistice ntr-o limb de circulaie internaional - proba C
Evaluarea competenelor digitale - proba D
Limba i literatura romn - proba E)a) - proba scris
Limba i literatura matern - proba E)b) - prob scris
Proba obligatorie a profilului - proba E)c) - prob scris
Proba la alegere a profilului i specializrii - proba E)d) - prob scris
Afiarea rezultatelor (pn la ora 12:00) i depimerea contestaiilor (orele 12:00-16:00)
Rezolvarea contestaiilor
Afiarea rezultatelor finale

Not: La solicitarea comisiilor de bacalaureat judeene/a municipiului Bucureti sau din proprie iniiativ,
Comisia Naional de Bacalaureat poate aproba prelungirea perioadelor de susinere a probelor de evaluare a
competenelor digitale sau lingvistice.

Cuvnt-nainte
Prezenta lucrare reprezint, far ndoial, un util instrument de lucru pentru toi acei absolveni ai clasei
a X ll-a care au decis s susin una dintre probele examenului de bacalaureat din disciplina geografie. n
acelai timp, cadrele didactice, profesori de geografie, pot utiliza ntreg coninutul lucrrii n activitatea de
predare, evaluare, cu att mai mult cu ct ea cuprinde o multitudine de itemi i elemente cartografice al cror
coninut respect ordinea din programa colar.
ntrebrile au grade de complexitate, dificultate i detaliere ridicate, fcnd posibil, pe de o parte,
familiarizarea elevilor cu exigenele evalurilor cuprinse n baremele elaborate la nivel naional, iar pe de alt
parte, nsuirea noiunilor, proceselor i fenomenelor geografice, precum i a competenelor ce trebuie
dobndite, ntr-o nlnuire logic, sistemic, oblignd elevii s fac legturi logice, s neleag procesele i
fenomenele geografice. Aa cum sunt formulate, ntrebrile apeleaz la atenia elevilor, sunt precise i clar
formulate, excluznd ambiguitile i echivocul.
Itemii folosii alternativ respect fidel tipologia acestora cuprins n variantele de subiecte pentru
examenul de bacalaureat: itemi obiectivi (itemi de tip pereche, itemi de grupare, itemi cu alegere multipl),
itemi semiobiectivi (itemi de completare), precum i itemi subiectivi (itemi de tip eseu structurat).
Lucrarea este structurat n trei pri:

Partea I - cuprinde aplicaii la fiecare tem din programa de bacalaureat.

Partea a Il-a - ofer 35 de modele de teste finale (inclusiv cele elaborate de M.E.N.) care acoper
toate coninuturile propuse de programa de examen.

Partea a IlI-a - ofer rspunsuri la aplicaiile din prima parte, precum i bareme detaliate pentru
testele fmale, dnd astfel posibilitate elevilor s-i verifice propriile rezultate, s-i identifice nivelul
i stadiul competenelor formate, calitatea cunotinelor acumulate, s se autoevalueze permanent.

n sperana c n pregtirea examenului de bacalaureat i nu numai, elevii i cadrele didactice vor opta
pentru consultarea i aprofundarea acestei lucrri, le dorim tuturor mult, mult succes!
Autorii

r o g r a m a de e x a me n pentru
d i s c i pl i na G e o a r a f i e
C O M PE T E N E DE EVALUAT
1. Utilizarea corect i coerent a terminologiei specifice domeniului pentru prezentarea aspectelor definitorii
ale spaiului european i naional
2. Identificarea poziiei elementelor de geografie fizic i uman ale Europei, ale Romniei i ale Uniunii
Europene, reprezentate pe hri
3. Explicarea unor succesiuni de fenomene i procese naturale din mediul nconjurtor (geografic), la nivelul
continentului i al rii noastre
4. Utilizarea reprezentrilor grafice i cartografice, a datelor statistice pentru interpretarea realitii
geografice a Europei, a Uniunii Europene i a unor ri
5. Analiza geografic a componentelor naturale i sociale ale unui teritoriu la nivelul continentului i al rii
noastre
6. Prezentarea caracteristicilor de geografie fizic i uman ale unui teritoriu
I, Prezentarea comparativ a elementelor de geografie fizic i uman din Europa i din Romnia
8. Explicarea relaiilor observabile dintre sistemele naturale i umane ale mediului geografic, dintre tiine,
tehnologie i mediul nconjurtor la nivelul continentului, al Uniunii Europene i al Romniei, prin
analizarea unor sisteme i structuri teritoriale i funcionale sau prin utilizarea datelor statistice i a
reprezentrilor grafice i cartografice
9. Prelucrarea informaiei: transformarea (transferul) informaiei dintr-un limbaj n altul, de exemplu din
informaii cantitative (date statistice) n reprezentri grafice, din reprezentri grafice n text sau n tabel etc.
10. Realizarea de corelaii ntre informaiile oferite de diverse surse (texte geografice, tabele, reprezentri
grafice i cartografice, imagini etc.)
I I . Rezolvarea de probleme

CONINUTURI
Geografie. Europa - Romnia - Uniunea European (clasa a X ll-a)
A. EUROPA I ROMNIA - ELEMENTE GEOGRAFICE DE BAZ
1. Spaiul romnesc i spaiul european
2. Elemente fizico-geografice definitorii ale Europei i ale Romniei:
- relieful m ajor (trepte, tipuri i uniti majore de relief);
- clima (factorii genetici, elementele climatice, regionarea climatic);
- hidrografia - aspecte generale; Dunrea i Marea Neagr;
- nveHul biopedogeografic;
- resursele naturale.
3. Elemente de geografie uman ale Europei i ale Romniei:
- harta politic a Europei; Romnia ca stat al Europei;
- populaia i caracteristicile ei geodemografice;
- sistemul de orae al Europei;
- activitile economice caracteristici generale;
- sisteme de transport.

4. M ediu nconjurtor i peisaje


5. Regiuni geografice n Europa i n Romnia:
- caracteristici ale unor regiuni geografice din Europa i din Romnia;
- studiu de caz al unei regiuni geografice - Carpaii.
6. rile vecine Romniei
B. ROMNIA I UNIUNEA EUROPEAN
1. Formarea Uniunii Europene i evoluia integrrii europene
2. Caracteristici geografice, politice i economice actuale ale Uniunii Europene
3. Statele Uniunii Europene:
- privire general i sintetic;
- Frana, Germania, Regatul Unit, Italia, Spania, Portugalia, Grecia, Austria.
4. Romnia ca parte a Uniunii Europene:
- oportuniti geografice ale Romniei cu semnificaie pentru Uniunea European;
- Romnia i rile Uniunii Europene - interdependene geografice, economice i culturale.
5. Problema energiei n Uniunea European i n Romnia
C. EUROPA I UNIUNEA EUROPEAN N LUMEA CONTEMPORAN
1. Problemele fundamentale ale lumii contemporane
2. Rolul Europei n construirea lumii contemporane
3. Uniunea European i ansamblurile economice i geopolitice ale lumii contemporane
4. Mondializare, internaionalizare i globalizare din perspectiv european
5. Europa, Uniunea European i Romnia n procesul de evoluie a lumii contemporane n urmtoarele
decenii
NOT: Programa de examen este realizat n conformitate cu prevederile programelor colare n
vigoare.

erne recaoitulative
A. EUROPA l ROMNIA - ELEMENTE GEOGRAFICE DE BAZ
1. Spaiul romnesc i spaiul european
I. Completai spaiile libere din propoziiile de mal jos cu informaia corect:
1. Europa i Asia formeaz o m as continental denumit ...
2. Limita dintre Europa i Asia este dat de M u n ii...
3. Istmul ponto-baltic desparte Europa continental de Europa ...
4. rile baltice situate n Europa Nordic se numesc, dinspre nord spre sud: . . . . . . . i ...
5. Fa de istmul ponto-baltic, Romnia este situat spre ...
6. Ponderea reliefolui carpatic, raportat la teritoriul rii noastre, reprezint aproximativ ..
7. Pe Glob, Romnia este situat la jumtatea distanei dintre ... i ...
8. Reprezint o grani n totalitate fluvial, grania Romniei cu statul n u m it...
9. Cea mai vestic localitate din ara noastr este localitatea ...
10. Se desfoar pe direcia NE-SV grania Romniei cu ...
11. O mic parte din grania de nord a Romniei este realizat de r u l...
II. Citii cu atenie afirmaiile de mai jos i ncercuii litera corespunztoare rspunsului corect:
1. Punctul extrem vestic al Europei este:
a. Capul Nord;
b. Capul Matapan;
c. Capul Roca;
d. Insula Creta.
2. Reprezint caracteristici ale continentului Europa:
a. rmuri foarte sinuoase i existena unor mri interioare;
b. lipsa peninsulelor i prezena unui numr mare de insule;
c. masivitatea continentului i vechimea mare a formelor de relief;
d. organizarea natural pe fii latitudinale, paralele i masivitatea continentului;
3. Caracterul pontic al rii noastre este dat de:
a. ieirea Romniei la M area Neagr;
b. prezena reliefului glaciar;
c. deschiderea larg spre Cmpia Panonic;
d. situarea celei mai mari pri din lanul carpatic pe teritoriul rii noastre.
4. Poarta de intrare a fluviului Dunrea n ara noastr o constituie localitatea:
a. Zimnicea;
b. Bazia;
c. Drobeta-Tumu Severin; d. Moldova Nou.
5. n Europa, Romnia are o suprafa apropiat cu cea a statului:
a. Luxemburg;
b. Rusia;
c. Grecia;
d. Uganda.
6. Caracterul temperat al climatului Europei este dat de:
a. poziia pe continent;
b. curenii oceanici;
c. dispunerea principalelor trepte de relief;
d. poziia pe glob.
7. Centrul geometric al Romniei este situat n apropierea interseciei dintre:
a. paralela de 45 lat. N i meridianul de 25 long. E;
b. paralela de 46 lat. N i meridianul de 25 long. E;
c. paralela de 45 lat. S i meridianul de 25 long. V;
d. paralela de 46 lat. N i meridianul de 45 long. E;
8. Romnia este situat, n cadrul continentului, n:
a. Europa Nordic;
b. Europa Sudic;
c. Europa Central;
d. Europa Estic.

9. Fa de M area Neagr, Romnia este situat n partea de:


a. NE;
b. SE;
c. NV;
d. SV.
10. Sunt componente eseniale ale teritoriul rii noastre:
a. Dunrea, Depresiunea colinar a Transilvaniei, M area Neagr;
b. Munii Carpai, Delta Dunrii, Mureul;
c. Depresiunea colinar a Transilvaniei, Delta Dunrii, Munii Carpai;
d. M unii Carpai, M area Neagr, Dunrea.
11. Legtura Romniei cu centrul i vestul Europei se realizeaz prin:
a. Cmpia Romn;
b. Dealurile de Vest;
c. Dunre;
d. Cmpia de Vest.
12. Sunt consecine fizico-geografce ale poziiei Romniei n cadrul continentului Europa;
a. climat continental excesiv i vegetaie predominant de step;
b. climat oceanic i vegetaie de tundr;
c. climatul temperat i vegetaie bogat;
d. climatul continental moderat i vegetaie bogat.
13. Din lungimea total a fluviului Dunrea, este lim itrof sau traverseaz teritoriul trii noastre un
segment de:
a- 38%;

b. 48%;

c. 30%;

d. 40%.

III. Rspundei, pe scurt, la fiecare dintre urmtoarele cerine:


1. Definii termenul romanitate oriental.
2. Referitor la spaiul geografic european, notai trei caracteristici.
3. Se d afirmaia: Romnia este o ar carpatic. Aducei dou argumente prin care s susinei aceast
afirmaie.
4. Citii cu atenie enunul: Romnia este aezat n emisfera nordic, la intersecia paralelei de 45^
latitudine nordic cu meridianul de 25 longitudine estic. n latitudine, Romnia se ntinde ntre 43^37'
i 48 15' latitudine nordic, iar n longitudine ntre 20 1 5 'i 2941' longitudine estic.
tiind c lungimea real a unui grad de latitudine este de cca 111 km, iar lungimea real a unui grad de
longitudine {la latitudinea de 45) este de cca 79 km, calculai:
a. La ce distan (n km) fa de Ecuator se afl paralela de 45 latitudine nordic?
b. La ce distan (n km) se afl paralela de 25 longitudine estic fa de meridianul de 0?
c. Ce distan (n km) este ntre extremitile de nord i de sud i cele de est i de vest ale rii noastre?
5. Citii denumirile statelor de mai jos i subliniai cu o linie denumirile statelor mici ale Europei: San
Marino, Italia, Olanda, Danemarca, Monaco, Malta, Letonia, Vatican, Elveia, Cipru, Austria, Andorra,
Liechtenstein, Grecia, Germania, Luxemburg.
6. Comparai Germania cu Grecia, identificnd dou asemnri i dou deosebiri privind aspectele legate
de poziia geografic i limitele acestora.
7. Explicai consecinele aezrii Romniei n cadrul continentului.
8. Se d afirmaia: Romnia este o ar danubian i pontic. Aducei cte dou argumente, pentru
fiecare element, n sprijinul susinerii acestei afirmaii.
9. Pe harta de mai jos sunt reprezentate statele Europei (cu excepia statelor mici), cu litere i capitalele
lor, cu buline.

Rspundei urmtoarelor cerine:


1. Notai:
a. Denumirea statului situat n estul statului mediteranean marcat, pe hart, cu litera F.
b. Litera corespunztoare, de pe hart, a statului Europei Estice pe teritoriul cruia se ntind Munii Ural.
c. Denumirea fluviului care traverseaz statul Europei Centrale marcat, pe hart, cu litera D.
d. Litera corespunztoare, de pe hart, a:
- statului mediteranean pe teritoriul cruia se afl Capul Roca;
- statului nord-european pe teritoriul cruia se afl Capul Nord;
- statului mediteranean pe teritoriul cruia se afl Capul Tarifa.
2. Completai tabelul de mai jos:
Regiunea geografic

Europa Central

Litera de
pe hart
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Statul

Capitala

O unitate de relief

Europa Sudic

Europa Estic

Europa Vestic

Europa Nordic

A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
A
B
C
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
F
G
H

3. Notai punctele extreme ale Romniei, preciznd i valorile latitudinii i longitudinii fiecruia dintre
acestea.

2. Elemente fzico-geografice definitorii ale Europei i ale Romniei


Relieful m a jo r-tre p te , tipuri i uniti majore de relief
I. Completai spaiile libere din propoziiile de mai jos cu informaia corect:
1. Reprezint o unitate montan din estul Europei, dezvoltat pe structuri hercinice, M u n ii...
2. Ca mod de formare, Cmpia Nord-European este o cmpie ...
3. Cmpiile formate pe spaiul de oscilaie a liniei rmurilor, pe baza sedimentelor aduse de fluvii i
curenii litorali, se numesc c m p ii...
4. In nordul Italiei s-a format o cmpie fluvio-lacustr numit Cmpia ...
5. Munii Apenini sunt situai n Peninsula ...
6. Se ntind pe aproape 650 km de-a lungul rmului Mrii Adriatice, n Peninsula Balcanic, Munii ,.,
II. Citii cu atenie afirmaiile de m ai jos i ncercuii Utera corespunztoare rspunsului corect:
1. Altitudinea maxim din Europa este n vrful:
a. Elbrus;
b. Everest;
c. Moldoveanu;
d. M ont Blanc.
2. Europa este traversat de la vest spre est de un lan montan ramificat, format n orogeneza alpin, care
cuprinde Munii:
a. Alpi, Carpai, Ural;
b. Alpii Scandinaviei, Carpaf, Urai;
c. Alpi, Carpai, Caucaz;
d. Alpii Scandinaviei, Carpai, Caucaz.

3. Reprezint areale cu manifestri vulcanice recente:


a. Islanda i Peninsula Italic;
b. Islanda i zona M unilor Ural;
c. Podiul Messeta i Irlanda;
d. Irlanda i zona Mrii Baltice.
4. Reprezint o afirmaie adevrat:
a. Europa alpin, situat n sud, este rezultatul coliziunii ntre fragmentele continentelor Laurasia i
Gondwana;
b. In Peninsula Scandinavic predomin relieful de cmpie;
c. Placa Eurasiatic se subduce sub Placa African;
d. Vrful M ont Blanc este al treilea vrf ca altitudine din Europa.
5. Are un substrat asemntor Platformei Est-Europene:
a. Podiul Getic;
b. Podiul Moldovei;
c. Cmpia Romn;
d. Carpaii Meridionali.
6. Reprezint o mare acumulare sedimentar, cu strate dispuse orizontal sau uor nclinat:
a. Munii Pirinei;
b. Cmpia Romn;
c. Masivul Central Francez;
d. Podiul Casimcei.
7. Dobrogea de Nord conserv structuri similare:
a. Europei caledoniene i hercinice;
b. Europei alpine;
c. Europei caledoniene i alpine;
d. Europei hercinice i alpine.
8. Reprezint uniti de podiuri, pe structuri vechi, podiurile:
a. Central Rus i Donek;
b. Volno Podolic i Getic;
c. Bavariei i Dobrogei;
d. Dobrogei i Transilvaniei.
9. Relieful montan cu litoral de tip fiord este specific rii numite:
a. Italia;
b. Norvegia;
c. Spania;
d. Danemarca.
10. Sunt muni pe structuri caledoniene, cu relief glaciar cuaternar, Munii:
a. Alpii Scandinavici i Ural;
b. Ural i Carpai;
c. Penini i Apenini;
d. Alpii Scandinavici i Penini.
11. Cmpiile fluvio-glaciare sunt prezente n:
a. Estonia i Letonia;
b. Danemarca i Spania;
c. Romnia i Marea Britanie;
d. Belgia i Austria.
12. Uniti piemontane s-au format n:
a. nordul Carpailor Meridionali i al M unilor Alpi;
b. nordul Munilor Pirinei i sudul Carpailor Meridionah;
c. estul Munilor Apuseni i zona M unilor Caucaz;
d. estul Carpailor Orientali i al Alpilor Scandinavici.
13. Munii Apenini aparin:
a. Spaniei;
b. Italiei;
c. Germaniei;
d. Greciei.
14. Aparin Greciei, Munii:
a. Balcani i Rodopi;
b. Pindului i R o d opi;, c. Balcani i Alpi;
d. Alpi i Caucaz.
15. Munii Pirinei despart:
a. Elveia de Italia;
b. Spania de Portugalia;
c. Frana de Spania;
d. Germania de Frana.
16. Reprezint o caracteristic a Munilor Apenini:
a. altitudini sub 2000 m;
b. prezena vulcanilor stini;
c. prezena fiordurilor;
d. aparin orogenezei caledoniene.
17. S-a format pe locul unui fost golf maritim, Cmpia:
a. Padului;
b. Nord-European;
c. Est-European;
d. Panonic.
18. Reprezint o afirmaie adevrat referitoare la relieful Podiului Iberic:
a. este specific peisajul de meset;
b. predomin colinele morenaice;
c. este foarte brupt i masiv;
d. are relief jurasian.
19. Se caracterizeaz printr-o eroziune accentuat, relieful Munilor:
a. Caucaz;
b. Balcani;
c. Pirinei;
d. Penini.

20. Reprezint un podi de eroziune glaciar, Podiul:


a. Finlandei;
b. Bavariei;
c. Getic;
d. Moldovei.
21. La noi n ar, isturile verzi apar la zi n:
a. Podiul Transilvaniei;
b. Podiul Casimcei;
c. Dealurile de Vest;
d. Podiul Dobrogei de Sud.
22. O caracteristic a unitii de relief situat la exteriorul Carpailor Orientali i Meridionali este:
a. dispunerea orizontal a stratelor de roci;
b. prezena reliefului piemontan;
c. structura cutat;
d. nlimi medii sub 300 m.
23. Relieful vulcanic este prezent, la noi n ar, n:
a. vestul Carpailor Occidentali;
b. Carpaii Meridionali;
c. Munii Banatului;
d. vestulCarpailor Orientali.
24. Reprezint o depresiune marginal, Depresiunea:
a. Fgra;
b. Ciuc;
c. Neam;
d. Petroani.
25. La noi n ar, relieful glaciar este prezent n:
a. Carpaii M eridionali i Munii Apuseni;
b. Munii Rodnei i Munii Banatului;
c. Munii Apuseni i Munii Rodnei;
d. Carpaii Meridionali i M unii Rodnei.
26. isturile cristaline sunt predominante n:
a. Podiul Casimcei;
b. Carpaii Meridionali;
c. Carpaii Curburii;
d. Munii Apuseni.
27. O caracteristic a Carpailor Curburii este:
a. predominarea fliului;
b. prezena isturilor verzi;
c. lipsa rocilor sedimentare;
d. relief pieraontan.
28. Relieful de dealuri pe structuri de tip dom este prezent n:
a. Subcarpai;
b. Podiul Transilvaniei; c. Podiul Getic;
d. Cmpia Romn.
29. Se afl situat ntre Jiu i Olt, Cmpia:
a. Bileti;
b. Romanai;
c. Mostitei;
d. Blahniei.
30. Cea mai nalt diviziune a Cmpiei de Vest este Cmpia:
Crei;
b. Lugojului;
c. Vingi;
d. Someului.
31. Sunt ordonate corect, de la sud spre nord, urmtoarele diviziuni ale subunitilor de relief:
a. Depresiunea Zarandului, Depresiunea Beiu, Depresiunea Vad-Borod;
b. Munii Oa, Munii Guti, Munii ible;
c. Depresiunea Neam, Depresiunea Cracu-Bistria, Depresiimea Tazlu-Cain;
d. Munii Harghita, Munii Climani, Munii Gurghiu.
32. Reprezint diviziunea nord-vestic a Podiului Moldovei:
a. Cmpia Jijiei;
b. Podiul Brladului;
c. Podiul Casimcei;
d. Podiul Sucevei.
33. Cea mai joas cmpie din Romnia este cmpia:
a. Mureului;
b. iretului Inferior;
c. Buzului;
d. Brganului.
III. Rspundei, pe scurt, la fiecare dintre urmtoarele cerine:
1. Precizai o deosebire n ceea ce privete modul de formare a Piemontului Getic i a Subcarpatilor
Curburii.
2. Realizai un text coerent i corect din punct de vedere geografic, referitor la tipuri genetice de relief din
Europa.
3. Realizai corespondena, trasnd sgei dinspre tipurile de cmpii, din coloana A, spre unitile de relief
corespunztoare, din coloana B:
A
B
- cmpie de acumulare glaciar
Cmpia Precaspic;
- cmpie fluvio-lacustr
Cmpia Romn;
- cmpie fluvio-litoral
Cmpia Nord-European;
- cmpii pe structur de podi
Cmpia Europei de Est.
4. Definii termenii: lunc, relief carstic, loess, crater vulcanic.

arai:
M. Italia i Rusia, identificnd dou deosebiri referitoare la formele de relief de tip montan. Deosebirile
i asemnrile se pot referi la oricare dintre urmtoarele elemente: timp de formare, m od de formare,
altitudini, alctuire geologic, fragmentare etc.
Caipaii Meridionali situai ntre Olt i Jiu i Carpaii Moldo-Transilvani, identificnd o asemnare i
trei deosebiri referitoare la relief. Deosebirile i asemnrile se pot referi la oricare dintre urmtoarele
elemente: timpul de formare, modul de formare, altitudini, alctuire geologic, fi-agmentare.
---ai un profil transversal prin relieful Romniei, de-a lungul paralelei de 46 lat. N.
ara noastr, notai:
- cinci subuniti de relief n care este prezent relieful glaciar;
- tmitatea de relief n care este cel mai bine reprezentat reliefUl carstic;
- munii vulcanici din vestul Carpailor Orientali, de la nord spre sud, preciznd, pentru cei m ai nali
dintre acetia, valoarea altitudinii maxime;
- cea mai veche subunitate de relief;
- subunitatea de relief caracterizat printr-un mozaic petrografic;
- unitatea de relief unde stratele de roci prezint boltiri sub forma domurilor gazeifere;
- dou subuniti de relief unde sunt firecvente alunecrile de teren;
- cea mai ntins depresiune intramontan;
- vrfurile de peste 2500 m din Carpaii Meridionali, de la vest spre est, subliniindu-1 pe cel mai nalt;
- trei caracteristici ale reliefului;
-principalele depresiuni intramontane din Carpaii Orientali, ncepnd cu cele din Carpaii Maramureului
i ai Bucovinei i terminnd cu cele din Carpaii Curburii;
- un argument care s susin afirmaia: Cele mai mari nlimi din Carpaii Orientali se afl n irul central;
- trei caracteristici ale:
a. Carpailor Orientali;
b. Carpailor Meridionali;
c. Carpailor Occidentali.
- depresiunile intramontane din Carpaii Meridionali, subliniind cu o linie continu depresiunea
intramontan format ntre Tumu Rou i Cozia;
- dou exemple de forme de relief care aparin reliefului glaciar i notai factorul care a dus la formarea
acestor forme de relief.
I B. Explicai formarea celei mai noi uniti de relief din Romnia.
I . Pe harta de mai jos sunt reprezentate, prin numere, uniti i subuniti de relief. Notai n dreptul
^ Im m e re lo r de mai jos denumirea corespunztoare.
Uniti i subuniti de relief

1
2
3
4
5
6
7
8
9

.
.
.
.
.
.
.
.

10
11

12

14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25

13

Clima (factorii genetici, elementele climatice, regionarea climatic)


I. Completai spaiile libere din propoziiile de mai jos cu informaia corect:
1. Europa, datorit poziiei latitudinale, are, n cea mai mare parte, un c lim a t...
2. Izotermele sunt linii care unesc puncte cu aceeai valoare a ...
3. Verile calde i secetoase i iernile blnde i umede sunt specifice clim atului... al Europei.
4. Climatul mai blnd de pe rmurile nord-vestice ale Europei se datoreaz influenei ...
5. Ceaa este un fenomen climatic prezent mai ales n partea de ... a Europei.
6. Diferena dintre temperatura medie a lunii celei mai calde i cea a lunii celei mai reci o reprezint ...
7. Etajarea n nlime a temperaturii i a precipitaiilor este determinat de ...
8. Temperatura medie anual scade n Romnia dinspre ... spre ...
9. Minima absolut s-a nregistrat, n ara noastr, n Depresiunea ...
10. In Obcinile Bucovinei i Podiul Sucevei ptrund influene climatice ...
11. In Romnia, vnturile puternice i temperaturile medii anuale negative caracterizeaz etajul climatic ...
12. Vntul cald i uscat care coboar primvara devreme dinspre Grupa Fgra spre depresiunea cu
acelai nume se numete ...
13. Pe litoralul Romniei bat vnturi periodice numite ...
14. In Romnia, valori pozitive ale temperaturilor medii ale lunii ianuarie de +0,3C se ntlnesc doar n
unitatea de relief numit ...
15. In Romnia, temperaturile medii anuale de 6-8C corespund etajului climatic a l ....
16. Influene climatice pontice se resimt n partea ... a Romniei.
17. In partea de sud-vest a Romniei, bate vntul n u m it...
18. Teritoriul rii noastre este afectat predominant de circulaia maselor de aer ...
19. n Romnia, temperatura medie a celei mai calde luni din an are valori, n etajul cmpiei, cuprinse
ntre 20C i ...
20. Vntul geros care bate, iama, dinspre estul continentului spre Romnia se numete ...
21. Diferena de latitudine dintre sudul i nordul Romniei determin o scdere a temperaturii medii
anuale, de la sud la nord, cu cca ...
22. Faptul c n Romnia valoarea precipitaiilor medii anuale este mai mare, iar amplitudinea termic
anual este mai mic dect n estul extrem al Europei determin caracterul... al climatului continental.
23. Vnturile de vest influeneaz climatul rii noastre mai ales prin reg im u l...
24. In Romnia, cea mai rece lun din an este luna ..., iar cea mai cald ...
25. Temperatura medie anual din Romnia are valori de cca ...

n . O itii cu atenie afirm aiile de m ai jos i n cercu ii litera co resp un zto are r sp u n su lu i corect:

1. Clima specific vestului Europei este cea:


a. temperat continental;
b. mediteranean;
c. temperat oceanic;
d. subpolar.
2. Efectul de foehn determin:
a. rcirea aerului;
b. precipitaii bogate;
c. nclzirea aerului;
d. creterea umezelii aerului.
3. Nuanele de ariditate ale climei se ntlnesc, n cadrul continentului european, n partea sa:
a. sudic;
b. estic;
c. vestic;
d. nordic.
4. Clima temperat oceanic este predominant n peninsula:
a. Balcanic;
b. lutlanda;
c. Italic;
d. Iberic.
5. n Europa, valoarea radiaiei solare scade:
a. de la sud spre nord;
b. de la nord spre sud;
c. de la est spre vest;
d. de la vest spre est.
6. Inversiunile termice sunt specifice:
a. depresiunilor intramontane;
b. depresiunilor g o lf;
c. depresiunilor intracolinare;
d. litoralului.
7. n Spania, cea mai secetoas regiune se afl situat n:
a. sud;
b. est;
c. vest;
d. centru.
8. n Germania, este un climat blnd, de adpost, n:
a. Munii Alpi;
b. Valea Rinului;
c. Podiul Bavariei;
d. Cmpia Germaniei.
9. Curentul Atlanticului de Nord influeneaz climatul din vestul Europei, determinnd aici:
a. mblnzirea climatului;
b. scderea cantitilor de precipitaii;
c. scderea temperaturilor iama;
d. asprirea climatului.
10. Amplitudinile termice mari ntre lunile extreme sunt specifice climatului:
a. mediteranean;
b. temperat oceanic;
c. temperat continental excesiv;
d. rece.
11. Precipitaiile predominant sub form de ninsoare sunt specifice Europei:
a. Sudice;
b. Sud-Vestice;
c. Vestice;
d. Nordice.
12. Cea mai mare temperatur, din Romnia, a fost nregistrat n:
a. Cmpia de Vest;
b. Delta Dunrii;
c. Cmpia Moldovei;
d. Cmpia Romn.
13. Valorile temperaturii medii anuale de peste 11 C (cele mai ridicate din Romnia) sunt specifice:
a. sudului Cmpiei Romne, Podiului Dobrogei, Deltei Dunrii;
b. nordului Cmpiei de Vest, Cmpiei Romne, Podiului Dobrogei;
c. Podiului Getic, Cmpiei Romne, Podiului Dobrogei;
d. Cmpiei Romne, Cmpiei Moldovei, Podiului Transilvaniei.
14. Dintre unitile de mai jos, cea mai cobort temperatur medie anual caracterizeaz:
a. Podiul Getic;
b. Podiul Sucevei;
c. Podiul Mehedini;
d. Podiul Somean.
15. Au i climat alpin Munii:
a. Retezat;
b. Apuseni;
c. Ciucului;
d. Semenic.
16. Zilele tropicale sunt zile cu temperaturi maxime de:
a. 30C;
b. 20C;
c. peste 30C;
d. 25'^C.
17. Cea mai mare amplitudine termic anual de pe teritoriul rii noastre se ntlnete n:
a. Carpaii Meridionali;
b. Podiul Mehedini;
c. Cmpia Brganului;
d. Cmpia de Vest.
18. Dintre unitile de relief de mai jos, cele mai mari cantiti de precipitaii cad n:
a. Munii Apuseni;
b. Cmpia de Vest;
c. Carpaii Moldo-Transilvani; d. Delta Dunrii.
19. Cele mai mici cantiti de precipitaii sunt specifice:
a. Podiului Dobrogei; b. Cmpiei Moldovei;
c. Deltei Dunrii;
d. Cmpiei de Vest.

20. Climatul cu influene submediteraneene caracterizeaz:


a estul Romniei;
b. sud-vestul Romniei; c. sud-estul Romniei;
d. vestul Romniei.
21. Iniluenele climatice oceanice sunt predominante n:
a. Munii Apuseni, Dealurile de Vest, Cmpia de Vest, Delta Dunrii;
b. Dealurile de Vest, Cmpia de Vest, Munii Banatului, litoral;
c. Munii Apuseni, Subcarpaii, Podiul Getic, Podiul Mehedini;
Dealurile de Vest, Cmpia de Vest, Munii Apuseni, Depresiunea colinar a Transilvaniei.
22. 1 emperatura maxim absolut, n Romnia, a fost nregistrat lng:
a. Brao^v, ^
b. Cluj-Napoca;
c. Brila;
d. Constana.
5. La noi m ara cantitatea medie anual de precipitaii scade:
a. de la vest spre est i cu scderea altitudinii;
b. de la est spre vest i cu creterea altitudiniic de la sud spre nord i cu scderea altitudinii;
d. de la nord spre sud i cu scderea altitudinii
24. Aversele reprezint:
a. vnturi reci;
durat;
c. ploi toreniale;
d. ninsori slabe.
25. Sunt considerai factori genetici ai climatului Romniei:
a. relieful i temperatura aerului;
b. precipitaiile i M area Neagr;
c^ temperatura minim absolut i Delta Dunrii; d. poziia geografic i relieful.
26. Prezena Mrii Negre n sud-estul Romniei determin:
a. o accentuare a vnturilor de vest n ntreaga ar;
b. nuane de continentalism accentuat;
c. o moderare a caracteristicilor climatului n apropiere;
d. creterea accentuat a cantitii de precipitaii.
27. Foehnul este prezent n:
a. depresiunile intramontane i Munii Parng;
b. Subcarpaii Curburii i sud-vestul Depresiunii colinare a Transilvanieic. Subcarpaii Getici i Podiul Moldovei;
d. Munii Retezat i vestul M unilor Apuseni.
28. O consecin a prezenei circulaiei maselor de aer nordice i nord-estice n Romnia este*
a. lipsa precipitaiilor;
b. creterea brusc a temperaturii aerului;
c. scderea temperaturii aerului;
d. prezena inversiunilor termice n regiunile de cmpie.
HI. Rspundei, pe scurt, la fiecare dintre urmtoarele cerine:
1. Definii termenii: continentalism termic, radiaie solar i zonalitate climatic.
2. Referitor la rile europene, precizai:
a. dou ri cu climat predominant mediteranean;
b. dou ri din Europa cu climat predominant temperat oceanic;
c. o ar din Europa cu climat predominant temperat continental excesiv;
d. o ara din Europa cu climat temperat continental moderat de tranziie;'
e. o ar din Europa unde este prezent i climatul rece.
3. Precizai:
a. cinci factori care determin i influeneaz clima Europei;
b. elementele climatice principale;
c. valoarea medie a temperaturii medii anuale pentru cea mai nou unitate de relief din Romnia*
d. valoarea medie a temperaturii lunii iulie, n sudul celei mai mari tri din Peninsula Iberic
4. Comparai, sub aspect climatic:
a. Belgia i Romnia, preciznd dou asemnri i trei deosebiri;
b. Italia i Romnia, preciznd dou deosebiri;
c. Finlanda i Romnia, preciznd trei deosebiri i o asemnare;

d. Cmpia de Vest i Cmpia Romn, identificnd trei deosebiri i dou asemnri.


Asemnrile i deosebirile se pot referi la oricare dintre urmtoarele aspecte: influene climatice,
temperatura medie (anual, a lunii iulie, a lunii ianuarie), valori ale precipitaiilor medii (anuale, a
iernii, a verii), amplitudini termice, etaje climatice, vnturi, umiditate etc.
5. Alctuii:
a. un text coerent i corect din punct de vedere geografic (de cca cinci rnduri), n care s caracterizai
climatul alpin (cu precizarea denumirii unor ri n care este prezent acest etaj climatic);
b. un text coerent i corect din punct de vedere geografic, n care s precizai influena unei trepte de
relief (la alegere ntre treapta cmpiilor, treapta dealurilor i podiurilor i treapta munilor) asupra
climatului Romniei. Aducei cel puin dou argumente n acest sens.
6. Precizai denumirea a dou state europene n care este prezent climatul alpin.
7. Se d afirmaia: In Romnia, relieful nu influeneaz distribuia temperaturii i a precipitaiilor.
Aducei dou argumente care s contrazic aceast afirmaie.
8. Caracterizai:
a. climatul temperat continental excesiv;
b. climatul Regatului Unit;
c. climatul Carpailor Meridionali.
9. Explicai modul n care climatul influeneaz regimul hidrologic al rurilor n:
a. Europa Sudic;
b. Europa Nordic;
c. Europa Vestic.

Hidrografia - aspecte generale. Dunrea i Marea Neagr


L Completai spaiile libere din propoziiile de mai jos cu informaia corect:
1. Fluviul Elba izvorte de pe teritoriul statului ...
2. Cea mai mare ap curgtoare care se vars n M area Neagr se numete ...
3. Fluviul Volga formeaz la vrsare o ...
4. Cel mai important fluviu din nordul Italiei poart denumirea de ...
5. Din lungimea total de 2860 km a fluviului Dunrea, traverseaz Romnia sau este lim itrof teritoriului
acesteia un sector cu o lungime de ...
6. Dintte capitalele sttbtute de Dunre, cea mai apropiat de izvoarele acestui fluviu are denumirea de ...
7. Prin intermediul canalului Dunre-Main-Rin, Dunrea leag M area Neagr de M area ...
8. Criul Repede, Criul Negru, Criul Alb se unesc ntr-un singur Cri pe teritoriul sta tu lu i...
9. Someul este format din unirea Someului Mare i a Someului Mic n localitatea ...
10. Ultima unitate de relief strbtut de Mure pe teritoriul Romniei se numete ...
11. n Depresiunea colinar a Transilvaniei, rul Some strbate subunitatea de relief denumit ...
12. Rul Barcu face parte din bazinul hidrografic a l ...
13. Rul Arge izvorte din M u n ii...
14. Singurul lac vulcanic de la noi din ar se numete ...
15. Ca mod de formare, Lacul Rou este un lac ...
16. Rul Casimcea se vars n L a c u l...
17. Marea Neagr este o mare de tip ...
n . Citii cu atenie afirmaiile de mai jos i ncercuii litera corespunztoare rspunsului corect:
1. Cel mai mare fluviu al Europei, ca debit i lungime, este fluviul:
a. Dunrea;
b. Rin;
c. Nil;
d. Volga.
2. Lacurile Ladoga i Onega sunt, din punct de vedere al modului de formare, lacuri:
a. vulcanice;
b. tectonice;
c. glaciare;
d. de baraj natural.

3. Rurile care aparin Europei Mediteraneene:


a. au debite mari tot timpul anului;
b. nghea iama;
c. au debite mari iam a i mici vara;
d. au debite mici iam a i mari vara.
4. Reprezint o afirmaie corect:
a. Fluviile din vestul Europei formeaz, la vrsare, estuare;
b. Fluviile din vestul Europei formeaz, la vrsare, delte;
c. Tamisa este cel mai mare ru din vestul Europei;
d. Toate rurile din Frana se vars n Oceanul Atlantic.
5. Aparin Europei Centrale fluviile:
a. Rin, Elba, Ebro, Dunrea;
b. Elba, Dunrea, Vistula, Oder;
c. Rin, Vistula, Volga, Ron;
d. Ron, Peciora, Elba, Oder.
6. Se desfoar pe teritoriul Ungariei lacul:
a. Balaton;
b. Maggiore;
c. Boden;
d. Garda,
7. Dunrea izvorte din munii:
a. Carpai;
b. Pdurea Craiului; c. Pdurea Neagr;
d. Pirinei.
8. Formeaz la vrsare o delt fluviul;
a. Tamisa;
b. Tibru;
c. Sena;
d. Loire,
9. N u este amenajat, din punct de vedere hidroenergetic, rul:
a. Mure;
b. Olt;
c. Bistria;
d. Arge,
10. N u are izvoare n regiunea muntoas rul:
a. Teleorman;
b. Olt;
c. Mure;
d. Bega.
11. N u izvorte din Romnia rul:
iret;
b. Casimcea;
c. Some;
d. Mure.
12. Bara de la Sulina reprezint:
a. o rezervaie tiinific;
b. un dig constm it de om perpendicular pe direcia de curgere a braului;
c. aluviuni depuse la vrsarea braului Sulina n Marea Neagr;
d. o lagun.
13. N u se vars direct n Dunre rul:
a. Olte;
b. Ialomia;
c. Arge;
d. Prut.
14. Lacul Rou s-a format prin bararea n anul 1837 a rului:
a. Bistria;
b. Trotu;
c. Some;
d. Bicaz.
15. Lacul Vidram a fost amplasat pe rul:
a. Lotm;
b. Arge;
c. Jiu;
d. Olte.
16. Lotru este afiuent al rului:
Ot;
b. Jiu;
c. Arge;
d. Ialomia,
17. Lacul M angalia este cunoscut ca avnd:
a. nmoluri curative;
b. ape sulfuroase;
c. ape termale;
d. ape de adncime,
18. Are ap dulce lacul:
a.R azim ;
b. Sinoe;
c. Ursu;
d. Siutghiol.
19. Este amenajat, din punct de vedere hidroenergetic, rul:
ul:
Olt;
b. Teleorman;
c. Mure;
d. Casimcea.
20. Pe rul Prut a fost amenajat lacul:
a. Stnca Costeti;
b. Izvoml Muntelui; c. Cefa;
d. Ocnele Mari.
21. Cel mai ntins lac natural din Romnia reprezint:
a. un liman maritim;
b. o lagun;
c. un liman fluvial;
d. un iaz.
22. Lacul Glcescu se afl n munii:
a. Fgra;
b. Bucegi;
c. Parng;
d. Retezat,
23. Lacul Izvorul Muntelui este amplasat pe rul:
a. Bistria;
b. Olt;
c. Someul Mare;
d. Trotu.

24. Sunt lacuri naturale;


a. Vroaia, Cotiui, Mostitea, Vidra;
b. Siutghiol, Cldruani, Ostrovu Mare, Floreasca;
c. Mangalia, Cefa, Taaul, Izvorul Muntelui;
d. Sinoe, Rou, Taaul, Sf. Ana.
25. Cel mai ntins lac glaciar din Romnia este lacul:
a. Znoaga;
b. Bucura;
c. Iezer;

d. Lala.

p i . Rspundei, pe scurt, la fiecare dintre urmtoarele cerine:


1. Pe harta de mai jos sunt reprezentate, prin cifre de la 1 la 25, principalele ruri ale Europei. Notai n
dreptul fiecrei cifre de mai jos denumirea rului corespunztor.

prin cifre de la 1 la 35. principalele ruri ale Romniei. Notati n


dreptul liecarei cifre de mai jos denumirea rului corespunztor

3. Creai corespondena dintre oraele-capital din Europa, ordonate n coloana A, i rurile care le
traverseaza, ordonate n coloana B:
A
B
Kiev
Tamisa
Londra
Loire
Paris
Sena
Praga
Tibm
Roma
Nistru
Varovia
Dunrea
Viena
Vistula
Nipru
VItava

4. Creai corespondena ntre oraele din Romnia, ordonate n coloana A, i rurile care le traverseaz,
ordonate n coloana B:
A
B
Bucureti
Olt
Arad
Someul Mic
Rmnicu-Vlcea
Some
Cluj-Napoca
Arge
Slobozia
Dmbovia
Piatra-Neam
Dunrea
Vaslui
Trnava Mare
Satu Mare
Bistria
k
Piteti
Mure

Galai
Ialomia
H
Oradea
Brlad
H
Craiova
Bahlui
Ploieti
Jiu
lai
Teleajen
H
Prut
^ E x p lic a i;
Variaia debitelor rurilor din Europa Mediteranean, n funcie de anotimp.
b. Existena unei reele hidrografice bogate n Europa Vestic.
c. Formarea estuarelor n cazul rurilor care se vars n Oceanul Atlantic sau mrile limitrofe acestuia
i a deltelor n cazul rurilor care se vars n M area Mediteran, M area Neagr i Marea Caspic.
d. De ce nu este posibil utilizarea din punct de vedere energetic a tuturor rurilor din Europa.
e. Debitul mare al iretului comparativ cu cel al Prutului.
f. Existena celor dou straturi cu salinitate diferit din M area Neagr.
6. Prezentai importana: a. Dunrii i b. Mrii Negre, din punct de vedere economic.
7. Comparai:
a. Frana i Italia, preciznd o asemnare i dou deosebiri referitoare la hidrografia acestora. V
putei referi la oricare dintre urmtoarele: densitatea reelei hidrografice, debitul rurilor, lungimea
rurilor, tipuri de lacuri etc.
b. Podiul Dobrogei cu Depresiunea colinar a Transilvaniei, preciznd dou deosebiri referitoare la
hidrografia acestora. V putei referi la oricare dintre urmtoarele: densitatea reelei hidrografice,
debitul rurilor, lungimea rurilor, tipuri de lacuri etc.
8. Demonstrai pe scurt influena reliefului Cmpiei Romne asupra rurilor care o strbat.

nveliul biopedogeografic
L Completai spaiile libere din propoziiile de mai jos cu informaia corect:
i 1. n sud-estul continentului, de la Dunre la Munii Ural, predomin vegetaia de
2. Cernoziomurile fac parte din clasa solurilor numite ...
3. Principala nsuire a solului o reprezint ...
4. Pdurea de conifere din nordul Europei se mai numete i ...
5. Maquis-ul reprezint o asociaie vegetal specific clim atului...
6. Turbriile sunt caracteristice pdurilor de ...
7. n ara noastr, zona alpin se ntlnete la altitudini mai mari de ...
8. Cel mai jos etaj al zonei de pdure l reprezint e ta ju l...
9. Dintre speciile de conifere de la noi din ar, rspndirea cea mai mare o are ...

II. Citii cu atenie afirmaiile de mai jos i ncercuii litera corespunztoare rspunsului corect:
1. In Europa, zonele biopedogeografice au o dispunere:
a. altitudinal;
b. latitudinal;
c. longitudinal;
d. concentric.
2. Tundra este ntlnit n Europa n partea sa:
a. sudic;
b. nord-vestic;
c. estic;
d. nord-estic.
3. Spodosolurile se ntlnesc sub pduri de:
a. stejar;
b. fag;
c. conifere;
d. stejar de plut,
4. Sudul continentului este caracterizat prin prezena vegetaiei:
a. mediteraneene;
b. de tundr;
c. de step;
d. de taiga,
5. Stejarul de plut este specific:
a. Portugaliei;
b. Franei;
c. Rusiei;
d. Norvegiei,
6. Vegetaia arbustiv, de tip maquis, este prezent n statul:
a. Ungaria;
b. Spania;
c. Suedia;
d. M area Britanic,
7. Formaiunea vegetal specific Europei Nordice este:
a. taigaua;
b. tundra;
c. stepa;
d. maquis-ul.
8. Constituie o afirmaie adevrat referitoare la rspndirea stepei n Europa:
a. Stepa tipic are aspectul unei benzi continui, din Brgan pn la Marea Caspic;
b. Stepa Europei se caracterizeaz prin vegetaie ierboas dezvoltat pe soluri din clasa cambisolurilor;
c. Taigaua european se ntinde din Scandinavia pn la M unii Ural;
d. Pe munii nali exist o vegetaie etajat.
9. Molisolurile se formeaz pe:
a. isturi cristaline;
b. roci moi;
c. granit;
d. isturi verzi.
10. Mistreul, lupul, cprioara sunt specii faunistice specifice:
a. pdurilor de foioase;
b. pdurilor de conifere;
c. stepei i silvostepei;
d. zonei alpine.
11. Principalul factor de care depinde rspndirea faunei este:
a. vegetaia;
b. solul;
c. vnturile de vest;
d. rurile.
12. Solurile specifice pdurilor de foioase sunt:
a. cernoziomurile i solurile brune acide;
b. solurile brune acide i solurile blane dobrogene;
c. solurile brune i brun-rocate;
d. podzolurile i solurile brun-rocate.
13. Animalele care coboar din zona pdurii n zona stepei sunt:
a. vulpea i lupul;
b. cerbul i rsul;
c. mistreul i ursul brun;
d. vulpea i capra neagr.
14. Zonele de vegetaie ale Romniei sunt cuprinse ntre limitele:
a. zona stepei pn la cca 500 m, zona pdurilor ntre 500 m i 1800 m, zona alpin la peste 1800 m;
b. zona stepei pn la cca 200 m, zona pdurilor ntre 200 m i 1800 m, zona alpin la peste 1800 m';
c. zona stepei pn la cca 200 m, zona pdurilor ntre 200 m i 500 m, zona alpin la peste 500 m;
d. zona stepei pn la cca 800 m, zona pdurilor ntre 800 m i 1800 m, zona alpin la peste 1800 m.
15. Zona alpin lipsete din munii:
a. Retezat;
b. Rodnei;.
c. Banatului;
d. Fgra.
16. In Romnia, stepa propriu-zis ocup:
a. Cmpia de Vest;
b. Cmpia Brganului;
c. Cmpia Transilvaniei;
d. Cmpia Moldovei.
17. Solurile brune i brune acide aparin clasei:
a. spodosolurilor;
b. argiluvisolurilor;
c. molisolurilor;
d. cambisolurilor.
18. Vegetaia luncilor face parte din:
a. etajul fagului;
b. vegetaia azonal;
c. vegetaia mediteranean;
d. etajul silvostepei.

19. Lipsa pdurilor din zona stepei se datoreaz;


a. vnturilor puternice;
b. precipitaiilor insuficiente;
c. temperaturilor ridicate;
d. solurilor.
20. n Podiul Dobrogei lipsete etajul:
a. stepei;
b. silvostepei;
c. stejarului;
d. fagului.
21. La noi n ar, argiluvisolurile sunt soluri specifice etajului:
a. de step i silvostep;
b. pdurilor de stejar;
c. alpin i subalpin;
d. pdurilor de conifere.
I . Rspundei, pe scurt, la flecare dintre urmtoarele cerine:
1. Enumerai trei ri din Europa n care este prezent zona stepei.
2. Explicai:
a. importana vegetaiei pentru faun;
b. lipsa pdurilor din zona alpin;
c. legtura care exist ntre vegetaie i soluri;
d. lipsa pdurilor din zona stepei;
e. prezena n sud-vestul Romniei a vegetaiei submediteraneene;
f. cauzele care determin etajarea vegetaiei n Romnia.
3. Comparai vegetaia Romniei cu vegetaia Italiei, identificnd dou asemnri i dou deosebiri.
4. Comparai Carpaii Orientali cu M unii Banatului, preciznd trei deosebiri i o asemnare referitoare la
nveliul biopedogeografic.
5. Subliniai, din lista de mai jos, acei termeni care se refer la nveliul de soi:
biogeografic, fertilitate, pedogenez, taiga, argiluvisol, terra rosa, cernoziom, tundr, humus, maquis.
6. Enumerai esenele lemnoase specifice pdurilor de foioase din Europa.
7. Se dau urmtoarele specii faunistice: iepurele, vulpea, cerbul, ursul brun, lupul, prepelia, cocoul de
munte, cprioara, rsul. Subliniai animalele specifice etajului de vegetaie al coniferelor.
8. Menionai:
a. dou zone de vegetaie din Podiul Moldovei;
b. dou tipuri de sol specifice Subcarpailor.
9. Selectai, din lista de mai jos, termenii care se refer la tipurile de sol specifice regiunilor de cmpie i
dealuri joase din Romnia: roci moi, cernoziomuri, podzol. Umane, brune, blane dobrogene, roci dure,
brune acide, argile, cenuii.

Resursele naturale
I- Citii cu atenie afirmaiile de mai jos i ncercuii litera corespunztoare rspunsului corect:
1. Componenta predominant a fondului funciar din Europa Nordic o constituie:
a. terenurile srturoase;
b. pdurile;
c. punile naturale;
d. faneele.
2. Sunt ri care exploateaz, la scar larg, resursele piscicole;
a. Romnia, Norvegia, Cehia;
b. Islanda, Norvegia, Irlanda;
c. Islanda, Grecia, Ungaria;
d. M area Britanic, Suedia, Austria.
3. Principalele amenajri hidroenergetice se afl pe:
a. Volga, Dunre, Rin, Don;
b. Dunre, Rin, Ron, Sena;
c. Volga, Loire, Tamisa, Ron;
d. Don, Dunre, Dvina de Vest.
4. Constituie o afirmaie adevrat;
a. pdurile ocup cca 1/2 din suprafaa Europei;
b. n estul Europei, terenurile arabile dein cca 1/2 din suprafaa total;
c. n nord-estul Europei exist puine suprafee mpdurite;
d. n nordul Europei lipsesc punile naturale.

5. Donek i Silezia constituie:


a. zone de exploatare a petrolului;
b. bazinele tradiionale de exploatare a crbunelui inferior;
c. bazinele tradiionale de exploatare a huilei;
d. areale cu zcminte de minereu de fier.
6. Areale tradiionale de exploatare a minereului de fier sunt prezente n:
a. Federaia Rus, Ucraina, Suedia;
b. Norvegia, Finlanda, Spania;
c. Italia, Ucraina, Polonia;
d. Grecia, Polonia, Ucraina.
7. Principalele trei areale din Europa, n care sunt cantonate resursele de petrol, sunt:
a. Platforma continental a Mrii Negre, Platforma continental a Mrii Nordului i Bazinul Parizian;
b. Cmpia Panonica, bazinul Donbas, bazinul Ruhr, Cmpia Precaspic;
c. Silezia, Munii Ural, Platforma continental a Mrii Negre;
d. Platforma continental a Mrii Nordului, zona VolgaUral i Cmpia Precaspic.
8. Constituie o afirmaie fals:
a. zcmintele de potasiu i sulf ale Europei sunt semnificative la nivel mondial;
b. bazinul carbonifer Donbas este situat n Ucraina;
c. resursele scoarei terestre cuprind resurse energetice, resurse minerale i roci de construcie;
d. nvehul de sol al Europei, pe cea mai mare ntindere, nu este favorabil practicrii agriculturii.
9. Energia geotermal este valorificat n statul:
a. Finlanda;
b. Islanda;
c. Itaha;
d. Frana.
10. Resurse nsemnate de lignit sunt deinute de statul numit:
a. Grecia;
b. Germania;
c. Romnia;
d. Ungaria.
11. Principala resurs natural a Elveiei este:
a. huila;
b. petrolul;
c. minereul de fier;
d. apele curgtoare.
12. Belarus are rezerve nsemnate de:
turb;
b. uraniu;
c. minereu de fier;
d. diamante.
13. Principalele resurse naturale ale Ucrainei sunt:
a. uraniul i minereul de fier;
b. minereurile auro-argentifere i lignitul;
c. huila i minereul de fier;
d. pdurile i gazul metan.
14. Cel mai bogat stat european, n resurse de gaze naturale, este;
a. Federaia Rus;
b. Frana;
c. Italia;
d. Luxemburg.
15. Principala resurs natural a Romniei o constituie:
a. minereul de fier;
b. terenul arabil;
c. crbunii;
d. punile.
16. Constituie o afirmaie fals:
a. suprafeele ocupate cu terenurile arabile, ale rii noastre, se afl ntr-un proces de diminuare cauzE
de degradarea terenurilor i de extensiunea altor utilizri;
b. suprafaa forestier a rii noastre se afl ntr-o diminuare accentuat;
c. resursele de crbuni ale rii noastre au o structur intern deficitar;
d. ara noastr deine resurse nsemnate, la nivel mondial, de petrol i gaze naturale.
17. Principala regiune de exploatare a huilei, din Romnia, o constituie:
a. bazinul MotruRovinari;
b. bazinul Petroani;
c. zona Videle;
d. zona Barcului.
18. Principala resurs energetic a rii noastre o constituie:
a. lignitul;
b. petrolul;
c. gazele naturale;
d. huila.
19. Principala zon de exploatare a lignitului, din Romnia, este:
a. bazinul M otru-Rovinari;
b. bazinul Petroani;
c. bazinul Comneti;
d. bazinul Ruhr.
20. In Romnia, gazul metan se exploateaz n:
a. Podiul Getic;
b. Dealurile de Vest;
c. Podiul Transilvaniei; d. Subcarpaii Curburii.
21. Romnia este un important productor la nivel mondial n ceea ce privete resursele de:
sare;
b. petrol;
c. uraniu;
d. minereu de fier.

Rspundei, pe scurt, la urmtoarele cerine:


1. Clasificai resursele naturale n raport cu urmtoarele criterii:
a. criteriul posibilitii de regenerare a acestora;
b. criteriul apartenenei resurselor n cadrul fiecrei geosfere;
c. criteriul modului de folosin;
d. criteriul locului de exploatare i posibilitilor de transport;
e. criteriul durabilitii;
f criteriul valorificrii economice;
g. criteriul poziiei lor i apartenena la elementele mediului geografic.
2. Definii termenii:
a. minereuri complexe;
b. huil;
c. fond funciar;
d. hidroenergie.
3. Comparai:
a. Suedia cu Ucraina, preciznd o asemnare i o deosebire referitoare la resursele naturale;
b. Frana i Romnia, preciznd o asemnare i dou deosebiri referitoare la resursele naturale;
c. Cmpia Romn i Carpaii Meridionali, preciznd trei deosebiri i o asemnare referitoare la
resursele naturale.

Elemente de geografie uman ale Europei i ale Romniei


rta politic a Europei. Romnia ca stat al Europei,
ipulaia i caracteristicile ei geodemografice
Completai spaiile libere din propoziiile de mai jos cu informaia corect:
1. Statele sunt desprite ntre ele prin ...
2. Statul Europei Estice care are ieire la M area Neagr, exceptnd Ucraina, se numete ...
3. Italia are ieire, spre est, la Marea ...
4. Andorra se afl situat ntre Frana i ...
5. Este un stat mic n Europa Central s ta tu l...
6. Dintre statele foste iugoslave, exceptnd Serbia, nu are ieire la mare statul n u m it...
7. Statul Danemarca este aezat, n cea mai mare parte, n peninsula ...
8. Numrul de persoane vii nscute ntr-un an, raportat la numrul de locuitori, reprezint . . iar numrul
de decedai, raportat Ia numrul de locuitori, reprezint ...
9. Graficul care red structura populaiei pe grupe de vrst i sexe se numete ...
10. Diferena dintre natalitate i mortalitate se numete ...
11. Intre Germania i Belgia se afl situat s ta tu l...
12. Repartiia geografic a populaiei este reprezentat cu ajutorul h rii... populaiei.
13. Numrul de persoane nscute n acelai an poart denumirea de ...
14. Raportul dintre numrul populaiei i suprafa se numete ...
15. innd cont de mediul de via, n Romnia predomin populaia ...
16. Primele valori negative ale sporului natural n Romnia s-au nregistrat n a n u l...
17. Din punct de vedere al organizaiei administrativ-teritoriale, Romnia cuprinde un numr de ... de
judee i municipiul Bucureti.
18. Judeul cu cel mai mare numr de locuitori, din Romnia, dup municipiul Bucureti, este ju d e u l...
19. Dintre judeele Romniei, cea mai mare suprafa o are ju d e u l...
20. In Romnia, cea mai mare valoare a sporului natural s-a nregistrat n a n u l...
21. Dintre minoritile naionale din Romnia, cel mai mare procent l reprezint ...
22. Referitor la minoritile din Romnia, sunt originari din India i Pakistan ...
23. Secuii fac parte din cadrul populaiei...

24. Dintre provinciile istorice ale Romniei, cel mai mare procent al populaiei romneti l are
mai m ic ...
^
y

iar ce

25. Procentul populaiei rurale de la noi din ar a fost egalat de cel al populaiei urbane n anul
26. In ceea ce privete structura confesional a populaiei din Romnia, cel mai mare procent l deine
populaia de religie ...
27. Dintre minoritile naionale din Romnia, reprezentate de maghiari, germani i rromi, cel mai mic
procent revine ...
28. Cei mai muli etnici romni din afara granielor Romniei se afl pe teritoriul Ucrainei i ...
29. Cel mai vechi ora de pe teritoriul Romniei s-a numit
II. Q tii cu atenie afirmaiile de mai jos i ncercuii litera corespunztoare rspunsului corect1. Sunt state peninsulare:
a. Spanm, Danemarca, Belgia;
b. Scandinavia, Polonia, Italia;
c. Grecia, Norvegia, Danemarca;
d. Spania, Italia, Slovenia.
2. Aparin Europei Mediteraneene statele:
a. Frana, Italia, Grecia;
b. Grecia, Spania, Portugalia;
c. Portugalia, Italia, Austria;
d. Bulgaria, Albania, Elveia.
3. Cel mai mare stat, ca suprafa, din Europa Central este:
a Germania;
b. Polonia;
c. Rusia;
d. Romnia.
4. Cel mai mare stat din Europa, ca numr de locuitori, dup Germania, este:
- c
5. bste stat insular:

Ucraina;

d. Polonia.

a. Grecia;
b. Islanda;
c. Danemarca;
d. Estonia,
o. bunt state mici ale Europei:
a. Andorra, San Marino, Vatican, Malta, Liechtenstein;
b. San Marino, Andorra, Malta, Slovenia, Vatican;
c. Andorra, Olanda, Vatican, Malta, Liechtenstein;
d. Vatican, Malta, Liechtenstein, San Marino, Belgia.
7. Referitor la statele mici ale Europei, cea mai veche organizaie statal de tip republican o reprezinta. San Marino;
b. Vatican;
c. Andorra;
d. Malta.
8. Reprezint o afirmaie adevrat:
a. Hrile politice sunt definitive;
b. Niciun stat al Europei nu se ntinde pe dou continente;
c. Toate statele europene au ieire la mare;
d. Dup 1990 i pn n prezent harta Europei a suferit modificri, numrul statelor europene crescnd
y. In Europa, populaia cuprins n sectorul teriar de activitate este predominant n:
a. Europa Estic;
b. rile fost socialiste;
1n n
Central i Vestic;
d. Europa Central i Estic.
10. Populaia actual a Europei este de aproximativ:
a. 700 milioane de locuitori;
b. 500 milioane de locuitori;
c^ 100 milioane de locuitori;
d. 600 milioane de locuitori.
11. Statele europene independente, provenite din URSS, sunt:
a. Federaia Rus, Ucraina, Azerbaidjan, Republica Moldova, Estonia, Letonia, Lituania;
r
^
Belarus, Republica Moldova, Estonia, Letonia, Lituania;
c. Federaia Rus, Ucraina, Belarus, Armenia, Estonia, Letonia, Lituania;
d Federaia Rus, Georgia, Belarus, Republica Moldova, Estonia, Letonia, Lituania.
12. Prin dezmembrarea Iugoslaviei, au aprut statele:
a. Serbia i Muntenegru, Croaia, Bosnia i Heregovina, Macedonia, Slovenia;
b. Serbia i Muntenegru, Albania, Bosnia i Heregovina, Macedonia, S lo v en ii
c. Serbia i Muntenegru, Croaia, Bosnia i Heregovina, Bulgaria, Slovenia;
d. Serbia i Muntenegru, Croaia, Bosnia i Heregovina, Macedonia, Republica Moldova.

13. Sunt ri europene care au i teritorii extraeuropene, care sunt dependente de acestea:
a. Germania, Olanda, Regatul Unit, Danemarca; b. Frana, Belgia, Regatul Unit, Danemarca;
c. Frana, Olanda, Grecia, Danemarca;
d. Frana, Olanda, Regatul Unit, Danemarca.
14. Sunt state eurasiatice statele:
a. Frana i Federaia Rus;
b. Republica Moldova i Turcia;
c. Ucraina i Federaia Rus;
d. Turcia i Federaia Rus.
15. Europa se afl ntr-un proces:
a. de ntinerire a populaiei;
b. de mbtrnire a populaiei;
c. de cretere rapid a populaiei;
d. de scdere brusc a valorii populaiei urbane.
16. Cea mai mare densitate a populaiei dintre rile de mai jos este n:
a. Rusia;
b. Olanda;
c. Albania;
d. Islanda.
17. Dintre regiunile de mai jos, cea mai mare densitate a populaiei se ntlnete n:
a. Munii Alpi;
b. Podiul Meseta;
c. Valea Ronului;
d. Valea Rinului.
18. Cea mai redus densitate a populaiei dintre rile de mai jos este n:
a. Norvegia;
b. Italia;
c. Germania;
d. Belgia.
19. Populaia care este implicat ntr-o anumit activitate economic i social face parte din categoria
populaiei:
a. active;
b. ocupate;
c. tinere;
d. pensionare.
20. omerii fac parte din categoria populaiei:
a. urbane;
b. ocupate;
c. active;
d. rurale.
21. Este un jude al Romniei situat n cea mai mare parte n cmpie judeul:
a. Harghita;
b. Ialomia;
c. Sibiu;
d. Prahova.
22. Reprezint o afirmaie adevrat, referitoare la un jude din vestul Romniei:
a. Judeul Covasna este situat predominant ntr-o regiune montan;
b. n judeul Prahova exist numeroase staiuni montane;
c. In judeul Bihor se ntlnesc toate cele trei trepte de relief;
d. Judeul Timi nu reprezint judeul cu cea mai mare suprafa din Romnia.
23. n Romnia, cea mai mic valoare a densitii populaiei se nregistreaz n:
a. Cmpia Romn;
b. Dealurile de Vest;
c. Delta Dunrii;
d. Podiul Dobrogei de Sud.
24. Spre deosebire de celelalte judee din Romnia, judeele Harghita i Covasna au:
a. cel mai mare numr de locuitori;
b. cea mai mare suprafa;
c. cel mai mic numr de unguri;
d. cel mai mare numr de secui.
25. La nceputul secolului XX, n Romnia predomina:
a. populaia maghiar;
b. populaia rural;
c. populaia urban;
d. populaia german.
26. Principala concentraie a populaiei romneti din afara granielor se afl:
a. la vest de grania cu Ungaria;
b. la est de Priit;
c. la sud de Dunre;
d. n Canada.
27. n Romnia, densitatea are valori sczute n:
a. Subcarpai;
b. Cmpia de Vest;
c. Carpaii Meridionali; d. Cmpia Moldovei.
28. n Transilvania, cea mai numeroas minoritate o reprezint:
a. vabii;
b. rromii;
c. maghiarii;
d. ttarii.
29. Cele mai mici valori ale densitii populaiei sunt n:
a. Podiul Getic;
b. Carpaii Meridionali; c. Dealurile de Vest;
d. Subcarpaii Moldovei.

n i. Rspundei, pe scurt, la urmtoarele cerine:


1. Referitor la Romnia, enumerai principalele momente n formarea statului.
2. Referitor la Europa, notai:
a. cinci state peninsulare;

b. cinci state cu ieire la mare, preciznd i marea la care au ieire fiecare, exceptnd pe cele insulai
l peninsulare ale Europei;
c. cinci monarhii;
d. trei state insulare;
e. un stat religios;
f. trei principate.
3. Definii termenii: antropic, stat federal, contingent, tranzitie demografic.
4. Explicai:
a. diferena dintre valorile densitii populaiei din Islanda i Olanda;
b. creterea numeric a populaiei urbane din Romnia n ultimele decenii;
c. valorile negative ale sporului natural din Romnia, dup anul 1991.
5. Dai cte dou exemple de:
a. uniti de relief din Europa, n care valoarea densitii medii a populaiei are valori sub 50 l o c .W . uniti de relief din Romnia, n care valoarea densitii medii a populaiei are valori sul
z5 loc./km .

Sistemul de orae ale Europei. Analiza geografic a unor orae (din Europa l Romnia)
I. Completai spaiile libere din propoziiile de mai jos cu informaia corect;
1. Se nvecineaz spre est cu Spania, statul a crui capital se numete
2. Capitala european cea mai nordic se numete ...
3. Cel mai ntins stat mediteranean are capitala la ...
4. Dintre capitalele riJor baJtice se afl n centru
5. Capitala singurului stat mic din Europa Central se numete
6. Dintre capitalele Europei Mediteraneene, cea mai populat este
7. Conurbaia R in-Ruhr se afl situat pe teritoriul statului numit
8. Prima localitate urban de pe teritoriul Romniei se numea
9. Din punct de vedere al genezei, oraul Cluj-Napoca este un ora ...
10. Oraul Constana se numea n Antichitate . . iar oraul Mangalia
11. Dintre oraele mari de pe Mure, se afl la cea mai mare altitudine oraul
12. Rmnicu-Vlcea se afl situat n unitatea de relief numit
13. La contactul dintre Cmpia Romn i Podiul Getic, n lunca Jiului, se afl situat oraul
14. In nordul Depresiunii Braov, pe Olt, se afl oraul mijlociu ...
15. La poalele M unilor Mese se afl oraul mijlociu numit
16. Dintre oraele Ploieti, Slatina i Buzu, se afl situat Ia nord de Bucureti oraul
17. A fost aproape 300 de ani capital a Moldovei o ra u l...
18. Cel mai populat ora .dunrean, din Romnia, este oraul ...
II. Citti cu atenie afirmaiUe de mal jos i ncercuii Utera corespunztoare rspunsului corect:
1. Cele mai vechi orae europene au aprut n jurul mrii:
a. Baltice;
b. Mediterane;
2. Este supranumit Oraul de Aur oraul:

c. Caspice;

d. Nordului.

P'-aga;
b. Helsinki;
c. Viena;
d. Paris.
3. Cea mai populat aglomeraie urban din Europa se afl situat n tara numita. Federaia Rus;
b. Regatul Unit;
c. Germania;
d. Turcia.
4. Nucleul oraului Londra (Londinium) are origini n:
a. Antichitate;

30

b. Evul Mediu;

c. epoca modern;

d. epoca contemporan

5. Sunt corect ordonate de la vest spre est oraele-capital:


a. Paris, Frankfurt, Praga, Kiev;
b. Kiev, Varovia, Praga, Paris;
c. Madrid, Roma, Sarajevo, Sofia;
d. Londra, Berlin, Minsk, Varovia.
6. Cel mai populat ora din Romnia, dup datele recensmntului din anul 2011, exceptnd capitala, este
oraul:
a. Timioara;
b. Cluj-Napoca;
c. Braov;
d. Iai.
7. Sunt ordonate corect de la nord spre sud oraele mari:
a. Galai, Vaslui, lai. Botoani;
b. Satu Mare, Oradea, Arad, Lugoj;
c. Suceava, Piatra-Neam, Bacu, Oneti;
d. Iai, Galai, Brila, Constana.
8. Sunt orae reedin de jude:
a. Alba lulia, Turda, Zalu, Satu Mare;
b. Trgu-Mure, Sfantu-Gheorghe, Piteti, Ploieti;
c. Timioara, Hunedoara, Arad, lai;
d. Petroani, Suceava, Baia Mare, Botoani.
9. Cel mai mare ora, ca numr de locuitori, din unitatea de relief situat n interiorul arcului carpatic este:
a. Sibiu;
b. Cluj-Napoca;
c. Trgu-Mure;
d. Iai.
10. Se afl situate n Carpaii Orientali oraele:
a. Sfantu-Gheorghe, Miercurea-Ciuc, Braov;
b. Buzu, Codlea, Bacu;
c. Piatra-Neam, Sighetu Marmaiei, Botoani;
d. Braov, Sighetu Marmaiei, Bistria.
11. Dintre oraele de mai jos, este mai apropiat de Suceava oraul:
a. Iai;
b. Roman;
c. Bacu;
d. Botoani.
12. Este o afirmaie adevrat:
a. Oraul Sibiu are cel mai mare numr de locuitori din Romnia;
b. Turda este un ora mijlociu;
c. Timioara se afl n estul Romniei;
d. Oraul Mangalia este supranumit Poarta maritim a rii.
13. Are funcii complexe oraul:
a. Caracal;
b. Oradea;
c. Zalu;
d. Petroani.
14. Constituie o afirmaie adevrat referitoare la oraul Bucureti:
a. Are peste trei mihoane de locuitori;
b. Este un ora mijlociu;
c. Deine funcii economice importante;
d. Este situat n centrul rii.
15. Oraul Constana este supranumit:
a. Tomis;
b. Poarta maritim a rii;
c. Oraul Alb;
d. Oraul Dunrii Albastre.
16. Este primul ora din Europa cu iluminat public:
a. Bucureti;
b. Timioara;
c. Iai;
d. Constana.

i n . Rspundei, pe scurt, la urmtoarele cerine:

1. Enumerai cte trei exemple de orae europene care au urmtoarele funcii:


a. comerciale;
b. industriale;
c. culturale;
d. universitare;
e. administrative i politice;
f. financiare;
g. portuare.

2. Completai tabelele de mai jos cu informaia corect, fr s luai n consideraie statele caucaziene
Turcia.
Tabel 1
Nr.
crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Statul
(n ordine
alfabetic)

Capitala

Aezare
(n cadrul regiunii)

Un ora
(altul dect capitala)

40
41
42
43
44
45

Nr.
crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Regiuni de dezvoltare
economic

NORB-VEST

VEST

SUD-VEST

SUD

SUD-EST

NORD-EST

Judeul

Reedina
de jude

Indicativ
auto

Un ora
(altul dect
reedina de
jude)

36
37
38
39
40

CEN TR U
(exclusiv municipiul
Bucureti)

3. Definii
habitat urban, funcie urban, semiurban, infrastructur urban, periurban
4. Caracterizai, la alegere, un ora din Europa i un ora din Romnia, preciznd- poziie/localizare;
- elemente istorice;
- elemente demografice;
- funcii predominante;
- influena n teritoriu;
- particulariti urbane.
5. Referitor la aezrile urbane, comparai:
a. Romnia i Frana;
b. Subcarpaii Getici i Cmpia Romn.
6. a. Se dau oraele:
Edinburgh, Liverpool, Ruse,
CardiJJ, Pireu, Florena, Bordeaux, Torino, Stuttgart, Belfast, Birmingham, Nisa
Selectai oraele care aparin Regatului Unit.
b. Se dau unele orae foarte mari, mari i mijlocii din regiunile de deal i podi i din regiunile de
Z r 'r r
SlM na ^

SuceaJ, O ^ Z
Trgu-Mure, Rmnicu-Vlcea, Ploieti, Constana, Slobozia,

Grupai denumirile n dou grupe care s cuprind:


- orae mari din regiunile de deal i podi;
- orae mijlocii din regiunile de cmpie.

Activitile economice - caracteristici generale


L Completai spaiile libere din propoziiile de mai jos cu informaia corect:
1. Valoarea tuturor bunurilor i a serviciilor realizate ntr-un stat poart denumirea de
2. In Anglia, la nceputul secolului al XVIII-lea, s-a produs fenomenul economic cunoscut sub denumirea
3. Agricultura reprezint sectorul ... al economiei unui stat.
4. Prmcipalele rraerve de petrol i gaze naturale ale Europei se afl n Platforma continental a Mrii
5. Prima centrala mareomotrica dm lume a fost amplasat n estuarul fluviului... din statul numit
O . bencicultura este o activitate economic ce are ca scop creterea
7. Singura atomocentral din ara noastr se afl la ...
8. Suprafaa de teren pe care se pot cultiva plante, solul fiind arat, se numete ...
1n ^
dezvoltat stat al Europei, din punct de vedere economic, se numete ...
U. Ce mai dezvoltat stat mediteranean, din punct de vedere economic, se numete ...
11. Cel mai mare productor european de gru se numete ...
sistem^ hidroenergetic din Romnia a fost construit pe Dunre, la ...
13. Dupa 1989, in Romnia s-a trecut de la economia centralizat la economia de ...
14. Cea mai important zon viticol a Romniei o constituie
15. Dintre cereale, se folosete n industria berii ...
16. Una dintre primele rafinrii din lume a fost construit la noi n tar n apropierea oraului

17. Principalul bazin huilifer din Romnia l reprezint ...


18. n cadrul industriei energiei electrice, M intia-Deva reprezint o ...
19. Principala regiune auro-argintifer din Romnia o constituie ...
20. Unitatea de relief n care se exploateaz gazul metan, de la noi din ar, se numete ...
21. n Romnia, cele mai multe hidrocentrale au fost construite pe r u l...
22. n Romnia, aluminiul se obine n o ra u l...
23. Principala materie prim din cadrul industriei de produse clorosodice o constituie ...
24. Zlatna este un centru de prelucrare a minereurilor ...
25. Cel mai important centru siderurgic al Romniei, din perioada interbelic, este ...
26. n Romnia, bauxita se exploateaz din M u n ii...
27. Centralele electrice care funcioneaz pe baza combustibililor fosili se numesc ...
.Citii cu atenie afirmaiile de mai jos i ncercuii litera corespunztoare rspunsului corect:
1. Cele mai importante centre industriale ale Poloniei sunt:
a. Cracovia i Varovia; b. Lodz i Gdansk;
c. Lublin i Gdynia;
d. Bialystoc i Wroclaw.
2. Litoralul portughez este renumit pentru;
a. micile sate pescreti; b. culturile de cartof;
c. creterea renilor;
d. fiordurile formate aici.
3. n Spania, industria grea este concentrat n partea sa:
a. nordic i la Madrid; b. sudic i la Cordoba; c. estic i la Sevilla;
d. vestic i la Malaga.
4. n Frana, cca jumtate din cantitatea de energie electric este obinut n centrale:
a. eoHene;
b. nucleare;
c. solare;
d. mareomotrice.
5. Constituie o afirmaie adevrat:
a. Economia olandez este puternic industrializat;
b. Federaia Rus are o economie slab dezvoltat datorit resurselor puine;
c. Norvegia este un stat cu o valoare m ic a PIB-ului;
d. Revoluia industrial s-a nscut n Spania.
6. Agricultura este puternic mecanizat n:
a. Albania;
b. Croaia;
c. Republica Moldova; d. Frana.
7. Dintre statele Europei, cea mai dezvoltat industrie turistic o are:
a. Norvegia;
b. Grecia;
c. Olanda;
d. Spania.
8. Citricele sunt plante de cultur specifice Europei:
a. Vestice;
b. Nordice;
c. Sudice;
d. Centrale.
9. Economia Germaniei depinde, n cea mai mare parte, de:
a. industrie;
b. cultura plantelor;
c. creterea animalelor; d. turism.
10. Structura economic a Europei este asemntoare cu cea a:
a. Africii;
b. Americii Latine;
c. Americii anglo-saxone;
d. Asiei.
11. n Europa predomin sectorul economic:
a. primar;
b. secundar;
c. teriar;
d. cuaternar.
12. Cea mai mare concentrare industrial dintre rile de mai jos este n:
a. Elveia;
b. Germania;
c. Spania;
d. Ucraina.
13. Cele mai mari suprafee mpdurite le deine:
a. Norvegia;
b. M area Britanie;
c. Ungaria;
d. Ucraina.
14. Dintre regiunile de mai jos, cea mai mare concentrare industrial se ntlnete n:
a. Islanda;
b. Peninsula Balcanic;
c. Munii Alpi;
d. sud-estul Marii Britanii.
15. Ucraina are o mare parte din teritoriu ocupat de:
a. teren arabil i puni; b. terenuri neproductive; c. puni naturale;
d. pduri.
16. Galai reprezint un important centru al industriei:
a. lemnului;
b. siderurgice;
c. textile;
d. metalurgiei neferoase.
17. Delta Dunrii reprezint o important regiune:
a. piscicol;
b. forestier;
c. viticol;
d. pomicol.

18. Este un important centru al metalurgiei neferoase:


a. Constana;
b. Zalu;
19. Este o plant perisabil:
a. grul;
b. floarea-soarelui;
20. Sunt utilizate n industria textil:
a. floarea-soarelui, inul, bumbacul;
c. soia, sfecla-de-zahr, inul;
21. Floarea-soarelui se cultiv intensiv n:

c. Deva;

d. Baia Mare.

c. sfecla-de-zahr;

d. inul pentru ulei.

b. bumbacul, soia, cartoful;


d. bumbacul, inul i cnepa.

a. sud-estul Romniei;
b. sud-vestul Romniei; c. nordul Romniei;
22. In Romnia, legumele se cultiv n special n:
a. luncile rurilor i n apropierea marilor orae;
b. n depresiunile intramontane i Delta Dunrii;
c. n marile orae i Dealurile de Vest;
d. n depresiunile submontane i pe versanii cu expoziie sudic.
23. Intr n componena suprafeelor agricole:
a. pdurile;
b. punile;
c. blile;
24. Lotru-Ciunget reprezint:
a. o hidrocentral;
b. un centru siderurgic; c. o atomocentral;
25. In Romnia, la fabricarea cherestelei se folosete n special:
a. lemn de rinoase;
b. lemn de fag;
c. lemn de stejar;
26. Alumina se obine la:
a. Oradea i Timioara; b. Craiova i Arad;
c. Tulcea i Oradea;

d. nord-estul Romniei.

d. aezrile urbane.
d. o termocentral.
d. paie.
d. Arad i Slatina.

III. Rspundei, pe scurt, la fiecare dintre urmtoarele cerine:


1. Precizai:
a. dou cauze pentru care Europa este o important regiune turistic;
b. principalele concentrri industriale ale Europei i explicai localizarea acestora.
2. Enimierai dou caracteristici ale agriculturii europene.
3. Comparai economia Europei de Vest cu economia Europei de Est, identificnd dou cauze ale
diferenelor care exist ntre acestea.
4. Explicai:
a. de ce legumele i leguminoasele pentru boabe se cultiv n special n zonele periurbane;
b. producia mare de produse agricole n Frana.
5. Se d afirmaia: Terenurile situate n regiunile de cmpie sunt cele mai favorabile activitiloi
agricole. Aducei dou argumente prin care s susinei aceast afirmaie.
6. Definii termenii: tehnopol, criz energetic i resurse neconvenionale.
1. Precizai tipurile de turism care se practic n Europa i dai exemple de zone turistice n funcie de
tipul de turism precizat.
8. Realizai o caracterizare economic a unei regiuni din Europa. V putei referi la oricare dintre
urmtoarele aspecte: resurse naturale, caracteristicile agriculturii, centre industriale, ramuri industriale,
caracteristicile cilor de comunicaie etc.
9. Elaborai un text prin care s v exprimai opinia asupra posibilitilor de dezvoltare a economiei
Romniei, n viitor. Argumentai opiunea fcut.

isteme de transport
.Completai spaiile libere din propoziiile de mai jos cu informaia corect:
1. Totalitatea navelor nregistrate ntr-o anumit ar poart denumirea de ...
2. Mijloacele de transport de tip TGV provin din ara numit ...
3. Numrul cel mai mare de pasageri se nregistreaz n transporturile ...
4. Telecomunicaiile fac parte din categoria transporturilor ...
5. Cele nou magistrale feroviare din Romnia au ca punct de plecare o ra u l...
6. Legtura pe Dunre dintre M area Neagr i Marea Nordului este posibil prin crearea canalului...
7. Cele mai multe conducte pentru transportul gazului metan n Romnia pornesc din unitatea de relief
^u m it ...
8. Cel mai scump tip de transporturi l constituie transporturile ...
9. Conductele folosite la transportul petrolului se mai numesc ...
10. Fluviile Garonne i Ron sunt legate ntre ele prin c a n a lu l...
11. Eurotunelul leag ntre ele dou ri i anume: ... i ...
12. Cel mai rapid tren din Europa se numete ...
13. Canalul Bega trece prin o ra u l...
14. Principalul port maritim al rii noastre se numete ...
15. Dintre braele Deltei Dunrii, este navigabil pentru vase maritime b ra u l...
16. M agistrala feroviar Bucureti-Braov-Arad se continu n afara granielor rii prin punctul de
[frontier ...
17. Dintre rurile interioare ale Romniei este navigabil r u l...
18. Prin intermediul canalului Dunre-M ain-Rin, M area Neagr este legat de M area ...
19. Vasele maritime ptrund pe Dunre pn la o ra u l...
.Citii cu atenie afirmaiile de mai jos i ncercuii litera corespunztoare rspunsului corect:
1. Reprezint o afirmaie adevrat:
a. Europa ocup locul ai treilea n lume n ceea ce privete densitatea reelei de ci ferate;
b. Europa dispune de cea mai lung reea de ci ferate din lume;
c. Europa are cea mai dens reea de ci ferate din lume;
d. Toate rile europene dispun de o reea de ci ferate modern.
2. Printre rile europene cu cea mai dens reea de ci ferate se numr:
a. Belgia, Germania, Cehia;
b. Romnia, Frana, Olanda;
c. Belarus, Republica Moldova, Grecia;
d. Ungaria, Norvegia, Finlanda.
3. Cele mai lungi i mai circulate linii de metrou se afl n:
a. Moscova, Londra, Paris, Berlin;
b. Moscova, Bucureti, Paris, Berlin;
c. Moscova, Londra, Chiinu, Berlin;
d. Moscova, Londra, Paris, Skopje.
4. Feribotul reprezint:
a. un nou mijloc de transport rutier;
b. un vapor utilat cu ine de cale ferat, folosit n special la transportul locomotivelor i vagoanelor;
c. un avion special;
d. un tren de mare vitez care circul doar n rile Europei Vestice.
5. ara european cu cea mai lung reea de drumuri este:
a. Romnia;
b. Belgia;
c. Frana;
d. Irlanda.
6. Constituie o afirmaie adevrat:
a. n Europa magistralele feroviare au, n general, acelai traseu cu cele rutiere;
b. n Europa Estic lipsesc podurile rutiere;
c. Cel mai lung canal maritim din Europa este canalul DunreM area Neagr;
d. Drumurile europene sunt notate cu E i nu traverseaz teritoriul Romniei.
7. n Europa, cea mai mare flot aparine:
a. Norvegiei;
b. Italiei;
c. Greciei;
d. Rusiei.

8. Cel mai mare aeroport, dup traficul de pasageri, este n;


a. Paris;
5 Moscova;
c. Frankfurt. Traflsportunle fluviale n Europa se realizeaz ndeosebi peb. Volga;
c. Ron;
10. Cel mai mare port maritim european este;
a. Dortmund;
b. Duisburg;
c. Constana;
11. Cel mai mare port fluvial european e ste
a. Londra;
b. Hamburg;
c. Duisburg;
12. Reeaua feroviar a Romniei este dispus:
fl

k i n *

1.

T r

d. Londra.

d. Sena.
d. Rotterdam,
d. Paris,

13 P rtrin ^ f
^diar i concentric;
c. semicircular;
13. Principalul aeroport dm vestul Romniei se afl laa. CIuj-Napoca;
b. Arad;
c Timi.nar,14. Un pod feroviar s-a construit ntre oraele*

d. longitudinal,
d. Sibiu.

b. Rotterdam;
c. Amsterdam6. P nn punctul de frontier feroviar Episcopia Bihor, se trece n:

17
..
Moldova;
17. Ruta internaionala E60 trece prin oraele;
a. Arad, Sibiu, Braov, Bucureti, Giurgiu;

d. Londra,

c. Serbia;

d. Ungaria.

Braov, Bucureti, Slobozia;


c. Satu Mare, Targu-Mure, Sibm, Piteti, Bucureti;
d. Giurgiu, Bucureti, Ploieti, Buzu, Bacu, Suceava.
a.
" k o t
;
19. Artera rutier E70 intr n Romnia dinspre;
b. Ungaria;
^v. Lei mai important aeroport romnesc este:

P
Giurgiu,

c. Bor;
c. Republica Moldova;

b. Bneasa;
c. Clui-Nanora* p g f drumurile europene de mai jos, nu strbate CarpatiiESI;
b .E 68;
c. E 7 0 ;'

d. Bulgaria.
d. Timioara.
d. E85.

III. Rspundei, pe scurt, Ia fiecare dintre urmtoarele cerine1 . Explicai importana portului Rotterdam
'; S

! i i r s p e : S . ^=

4. C om p% i **

a,ie nvate, exclusiv

Constana la Rotterdam.

b ttansnoSrile t
5. P r e c iz a r

P>-ezentnd o asemnare i trei deosebirii dou deosebiri ntre acestea.

a. principalele magistrale feroviare din Romnia;


. doua poduri feroviare i dou poduri rutiere din Romnia*
c. modaliti de telecomunicaie;
d. principalele porturi dunrene din Romnia, dinspre aval spre amonte.

4. Mediu nconjurtor i peisaje

'

E E B E S E E
c. poluani*
'

d. noxe.

indirecte datorate activitii omului;

2. Procesul de transformare a mediului nconjurtor i a peisajelor datorit interveniei omului poart


denumirea de:
a. degradare;
b. alunecri de teren;
c. antropizare;
d. echilibru ecologic.
3. Echilibru natural reprezint:
a. situaie de echilibru care se realizeaz numai ntre elementele de flor;
b. situaie de echilibru care se realizeaz numai ntre elementele faunistice;
c. situaie de echilibru care se realizeaz ntre elementele, fenomenele i procesele naturale;
d. situaie de echilibru care se realizeaz numai ntre elementele de flor i faun.
4. La nivelul Europei, se pot distinge mai multe tipuri de medii geografice zonale, printre care:
a. mediu forestier rece, mediu polar i mediu mediteranean;
b. mediu deertic, mediu montan i mediu oceanic;
c. mediu continental, mediu oceanic, mediu arid i semiarid;
d. mediu continental, mediu montan i mediu deertic.
5. Termenul zonalitate se refer la:
a. caracteristica fenomenelor naturale de a se dispune n anumite fii paralele, latitudinale;
b. caracteristica fenomenelor naturale de a se dispune n anumite fii paralele, longitudinale;
c. caracteristica fenomenelor naturale de a se dispune n anumite fii paralele, altitudinale;
d. caracteristica fenomenelor naturale de a se dispune n anumite fii paralele, dispuse n funcie de
tipurile de sol.
6. In Romnia, mediul continental cu nuane de ariditate caracterizeaz urmtoarele uniti de relief:
a. Dealurile i Cmpia de Vest;
b. Depresiunea colinar a Transilvaniei i Carpaii Orientali;
c. Carpaii Occidentali i Podiul Moldovei;
d. Delta Dunrii i Podiul Dobrogei.
7. Constituie o afirmaie adevrat:
a. Peisajele naturale sunt schimbtoare;
b. Peisajele naturale nu suport modificri de-a lungul timpului;
c. Peisajele naturale europene nu au fost modificate radical de activitatea uman;
d. n Europa nu au disprut peisaje naturale, prin intervenia indirect/direct a omului.
8. n Europa, peisajul munilor tineri poate fi observat n mai multe uniti de relief montane, printre care:
a. Alpi i Pirinei;
b. Ural i Carpai;
c. Apenini i Ural;
d. Penini i Scandinavici.
9. Constituie o afirmaie adevrat:
a. Peisajul mediteranean este specific Europei Sudice, cu clim cald i ploioas vara i blnd i
secetoas iama;
b. Peisajul Europei oceanice deine suprafee nsemnate n estul Europei;
c. n Europa, peisajul pdurilor de foioase nu se schimb n funcie de anotimpuri;
d. n peisajele lagunare i deltaice ale Europei, principalul element natural este apa.
10. Peisajul alpin este definit prin:
a. relief accidentat, vegetaie srac, prezena uman redus;
b. reh ef glaciar, vegetaie format predominant din pduri de conifere, lipsa prezenei umane;
c. relief neted, vegetaie srac, prezena uman redus;
d. reh ef ondulat, vegetaie arbustiv i frecvena mare a prezenei umane.
11. Peisajul Europei Atlantice se deosebete fa de cel al Europei Mediteraneene prin prezena n cadrul
Europei Atlantice a:
a. rmurilor cu delte;
b. maquis-ului;
c. rmurilor cu fiorduri i estuare;
d. tundrei.
12. Peisajul Europei Centrale nalte aparine:
a. Europei vechi;
b. Europei tinere;
c. Europei hercinice;
d. Europei caledoniene.
I. Rspundei, pe scurt, la fiecare dintre urmtoarele cerine:
1. Definii termenii:
a. mediu nconjurtor,
b. mediu geografic',
c. peisaje;
d. antropizare;
e. reconstrucie ecologic.

2. Precizai:
E m o p e f"

determin i influeneaz caracteristicile mediului nconjurtor, la nivel,

b. trei cauze care duc Ia eroziunea terenurilor;


c. domeniile degradrii mediului nconjurtor;
d. trei surse de poluare a aerului;
e. trei domenii de combatere a degradrii mediului nconjurtor.
3. Dai trei exemple de rezervaii ale biosferei din Romnia

S. Enumerai elementele, fenomenele i procesele introduse de om, n cadrul mediului nconjurtor.

5. Regiuni geografice n Europa i n Romnia


Caracteristici ale unor regiuni geografice din Europa i din Romnia.
Studiu de caz al unei regiuni geografice - Carpaii
propoziiile de mai jos cu informaia corect:
1. Munii Carpai ncep la est de Bazinul ... i se termin la Valea
2. Inalimea niaxim a arcului carpatic este atins n V f .... din Munii
3. Carpaii se ntind, sub forma unui arc de cerc, pe o lungime de
km
4. In m tenom l arcului carpatic se ntinde Depresiunea
5. Munii Tatra aparin sectorului... al Carpailor.
f
ncercuii litera corespunztoare rspunsului corect:
1. Munii Alpii Scandinavici au denumirea de Alpi datorit
a. reliefului accidentat;
b. nlimilor foarte mari;
c. form am lor m orogeneza alpin;
d. prezentei fiordurilor.
2. Constituie o asemnare ntre munii Alpi i Alpii Scandinavicia. hpsa etajului climatic alpin;
b. lipsa ghearilor3. Constimie o afirmaie adevrat referitoare la relieftil Alpilor Scandinavicia. Au nlimi medii de peste 2000 m;
b. Predomin precipitaiile sub form de ninsoare;
c. nlimile maxime depesc n puine locuri 2000 m;
d. Temperaturile medii anuale au valori mici.
4. Vestul Alpilor Scandinavici se caracterizeaz prin prezenta:
a. deltelor,
^ fiordurilor;
c. depresiumlor interioare;
d. mlatinilor,
l^odiul Iberic se suprapune unui peisaj specific denumit:
b. campos;
c. meset;
6. Vrfurile M onte Rosa i Matterhorn aparin munilor7. Podiul Podolic se afl situat:
a. la exteriorul arcului carpatic;
8 Pnrf T r t T 3
O. Podiul Central Francez are un substrat;
a. hercinic;
j,
c. lorm at din roci sedimentare moi;

^'-Caucaz;

d. lianos.
d. Dinarici.

b. n interiorul arcului carpatic;


de Munii Pirinei.
ub. Caledonian;
^
d. alpin

.. F .

III. Rspundei, pe scurt, ia fiecare dintre urmtoarele cerine:


1. Definii termenul: regiune geografic.
2. Enumerai:
a. principalele uniti regionale ale Europei;
b. principalele regiuni geografice ale Romniei, preciznd i denumirea unei uniti/subuniti de relief
pentru fiecare.
3. Caracterizai, la alegere, o regiune geografic din Europa i o regiune geografic din Romnia, fcnd
apel la toate noiunile cunoscute (poziie geografic, relief, clim, nveliul biopedogeografic, elemente de
geografie uman i activiti economice).
4. Precizai:
a. componentele fragmentului european al sistemului alpino-carpato-himalayan.
b. denumirea celor trei sectoare ale Carpailor, preciznd pentru fiecare denumirea statelor pe teritoriul
crora se desfoar.
5. Explicai producerea cutremurelor din zona curburii Carpailor.

6. Tarile vecine Romniei


I. Pe harta de mai jos sunt reprezentai vecinii Romniei. Notai n dreptul cifirelor denumirea statelor
'corespunztoare:

n . Completai spaiile libere din propoziiile de mai jos cu informaia corect:


1. Cea mai lung grani terestr a Romniei este cea cu ara numit ...
2. Este grani n totalitate fluvial grania Romniei cu ara numit ...
3. Romnia are dou sectoare de grani cu ara numit ...
4. Este situat ntre Romnia i Ucraina ara numit ...
5. Este al doilea stat ca ntindere din Europa, dup Federaia R u s ,...
6. Comparnd Ucraina i Republica Moldova, populaia urban are un procent mai mare n ..,
7. Oraele Bli, Tighina, Cahul aparin statului n u m it...
8. Se vorbete o limb cu deosebiri dialectice minore fa de limba romn n statul n u m it...
9. Podiul Moldovei se continu pe teritoriul statu lu i...
10. Dintre capitalele statelor vecine Romniei, cel mai mic numr de locuitori se afl n ...
11. Cu excepia Ucrainei, dintre statele cu care se nvecineaz Romnia, are ieire la M area Neagr
12. Grania Romniei cu Ungaria se desfoar pe direcie ...
13. Munii Stara Pianina aparin statului n u m it...
III. Citii cu atenie afirmaiile de mai jos i ncercuii litera corespunztoare rspunsului corect:
1. Sunt elemente fizico-geografice comune pentru Romnia i Ucraina:
a. cursul inferior al Dunrii i rmul Mrii Negre;
b. Munii Carpai i Podiul Dobrogei;
c. influenele climatice submediteraneene i Podiul Podolic;
d. Podiul Moldovei i Munii Carpai.
2. Constituie o afirmaie adevrat;
a. Att Romnia, ct i Republica Moldova au ieire la Marea Neagr;
b. Apele termale sunt prezente att n vestul Romniei, ct i n Ungaria;
c. Republica Moldova nu are funcii economice agrare;
d. Carpaii Pduroi sunt prezeni n Serbia.
3. Resurse nsemnate de crbime sunt specifice:
a. Republicii Moldova; b. Ucrainei;
c. Serbiei;
d. Bulgariei.
4. Un relief mai nalt n sud i mai jos n nord este specific statului numit:
a- Romnia;
b. Ungaria;
c. Serbia;
d. Ucraina.
5. Dunrea, Sava i Drava traverseaz teritoriul:
a^ Romniei;
b. Serbiei;
c. Republicii Moldova; d. Ungariei.
6. Cmpia Alfold se ntinde pe teritoriul statului:
a- Romnia;
b. Ungaria;
c. Serbia;
d. Ucraina.
7. Dunrea mparte, de la nord la sud, n dou pri aproximativ egale, teritoriul:
a. Romniei;
b. Serbiei;
c. Republicii Moldova; d. Ungariei.
8. Szeged, Gyor, Miskolc sunt orae din:
a. Romnia;
b. Ungaria;
c. Serbia;
d. Ucraina.
9. Voivodina este o regiune geografic din nordul:
a. Romniei;
b. Serbiei;
c. Republicii Moldova; d. Ungariei.
10. Este o afirmaie fals:
a. Ungaria are resurse nsemnate de bauxit i minereu de fier;
b. In Ucraina sunt prezente influenele climatice de ariditate;
c. In Voivodina exist o minoritate maghiar, iar n Kosovo o minoritate albanez;
d. Criurile se ntlnesc ntr-un singur Cri pe teritoriul Ungariei.
IV. Rspundei, pe scurt, la urmtoarele cerine:
1. Precizai cteva elemente comime pentru:
a. Romnia i Ungaria;
c. Romnia i Republica Moldova;
e. Romnia i Bulgaria.

b. Romnia i Serbia;
d. Romnia i Ucraina;

2. Comparai Romnia i Ucraina, preciznd dou asemnri i dou deosebiri referitoare la elemente de
geografie fizic.
3. Definii denumirea: Transnistria.
4. Enumerai principalele uniti de relief din Bulgaria.
5. Notai cte trei orae (exceptnd oraele-capital) din fiecare stat vecin cu Romnia.

t.

ROMNIA l UNIUNEA EUROPEAN


Formarea Uniunii Europene. Evoluia integrrii europene

.Completai spaiile libere din propoziiile de mai jos cu informaia corect:


1. Spania i Portugalia devin state membre ale UE n a n u l...
2. S-a creat Zona Euro, la care au aderat 11 state, n a n u l...
3. Cel mai mare val al extinderii UE s-a realizat n anul 2004, cnd au devenit state membre alte ... state.
4. Romnia i Bulgaria au aderat la UE n data de ...
5. n prezent UE cuprinde un nimir de ... state.
6. Ultima extindere a UE s-a realizat n a n u l...
7. Sediul UE se afl la ...
8. Sediul Parlamentului European se afl la ...
9. Deviza Uniunii Europene este ...
10. Ziua Europei se srbtorete n data de ...
Citii cu atenie afirmaiile de mai jos i ncercuii litera corespunztoare rspunsului corect:
1. Declaraia Schuman a fost rostit la:
a. 9 mai 1950;
b. 9 mai 1957;
c. 1 ianuarie 2007;
d. 1 ianuarie 1992.
2. Constituie o afirmaie adevrat:
a. Tratatul de la Roma pune bazele Comunitii Economice Europene (CEE), cunoscut i sub denu
mirea de Piaa comun;
b. n 1973 UE avea 7 state membre;
c. UE nu a fost fondat pe principiile democraiei;
d. Comunitatea European a Crbunelui i Oelului a fost fondat n 1991.
3. Cele ase state fondatoare ale UE sunt:
a. Frana, Belgia, Croaia, Luxemburg, rile de Jos i Italia;
b. Belgia, Frana, Germania, Italia, Luxemburg i rile de Jos;
c. Germania, Regatul Unit, Belgia, Frana, Liechtenstein i Italia;
d. Austria, Belgia, Ungaria, Frana, Germania i Italia.
4. Numrul de zece state membre ale UE este atins n anul:
a. 1990;
b. 2000;
c. 1981;
d. 1986.
5. Tratatul de la Maastricht a fost semnat n anul:
a. 1992;
b. 1995;
c. 1990;
d. 1999;
6. n anul 1995 devin membre ale UE statele:
a. Suedia, Finlanda, Austria;
b. Romnia, Finlanda, Estonia,
c. Suedia, Austria, Ungaria;
d. Estonia, Letonia, Lituania.
7. Croaia a devenit stat membru al UE n anul:
a. 2007;
b.2013;
c. 2012;
d. 2004.
8. UE are aproape:
a. un miliard de locuitori;
b. 500 milioane de locuitori;
c. 350 milioane de locuitori;
d. 20 milioane de locuitori.

9. n UE se vorbesc:
a. 22 de limbi oficiale; b. 100 de limbi oficiale; c. 55 de limbi oficiale;
10. Mottoul UE a fost folosit pentru prima dat n anul:
a. 2000;
b. 2013;
c. 1950;
11. Ziua Europei srbtorete:
a. Pacea i unitatea n Europa;
b. Realizarea unei aprri comune, credibile i rezistente;
c. Introducerea liberei circulaii pentru toi cetenii statelor membre;
d. Respectarea dreptului internaional.

d. 46 de limbi oficiale.
d. 1957.

III. Rspundei, pe scurt, la urmtoarele cerine:


1. Enumerai:
a. Simbolurile Uniunii Europene;
b. Principalele instituii ale Uniunii Europene.
2. Prezentai principalele momente n istoria Uniunii Europene.
3. Definii termenul: zona euro.

2. Caracteristici geografice, politice l economice actuale ale Uniunii Europene


I. Citii cu atenie afirmaiile de mai jos i ncercuii litera corespunztoare rspunsului corect:
1. Sunt ri care nu fac parte din UE, dar corespund din punct de vedere al criteriilor europene de eficien
social i economic:
a. Norvegia i Elveia;
b. Suedia i Austria;
c. Croaia i Serbia;
d. Germania i Macedonia.
2. Cea mai important ntindere interioar a Europei care nu face parte din UE se refer la:
a. nord-vestul Peninsulei Balcanice;
b. sudul Peninsulei Balcanice;
c. sud-vestul Europei;
d. vestul Peninsulei Scandinave.
3. Poate fi considerat capitala UE:
a. Paris;
b. Amsterdam;
c. Strasbourg;
d. Bruxelles.
4. n ceea ce privete producia mondial de automobile, UE deine cca:
a. 27% din total;
b. 50% din total;
c. 1% din total;
d. 85% din total.
5. UE este cea mai mare productoare mondial de:
a. energie atomic;
b. hidroenergie;
c. termoenergie;
d. bioenergie.
6. Din cadrul populaiei ocupate a UE, lucreaz n agricultur:
a. 50%;

b. 5%;
c. 25%;
d. 70%.
7. Constituie o afirmaie adevrat referitoare la UE:
a. Creterea anual PIB s-a m eninut ntr-un ritm ridicat;
b. Sporul natural are valori mari;
c. Sporul migratoriu are valori foarte mici;
d. Este ultima destinaie turistic din lume.
8. Constituie o afirmaie fals:
a. Criza economic din ultimii ani nu a afectat rile UE;
b. Criza economic din ultimii ani a afectat i rile UE;
c. UE contribuie cu 1/3 la PIB-ul mondial;
d. n cadrul serviciilor, n UE lucreaz cca 67% din totalul populaiei ocupate.
II. Rspundei, pe scurt, la urmtoarele cerine:
1. Precizai:
a. dou tipuri de energie alternativ utilizate n rile din vestul UE, preciznd i avantajele folosiri
celor dou tipuri de energie;

b. dou caracteristici ale economiei UE;


c. dou argumente care s explice valoarea pozitiv a bilanului migratoriu n rile din vestul UE.
2. Se d afirmaia: rile UE au un potenial turistic ridicat. Aducei dou argumente care s susin aceast
afirmaie.
3. Comparai Frana i Bulgaria i explicai diferenele n ceea ce privete ponderea populaiei ocupate, n
sectorul primar.

3. Statele Uniunii Europene


L Pe harta de mai jos sunt reprezentate, prin numere, rile Europei.

Notai rile membre ale Uniunii Europene, preciznd numerele corespunztoare de pe hart, dup modelul
de mai jos:
Germania - 1
- ......................................
- ......................................
- ......................................

II. Completai spaiile libere din propoziiile de mai jos cu i n f o r m a i a corect:


1. Dintre statele Uniunii Europene, ocup primele dou locuri n ceea ce privete suprafaa statele ... i ...
2. Cel mai populat stat membru al Uniunii Europene este statul
3. Dintre statele UE, ocup primele dou locuri n ceea ce privete cele mai mici valori ale sporului
natural, statele ... i ...
4. Cea mai mare valoare a sporului natural, dintre statele UE, se nregistreaz n ...
5. Cel mai mare productor de oel, dintre statele UE, este sta tu l...
6. Cel mai mare productor de gru, dintre statele UE, este statul ...
7. Dintre statele UE, cea mai mare pondere n ceea ce privete comerul mondial o are s ta tu l...
8. In ceea ce privete producia de energie electric, primele dou state productoare s u n t... i ...
III. Citii cu atenie afirmaiile de mai jos i ncercuii litera corespunztoare rspunsului corect:
1. Este a asea putere economic mondial, are o agricultur modem, o prezent activ n lumea
contemporan i este membr UE:
a. Frana;
b. Belgia;
c. Turcia;
d. Germania.
2. Reprezmt o concentrare urban-industrial din Regatul Unit:
a. Merseyside;
b. Galicia;
c. Rin-Ruhr;
d. La Mancha.
3. Reprezint o afirmaie fals:
a. Grecia are cea mai mare flot comercial;
b. Sistemul urban i portuar A tena-Pireu concentreaz sub 10% din populaie i din activitatea econo
m ic a Greciei;
c. Grecia a devenit stat membru al UE naintea Romniei;
d. In Grecia turismul este favorizat de condiiile naturale.
4. Dintre statele membre ale UE, nu are ieire la mare:
a. Romnia;
b. Austria;
c. Elveia;
d. Estonia.
5. Dintre rile membre ale UE, are relief predominant muntos, datorit prezenei Munilor Alpi:
a-Italia;
b. Spania;
c. Germania;
d. Austria.
6. Cea mai dezvoltat regiune a Italiei o reprezint:
a. Cmpia Fadului;
b. regiunea Mezzogiomo;
c. Italia insular;
litoralul estic.
7. Bazinul Vienei este situat n cadrul rii n partea sa:
a. nord-vestic;
b. nord-estic;
c. sud-vestic;
d. central.
8. Constituie o afirmaie adevrat referitoare la cel mai ntins stat mediteranean:
a. In nordul Italiei se afl triunghiul industrial M ilano-Torino-Genova;
b. Poziia Spaniei a favorizat navigaia maritim, nceput n perioada marilor descoperiri geografice;
c. Portugalia este cunoscut prin vinul de Porto;
d. Catalonia, Andaluzia, Galicia i Aragon aparin Italiei.
9. Este stat al UE, descendent din Imperiul Habsburgic:
a. Elveia;
b. Germania;
c. Italia;
d. Austria.
10. Prezint o asemnare urmat de o deosebire referitoare la Austria i Elveia:
a. niciuna nu este membr NATO, iar membru UE este doar Elveia;
b. niciuna nu este membr NATO, iar membru UE este doar Austria;
c. ambele sunt membre NATO, iar membru UE este doar Austria;
d. ambele sunt membre NATO, iar membru UE este doar Elveia.'
IV. Rspundei, pe scurt, urmtoarelor cerine:
1. Precizai rolul pe care l-a avut poziia geografic a Regatului Unit de-a lungul timpului.
2. Enumerai cteva elemente comune ntre Romnia i Italia.
3. Explicai relaia care exist ntre nordul Italiei i sudul acesteia, din punct de vedere economic.
4. Identificai trei elemente comune ntre Belgia, Olanda i Luxemburg.

Romnia ca parte a Uniunii Europene


.jrtu n it i geografice ale Romniei cu semnificaie pentru Uniunea European.
>mnia i rile Uniunii Europene - interdependene geografice, economice i culturale
spundei, pe scurt, urmtoarelor cerine:
1. n ceea ce privete rolul poziiei geografice a Romniei n cadrul integrrii europene, precizai:
a. cteva aspecte favorabile;
b. cteva aspecte nefavorabile.
2. Notai cte un exemplu pentru fiecare relaie de cooperare economic dintre Romnia i alte state ale
UE, dup modelul:
a. la producia de textile: Italia;
b. la producia de autoturisme;
c. la producia de ciment.
3. Definii termenul: integrare european.
4. Dai trei exemple de areale economice din Romnia, de interes european.
5. Se d afirmaia: ntre Romnia i rile Uniunii Europene exist multiple interdependene geografice,
economice i culturale. Aducei argumente n sprijinul acestei afirmaii.

Problema energiei n Uniunea European i n Romnia


Rspundei, pe scurt, urmtoarelor cerine:
1. Resursele energetice neregenerabile ale Europei sunt:
a. epuizate n totalitate;
b. modeste;
c. imposibil de exploatat;
d. suficiente la nivelul continentului.
2. Reprezint o tendin manifestat n ri din UE:
a. interzicerea exploatrii petrolului;
b. creterea ponderii energiei atomice;
c. scderea ponderii energiei atomice;
d. interzicerea amplasrii centralelor eoliene.
3. Constituie o afirmaie adevrat:
a. Resursele de petrol i gaze naturale din platforma Mrii Nordului acoper ntreg necesarul statelor
membre UE;
b. Resursele de petrol i gaze naturale din platforma Mrii Nordului sunt epuizate;
c. Resursele de petrol i gaze naturale din platforma Mrii Nordului sunt exploatate doar de Regatul Unit;
d. Resursele de petrol i gaze naturale din platforma Mrii Nordului nu sunt suficiente, n porturile
europene fiind importate mari cantiti de petrol i gaze naturale.
4. UE se aprovizioneaz cu crbunii exploatai:
a. numai din bazinele carbonifere proprii;
b. numai din bazinele carbonifere europene;
c. din bazinele carbonifere europene i din alte continente;
d. doar din alte continente.
5. Sunt mari bazine carbonifere ale UE:
a. Donek i Ruhr;
b. Krivoi Rog i Silezia;
c. Ruhr i Silezia;
d. Kiruna i Donek.
6. Constituie o afirmaie fals:
a. Exist certitudinea c aria problemelor comune, pentru spaiul UE, nu se va extinde;
b. Aria problemelor comune, pentru spaiul UE, este posibil s se extind foarte mult n urmtoarele
decenii;

c. n ceea ce privete aria problemelor comune pentru spaiul UE, pot aprea preocupri legate de
incalzirea global i utilizarea resurselor de ap;
h
p
preocupri legate ac
d. In spaiul UE se va extinde, probabil, utilizarea resurselor energetice neconvenionale.
II. Rspundei, pe scurt, urmtoarelor cerine:
1. Precizai cteva probleme comune cu care se confrunt rile din UE
membre in UE. in 2004. flu xu l migratoriu din aceste tri
p re rile din vestul Europei a crescut. Aducei argumente care s explice acest fenomen
a ;e a k S e T

p Z

ir

C. EUROPA l UNIUNEA EUROPEAN N LUMEA CONTEMPORAN


Probleme fundamentale ale lumii contemporane
Rolul Europei n constituirea lumii contemporane
Uniunea European i ansamblurile economice i geopoiitice ale lumii contemporane
Mondiahzare, mternaionalizare i globalizare din perspectiv european
Europa Uniunea European i Romnia n procesul de evoluie a lumii contemporane
m urmatoarele decenii

I. Completai spaiile libere din propoziiile de mai jos cu informaia corect:


1. ^^^omenul de cretere rapid a populaiei globului poart denumirea de ...
- Io Evul Medm, principalele orae-state localizate pe rmul Mrii Mediterane se numeau
3. La mceputul secolului XX, Australia Tacea parte din imperiul colonial a l ...
. Regiunea istonca Kosovo se afl pe teritoriul statu lu i... i are o populaie majoritar ...
5. Un vector al globalizm l reprezint limba
6. ^ a b i a Saudit i Kuweit fac parte din categoria rilor exportatoare de ..
7. In oraul Turda, reprezint un factor de poluare industria
8. Perioada anilor 1949-1990 este cunoscut sub denumirea de

i
-

lO ^ n T n T M M r
!
a
rilor care au aparinut Im periului...
I U . In zona M ani Caspice s-au descoperit importante resurse de ... i de ...
L Cons

""

resp u n zto are rspunsului corect:

fatel'anum itor sp afe"'


P P ^ilib. Populaia mondial se afl n scdere numeric uoar;
c. Resursele de energie alternativ se utilizeaz ntr-o mic msur;
d. Resursele biotice ale planetei se diminueaz.
2. La Cemobl, n 1986, s-a produs o poluare accidental a:
, p
^
t. solului;
c. aerului;
d. mrii
3. Expansiunea Europei datorit imperiilor coloniale a atins apogeul la nceputul secolului al.

4. Madagascar a fcut parte din imperiul colonial:


a. britanic;
b. francez;
5. Um impenul colonial britanic au fcut parte:
a. India, Etiopia, Australia;
c. Etiopia, Africa de Sud, India;

d XXM ea
c. spaniol;

'

d. olandez

b. Canada, India, Australia;


d. Canada, Libia, India.

<. Indonezia a fost posesiune;


a. spaniol;
b. portughez;
c. italian;
d. olandez.
7. Din categoria rilor industrializate fac parte:
a. Italia, Grecia, Canada, Japonia;
b. SUA, Japonia, Germania, Norvegia;
c. Canada, Frana, Brazilia, Australia;
d. Rusia, Marea Britanie, Germania, Spania.
8 .0 ar aflat n dezvoltare i n tranziie este:
a. China;
b. Japonia;
c. Columbia;
d. Belgia.
9. n Africa, majoritatea rilor sunt:
c. n tranziie;
a. exportatoare de petrol; b. subdezvoltate;
d. industrializate.
10. n lumea contemporan, un rol crescnd l are:
c. China;
d. Germania.
a. Japonia;
b. SUA;
11. Constituie o afirmaie adevrat:
a. Produsul total brut al UE este de 1/3 din cel mondial;
b. Produsul total brut al UE este de 1/2 din cel mondial;
c. Produsul total brut al UE este de 1/4 din cel mondial;
d. Produsul total brut al UE este de 90% din cel mondial.
12. Groenlanda aparine statului numit;
d. Danemarca.
a. M area Britanie;
b. Islanda;
c. Canada;
13. Portugalia are relaii privilegiate cu statele:
a. SUA, Canada, Spania;
b. Brazilia, Angola, Mozambic;
c. Canada, Elveia, Italia;
d. Austraha, Noua Zeeland, Brazilia.
14. Extinderea NATO din anul 2002 a cuprins un numr de:
a. 7 state;
b. 15 state;
c. 3 state;
d. 10 state.
15. Maroc, Algeria, Tunisia, Oman fac parte din gruparea economic i comercial:
a. Africa Subsaharian;
b. ALENA;
c. Mahgreb i Orientul Mijlociu;
d. Asia de Sud.
16. Teritoriul cu tendine autonomiste ara Bascilor (Euskadia) aparine;
a. Italiei;
b. Spaniei;
c. Elveiei;
d. Franei.
17. Un stat rezultat dintr-o secesiune recent este:
c. Albania;
a. Muntenegru;
b. Scoia;
d. Catalonia.
18. n prezent Scoia reprezint:
b. un stat rezultat dintr-o secesiune recent;
a. un stat independent;
c. o regiune cu sentimente recesioniste majore;
d. o regiune cu sentimente separatiste minore.
19. Din gruparea economic i comercial a Asiei de Sud fac parte:
a. Vietnam, China, Japonia, Laos;
b. Irak, Iran, Afganistan, Qatar;
c. India, Nepal, Pakistan, Bangladesh;
d. Kazahstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadjikistan.
20. N u este membr a ALENA:
a. SUA;
b. Canada;
c. Mexic;
d. Brazilia.
[. Rspundei, pe scurt, la fiecare dintre urmtoarele cerine:
1. Definii termenii: mondializare i globaizare.
2. Dai trei exemple de probleme cu care se confhint lumea contemporan.
3. Care sunt sursele majore de poluare din industria Romniei?
4. Explicai ce efecte are, la nivel european, migraia extraeuropean.
5. Precizai care sunt modelele europene care contribuie la globaizare.
6. Identificai care este ansamblul regional:
a. cel mai extins;
b. cel mai populat;
c. care are cele mai multe asemnri cu Uniunea European;
d. situat la est fa de Uniunea European, menionnd i dou state care fac parte din acesta.
7. Identificai dou consecine ce ar decurge din integrarea Turciei n Uniunea European.
8. Care sunt cele dou ri europene cu un nivel foarte ridicat de trai i care nu sunt membre UE?

este dup modelul M.E.N


Testul 1
Examenul de bacalaureat 2014. Proba E. d). Proba scris la Geografie - Varianta 4
Filiera te o re tic profilul um anist, specializrile: filo log ie , tiin e sociale; filie ra te h no lo g ic , profilul se rvicii, to a te specializrile- filie
vocaionala: profi a rtis tic, specializrile: m uzic, core g ra fie, arta acto ru lu i, a rh ite ctu r , arte am bientale si design, arte plastice ai
decorative, p ro fil sportiv, to a te specializrile; profil pedagogic, specializrile: n v t to r/e d u ca to a re , bibliotecar-docum entar
m stru cto r-a n im a to r, in s tru c to r pentru a ctivit ile extra co la re, pedagog colar: p ro fil ordine si se cu rita te public (Licee
M iniste ru lu i A dm m istraiei t Internelor) specializarea tiin e sociale; profil te o lo g ic, to a te specializrile.

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.


Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Subiectul I (3 0 de puncte)

numere)

^e refer Ia subiectul I A - E. Pe hart sunt marcate state (cu litere) i orae-capital (cu

A. Precizai:
1. numele statului marcat, pe hart, cu litera F;
2. numele oraului-capital marcat, pe hart, cu numrul 12.

i. Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz afirmaiile de mai jos:
1. Statul marcat, pe hart, cu litera C se numete ...
2. Oraele-capital marcate, pe hart, cu numerele 14 i 6 sunt strbtute de flu v iu l...
3. Statul care are o mare parte din suprafa acoperit cu calot glaciar este marcat, pe hart, cu litera ...
6 puncte
!. Scriei, pe foaia de examen, litera corespunztoare rspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaiile de
ii jos:
1. Munii Stara Pianina (Balcani) se afl pe teritoriul statului marcat, pe hart, cu litera:
a. B
b. D
c. G
d. J
2 puncte
2. Oraul-capital marcat, pe hart, cu numrul 4 se numete:
a. Atena
b. Monaco
c. Nicosia
d. Valletta (La Valletta) 2 puncte
3. Insulele Sicilia i Sardinia aparin statului marcat, pe hart, cu litera:
a. C
b. D
c. I
d. J
2 puncte
4. Capitala statului marcat, pe hart, cu litera H se numete:
a. Bratislava
b. Ljubljana
c. Praga
d. Viena
2 puncte
5. Minereuri de fier se exploateaz n statul marcat, pe hart, cu litera:
a. C
b. E
c. G
d. I
2 puncte
k Precizai trei deosebiri ntre clima statului marcat, pe hart, cu litera E i clima statului marcat, pe hart,
litera J.
N ota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmtoarele elemente de clim: factori genetici, tip de
clim, temperaturi medii anuale/vara/iama, amplitudine termic, precipitaii medii anuale/vara/iama,
vnturi cu frecven ridicat.
N ota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dac deosebirile vor fi prezentate comparativ i nu separat.
6 puncte
Prezentai dou cauze care explic potenialul agricol ridicat al statului marcat, pe hart, cu litera G.
4 puncte

Subiectul al ll-lea (3 0 de puncte)

o 20 40

60 lOOW
i

ta de mai sus se refer la subiectul II A - D. Pe hart sunt marcate uniti de relief (cu litere), ruri (cu
lere de la 1 la 6) i orae (cu numere de la 7 la 12).

A. Precizai;
1. numele oraului marcat, pe hart, cu numrul 12;
2. numele rului marcat, pe hart, cu numrul 1.
examen, rspunsurile corecte care completeaz afirmaiile de mai jos:
1. R ehef ^ a c ia r se gsete m unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera ....
.B raul Dunrii marcat, pe hart, cu numrul 6 se numete
3 Oraul marcat, pe hart, cu numrul 11 este strbtut de rul n u m it...
L S :

rspunsului corect pentru fieeare dintre afirmaiile de|

1. Oraul marcat, pe hart, cu numrul 10 se numete:


a. A lbalulia
b. Deva
c MeHific
2. Rul marcat, pe hart, cu numrul 2 strbate oraul
'
a. Alexandria
b. Bucureti
c Piteti
n

aj

Targu-Mure

2 pcte|

^ minereurilor neferoase a fost construit n oraul marcat, pe h ^ " "

4. Z c to in te de gaz metan se exploateaz din unitatea^de relief marcat, pe t a , cu litera:

5. Rul marcat, pe hart, cu numrul 5 se numete:

^ puncte]

a. Bistria
h i S

b. Jijia

^
c. Moldova

r a l ' ^ " '

ttari

separat.

d. Suceava

2punct(

A i reliefai unitii marcate, p.


dintre urmtoarele aspecte ale relie& lui' mod de formare

vor fi prezentate comparativ i m


6 punctel

E. Prezentai dou cauze care explic densitatea redus a populaiei din Munii Carpai.

4 puncte

Subiectul al lll-lea (30 de puncte)

W e ^ r n o v i u T u f o l t e r * ^

edu|

A. Precizai:
1. valoarea maxim a debitului mediu lunar i luna n care s-a nregistrat;
2. valoarea minim a debitului mediu lunar i luna n care s-a nregistrat.
* . 1. Calculai diferena dintre valoarea maxim i valoarea minim a debitului mediu lunar.
2. Precizai o cauz care determin valorile ridicate ale debitului la sfritul primverii.
3. Precizai o cauz care determin valorile sczute ale debitului n intervalul septembrie-noiembrie.
6 puncte
(C. Pentru Frana, precizai:
1. numele a dou state vecine, membre ale Uniunii Europene;
2. numele a dou uniti de relief;
3. numele a dou cursuri de ap;
4. dou tipuri de clim;
5. numele a dou orae, altele dect capitala.

10 puncte

D. Avei n vedere urmtorul tabel:


P opulaia
PIB
(nr. loc.)
(miliarde $)
Malta
404.000
8
Romnia
21.670.000
162
Suedia
9.047.000
456
Sursa: The World Economic Outlook Database, F M , estimri la nivelul anului 2010
Not: Datele referitoare la PIB au fo s t rotunjite.
S tatul

1. Calculai valoarea Produsului Intern Brut (PIB) pe locuitor n Malta.


2. Precizai o cauz a valorii sczute a Produsului Intern Brut (PIB) pe locuitor n Romnia.
3. Precizai o cauz a valorii ridicate a Produsului Intem Brut (PIB) pe locuitor n Suedia.

6 puncte

E. 1. Prezentai un avantaj i un dezavantaj al utilizrii combustibililor fosili (crbuni, petrol, gaze naturale)
pentru obinerea energiei electrice.
2 puncte
2. Menionai dou state care au fost admise n Uniunea European n anul 2004.
2 puncte

Testul 2
Examenul de bacalaureat 2013. Proba E. d). Proba scris la Geografie - Varianta 2
Filiera te o re tic , profilul um anist, specializrile: filo log ie , tiin e sociale; filie ra te h no lo g ic , profilul se rvicii, to a te specializrile; f ilie r a !
voca ion a l : profil a rtistic, specializrile: m uzic, core g ra fie, arta acto ru lu i, a rh ite ctu r , arte am bientale l design, arte plastice, a rte |
decorative; p ro fil sportiv, to a te specializrile; profil pedagogic, specializrile: n v to r/e d u ca to a re , b ib lio te c a r-d o c u m e n ta ris tj
in stru cto r-a n im a to r, in s tru c to r pentru a ctivit ile e xtra co la re, pedagog colar; profil ordine i se cu rita te public (Licee ale|
M iniste ru lu i A d m in istra ie i i Internelor) specializarea tiine sociale; profil te o lo g ic, to a te specializrile.

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.


Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Subiectul I (3 0 de puncte)

H arta de mai sus se refer la subiectul I A - E. Pe hart sunt marcate state (cu litere) i orae-capital (cu
numere).
A. Precizai:
3. numele statului marcat, pe hart, cu litera C;
4. numele oraului-capital marcat, pe hart, cu numrul 11.

4 puncte

B. Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz afirmaiile de mai jos:
1. Oraul marcat, pe hart, cu numrul 3 este capitala statului n u m it...
2. Statul marcat, pe hart, cu litera B se numete ...
3. Capitala statului Slovenia este oraul marcat, pe hart, cu nu m ru l...

6 puncte!

C. Scriei, pe foaia de examen, litera corespunztoare rspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaiile de
mai jos:
1. Statul marcat, pe hart, cu litera G se numete:
a. Liechtenstein
b. Luxemburg
c. Monaco
d. San Marino 2 puncte

2. Oraul-capital marcat, pe hart, cu numrul 8 se numete:


a. Amsterdam
b. Berlin
c. Berna
3. Munii Pirinei se afl n nord-estul statului marcat, pe hart, cu litera:
a. B
b. F
c. H
4. Minereuri de fier se exploateaz n statul marcat, pe hart, cu litera:
a. C
b. D
c. G
5. Oraul Varovia este marcat, pe hart, cu numrul:
a. 2
b. 4
c. 7

d. Bruxelles

2 puncte

d .I

2 puncte

d. J

2 puncte

d. 10

2 puncte

B . Precizai trei deosebiri ntre clima statului marcat, pe hart, cu litera E i clima statului marcat, pe hart,
a litera H.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmtoarele elemente de clim: factori genetici, tip de
clim, temperaturi medii anuale/vara/iama, amplimdine termic, precipitaii medii anuale/vara/iama,
vnturi cu frecven ridicat.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dac deosebirile vor fi prezentate comparativ i nu separat.
6 puncte
t

1. Precizai numele a dou dintre statele marcate pe hart cu litere, care prezint relief modelat de calota
glaciar cuatemar.
2 puncte
2. Prezentai o cauz care s explice diferena de densitate a populaiei ntre statele marcate, pe hart, cu
literele C i J.
2 puncte

iblectul al ll-lea (30 de puncte)

irta de mai sus se refer la subiectul II A - E. Pe hart sunt marcate uniti de relief (cu litere), orae (cu
imere de Ia 1 la 6) i ruri (cu numere de la 7 la 12).
Precizai:
3. numele oraului marcat, pe hart, cu numrul 6;
4. numele rului marcat, pe hart, cu numrul 7.
Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz afirmaiile de mai jos:
1. Rul marcat, pe hart, cu numrul 10 se numete ....

2. Munii Apuseni sunt marcai, pe hart, cu litera ...


3. Oraul marcat, pe hart, cu numrul 5 se numete ...
C. Scriei, pe foaia de examen, litera corespunztoare rspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaiile de
mai jos:
1. Zcminte de gaz metan se exploateaz din unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera:
^
^

C
d- D
2 puncte
2. Oraul marcat, pe hart, cu numrul 4 este traversat de rul:
a. Clmui
b. Dmbovia
c. Ialomia
d. Prahova
2 puncte
3. Influene climatice scandinavo-baltice ptrund n unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera:
^
^
c. F
d. H
2 punctc
4. Oraui marcat, pe hart, cu numrul 1 se numete:
b. Oradea
c. SatuM are
d. Zalu
5. Muni formai n orogeneza hercinic se afl n unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera:
^
C
c. D
d. E

2 punct*
2 punctf

D. Precizai trei deosebiri ntre relieful unitii marcate, pe hart, cu litera G i relieful unittii marcate
hart, cu litera H .
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmtoarele aspecte ale reliefului: mod de formare
tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, fragmentare, tipuri de relief, orientarea culmilor i
vilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice ale rehefului.
Nota 2; Punctajul complet va fi acordat numai dac cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ i m
6 punctc
E. 1. Precizai dou resurse de subsol exploatate din unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera E. 2 puncte
2. Explicai prezena vegetaiei de step n unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera A.
2 punctc

Subiectul al lll-lea (3 0 de puncte)


Reprezentarea grafic de mai jos se refer la subiectul III A - B i prezint evoluia temperaturi
aerului i a precipitaiilor la staia meteorologic Palermo.
T e m p e r a tu r a (C}

P r e c ip ita ii (mm]

30

150

VI
VII
lu n ile a n u lu i
( P re c ip ita ii (mm )

VIU

-T em p eratu ra (*C)

A. Precizai:
1. valoarea minim a cantitii de precipitaii lunare, precum i luna n care se nregistreaz;
2. valoarea maxim a temperaturii medii lunare, precum i luna n care se nregistreaz.

4 punctel

I
t Scriei litera corespunztoare rspunsului corect, pentru fiecare dintre afirmaiile de mai jos:
1.
Amplitudinea termic are valori cuprinse ntre:
k
a.4-7C
b. 8- n C
c.l2-15C
d. 17-20C
B
. Diferena dintre cea mai ridicat i cea mai sczut cantitate de precipitaii lunare este:
r
a. 77-80 mm
b. 83-86 m m
c. 91-94 mm
d. 98-101 mm
3. Tipul de climat caracteristic staiei meteorologice este;
a. mediteranean (subtropical)
b. subpolar
c. temperat continental excesiv
d. temperat oceanic
C . Pentru statul Ungaria, precizai:
1. numele a trei state vecine, membre ale Uniunii Europene;
2. numele a dou uniti de relief;
3. numele a dou ape curgtoare;
4. o zon de vegetaie caracteristic n cmpie;
5. numele a dou orae.

6 puncte

10 puncte

Avei n vedere urmtorul tabel:


Statul
Slovacia
Olanda

Suprafaa (km^)
48 845
41 526

Populaia (loc.)
5 379 500
16 656 000
Sursa: ktp://epp. eurostat. ec. europa, eu
Not: Datele referitoare la populaie au fo s t rotunjite.

1. Precizai care dintre cele dou state are o densitate medie a populaiei mai mare.
2. Prezentai dou cauze ale diferenei de densitate a populaiei ntre cele dou state.

6 puncte

E . Precizai doi factori socio-economici care determin deplasarea populaiei n spaiul Uniunii Europene.
4 puncte

Testul 3
Examenul de bacalaureat 2012. Proba E. d). Proba scris la Geografie - Varianta 1
Filiera te o re tic , profilul um anist, specializrile: filo log ie , tiin e sociale; filie ra te h no lo g ic , profilul se rvicii, to a te specializrile; filie ra
vocaional: profil artistic, specializrile: m uzic, core g ra fie, arta actorului, a rh ite ctu r , arte am bientale i design, arte plastice, arte
deco ra tive : profil sportiv, to a te specializrile; profil pedagogic, specializrile; n v to r/e du ca to a re , biblio te ca r-d o cu m e n ta rist,
in stru cto r-a n im a to r, in stru c to r pentru a ctivitile extra co la re, pedagog colar; profil ordine i se cu rita te public (Licee ale
M in is te ru lu i A dm in istra ie i i Internelor) specializarea tiin e sociale; profil te o log ic, to a te specializrile.

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.


Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Subiectul I (3 0 de puncte)

SMIffii

Harta de mai sus se refer la subiectul I A - D. Pe hart sunt marcate state (cu litere) i orae-capital (cu
numere).
A. Precizai:
1. mamele statului marcat, pe hart, cu litera D;
2. numele oraului-capital marcat, pe hart, cu numrul 13.

4 puncte

B. Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz afirmaiile de mai jos:
1. Oraul Roma este marcat, pe hart, cu numrul ...
2. Capitala statului marcat, pe hart, cu litera G se numete ...
3. Oraul marcat, pe hart, cu numrul 3 este capitala statului n u m it...

6 puncte

58

C. Scriei, pe foaia de examen, litera corespunztoare rspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaiile de
^Daijos:
1. Statul marcat, pe hart, cu litera C se numete:
a. Belarus
b. Estonia
c. Letonia
d. Lituania
2 puncte
2. Teritoriul statului marcat, pe hart, cu litera I este strbtut de fluviul:
a. Dunre
b. Rhin
c. Rhone
d. Sena
2 puncte
3. Capitala statului marcat, pe hart, cu litera E se numete:
a. Luxembourg
b. Nicosia
c. San Marino
d. Valletta
2 puncte
4. Conurbaia Randstad-Holland se afl pe teritoriul statului marcat, pe hart, cu literaa. A
b. D
c .F
d .J
2 puncte
5. Cel mai mare ora european, ca numr de locuitori, este marcat, pe hart, cu numrul:
a. 5
b. 8
c. 9
d. 14
2 puncte
a Precizai trei deosebiri ntre clima statului marcat, pe hart, cu litera A i clima statului marcat pe hart
cu Htera H.
r
^
;
;

Nota 1:. Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmtoarele elemente de clim: tip de clim, etaj
climatic, factori genetici, temperaturi medii anuale/vara/iama, amplitudine termic, precipitaii medii
anuale/vara/iama, vnturi cu frecven ridicat.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dac deosebirile vor fi prezentate comparativ i nu separat.

6 puncte
E. 1. Prezentai o cauz care determin necesitatea forei de munc extern (imigrani) pentru unele state

2. Precizai un factor care a determinat prezena reliefului glaciar n Munii Alpi.

2 puncte
2 puncte

Subiectul al IMea (3 0 de puncte)


^ R o m n ia - u n it i d e relief, r u r i i o ra e L egend:
u n ita te /s u b u n ita te
d e re lie f

lim it d e u n ita te /
s u b u D ila tc d e re lie f

(I
2 0 40
I____I I

60 8 0 100 km
I
I

Harta de mai sus se refer la subiectul II A - E. Pe hart sunt marcate uniti de relief (cu litere), orae (cu
Bumere de la 1 la 6) i ruri (cu numere de la 7 ia 12).
A. Precizai:
1. numele oraului marcat, pe hart, cu numrul 12;
2. numele rului marcat, pe hart, cu numrul 1.

B. Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz afirmaiile de mai jos:
1. Cel mai mare ora, ca numr de locuitori, pe care l strbate rul marcat, pe harta, cu numrul 4 se
numete ...
2. Unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera G se numete ...
3. Rul marcat, pe hart, cu numrul 5 se numete ...
6 puncte
C. Scriei, pe foaia de examen, litera corespunztoare rspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaiile de
mai jos:
1 . Un combinat siderurgic se afl n oraul marcat, pe hart, cu numrul:
a. 7
b. 9
c. 11
d. 12
2 puncte
2. Rul marcat, pe hart, cu numrul 6 se numete:
a. Cem a
b. Cibin
c. Lotru
d. Motru
2 puncte
3. Relief vulcanic exist n unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera:
a .B
b. C
c .E
d .H
2 puncte
4. Influene climatice oceanice ptrund n unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera:
a .B
b. D
c. F
d. G
2 puncte
5. Oraul marcat, pe hart, cu numrul 10 se numete:
a. Piteti
b. Ploieti
c. Slatina
d. Trgovite
2 puncte
D. Precizai dou deosebiri i o asemnare ntre relieful unitii marcate, pe hart, cu litera C i relieful
unitii marcate, pe hart, cu litera H.
N ota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmtoarele aspecte ale reliefiilui: mod de formare,
tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, fragmentare, tipuri de relief, nclinare, dispunerea
depresiunilor, alte aspecte specifice ale reliefului.
N ota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dac cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ i nu
separat.
6 puncte
E. Prezentai doi factori naturali care favorizeaz cultivarea plantelor n unitatea de relief marcat, pe hart,
cu litera B.
4 puncte

Subiectul al lll-lea (3 0 de puncte)


R ep rezen tarea grafic de m ai jos se refe r la subiectul III i B i p rezin t evoluia precipitaiilor
m edii lu n are la o an u m it staie m eteorologic.

A. Precizai:
1. valoarea cea mai mare a precipitaiilor medii lunare, precum i luna n care s-a nregistrat;
2. valoarea minim a precipitaiilor medii lunare, precum i luna n care s-a nregistrat.

B. Precizai:
1. intervalul de trei luni consecutive n care s-a nregistrat cea mai mare cantitate de precipitaii;
2. diferena dintre valorile precipitaiilor medii din lunile noiembrie i decembrie;
3. diferena dintre valoarea maxim i valoarea minim a precipitaiilor medii lunare.
6 puncte
C.^entru Germania, precizai numele:
1. a dou uniti montane;
2. unei uniti de cmpie i o caracteristic fizico-geografic a acestei cmpii;
3. oraului-capital;
4. unui bazin carbonifer;
5. a dou orae-port.

10 puncte

D. Avei n vedere urmtorul tabel:

Statul

Anul

Italia
Bulgaria

2010
2010

Populaia
(numr de
locuitori)
2 037
60 626 000
44,8
7 351 000
Not: Datele referitoare la populaie au fo s t rotunjite.
PIB (mUiarde $)

1. Calculai valoarea Produsului Intern Brut (PIB) pe locuitor pentru fiecare stat din tabel.
2. Precizai o cauz care s explice diferenele dintre cele dou state, referitoare la valoarea Produsului
Intern Brut (PIB) pe locuitor.
6 puncte
E. 1. Londra este situat la 51 lat. N, iar Moscova este situat la 55 lat. N. Dei sunt situate la latitudini
apropiate, la Londra temperatura medie a lunii ianuarie este +4C, iar la Moscova temperatura medie a
lunii ianuarie este de -9C . Explicai aceast diferen de temperatur.
2 puncte
2. Menionai dou state care au fost admise n Uniunea European n anul 2007.
2 puncte

Examenul de bacalaureat 2011. Proba E. d). Proba scris la Geografie - Varianta 9


FNiera te o re tic p ro filu l um anist, specializrile: filo log ie , tiin e sociale; filie ra te h no lo g ic , profilul se rvicii to a te specializrile- filie ra
Te

"

a r h ite c tu r i arte am bientala

si d e s t a " f i ' s i o e are

in s tru c to r -a n im a to r 'T n s tru c to r


Pedagogic, specializrile: n v to r/e d u ca to a re , biblio te ca r-d o cu m e n ta rist,
S
teru u a I

^
p ro fil ordine i se cu rita te public (Licee ale
A d m in istra ie i i Internelor) specializarea tiin e sociale; profil te o log ic, to a te specializrile.

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.


Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Subiectul I (3 0 de puncte)

" te r e ) '

1 *biec,u, I A ^ D . Pe hart s, marcate state (c litere) i orae-Lpital (cu

A. Precizai:
1. numele statului marcat, pe hart, cu litera E;
2. numele oraului-capital marcat, pe hart, cu numrul 12.
B. Scriei pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz afirmaiile de mai jos1. Statul marcat, pe hart, CU litera G se n u m ete...

2. Capitala statului marcat, pe hart, cu litera F se numete


3. Oraul-capital marcat, pe hart, cu numrul 14 se numete

4 puncte

Scriei, pe foaia de examen, litera corespunztoare rspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaiile de
ii jos:
1. Statul marcat, pe hart, cu litera I se numete:
a. Albania
b. M untenegru
c. Serbia
d. Slovenia
2 puncte
2. Insulele Sicilia i Sardinia aparin statului marcat, pe hart, cu litera:
a. A
b. C
c. F
d. I
2 puncte
3. O parte din Munii Pirinei sunt localizai pe teritoriul statului marcat, pe hart, cu litera:
a. A

b. C

c. G
d. J
2 puncte
4. Este o monarhie constituional statul marcat, pe hart, cu litera:
a. A
b. D
c. G
d. J
2 puncte
5. Oraul-capital marcat, pe hart, cu numrul 8 se numete:
a. Ljubljana
b. Sarajevo
c. Skopje
d. Zagreb
2 puncte

D. Precizai trei deosebiri ntre clima statului marcat, pe hart, cu litera A i clima statului marcat, pe hart,
litera J.
N ota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmtoarele elemente de clim: tip de clim, etaj
climatic, factori genetici, temperaturi medii anuale/vara/iama, amplitudine termic, precipitaii medii
anuale/vara/iama, vnturi cu frecven ridicat.
N ota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dac deosebirile vor fi prezentate comparativ i nu separat.
6 puncte

cu

Prezentai dou cauze care au condus la apariia, dispariia sau modificarea teritoriului unor state
europene.
4 puncte

Subiectul al ll-lea (3 0 de puncte)


R o m n ia - u n it i d e relief, r u r i i o ra e
L egend:
u n ita t c / s u b u D ta t e

d e re lie f

o r a ; c u p este
5 0.000 lo c u ito ri

l '

in d ic r u l d e
' id e n tific a t

^ ------------U m il d e u n ita te /
s u b u n ita te d e r e lie f

H arta de mai sus se refer la subiectul II A - D. Pe hart sunt marcate uniti de relief (cu litere), orae (cu
umere de la 1 la 6) i ruri (cu numere de Ia 7 Ia 12).
A. Precizai:
1. numele oraului marcat, pe hart, cu numrul 2;
2. numele rului marcat, pe hart, cu numrul 8.

4 puncte

63

B. Scriei pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz afirmaiile de mai ios:
1. Kaul marcat, pe hart, cu numrul 9 se numete ...
3'
" l 'r
J. Uraui marcat, pe harta, cu numrul 3 se numete ...
mai^os:

relief marcat, pe hart, cu litera ..


^ pune

^espunztoare rspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaiile

1. Rul marcat, pe hart, cu numrul 11 se numete:


a^ Barcu
b .C riu lA lb
c. Criul Negru
2. Oraul marcat, pe harta, cu numrul 5 este strbtut de rul:

d. Criul Repede

2 pune

3
C . Moldova
3. K ehef glaciar exista m unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera:

d. iret

2 punct

^
C
c. F
d H
4. Petrol, crbuni i gaze naturale exist n unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera^
b. D
c. E
d G
5. Oraul marcat, pe hart, cu numrul 6 se numete:
P>ieti
K

'

e. Slobozia
t

d. Trgovite

2 punctc
2 punctf
2 puncte!
marcate, p

Nota 1 : Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmtoarele aspecte ale reliefului- mod de formare
tipuri de roci pe care s-a format reheful, altitudini, fragmentare, tipuri de reUef nclinare dispunere
depresiunilor, alte aspecte specifice ale reliefiilui.
mcimare, dispunere
Teplrat

^ P^zcntate comparativ i n
6 puncte

E. Prezentai:
1. o cauz care a determinat amplasarea unor rafinrii la exteriorul Subcarpatilor Curburii
. o cauza care explica diferena de temperatur medie anual dintre sudul i nordul rii.

2 puncte
2 puncte

Subiectul al lll-lea (3 0 de puncte)


Reprezentarea grafic de mai jos se refer Ia subiectul III A - B i prezint evoluia temperaturii
medu lunare, ia staia meteorologic Bucureti-Filaret, n anul 2006.

A. Precizai:
1. valoarea maxim a temperaturii medii lunare, precum i luna n care se nregistreaz2. valoarea mimm a temperaturii medii lunare, precum i luna n care se nregistreaz

B. Scriei, pe foaia de examen, litera corespunztoare rspunsului corect, pentru fiecare dintre afirmaiile de
mai jos:
1. Amplitudinea termic este de aproximativ:
a. 14-16C
b. 17-19C
c. 20-22C
d. 25-2T C
2. Cea mai mare diferen de temperatur ntre dou luni consecutive este ntre:
a. ianuarie i februarie
b. martie i aprilie
c. iunie i iulie
d. noiembrie i decembrie
3. Temperaturile au valori ridicate n lunile de var datorit ptrunderii maselor de aer:
a. ecuatorial
b. mediteranean
c. polar continental
d. polar maritim
6 puncte
C. Pentru Ucraina, precizai:
1. dou state vecine, membre ale Uniunii Europene;
2. o peninsul ce aparine acestui stat;
3. numele a dou uniti de relief;
4. numele a dou fluvii;
5. numele a trei orae.
10 puncte
D. Tabelul de mai jos prezint contribuia principalelor activiti la realizarea Produsului Intern Brut, n anul
2007, n cteva state europene.
ara
Elveia
Grecia
Romnia

Industrie (inclusiv
Servicii (% )
construcii) (Vo)
28
71
4
23
73
7
41
52
Sursa: Institutul Naional de Statistic, estimri la nivelul anului 2007

Agricultur (%)

Explicai:
1. ponderea mare a serviciilor i ponderea redus a agriculturii n PIB-ul Greciei;
2. ponderea mai mare a agriculturii n PIB-ul Romniei dect n PIB-ul Elveiei;
3. ponderea mai mic a serviciilor n PIB-ul Romniei dect n PIB-ul Elveiei.

6 puncte

1. Suprafaa statului M alta este de 316 km^, iar la 1 iulie 2008, populaia era de 400 000 locuitori.
Calculai densitatea medie a populaiei.
2. Explicai valoarea densitii medii a populaiei Maltei, n comparaie cu densitatea medie a populaiei
Europei, care era, la 1 iulie 2008, de aproximativ 71 loc./km .
4 puncte

Examenul de acalaureat 2010. Proba E.d). Proba scris la Geografie - Varianta 8


^ P -ia ,iz rile ; filie,
decorative; p ro fil sportiv, toate specializrile'D m fl npdannnir cnor''
anim ator, In stru cto r pentru activittlle extrascolare

le la a n n

ambientale i design, arte plastice, ar


bibliotecar-docum entarist, instructo

Adm inistraiei M nternelor) specializarea tiine sociale; profil teologic J o a te ? p lc i![fe ^

Toate subiectele sunt obUgatorii. Se acord 10 puncte din oficiu


Timpul efectiv de iucru este de 3 ore.

Subiectul I (3 0 de puncte)

Harta de mai sus se refer la iiih i p p f n i t a


t
l
7 ---------------------------------- ^----------------------------------numere).
subiectul I A - D. Pe harta sunt marcate state (cu litere) i orae-capltal (cu
A. Precizai:
1 . numele statului marcat, pe hart, cu litera H ;

2. numele oraului-capital marcat, pe hart, cu numrul 4.


1 O r L ' v t t
care completeaz propoziiile de mai jos1. Oraul Varovia este marcat, pe hart, cu nu m ru l...
2. Statul marcat, pe hart, cu litera B are ieire la Marea
3. Munii Ural se afl pe teritoriul statului marcat, pe hart, cu litera

66

4 puncte

Scriei, pe foaia de examen, litera corespunztoare rspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaiile de
K ijo s :
l.O raul-capital marcat, pe hart, cu numrul 7 se numete:
a. Copenhaga
b. Helsinki
c. Riga
d. Tallin
2 puncte
2. Insula Creta aparine statului marcat, pe hart, cu litera:
a. B
b. C
c. D
d. J
2 puncte
3. Capitala statului marcat, pe hart, cu litera A se numete:
a. Dubhn
b. Londra
c. Reykjavik
d. Stockholm
2 puncte
4. Este strbtut de fluviul Sena oraul-capital marcat, pe hart, cu numrul:
a. 2
b. 5
c. 8
d. 15
2 puncte
5. Oraul Zagreb este marcat, pe hart, cu numrul:
a. 4
b. 6
c. 11
d. 13
2 puncte
& Precizai trei deosebiri ntre clima statului marcat, pe hart, cu litera A i clima statului marcat, pe hart,
litera C.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmtoarele elemente de clim: tip de clim, etaj
climatic, factori genetici, temperaturi medii anuale/vara/iama, amplitudine termic, precipitaii medii
anuale/vara/iarna, vnturi cu frecven ridicat.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dac deosebirile vor fi prezentate comparativ i nu separat.
6 puncte
i 1. Menionai o cauz care explic faptul c Europa Mediteranean reprezint o important regiune
turistic a Europei.
2. Precizai un factor care determin mobilitatea teritorial a populaiei n Europa.
4 puncte

kibiectul al ll-lea (30 de puncte)

Varta de mai sus se refer la subiectul II A - D. Pe hart sunt marcate uniti de relief (cu litere), orae (cu
mere de la 1 la 6) i ruri (cu numere de la 7 la 12).

A. Precizai:
1. numele oraului marcat, pe hart, cu numrul 3;
2. numele rului marcat, pe hart, cu numrul 7.

4 punc(

B. Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz propoziiile de mai jos:
1. Oraul marcat, pe hart, cu numrul 2 se numete ...
2. Domurile gazeifere sunt prezente n unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera ...
3. M unii formai n orogeneza hercinic se afl n unitatea de relief marcat pe hart, cu litera .. .6 punci
examen, rspunsurile corecte care completeaz propoziiile de mai jos:
1. R ehef carstic bine dezvoltat (peteri i chei) exist n unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera:
2. Pe hart, cu numrul 9 este marcat braul Dunrii numit:
a Borcea
b. Chilia
3. Oraul marcat, pe hart, cu numrul 5 se numete:
d

c. Sfantu Gheorghe

d. Sulina

2 punct

Ab. Rmnicu-Vlcea
c. Slatina
d. Trgu-Jiu
2 punci
. Temperaturi medn anuale m adm an de lO^C sunt specifice unitii marcate, pe hart, cu litera:

5. Un combinat de prelucrare a metalelor neferoase se afl n oraul marcat, pe h art^ cu numrul:^


d. 6

2 punci

rel i ef marcate, pe hart, cu litera A t clima uttttti de reUei


Nota 1 : Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmtoarele elemente de clim; temperaturi medii
^ u a le , precipitaii medii anuale, vnturi, influen climatic, etaj climatic.
^ p lra t*

complet va fi acordat numai dac cele trei deosebiri vor f prezentate comparativ i m

6 puncte]
E. Pentru M area Neagr prezentai:
1. o caracteristic referitoare la cureni;
2. o caracteristic referitoare la salinitate.

^
. I
4 puncte I

Subiectul al lll-lea (3 0 de puncte)


Reprezentarea grafic de mai jos se refer la subiectul III A - B l prezint evoluia temperaturilorI
medu lunare i a precipitaiilor medii lunare la o staie meteorologic din Europa.

IV

VI

precipitaii m ed iilunare

V II V III

IX

XI

XII

temperaturi m edii lunare

A. Precizai:
1. valoarea maxim a temperaturii medii lunare, precum i luna n care se nregistreaz;
2. valoarea minim a cantitii de precipitaii medii lunare, precum i luna n care se nregistreaz.

:riei, pe foaia de examen, litera corespunztoare rspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaiile de
ijos:
1. Diagrama climatic de mai sus red tipul de clim:
a. mediteranean (subtropical)
b. temperat continental
c. temperat oceanic
d. subpolar
2. Amplitudinea termic este de aproximativ:
a. \0 -U C
b. 18-20C
c. 23-25C
d. 35-37C
3. Temperaturile au valori ridicate n lunile de var datorit ptrunderii maselor de aer:
a. ecuatorial
b. polar continental
c. polar maritim
d. tropical
6 puncte
Pentru Bulgaria, precizai:
1. numele a trei uniti de relief;
2. un tip de clim;
3. numele unui ru sau fluviu;
4. o zon de vegetaie;
5. numele a dou orae;
6. numele unei regiuni turistice;
7. anul intrrii n Uniunea European.

10 puncte

Analizai datele statistice din tabelul de mai jos.


Statui
Olanda
Estonia

Suprafaa
Populaia
(km^)
(nr. loc.)
16
491 000
41 526
45 226
1 324 000
Sursa: The World Factbook, estimri la nivelul anului 2006
Not: Datele referitoare la populaie au fo s t rotunjite.

1. Calculai valoarea densitii populaiei n cele dou ri.


2. Precizai o cauz a diferenei de densitate a populaiei ntre cele dou state.

6 puncte

Precizai un avantaj i un dezavantaj al producerii hidroenergiei comparativ cu alte modaliti de obinere


lergiei electrice.
4 puncte

fum ere?

I ^ - E. Pe hart st marcate state (cu litere)

orae-eapital (c'

A. Precizai:
1. numele statelor marcate, pe hart, cu literele B i D;
2. numele oraelor-capital marcate, pe hart, cu numerele 12 i 14.

4 puncte

r " '1
corecte care completeaz propoziiile de mai ios1. Statul marcat, pe hart, cu litera A are ieire la Marea
e u e m a ijo s .
2. Cel ma, nou stat membru al UE se nvecineaz spre nord cu statul marcat, pe hart cu litera
3. Statul marcat, pe hart, cu litera G ocup partea nordic a P eninsulei...
'' g p ete
C Scrirti, pe foaia de examen, litera corespunztoare rspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaiile de
1. Munii Penini sunt situai pe teritoriul statului a crui capital este marcat, pe hart, cu numrul:
2. Oraul marcat, pe hart, cu numrul 8, este capitala stetolui:
a. Norvegia
b. Finlanda
c Suedia
a c 4.
3. Fluvml Po (Pad) strbate partea nordte a statulu. m ^ h a r t , cu litera:

4. Valoare ridicat a densit:^ m^^edii a populaiei se nregistreaz n statul m arcat'pe hart, cu l i t e l " " " * ^
Europei, L e marcat, pe
=->

d. 13

2 puncte

D. Precizai trei deosebiri ntre clima statului marcat, pe hart, cu litera A i clima statului marcat cu litera G.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmtoarele elemente de clim: tip de clim, temperaturi
medii anuale, precipitaii medii anuale, vnturi, factori care determin i influeneaz clima, amplitudine
termic.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dac cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ i nu
separat.
6 puncte
t . Precizai dou argumente care s demonstreze c statul marcat, pe hart, cu litera C prezint un sistem de
%ansport diversificat, funcional i modern.
4 puncte

Subiectul al ll-lea (3 0 de puncte)

20 40

60 8 0

100 km

.................

Harta de mai sus se refer la subiectul II A E. Pe hart sunt marcate uniti de relief (cu litere), orae (cu
amere de la 1 la 6) i ruri (cu numere de la 7 la 12).
A. Precizai:
1. numele rurilor marcate, pe hart, cu numerele 11 i 12;
2. numele oraelor marcate, pe hart, cu numerele 1 i 3.

4 puncte

B. Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz propoziiile de mai jos:
1. Lacul Vidra a fost amenajat pe rul marcat, pe hart, cu n u m ru l...
2. Cel mai important centru siderurgic din perioada interbelic este oraul marcat, pe hart, cu nu m ru l...
3. Crovurile sunt forme de relief care apar frecvent n unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera ...
6 puncte
C. Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz propoziiile de mai jos:
1. Relieful vulcanic este cel mai bine reprezentat n unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera:
a. G
b. A
c. C
d. F
2 puncte

2. Unitatea montan n care s-a dezvoltat un ora mare este situat la sud de unitatea de relief marcat pe
hart, cu litera:

^
^
d. H
2 puncte
3. Temperaturi medii anuale de peste 11C sunt specifice unitii de relief marcate, pe hart, cu litera:
^
^
H
d. F
4. bare i petrol se exploateaz din unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera:

2 puncte

e
^
^
^
5. Keprezmta un centru al industriei metalurgiei neferoase oraul marcat, pe hart, cu numrul:

2 puncte

d. 4

2 puncte

D. Precizai dou deosebiri i o asemnare ntre relieful unittii marcate, pe hart, cu litera C i relieftil
unitii marcate cu litera G.
N ota t : Deosebirile i asemnarea se pot referi la oricare dintre urmtoarele aspecte ale reliefului: mod de
formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, nclinare, fragmentare, tipuri de relief.
ota 2; Punctajul complet va fi acordat numai dac cele dou deosebiri i asemnarea vor f prezentate
comparativ i nu separat.
E. Prezentai:
1. o cauza care explic valorile mici ale precipitaiilor medii anuale din unitatea de reh ef marcat pe
hart, cu litera F;
^
2. un factor care a determinat amplasarea unei mari termocentrale n unitatea de relief marcat pe hart
cu litera H.
a
/
4 puncte

Subiectul al lll-lea (30 de puncte)


Graficul de mai jos se refer la subiectul III A - B i prezint evoluia valorilor temperaturii medii
lu n are la o staie m eteorologic din M unii C arp ai.

A. Precizai:
1. luna n care se nregistreaz valoarea maxim a temperaturii medii lunare;
2. luna n care se nregistreaz valoarea minim a temperaturii medii lunare;
3. valoarea maxim a temperaturii medii lunare;
4. valoarea minim a temperaturii medii lunare.
B. Precizai:
1. modul de calcul al temperamrii medii anuale;
2. numrul de luni n care valoarea temperaturii medii lunare este negativ;
3. un factor determinant al variaiei temperaturilor medii lunare.

4 puncte

C. Pentru Bulgaria, precizai:


1. un stat vecin, membru al UE;
2. dou uniti de relief;
3. un tip de clim;
4. dou ruri sau fluvii;
5. un ora-port maritim i un ora-port fluvial;
6. o cultur agricol tradiional;
7. o regiune turistic.
Tabelul de mai jos se refer la subiectul III D i cuprinde date referitoare la numrul de locuitori i
suprafaa statelor Portugalia i Suedia.
Statul
Portugalia
Suedia

Suprafaa (km^)
92 390
449 960

Populaia (nr. loc.)


9 016 595
10 605 871

D. Precizai:
1. valoarea densitii medii a populaiei, calculat pentru fiecare stat n parte;
2. o cauz care determin diferena de densitate a populaiei dintre cele dou state.

6 puncte

E. Precizai doi factori care au condus la creterea suprafeelor afectate de degradarea accentuat a
terenurilor n Europa Central.
4 puncte

H arta de mai sus se refer la subiectul I A - E. Pe hart sunt marcate state (cu litere) i orae-capital (cu
numere).
A. Precizai:
1. numele statelor marcate, pe hart, cu literele E i I;
2. numele oraelor-capital marcate, pe hart, cu numerele 2 i 9.

4 puncte

B. Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz propoziiile de mai jos:
1. Peninsula Crimeea este situat n sudul statului marcat, pe hart, cu litera ...
2. Cei mai ntini muni de pe teritoriul statului a crui capital este marcat, pe hart, cu numrul 3 sunt
M u n ii...
3. Intre statele marcate, pe hart, cu literele K i C se gsete statul n u m it...
6 puncte
C. Scriei, pe foaia de examen, litera corespunztoare rspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaiile de
mai jos:
1. Teritoriul statului marcat, pe hart, cu litera F este strbtut de rul:
b. Ron
c. Sena
d. Guadalquivir 2 puncte
2. Dintre oraele de mai jos, cele mai mici temperaturi medii anuale se nregistreaz n capitala marcat,
pe hart, cu numrul:
^
b. 11
c. 12
d. 15
2 puncte
3. Capitala statului marcat, pe hart, cu litera K se numete:
a. Bruxelles
b. Riga
c. Tallin
d. Vilnius
2 puncte

4. Mistralul este un vnt care bate pe teritoriul statului a crei capital este marcat, pe hart, cu numrul;
7^
c. 12
d. 14
2 Dunct
^'l'
puncte
5. Uniti de relief aprute n orogeneza caledonian se gsesc pe teritoriul statului marcat, pe hart, cu
litera:
^

c. G

d. H

2 puncte

D. Precizai trei asemnri ntre clima statului marcat pe hart, cu litera F i clima statului marcat, pe hart,
cu litera H.
Nota 1: Asemnrile se pot referi la oricare dintre urmtoarele elemente de clim: temperaturi medii
anuale, precipitaii medii anuale, vnturi, tip de clim, etaj climatic, amplitudine termic, factori care
determin i influeneaz clima.
N ota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dac cele trei asemnri vor fi prezentate comparativ i nu
separat.
6
E. Prezentai dou argumente prin care s demonstrai diversitatea tipurilor de relief n statul marcat, pe
hart, cu litera C.
4 puncte

Subiectul al ll-lea (3 0 de puncte)


R o m a ia V
\

u n it i d e relief, r u r i i o ra e

l;

Legend:
u n ita te /s u b u n ita te
d e re lie f

ora $ c u p este
5 0 .000 lo c u ito ri

lim it d e u n ita te /
s u b u n ita te d e r e lie f

20 40 60 80

(__I I I I

100 km

Harta de mai sus se refer la subiectul II A - E. Pe hart sunt marcate uniti de relief (cu litere), orae (cu
umere de la 1 la 6) i ruri (cu numere de la 7 la 12).
A. Precizai:
1. numele rurilor marcate, pe hart, cu numerele 8 i 12;
2. numele oraelor marcate, pe hart, cu numerele 2 i 4.

4 puncte

B. Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz propoziiile de mai jos:
1. Cel mai mare ora strbtut de rul marcat, pe hart, cu numrul 7 poart denumirea de ...
2. Braul navigabil, pentru vase maritime, din unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera D, se
num ete...
3. Cel mai important centru siderurgic din Romnia se afl situat la nord de oraul marcat, pe hart, cu
n u m ru l...
6 puncte

C. Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz propoziiile de mai jos:
1. n unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera B bate vntul numit:
a. austrul
b. brizele marine
c. crivul
d. vnturile de vest
2 puncte
2. Principala resurs de subsol din unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera F este:
a. gazul metan
b. huila
c. lignitul
d. petrolul
2 puncte
3. Este un piemont unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera:
a. A
b. B
c. H
d. F
2 puncte
4. Cele mai mari cantiti de precipitaii cad n unitatea de relief din care izvorte rul marcat, pe hart,
cu numrul:
a. 11
b. 8
c. 7
d. 9
2 puncte
5. Altitudinile cele mai mari se ntlnesc la est de unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera:
a. A
b. C
c. E
d. F
2 puncte
D. Precizai trei deosebiri ntre clima unitii de relief marcate, pe hart, cu litera A i clima unitii de relief
marcate, pe hart, cu litera D.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmtoarele elemente de clim: temperaturi medii
anuale, precipitaii medii anuale, etaj climatic, influene climatice, vnturi.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dac cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ i nu
separat.
6 puncte
E. Precizai doi factori care au contribuit la formarea unitii de relief marcate, pe hart, cu litera D.
4 puncte

Subiectul al lll-lea (3 0 de puncte)


Graficul de mai jos se refer la subiectul III A - B i prezint evoluia temperaturilor i precipitaiilor
medii lunare la o staie meteorologic din Europa.
mm

M A

Precipitaii medii lunare

-T em p eratu ri medii lunare

A. Precizai:
1. valoarea maxim a temperaturii medii lunare i luna n care se nregistreaz;
2. dou luni n care precipitaiile medii anuale au valori sub 20 mm.

4 puncte

B. Scriei, pe foaia de examen, litera corespunztoare rspunsului corect, pentru fiecare dintre urmtoarele
afirmaii:
1. Tipul de clim n care se nregistreaz valorile menionate n diagrama climatic de mai sus este:
a. subpolar
b. mediteranean
c. temperat oceanic
d. temperat continental

2. Cele mai mari cantiti de precipitaii medii anuale se nregistreaz n lunile:


a. iulie - august
b. mai - iunie
c. noiembrie - decembrie
d. decembrie - ianuarie
3. O caracteristic a acestui tip de climat este:
a. frecvena mare a ceii
b. veri rcoroase i ploioase
c. ierni lungi i geroase
d. veri fierbini i secetoase
C. Realizai un text coerent i corect, din punct de vedere geografic, n care s caracterizai cei mai ntins stat
al Europei Centrale, preciznd:
1. poziia geografic;
2. dou uniti de relief;
3. o caracteristic a reliefiilui;
4. un tip de clim;
5. un canal navigabil;
6. un ora-port;
7. o regiune industrial;
8. o resurs natural important.
10 puncte
Tabelul de mai jos se refer la subiectul III D i cuprinde date referitoare la suprafaa, populaia i
PIB-ul din Austria, Bulgaria i Germania:
Statul
Austria
Bulgaria
Germania

Suprafaa
(km^)
83 870
110910
35 7021

Populaia
(nr. loc.)
8 192 880
7 385 367
82 422 299

PIB (mld. euro)


279
77
2585

D. 1. Calculai densitatea medie a populaiei n Austria.


2. Precizai o cauz care s justifice valoarea sczut a PIB-ului n Bulgaria.
3, Precizai o cauz care s justifice diferena dintre valoarea PIB n Austria i valoarea PIB n Germania.
6 puncte
E. Menionai dou argumente care s explice faptul c infrastructura de transport constituie un element
important n dezvoltarea economic a Uniunii Europene.
4 puncte

Harta de mai sus se refer


"
numere).

- b i-tu ,

< * ____________ )
- U.
harta sun, arcate state ('cu litere)

, A

ora.Lcapital (cu

A. Precizai:
1. numele statelor marcate, pe hart, cu literele B i D2. numele oraelor-capital marcate, pe hart, cu numerele I i 9 .
4 puncte

3. Este port Ia Marea Nordului' eap.tala mareat! p e T a S

"

,
Opuncte

c . Scriei, pe foaia de examen, l.tera corespunztoare rspunsului corect pentru fiecare dintre afinnaiile de
1. R e s^ se n ,a de gaz metan^se exploateaz n sttu, a eru. capital este marcat, pe hart, cu numrul:
2. Se afl situat pe fluviul Sena oraul-capital marcat, pe hart, cu numrul:
3. C u ra tu l Atlanticulu, de N ordlnflueneaz climatul sta^ u t marcat, pe hart, c t l a :

'

t. N u este membru al UE statul a crui capital este mslrcat, pe hart, cu litera:

2 puncte

C .6
C f\
w
j.
d. 9
. Ucupa o parte din Insula Irlanda statul a crui capital este marcat, pe hart, cu numrul
b . 13
C .6
d . 14

2 puncte
2 puncte

D. Precizai dou deosebiri i o asemnare ntre clima zonelor litorale ale statului marcat, pe hart, cu litera E
i clima statului marcat, pe hart, cu litera H.
Nota 1: Deosebirile i asemnarea se pot referi la oricare dintre urmtoarele elemente de clim:
temperaturi medii anuale, precipitaii medii anuale, vnturi, tip de clim, etaj climatic, amplitudine
termic.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dac deosebirile i asemnarea vor fi prezentate com
parativ i nu separat.
5 puncte
E. Prezentai dou argumente care s contrazic afirmaia: Norvegia are un potenial hidroenergetic sczut.
4 puncte

Subiectul al ll-lea (30 de puncte)

Harta de mai sus se refer la subiectul II A - E. Pe hart sunt marcate uniti de relief cu litere, orae (cu
umere de la 1 la 6) i ruri (cu numere de la 7 Ia 12).
A* Precizai:
1. numele unitilor de relief marcate, pe hart, cu literele D i B;
2. numele oraelor marcate, pe hart, cu numerele 2 i 3.

4 puncte

B, Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz propoziiile de mai jos:
1. Depresiunea Lovitei este situat n unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera ...
2. Oraul Alba lulia este strbtut de rul marcat, pe hart, cu numrul ...
3. Subunitatea de relief care aparine Podiului Moldovei i este marcat, pe hart, are un climat cu
influene predom inant...
6 puncte
1C . Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz propoziiile de mai jos:
1. Unitatea de reh ef marcat, pe hart, cu litera F este alctuit predominant din:
a. isturi cristaline
b. calcar
c. granit
d. isturi verzi
2. S-a format prin ncreirea scoarei terestre unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera:
. G
b. C
c. D
d. A

2 puncte
2 puncte

3. Unitatea de relief n care se exploateaz gaz metan este marcat, pe hart, cu litera.
^
c. D
d .B
4. Etaj climatic alpin se ntlnete n unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera:

2 puncte

^
5. Kaul marcat, pe hart, cu numrul 7 se numete:

2 puncte

a.B arcu

b .C riu lA lb

c-D

d .H

c. Criul Repede

d. Criul Negru 2 puncte

Nota 1 : Asemnrile i deosebirea se pot referi la oricare dintre urmtoarele aspecte ale reliefiilui- mod
de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, nclinare, fragmentare, tipuri de relief
N ota 2. Punctajul complet va fi acordat numai dac cele dou asemnri i deosebirea vor fi prezentate
comparativ i nu separat
,
6 puncte

4 puncte

Subiectul al lll-lea (3 0 de puncte)


s ,

ir .s

's

:;r

m^/s

F M A M I

l A S O N O

Lunile anului
A. Precizai:
1. dou luni n care valoarea debitului mediu lunar este mai mare sau egal cu 350 mVs2. valoarea minim a debitului lunar i luna n care se nregistreaz.

4 puncte

B. Precizai:

1. diferena dintre valoarea debitului mediu lunar din luna mai i valoarea debitului mediu lunar din luna
lanuariej
2. o cauza a scderii valorii debitului mediu lunar n lunile decembrie i ianuarie;
3. tipul de climat specific acestor variaii de debit.

C. Pentru statul Suedia, precizai:


1. dou state vecine;
2. o unitate de relief;
3. un tip de clim;
4. un etaj de vegetaie i un tip de sol;
5. dou orae;
6. dou resurse naturale.

^ puncte

Tabelul de mai jos se refer la subiectul III D i cuprinde date referitoare la producia de energie
ilectric n Frana i Rusia:

Statul
Frana
Rusia

Producia de
energie electric
(mii. kwh)
511 736
862 700

Tipuri primare de energie


Energie electric
Hidroenergie
Energie nuclear
convenional
71 643
394 037
46 056
172 540
94 897
596 263

D. 1. Calculai ponderea energiei nucleare n totalul produciei de energie electric a Franei.


2. Explicai diferena dintre valoarea produciei de hidroenergie i valoarea produciei de energie electrica
convenional n Frana.
3. Calculai ponderea energiei convenionale n totalul produciei de energie electric a Rusiei.
6 puncte
E. Precizai dou cauze care s vin n sprijinul afirmaiei: Europa Sudic are o pondere redus a pdurilor.
4 puncte

____________ )

Harta de mai
numere).

D. Pe hart sunt marcate state (cu Utere) i orae-capital (c

A. Precizai:
1. numele statelor marcate, pe hart, cu literele B i D;
2. numele oraelor-capital marcate, pe hart, cu numerele 2 i 9 .

4 puncte

mspunsurile corecte care completeaz propoziiile dc mai jos:


^rau i marcat, pe harta, cu numrul 6 este capitala statului
pe hart, cu numrul 15,
3. Poldere se gsesc pe teritoriul statului marcat, pe hart, cu litera ...

6 p ,^

litera corespunztoare rspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaiile de|


ta tu lu i a
P crui
n 5 tn ii captol este
^ ^ 4 _______
1. H uvm l Donek strbate terUoriulI sstatului
marcat, pe1 hart, cu numrul:

2. Reprezint capitala unui stat-monarhie constituional oL ul marcat, pe h a rt ,tu numrul:


c ; 1 ^

1: "

" u

i statului a cau capital este marcat, pe" h " t

4. Dintre statele baltice este situat n centru statul a cr^i capital este marcat, pe h a L , cu n u m ^ r " '* '
2 puncte

5. Vegetaia de tundr este specific nordului peninsulei pe teritoriul creia este situat statul marcat, pe
hart, cu litera:
a. B
b. A
c. E
d. 1
2 puncte

D. Precizai dou deosebiri i o asemnare ntre clima statului marcat, pe


|B rc a t, pe hart, cu litera D.
N ota 1: Deosebirile i asemnarea se pot referi la oricare dintre
temperaturi medii anuale, precipitaii medii anuale, vnturi, tip de
termic.
N ota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dac deosebirile
comparativ i nu separat.

harta, cu litera A i clima statului


urmtoarele elemente de clim:
clim, etaj climatic, amplitudine
i asemnarea vor fi prezentate
6 puncte

E . Precizai doi factori care influeneaz regimul hidrologic al fluviilor europene.

4 puncte

Subiectul al ll-lea (30 de puncte)

2 0 4 0 '6 0 8 0 > 100 km

....................

Harta de mai sus se refer la subiectul II A - E. Pe hart sunt marcate uniti de relief (cu litere), orae (cu
unere de la 1 la 6) i ruri (cu numere de la 7 la 12).
A. Precizai:
1. num ek unitilor de relief marcate, pe hart, cu literele A i B;
2. numele rurilor marcate, pe hart, cu numerele 10 i 12.

4 puncte

B. Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz propoziiile de mai jos:
1. Oraul marcat, pe hart, cu numrul 1 este reedina ju d e u lu i...
2. Grinduri i ostroave exist n unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera ...
3. Rul care strbate Podiul Sucevei este marcat, pe hart, cu n u m ru l...

6 puncte

C . Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz propoziiile de mai jos:
1. Cele mai reduse cantiti de precipitaii cad n unitile de relief marcate, pe hart, cu literele:
a. B i D
b. C i G
c. H i D
d. A i D
2 puncte

2. C u lto a cerealelor este extins n unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera:


^
b. F
^c .G
n
marc
a- D
b. H
c.
c .Ff
4. Traverseaz Depresiunea Petroani rul marcat, pe hart, cu numrulb. 2 '
c. 1
5. Petrol se extrage din unitatea de relief marcat, pe hart, cu literaa -H
b .C
c .D

e o m p a r X i n i se a ^

d .B

2 pune

i:

d .C

2 pune

d. 5

2 punci

d .G

2 punct

reltef marcate, pe hart, cu Htera A , ch.

i deosebirea vor fi prezent


6 punci

r i :

dintre valonle medii ale dens.tii populaie, din judee,


4 punci

Subiectul al lil-lea (3 0 de puncte)

- - t i a .e p e r a .H .o r

i f m a m i i a s o n

Temperatura
Precipitaii

A. Precizai:

a & rie , pe foaia de examen, litera corespunztoare rspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaiile de
I 'T t l b t t o '
e. mediteranear,

^egi^treaz valorile menionate n diagrama climatic alturat este:


b ecuatorial

2. Valorile ridicate ale precipitaiilor medii anuale sunt o con^ecTuT-'''


e.'
3 Renre7int3 iir ot +
d iag ram
a. Rusia
c. M area Britanic

f
regimului temperaturii aemlui
nregistreaz valorile menionate di,
b. Bulgaria
d. Romnia

C. Pentru statul care ocup Peninsula lutlanda, precizai:


1. un stat vecin;
2. dou insule care i aparin;
3. dou mri la care are ieire;
4. treapta de relief predominant;
5. tipul de clim specific;
6. un factor care influeneaz clima;
7. oraul-capital;
8. o activitate economic.
Tabelul de mai jos se refer la subiectul III D i reprezint rata natalitii i a mortalitii n trei ani
diferii:
Anul
Rata natalitii (%)
Rata mortalitii (%)

1977
9,4
5,8

1992
9,6
6,2

2002
8,1
8,5

D. 1. Calculai bilanul natural al populaiei pentru anii 1977 i 2002.


2. Precizai o cauz care a determinat valoarea negativ a sporului natural n anul 2002.

6 puncte

E. Precizai dou avantaje ale creterii produciei de hidroenergie la nivelul continentului Europa.

4 puncte

- H arta [mMtie

Le^('ilS
n o ra ^ ca p iu ii

mfme

refer la subiectul I A - D. Pe hart sunt marcate state (cu litere) i orae-capital (ci

A. Precizai:
1. numele statelor marcate, pe hart, cu literele E i C;
2. numele oraelor-capital marcate, pe hart, cu numerele 12 i 15.

4 puncte!

B. Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz propoziiile de mai jos;
1. Oraul marcat, pe hart, cu numrul 2 aparine statului n u m it...
2. Canalul Corint este situat n statul a crui capital este marcat, pe hart, cu numrul
3. Paralela de 6630 traverseaz statul marcat, pe hart, cu litera ...

6 puncte!

C. Scriei, pe foaia de examen, litera corespunztoare rspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaiile t
mai jos:
1, Este un important fluviu al Europei Centrale, fluviul:
_ b. Guadiana
c. Ron
d. Sena
2 puncte]
2. Centrala mareomotric de la La Rance a fost amplasat pe rmul statului marcat, pe hart, cu litera:

C
d. D
2 puncte)
Capitala Bulgariei este oraul marcat, pe hart, cu numrul:
A
.
.
.
d. 10
2 puncte!
. Munii Padurea Neagr sunt situai pe teritoriul statului a crui capital este marcat pe hart ci
numrul:

^
^
d. 15
2 p u n ctel
5. Singura pdure din Europa, n care zimbrii triesc n libertate, este situat pe teritoriul statului marcat,i
pe hart, cu litera:
'

D. Precizai trei deosebiri ntre clima statului marcat, pe hart, cu litera C i clima statului marcat, pe hart,
cu litera D.
N ota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmtoarele elemente de clim: temperaturi medii
anuale, precipitaii medii anuale, vnturi, tip de clim, etaj climatic, amplitudine termic.
N ota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dac cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ i nu
separat.
6 puncte
E. Precizai dou argumente pentru a susine urmtoarea afirmaie: Turismul cultural este o caracteristic a
oraului Roma.
4 puncte

Subiectul al ll-lea (30 de puncte)


L egend:
u n ita te /s u b u n ita te
d e re lie f

o r a ; cu p este
50.000 lo c u ito ri
in d ic r u l dc
id e n tific a t
lim it d e u n ita te /
s u b u n ita te d e re lie f

O 2 0 4 0 > 6 0 8 0 - 100 k m
I--I
I
I I
I

fiarta de mai sus se refer la subiectul II A - D. Pe hart sunt marcate uniti de relief (cu litere), ruri (cu
umere de la 1 la 6) i orae (cu numere de ia 7 la 12).
A. Precizai:
1. numele rurilor marcate, pe hart, cu numerele 3 i 4;
2. numele oraelor marcate, pe hart, cu numerele 9 i 10.

4 puncte

B. Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz propoziiile de mai jos:
I. Cele mai mari nlimi se afl n unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera ...
2. Relieful vulcanic este prezent n unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera ...

6 puncte

Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz propoziiile de mai jos:
1. Cele mai multe iazuri de la noi din ar sunt situate n unitatea de relief traversat de rul marcat, pe
hart, cu numrul:
a. 5
b. 3
c. 6
d. 1
2 puncte
2. Este situat pe Someul M ic oraul marcat, pe hart, cu numrul:
a. 10
b. 11
c. 9
d. 8
2 puncte
3. Influene climatice scandinavo-baltice sunt prezente n unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera:
a. A
b. E
c. B
d. C
2 puncte

4. Reedina judeului Alba este oraul marcat, pe hart, cu numrul:


3-8
b. 11
c. 10
. Lacul Vidram este situat n unitatea de relief marcat, pe hart, cu literab .E
e .F

de"fom a^"
Note

fo r> ;^ a S

d. 12

2 puncte

d .D

2 puncte

deosebirea se pot referi Ia oricare dintre urmtoarele aspecte ale reliefului: mod
r
fragmentare, tipuri de relief.
sepa7^^^^

6 puncte

E. Prezentai:
1. o cauz care s explice varietatea tipurilor genetice de lacuri din regiunile de munte2. doua exemple de tipun genetice de lacuri din Munii Carpai.

4 pucte

Subiectul al IIMea (3 0 de puncte)


S u di "E

2S0

ale unui

mVs

200
ISO

1 1 1
1
1 1 1 1 1 1 1 1
I F
M A M l i
A s
________
Lunile anului

i
O N

m ; L l u n t . '

I
D

lare a debitului
4 puncte

B, Precizai:
1. valoarea diferenei de debit dintre lunile martie i octombrie;
2. luna n care se nregistreaz o valoare a debitului mediu de 175 m^/s;
3. un factor natural care influeneaz variaiile debitului mediu lunar.

6 puncte

C. Pentru statul cu care se nvecineaz Elveia spre vest, precizai:


1. dou uniti de relief (una montan i una de podi);
2. valoarea nlimii maxime;
3. tipul de clim din partea sudic;
4. dou ruri (m u l care formeaz, la vrsare, o delt i unul care formeaz, la vrsare, un esmar)-

5. doua orae (altele dect capitala);


6. dou obiective turistice.

c^udi;,

10 puncte

Ucraina care au favorizat, n acest stat, dezvoltarea industriei siderurgice.


, T argument care sa vma m sprijinul afirmaiei: Agricultura britanic produce 60% din
necesarul de hran alrii, cu doar 1% din populaia activ.
cel d ro T a n d t" "
gg

din Spania este mai dezvoltat i mai diversificat dect


4 puncte

Dumere).

A. Precizai:
1. numele statelor marcate, pe hart, cu literele B i D;
2. numele oraelor-capital marcate, pe hart, cu numerele 1 i 5.

4 puncte

B. Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz propoziiile de mai jos:
1. Cel mai mic stat al Europei este o enclav situat pe teritoriul statului a crui capital este marcat, pe
hart, cu n u m ru l...
2. Bora este un vnt care bate pe teritoriul statului a crui capital este marcat, pe hart, cu numrul
3. Fluviul Ron se afl n statul marcat, pe hart, cu litera ...
6 puncte
C. Scriei, pe foaia de examen, litera corespunztoare rspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaiile de
mai jos:
1. Are o vegetaie de puni i tundr, fiind lipsit de pduri, statul marcat, pe hart, cu litera:
3.. A
b. G
c. F
d. C
2 puncte
2. Una dintre plantele tradiionale cultivate pe teritoriul statului marcat, pe hart, cu litera D este:
a. trandafirul
b. mslinul
c. citricele
d. bumbacul
2 puncte
3. In statul a crui capital este marcat, pe hart, cu numrul 3 tipul de clim dominant este cel:
a. oceanic
b. mediteranean
c. temperat continental excesiv
d. subpolar
2 puncte
4. Statul marcat, pe hart, cu litera E are ieire la Marea:
a. Mnecii
b. Caspic
c. Norvegiei
d. Baltic
2 puncte
5. Vegetaia de tip garriga este specific statelor ale cror capitale sunt marcate, pe hart, cu numerele:
1 i 11
b. 7 i 8
c. 7 i 12
d. 9 i 14
2 puncte

D. Precizai trei asemnri ntre reliefiil statului marcat, pe hart, cu litera F i relieful statului a crui
capital este marcat, pe hart, cu numrul 1.
N ota 1: Asemnrile se pot referi la oricare dintre urmtoarele aspecte: mod de formare, trepte de relief,
tipuri de roci, altitudini, orientarea culmilor muntoase, tipuri de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
N ota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dac cele trei asemnri vor fi prezentate comparativ i nu
separat.
6 puncte
E. Precizai dou argumente care s vin n sprijinul afirmaiei: Vegetaia predominant n statul marcat, p e j
hart, cu litera C este de pduri de foioase.
4 puncte

Subiectul al ll-lea (3 0 de puncte)


RomDia - uniti de relief, r u ri i orae

L egend:
u n ita te ^ s u b u n ita te
d e re lie f

o ra c u p este
5 0.000 lo c u ito ri
1 in d ic r u l d e
id e n tific a t

1slimu b itu n itad cteu nditae rtee lie/ f

20 40 60 80

__1

100 km

LIII

H arta de mai sus se refer la subiectul II A - E. Pe hart sunt marcate unitti de relief (cu litere), ruri (cu
numere de ia 1 la 6) i orae (cu numere de la 7 la 12).
A. Precizai:
1. numele unitilor de relief marcate, pe hart, cu literele A i B;
2. numele rurilor marcate, pe hart, cu numerele 1 i 3.

4 puncte

B. Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz propoziiile de mai jos:
1. Rul marcat, pe hart, cu numrul 7 traverseaz oraul n u m it...
2. Cea mai nou unitate de relief din Romnia este marcat, pe hart, cu litera ...
3. Lacul Stnca Costeti este situat pe rul care limiteaz, spre est, unitatea de relief marcat, pe hart, cu
6 puncte
C. Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz propoziiile de mai jos:
1. Depozite groase de loess exist n unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera:
t). C
c. E
d. A
2. Rul marcat, pe hart, cu numrul 5 este afiuent al:
a. Someului
b. Oltului
c. Bistriei
d. Mureului

2 puncte
2 puncte

3. Autoturisme se fabric n oraul marcat, pe hart, cu numrul:


a. 12
b. 8
o. 9
d. 11
2 puncte
4. Petrol se extrage din unitile de relief marcate, pe hart, cu literele:
a. C i E
b. A i B
c. F i D
d. G i E
2 puncte
5. Influenele climatice oceanice sunt predominante n unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera:
a. C
b. A
c. B
d. D
2 puncte
D. Precizai trei deosebiri ntre clima unitii de relief marcate, pe hart, cu litera A i clima unitii de relief
marcate, pe hart, cu litera E.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmtoarele elemente de clim: temperaturi medii
anuale, precipitaii medii anuale, etaj climatic, influene climatice, vnturi.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dac cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ i nu
separat.
6 puncte
E. Prezentai:
1. un factor care explic extinderea vegetaiei de step i silvostep n partea central i sudic a Podiului
Dobrogei;
2. o cauz care expHc extinderea culturilor de legume i leguminoase n apropierea marilor orae.
4 puncte

Subiectul al lll-lea (3 0 de puncte)


Graficul de mai jos se refer la subiectul III A - B i prezint numrul de locuitori pentru unele state
membre ale UE n anul 2005.
mii. loc.

G erm ania

F ran a

Spania

Polonia

O landa

U ngaria

A. Precizai:
1. numele statului cu populaia cea mai puin numeroas i valoarea acesteia;
2. diferena dintre numrul de locuitori din Frana i respectiv Spania.

4 puncte

B. Scriei, pe foaia de examen, litera corespunztoare rspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaiile de
mai jos:
1. Constituie o cauz a valorii mari a numrului de locuitori din Germania:
a. reheful de cmpie care acoper peste 90% din suprafaa statului;
b. climatul subtropical
c. resursele bogate de petrol
d. dezvoltarea economic
2. Statul a crui valoare a numrului de locuitori se apropie cel mai mult de cea a Spaniei este:
a. Frana
b. Polonia
c. Olanda
d. Germania
3. Cea mai mare diferen, n ceea ce privete numrul de locuitori, este ntre statele:
a. Frana i Spania
b. Spania i Polonia
c. Germania i Ungaria
d. Ungaria i Olanda
6 puncte

C. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii i al Irlandei de Nord, precizai;


1. aezarea geografic;
2. o mare la care are ieire;
3. tipul predominant de climat i o caracteristic a acestuia;
4. un ru care strbate capitala;
5. dou orae, altele dect capitala;
6. o resurs energetic;
7. o realizare important n ceea ce privete economia;
8. un obiectiv turistic.

10 puncte

u r b a te 'ffr /
referitoare Ia suprafaa, numrul de locuitori i ponderea populaiei
urbane in totalul populaiei din cadrul a dou state europene:
ara
Suprafaa (km^)
Populaia (mii. loc.)
Ponderea populaiei urbane

Albania
28700
3,2
38

Belgia
30500
9,9
97

D. l . Calculai diferena dmtre valoarea densitii populaiei celor dou state.


^

populaiei urbane n cadrul populaiei totale ale celor


6 puncte

E. Precizai dou cauze ale tendinei de scdere a numrului de locuitori n statele Europei Estice.
4 puncte

Harta de mai sus se refer la subiectul I A - D. Pe hart sunt marcate state (cu litere) i orae-capital (cu
numere).
A. Precizai:
1. numele statelor marcate, pe hart, cu literele A i B;
2. numele oraelor-capital marcate, pe hart, cu numerele 1 i 2 .

4 puncte

B. Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz propoziiile de mai jos:
1. Gibraltarul este un teritoriu dependent de statul a crui capital este marcat, pe hart, cu n u m ru l...
2. Capul Roca este localizat n vestul extrem al statului marcat, pe hart, cu litera ...
3. Lacul glaciar Garda este situat pe teritoriul statului marcat, pe hart, cu litera ...
6 puncte
C. Scriei, pe foaia de examen, litera corespunztoare rspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaiile de
mai jos:
1. Oraul Chiinu este marcat, pe hart, cu numrul:
a. 7
b. 6
c. 4
d. 12
2 puncte
2. n statul marcat, pe hart, cu litera A, majoritatea populaiei este de religie:
a. catolic
b. greco-catolic
c. reformat
d. ortodox
2 puncte
3. Cele mai mari rezerve de minereu de fier se gsesc n statul marcat, pe hart, cu litera:
a. I
b. B
c. C
d. F
2 puncte
4. Statul aprut pe teritoriul Europei dup cderea comunismului are capitala marcat, pe hart, cu
numrul:
a. 5
b. 13
c. 1
d. 15
2 puncte
5. Vulcanul Hekla se afl situat pe teritoriul statului a crui capital este marcat, pe hart, cu numrul:
a. 3
b. 5
c. 8
d. 15
2 puncte

p . Precizai trei asemnri ntre relieful statului marcat, pe hart, cu litera C i relieful statului marcat pe
harta, cu litera F.
^
N ota 1: Asemnrile se pot referi la oricare dintre urmtoarele aspecte legate de relief: mod de formare,
tipuri de roci, altitudini, orientarea culmilor muntoase, grad de fragmentare, tipuri de relief, alte aspecte
specifice ale rehefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dac cele trei asemnri vor fi prezentate comparativ i nu
separat.
,
6 puncte
E. Prezentai dou cauze care determin distribuia neuniform a precipitaiilor medii anuale n Europa.
4 puncte

Subiectul al ll-lea (3 0 de puncte)


Legend:
u n ita te /s u b u n ita te
d e re lie f

lim it d e u n ita te /
s u b u n ita te d c re lie f

Harta de mai sus se refer la subiectul II A - D. Pe hart sunt marcate uniti de relief (cu litere), orae (cu
numere de Ia 1 la 6) i ruri (cu numere de la 7 Ia 12).
A. Precizai:
1. numele unitilor de rehef marcate, pe hart, cu literele E i F;
2. numele oraelor marcate, pe hart, cu numerele 4 i 2 .

4 puncte

B. Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz propoziiile de mai jos:
1. Dup modul de aranjare a gospodriilor n teritoriu, n unitatea de relief marcat, pe hart cu litera B
exista tipuri de state ...
2. Unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera A s-a format prin
3. Altitudini de peste 2500 m exist n unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera ...
6 puncte
C. Scnei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz propoziiile de mai jos:
1. Rul marcat, pe hart, cu numrul 10 strbate oraele:
a. Cluj-Napoca i Turda
b. Alba lulia i Turda
c. Targu-Mure i Deva
d. Arad i Hunedoara

2 puncte

2. Reliefiil carstic este cel mai bine reprezentat n unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera;
H
b. F
c. B
d. D
2 puncte
3. Solurile dm clasa molisoluri caracterizeaz unitile de relief marcate, pe hart, cu literele:
a. E i C
b. F i G
c. A i G
d. C i G
2 puncte
4. Principala ap curgtoare care este limitrofa sau strbate teritoriul rii noastre este cea marcat, pe
hart, cu numrul:

^
c. 8
d. 11
5. Lacuri n masive de sare s-au format n unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera:
^

d. H

2 puncte
2 puncte

D. Precizai trei deosebiri ntre clima unitii de relief marcate, pe hart, cu litera A i clima unitii de relief
marcate, pe hart, cu litera E.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmtoarele elemente de clim: temperaturi medii
anuale, precipitaii medii anuale, etaj climatic, influene climatice, vnturi.
N ota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dac cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ i nu

6 puncte
E. Prezentai:
1. o cauz care s explice lipsa vieuitoarelor la adncimi mai mari de 200 m n M area Neagr.
2. un factor natural care favorizeaz dezvoltarea unor areale viticole extinse n Subcarpaii Curburii.
4 puncte

Subiectul al lll-lea (30 de puncte)


Graficul de mai jos se refer la subiectul III A - B i prezint valoarea numrului de locuitori ai
Franei pe medii rezideniale.
P opulaia urban
(mii. loc.)
P o p u laia rural
(mii. loc.)

9 10

1-1861
2-1911
3-1921
4-1931
5-1946
6-1954
7-1968
8-1982
9-1990
10-1992

A. Precizai dou cauze ale creterii populaiei urbane din Frana n perioada 1861-1992.

4 puncte

B. Precizai:
1. valoarea numrului de locuitori din Frana n anii 1921 i respectiv 1990;
2. anul n care valoarea populaiei urbane a egalat valoarea populaiei rurale;
3. ponderea populaiei urbane n 1992.

6 puncte

C. Pentru statul Europei Sudice pe teritoriul cruia se ntind Munii Apenini, precizai:
1. dou state vecine, din nord;
2. dou insule;
3. doi vulcani;
4. dou lacuri;
5. un tip de vegetaie specific;
6. un tip de turism.

10 puncte

95

Tabelul de mai jos se refer la subiectul III D i reprezint rata natalittii i a mortalittii populaiei
din Romania, m diferii ani.
^
i'
Anul

Natalitate

1956
1977
1998
2004

24,2 %o
19,6 %o
10,5 %o
10,0%o

Mortalitate
9,9 %o
9,6 %o
12,0 %o
11,9 %o

D. 1. Calculai sporul natural pentru anul cu cea mai mare valoare a natalittii i pentru anul cu cea mai mare
valoare a mortalitii.
2. Precizai un factor care a determinat valori tot mai mici ale sporului natural n Romnia.

6 puncte

E, 1. Precizai ce ri sunt legate prin eurotunelul construit prin Marea Mnecii.


2. Precizai o activitate economic, din cadrul sectorului teriar, care a dus la creterea PIB-ului n Frana.
4 puncte

Harta de mai sus se refer la subiectul I A - D. Pe hart sunt marcate state (cu litere) i orae-capital (cu
numere).
A. Precizai:
1. numele statelor marcate, pe hart, cu literele H i I;
2. numele oraelor-capitai marcate, pe hart, cu numerele 3 i 15.

4 puncte

B. Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz propoziiile de mai jos:
1. Munii Rila sunt situai pe teritoriul statului marcat, pe hart, cu litera ...
2. Oraul Sankt Petersburg este situat pe teritoriul statului marcat, pe hart, cu litera ...
3. Rul Severin traverseaz teritoriul statului a crui capital este marcat, pe hart, cu num rul... 6 puncte
C. Scriei, pe foaia de examen, litera corespunztoare rspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaiile de
mai jos:
1. Are o agricultur puternic mecanizat statul marcat, pe hart, cu litera:
a. C
b. E
c. I
d. A
2 puncte
2. Oraul Salonic este situat pe teritoriul statului care se nvecineaz spre nord cu statul marcat, pe hart,
cu litera:
a. A
b. D
c. E
d. F
2 puncte
3. A fost timp de patru secole o provincie a Imperiului Otoman statul a crui capital este marcat, pe
hart, cu numrul:
a. 10
b. 7
c. 11
d. 3
2 puncte
4. Fluviul Dunrea strbate nordul statului din Europa Central a crui capital este marcat, pe hart, cu
numrul:

5. Statul care i asigur n proporie de aproape 100% energia electric din resurse hidroenergetice se
nvecineaz spre est cu statul marcat, pe hart, cu litera:
3^- B
b. H
c. F
d. E
2 puncte
D. Precizai trei asemnri ntre clima celui mai ntins stat din Europa Mediteranean i clima statului
marcat, pe hart, cu litera G.
N ota 1: Asemnrile se pot referi la oricare dintre urmtoarele elemente de clim: temperaturi medii
anuale, precipitaii medii anuale, vnturi, tip de clim, etaj climatic, amplitudine termic.
N ota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dac cele trei asemnri vor fi prezentate comparativ i nu
separat.
6 puncte
E. Prezentai dou caracteristici ale reliefului Europei Estice.

4 puncte

Subiectul al ll-lea (3 0 de puncte)

H arta de mai sus se refer la subiectul II A - E. Pe hart sunt marcate uniti sau subuniti de relief (cu litere),
orae (cu numere de la 1 ia 6) i ruri (cu numere de ia 7 la 12).
A. Precizai:
1. numele rurilor marcate, pe hart, cu numerele 9 i 11;
2. numele oraelor marcate, pe hart, cu numerele 4 i 5.

4 puncte

B. Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz propoziiile de mai jos:
1. Prezint relief de domuri unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera ...
2. Lacuri glaciare se gsesc n unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera ...
3. Alumin se obine n oraul marcat, pe hart, cu nu m ru l...

6 puncte

C. Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz propoziiile de mai jos:
1. Silvostepa se ntlnete n unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera:
a -E
b. G
c. F
d. B

2. Este reedina judeului Bihor oraul marcat, pe hart, cu numrul:


a. 5
b. 4
c. 3
d. 1
3. Este considerat unicat unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera:
a. A
b. H
c. E
d .B
4. Este situat pe rul Ialomia oraul marcat, pe hart, cu numrul:
a. 5
b. 4
c. 3
d. 6
5. Influene climatice pontice ptrund n unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera:
a. G
b. B
c .F
d. C

2 puncte
2 puncte
2 puncte
2 puncte

D. Precizai dou deosebiri i o asemnare ntre relieful unitii marcate, pe hart, cu litera A i relieful
unitii marcate cu litera E.
Nota 1: Deosebirile i asemnarea se pot referi la oricare dintre urmtoarele aspecte ale reliefului: mod de
formare, tipuri de roci, altitudini, nclinare, fragmentare, tipuri de relief, alte aspecte specifice reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dac cele dou deosebiri i asemnarea vor fi prezentate
comparativ i nu separat.
6 puncte
E, Precizai dou elemente care fac din unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera C, cea mai tipic regiune
de podi din Romnia.
4 puncte

Subiectul al lll-lea (3 0 de puncte)


Graficul de mai jos se refer la subiectul III A i B i prezint valorile medii lunare ale precipitaiilor
la staiile meteorologice Constana i Cernavod.
70

Pmm

M
I
I
A
lu n ile a n u lu i

C o n s ta n ta
C ern av o d

A. Precizai:
1. valoarea maxim i valoarea minim a precipitaiilor medii lunare la staia meteorologic Cernavod;
2. lunile n care valorile medii lunare ale precipitaiilor la staia meteorologic Constana sunt aproximativ
egale.
4 puncte
B. Precizai:
1. modul de calcul al precipitaiilor medii anuale;
2. o influen climatic prezent n zona oraului Constana.
3. un tip de precipitaie care determin n luna iunie creterea valorii medii ale precipitaiilor, la staia
meteorologic Cernavod.
6 puncte
C . Pentru statul cu care se nvecineaz spre vest Romnia, precizai:
1. aezarea geografic;
2. treapta de relief predominant;
3. un tip de climat;

4. cea mai important ap curgtoare;


5. un tip genetic de lac i un exemplu de astfel de lac;
6. o zon de vegetaie;
7. dou orae altele dect capitala;
8. o cultur agricol specific.
Graficul de mai jos se refer la subiectul III D i cuprinde date geodemografice ale Cehiei i N orvegiei
I Cehia "Norvegia

90,910

Natalitatea

M ortalitatea

D. 1. Calculai valorile sporului natural, n valori absolute, pentru Cehia i Norvegia.


2, Prezentai o cauz care determin diferene ale valorilor bilanului natural n cele dou state.

6 puncte

E. 1. Prezentai un argument care s demonstreze faptul c din arealul mediteranean al Europei se obin
aproape trei sferturi din producia de msline.
2. Precizai un factor care favorizeaz un flux turistic puternic spre Spania.
4 puncte

Harta de mai sus se refer la subiectul I A - D. Pe hart sunt marcate state (cu litere) i orae-capital (cu
umere).
A. Precizai:
1. numele statelor marcate, pe hart, cu literele A i H;
2. numele oraelor-capital marcate, pe hart, cu numerele 8 i 9.

4 puncte

B. Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz propoziiile de mai jos:
1. Este situat n Peninsula Balcanic statul marcat, pe hart, cu litera ...
2. Cel mai mic stat al Europei Centrale este situat la est de statul a crui capital este marcat, pe hart, cu
numrul ...
3. Podiul Meseta este situat n centrul statului marcat, pe hart, cu litera ...
6 puncte
C. Scriei, pe foaia de examen, litera corespunztoare rspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaiile de
mai jos:
1. Se nvecineaz spre est cu Polonia statul marcat, pe hart, cu litera:
a. A
b. E
c. 1
d. H
2 puncte
2. Are un climat subtropical statul a crui capital este marcat, pe hart, cu numrul:
a. 5
b. 8
c. 9
d. 10
2 puncte
3. Capitala celui mai ntins arhipelag din Europa se numete:
a. Reykjavik
b. Dublin
c. Londra
d. Atena
2 puncte
4. Statul marcat, pe hart, cu litera A are ieire la Marea:
a. Egee
b. Adriatic
c. Tirenian
d. Mnecii
2 puncte

s. o cmpie de origine fluvio-glaciar se afla pe teritoriul statului a crui capital este marcat, pe hart,
cu numrul:
^

> b. 9

c. 8

d. 14

2 puncte

D. Precizai trei deosebiri ntre clima statului marcat, pe hart, cu litera A i clima statului marcat, pe hart,
cu litera B.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmtoarele elemente de clim: temperaturi medii
anuale, precipitaii medii anuale, vnturi, tip de clim, etaj climatic, amplitudine termic.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dac cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ i nu

6 puncte
E. Prezentai dou cauze care au favorizat dezvoltarea reliefului glaciar n M unii Alpi.

4 puncte

Subiectul al ll-lea (3 0 de puncte)


Rom nia - uniti de relief, r u ri i orae

L egend:
u n ita te /s u b u n ita te
d e r e lie f

o ra c u p este
50.000 lo c u ito ri
^

I in d ic r u l d e
d e a tif c a t
lim it d e u n ita te /
s u b u n ita te d e re lie f

2 0 4 0 - 6 0 8 0 - 100 km

....1

......

H arta de mai sus se refer la subiectul II A - E. Pe hart sunt marcate uniti de relief (cu litere), orae (cu
numere de la 1 la 6) i ruri (cu numere de la 7 la 12).
A. Precizai:
1. numele rurilor marcate, pe hart, cu numerele 11 i 12;
2. numele oraelor marcate, pe hart, cu numerele 4 i 6.

4 puncte

B. Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz propoziiile de mai jos:
1. Unitatea de relief caracterizat prin prezena influenelor climatice oceanice i scandinavo-baltice este
marcat, pe hart, cu litera ...
2. Lacurile glaciare Bucura i Znoaga sunt situate la vest de unitatea de relief marcat, pe hart, cu
litera ...
3. Bauxita se exploateaz din subsolul unitii de relief marcat, pe hart, cu litera ...

6 puncte

C. Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz propoziiile de mai jos:
1. Atitudini maxime de 2519 m le are unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera:
^
^
^
2. Este situat n sudul reedinei judeului Hunedoara oraul marcat, pe hart, cu numrul:
^
^-4
c. 6
d. 5
3. Strbate Podiul Getic rul marcat, pe hart, cu numrul:

2 puncte
2 puncte

.
^
d. 11
2 puncte
4. Cele mai multe amenajri hidroenergetice se afl pe rul care traverseaz oraul marcat, pe hart, cu
numrul:
^
c. 3
d. 12
5. Cel mai mare afluent de stnga al rului marcat, pe hart, cu numrul 9 este:
a. Jijia
. b. Bistria
c. Buzu
d. Brlad

2 puncte
2 puncte

D. Precizai trei deosebiri ntre clima unitii de relief marcate, pe hart, cu litera E i clima unitii de relief
marcate, pe hart, cu litera B.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmtoarele elemente de clim: temperaturi medii
anuale, precipitaii medii anuale, etaj climatic, influene climatice, vnturi.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dac cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ i nu
6 puncte
E. Prezentai:
1. un argument care s vin n sprijinul afirmaiei: n unitatea de relief marcat, p e hart, cu litera A
exist o mare diversitate petrogrqfc;
2. un factor natural care nu favorizeaz dezvoltarea culturilor agricole n unittile de relief marcate, pe
hart, cu literele F i H.

4 puncte

Subiectul al lll-lea (30 de puncte)


Reprezentarea grafic de mai jos se refer la subiectul III A - B i prezint evoluia debitului mediu
lunar al unui ru din Europa.
m^/s
30Q

ttv

eso
800

l l l l .

150

im
50

l l l l ____

n i i i i i iinn

lljjlli llll
I

M A

I A s O iNj D

irii

A. Precizai:
1. valoarea debitului n luna ianuarie;
2. valoarea debitului n luna mai;
3. diferena dintre valoarea debitului n luna mai i n luna ianuarie.

4 puncte

B. Precizai:
1. dou cauze ale diferenelor de debit dintre lunile extreme;
2. dou luni n care debitul mediu lunar are valori aproximativ egale, mai mici de 100 mVs.

6 puncte

C. Realizai un text coerent i corect, din punct de vedere geografic, referitor la statul Europei Sudice care
are capitala Ia Ljubljana, preciznd:
1. dou state vecine;
2. marea la care are ieire;
3. dou uniti de relief;
4. o influen climatic;
5. un ru care izvorte pe teritoriul acestui stat;
6. o zon de vegetaie;
7. denumirea statului din care a fcut parte nainte s devin stat independent.
10 puncte
D. Se d afirmaia: In Europa, Uniunea European reprezint o grupare regional de state de natur
politic, social i economic. Precizai:
1. numrul statelor care formeaz Uniunea European;
2. statul care a aderat la Uniunea European n anul 2013;
3. dou state, membre ale Uniunii Europene, situate n Europa Mediteranean;
4. un stat din Uniunea European situat n Peninsula Scandinav;
5. un stat din Uniunea European care se nvecineaz spre nord cu Slovacia.
6 puncte
E. Precizai dou argumente pentru a explica ponderea ridicat a energiei nucleare n structura energetic a
Franei.
4 pm jcte

400

800 km

H arta de mai sus se refer la subiectul I A C. Pe hart sunt marcate state (cu litere) i orae-capital (cu
numere).
A. Precizai:
1. numele statelor marcate, pe hart, cu literele A i F;
2. numele oraelor-capital marcate, pe hart, cu numerele 4 i 12.

4 puncte

B. Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz propoziiile de mai jos:
1. Cel mai populat ora-capital din Europa Nordic se numete ...
2. ara european cu cea mai mare altitxidine medie se nvecineaz, spre nord, cu statul marcat, pe hart,
cu litera ...
3. Este situat pe valea rului Vltava, oraul-capital a statului care se nvecineaz spre vest cu statul
marcat, pe hart, cu litera ...
6 puncte
C. Scriei, pe foaia de examen, litera corespunztoare rspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaiile de
mai jos:
1. Este supranumit ara focului i a gheii statul a crui capital este marcat, pe hart, cu numrul:
a. 1
b. 2
c. 12
d. 13
2 puncte
2. Regiunile Norrland, Svealand i Gotaland aparin statului a crui capital este marcat, pe hart, cu
numrul:
a. 7
b. 13
c. 10
d. 11
2 puncte
3. Cel mai mare fluviu al Europei traverseaz statul a crui capital este marcat, pe hart, cu numrul:
a. 10
b. 6
c. 11
d. 14
2 puncte

4. Cmpia Voivodinei este situat pe teritoriul statului a crui capital este marcat, pe hart, cu numrul:
ir
z>. bste un stat peninsular i insular statul marcat, pe hart, cu litera:
^

c. D

d - 12

2 puncte

d. H

2 puncte

D. Precizai trei deosebiri ntre clima Europei Nordice i clima Europei Sudice.
Nota 1 ; Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmtoarele elemente de clim: temperaturi medii
M uale precipitaii medii anuale, vnturi, tip de clim, etaj climatic, amplitudine termic.
N ota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dac cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ si nu
scpart.

6 puncte
E. Prezentai o cauz care determin formarea estuarelor pe rmul european al Oceanului Atlantic. 4 puncte

Subiectul al ll-lea (3 0 de puncte)

refer la subiectul II A - E. Pe hart sunt marcate unitti de relief (cu litere) orae (cu
numere de la 1 la 6) i ruri (cu numere de Ia 7 la 12).

^
^
A. Precizai:
1. numele oraelor marcate, pe hart, cu numerele 1 i 2;
2. numele rurilor marcate, pe hart, cu numerele 9 i 12.

4 puncte

B. Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz propoziiile de mai jos:
1. Unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera B se numete
2. Sectorul Blilor Dunrii ncepe n apropierea oraului marcat, pe hart, cu numrul
3. Unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera G este alctuit predominant din roci nuraite ... 6 puncte
C. Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz propoziiile de mai jos1. Strabate Depresiunea Fgra rul marcat, pe hart, cu numrul:
^

d. 11

2 puncte

2. In unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera C se gsesc resurse de:


a. fier i marmur
b. calcar i petrol
c. lignit i turb

d. bauxit i huil

2 puncte
3. Dintre oraele marcate, pe hart, cel mai mare numr de locuitori se afl n oraul marcat cu numrul:
a. 1
b. 5
c. 2
d. 4
2 puncte
4. Etajul climatic al dealurilor nalte este ntlnit n unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera;
3^- H
b. B
c. F
d. G
2 puncte
5. Zona stepei ocup areale nsemnate n unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera:
A
b. D
c. F
d. B
2 puncte
D. Precizai dou asemnri i o deosebire ntre clima unitii marcate, pe hart, cu litera G i clima unitii
marcate cu litera E.
Nota 1: Asemnrile i deosebirea se pot referi Ia oricare dintre urmtoarele elemente de clim:
temperaturi medii anuale, precipitaii medii anuale, etaj climatic, influene climatice, vnturi.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dac cele dou asemnri i deosebirea vor fi prezentate
comparativ i nu separat.
6 puncte
E. Prezentai:
1. un factor care determin construirea unui numr mare de iazuri i heletee n Cmpia Jijiei;
2. un factor care influeneaz debitul rurilor din Romnia.

4 puncte

Subiectul al lll-lea (3 0 de puncte)


Graficul de mai jos se refer la subiectul III A - B i reprezint evoluia temperaturii medii lunare Ia o
anumit staie meteorologic din Europa.

25

T C

20

15
10

n
I
-10

11 1
1 1 11
1 1 1 1
I I I 1 1 11

F M A M I

A S

N D

Lunile anului |
A. Precizai:
1. dou luni cu valorile cele mai mari ale temperaturii medii lunare;
2. valoarea minim a temperaturii medii lunare i luna n care se nregistreaz.

4 puncte

B. Completai spaiile libere din propoziiile de mai jos cu informaia corect:


1. Amplitudinea termic anual are valori de ...
2. Valorile, medii lunare ale temperaturii, prezentate n grafic, sunt specifice climatului . . iar un exemplu
de stat care este situat ntr-un astfel de climat este ...
3. Cele mai mici valori pozitive reprezint .. C i sunt nregistrate n luna ...
6 puncte
C. Pentru statul balcanic care are ieire i la Marea Egee i la M area Ionic, precizai:
1. dou insule sau arhipelaguri care-i aparin;
2. o unitate de relief montan;
3. o caracteristic climatic a anotimpului vara;

4. dou orae-porturi;
5. dou culturi agricole specifice;

6. dou obiective turistice.

10 puncte

D. Analizai datele statistice reprezentate n tabelul de mai jos:


ara
Romnia
Germania

Lungimea cilor ferate


(km)
11 370
38 120

1. Calculai ponderea lungimii cilor ferate din Romnia i Germania, raportat Ia nivelul Europei, tiind
c lungimea total a cilor ferate din Europa este de aproximativ 369 000 km.
2. Precizai dou cauze care s explice diferenele dintre valoarea lungimii cilor ferate n cele dou state.

6 puncte
E. Precizai dou caracteristici ale economiei Uniunii Europene.

4 puncte

EUR(HA

40U

800 k m

Harta de mai sus se refer la subiectul I A - D. Pe hart sunt marcate state (cu litere) i orae-capital (cu
numere).
A. Precizai:
1. numele statelor marcate, pe hart, cu literele D i F;
2. numele oraelor-capital marcate, pe hart, cu numerele 4 i 6.

4 puncte

B. Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz propoziiile de mai jos:
1. Statul marcat, pe hart, cu litera H se nvecineaz spre sud cu statul n u m it...
2. Oraul-capital marcat, pe hart, cu numrul 5 aparine statului n u m it...
3. Are ieire Ia Marea Mnecii i la M area M editeran statul marcat, pe hart, cu litera ...

6 puncte

C. Scriei, pe foaia de examen, litera corespunztoare rspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaiile de
mai jos:
1. Statul marcat, pe hart, cu litera G se numete:
a. Belarus
b. Letonia
c. Polonia
d. Estonia
2 puncte
2. Statul marcat, pe hart, cu litera B are n partea nordic un climat:
a. polar
b. subpolar
c. mediteranean
d. tropical
2 puncte
3. Capitala situat la cea mai mare latitudine din Europa este marcat, pe hart, cu numrul:
a. 2
b. 10
c. 9
d. 3
2 puncte

4. Oraul marcat, pe hart, cu numrul 7 este capitala statului:


a. Albania
b. Croaia
c. Serbia

d. Bosnia-Heregovina
2 puncte
5. Bazinul carbonifer Silezia Superioar se afl n statul marcat, pe hart, cu litera:
a- A
b. B
c. C
d. E
2 puncte
D. Precizai dou asemnri i o deosebire ntre clima statului marcat, pe hart, cu litera A i clima statului
marcat cu litera D.
Nota 1: Asemnrile i deosebirea se pot referi la oricare dintre urmtoarele elemente de clim: tip de
clim, temperaturi medii anuale, precipitaii medii anuale, vnturi, amplitudine termic, etaj climatic.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dac asemnrile i deosebirea vor fi prezentate
comparativ i nu separat.
6 puncte
E. 1. Precizai dou culturi agricole specifice n statele Europei Mediteraneene.
2. Notai dou state din regiunea amintit anterior n care aceste culturi agricole au o pondere nsemnat.
4 puncte

Subiectul al ll-lea (3 0 de puncte)

H arta de mai sus se refer la subiectul II A - D. Pe hart sunt marcate uniti de relief (cu litere), orae (cj
numere de la 1 la 6) i ruri (cu numere de la 7 la 12).
A. Precizai:
1. numele unitilor de relief marcate, pe hart, cu literele H i G;
2. numele oraelor marcate, pe hart, cu numerele 2 i 4.

4 puncte]

B. Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz propoziiile de mai jos:
1. Cel mai mare ora situat n lunca Mureului este oraul marcat, pe hart, cu n u m ru l...
2. Rul marcat, pe hart, cu numrul 11 se numete ...
3. Cele mai vechi roci care apar la zi sunt prezente n unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera ...
6 pun(

r. Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz propoziiile de mai jos:
1. Rul marcat, pe hart, cu numrul 12 strbate oraul:
a. Vaslui
b. Buzu
c. Slobozia
d. Sfntu-Gheorghe
2 puncte
2. Unitatea de relief situat la sud de unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera E are resurse de.
a. lignit i petrol
b. huil i gaz metan
c. cupru i lignit
d. petrol i huil 2 puncte
3. Lacul hidroenergetic Izvorul Muntelui a fost amenajat pe rul care strbate oraul marcat, pe hart, cu
numrul:
a. 4
b. 1
c. 5
4. A aprut n Antichitate oraul marcat, pe hart, cu numrul:
a. 2
b. 4
c. 3
5. Strbate Podiul Somean rul marcat, pe hart, cu numrul:
a. 7
b. 8
c. 9

d. 3

2 puncte

d. 6

2 puncte

d. 12

2 puncte

D. Precizai trei deosebiri ntre relieful unitii marcate, pe hart, cu litera B i relieful unitii marcate cu
HteraE.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmtoarele aspecte ale reliefului: mod de formare,
tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, nclinare, fragmentare, tipuri de relief.
Nota 2- Punctajul complet va fi acordat numai dac cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ i nu
separat.
E. Prezentai:
1. o cauz care s explice scderea numeric a populaiei Romniei dup anul 1990;
2. un factor natural care favorizeaz dezvoltarea unor areale viticole importante n Subcarpaii Curburii.
4 puncte

Subiectul al lll-lea (3 0 de puncte)


Graficul de mai jos se refer la subiectul III A - B i prezint ponderea hidroenergiei n producia de
energie electric n cteva ri europene.

A. Precizai;
1. cea mai mic producie de hidroenergie i cea mai mare producie de hidroenergie;
2. o tar a crei producie de hidroenergie este ntre 5% i 10% i ara cu cea mai mare producie de
hidroenergie.
^ puncte
B. Analiznd graficul de mai sus, scriei pe foaia de examen rspunsul corect:
1. Reprezint dou state cu valori aproximativ egale n ceea ce privete ponderea hidroenergiei n totalul
produciei de energie electric:
a. Bulgaria i Austria
b. Belgia i Ungaria
c Germania i Lituania
d. Lituania i Bulgaria

2. O cauz a ponderii reduse a hidroenergiei n Ungaria o reprezinta. predominarea reliefului montan


b. lipsa apelor curgtoare
c. predominarea reliefului de cmpie
d. prezena pe suprafee ntinse a stepei
intr Insulele Baleare, precizai1. statul yecm care are ieire la M area Mediteran. doua m itai de relief (una montan i una de podi);
3. tipul de climat specific centrului riis;
6. doua orae de pe rmul estic;
7. un obiectiv turistic.

- ^ - m e a z spre vest;

10 puncte
cele trei sectoar! de T J y Im I rentrJ^fnelVsUfeurop^^^^^^

ponderea populaiei active pe

Ponderea populaiei active

2 S e c iz a t! d e n Z i r e ' T f 1

tar.

recizai denumirea statului cu cea mai mare pondere a sectorului primar.


L f g a r i i r ''

6 puncte

populaiei din sectorul teriar din totalul populaiei active

2. ftecizai o cauz a pondeni sczute a populaiei d:n sectorul primar din totalul populaiei active a
4 puncte

Harta de mai sus se refer la subiectul I A - D. Pe hart sunt marcate state (cu litere) i orae-capital (cu
numere).
A. Precizai:
1. numele statelor marcate, pe hart, cu literele A i G;
2. numele oraelor-capital marcate, pe hart, cu numerele 1 i 7.

4 puncte

B. Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz propoziiile de mai jos:
1. Oraul marcat, pe hart, cu numrul 15 este capitala statului n u m it...
2. Statul marcat, pe hart, cu litera F este situat n Peninsula ...
3. Peninsula Kola aparine statului marcat, pe hart, cu litera ...

6 puncte

C. Scriei, pe foaia de examen, litera corespunztoare rspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaiile d^
mai jos:
1. Oraul marcat, pe hart, cu numrul 12 este capitala statului:
a. Elveia
b. Cehia
c. Slovacia
d. Austria
2 puncte
2. Este 0 monarhie, statul marcat, pe hart, cu litera:
a. G
b .H
c .l
d .F
2 puncte
3. Cultura mslinului este specific statelor marcate, pe hart, cu literele:
a. B i C
b. G i E
c. E i F
d. H i I
2 puncte
4. Celebrul vin de Porto provine din statul marcat, pe hart, cu litera:
a. B
b. C
c. D
d .E
2 puncte
5. Fluviul Garrone strbate sud-vestul statului notat, pe hart, cu litera:
a. B
b. C
c. D
d .E
2 puncte

113

D. Precizai dou deosebiri i o asemnare ntre relieful statului marcat, pe hart, cu litera D i relieful
statului marcat cu litera F.
N ota 1: Deosebirile i asemnarea se pot referi la oricare dintre urmtoarele aspecte ale reliefului: mod de
formare, tipuri de roci, altitudini, grad de fragmentare, orientarea culmilor i a vilor principale, trepte i
forme de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
N ota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dac deosebirile i asemnarea vor f prezentate
comparativ i nu separat.
^ puncte
E. Prezentai dou cauze ale valorilor mai sczute ale densitii populaiei (sub 20 loc./km^) n rile din
Peninsula Scandinav.

4 puncj-g

Subiectul al IMea (3 0 de puncte)


L egend:
u n ita te /s u b u n ita te
d c re iie f

I o ra c u p este
I 5 0.000 lo c u ito ri
in d ic r ul d e
id e n tific a t
lim it d e u n ita te /
s u b u n ita te d e re lie f

H arta de mai sus se refer la subiectul II A - E. Pe hart sunt marcate uniti de relief (cu litere), orae (cu
numere de la 1 Ia 6) i ruri (cu numere de la 7 la 12).
A. Precizai:
1. numele rurilor marcate, pe hart, cu numerele 8 i 11;
2, numele oraelor marcate, pe hart, cu numerele 1 i 2.

4 puncte

B. Scriei, pe foaia de examen, rspimsurile corecte care completeaz propoziiile de mai jos:
1. Este situat la poalele Munilor Mese oraul' marcat, pe hart, cu numrul ...
2. Cel mai important afluent al Prutului este marcat, pe hart, cu numrul
3. Este situat n amonte de Brila oraul marcat, pe hart, cu n u m ru l...

6 puncte

C. Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz propoziiile de mai jos:
1. Se vars direct n Dunre rul marcat, pe hart, cu numrul:
.
b. 12
c. 7
d. 10
2 puncte
2. Oraul Slobozia este situat pe rul al crui afluent principal este marcat, pe hart, cu numrul:
^
b. 8
c. 11
d. 12
2 puncte

3. Unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera G este delimitat spre sud de rul:
a. Criul Repede
b. Bega
c. Mure
d. Sebe
4. Influene climatice pontice sunt prezente n unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera:
a. F
b. B
c. D
d. C
5. Delimiteaz spre nord Cmpia Jijiei unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera:
a. H
b. F
c. B
d. A

2 puncte
2 puncte
2 puncte

D. Precizai dou deosebiri i o asemnare ntre resursele naturale ale unitii marcate, pe hart, cu litera G i
resursele naturale ale unitii marcate, pe hart, cu litera B.
Not: Punctajul complet va fi acordat numai dac cele dou deosebiri i asemnarea vor fi prezentate
comparativ i nu separat.
6 puncte
E. Prezentai:
1. o cauz care s explice producerea frecvent, pe unele ruri, a inundaiilor n Cmpia de Vest;
2. o diferen ntre sectorul Bazia - Porile de Fier i sectorul Porile de Fier - Clrai.
4 puncte

Subiectul al lll-lea (30 de puncte)


Graficul de mai jos se refer la subiectul III A - B i reprezint valori ale sporului natura! pentru
cteva state europene.

A. Precizai:
1. valoarea minim a sporului natural pozitiv i numele statului n care se nregistreaz;
2. valoarea maxim a sporului natural i valoarea sporului natural negativ din Bulgaria.

4 puncte

B. Precizai:
1. o cauz a sporului natural negativ din Bulgaria;
2. o cauz a sporului natural ridicat din Irlanda;
3. dou state cu o valoarea a sporului natural negativ cuprins ntre -1 i 4.

6 puncte

C. Alctuii un text coerent i corect, din punct de vedere geografic, referitor la cel mai vestic stat din Europa
Vestic, preciznd:
1. marea care-i scald rmurile estice;
2. treapta de relief predominant;
3. un tip de climat i dou caracteristici ale tipului de climat precizat;

4. cel mai lung ru;


5. o zon de vegetaie;
6. oraul-capital;
7. religia predominant.
D. Analizai graficele de mai jos i rspundei la urmtoarele cerine:

90 .000.000
80 .000.000
70.000.000

Populaia (nr. loc.)


S' ICO

Suprafaa (km^)
400.000
350.000

0 ,000,000

50 .000.000
40 .000.000
30 .000.000

20 000.000
10 ,000,000

300.000
250.000

I Populaia (nr.loc.)

200.000
150.000

100.000
50,000

O
Ita lia

G e rim u ia

1. Calculai densitatea medie a populaiei pentru Germania i Finlanda.


2. Precizai o cauz a valorii mici a densitii populaiei n Finlanda.
E. Precizai doi factori care favorizeaz practicarea sporturilor de iama n Austria.

G recia

F inlanda

6 puncte
4 puncte

Harta de mai sus se refer la subiectul I A - C. Pe hart sunt marcate state (cu litere) i orae-capital (cu
numere).
A. Precizai:
1. numele statelor marcate, pe hart, cu literele J i I;
2. numele oraelor-capital marcate, pe hart, cu numerele 6 i 8.

4 puncte

B. Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz propoziiile de mai jos:
1. Dintre statele marcate, pe hart, are ieire la M area Neagr cel marcat cu litera ...
2. Oraul marcat, pe hart, cu numrul 9 este capitala statului n u m it...
3. Statul marcat, pe hart, cu litera A are capitala n oraul n u m it...

6 puncte

C. Scriei, pe foaia de examen, litera corespunztoare rspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaiile de

m aijos:
1. Oraul-capital marcat, pe hart, cu numrul 11 este traversat de fluviul:
a. Duero
b. Loara
c. Rin
d. Sena
2. Munii Apenini se desfoar pe teritoriul statului marcat, pe hart, cu litera:
a. A
b. B
c. C
d. F
3. Numeroase lacuri glaciare s-au format pe teritoriul statului marcat, pe hart, cu litera:
a. C
b. B
c. H
d. E
4. Importante cantiti de lignit se extrag din statul marcat, pe hart, cu litera:
a. F
b. J
c. H
d. G
5. Insulele Baleare aparin statului marcat, pe hart, cu litera:
a. A

b. B
c. C
d. G

2 puncte
2 puncte
2 puncte
2 puncte

D . Precizai dou deosebiri i o asemnare ntre hidrografia Peninsulei Scandinave i hidrografia Peninsulei Italice.

Nota 1: Deosebirile i asemnarea se pot referi la oricare dintre urmtoarele elemente de hidrografic:
reea hidrografic (bazin hidrografic, regim hidrologic), lacuri (genez).
Nota 2. Punctajul complet va fi acordat numai dac deosebirile i asemnarea vor fi prezentate
comparativ i nu separat.
^ puncte
E. Prezentai dou cauze care determin valorile ridicate ale densitii populaiei n statele Europei Vestice.
4 puncte

Subiectul al ll-lea (30 de puncte)


L egend:
u n ita te /s u b u n ita te
d e re lie f

s u b u n ita te d e re lie f

H arta de mai sus se refer la subiectul H A - D. Pe hart sunt marcate uniti de relief (cu litere), ruri (cu
numere de la 1 la 6) i orae (cu numere de la 7 la 12).
A. Precizai:
1. numele rurilor marcate, pe hart, cu numerele 2 i 5;
2. numele oraelor marcate, pe hart, cu numerele 9 i 12.

4 puncte

B. Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz propoziiile de mai jos;
1. Dintre rurile marcate, pe hart, nu izvorte de pe teritoriul Romniei rul marcat cu numrul
2. Unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera C se numete ...
3. Rul care strbate unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera B s-a format prin unirea Someului
M are cu Someul Mic n dreptul oraului ...
6 puncte
C.

Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz propoziiile de mai jos:
1. Cuprinde dou rnduri de dealuri i depresiuni unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera:
a- H
b. B
c. G
d. F
2. Soluri din clasa spodosolurilor sunt prezente n unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera:
a. H
b. G
c. A
d. E
3. Rul marcat, pe hart, cu numrul 10 izvorte din Munii:
a. Rodnei
b. Hmau Mare
c. Harghita
d. Bistriei
4. Oraul marcat, pe hart, cu numrul 11 este reedina judeului:
a. Vrancea
b. Vlcea
c. Prahova
d Bacu

2 puncte
2 puncte
2 puncte
2 puncte

5. Lacuri de crov se formeaz la est de unitatea marcat, pe hart, cu litera:


a. A
b. B
c. H

d. F

2 puncte

D. Precizai trei deosebiri ntre clima unitii de relief marcate, pe hart, cu litera H i clima unitii de relief
marcate, pe hart, cu litera A.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmtoarele elemente de clim: temperaturi medii
anuale, precipitaii medii anuale, etaj climatic, influene climatice, vnturi.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dac cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ i nu
separat.
6 puncte
E, Prezentai:
1. o cauz care s explice construirea la Galai a unui centru siderurgic;
2. o cauz care determin distribuia inegal a temperaturilor medii anuale pe teritoriul rii noastre.
4 puncte

Subiectul al lll-lea (3 0 de puncte)


Reprezentarea grafic de mai jos se refer la subiectul III A - B i prezint evoluia temperaturii
medii lunare la o staie meteorologic din Europa.

A. Precizai:
1. dou luni cu cele mai mari valori ale temperaturii medii anuale;
2. dou luni cu cele mai mici valori ale temperaturii medii anuale.

4 puncte

B. Precizai;
1. valoarea celei mai mari temperaturi medii anuale;
2. valoarea celei mai mici temperaturi medii anuale;
3. valoarea amplitudinii medii anuale.

6 puncte

C. Pentru statul european pe teritoriul cruia se gsete oraul Kosice, precizai:


1. dou state vecine (unul care are ieire la mare i unul care nu are ieire la mare);
2. treapta predominant de relief;
3. dou uniti de relief;
4. un tip de climat;
5. cea mai important ap curgtoare;
6. oraul-capital;
7. religia predominant;
8. o ramur industrial.

10 puncte

D . Precizai cte o cauz a:

1. diferenelor privind numrul de locuitori din Europa Nordic i Europa Vestic;


2. diferenei dintre amplitudinea termic medie anual din Europa Vestic i Europa Estic;
3. amplasrii unor ferme mari, de tip industrial, n apropierea marilor orae ale Rusiei.

6 puncte

E. Precizai tipul de clim din Peninsula Crimeea i o cauz care influeneaz clima acestei regiuni. 4 puncte

H arta de mai sus se refer la subiectul I A - C. Pe hart sunt marcate state (cu litere) i orae-capital (cu
numere).
A. Precizai:
1. numele statelor marcate, pe hart, cu literele B i H;
2. numele oraelor-capital marcate, pe hart, cu numerele 12 i 14.

4 puncte

B. Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz propoziiile de mai jos:
1. Este supranumit Oraul de Aur oraul marcat, pe hart, cu n u m ru l...
2. Cmpia Padului se afl pe teritoriul statului a crui capital este oraul marcat, pe hart, cu n u m ru l...
3. Dintre statele marcate, pe hart, cele mai mari zcminte de mangan le are statul marcat cu litera ...
6 puncte
C. Scriei, pe foaia de examen, litera corespunztoare rspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaiile de
mai jos:
1. Este considerat capitala modei i a parflimurilor oraul marcat, pe hart, cu numrul:
a. 14
b. 8
c. 4
d. 13
2 puncte
2. Tundra este prezent n statul marcat, pe hart, cu litera:
a. A
b. C
c. G
d. J
2 puncte
3. Un nou stat aprut pe harta Europei dup cderea comunismului este statul marcat, pe hart, cu litera:
a. A
b. D
c. G
d. J
2 puncte
4. Are ieire spre sud la Marea Neagr statul marcat, pe hart, cu litera:
a. F
b. C
c. H
d. E
2 puncte
5. Statul european cu cele mai multe lacuri este statul a crui capital este marcat, pe hart, cu numrul:
a. 3
b. 6
c. 10
d. 12
2 puncte

D. Precizai dou asemnri i o deosebire ntre relieful Munilor Pirinei i relieful Munilor Apenini.

Nota 1: Asemnrile i deosebirea se pot referi la oricare dintre urmtoarele aspecte: mod de formare,
tipuri de roci, altitudini, orientarea culmilor muntoase, grad de fragmentare, tipuri de relief, alte aspecte
specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dac cele dou asemnri i deosebirea vor fi prezentate
comparativ i nu separat.
6 puncte
E, Precizai:
1. un factor care favorizeaz dezvoltarea vegetaiei de step n sud-estul Europei;
2. o cauz a scderii numrului populaiei din Ucraina.

4 puncte

Subiectul al fl-lea (3 0 de puncte)

Harta de mai sus se refer la subiectul II A - D. Pe hart sunt marcate uniti de relief (cu litere), orae (cu
numere de la 1 la 6) i ruri (cu numere de la 7 Ia 12).
A. Precizai:
1. numele unitilor de relief marcate, pe hart, cu literele D i E;
2. numele oraelor marcate, pe hart, cu numerele 3 i 4.

4 puncte

B. Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz propoziiile de mai jos:
1. Subcarpaii Moldovei sunt delimitai, spre nord, de rul marcat, pe hart, cu n u m ru l...
2. Dintre oraele marcate, pe hart, este un important centru al industriei automobilelor oraul marcat cu
numrul ...
3. Rul marcat, pe hart, cu numrul 10 face parte din bazinul hidrografic a l ...
6 puncte
C. Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz propoziiile de mai jos:
1. Aluminiu se produce n oraul marcat, pe hart, cu litera:
a. 3
b. 2
c. 5
d. 6
2. Oraul Sibiu este situat pe rul marcat, pe hart, cu numrul:
a. 7
b. 9
c. 10
d. 12

2 puncte

3. Cuestele sunt uniti de relief frecvent ntlnite n unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera:
a. B
b. F
c. E
d. G
2 puncte
4. Rul Bahlui este principalul afluent al rului marcat, pe hart, cu numrul:
a- 7
b. 11
c. 8
d. 9
2 puncte
5. Etajul fagului ocup suprafee nsemnate n unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera:
a. A
b. D
c. E
d. F
2 puncte
D, Precizai trei asemnri ntre relieful unitii marcate, pe hart, cu litera A i relieful unitii marcate, pe
hart, cu litera B.
Nota 1: Asemnrile se pot referi la oricare dintre urmtoarele aspecte ale reliefului: mod de formare,
tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, nclinare, fragmentare, tipuri de relief.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dac cele trei asemnri vor f prezentate comparativ i nu
separat.
g puncte
E. Prezentai:
1. un factor care a favorizat dezvoltarea industriei de cherestea n Carpaii Orientali;
2. un factor care determin varietatea influenelor climatice de pe teritoriul rii noastre, preciznd i un
exemplu de tip de influen climatic.
4 puncte

Subiectul al lll-lea (3 0 de puncte)


Graficul de mai jos se refer la subiectul III A i prezint valori demografice pentru dou state
europene.
Natalitatea

P op u laia (n r.loc.)

Mortalitatea

7 0 .0 0 0 .0 0 0
6 0 .0 0 0 .0 0 0
5 0 .0 0 0 .0 0 0
4 0 .0 0 0 .0 0 0
3 0 .0 0 0 .0 0 0
5 0 .0 0 0 .0 0 0

10 000.000

IS'r.nscuilor v ii

N r.deceselor

o
Ita lia

U n g aria

Ita lia

U n g a ria

A. 1. Calculai, n valori absolute, bilanul natural pentru fiecare stat din tabel.
2. Precizai denumirea statului n care se nregistreaz un bilan natural negativ i o cauz care determin
aceast valoare.
4 puncte
B. Se d afirmaia: In aceast regiune climatul se caracterizeaz prin veri scurte i rcoroase i prin ierni
lungi i geroase. Precizai:
1. denumirea regiunii din Europa caracterizat prin aceste aspecte climatice;
2. denumirea unei ri n care se ntlnete un astfel de climat;
3. o caracteristic a solului din aceast regiune.
6 puncte
C. Pentru ara Europei Centrale supranumit ara muzicii i a sporturilor de iarn, precizai:
1. dou state cu care se nvecineaz spre est;
2. dou uniti de relief;
3. dou ruri sau fluvii;

4. o zon de vegetaie;
5. dou orae;
6. un tip de turism.
D. Analizai graficul de mai jos i rspundei urmtoarelor cerine, tiind c populaia total a Europei este de
706 000 000 locuitori, iar producia total de vin este, n medie, de 179 000 000 hectolitri/an.

Pioducia de vin n unde state europene


rap ortat la numrul de loaiitori
70^00^00
60^00^00
50^00^00
40^00^00
30^00^00
20^00^00
10^00^00
Ita lia
Populaia (nr. loc.) 58,13^,509

F ra n a

Spania

62,752,136

40,397,842

P roducia de r in
(liecto liataii)

57.000,000

37,000,000

58,000,000

1. Calculai ponderea de vin pe cap de locuitor pentru continentul Europa i pentru cele trei ri.
2. Precizai doi factori naturali care favorizeaz producia de vin n rile Europei Mediteraneene.
6 puncte
E. Precizai dou efecte negative produse de dezvoltarea transporturilor terestre asupra mediului din spaiul
Uniunii Europene.
4 puncte

EUROPA -H a rta palMicil

-------^

400

___ 1

800 k m

H arta de mai sus se refer la subiectul I A - C. Pe hart sunt marcate state (cu Utere) i orae-capital (cu
numere).
A. Precizai:
1. numele statelor marcate, pe hart, cu literele H i I;
2. numele oraelor-capital marcate, pe hart, cu numerele 2 i 9.

4 puncte

B. Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz propoziiile de mai jos:
1. Oraul marcat, pe hart, cu numrul 6 se numete ...
2. Cmpia Panonic se afl pe teritoriul statului a crui capital este oraul marcat, pe hart, cu num rul...
3. Oraul marcat, pe hart, cu numrul 11 este capitala sta tu lu i...
6 puncte
C. Scriei, pe foaia de examen, litera corespunztoare rspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaiile de
mai jos:
Are un climat temperat oceanic statul marcat, pe hart, cu litera:
a. D
b. F
c. G
d .H
2 puncte
Bazinul carbonifer Ruhr este situat n statul marcat, pe hart, cu litera:
a. E
b. C
c. B
d .F
2 puncte
Capitala Serbiei este oraul marcat, pe hart, cu numrul:
a. 4
b. 7
c. 2
d. 10
2 puncte
Statul marcat, pe hart, cu litera F are ieire la mrile:
a. Caspic i Mnecii
b. Neagr i Caspic
c. Norvegiei i Kara
d. Mnecii i Egee
2 puncte
Vegetaia de tip maquis este specific statelor marcate, pe hart, cu literele:
a. B i C
b. A i H
c. B i D
d. H i G
2 puncte

D. Precizai trei deosebiri ntre clima Arhipelagului Britanic i clima Peninsulei Italice.
Nota 1: Deosebirile i asemnarea se pot referi la oricare dintre urmtoarele elemente de clim: tempe
raturi medii anuale, precipitaii medii anuale, vnturi, tip de clim, etaj climatic, amplitudine termic.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dac cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ i nu

E. Prezentai dou argumente care s demonstreze potentialul hidroenergetic ridicat al rurilor din Munii
^ P-

4 puncte

Subiectul al ll-lea (30 de puncte)

Harta de mai sus se refer la subiectul II A - D. Pe hart sunt marcate uniti de relief (cu litere), orae (cu
numere de la 1 la 6) i ruri (cu numere de la 7 la 12 ).
A. Precizai:
1. numele rurilor marcate, pe hart, cu numerele 7 i 9;
2. numele oraelor marcate, pe hart, cu numerele 2 i 6.

4 puncte

B. Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz propoziiile de mai jos:
1. Rul care realizeaz, n totalitate, o grani este marcat, pe hart, cu numrul ...
2. Relieful glaciar este cel mai bine reprezentat n unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera
3. Este alctuit din roci specifice munilor i are nlimi specifice regiunilor deluroase unitatea de relief
marcat, pe hart, cu litera ...
^ puncte
C. Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz propoziiile de mai jos:
1. Cea mai joas cmpie din Romnia se afl pe cursul inferior al rului marcat, pe hart, cu numrul:
^
^
c. 11
d. 12
2 puncte
2. S-a format prin acumularea sedimentelor relativ recente, peste un fundament care reprezint pri ale
celui mai vechi uscat european, unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera:
^

c- H

d. C

2 puncte

3. Limita dintre Carpaii Orientali i Carpaii Meridionali este realizat de rul marcat, pe hart, cu
numrul:
a. 7
b. 6
c. 12
d. 4
2 puncte
4. Importante zcminte de sare se gsesc n unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera:
a. A
b. B
c. D
d. E
2 puncte
5. Reedina judeului Gorj este oraul marcat, pe hart, cu numrul:
a. 1
b. 6
c. 3
d. 2
2 puncte
D. Precizai dou asemnri i o deosebire ntre relieful unitii marcate, pe hart, cu litera H i relieful
unitii marcate cu litera G.
Nota 1; Asemnrile i deosebirea se pot referi la oricare dintre urmtoarele aspecte ale reliefului: mod
de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, nclinare, fragmentare, tipuri de relief.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dac cele dou asemnri i deosebirea vor fi prezentate
comparativ i nu separat.
6 puncte
E. Prezentai:
1. o cauz care determin variaiile de debit ale rului Ialomia
2. un factor care a determinat amplasarea unor termocentrale n Podiul Getic i Carpaii Meridionali
situai la vest de Olt.
4 puncte

Subiectul al lll-lea (3 0 de puncte)


Graficul de mai jos se refer la subiectul III A - B i prezint evoluia debitului mediu lunar al rului
Mure.
m
400
3$0

360
250
200

11

150
100

50

I I I I

__________
I rrm m

1 11 II I II I n

I I I I I I I I I L

O
I

M i 1 A
L u n ile anului

S O N D

A. Precizai:
1. dou luni n care valoarea debitului lunar este, aproximativ, ntre 175 i 200 mVs;
2. valoarea maxim a debitului mediu lunar, precum i luna n care se produce.
B. Precizai:
1. anotimpul n care se nregistreaz cele mai mari debite;
2. diferena dintre valoarea maxim a debitului mediu lunar i valoarea minim a acestuia;
3. o cauz a scderii valorii debitului mediu lunar n luna ianuarie.
C. Pentru al doilea stat, ca suprafa, din Europa Central, precizai:
1. marea la care are ieire;
2. treapta de relief predominant;
3. o influen climatic;

4 puncte

4. doua ruri;
5. un ora-port;
6. o plant de cultur;
7. o resurs natural i o ramur industrial dezvoltat pe baza acestei resurse;
8. un obiectiv turistic.

10 puncte

D. Pe rmul nord-vestic al Europei climatul este blnd, cu amplitudini termice reduse, temperaturi i
precipitaii care permit dezvoltarea unei vegetaii bogate, dei latitudinea are valori cuprinse ntre 50 i 70
lat. N, valori specifice unui climat mai rece.
1. Menionai un factor care determin existena unui climat mai blnd la aceste latitudini.
2. Numii dou state aezate la aceast latitudine i care sunt caracterizate printr-un astfel de climat i
capitalele lor.
3. Menionai o activitate economic desfurat n aceste state.
6 puncte
E. Precizai dou argumente care s vin n sprijinul afirmaiei: Lipsa de combustibili clasici, n Suedia, a
impus construirea, aici, a numeroase hidrocentrale i centrale nucleare, fiecare categorie contribuind cu
aproximativ 40Vo la producerea de energie electric.
4 puncte

40(1

800 km

1 I
I
______
y-fr
(_____________
H arta de mai sus se refer la subiectele I A - C. Pe hart sunt marcate state (cu litere) i orae-capital (cu
numere).
A. Precizai:
1. numele statelor marcate, pe hart, cu literele C i G;
2. numele oraelor-capital marcate, pe hart, cu numerele 1 i 7.

4 puncte

B. Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz propoziiile de mai jos:
1. Capitala statului marcat, pe hart, cu litera F este strbtut de rul ...
2. Oraul marcat, pe hart, cu numrul 10 este capitala statului n u m it...
3. Cmpia Andaluziei se afl pe teritoriul statului marcat, pe hart, cu litera ...

6 puncte

C. Scriei, pe foaia de examen, litera corespunztoare rspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaiile de
mai jos:
1. Munii Pirinei constituie grania nordic a statului marcat, pe hart, cu litera:
a" .D
^
b. E
c. G
d. J
2 puncte
2. Fluviul Dunrea strbate oraul-capital marcat, pe hart, cu numrul:
a. 4
b.
b .77
c. 12
iz
d. 13
2 puncte
3. Climatul temperat oceanic este specific statului marcat, pe hart, cu litera:
a .C
b. G
F,
c. E
d. J
2 puncte
4. Port la Marea Nordului este oraul-capital marcat, pe hart, cu numrul:
a. 144
b .9
c. 5
d. 3
2 puncte
5. Fluviul Tamisa strbate oraul-capital marcat, pe hart, cu numrul:
a. 10
O
b. 11
c. 12
d. 13
2 puncte

D. Precizai trei deosebiri ntre relieful Peninsulei Scandinave i relieful Peninsulei Italice.
N ota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmtoarele aspecte ale reliefului: mod de formare,
tipuri de roci, distribuia spaial a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor i vilor
principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
N ota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dac cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ i nu
separat.
6 puncte
E, Se d afirmaia: n vestul Europei amplitudinea termic anual are valori mai mari dect n estul extrem
al continentului. Aducei dou argumente pentru a contrazice aceast afirmaie.
4 puncte

Subiectul al ll-lea (3 0 de puncte)

Harta de mai sus se refer Ia subiectul II A - D. Pe hart sunt marcate uniti de relief (cu litere), orae (cu
numere de la 1 la 6) i ruri (cu numere de la 7 la 12).
A. Precizai:
1. numele unitilor de relief marcate, pe hart, cu literele C i G;
2. numele oraelor marcate, pe hart, cu numerele 2 i 5.

4 puncte

B. Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz propoziiile de mai jos:
1. Amenajarea hidroenergetic Lotru-Ciunget se afl situat pe rul marcat, pe hart, cu n u m ru l...
2. Rul marcat, pe hart, cu numrul 7 strbate reedina ju d e u lu i...
3. Crovurile sunt forme de relief specifice unitii de relief marcate, pe hart, cu n u m ru l...
6 puncte
C. Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz propoziiile de mai jos:
1. Influenele climatice continentale sunt predominante n unitile de relief marcate, pe hart, cu
numerele:
a. A, F, E
b. F, C, G
c. E, D, B
d. H, G, B
2 puncte
2. Este situat la limita dintre Dealurile de Vest i Cmpia de Vest oraul marcat, pe hart, cu numrul:
a. 2
b. 6
c. 3
d .4
2 puncte

3. Este format din roci sedimentare mai dure unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera:
b. E
c. H
d. D
4. Mozaicul petrografic este specific unitii de relief marcat, pe hart, cu litera:

2 puncte

s n^
^
^
d. C
2 puncte
5. Reprezmt un centru al industriei constructoare de automobile oraul marcat, pe hart, cu numrul:
^
d. 1
2 puncte
D. Precizai dou deosebiri i o asemnare ntre clima unitii de relief marcate, pe hart, cu litera
unitii de relief marcate, pe hart, cu litera D.
Nota 1 : Deosebirile i asemnarea se pot referi la oricare dintre urmtoarele elemente
temperaturi medii anuale, precipitaii medii anuale, etaj climatic, influene climatice, vnturi.
Nota 2. Punctajul complet va fi acordat numai dac cele dou deosebiri i asemnarea vor fi
comparativ i nu separat.

A i clima
de clim:
prezentate
g puncte

E. Prezentai:
1. o cauz care s explice efectivele mari de bovine din Carpaii Maramureului i ai Bucovinei;
2. o cauz care s explice formarea celei mai noi uniti de relief din Romnia.
4 puncte
Subiectul al IlI-lea (30 p)
Graficul de mai jos se refer Ia subiectul IU A - B i reprezint evoluia temperaturilor medii lunare
Ia o staie meteorologic din Europa.
tem p. C

25

Ttt

20
15

10

1
-5

I F M A M I

A S O N D

lunile anului

A. Precizai:
1. valoarea maxim a temperaturii medii lunare, precum i luna n care se nregistreaz;
2. valoarea negativ a temperaturii medii anuale i valoarea temperaturii din luna octoinbrie.

4 puncte

B. Precizai:
1. valoarea amplitudinii termice medii anuale;
2. un stat din Europa care se caracterizeaz prin tipul de climat cruia i sunt specifice valorile prezentate
n grafic;
3. modalitatea de calcul a temperaturii medii anuale.
C. Pentru Croaia, precizai:
1. dou state vecine, membre ale UE;
2. anul n care a devenit membr a UE;
3. o mare la care are ieire;
4. o unitate de relief;
5. o influen climatic;

6. dou ruri;
7. oraul-capital;
8. o activitate economic.
Graficul de mai Jos se refer la subiectul III D i cuprinde date referitoare la principalele ri
cnropene productoare de gru n anul 2005.
35.00 -joSff
30.00

P roducie (mii. t)
P o n d e r e /

D. Calculai:
1. ponderea total a produciei de gru a celor mai mari trei ri productoare;
2. diferena dintre producia de gru a Franei i Italiei;
3. producia de gru a Franei i Germaniei, luate mpreun.

6 puncte

E. 1. Precizai dou condiii, impuse de Comisia European, de aderare la UE pentru statele candidate.
2. Explicai, pe scurt, fiecare condiie de aderare amintit mai sus.
4 puncte

EU ROPA H n rta {tolitic

Harta de mai sus se refer la subiectul I A - D. Pe hart sunt marcate state (cu litere) i orae-capital
numere).

(c b

A. Precizai:
1. numele statelor marcate, pe hart, cu literele B i J;
2 . numele oraelor-capital marcate, pe hart, cu numerele 6 i 15.

4 puncte

B. Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz propoziiile de mai jos:
1. Sunt state baltice statele ale cror capitale sunt marcate, pe hart, cu numerele ...
2. In sudul statului marcat, pe hart, cu litera F predomin c lim atu l...
3. In statul marcat, pe hart, cu litera C predomin vegetaia de ...

6 punct

C. Scriei, pe foaia de examen, litera corespunztoare rspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaiile
mai jos:
1. Fluviul Dunrea strbate capitalele marcate, pe hart, cu numerele:
i 11
b. 9 i 10
c. 10 i 12
d. 3 i 10
2 puncl
2. Stejarul de plut este un arbore specific statului marcat, pe hart, cu litera:
^
^
H
d. F
3. Luxemburg este situat n sud-estul statului a crui capital este marcat, pe hart, cu numrul;
^
^
c. 12
d. 10
4. Sunt state insulare statele marcate, pe hart, cu literele:
a. H i G
b. D i F
c. A i I
d. A i D
5. In Europa, altitudinea maxim se ntlnete n statul marcat, pe hart, cu litera:
^
G
c. H
d. 1

2 pun)

2 punctelj
2 puncte
2 puncte

D. Precizai trei deosebiri ntre clima statului marcat, pe hart, cu litera H i clima statului marcat cu litera F.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmtoarele elemente de clim: temperaturi medii
anuale, precipitaii medii anuale, vnturi, tip de clim, etaj climatic, amplitudine termic.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dac cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ i nu
separat.
6 puncte
E. Prezentai dou cauze care explic potenialul agricol ridicat al Romniei i Ucrainei.

4 puncte

Subiectul al ll-lea (30 de puncte)

0 20 40 60 80 > 100 km
1

Harta de mai sus se refer la subiectul II A - C. Pe hart sunt marcate uniti de relief (cu litere), orae (cu
Bumere de Ia 1 ia 6) i ruri (cu numere de Ia 7 Ia 12).
A. Precizai:
1. numele oraelor marcate, pe hart, cu numerele 1 i 5;
2. numele rurilor marcate, pe hart, cu numerele 7 i 11.

4 puncte

B. Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz propoziiile de mai jos:
1. Reprezint un ora mare din Dealurile de Vest oraul marcat, pe hart, cu n u m ru l... '
2. Sectorul maritim al Dunrii se desfoar n aval de oraul marcat, pe hart, cu n u m ru l..
3. Lacul Vroaia este situat n unitatea de relief din care izvorte rul marcat, pe hart, cu n u m ru l...
6 puncte
C. Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz propoziiile de mai jos:
1. Unitile de relief marcate, pe hart, cu literele A i B au n comun:
a. altitudini maxime de peste 2500 m
b. trei fii paralele de roci
2 puncte
c. lipsa reliefului vulcanic
d. prezena isturilor cristaline
2. Petrol i sare se exploateaz n unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera:
2 puncte
a .E
b .D
c .F
d. G
3. Ruta internaional E 81 trece prin oraul marcat, pe hart, cu numrul:
2 puncte
a. 6
b. 4
c. 5
d. 1
4. Rurile Trnava M ic i Trnava Mare traverseaz unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera:
2 puncte
a .C
b. H
c. E
d .F

133

5. Singura atomocentral care funcioneaz n Romnia este amplasat n unitatea de relief marcat, pe
hart, cu litera:
a. E
b. H
c. G
d. F
2 puncte
D. Precizai trei deosebiri ntre climatul de cmpie i climatul de dealuri joase.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmtoarele elemente de clim: temperaturi medii
anuale, precipitaii medii anuale, etaj climatic, tipuri predominante de precipitaii, intensitatea vnturilor.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dac cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ i nu

seP^at.

6 puncte

E. Prezentai:
1. un argument prin care s contrazicei afirmaia: Cmpia Transilvaniei este o regiune de cmpie',
2. o cauz care s demonstreze c cea mai nou unitate de relief de la noi din ar este o cmpie n
devenire, prin aluvionare.
4 puncte

Subiectul al lll-lea (3 0 de puncte)


Graficul de mai jos se refer la subiectul I II A - B i prezint evoluia temperaturii medii lunare ia
Moscova.

A. Precizai:
1. cea mai m ic i cea mai mare valoare a temperaturii medii anuale;
2. dou luni n care valorile temperaturii medii anuale sunt negative.

4 puncte

B. Completai spaiile libere de mai jos cu informaia corect:


1. Diferena dintre valorile extreme ale temperaturii medii anuale este de ...
2. Valorile prezentate n diagram sunt specifice clim atului...
3. Valoarea temperaturii medii anuale n luna septembrie este de ...

6 puncte

C. Pentru cel mai mpdurit stat european, precizai:


1. o mare la care are ieire;
2. un stat cu care se nvecineaz;
3. o influen climatic;
4. tipul genetic predominant de lacuri i un exemplu de lac din aceast categorie;
5. un etaj de vegetaie;
6. trei orae;
7. o ramur industrial specific.

10 puncte

D. Precizai:
1. dou avantaje ale produciei hidroenergiei comparativ cu alte tipuri de energie electric;
2. o caracteristic a climatului specific nordului extrem al Europei.

6 puncte

E. Explicai i exemplificai (dou exemple) distribuia inegal a populaiei n regiunile europene.

4 puncte

134

H arta de mai sus se refer la subiectul I A - C. Pe hart sunt marcate state (cu litere) i orae-capital (cu
numere).
A. Precizai:
1. numele statelor marcate, pe hart, cu literele C i F;
2. numele oraelor-capital marcate, pe hart, cu numerele 9 i 10.

4 puncte

B. Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz propoziiile de mai jos:
1. Oraul marcat, pe hart, cu numrul 13 se numete ...
2. Climatul specific statului marcat, pe hart, cu litera A este climatul ...
3. Lisabona este capitala statului marcat, pe hart, cu litera ...

6 puncte

C. Scriei, pe foaia de examen, litera corespunztoare rspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaiile de
mai jos:
1. Capitala statului marcat, pe hart, cu litera F este:
a. Ljubljana
b. Zagreb
c. Sarajevo
d. Skopje
2 puncte
2. Una dintre principalele plante de cultur din statul a crui capital este marcat, pe hart, cu numrul
12 este:
a. cartoful
b. bumbacul
c. via-de-vie
d. orzul
2 puncte
3. Are un climat temperat continental cu nuane de ariditate statul marcat, pe hart, cu litera:
a. A
b .H
c .F
d. C
2 puncte
4. Este supranumit i Insula Verde sau Insula Smaraldului statul marcat, pe hart, cu litera:
a. A
b. B
c. H
d. D
2 puncte
5. rm cu fiorduri este prezent n statul a crui capital este marcat, pe hart, cu litera:
a 9
b 3
c. 2
d. 1
2 puncte

D. Precizai dou deosebiri i o asemnare ntre relieful Munilor Alpi i relieful M unilor Ural.
Nota 1: Deosebirile i asemnarea se pot referi la oricare dintre urmtoarele aspecte: mod de formare,
tipuri de roci, altitudini, orientarea culmilor muntoase, grad de fragmentare, tipuri de relief, alte aspecte
specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dac cele dou deosebiri i asemnarea vor fi prezentate
comparativ i nu separat.
6 puncte
E. 1. Precizai dou materii prime folosite n industria siderurgic.
2. Notai dou state europene unde se exploateaz aceste resurse.

4 puncte

Subiectul al ll-lea (3 0 de puncte)

20 40

--- 1

60 80

100 km

l _ l _________ I

,1_________I

H arta de mai sus se refer la subiectul II A - C. Pe hart sunt marcate uniti de relief (cu litere), orae (cu
numere de Ia 1 la 6) i ruri (cu numere de Ia 7 Ia 12).
A. Precizai:
1. numele unitilor de relief marcate, pe hart, cu literele D i G;
2. numele oraelor marcate, pe hart, cu numerele 3 i 6.

4 puncte

B. Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz propoziiile de mai jos:
1. Dintre cele trei Criuri nu este marcat, pe hart, C riu l...
2. Cel mai mare ora, ca numr de locuitori, din Podiul Moldovei, este oraul marcat, pe hart, cu
n u m ru l...
3. Cele mai multe amenajri hidroenergetice de la noi din ar au fost amplasate pe rul care strbate
oraul marcat, pe hart, cu n u m ru l...
6 puncte
C. Scriei, pe foaia de examen, r^punsurile corecte care completeaz propoziiile de mai jos:
1. Oraul Media este strbtut de rul marcat, pe hart, cu numrul:
a* 11
b. 9
c. 7
d. 10

2 puncte

2. Principala resurs de subsol din unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera B este:
a. gazul metan
b. huila
c. lignitul
d. petrolul
2 puncte
3. Este situat la sud fa de cea mai veche unitate de relief de la noi din ar, unitatea de relief marcat,
pe hart, cu litera:
a. C
b. B
c. H
d. G
2 puncte
4. Depresiunea Comneti este strbtut de rul marcat, pe hart, cu numrul:
a. 9
b. 11
c. 12
d. 10
2 puncte
5. Soluri din clasa argiluvisolurilor sunt specifice unitilor de relief marcate, pe hart, cu literele:
a. B i G
b. C i H
c. A i E
d. F i C
2 puncte
D. Precizai trei deosebiri ntre relieful Podiului Getic i reheful Subcarpailor Getici.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmtoarele aspecte ale reliefului: mod de formare,
tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, nclinare, tipuri de relief.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dac cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ i nu
separat.
6 puncte
E. Prezentai:
1. o premis natural a practicrii creterii animalelor n Carpaii Maramureului i ai Bucovinei;
2. o premis natural a practicrii culturii cerealelor n Cmpia Romn.
4 puncte

Subiectul al lll-lea (30 de puncte)


Analizai diagrama n coloane care prezint evoluia temperaturilor medii lunare n oraul Belgrad.
Diagrama se refer la subiectul III A - B.
TC

lunile anului

A. Scriei pe foaia de examen:


1. luna n care se nregistreaz cea mai mic valoare pozitiv a temperaturii medii lunare i valoarea
acesteia;
2. luna n care se nregistreaz cea mai mare valoare a temperaturii medii anuale i valoarea acesteia.
4 puncte
B. nlocuii spaiile libere din propoziiile de mai jos cu informaia corect.
1. Cea mai mic valoare a temperaturii medii anuale se nregistreaz n luna ...
2. Valoarea amplitudinii termice medii anuale este de ...
3. Iarna valoarea temperaturii medii anuale este mai mare dect n regiunile cu climat temperat
continental datorit influenelor climatice:
a. submediteraneene
b. de ariditate
c. scandinavo-baltice
d. oceanice
6 puncte

C. Pentru statul european format n anul 1993 prin desprinderea de Slovacia, precizai:
1. dou state vecine;
2. dou regiuni istorice;
3. o unitate de relief;
4. un tip de clim i o caracteristic a acestui tip de climat;
5. dou fluvii care izvorsc de pe teritoriul statului;
6. un ora.
Tabelul de mai jos se refer la subiectul III D i prezint valori ale suprafeei i numrului de locuitori
pentru unele state membre ale UE,
Populaia (nr. loc.)

Suprafaa (km^)

Bulgaria

7 385 367

110910

Finlanda

5 231 372

338 145

474 413

2 586

Polonia

38 536 869

312 685

Slovacia

5 439 448

48 845

Slovenia

2 010 347

20 273

Suedia

9 016 596

449 964

Statul

Luxemburg

D. 1. Calculai densitatea medie a populaiei din statul cu cel mai mare numr de locuitori.
2. Calculai densitatea medie a populaiei din statul cu cea mai mare suprafa.
3. Precizai o cauz a diferenei dintre valorile densitii medii a populaiei din Polonia i din Suedia.
6 puncte
E . Precizai:
1. o cauz care s explice faptul c Serbia face parte din bazinul hidrografic al fluviului Dunrea;
2. o cauz care s explice prezena vegetaiei de step, pe suprafee ntinse, n Ungaria.
4 puncte

Harta de mai sus se refer la subiectul I A - C. Pe hart sunt marcate state (cu litere) i orae-capital (cu
lamere).
; A. Precizai:
1. numele statelor marcate, pe hart, cu literele C i H;
2. numele oraelor-capital marcate, pe hart, cu numerele 10 i 5.

4 puncte

B. Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz propoziiile de mai jos:
1. Oraul marcat, pe hart, cu numrul 11 este traversat de r u l...
2. Strmtoarea Gibraltar este situat n sudul statului a crui capital este marcat, pe hart, cu numrul
3. Oraul Zagreb este marcat, pe hart, cu numrul ...
6 puncte
Scriei, pe foaia de examen, litera corespunztoare rspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaiile de
ijos:
1. In Peninsula Balcanic este situat statul marcat, pe hart, cu litera:
^
c. G
d. A
2 puncte
2. Statul a crui suprafa a fost recuperat de sub apele mrii n proporie de cca 50% este marcat, pe
hart, cu litera:
- E
b. C
c. I
d. G
2 puncte
3. Lacul Balaton este situat n statul care se nvecineaz spre nord cu statul marcat, pe hart, cu litera:
^
b. H
c. I
d. E
2 puncte
4. Oraele Leipzig i Duisburg aparin statului a crui capital este marcat, pe hart, cu numrul:
^
t. 8
c. 11
d. 12
2 puncte

5. Vrful Snowdon este situat pe teritoriul statului marcat, pe hart, cu litera:


a. C
b .A
c .E

d .F

D. Precizai trei asemnri ntre relieful Cmpiei Panonice i relieful Cmpiei Fadului.
N ota 1: Asemnrile se pot referi la oricare dintre urmtoarele aspecte ale reliefului: mod de formare,
tipuri de roci, altitudini, tipuri de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
N ota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dac cele trei asemnri vor fi prezentate comparativ i nu
separat.
^ puncte
E. Prezentai dou argumente care s demonstreze potenialul hidroenergetic ridicat al rurilor din Munii
4 puncte

Subiectul al ll-lea (3 0 de puncte)


^ R o m n i a - u n it i d e relief, r u r i i o ra e

L egend:
u n ita te /s u b u n ita te
d e re lie f

o r a cu p este
5 0.000 lo c u ito ri
in d ic r u l d c
id e n tific a t
lim it d e u n ita te /
s u b u n ita te d e re lie f

2 0 4 0 6 0 SO

100 km

....................

H arta de mai sus se refer la subiectul II A - D. Pe liart sunt marcate uniti de relief (cu litere), ruri (cu
numere de la 1 la 6) i orae (cu numere de la 7 la 12).
A. Precizai:
1. numele unitilor de relief marcate, pe hart, cu literele E i F;
2. numele oraelor marcate, pe hart, cu numerele 7 i 9.

4 puncte

B. Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz propoziiile de mai jos:
1. Cel mai mare ora din Cmpia de Vest este strbtut de rul marcat, pe hart, cu n u m ru l...
2. Alumina se obine n oraele marcate, pe hart, cu numerele ...
3. Reprezint reedina unui jude n care populaia predominanta este format din secui oraul marcat, pe
hart, cu cifi-a...
6 puncte
C. Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz propoziiile de mai jos:
1. Influene climatice submediteraneene sunt prezente n imitatea montan de relief marcat, pe hart, cu
litera:

2. Locomotive se obin ntr-im ora situat n unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera:
a. G
b. B
o. F
d. C
3. Exist trei fii paralele de roci n unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera:
^
^
^
d. H
2 puncte
4. Lacurile glaciare Bucura i Znoaga se gsesc la est de unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera:
^
E
c. B
d. A
2 puncte
5. Se afl n apropierea M unilor Zarand oraul marcat, pe hart, cu numrul:
^

^0

d. 12

2 puncte

D. Precizai dou deosebiri i o asemnare ntre clima unitii de relief marcate, pe hart, cu litera B i clima
unitii de relief marcate, pe hart, cu litera C.
N ota 1: Deosebirile i asemnarea se pot referi la oricare dintre urmtoarele elemente de clim:
temperaturi medii anuale, precipitaii medii anuale, etaj climatic, influene climatice, vnturi.
N ota 2, Punctajul complet va fi acordat numai dac cele dou deosebiri i asemnarea vor fi prezentate
comparativ i nu separat.
6 puncte
E. Prezentai doi factori care determin existena a dou straturi de ap cu salinitate diferit n Marea
4 puncte

Subiectul al lll-lea (3 0 de puncte)


R eprezentarea grafic de m ai jos se re fe r la subiectul III A - B i p rezin t evoluia tem p e ra tu rilo r i
precipitaiilor m edii lunare.

A. Precizai:
1. valorile maxime i minime ale temperaturii medii lunare;
2. valorile maxime i minime ale cantitii medii lunare de precipitaii.

4 puncte

B. Precizai:
1. lunile n care se nregistreaz cea mai mare valoare a temperaturii medii lunare i cea mai mic valoare
a temperaturii medii lunare;
2. lunile in care se nregistreaz cea mai mare valoare a cantitii medii lunare de precipitaii i cea mai
mic valoare a cantitii medii lunare de precipitaii;
3. tipul de climat cruia i sunt caracteristice valorile din diagram i o caracteristic a acestui climat.
6 puncte
C. Pentru statele baltice, precizai:
1. cel mai sudic stat;
2. statul care are ieire la Golful Finic;
3. o unitate de relief;

4.
5.
6.
7.

o influen climatic i o consecin a prezenei acesteia;


un ru care traverseaz Letonia;
trei orae-capital;
o plant de cultur.

Graficul i tabelul de mai jos se refer Ia subiectul III D i cuprind date referitoare la suprafaa i
numrul de locuitori din cadrul unor state membre ale UE.
400.000
350.000

UQilO

- IM p t i i

imno
7mMT

iGvmaiM

300.000
250.000
200.000

150.000

Suprafaa (km-)

100.000
50,000
O
-A

/
^

< /

CT

D. Precizai:
1. statul cu cea mai mic suprafa;
2. statul cu cea mai mare suprafa;
3. statul cu cea mai mare valoare a densitii medii a populaiei.

6 puncte

E. Se d afirmaia: Londra este o important metropol economic i cultural a lumii. Aducei dou
argumente care s susin aceast afirmaie.
4 puncte

Harta de mai sus se refer la subiectul I A ~ C. Pe hart sunt marcate state (cu litere) i orae-capital (cu
numere).
A. Precizai:
1. numele statelor marcate, pe hart, cu literele C i I;
2 . numele oraelor-capital marcate, pe hart, cu numerele 6 i 1 2 .

4 puncte

B. Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz propoziiile de mai jos:
1. Statul marcat, pe hart, cu litera D se numete ...
2. Capitala statului marcat, pe hart, cu litera E se numete ...
3. Bazinul carbonifer Silezia Superioar se afl pe teritoriul statului a crui capital este oraul marcat, pe
hart, cu n u m ru l...
^ puncte
C, Scriei, pe foaia de examen, litera corespunztoare rspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaiile de
mai jos:
1. Oraul marcat, pe hart, cu numrul 5 este capitala statului nvecinat spre sud cu statul numit:
a. Ungaria
b. Croaia
c. Serbia
d. Elveia
2 puncte
2. Statul marcat, pe hart, cu litera F se numete:
a. Albania
b. Grecia
c. Croaia
d. M untenegru 2 puncte
3. Are ieire, spre vest, la M area Baltic, statul marcat pe hart cu litera:
a. E
b. J
c. B
d. D
2 puncte
4. Cea mai mare parte a populaiei din statul a crui capital este oraul marcat, pe hart, cu numrul 8
este de religie:
a. catolic

b. ortodox

c. islamic

d. protestant

2 puncte

5. Este cel mai nou membru al Uniunii Europene statul marcat, pe hart, cu litera:
a. A
b. B
c. E
d. J
D. Precizai dou asemnri i o deosebire ntre relieful M unilor Pirinei i relieful Munilor Alpi.
Nota 1: Asemnrile i deosebirea se pot referi la oricare dintre urmtoarele aspecte ale reliefului: mod
de formare, structur petrografic, altitudini, grad de fragmentare, tipuri genetice de relief, orientarea
culmilor i a vilor principale, alte aspecte specifice reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dac asemnrile i deosebirea vor fi prezentate com
parativ i nu separat.
5 puncte
E. Precizai doi factori care determin i influeneaz climatul temperat oceanic din vestul Europei.
4 puncte

Subiectul al IMea (3 0 de puncte)

Harta de mai sus se refer la subiectul II A - D. Pe hart sunt marcate uniti de relief (cu Utere), ruri (cu
numere de la 1 Ia 6) i orae (cu numere de Ia 7 Ia 12).
A. Precizai:
1. numele unitilor de relief marcate, pe hart, cu literele D i G;
2. numele rurilor marcate, pe hart, cu numerele 2 i 4.

4 puncte

B. Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz propoziiile de mai jos:
1. Munii Cem a se afl situai n unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera ...
2. Subdiviziunea Subcarpailor care se nvecineaz spre est cu Culoarul iretului este marcat, pe hart,
cu litera ...
3. Oraul marcat, pe hart, cu numrul 8 este reedina ju d e u lu i...
6 puncte

, Scriei, pe foaia de examen, litera corespunztoare rspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaiile de
ijos:
1. Relieful eolian este prezent n subunitatea marcat, pe hart, cu litera:
a. F
b. C
c. E
d. B
2 puncte
2. In unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera C cea mai numeroas minoritate naional o formeaz:
a. germanii
b. rromii
c. secuii
d. grecii
2 puncte
3. n unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera F se exploateaz resurse de:
a. aur i argint
b. bauxit
c. fier
d. lignit
2 puncte
4. Oraul marcat, pe hart, cu numrul 7 este situat n unitatea de relief numit:
a. Cmpia de Vest
b. Dealurile de Vest
c. Podiul Dobrogei
d. Podiul Getic 2 puncte
5. Este situat pe Someul M ic oraul marcat, pe hart, cu numrul:
a. 9
b. 10
c. 11
d. 12
2 puncte
ID. Precizai dou deosebiri i o asemnare ntre clima subunitii de relief marcate, pe hart, cu litera A i
l^ian a subunitii de reh ef marcate, pe hart, cu litera D.
Nota 1: Deosebirile i asemnarea se pot referi la oricare dintre urmtoarele elemente de clim: valori ale
temperaturi medii anuale, valori ale precipitaiilor medii anuale, etaje climatice, influene climatice,
vnturi.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dac deosebirile i asemnarea vor fi prezentate com
parativ i nu separat.
6 puncte
^ Se d afirmaia: Cele mai mari valori ale densitii medii ale populaiei, n Romnia, le au Delta Dunrii
i Munii Carpai. Prezentai dou argumente care s contrazic aceast afirmaie.
4 puncte

^Subiectul al lll-lea (30 de puncte)


ICraficul de mai jos se refer la subiectul III A - B i prezint evoluia debitelor medii ale fluviului
i Dunrea la Intrarea n delt.
mc/s

a
I F M A M l

l A S O N D

lunile amilui

A. Precizai:
1. valoarea maxim a debitului mediu lunar i luna n care se nregistreaz;
2. dou luni n care debitul mediu lunar depete 4 000 m^/s.
B. Analizai valorile debitelor medii nscrise n graficul de mai sus i precizai:
1. luna n care se nregistreaz valoarea cea mai mic a debitului mediu lunar;
2. valoarea debitului mediu n luna decembrie;

4 p un cte

L d iU

influeneaz regimul hidrologic al fluviului, n luna cu valoarea maxim a debitului

6 puncte
C. Pentru Italia, precizai:
1. dou insule care aparin acestui stat;
2. doi vulcani activi;
3. dou tipuri de clim;
4. dou state cu care se nvecineaz spre nord;
5. dou orae din Italia insular.

IU puncte

!?
Regatului Unit al Marii Britanii i Irlandei de Nord cu cel al Elveiei,
preciznd o asemanare i dou deosebiri.

i deosebirile se pot referi la oricare dintre urmtoarele elemente: caracteristicile


reliefului, climei, reelei hidrografice, nveliului biopedogeografic.
S L ^ i r T s S a t ^ ' "*

deosebirile vor fi prezentate com6 puncte

E. Se d tabelul urmtor:
ara
Germania
Romnia

Lungimea cilor ferate (km)


38 126
11 376

Precizai dou cauze care s explice valoarea diferit a lungimii cilor ferate n cele dou state.

4 puncte

H arta de mai sus se refer la subiectul I A - D. Pe hart sunt marcate state (cu litere) i orae-capital (cu
numere).
A. Precizai:
1. numele statelor marcate, pe hart, cu literele D i E;
2. numele oraelor-capital marcate, pe hart, cu numerele 3 i 12.

4 puncte

B. Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz propoziiile de mai jos:
1. Tamisa strbate capitala statului marcat, pe hart, cu litera ...
2. Insulele Baleare aparin statului marcat, pe hart, cu litera ...
3. Staml mic cu care se nvecineaz, spre nord, statul marcat, pe hart, cu litera A se numete ... 6 puncte
C. Scriei, pe foaia de examen, litera corespunztoare rspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaiile de
mai jos:
1. Are ieire la M area Adriatic, statul marcat, pe hart, cu litera:
a* A
b. B
c. C
d. E
2 puncte
2. Insula Creta aparine statului a crui capital este marcat, pe hart, cu numrul:
a. 10
b. 12
c. 6
d. 5
2 puncte
3. In statul a crui capital este marcat, pe hart, cu numrul 2, tipul de clim dominant este cel:
a. oceanic
b. mediteranean
c. subpolar
d. temperat continental excesiv
2 puncte
4. Are rmuri abrupte i crestate de fiorduri statul marcat, pe hart, cu litera:
a. A
b. C
c. B
d. F
2 puncte
5. Oraele Ziirich i Biel aparin statului marcat, pe hart, cu litera:
a. C
b. G
c. E
d. D
2 puncte

D. Precizai dou deosebiri i o asemnare ntre relieful statului marcat, pe hart, cu litera A i relieful
statului marcat, pe hart, cu litera F.
Nota 1: Deosebirile i asemnarea se pot referi la oricare dintre urmtoarele aspecte: mod de formare,
trepte de relief, tipuri de roci, altitudini, orientarea culmilor muntoase, tipuri de relief, alte aspecte
specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dac cele dou deosebiri i asemnarea vor fi prezentate
comparativ i nu separat.
6 puncte
E. Explicai i exemplificai dispunerea n benzi latitudinale a vegetaiei din Europa Estic.

4 puncte

Subiectul al ll-lea (3 0 de puncte)

L egend:
u n ita te /s u b u n ita te
d e re lie f

|o r a cu p este
*50.000 d e lo c u ito ri

llim ili d e u n ita te /


s u b u n ita te d e r e lie f

Harta de mai sus se refer la subiectul II A - D. Pe hart sunt marcate uniti de relief (cu litere), orae (cu
numere de la 1 la 6) i ruri (cu numere de la 7 la 12).
A. Precizai:
1. numele unitilor de relief marcate, pe hart, cu literele C i D;
2, numele oraelor marcate, pe hart, cu numerele 2 i 5.

4 puncte

B. Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz propoziiile de mai jos:
1. Oraul marcat, pe hart, cu numrul 4 este reedina judeului n u m it...
2. Reliefiil glaciar exist n unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera ...
3. Relieful carstic este ce! mai bine reprezentat n unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera ... 6 puncte
C. Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz propoziiile de mai jos:
1. Prin oraul marcat, pe hart, cu numrul 1 trece ruta internaional:
>E81
b .E 6 0
c .E 7 0
d. E 85
2. In estul unitii de relief marcate, pe hart, cu litera F predomin influenele climatice:
a. oceanice
b. scandinavo-baltice
c. submediteraneene
d. pontice

2 puncte
2 puncte

3. Unitile de relief marcate, pe hart, cu literele A i C au n comun:


a. marea varietate de roci
b. prezena depresiunilor tip g o lf
c. prezena isturilor cristaline
d.
formarea n orogeneza hercinic
4. N u reprezint o caracteristic a reliefului unitii de relief marcate, pe hart, cu litera G;
a. prezena crovurilor
b. prezena domurilor
c. formarea prin aluvionare
d. prezena rocilor sedimentare
5. Sunt situate pe rul marcat, pe hart, cu numrul 10, oraele:
a. Piatra-Neam i Bacu
b. Bacu i Oneti
c. Suceava i Piatra-Neam
d. Suceava i Iai

2 puncte

2 puncte

2 puncte

D. Precizai trei deosebiri ntre clima unitii de relief marcate, pe hart, cu litera A i clima unitii de relief
marcate, pe hart, cu litera B.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmtoarele elemente de clim: temperaturi medii
anuale, precipitaii medii anuale, etaj climatic, influene climatice, vnturi.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dac cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ i nu
separat.
6 puncte
E. Prezentai:
1. Se d afirmaia: Prutul are debit mai mare dect iretul. Aducei dou argumente prin care s contra
zicei aceast afirmaie.
4 puncte

Subiectul al lll-lea (3 0 de puncte)


Tabelul de mai jos se refer la subiectul III A i B i red date referitoare la populaia, suprafaa i
densitatea populaiei unor ri din Europa, n anul 2008.

ri
Albania
Croatia
Danemarca
Islanda
Letonia
Macedonia
Olanda
Romnia
Serbia
Slovenia
A. Precizai denumirea statului cu:
1. cea mai mare suprafa;
2. cel mai mare numr de locuitori;
3. cei mai mic numr de locuitori;
4. cea mai mare densitate a populaiei.

Populaia
(mii loc.)

Suprafaa
(km^)

3,1
4,4
5,1
0,3
2,3
2,0
16,5
21,5
9,8
1,9

28500
56500
43100
103000
64600
25700
41500
238400
88400
20300

Densitatea
populaiei
(loc/km^)
112
80
128
3
35
79
397
90
106
100

4 puncte

B. Scriei, pe foaia de examen, litera corespunztoare rspunsului corect, pentru fiecare dintre urmtoarele
afirmaii:
1. Statul cel mai apropiat, din punct de vedere al poziiei geografice, de statul care are suprafaa de
238400 km^ se numete:

2. Gheizerele sunt specifice statului a crui densitate a populaiei are valori dea. 35_loc./km
b. 90 loc./km^
c. 3 l o c . W
d. 128 lo c ./W
S. Ocupa Peninsula Yutlanda statul a crui suprafa este de:
a. 41500 W
b. 64600 W
'
c .2 3 0 0 W
d. 43100 W
6 puncte
C. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii i Irlandei de Nord precizai:
1. tipul de clim specific i doi factori care determin i influeneaz acest tip de climat2. denumirea fluviului care traverseaz capitala;
3. dou resurse de subsol;
4. dou ramuri industriale care utilizeaz resursele mentionate mai sus5. dou orae, altele dect capitala.

n
.
10 puncte

D. Comparai cadrul natural al Elveiei cu cel al Greciei, preciznd trei deosebiri.


reea hidrografica, vegetaie i soluri.

unntoarele elemente ale cadrului natural: relief, clim

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dac deosebirile vor fi prezentate comparativ i nu separat.

6 puncte
E. 1 . Explicai diferena dintre temperatura medie a lunii ianuarie din Londra (+4C) i temperatura medie a

2 Prezentai un argument care s vin n sprijinul afirmaiei: Canalele fluviale europene reprezint
elemente de legtur importante n transporturile navale europene.
4 puncte

Hart de msi sus se refer la suhiep^il i


Humere).

marcate state (cu litere) i orae-eapital (cu

A. Precizai;
1. numele statelor marcate, pe hart, cu literele E i B;
2. numele oraelor-capital marcate, pe hart, cu numerele 6 i 12
^

^
4 puncte

ir r r

3. Penmsula Bretagne aparme statului marcat, pe hart, cu litera

^
o puncte

C. M e i , pe foaia de examen, litera corespunztoare rspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaiile de
1. Cmpia Voivodinei este situat n nordul statului marcat, pe hart, cu litera:
b B
c C
2. Vo^ga strbate statul a crui capital este marcat, pe hart, cu numrul:

3. Oraul Sankt Petersburg este situat n estul golfhlui ear'e mrgmcte spre sud s t L marcat, p e S ' c u
^
b A.
c F
4. Cel mai nalt vrf din Munii Alpi aparine statului marcat, pe hart, cu litera:
^
^
b B
c C
5. t o c var fierbinte i secetoas, n centru, statul a c L capital este marcat, pe1,art, cu n u m M ' *
^

2 puncte

D. Comparai vegetaia din nordul extrem al Rusiei i vegetaia din Finlanda, preciznd o deosebire i o
asemnare.
N ota 1: Deosebirea i asemnarea se pot referi la oricare dintre urmtoarele elemente de vegetaie: zona
sau tipul de vegetaie, specii de vegetaie, caracteristici ale vegetaiei.
N ota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dac deosebirea i asemnarea vor fi prezentate
comparativ i nu separat.
6 puncte
E. Precizai principalele simboluri ale Uniunii Europene.

4 puncte

Subiectul al ll-lea (30 de puncte)

H arta de mai sus se refer la subiectul II A - E. Pe hart sunt marcate uniti de relief (cu litere), orae (cu
numere de la 1 la 6) i ruri (cu numere de la 7 la 12).
A. Precizai:
1. numele unitilor de relief marcate, pe hart, cu literele D i B;
2. numele oraelor marcate, pe hart, cu numerele 3 i 4.

4 puncte

B. Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz propoziiile de mai jos:
1. Unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera B este situat n ju d e u l...
2. Munii Guti i ible aparin unitii de relief marcate, pe hart, cu litera ...
3. Sectorul blile Dunrii ncepe n aval de o r^ u l marcat, pe hart, cu n u m ru l...

6 puncte

C. Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz propoziiile de mai jos:
1. Are nlimea maxim de 2303 m unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera:
a. D
b. E
c. H
d. A
2. Crovurile apar frecvent n unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera:
a. G
b. B
c. D
d. H
3. Unitatea de relief n care se exploateaz huil este marcat, pe harta, cu litera:
a. A
b. C
c. D
d. B

2 puncte
2 puncte i
2 puncte

4. Lacul Stnca Costeti a fost construit pe rul marcat, pe hart, cu numrul:


a. 9
b. 11
c. 10
d. 8
2 puncte
5. Cel mai important centru siderurgic din perioada interbelic este oraul marcat, pe hart cu numrul:
1
h. 6
c. 2
d. 5
2 puncte
D. Precizai dou deosebiri i o asemnare ntre reheful unitii marcate, pe hart, cu litera F i relieful
unitii marcate cu litera C.
Nota 1: Deosebirile i asemnarea se pot referi la oricare dintre urmtoarele aspecte ale reliefului: mod de
formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, nclinare, fragmentare, tipuri de relief
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dac cele dou deosebiri i asemnarea vor fi prezentate
comparativ i nu separat.
6 puncte
E. Precizai:
1. un argument care susine afirmaia: Unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera B este cea mai nou
unitate de re lie f.
2, o caracteristic a unitii de relief situate la exteriorul unitii de relief marcate, pe hart, cu litera E.
4 puncte

Subiectul al lll-lea (30 de puncte)


Graficul de mai jos se refer la subiectul III A i B i prezint evoluia valorilor medii ale debitelor
lunare ale unui ru din Europa.
A. Precizai:
1. valoarea minim a debitului mediu i luna n care se nre
gistreaz aceast valoare;
2. valoarea maxim a debitului mediu i luna n care se nregis
treaz aceast valoare.
4 puncte
B. Precizai:
1. anotimpul n care se nregistreaz debite medii lunare maxime;
2. anotimpul n care se nregistreaz debite medii lunare minime;
3. diferena dintre debitul maxim i debitul minim.
6 puncte
C. Pentru statul care are capitala la Chiinu, precizai:
1. numele a dou uniti de relief;
2. un tip de clim;
3. numele a dou ruri care strbat ara sau sunt limitrofe;
4. o zon de vegetaie;
5. numele a dou orae, altele dect capitala;
6. numele a dou puncte de frontier cu Romnia (unul rutier i unul feroviar).
10 puncte
D. Se d urmtorul tabel:
Statul
Rata natalitii %o
Rata mortalitii %o
Croatia
9,4
9,6
Liechtenstein
5,8
6,2
Ungaria
9,7
13,2
1. Calculai sporul natural pentru primele dou state din tabel;
2. Precizai o cauz care explic valorile sporului natural din Ungaria.

6 puncte

E. Precizai dou cauze care s explice diferena de densitate a reelei de ci rutiere i feroviare ntre Belgia
i Suedia.
4 puncte

Harta de mai sus se refer la subiectul I A - E. Pe hart sunt marcate state (cu litere) i orae-capitai (cu
numere).
A. Precizai:
1. numele statelor marcate, pe hart, cu literele F i D;
2. numele oraelor-capital marcate, pe hart, cu numerele 3 i 5.

4 puncte

B. Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz propoziiile de mai jos:
1. Statul marcat, pe hart, cu litera E are ieire la Marea ...
2. Este un mic regat n nordul Europei, ce cuprinde Peninsula lutlanda i numeroase insule n Marea
Baltic, statul a crui capital este marcat, pe hart, cu n u m ru l...
3. Este strbtut de cea mai lung cale ferat din lume, statul marcat, pe hart, cu litera ...
6 puncte
C. Scriei, pe foaia de examen, litera corespunztoare rspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaiile de
mai jos:
1. Oraele Miinchen i Koln aparin statului care se nvecineaz, spre est, cu statul a crui capital este
marcat, pe hart, cu numrul:
a. 5
b. 8
c. 2
d. 10
2 puncte
2. Oraul marcat, pe hart, cu numrul 8, este capitala statului:
a. Danemarca
b. Belarus
c. Letonia
d. Polonia
2 puncte
3. Statele marcate, pe hart, cu literele F, C i D au n comun faptul c:
a. au mari flote;
b. au ieire la Oceanul Atlantic;
c. au relieful predominant format din muni tineri; d. nu au relief glaciar.
2 puncte

4. Majoritatea rurilor sunt adunate de Vistula i Oder, n statul a crui capital este marcat, pe hart, cu
numrul:
a. 8
b. 10
c. 5
d. 7
2 puncte
5. Vulcanul Hekla aparine statului marcat, pe hart, cu litera:
a. B
b. F
c. D
d. A
2 puncte
D. Precizai trei deosebiri ntre clima statului marcat, pe hart, cu litera F i clima statului marcat cu litera D.
N ota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmtoarele elemente de clim: tip de clim, temperaturi
medii anuale, precipitaii medii anuale, vnturi, factori care determin i influeneaz clima, amplitudine
termic.
N ota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dac cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ i nu
separat.
6 puncte
E. Se d afirmaia: n centrul statului a crui capital este marcat, p e hart, cu numrul 7, exist condiii
^ i e ln i c e pentru dezvoltarea vegetaiei ierboase i de tufiuri. Aducei dou argumente care s vin n
()rijinul acestei afirmaii.
4 puncte

Subiectul al ll-lea (30 de puncte)

Harta de mai sus se refer la subiectul II A D. Pe hart sunt marcate uniti de relief (cu litere), ruri (cu
Mumere de la 1 la 6) i orae (cu numere de la 7 la 12).
A. Precizai:
1. numele rurilor marcate, pe hart, cu numerele 3 i 4;
2. numele oraelor marcate, pe hart, cu numerele 9 i 10.

4 puncte

B. Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz propoziiile de mai jos:
1. Cele mai mari nlimi se afl n unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera ...
2. Relieful vulcanic este prezent n unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera ...
3. Cele mai ntinse suprafee viticole se afl n unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera ...

6 puncte

C. Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz propoziiile de mai jos;
1. Rul marcat, pe hart, cu numrul 3 constituie limita vestic a Cmpiei:
a. Blahniei
b. Romanailor
c. Biletilor
d. Pitetilor
2 puncte
2. Este situat pe Someul Mic oraul marcat, pe hart, cu numrul:
a. 10
b. 11
c. 12
d. 8
2 puncte
3. Influene climatice scandinavo-baltice sunt prezente n unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera:
a. H
b. E
c. B
d. F
2 puncte
4. Reedina judeului Slaj este oraul marcat, pe hart, cu numrul:
a. 8
b. 12
c. 7
d. 10
2 puncte
5. Lacul glaciar Blea este situat n unitatea de reUef marcat, pe hart, cu litera:
a. H
b. B
c. F
d. C
2 puncte
D. Precizai dou deosebiri i o asemnare ntre relieful unitii de relief marcate, pe hart, cu litera E i
relieful unitii de relief marcate, pe hart, cu litera A.
Nota 1: Deosebirile i asemnarea se pot referi la oricare dintre urmtoarele aspecte ale rehefului: mod de
formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, nclinare, fragmentare, tipuri de relief.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dac cele dou deosebiri i asemnarea vor fi prezentate
comparativ i nu separat.
6 puncte
E. Precizai denumirea depresiunilor g o lf care ptrund n vestul M unilor Apuseni, dinspre sud spre nord,
numind i principalele ruri care le dreneaz.
4 puncte
SU BIECTU L al IlI-le a (30 de puncte)
Diagrama de mai jos se refer la subiectul III A - B i reprezint evoluia temperaturilor medii lunare
n oraul Budapesta.

22

T^C

20
18
16
14

12
10

I -

-2
M

lu n ile a n u lu i

A. Scriei pe foaia de examen:


1. valoarea maxim a temperaturii medii lunare, precum i luna n care se nregistreaz;
2. valoarea minim a temperaturii medii lunare, precum i luna n care se nregistreaz.

4 pun

B. Scriei, pe foaia de examen, litera corespunztoare rspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaiile c
mai jos:
1. Amplitudinea termic are valori cuprinse ntre:
a .2 0 i2 3 C
b. 1 7 i2 0 C
c. 4 i 7C
d. 8 ill C
2. Tipul de climat caracteristic este:
a. temperat oceanic
b. mediteranean
c. subpolar
d. temperat continental moderat

3. Valoarea temperaturii medii lunare specifice lunii octombrie este de aproximativ:


a. r C
b. 11C
c. 16C
d.20C
Pentru statul a crui capital este Lisabona precizai;
1. denumirea peninsulei n care este situat statul;
2. tipul predominant de climat i dou caracteristici ale acestuia;
3. dou ruri;
4. un tip de vegetaie;
5. un ora, altul dect capitala;
6. anul aderrii la UE;
7. tipul predominant de aezri.

6 p u n c te

10 puncte

D. Se d tabelul de m ai jos:
A nul
1977
1992
2002

R ata natalitii (%o)


9,4
9,6
8,1

R ata mortalitii(%o)
5,8
6,2
8,5

1. Calculai bilanul natural al populaiei pentru anii 1992 i 2002.


2, Precizai o cauz care a determinat valoarea negativ a sporului natural n 2002.

6 puncte

E. n Europa Sudic i Central exist areale extinse afectate de eroziunea solului, o situaie similara
istnd i n Romnia. Precizai dou cauze care au condus la extinderea acestor areale.
4 puncte

u m eret

^ ~

*'art sunt marcate state (cu litere) i orae-capital (cu

A. Precizai:
1. numele statelor marcate, pe hart, cu literele G i I;
2. numele oraelor-capital marcate, pe hart, cu numerele 3 i 5.

4 puncte

B. Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz propoziiile de mai jos:
1. Statul marcat, pe hart, cu litera F se nvecineaz, spre est, cu statul numit
2. Grania de nord a statului marcat, pe hart, cu litera J este realizat de Munii
3. Estul statului marcat, pe hart, cu litera I este scldat de Marea ...

6 puncte

C. Scriei, pe foaia de examen, litera corespunztoare rspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaiile de
m aijos:

1. Rul Main aparine statului a crui capital este marcat, pe hart, cu numrul:
b. 4
c. 8
d. 7
2 puncte
2. Climatul temperat continental excesiv este specific statului a crui capital este marcat, pe hart cu
nuniruii
^
^
2
3. be nvecineaz, spre nord, cu Ungaria statul marcat, pe hart, cu litera:
^

d. 4

2 puncte

d. C

2 puncte

4. Oraul Sankt Petersburg aparine statului a crui capital este marcat, pe hart, cu numrul;
a. 3
b. 7
c. 2
d. 5
2 puncte
5. Uniti de relief aprute n orogeneza caledonian se gsesc pe teritoriul statului marcat, pe hart, cu
litera:
a. G
b. J
c. B
d. D
2 puncte
D. Comparai regiunile montane din statele marcate, pe hart, cu literele G i D, preciznd trei deosebiri din
punct de vedere al reliefului.
N ota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmtoarele aspecte ale reliefului: mod de formare,
tipuri de roci pe care s-a format relieful, distribuia spaial a altitudinilor, gradul de fragmentare, orien
tarea culmilor i a vilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
N ota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dac cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ i nu
separat.
6 puncte
E. Pentru statele marcate, pe hart, cu literele A, B, C, F, precizai:
1. din ce ar au fcut parte;
2. n ce an au devenit independente;
3. denumirea a dou (dintre cele la care se face referire) care au ieire la Marea Adriatic.

4 puncte

Subiectul al IMea (30 de puncte)

Harta de mai sus se refer Ia subiectul II A - D. Pe hart sunt marcate uniti de relief (cu litere), orae (cu
numere de la 1 la 6) i ruri (cu numere de la 7 la 12).
A. Precizai:
1. numele unitilor de relief marcate, pe hart, cu literele E i F;
2. numele oraelor marcate, pe hart, cu numerele 4 i 2.
B. Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz propoziiile de mai jos:
1. Limita vestic a Subcarpailor Getici este dat de rul marcat, pe hart, cu n u m ru l...
2. Unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera H s-a format prin ...
3. Cmpia Olteniei este marcat, pe hart, cu litera ...

4 puncte

C. Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz propoziiile de mai jos:
1. Oraul marcat, pe hart, cu numrul 5 este reedina judeului:
a. Prahova^
b. Dmbovia
c. Arge
d. Teleorman
2. bste situat n sudul Cmpiei Jijiei, oraul marcat, pe hart, cu numrul:
^
-1
1
1- 1 ^-^
.
. .
j . bolurile dm clasa molisoluri caracterizeaz unitile de relief marcate, pe hart, cu literele:
, P ^

b. C i H
c. E i B
d. C i F
4. Kaul Irotu este afluent al rului marcat, pe hart, cu numrul:

2 puncte

2 puncte
2 puncte

- ^ 7
.
.
.
^
d -9
2 puncte
5. L-ele mai mari cantitai de precipitaii se formeaz n unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera:
c .A

d .F

2 puncte

D. Precizai trei deosebiri ntre clima unitii de relief marcate, pe hart, cu litera D i clima unittii de relief
marcate, pe hart, cu litera F.
Nota 1 : Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmtoarele elemente de clim: temperaturi medii
anuale, precipitaii medii anuale, etaj climatic, influene climatice, vnturi.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dac cele trei deosebiri vor f prezentate comparativ i nu
separat.
^
o puncte
E. Precizai succesiunea unitilor de relief pe traseul paralelei de 46 lat. N, de la vest spre est.

4 puncte

Subiectul al lll-lea (3 0 de puncte)


Reprezentarea grafic de mai jos se refer la subiectul III A i B i prezint evoluia cantittii de
precipitaii medii lunare nregistrate la o staie meteorologic din Sicilia - Italia, n perioada 1995-

mm
300

lu n ile a n u lu i

A. Precizai:
1. lunile n care se nregistreaz valori maxime i minime ale precipitaiilor;
2. dou luni n care cantitile medii lunare de precipitaii sunt sub 1OO' mm.

4 puncte

B. Analiznd cantitile lunare marcate pe diagrama de mai sus, scriei, pe foaia de examen, litera cores
punztoare rspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaiile de mai jos:
1. Cea mai m ic cantitate de precipitaii se nregistreaz n anotimpul:
_
b. primvara
c. toamna
d. vara
2. O consecin a valorilor de precipitaii din lunile de iarn, asupra debitelor rurilor, este;
a. scderea brusc a lor
b. meninerea lor la valorile din timpul verii
c. creterea lor
scderea lent a lor

3. Cantitile reduse de precipitaii din anotimpul vara sunt o consecin a:


a. prezenei vnturilor de vest
b. invaziei de aer tropical
c. prezenei crivului
d. reliefului
C. Pentru cea mai nalt ar european, precizai:
1. dou state vecine;
2. dou fluvii care izvorsc de pe teritoriul acestui stat;
3. dou lacuri;
4. o zon de vegetaie;
5. un ora, altul dect capitala;
6. dou limbi naionale.

6 puncte

10 puncte

D. Pe rmul nord-vestic al Europei, ntre 50 lat. N i 70 lat. N, climatul este blnd, cu amplitudini termice
reduse i temperaturi i precipitaii ce permit dezvoltarea unei vegetaii bogate.
1. Menionai un factor care determin aceste valori de temperatur.
2. Numii un stat care beneficiaz de acest tip de climat i precizai capitala lui.
6 puncte
E. Precizai un avantaj i un dezavantaj al utilizrii energiei eoliene.

4 puncte

H arta de mai sus se refer la subiectul I A - C. Pe hart sunt marcate state cu litere i orae-capital cu numere.
A. Precizai:
1. numele statelor marcate, pe hart, cu literele A i D;
2. numele oraelor-capital marcate, pe hart, cu numerele 4 i 11.

4 puncte

B. Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz propoziiile de mai jos:
1. Cel mai mare ierbivor care triete n nordul peninsulei n care este poziionat statul marcat, pe hart,
cu litera A poart denumirea de ...
2. Statul a crui capital este marcat, pe hart, cu numrul 4 are ieire, spre nord, la Golful
3. Lacurile glaciare Garda, Commo i Maggiore sunt situate pe teritoriul statului marcat, pe hart cu
6 puncte
C. Scriei, pe foaia de examen, litera corespunztoare rspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaiile de
mai jos:
1. Carpaii Pduroi aparin statului a crui capital este marcat, pe hart, cu numrul:
b. 8
c. 5
d. 12
2 puncte
2. Podiul Karst este simat n zona graniei dintre dou state, unul fiind marcat, pe hart, cu litera:
.
^
^
c. E
d. C
2 puncte
3. Cel mai adnc lac tectonic, din lume, se afl pe teritoriul statului marcat, pe hart, cu litera:
.

C
D
4. In estul statului a crui capital este marcat, pe hart, cu numrul 10, se afl:
a. Munii Ural
b. Podiul Donek
c. Munii Laila
d. Podiul Volno-Podolic

2 puncte

2 puncte

5. Stejarul de plut este un arbore specific statului a crui capital este marcat, pe hart, cu numnn:
a. 9
b. 3
c. 10
d. 2
2 poncte
D. Precizai o asemnare i dou deosebiri ntre relieful Rusiei (partea european) i relieful Italiei.
Nota 1: Asemnarea i deosebirile se pot referi la oricare dintre urmtoarele aspecte legate de relief: mod
de formare, vechime, tipuri de roci, altitudini, orientarea culmilor muntoase, grad de jfragmentare, tipuri
de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dac cele trei asemnri vor fi prezentate comparativ i nu
separat.
^ puncte
E. Prezentai dou caracteristici ale climatului Europei Vestice.

4 puncte

Subiectul al ll-lea (3 0 de puncte)

H arta de mai sus se refer la subiectul II A - D. Pe hart sunt marcate uniti de relief (cu litere), orae (cu
nm ere de Ia 1 Ia 6) i ruri (cu numere de la 7 la 12).
A. Precizai:
1. numele rurilor marcate, pe hart, cu numerele 8 i 12;
2. numele oraelor marcate, pe hart, cu numerele 1 i 2.

4 puncte

B. Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz propoziiile de mai jos:
1. Prezint un mozaic petrografic unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera ...
2. Cele mai bogate zcminte de lignit se afl n unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera
3. Oraul marcat, pe hart, cu numrul 6 este reedina ju d e u lu i...

6 puncte

C . Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz propoziiile de mai jos:

1. Cel mai lung sector romnesc, al fluviului marcat, pe hart, cu numrul 9 este sectorul:
a. Defileul Dunrii
b. Porile de Fier-Clrai
c. Blile Dunrii
d. Dunrea M aritim

2. Rul Trotu este marcat, pe hart, cu numrul:


a. 7
b. 8
c. 10
d. 11
3. Oraul Oradea este situat n unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera:
^
t). A
c. F
d. E
2 puncte
4. Influene climatice scandinavo-baltice caracterizeaz unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera:

b. F
c. D
d. G
2 puncte
5. Oraul marcat, pe hart, cu numrul 1 se numea n Antichitate:
a. Apullum
b. Potaisa
c. Callatis
d. Napoca
2 puncte
D. Precizai trei deosebiri ntre relieful unitii de relief marcate, pe hart, cu litera C i relieful unittii de
relief marcate, pe hart, cu litera B.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmtoarele aspecte ale reliefului: mod de formare,
tipuri de roci, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dac cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ i nu
6 puncte
E. Explicai, pe scurt, consecinele poziiei, pe glob i n cadrul continentului, a Romniei.

4 puncte

Subiectul al lll-lea (3 0 de puncte)


Reprezentarea grafic de mai jos se refera la subiectul III A i B i prezint evoluia debitelor medii
lunare ale iretului.

A. Precizai:
1. valoarea maxim a debitului mediu lunar i una dintre lunile n care se nregistreaz aceast valoare;
2. valoarea minim a debitului mediu lunar i luna n care se nregistreaz aceast valoare.
4 puncte
B. Precizai:
1. modul de calcul ai debitului m ediu anual;
2. anotimpul cu cele mai mari valori ale debitului mediu lunar i un factor determinant;
3. anotimpul cu cele mai mici valori ale debitului mediu limar i un factor determinant.

6 puncte

C. Pentru statele mici din Europa Sudic precizai:


1. numrul lor;
2. denumirea celui mai mic stat i localizarea lui;
3. denumirea celui mai nordic stat;
4. denumirea statului insular i denumirea capitalei acestuia;
5. unitatea de relief n care este situat statul Andorra i denumirea statelor cu care se nvecineaz;
6. denumirea statului n componena cruia intr districtul Monte Carlo.
10 puncte
D. Se d urmtorul tabel:
a ra
S u p rafaa (km^)
Populaia (loc.)
PIB -ul (m ld . -2 0 1 0 )

Bosnia i Heregovina
51.100
3.800.000
11,78

Danemarca
43.000
5.500.000
91,85

1. Calculai valoarea densitii medii a populaiei pentru Danemarca.


2. Calculai valoarea PIB-ului pe locuitor pentru cele dou state.
E. Precizai dou cauze care s explice migraia populaiei dinspre estul spre vestul Europei.

6 puncte
4 puncte

H arta de mai sus se refer la subiectul I A - C. Pe hart sunt marcate state cu litere i orae-capital cu numere.
A. Precizai:
1. numele statelor marcate, pe hart, cu literele I i H;
2 . numele oraelor-capital marcate, pe hart, cu numerele 12 i 13.

4 puncte

B. Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz propoziiile de mai jos:
1. Aglomeraia urban londonez este marcat, pe hart, cu numrul ...
2. Oraul marcat, pe hart, cu numrul 9 este strbtut de un fluviu care se vars n Marea
3. Cmpia Andalxiziei aparine statului a crui capital este marcat, pe hart, cu n u m ru l...

6 puncte

C. Scriei, pe foaia de examen, litera corespunztoare rspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaiile de
m a i jo s :

1. Capitala statului Finlanda este marcat, pe hart, cu numrul:


-7
,
b. 13
c. 1
d. 11
2 puncte
l . Climatul temperat oceanic este caracteristic statului a crui capital este marcat, pe hart, cu numrul:
,
.
b. 3
c. 5
d. 6
2 puncte
5. insula Corsica aparine statului marcat, pe hart, cu litera :
4 p
^
.
c. G
d. J
2 puncte
4. Kelietul montan este predominant n statul a crui capital este marcat, pe hart, cu numrul:
_
f
3. t,ste un stat tost sovietic statul a crui capital este marcat, pe hart, cu numrul:
C.13

d .l

2 puncte
2 puncte

D. Precizai trei deosebiri ntre clima Peninsulei Scandinave i clima Peninsulei Italice.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmtoarele elemente de clim: temperaturi medii
anuale, precipitaii medii anuale, vnturi, tip de clim, etaj climatic, amplitudine termic.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dac deosebirile vor fi prezentate comparativ i nu separat.
6 puncte
E. Precizai doi factori care explic potenialul agricol ridicat al unor ri ca: Ungaria, Romnia, Ucraina.
4 puncte

Subiectul al ll-lea (3 0 de puncte)

Harta de mai sus se refer la subiectul II A - D. Pe hart sunt marcate uniti de relief (cu litere), ruri (cu
r Bumere de la 1 Ia 6) i orae (cu numere de la 7 la 12).
A. Precizai:
1. numele unitilor de relief marcate, pe hart, cu literele E i B;
2. numele oraelor marcate, pe hart, cu numerele 7 i 9.

4 puncte

R Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz propoziiile de mai jos:
1. Oraul marcat, pe hart, cu numrul 10 este situat n lunca rului n u m it...
2. Dintre unitile de relief marcate, pe hart, cu litere cele mai ntinse suprafee pomicole se gsesc n
unitatea marcat, pe hart, cu litera ...
3. Este reedina judeului Bistria-Nsud, oraul marcat, pe hart, cu n u m ru l...
6 puncte

ICL Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz propoziiile de mai jos:
1. Lacul Sf. Ana aparine unitii de relief marcate, pe hart, cu litera:
a. B
b. G
c. A
d. D
2. Rul marcat, pe hart, cu numrul 6 strbate depresiunea g o lf denumit Depresiunea:
a. Vad-Borod
b. Ciucea
c. Zarandului
d. Beiu
3. Cmpia Blahniei este situat n unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera:
a. A
b. F
c. C
d. H

2 puncte
2 puncte
2 puncte

167

4. O unitate de relief piemontan este situat la nord de unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera:
^
^
c. D
d. H
2 puncte
5. Rul marcat, pe hart, cu numrul 1 izvorte din Munii:
a. Harghita
b. Rodnei
c. Apuseni
d. Oa
2 puncte
D. Precizai trei deosebiri ntre relieful unitii de relief marcate, pe hart, cu litera B i relieful unittii de
relief marcate, pe hart, cu litera D.
N ota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmtoarele aspecte ale reliefului: mod de formare,
tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, nclinare, fragmentare, tipuri de relief.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dac cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ si nu
separat
^
^
6 puncte
E. Dai exemple de forme de relief care aparin reliefului carstic i notati principalul factor care a dus la
formarea acestuia.
.
4 puncte

Subiectul al Nl-lea (3 0 de puncte)


Graficul de mai jos se refer la subiectul III A - B i prezint evoluia valorilor medii lunare ale
precipitaiilor atmosferice la o anumit staie meteorologic din Europa.

A. Precizai:
1. valoarea minim a precipitaiilor medii lunare, precum i luna n care se nregistreaz;
2. valoarea maxim a precipitaiilor medii lunare, precum i luna n care se nregistreaz.
B. Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte la cerinele de mai jos:
1. diferena dintre valoarea maxim i valoarea minim a precipitaiilor medii lunare;
2. diferena dintre valorile cantitilor medii de precipitaii din lunile august i decembrie;
3. un factor care determin cantiti reduse de precipitaii n anotimpul de iarn.
C. Pentru cel mai mare stat din lume, precizai:
1. o mare la care are ieire spre sud;
2. trei uniti de relief (una montan, una de podi i una de cmpie);
3. tipul de climat specific nordului extrem;
4. un fluviu din partea european;

4 puncte

5. un ora, altul dect capitala;


6. dou resurse ale subsolului;
7. o ramur industrial dezvoltat pe baza uneia dintre resursele mai sus menionate.
rezentarea grafic de mai jos reprezint surse de energie utilizate n Europa de Vest i Central i
ita lor de cretere anual.

1%0%

Surse de energie
eolian
geoterm al

; hidroelectric
nuclear
crbune 0 %

Rata de cretere anual (%)

D. Precizai:
1. dou cauze ale scderii ponderii crbunelui n balana energetic a Europei de Vest;
2. denumirea unui stat european n care hidroenergia are o pondere nsemnat n balana energetic;
3. denumirea unui stat european n care energia nuclear are o pondere nsemnat n balana energetic;
4. dou argumente care s explice ponderea ridicat a energiei nucleare n structura energetic a rii mai
sus menionate.
5 puncte
E. Precizai:
1. o cauz care s explice diferena dintre cantitatea de precipitaii nregistrat n Bucureti fa de cea
nregistrat n Bergen (Norvegia);
2 . un argument care s explice importana estuarelor, din punct de vedere economic.
4 puncte

H arta de mai sus se refer la subiectul I A - C. Pe hart sunt marcate state (cu litere) i orae-capital (cu
11UXHCl r/
A. Precizai:
1. numele statelor marcate, pe hart, cu literele C i I;
2. numele oraelor-capital marcate, pe hart, cu numerele 8 i 12.

4 puncte

B. Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz propoziiile de mai jos:
1. Cmpia Fadului este situat pe teritoriul statului marcat, pe hart, cu litera
2. Cel mai nou stat membru al Uniunii Europene este statul marcat, pe hart, cu litera
3. Rul Sena traverseaz teritoriul statului a crui capital este marcat, pe hart, cu numrul ... 6 puncte
C. Scriei, pe foaia de examen, litera corespunztoare rspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaiile
m aijos:
1. Are, n jum tatea sudic, un climat cu veri fierbini i secetoase i ierni blnde i umede, statul marcaii
pe hart, cu litera:

]
t
u ^
^ puncl
raul m ^cat, pe harta, cu numrul 3, aparine statului care are, n partea sudic, ieire la mrile:
a. Neagr i Mediteran
b. Neagr i Caspic
Nordului
d. Nordului i Mnecii
2 pun<
3. Rul Guadiana strbate statul marcat, pe hart, cu litera:
7

c .D

d .C

2 pun.

4. Cea mai mare insul vulcanic de pe glob aparine statului a crui capital este marcat, pe hart, cu
numrul:
^3
b. 11
c. 12
d. 1
2 puncte
5. Este situat la nord de Strmtoarea Skagerrak, statul a crui capital este marcat, pe hart, cu numrul:
^4
b. 10
c. 11
d. 2
2 puncte
D. Comparai vegetaia din sudul extrem al Europei cu vegetaia din nordul extrem al Europei identificnd
dou deosebiri i precizai factorii care determin aceste deosebiri.
N ota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmtoarele elemente de vegetaie: Zone de vegetaie,
specii de vegetaie, densitatea vegetaiei, factorii determinani.
N ota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dac cele dou deosebiri i factorii determinani, vor fi
prezentate comparativ i nu separat.
6 puncte
E. Precizai dou argumente care s explice de ce Norvegia, situat Ia aceeai latitudine cu Groenlanda, are
un climat mai blnd i o vegetaie mai bogat.
4 puncte

Subiectul al IMea (3 0 de puncte)

Harta de mai sus se refer la subiectul II A - D. Pe hart sunt marcate uniti de relief (cu litere), orae (cu
numere de Ia 1 Ia 6) i ruri (cu numere de Ia 7 la 12).
A. Precizai:
1. numele rurilor marcate, pe hart, cu numerele 7 i 9;
2. numele oraelor marcate, pe hart, cu numerele 1 i 5.

4 puncte

B. Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz propoziiile de mai jos:
1. Formaiunile stncoase Babele i Sfinxul aparin unitii de relief marcate, pe hart, cu litera ...
2. Rul Clmui dreneaz unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera...
3. A l doilea ora din Rom nia, ca mrime dem ografic este strbtut de rul m arcat, pe hart, cu
n u m ru l...
6 puncte

C. Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz propoziiile de mai jos:
1 Limita nordic a Subcarpatilor Moldovei este dat de rul marcat, pe hart, cu numrul.
a. 6
b. 11
c. 10
d .9
2 puncte
2. Rul Beea izvorte din unitatea de relief marcat, pe harta, cu litera:
a .E
b .D
c .H
d. C
^ 2 puncte
3 Lacul Izvorul Muntelui a fost amenajat pe rul care strbate oraul marcat, pe hart, cu numrul:
a. 1
b. 6
c. 3
d. 4
2 puncte
4 Lacuri n masive de sare s-au format n unitatea de relief marcata, pe hart, cu litera.
a .E
b .C
c .G
d .A
2 puncte
5. Reedina judeului Dolj este oraul marcat, pe hart, cu numrul:
a/3
b .4
C.5
d .6
2 puncte
D. Precizai trei deosebiri ntre clima unitii marcate, pe hart, cu litera G i clima unitii marcate, pe hart,
cu litera F.
,
^
^ a -N ota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmtoarele elemente de clima: temperaturi medii
anuale, precipitaii medii anuale, etaj climatic, influene climatice, vnturi.
N ota 2; Punctaiul complet va fi acordat numai dac cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ i nu
6 puncte
separat.
^
E. Precizai:
.
_r
1. un argument care s vin n sprijinul afirmaiei; Cmpia Transilvaniei este o regiune de cmpie.
2. componentele fondului funciar din Romnia.
^ puncte

Subiectul al lll-lea (3 0 de puncte)


G raficul de m ai jos se refer Ia subiectul III A - B i p rezin t lungim ea celor m ai m ari fluvii europene.

A. Precizai:
1. denumirea statului pe teritoriul cruia se desfoar cel mai lung fluviu;
2. denumirea mrii n care se vars fluviul cu cea mai mic lungime.

4 puncte

B. Citii afirmaiile de mai jos i ncercuii litera corespunztoare rspunsului corect:


1. Cel mai important fluviu al Europei Centrale este fluviul a crui lungime are valoarea de.
a. 912 km
b. 3534 km
c. 2845 km
d. 1047 km
2. Este legat de rul Main printr-un canal fluviul:
a. Ron
b. Rin
c. Vistula
d. Oder
3. Strbate teritoriul Franei fluviul:
a. Tajo
b. Oder
c. Vistula
d. Loara

6 puncte

C. Pentru Europa Central, precizai:


1. denumirea statului cu cea mai mare suprafaa i a unui stat cu care se nvecineaz spre est;
2. dou uniti de relief;
3. un lac tectonic;
4. dou ruri sau fluvii;
5. denumirea unui stat mic;
6. denumirea unui stat cu care se nvecineaz Ungaria spre est;
7. denumirea statului care nu este integrat juridic n UE.

10 puncte

D. Se d urmtorul tabel:
Statul

Anul

Suprafaa (km^)

Bulgaria
Finlanda

2006
2006

110.910
338.145

Numrul total al
populaiei (loc.)
7.385.367
5.231.372

1. Scriei, pe foaia de examen, valoarea densitii medii a populaiei, calculat pentru cele dou state din
tabel.
2. Precizai o cauz care s explice diferenele care apar ntre cele dou state, referitor la densitatea medie
a populaiei.
6 puncte
E. Prezentai dou consecine demografice i economice determinate de scderea populaiei Romniei dup
1992.
4 puncte

L egend:
^

I ora-capital

H arta de mai sus se refer la subiectele I A - C. Pe hart sunt marcate state (cu litere) i orae-capltal (cu
numere).
A. Precizai:
1. numele statelor marcate, pe hart, cu literele E i G;
2. numele oraelor-capital marcate, pe hart, cu numerele 6 i 10.

4 puncte

B. Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz propoziiile de mai jos:
1. Capitala statului marcat, pe hart, cu litera H este strbtut de flu v iu l.
2. Oraul marcat, pe hart, cu numrul 7 este capitala statului n u m it...
3. Cel mai m ic stat din lume se afl pe teritoriul statului a crui capital este m arcat, pe hart cu
6 puncte
C. Scriei, pe foaia de examen, litera corespunztoare rspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaiile de
mai jos;
1. Statul marcat, pe hart, cu litera D, are ieire la:
a. M area Neagr
b. Strmtoarea Kattegat
c. Golful Finic
Marea Mnecii
2 puncte
2. Au aprut ca urmare a separrii, dintr-un singur stat, statele marcate, pe hart, cu literele;
a. D i I
b. G i H
c. I i F
d. F i G
2 puncte
3. Cracovia aparine statului a crui capital este marcat, pe hart, cu numrul:
^2
b. 3
c. 4
d. 7
2 puncte
4. Este numit i ara focului i a gheii, statul marcat, pe hart, cu litera:
a- A
b. C
c. B
d. D
2 puncte
5. Rul Tibru strbate capitala marcat, pe hart, cu numrul:
5
b. 6
c. 7
d. 8
2 puncte

D. Comparai sudul i nordul regiunii Europa de Est, din punct de vedere a componentelor biopedoclimatice,
identificnd trei deosebiri.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmtoarele aspecte biopedoclimatice: zone de vege
taie, specii faunistice, clase/tipuri de sol, tipuri de clim, influene climatice etc.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dac cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ i nu

separat.

E. 1. Explicai existena rmurilor cu fiorduri n Norvegia.


2. Precizai denumirea a dou state care au devenit membre n Uniunea European n anul 2004. 4 puncte

Subiectul al ll-lea (3 0 de puncte)

H arta de mai sus se refer la subiectul II A - C. Pe hart sunt marcate uniti de relief (cu litere), orae (cu
numere de la 1 la 6) i ruri (cu numere de la 7 Ia 12).
A. Precizai:
1. numele oraelor marcate, pe hart, cu numerele 1 i 5;
2. numele rurilor marcate, pe hart, cu numerele 7 i 11.

4 puncte

B. Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz propoziiile de mai jos:
1. Reprezint un ora mare din Dealurile de Vest oraul marcat, pe hart, cu n u m ru l...
2. Are cel mai mare antier naval din ar, oraul marcat, pe hart, cu n u m ru l...
3. Lacuri glaciare se afl situate n unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera ...

6 puncte

C. Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz propoziiile de mai jos:
1. S-a format prin ncreirea scoarei terestre, unitatea deluroas de relief marcat, pe hart, cu Htera:
C
d. B
d. H
2 puncte
2. Reprezint o unitate de relief care are roci asemntoare regiunilor montane i nlimi specifice
regiunilor deluroase, unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera:
a- D
b. E
c. F
d. C
2 puncte

3. Ruta internaional E 81 trece prin oraul marcat, pe hart, cu numrul:

.
^
d. 2
2 puncte
4. Kaurile lam av a Mica i Trnava Mare traverseaz unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera:
_

^
^
d. B
2 puncte
bingma atomocentral care funcioneaz n Romnia este amplasat n unitatea de relief n care este
situat oraul marcat, pe hart, cu numrul:
C.2

d. 1

2 puncte

D. Precizai trei deosebiri ntre climatul Podiului Sucevei i climatul Dealurilor Banatului.
N ota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmtoarele elemente de clim: temperaturi medii
anuale, precipitaii medii anuale, etaj climatic, tipuri predominante de precipitaii, influente climatice
intensitatea vnturilor.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dac cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ i nu
separat.
^
6 puncte
E. Se d afirmaia: Activitatea agricol predominant n regiunile muntoase o reprezint creterea ani
malelor l nu cultura plantelor. Aducei dou argumente prin care s susinei aceast afirmaie.
4 puncte

Subiectul al lll-lea (3 0 de puncte)


Diagrama de mai jos se refer la subiectul III A - B.

A. Precizai:
1. valoarea maxim (aproximativ) a sporului natural i ara n care se nregistreaz;
2. valoarea minim (aproximativ) a sporului natural i ara n care se nregistreaz.
B. 1. Precizai o cauz a sporului natural ridicat din Irlanda.
2. Calculai diferena dintre valorile sporului natura) din Irlanda i din Italia.
3. Precizai o cauz a sporului natural redus din Bulgaria.
C. Pentru statul a crui capital este oraul M insk notai:
1. denumirea statelor cu care se nvecineaz spre sud i spre est;
2. forma de relief predominant;
3. tipul de clim predominant;
4. un ru;
5. dou religii predominante;

4 puncte

6. o planta de cultur specifica;


7. o ntrebuinare pentru rezervele de turba de care dispune;
8. un avantaj referitor la dezvoltarea transporturilor.
D. Se d urmtorul tabel:
Statul
Belgia
Romnia
Frana
Grecia
Spania

Ponderea populaiei ocupate


Agricultur (%)
Industrie (%)
Servicii (Vo)
2
73
23
47
4
24
72
23
12
65
4
24
72

1. Calculai ponderea populaiei ocupate n:


a. industrie n Belgia;
b. agricultur n Romnia.
2. Argumentai valorile mici ale ponderii populaiei ocupate n agricultur, n Frana.

6 puncte

E. Se d afirmaia: Lungimea fluviilor europene crete dinspre vest spre est. Aducei dou argumente care s
vin n sprijinul acestei afirmaii.
4 puncte

EURO PA - H a rta politic

Legend:
ora-capital

H arta de mai sus se refer la subiectul I A - C. Pe hart sunt marcate state (cu litere) i orae-capital (cu
numere).
A. Precizai:
1. niimele statelor marcate, pe hart, cu literele A i H;
2. numele oraelor-capital marcate, pe hart, cu numerele 7 i 9.
B. Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz propoziiile de
1. Oraul marcat, pe hart, cu numrul 2 se numete ...
2. Climatul specific sudului statului marcat, pe hart, cu litera E este climatul
3. Tirana este marcat, pe hart, cu n u m ru l...

4 puncte
jos:

5 puncte

C. Scriei, pe foaia de examen, litera corespunztoare rspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaiile de
mai jos:
1. Statele baltice sunt marcate, pe hart, cu literele:
a .A ,D , G
b. G ,F ,J
c. D, G, F
d. C, J, F
2 puncte
2. ara Galilor aparine statului a crui capital este marcat, pe hart, cu numrul:
a- 5
b. 4
c. 2
d. 11
2 puncte
3. Sunt specifice culturii statului marcat, pe hart, cu litera B:
a. bananierul i cartoful
b. via-de-vie i orzul
c. citricele i mslinul
d. bananierul i citricele
2 puncte
4. Andorra este un stat mic al Europei, situat la nord de statul marcat, pe hart, cu litera:
S
b. E
c. H
d. F
2 puncte
5. O mare parte din teritoriu este ocupat de ghean n statul a crui capital este marcat, pe hart, cu numrul:
b .5
c .4
d. 12
2 puncte

D. Precizai dou deosebiri i o asemnare ntre relieful Munilor Apenini i relieful munilor Ural.
N ota 1: Deosebirile i asemnarea se pot referi la oricare dintre urmtoarele aspecte: mod de formare,
tipuri de roci, altitudini, orientarea culmilor muntoase, grad de fragmentare, tipuri de relief, alte aspecte
specifice ale reliefului.
N ota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dac cele dou dou deosebiri i asemnarea vor fi
prezentate comparativ i nu separat.
6 puncte
E. Precizai factorii care duc la formarea estuarelor, la gura de vrsare a fluviilor care se vars n Oceanul
Atlantic, i a deltelor, la gura de vrsare a fluviilor care se vars n Marea Mediteran. Dai cte un exemplu
pentru fiecare.
4 puncte

Subiectul al ll-lea (3 0 de puncte)

H arta de mai sus se refer la subiectul II A - E. Pe hart sunt marcate uniti de relief (cu litere), orae (cu
numere de la 1 la 6) i ruri (cu numere de la 7 Ia 12).
A. Precizai:
1. numele rurilor marcate, pe hart, cu numerele 9 i 10;
2. numele oraelor marcate, pe hart, cu numerele 4 i 6.

4 puncte

B. Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz propoziiile de mai jos:
1. Este grani n totalitate fluvial, grania format de rul marcat, pe hart, cu n u m ru l...
2. Cea mai mare depresiune intramontan, din ara noastr, aparine unitii de relief marcate, pe hart, cu
litera ...
3. Oraul marcat, pe hart, cu numrul 3 este situat n lunca rului den u m it...
6 puncte
C. Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz propoziiile de mai jos:
1. n unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera G este prezent frecvent:
a. austrul
b. brizele marine
c. crivul
d. vnturile de vest

2 puncte

2. Principala resurs de subsol din unitatea de relief marcat, pe harta, cu litera B este:
a. gazul metan
b. huila
c. Hgnitul
d. petrolul
2 puncte
3. isturile verzi apar, la zi, n unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera:
^
b. B
c. H
d. C
2 puncte
4. Cele mai mari cantiti de precipitaii cad n unitatea de relief din care izvorte rul marcat, pe hart,
cu numrul:
c
-"
.
^'^.
.
^
5. Este format n totalitate din fli, unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera:
^
C
c. E
d. F

2 puncte
2 puncte

D. Precizai trei deosebiri ntre clima unitii de relief marcate, pe hart, cu litera D i clima unittii de relief
marcate, pe hart, cu litera C.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmtoarele elemente de clim: temperaturi medii
anuale, precipitaii medii anuale, etaj climatic, influene climatice, vnturi.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dac cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ i nu
6 puncte
E. Precizai:
1. un argument care s vin n sprijinul afirmaiei: Terenurile din unitatea de relief n care sunt situate
oraele marcate, p e hart, cu numerele 3, 5 i 6 sunt cele mai favorabile culturii cerealelor.
2. un argument care s justifice valorile negative ale sporului natural dup anul 1991, la noi n ar.
4 puncte

Subiectul al lll-lea (3 0 de puncte)


Reprezentarea grafic de mai jos se refer la subiectul III A - B i red numrul aproximativ de
locuitori din unele aglomeraii urbane din Europa.
mii. loc.
14
12.1

1 1 ,4

n a

Aglomeraii urbane din Europa


A. Precizai:
1. denumirea celor dou ri care au cte dou aglomeraii urbane;
2. denumirea a dou aglomeraii urbane care au sub 4 mii. Ioc.
B. ncercuii litera corespunztoare rspunsului corect:
1. Aglomeraia urban care are 11,4 mii. loc. aparine
a. Rusia
b. Germania
2. Cel mai mic numr de locuitori se nregistreaz n:
a. Moscova
b. Berlin
3. N u sunt orae-capital:
a. Milano i Berlin;
c. RheinRuhr i Milano

4 puncte

statului numit:
c. Spania

d. Frana

c. Atena

d. Milano

b. Berlin i Atena
d. Madrid i RheinRuhr

C. Pentru Islanda, precizai:


1. originea insulei pe care o ocup;
2. denumirea oceanului n care este localizat;
3. o paralel important care atinge rmurile nordice;
4. dou fenomene naturale ntlnite frecvent;
5. denumirea unui vulcan;
6. un tip de vegetaie;
7. oraul-capital;
8. o surs de energie specific Islandei;
9. o activitate economic important.
D. Referitor la graficul de mai jos:
1. calculai sporul natural pentru anul 1956;
2. calculai sporul natural pentru anul 2004;
3. dai dou exemple de ri n care natalitatea i mortalitatea au valori mici.

6 puncte

Natalitate (%)
Mortalitate {%)

E. 1. Explicai prezena lacurilor glaciare n Finlanda.


2. Precizai o cauz a scderii numrului de locuitori din Europa de Est n ultimii 20 de ani.

4 puncte

^ r t a de mai sus se refer la subiectul I A - D. Pe hart sunt marcate state (cu litere) i orae-capital (cu
A. Precizai:
1. numele statelor marcate, pe hart, cu literele H i I;
2, numele oraelor-capital marcate, pe hart, cu numerele 7 i 10.

4 puncte

B. Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz propoziiile de mai jos:
1. Oraul marcat, pe hart, cu numrul 6 se numete ...
2. Canalul Corint a fost construit pe teritoriul statului marcat, pe hart, cu litera
3. Podiul Meseta aparine statului a crui capital este marcat, pe hart, cu numrul ...

6 puncte

C. Scriei, pe foaia de examen, litera corespunztoare rspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaiile de
m aijos:
1. Are ca resurse naturale principale minereul de fier, pdurile i hidroenergia, statul marcat, pe hart cu
htera:
, f'^
^
^

C
2. Are ieire la Golful Riga, statul a crui capital este marcat, pe hart, cu numrul:

2 puncte

^
2
d. 9
2 puncte
3. Intre statele marcate, pe hart, cu literele G i E, se afl statul numit:
a. Luxembi^g
b. Andorra
c. Monaco
d. Liechtenstein 2 puncte
4 . 1-oehnul se formeaza frecvent pe versanii munilor din statul marcat, pe hart, cu litera:
^
-4
^
5. 1undra este specifica nordului statului marcat, pe hart, cu litera:

^ puncte

D. Precizai trei deosebiri ntre clima statului a crui capital este marcat, pe hart, cu numrul 9 i clima
statului marcat, pe hart, cu litera D.
Nota 1: Deosebirile i asemnarea se pot referi la oricare dintre urmtoarele elemente de clim:
temperaturi medii anuale, precipitaii medii anuale, vnturi, tip de clim, etaj climatic, amplitudine
termic.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dac cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ i nu
separat.
6 puncte
E. 1. Precizai doi factori care au contribuit la dezvoltarea regiunii industriale Rhin-Ruhr.
2. Precizai numele a dou state care au aderat la Uniunea European n anul 1973.

4 puncte

Subiectul al ll-lea (30 de puncte)

Harta de mai sus se refer la subiectul II A - C. Pe hart sunt marcate uniti sau subuniti de relief (cu litere),
orae (cu numere de Ia 1 Ia 6) i ruri (cu numere de Ia 7 Ia 12).
A. Precizai:
1. numele unitilor de relief notate, pe hart, cu literele G i D;
2. numele oraelor marcate, pe hart, cu numerele 5 i 6.

4 puncte

B. Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz propoziiile de mai jos:
1. Stepa este specific unitii de relief marcate, pe hart, cu litera ...
2. Lacuri glaciare se gsesc n unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera ...
3. O parte a limitei vestice a Carpailor Meridionali o realizeaz rul marcat, pe hart, cu n u m ru l...
6 puncte
C. Scriei, pe foaia de examen, rspunsurile corecte care completeaz propoziiile de mai jos:
1. Este situat n estul Munilor Poiana Rusc, oraul marcat, pe hart, cu numrul:
a. 2
b. 1
c. 4
d. 5
2. Este reedina judeului Maramure, oraul marcat, pe hart, cu numrul:
a. 1

b. 2
c. 4
d. 5

2 puncte
2 puncte

3. Grindurile sunt specifice unitii de relief marcate, pe hart, cu litera:


a. F
b. H
c. D
d. C
2 puncte
4. Rul marcat, pe hart, cu numrul 12 strbate, n zona montan, Depresiunea:
a. Lovitei
b. Braov
c. Petroani
d. Domelor
2 puncte
5. Influene climatice submediteraneene ptrund n unitatea de relief marcat, pe hart, cu litera:

b. H
c. D
d. C
2 puncte
D. Precizai dou deosebiri i o asemnare ntre transporturile feroviare i transporturile rutiere din ara noastr.
Nota 1: Deosebirile i asemnarea se pot referi la oricare dintre urmtoarele aspecte specifice transpor
turilor: organizare, avantaje/dezavantaje, mijloace de transport, ci de comunicaie i alte aspecte speci
fice transporturilor.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dac cele dou deosebiri i asemnarea vor fi prezentate
comparativ i nu separat.
g puncte
E. 1. Precizai o importan economic a Platformei continentale a Mrii Negre.
2. Explicai numeric a populaiei urbane n ultimele decenii.

4 puncte

Subiectul al lll-lea (30 de puncte)


Analizai graficul de mai jos, care prezint repartiia populaia Franei pe medii rezideniale i se
refer la subiectul III A - B.
A. Precizai dou cauze care au determinat crete
rea numeric a populaiei urbane din Frana n
perioada 1861-1992.
4 puncte

11

Populaia ut1)an(mii.
loc.)
Populaia rural (mii.
loc.)

B. Pe baza datelor din graficul alturat, calculai;


1. populaia total din Frana n anii 1931 i
1990;
2. ponderea populaiei rurale n anul 1921;
3. ponderea populaiei urbane n 1992.
6 puncte

C. Pentru statul european pe teritoriul cruia se afl situat V f M ont Blanc, precizai:
1. dou caracteristici ale agriculturii;
2. dou resurse de subsol;
3. dou ruri sau fluvii;
4. oraul unde se afl sediul Parlamentului European i un ora de pe rmul sudic;
5. dou obiective turistice.

10 puncte

D. Tabelul de mai jos red suprafaa i numrul de locuitori n Islanda i Ungaria.


ara
Islanda
Ungaria

Suprafaa
102819
93032

Populaia (mii. loc.)


0,3
10,1

1. Calculai densitatea populaiei din Islanda i Ungaria.


2. Precizai o cauz a diferenei de densitate a populaiei din cele dou state.
E. Precizai dou cauze ale sporului natural negativ n Bulgaria.

6 puncte
4 puncte

Bareme de evaluare si notare


Tem e recapitulative
A. EUROPA l R O IVI N IA - ELEMENTE GEOGRAFICE DE BAZ
1. Spaiul romnesc i spaiul european
1 .1. Eurasia. 2. Ural. 3. peninsular. 4. Estonia, Letonia, Lituania. 5. vest. 6. 60%. 7. Ecuator i Polul Nord.
8. Republica Moldova. 9. Beba Veche. 10. Ungaria. 11. Tisa.
IL 1. c. 2. a. 3. a. 4. b. 5. c. 6. d. 7. b. 8. c. 9. c. 10. d. 11. c. 12. d. 13. a.
III. 1. Se va defini termenul cerut. 2. Se vor nota trei caracteristici referitoare la spaiul european, dintre urmtoarele:
rmuri sinuoase, ntinse peninsule marginale, numeroase insule, organizare natural pe fii latitudinale paralele, mri
interioare. 3. Se vor aduce dou argumente care s susin afirmaia c Romnia este o ar carpatic (de ex. deoarece
55% din lanul carpatic se desfaoar la noi n ar iar ponderea reliefului carpatic n Romnia este de 60%). 4. a. 4995
km; b. 1975 km; c. 475,08 km; 721,54 km. 5. San Marino, Monaco, Malta, Vatican, Andorra, Liechtenstein. 6. Se vor
compara cele dou state (Germania i Grecia), identificndu-se dou asemnri i dou deosebiri referitoare la poziia
geografic i limitele acestora. 7. Se vor arta consecinele ce decurg din aezarea Romniei aproape n centnil
continentului. 8. Se vor aduce dou argumente care s susin afirmaia conform creia Romnia este o ar danubian
i pontic: 97% din teritoriul rii este situat n bazinul hidrografic al Dunrii, 38% din cursul Dunrii se afl pe
teritoriul Romniei, zona de vrsare a Dunrii este pe teritoriul rii noastre (Delta Dunrii), aproape toate rurile din
Romnia se vars n Dunre; Romnia are ieire la Marea Neagr, numit n trecut Pontus Euxinus. 9. T. a. Serbia;
b. A; c. Dunrea; d. A, A, B.
2.
R egiunea
g eografic

E u ro p a C e n tra l

L ite ra
de pe h a rt

A
B
C
D
E
F
G
H
I
A
B
C
D

E
E u ro p a Sudic

G
H
I
J

E u ro p a E stic

K
L
A
B
C

a ra

Germania
Polonia
Cehia
Slovacia
Elveia
Austria
Ungaria
Romnia
Moldova
Portugalia
Spania
Italia
Slovenia
Croaia
Bosnia-Heregovina
Serbia
Bulgaria
Grecia
Albania
Macedonia
Muntenegru
Rusia
Ucraina
Belarus

C a p itala

Berlin
Varovia
Praga
Bratislava
Berna
Viena
Budapesta
Bucureti
Chiinu
Lisabona
Madrid
Roma
Ljubljana
Zagreb
Sarajevo
Belgrad
Sofia
Atena
Tirana
Skopie
Podgorica
Moscova
Kiev
Minsk

O u n ita te de relief
(exem ple)

Podiul Bavariei
Podiul Lublin
Podiul Cehiei
Munii Carpati
Munii Alpi
Munii Alpi
Cmpia Panoniei
Munii Carpati
Cmpia Bli
Sierra Da Estrela
Podiul Meseta
Munii Apenini
Podiul Karst
Alpii Dinarici
Alpii Dinarici
Cmpia Voivodinei
Munii Balcani
Munii Pindului
Munii Albaniei
Munii Dinarici
Munii Alpii Dinarici
Cmpia Europei de Est
Podiul Donetk
Cmpia Belarus

E u ro p a V estic

E u ro p a N ordic

A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
F
G
H

Frana
Belgia
Olanda
Marea Britanic
Irlanda
Norvegia
Suedia
Finlanda
Estonia
Letonia
Lituania
Danemarca
Islanda

Paris
Bruxelles
Amsterdam/Haga
Londra
Dublin
Oslo
Stockholm
Helsinki
Tallinn
Riga
Vilnius
Copenhaga
Reykjavik

Masivul Central Francez


Podiul Ardeni
Cmpia Olandei
Munii Penini
Cmpia Irlandei
Alpii Scandinavi
Alpii Scandinavi
Cmpia Finlandei
Cmpia Europei de Est
Cmpia Europei de Est
Cmpia Europei de Est
Cmpia Danemarcei
Podiul Islandei

3. Se vor nota punctele extreme ale Romniei, preciznd i valoarea latitudinii i longitudinii fiecruia dintre acestea:
- n nord: Horoditea: 4815'06" lat. N ; 2642'05" long. E;
- n sud: Zimnicea: 4337'07" lat. N; 2523'32'' long. E;
- n est; Sulina: 4509'36" lat. N; 294124 long. E;
- n vest: Beba Veche: 460727" lat. N; 2015'44" long. E.

2. Elemente fizico-geografice definitorii ale Europei l ale Romniei


Relieful m ajor-trepte, tipuri i uniti de relief
1 .1. Ural. 2. fluvio-glaciar. 3. fluvio-litorale. 4. Fadului. 5. Italic. 6. Alpii Dinarici.
n . 1. a. 2. b. 3. a. 4. a. 5. b. 6. b. 7. a. 8. a. 9. b. 10. d. 11. a. 12. b. 13. b. 14. b. 15. c. 16. b. 17. a. 18. a. 19. d. 20. a.
21. b. 22. c. 23. d. 24. a. 25. d. 26. b. 27. a. 28. b. 29. b. 30. c. 31. a. 32. a. 33. b.
III. 1. Se va preciza, conform cerinelor, deosebirea n geneza Podiului Getic fa de cea a Subcarpailor Curburii.
2. Se va realiza un text coerent i corect, referitor la tipurile genetice de relief din Europa. 3. Cmpie de acumulare
glaciar: Cmpia Nord-European; cmpie fluvio-lacustr: Cmpia Romn; cmpie fluvio-litoral: Cmpia Precaspic;
cmpie pe structur de podi: Cmpia Europei de Est 4. Se vor defini termenii solicitai. 5. Se vor compara: a. Italia i
Rusia (dou deosebiri referitoare la formele de relief de tip montan) i b. Carpaii Meridionali situai ntre Olt i Jiu i
Carpaii Moldo-Transilvani (o asemnare i dou deosebiri referitoare la relief). 6. Se va realiza profilul transversal prin
Romnia, de-a lungul paralelei de 46 lat. N, preciznd principalele uniti de relief.
7. - cinci subuniti de relief n care este prezent reliefiil glaciar: Caipaii Maramureului i ai Bucovinei (grupa
nordic a Carpailor Orientali), Grupa Bucegi, Grupa Fgra, Grupa Parng, Grupa Retezat-Godeanu;
- unitatea de relief n care este cel mai bine reprezentat relieful carstic: Carpaii Occidentali;
-m unii vulcanici din vestul Carpailor Orientali, de la nord spre sud: Oa, Guti, ible, Climani, Gurghiu,
Harghita; Climani - 2100 m - Vf. Pietrosu;
- cea mai veche subunitate de relief: Podiul Casimcei (Podiul Dobrogei Centrale);
- unitatea de relief caracterizat printr-un mozaic petrografic: Munii Apuseni;
-unitatea de relief unde stratele de roci prezint boltiri sub forma domurilor gazeifere: Depresiunea colinar a
Transilvaniei;
- dou subuniti de relief unde sunt frecvente alunecrile de teren: de exemplu, Podiul Brladului, Subcarpaii
Curburii i Podiul Transilvaniei;
- cea mai ntins depresiune intramontan: Braov;
-vrfiirile de peste 2500 m din Carpaii Meridionali, de la vest spre est: Peleaga, Parngu Mare, Negoiu,
Moldoveanu. Omu.
- trei caracteristici ale reliefului: varietatea, proporionalitatea, concentricitatea;
- principalele depresiuni intramontane din Carpaii Orientali, ncepnd cu cele din Caipaii Maramureului i ai
Bucovinei i terminnd cu cele din Carpaii Curburii: Depresiunea Maramureului, Depresiunea Cmpulung
Moldovenesc, Depresiunea Domelor, Depresiunea Giurgeu, Depresiunea Ciuc, Depresiunea Comneti; Depresiu
nea Braov, Depresiunea Baraolt, Depresiunea ntorsura Buzului;

- un argument care s susin afirmaia Cele mai mari nlimi din Carpaii Orientali se afl n irul central: irul
central al Carpailor Orientali este format predominant din roci dure - isturi cristaline, care se erodeaz mai greu;
- trei caracteristici ale:
a. Carpailor Orientali: au trei fii paralele de roci - vulcanice, dure, sedimentare; au mlimea maxim de 2303 m
n Vf. Pietrosu din Munii Rodnei; au relief vulcanic - n vest;
b. Carpailor Meridionali: sunt cei mai nali dintre ramurile Carpailor romneti (2544 m nlimea maxim, n
Vf. Moldoveanu); sunt formai predominant din isturi cristaline; au relief glaciar bine reprezentat;
c. Carpailor Occidentali: nlimea maxim nu ajimge la 2000 m (Vf. Bihor 1849 m); au o mare varietate de
roci (isturi cristaline, roci vulcanice, fli); au un relief carstic (chei, peteri, doline etc.) foarte bine
reprezentat;
- depresiunile intramontane din Carpaii Meridionali, subliniind cu o linie continu depresiunea intramontan
format ntre Tumu Rou i Cozia: Depresiunea Lovistei. Depresiunea Petroani, Depresiunea Haegului;
- dou exemple de forme de relief care aparin reliefului glaciar i notai factorul care a dus la formarea acestor
forme de relief: circuri glaciare, vi glaciare; ghearii.
8. Se va explica modul de formare al Deltei Dunrii, preciznd argumente legate att de rolul Dunrii, ct i al Mrii
Negre (origine fluvio-maritim), enumerndu-se factorii genetici: aluviunile n cantitate mare transportate de Dunre,
lipsa mareelor, panta redus a fluviului la vrsare, curenii circulari ai Mrii Negre, oscilaiile cuatemare de nivel ale
Mrii Negre;
9. 1 - Carpaii Maramureului i ai Bucovinei (grupa nordic a Carpailor Orientali); 2 - Carpaii Moldo-Transilvani
(grupa central a Carpailor Orientali); 3 - Carpaii Curburii (grupa sudic a Carpailor Orientali); 4 - Grupa Bucegi;
5 - Grupa Fgra; 6 - Grupa Parng; 7 - Grupa Retezat-Godeanu; 8 - Munii Banatului; 9 - Munii Apuseni; 10 - Po
diul Somean; 11 - Cmpia Transilvaniei; 12 - Podiul Tmavelor; 13 - Subcarpaii Moldovei; 14 - Subcarpaii
Curburii; 15 - Subcarpaii Getici; 16 - Podiul Getic; 17 - Dealurile Silvaniei; 18 - Podiul Sucevei; 19 - Cmpia
Jijiei; 20 - Podiul Brladului; 21 - Podiul Dobrogei; 22 - Cmpia de Vest; 23 - Cmpia Olteniei; 24 - Cmpia
Gvanu-Burdea; 25 Brganul Clmuiului.

Clima (factori genetici, elemente climatice, regionarea climatic)


I. 1. temperat. 2. temperaturii. 3. mediteranean. 4. curentului Atlanticului de Nord. 5. vest. 6. amplitudinea termic.
7. relief. 8. sud spre nord. 9. Braov. 10. scandinavo-baltice. 11. alpin. 12. vntul mare. 13. brize marine. 14. Podiul
Dobrogei. 15. dealurilor nalte. 16. sud-estic. 17. austru. 18. vestice. 19. 23C. 20. criv. 21. 2C. 22. moderat.
23. precipitaiilor. 24. ianuarie/iulie. 25. 10C.
II. 1. c. 2. c. 3. b. 4. b. 5. a. 6. a. 7. d. 8. b. 9. a. 10. c. 11. d. 12. d. 13. a. 14. b. 15. a. 16. c. 17. c. 18. a. 19. c.
20. b. 21. d. 22. c. 23. a. 24. c. 25. d. 26. c. 27. b. 28. c.
III. 1. Se vor defini termenii solicitai. 2. a. ex.: Grecia, Italia etc.; b. ex.: Belgia, Olanda etc.; c. ex.: Rusia, Belarus etc.;
d. ex.: Ungaria; e. ex.: Suedia. 3. a. radiaia solar. Curentul Atlanticului de Nord, relieful (mai ales cel nalt), masa
continental estic, circulaia general a aerului; b. temperatura medie anual (izotermele medii anuale) i cantitatea
medie anual de precipitaii; c. Delta Dunrii - peste 11C; d. Spania - peste 15C. 4. Se vor compara, sub aspect
climatic: a. Belgia i Romnia; b. Italia i Romnia; c. Finlanda i Romnia; d. Cmpia de Vest i Cmpia Romn,
inndu-se cont de aspectele date. 5. Se vor alctui textele geografice solicitate, caracteriznd climatul alpin i
argumentnd influena reliefului asupra climei. 6. De ex.: Austria, Elveia. 7. n Romnia, creterea altitudinii reliefului
determin scderea temperaturii medii anuale (precizndu-se etajele termice), precum i creterea cantitii medii anuale
a precipitaiilor (precizndu-se valorile medii ale precipitaiilor, n funcie de relief). 8. Se vor caracteriza tipurile de
climate solicitate, facndu-se referire la cantitatea de precipitaii, temperaturi (ale verii/iernii), amplitudini termice,
vnturi predominante, frecvena ceii etc. 9. Se va explica modul n care climatul influeneaz n mod direct, prin
regimul precipitaiilor, regimul hidrologic al rurilor din regiunile date.

Hidrografia - aspecte generale. Dunrea i Marea Neagr


I. 1. Cehia. 2. Dunrea. 3. delt. 4. Pad. 5. 1075 km. 6. Viena. 7. Nordului. 8. Ungaria. 9. Dej. 10. Cmpia de Vest.
II. Podiul Somean. 12. Criului. 13. Fgra. 14. Sf Ana. 15. de baraj natural. 16. Taaul. 17. continental.
II. 1. d. 2. c. 3. c. 4. a. 5. b. 6. a. 7. c. 8. b. 9. a. 10. a. 11. a. 12. c. 13. a. 14. d. 15. b. 16. a. 17. b. 18. d. 19. a.
20. a. 21. b. 22. c. 23. a. 24. d. 25. b.

III.
1.
1 -R in
2 - Weser
3 - Elba
4 - Oder
5 - Vistula
2.

6 - Dvina de Vest
7 - Dunre
8 - Tisa
9 -P ru t
10 - Nistru

11 - Nipru
12-D o n
13-V olga
14 - Dvina de Nord
15-Ebro

16 - Duero
17-Tejo
18 - Guardiana
19 - Guadalquivir
20 - Pad

21 -T ibru
22 - Garonne
23 - Loire
24 - Sena
25 - Tamisa

1 - Tisa
8 -Tim i
15-V edea
22 - Suceava
29 - Bahlui
2 - Some
9-B rzava
16-Arge
23 - Moldova
3 0 -P ru t
3 - Criul Repede 10 - Nera
17 - Dmbovia
24 - Bistria
31 - Casimcea
4 - Criul Negru
11 - Cema
18 - Ialomia
25 - Trotu
32 - Someul Mic
5 - Criul Alb
12 - Jiu
19 -Teleajen
26 - Buzu
33 - Trnava Mic
6 - Mure
13 - Olt
20 - Prahova
2 7 -Brlad
34 - Trnava Mare
7 -B ega
14-O lte
2 1 - iret
28 - Jijia
35 - Dunrea
3. Kiev - Nipru; Londra - Tamisa; Paris - Sena; Praga - Vltava; Roma - Tibru; Varovia - Vistula; Viena - Dunrea.
4. Bucureti - Dmbovia; Arad - Mure; Rmnicu-Vlcea - Olt; Cluj-Napoca - Someul Mic; Slobozia - Ialomia;
Piatra-Neam Bistria; Vaslui Brlad; Satu Mare Some; Piteti - Arge; Galai Dunre; Oradea Criul Repede;
Craiova - Jiu; Ploieti - Teleajen; Iai - Bahlui.
5. a. Se va explica faptul c debitul rurilor din Europa Mediteranean este mare iama i sczut vara datorit regimului
precipitaiilor specific climatului mediteranean; b. Se va preciza c existena unei reele hidrografice dense n Europa
Vestic se datoreaz precipitaiilor bogate specifice climatului temperat-oceanic; c. Se vor aduce precizri legate de
faptul c formarea estuarelor i a deltelor este rezultatul amplitudinii diferite a mareelor din mri i oceane; d. Se va
face referire la regimul hidrologic diferit al rurilor europene i la faptul c potenialul hidroenergetic este influenat i
de caracteristicile reliefului; e. Se vor enuna cauzele care determin debitul mare al iretului (bazin hidrografic extins;
numeroi aflueni cu debit relativ ridicat datorit faptului c au izvoarele n zona montan, unde cantitatea medie anual
de precipitaii este mai mare - 1000-1200 mm/an, chiar peste aceast valoare) comparativ cu ce! al Prutului (aflueni
mai puini; afluenii au izvoare n zona de deal sau podi, unde cantitatea medie anual de precipitaii are valori mai
mici - 500-700 mm/an, chiar sub aceast valoare; influene de ariditate); f Se va explica faptul c stratul de la suprafa
are o salinitate mai redus, este mai uor (deci mai puin dens) i c acesta va pluti peste stratul de la adncime (mai
srat, deci mai dens i mai greu) i c nu se pot forma cureni verticali care s amestece cele dou strate.
6. Se va face referire la:
a. hidroenergie, navigaie, pescuit, irigaii, turism etc.;
b. exploatarea hidrocarburilor, petelui, nisipurilor, srurilor, navigaie/turism etc.
7. Se vor compara cele dou ri i regiuni din punct de vedere hidrografic, facndu-se referire la oricare dintre
elementele solicitate n cerin.
8. Se va explica faptul c:
a. Dunrea colecteaz aproape toate rurile din Romnia, excepie fcnd cteva ruri mici din Podiul Dobrogei (care
se vars n lacurile de pe rmul Mrii Negre);
b. dubla nclmare a Cmpiei Romne modific direcia de curgere a rurilor care o strbat, aducndu-se exemple concrete.

nveliul biopedogeografic
1 .1. step. 2. molisoluri. 3. fertilitate. 4. taiga. 5. mediteranean. 6. conifere. 7.1800 m. 8. stejarului. 9. moUdul.
IL 1. b. 2. d. 3. c. 4. a. 5. a. 6. b. 7. a. 8. a. 9. b. 10. a. 11. a. 12. c. 13. a. 14. b. 15. c. 16. b. 17. d. 18. b. 19. b
20. d. 21. b.
III. 1. De ex.: Romnia, Ungaria, Ucraina, Republica Moldova, Bulgaria, Rusia.
2. Se va explica:
a. c vegetaia asigur faunei hran i adpost;
b. c lipsa pdurilor din zona alpin se datoreaz temperaturilor sczute, vnturilor puternice i solurilor subiri,
scheletice;
c. legtura i interconexiunea dintre vegetaie i soluri: de ex.: substanele organice din sol provin din descompunerea
resturilor vegetale, vegetaia are nevoie de soliui pentru a se fixa i a extrage apa i nutrienii necesari, vegetaia
protejeaz solul, pe un anumit tip de sol se va dezvolta un anumit tip de vegetaie etc.;

d. c pdurile lipsesc din zona stepei datorit cantitii insuficiente de precipitaii i a temperaturilor ridicate;
e. c datorit influenelor climatice subraediteraneene din sud-estul Romniei a fost posibil apariia unei vegetaii
specifice submediteraneene;
f. c etajarea altitudinal determin implicit i etajarea vegetaiei.
3. Se vor identifica dou asemnri i dou deosebiri ntre vegetaia Italiei i cea a Romniei.
4. Se vor compara Carpaii Orientali i Munii Banatului sub raport biopedogeografic, precizndu-se dou deosebiri i o
asemnare.
5. biogeografic, fertilitate, pedogenez. taiga, argiluvisoL terra rosa. cernoziom, tundr, humus, maquis.
6. stejar, stejar pufos (cer, gmi), gorun, fag, frasin, tei, ulm, arar.
7. iepurele, vulpea, cerbul, ursul brun, lupul, prepelia, cocosul de munte, cprioara, rsul.
8. a. zona stepei i silvostepei, zona de pdure; b. brune i brune acide.
9. cemoziomuri, brune, blane dobrogene, cenuii.

Resursele naturale
I . 1. b. 2. b. 3. a. 4. b. 5. c. 6. a. 7. d. 8. d. 9. b. 10. b. 11. d. 12. a. 13. c. 14. a. 15. b. 16. d. 17. b. 18. c. 19. a.
20. c. 21. a.

II. 1. a. regenerabile i neregenerabile; b. extraatmosferice, atmosferice, litosferice, biosferice; c. energetice, de materii


prime industriale, agroalimentare; d. transportabile i netransportabile; e. inepuizabile i epuizabile; f. teoretice,
msurate sau estimate, exploatabile i exploatate; g. n interiorul scoarei terestre i n exteriorul scoarei terestre. 2. Se
vor defini termenii solicitai.
3. Se vor compara, din punct de vedere al resurselor naturale:
a. Suedia i Ucraina;
b. Frana i Romnia;
c. Cmpia Romn i Carpaii Meridionali.

3. Elemente de geografie uman ale Europei i ale Romniei


Harta politic a Europei. Romnia ca stat ai Europei.
Popuiaia i caracteristiciie ei geodemografice
I. 1. granie. 2. Rusia. 3. Adriatic. 4. Spania. 5. Liechtenstein. 6. Macedonia. 7. lutlanda. 8. natalitatea/mortalitatea.
9. piramida vrstelor. 10. spor natural. 11. Luxemburg. 12. densitii. 13. contingent. 14. densitatea populaiei.
15. urban. 16. 1992. 17. 41. 18. Prahova. 19. Timi. 20. 1967. 21. maghiarii. 22. romii. 23. maghiare. 24. Moldova/
Criana i Muntenia. 25. 1985. 26. ortodox. 27. germanilor. 28. Republica Moldova. 29. Histria.
IL 1. c. 2. a. 3. a. 4. a. 5. b. 6. a. 7. a. 8. d. 9. c. 10. a. 11. b. 12. a. 13. d. 14. d. 15. b. 16. b. 17. d. 18. a. 19. b.
20. c. 21. b. 22. c. 23. c. 24. d. 25. b. 26. b. 27. c. 28. c. 29. b.
III. 1. Existena unei populaii predominant romanice; unirea Munteniei cu Moldova, integrarea Dobrogei, Marea Unire
de la 1918, fixarea granielor actuale dup al Doilea Rzboi Mondial. 2. a. De ex.: Norvegia, Suedm, Danemarca,
Spania; Portugalia, Italia, Grecia; b. De ex.: Romnia - Marea Neagr; Frana - Marea Mediteran/Marea Mnecii,
Olanda - Marea Nordului; Belgia - Marea Nordului, Estonia - Marea Baltic, Germania - Marea Nordului/Marea
Baltic, Finlanda - Marea Baltic; c. De ex.: Marea Britanie, Suedia, Norvegia, Danemarca, Spania, Olanda, Belgia;
d. Irlanda, Marea Britanie, Islanda, Malta, Cipru; e. Vatican; f. Monaco, Andorra, Liechtenstein. 3. Se vor defini
termenii cerui. 4. a. Se va face precizarea c Islanda are o densitate mai mic dect Olanda, explicnd c exist cauze
naturale nefavorabile (ex.: Islanda: stat insular n Europa Nordic relativ izolat, gheari pe suprafee extinse, vulcani,
climat nefavorabil). Densitatea mare a Olandei se explic prin condiiile socio-economice favorabile: Olanda este o ar
dezvoltat cu economie performant, un pilon al comerului global; Olanda este ar recunoscut prin multiculturalism
i tolerana, a devenit locul de refiigiu pentru cei persecutai politic, religios i intelectual (aportul imigranilor);
b. Dezvoltarea industriei n localitile urbane, apariia de noi orae (ncepnd cu industrializarea forat din perioada
comunist) a atras for de munc i astfel numrul locuitorilor din orae a crescut continuu, deci implicit i populaia
urban; c. Natalitatea a sczut drastic din cauze economice i sociale (msuri legislative privind liberalizarea
avorturilor, perioad de schimbri economice, emigrare, noi orientri n dimensionarea familiei etc.), valorile acesteia

devenind mai mici dect ale mortalitii, astfel sporul natural devenind negativ. 5. a. De ex.: nordul Cmpiei Europei de
Est, Munii Scandinavici, podiul vulcanic al Islandei; b. De ex.: Delta Dunrii, Carpaii Meridionali.

Sistemul de orae ale Europei. Analiza geografic a unor orae (din Europa i Romnia)
I. 1. Lisabona. 2. Reykjavik. 3. Madrid. 4. Riga. 5. Vaduz. 6. Madrid. 7. Germania. 8. Histria. 9. antic. 10. Tomis/
Callatis. 11. Trgu-Mure. 12. Subcarpaii Getici. 13. Craiova. 14. Sfantu-Gheorghe. 15. Zalu. 16. Ploieti. 17. Iai.
18. Galai.
II. 1. b. 2. a. 3. a. 4. a. 5. c. 6. b. 7. d. 8. b. 9. b. 10. a. 11. d. 12. b. 13. b. 14. c. 15. b. 16. b.
III. 1. a. De ex.; Genova, Leipzig, Anvers, Lyon, Cracovia; b. De ex.: Manchester, Birmingham, Essen, Katov^ice,
Donek, Torino, Bilbao, Milano; c. De ex.: Viena, Roma, Florena, Salzburg; d. De ex.: Cambridge, Oxford, Heidelberg,
oraele mari ale Europei; e. Se pot meniona capitalele Europei sau orae cu semnificaie regional; f De ex.: Londra,
Paris; Zurich, Frankfurt; g. De ex.: Hamburg, Rotterdam, Liverpool, Constanta, Gdansk, Marsilia, Oslo etc.
2.

Tabel 1
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Statui
Albania
Andorra
Austria
Belarus
Belgia
Bosnia-Heregovina
Bulgaria
Cehia
Cipru
Croatia
Danemarca
Elveia
Estonia
Finlanda
Frana
Germania
Grecia
Irlanda
Islanda
Italia
Letonia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburg
Macedonia
Malta
Marea Britanic
Moldova
Monaco
Muntenegru
Norvegia
Olanda
Polonia
Portugaha
Romnia
Rusia

Capitala
Tirana
Andorra la Vella
Viena
Minsk
Bruxelles
Sarajevo
Sofia
Praga
Nicosia
Zagreb
Copenhaga
Berna
Tallinn
Helsinki
Paris
Berlin
Atena
Dublin
Reykjavik
Roma
Riga
Vaduz
Vilnius
Luxemburg
Skopje
Valletta
Londra
Chiinu
Monaco
Podgorica
Oslo
Amsterdam/Haga
Varovia
Lisabona
Bucureti
Moscova

Aezare (regiunea)
(n cadrui statului)
Europa Sudic
Europa Sudic
Europa Central
Europa Estic
Europa Vestic
Europa Sudic
Europa Sudic
Europa Central
Europa Sudic
Europa Sudic
Europa Nordic
Europa Central
Europa Nordic
Europa Nordic
Europa Vestic
Europa Central
Europa Sudic
Europa Vestic
Europa Nordic
Europa Sudic
Europa Nordic
Europa Central
Europa Nordic
Europa Vestic
Europa Sudic
Europa Sudic
Europa Vestic
Europa Central
Europa Sudic
Europa Sudic
Europa Nordic
Europa Vestic
Europa Central
Europa Sudic
Europa Central
Europa Estic

Un ora (ex.)
(altul dect capitala)
Durres
Canillo
Salzburg
Vitebsk
Anvers
Mostar
Vama
Bmo
Lamaca
Split
Arhus
Geneva
Tartu
Turku
Lyon
Hamburg
Salonic
Cork
Kopavogur
Milano
Liepaia
Schaan
Kaunas
Remich
Ohrid
Sliema
Manchester
Blti
Fontvieille-Monte Carlo
Budva
Bergen
Rotterdam
Cracovia
Porto
Cluj-Napoca
Sankt Petersburg

37
38
39
40
41
42
43
44
45

San Marino
Serbia
Slovacia
Slovenia
Spania
Suedia
Ucraina
Ungaria
Vatican

San Marino
Belgrad
Bratislava
Ljubliana
Madrid
Stockholm
Kiev
Budapesta
Vatican

Europa Sudic
Europa Sudic
Europa Central
Europa Sudic
Europa Sudic
Europa Nordic
Europa Estic
Europa Central
Europa Sudic

Dogana
Novi Sad
Kosice
Maribor
Barcelona
Goteborg
Donetk
Debrecen

Tabel 2
N r.
crt.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

R egiuni de
d ezvoltare
econom ic

VF'^T

SUD-VEST

s irn

SUD-EST

EST

CENTRU

BUCURETI

Ju d e u l
Bihor
Bistria-Nsud
Cluj
Maramijre
Satu Mare
Slaj
Arad
Cara-Severin
H unedoara
Timi
Dolj
Gorj
M ehedini
Olt
Vlcea
Arge
Clrai
Dmbovia
Giurgiu
Ialomia
Prahova
Teleorman
Ilfov
Brila
Buzu
Constanta
Galai
Tulcea
Vrancea
Bacu
Botoani
Iai
N eam
Suceava
Vaslui
Alba
Braov
Covasna
H arghita
Mure
Sibiu

R eedina
de ju d e
Oradea
Bistrita
Cluj-Napoca
B aia Mare
Satu Mare
Zalu
Arad
Reia
Deva
Timioara
Craiova
Trgu-Jiu
Drobeta-Tum u Severin
Slatina
Rmnicu-Vlcea
Piteti
Clrai
Trgovite
Giurgiu
Slobozia
Ploieti
Alexandria
Buftea
Brila
Buzu
Constana
Galai
Tulcea
Focani
Bacu
Botoani
Iai
Piatra-Neamt
Suceava
Vaslui
A lba lulia
Braov
Sfntu Gheorghe
M iercurea-Ciuc
Trgu-M ure
Sibiu

In d icativ
a u to
BH
BN
CJ
MM
SM
SJ
AR
CS
HD
TM
DJ
GJ
MH
OT
VL
AG
CL
DB
GR
IL
PH
TR
B
BR
BZ
CT
GL
TL
VN
BC
BT
IS
NT
SV
VS
AB
BV
CV
HR
MS
SB
B

Un ora
(altul dect
reedina de jude)
Salonta
Beclean
Turda
Bora
Crei
Jibou
Lipova
Oravia
Hunedoara
Lugoi
Calafat
M otru
Strehaia
Caracal
Drgani
Cmpulung
Olteni ta
Cmpina
M ihileti
Urziceni
Sinaia
Videle
Voluntari
Furei
Rm nicu Srat
M angalia
Tecuci
Sulina
Adiud
Oneti
Dorohoi
Pacani
Roman
V atra Domei
Brlad
Sebe
Fgra
Trgu Secuiesc
Toplita
Ludu
M edia

3. Se vor defini termenii menionai.


4. Se vor caracteriza, conform cerinelor, un ora din Europa i unul din Romnia.
5. Se vor realiza, conform cerinelor, analizele comparative, :fcndu-se referire la:
a. gradul de urbanizare a celor dou ri, dimensiunea i infrastructura oraelor;
b. dimensiunea i numrul oraelor.
6. a. Glasgow, Manchester, Edinburgh, Cardiff, Belfast, Birmingham;
b. - orae mari din regiunea de podi: Baia Mare, Suceava, Bacu, Trgu-Mure, Rmnicu-Vlcea;
- orae mijlocii din regiunea de cmpie: Alexandria, Giurgiu, Clrai, Slobozia.

Activitile economice - caracteristici generale


1. 1. produs naional brut. 2. revoluie industrial. 3. primar. 4. Nordului. 5. Rance/Frana. 6. viermilor de mtase.
7. Cernavod. 8. teren arabil. 9. Germania. 10. Italia. 11. Frana. 12. Porile de Fier. 13. pia. 14. Subcarpaii Curburii.
15. orz. 16. Ploieti. 17. Petroani. 18. termocentral. 19. Munii Apuseni. 20. Depresiunea colinar a Transilvaniei.
21. Olt. 22. Slatina. 23. sarea. 24. neferoase. 25. Reia. 26. Pdurea Craiului. 27. termocentrale.
II. 1. a. 2. a. 3. a. 4. b. 5. a. 6. d. 7. d. 8. c. 9. a 10. c. 11. c. 12. b. 13. a. 14. d. 15. a. 16. b. 17. a. 18. d. 19. c
20. d. 21. a. 22. a. 23. b. 24. a. 25. a. 26. c.
III. 1. a. Infrastructur dezvoltat, peisaje variate, climat favorabil (mai ales cel mediteranean, numeroase vestigii
istorice, muzee vestite, locul de desfurare a numeroase festivaluri etc.); b. Concentrri industriale: existena unor
materii prime: zona Rin-Ruhr (existena crbunilor), bazinul Donek din Ucraina (fier), Silezia Superioar din Polonia
(crbuni), marile orae europene (existena unor piee importante de desfacere i consum), sud-estul i centrul Marii
Britanii (locul de origine al revoluiei industriale/for de munc calificat), zona Rotterdam, Marsilia, Barcelona
(poziie geografic favorabil) etc.
2. De ex.: modern, productivitate ridicat, specializarea produciei, concentrri sub form de ferme, intensificarea
exploatrii fondului funciar, integrare agroindustrial.
3. Se va face precizarea c economia Europei de Vest e mai dezvoltat i mai productiv dect cea a Europei de Est. Se
vor identifica unele cauze din registrul istorico-social (debutul revoluiei industriale s-a fcut n Europa de Vest,
perioada comunist a reprezentat o stagnare economic pentru Europa de Est).
4. a. In centrele urbane cererea de ^tfel de produse este mai mare, iar cultivarea lor n apropierea oraelor nu necesit
transportul la distane mari; b. Agricultur modern: specializare, mecanizare; tradiie agricol; calificarea forei de
munc; condiii climatice i pedologice bune.
5. Soluri fertile, de obicei din clasa molisoluri, clim favorabil (temperatur medie anual mai ridicat dect n alte
regiuni), suprafee netede etc.
6. Se vor defini termenii solicitai.
7. Turism litoral (zona mediteranean, Marea Neagr, Oceanul Atlantic), turism montan i al sporturilor de iarn (zona
Munilor Alpi), turism balnear (Karlovy Vary, Spa), turism cultural (capitalele europene, castelele de pe Valea Loirei
etc.), turismul religios (Vatican, Lourdes etc.).
8. Se va realiza o caracterizare economic a unei regiuni din Europa, respectnd cerinele.
9. Se va elabora un text argumentativ referitor la posibilitile de dezvoltare a economiei Romniei.

Sisteme de transport
I . 1. flot. 2. Frana. 3. rutiere. 4. speciale. 5. Bucureti. 6. Dunre-Main-Rin. 7. Depresiunea colinar a Transilvaniei.
8. aeriene. 9. oleoducte. 10. Canal du Midi. 11. Marea Britanie i Frana. 12. TGV. 13. Timioara. 14. Constana.
15. Sulina. 16. Curtici. 17. Bega. 18. Nordului. 19. Brila.
II. 1. c. 2. a. 3. a. 4. b. 5. c. 6. a. 7. c. 8. d. 9. a. 10. d. 11. c. 12. b. 13. c. 14. b. 15. b. 16. d. 17. b. 18. d. 19. a
20. a. 21. c.
III. 1. Rotterdam este cel mai important port maritim al Europei datorit poziiei favorabile a acestuia la Marea
Nordului (o mare cu important trafic maritim). De asemenea, este posibil interconectarea transportului maritim cu cel
fluvial, prin reeaua de canale din Europa de Vest i Central; Rotterdam este situat aproape de confluena Rinului cu
Mass.
2. Se va realiza traseul solicitat, respectnd cerina.

3. Canalul Dunre-Main-Rin.
4. Se vor identifica asemnrile i deosebirile dintre sistemele de transport franceze i cele romneti.
5. a. Bucureti - Timioara; Bucureti - Arad; Bucureti ~ Oradea; Bucureti - Satu Mare; Bucureti - Suceava;
Bucureti - Iai; Bucureti - Galai; Bucureti - Constana; b. Poduri feroviare: Feteti - Cernavod, Giurgiu - Ruse;
poduri rutiere; Giurgeni - Vadu Oii, Giurgiu - Ruse, Feteti - Cernavod; c. Modaliti de telecomunicaie: telefonie,
televiziune, satelit, radio; d. Sulina, Tulcea, Galai, Brila, Clrai, Oltenia, Giurgiu, Tumu Mgurele, Calafat,
Drobeta-Tumu Severin, Orova.

4. Mediu nconjurtor i peisaje


1 .1. b. 2. c. 3. c. 4. c. 5. a. 6. d. 7. a. 8. a. 9. d. 10. a. 11. c. 12. b.
II. 1. Se vor defmi termenii solicitai.
2. a. Poziia geografic a continentului, relieful, elementele biogeografice i climatice, transformarea antropic i evo
luia postglaciar. b. De ex.: defririle, suprapunatul, monocultura, diferite tehnici agricole etc.; c. Poluarea aerului,
poluarea apelor, eroziunea terenurilor, defririle, poluarea fonic, poluarea radioactiv, poluarea solurilor, degradarea
peisajului prin cariere, mine, halde de steril etc.; d. Naturale (erupii vulcanice, furtuni de praf), antropogene (trans
porturi, obiective industtiale, arderea substanelor organice, activitatea urban i rural, accidente tehnologice etc.);
e. Reducerea cantitii de poluani introdui n mediu, conservarea caracteristicilor actuale ale mediului nconjurtor,
reconstrucia ecologic a unor teritorii.
3. Delta Dunrii, Munii Retezat, Munii Rodnei.
4. Se vor descrie peisajele Europei Atlantice, Europei Centrale nalte. Europei joase. Europei continentale. Europei
Mediteraneene.
5. Aezrile omeneti, obiective i activiti economice, sistemul de transporturi, fenomene indirecte datorate acti
vitilor umane (poluare, zgomot etc.).

5. Regiuni geografice n Europa i n Romnia


Caracteristici ale unor regiuni geografice din Europa i din Romnia.
Studiu de caz al unei regiuni geografice - Carpaii
1 .1. Dunrii (Vienei)/Timocului. 2. Gerlachovka/Tatra. 3. 1200 km. 4. colinar a Transilvaniei. 5. nord-vestic.
II. 1. a. 2. d. 3. c. 4. b. 5. c. 6. b. 7. a. 8. a.
III. 1. Se va defini termenul de regiune geografic. 2, a. Europa Mediteranean, Europa oceanic. Europa Nordic
(Scandinavia i Finlanda), Europa de Est, Europa Central, zona caucazian; b. Carpaii i Depresiunea colinar a
Transilvaniei (de ex.: Carpaii Meridionali), regiunile extracarpatice (de ex.: Cmpia Romn), regiunile pontice (de
ex.: Podiul Dobrogei). 3. Se va caracteriza, respectnd cerinele, o regiune geografic din Europa/Romnia.
4. a. Cordiliera Betic, Munii Pirinei, Mimii Carpai, Alpii Dinarici, Stara Pianina, Munii Caucaz; b. Carpaii de
Nord'Vest (Slovacia), Carpaii de Mijloc (Ucraina), Carpaii Sud-Estici (Romnia, Serbia). 5. Datorit deplasrii
plcilor tectonice i a fragmentelor acestora s-a format o zon de coborre, pe planul creia se produc micri tectonice
generatoare de cutremure.

6. rile vecine Romniei


1 .1. Ungaria. 2. Serbia. 3. Bulgaria. 4. Republica Moldova. 5. Ucraina.
II. 1. Ungaria. 2. Republica Moldova. 3. Ucraina. 4. Republica Moldova. 5. Ucraina. 6. Ucraina. 7. Republica Moldova.
8. Republica Moldova. 9. Republica Moldova. 10. Chiinu. 11. Bulgaria. 12. NE-SV. 13. Bulgaria.
III. 1. a. 2. b. 3. b. 4. c. 5. b. 6. b. 7. d. 8. b . 9. b. 10. a.

preciza cteva elemente comune pentru fiecare dintre rile menionate. 2. Se vor identifica dou
asemanan i dou deosebiri ale cadrului natural din Romnia i Ucraina. 3. Se va defini termenul cerut. 4. Munii
Balcani (Stara Pianina), Podiul Prebalcanic, Munii Pirin, Rila, Rodopi, Cmpia Tracic Superioar. 5. Ungaria: de ex.
Miskolc Gyor; Serbia: de ex. Novi Sad, Nis, Subotica; Bulgaria: de ex. Vama, Burgas, Ruse; Republica
Moldova: de ex. Bli, Tiraspo!, Cahul; Ucraina; de ex. Cernui, Odessa, Sevastopol.

B. ROMNIA l UNIUNEA EUROPEAN


1. Formarea Uniunii Europene. Evoluia integrrii europene
L i . 1986. 2. 1999. 3. 10. 4. 1 ianuarie 2007. 5. 28. 6. 2013. 7. Bruxelles. 8. Strasbourg. 9. Unitate n diversitate.
IU. 9 mai.
II. 1. a. 2. a. 3. b. 4. c. 5. a. 6. a. 7. b. 8. b. 9. a 10. a. 11. a.
III. 1. a. prapelul, imnul, mottoul; b. Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene, Comisia European, Agenia
Europeana a Mediului, Banca Central European, Banca European pentru Investitii, Curtea de Justitie, Comitetul
Economic i Social.

2. 1950 - declaraia Schuman; 1957 - s-a nfiinat Comunitatea Economic European; 1973 - aderarea Irlandei a
Regatului Unit l a Daiiemarcei; 1981 - includerea Greciei; 1986 - aderarea Spaniei i Portugaliei; 1992-tratatul dela
Maastricht, 1995 aderarea Suediei, Fmlandei i a Austriei; 1999 - crearea zonei euro; 2004 - aderarea a 10 tari
(Estonia, Letonia, Lituania Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria, Slovenia, Cipru, Malta); 2007 - aderarea Romniei i a
Bulgariei, 2013 aderarea Croaiei. 3. Se va defini termenul de zon euro.

2. Caracteristici geografice, politice i economice actuale ale Uniunii Europene


1.1. a. 2. a. 3. d. 4. a. 5. a. 6. b. 7. a. 8. a.
eolian, energie mareomotric, energie solar; nepoluante i utilizeaz resurse inepuizabileb. Posibile rspunsuri: pnncipala putere economic mondial, predomin serviciile, principala putere comercial
mondiala, principala destinaie turistic a lumii. 2. Se poate face referire la infi-astructura turistic dezvoltat la vesti
giile istorice, la tradiia turistic, la evenimentele de anvergur organizate, la peisajele naturale etc. 3. Se vor compara
cele doua ari m ceea ce privete ponderea populaiei ocupate n agricultur i se va explica faptul c procentul mai mic
m cazul l^ranei este invers proporional cu productivitatea agriculturii franceze (foarte performant).

3. Statele Uniunii Europene


^
Slovacia - 4; Austria - 7; Ungaria - 8; Romnia - 9; Estonia - 15; Letonia 16, Liti^nia 17, Suedia - 20; Finlanda - 22; Irlanda - 23; Marea Britanie - 24; Frana - 25; Belgia - 26- Olanda - 27Luxemburg - 2 8 ; Portugaha - 29; Spania - 30; Italia - 33; Malta - 36; Slovenia - 37; Croatia - 38; Bulgaria - 44'
Orecia-45, Cipru-46.

&

Fra^ta^^^ ^ ^ ^ ^^ ^ '

Bulgaria/Letonia. 4. Irlanda. 5. Germania. 6. Frana. 7. Germania. 8. Germania/

III. 1. a. 2. a. 3. b. 4. b. S. d. 6. a. 7. a. 8. b. 9. d. 10. b.
IV 1. Se va preciza c poziia geografic (stat insular n Europa de Vest) a contribuit la dezvoltarea unui vast imperiu
colonial l implicit la dezvoltarea economic a Marii Britanii. 2. Pot fi menionate elemente comune, cura ar fi- limbaiul
neolatm, istoria comuna, elemente culturale similare. 3. Se vor face precizri cu privire la faptul c sudul Italiei
(Mezzogiomo ) este mai slab dezvoltat dect nordul Italiei. n prezent fora de munc tnr pleac spre nordul
dezvoltat, iar nordul industrial construiete n sud obiective economice menite s dezvolte regiunea. 4. Se pot meniona
elemente cum ar fi: remirea celor trei ri sub denumirea comun de Benelux, ntreptrundere lingvistic, istoric
geografica i culturala. De asemenea, se pot face referiri la elemente comune de ordin fizico- i economico-geografice

194

4. Romnia ca parte a Uniunii Europene


Oportuniti geografice ale Romniei cu semnificaie pentru Uniunea European
Romnia i rile Uniunii Europene - interdependene geografice, economice i culturale
1. a. Se vor meniona aspecte legate de: deschiderea spre Marea Neagr, apropierea UE, prin intermediul Romniei, de
zona ponto-caspic i de Orientul Apropiat; b. Se vor meniona aspecte legate de: apropierea de anumite focare de
conflict, precum i migraia internaional ilegal din spaiul asiatic spre Europa.
2. a. Producia de textile: Italia; b. Producia de autoturisme: Frana; c. Producia de ciment: Germania. 3. Se va defini
termenul de integrare european.
4. Se pot da urmtoarele exemple de areale economice din Romnia de interes european: regiunea Braov-PloietiBucureti; regiunea Constana-Midia-Mangalia; regiunea Galai-Brila.
5. Se pot aduce argumente n favoarea afirmaiei date, cum ar fi: arcul carpatic, bazinul dunrean, Marea Neagr,
caracteristici bioclimatice (pentru interdependenele geografice), modelele rilor integrate naintea Romniei i
necesitatea creterii productivitii muncii la nivelul UE (pentru interdependenele economice), afinitile lingvistice i
istorice cu alte ri din UE (pentru interdependenele culturale).

5. Problema energiei n Uniunea European i n Romnia


I . 1. b. 2. b. 3. d. 4. c. 5. c. 6. a.
II. 1. Se pot preciza urmtoarele: creterea demografic redus, ritm nalt al imigraiei, poluarea etc. 2. Se vor aduce
argumente legate de diferenele de salarizare i de standard de via, arabele n favoarea statelor din vestul Europei, fapt
ce determin atractivitate i implicit un fiux raigratoriu spre aceast regiune. 3. Arealele menionate au urmat politicile
antipoluare i privind mediul nconjurtor ale UE, transformndu-i succesiv tehnologia.

C. EUROPA l UNIUNEA EUROPEAN N LUMEA CONTEMPORAN


Probleme fundamentale ale lumii contemporane
Rolul Europei n constituirea lumii contemporane
Uniunea European i ansamblurile economice i geopolitice ale lumii contemporane
Mondializare, internaionalizare i giobalizare din perspectiv european
Europa, Uniunea European l Romnia n procesul de evoluie a lumii contemporane n
urmtoarele decenii
I. 1. explozie demografic. 2. Veneia i Genova. 3. Marea Britanie. 4. Serbia/albanez. 5. englez. 6. petrol.
7. cimentului. 8. Rzboiul Rece. 9. britanic. 10. petrol/gaze.
II. 1. b. 2. c. 3. b. 4. b. 5. b. 6. d. 7. b. 8. a. 9. b. 10. c. 11. a. 12. d. 13. b. 14. a. 15. c. 16. b. 17. a. 18. d. 19. c. 20. d.
III. 1. Se vor defini temenii solicitai. 2. Se vor da trei exemple referitoare la principalele probleme cu care se confmnt
lumea contemporan, cum ar fi: modificri ale mediului nconjurtor, explozia demografic, conflictele interne i
externe, epuizarea resurselor neregenerabile, explozia urban, reducerea diversitii biologice, diminuarea resurselor
biotice, fenomenele meteo extreme, creterea cantitii de deeuri nereciclate, migraia necontrolat etc. 3. Industria
minier, industria metalurgic, petrochimia, industria cimentului, termoenergia, industria chimic. 4. Dintre efectele
migraiei extraeuropene la nivelul continentului nostru se poate face referire la creterea sporului natural i schimbarea
structurii etnice i religioase a rilor din Europa. 5. Se pot meniona modele europene care contribuie Ia giobalizare
cum ar fi: modelul coeziunii interne ntre o asociere de state (modelul Uniunii Europene), modelul democraiilor
evoluate, modelul economiei de pia, modelul culturii modeme i contemporane. 6. a. Pacificul occidental; b. Pacificul
occidental; c. ALENA; d. Federaia Rus i spaiul conex; de ex.: Rusia, Ucraina, Belarus, Moldova, Georgia, Armenia,
Azerbaidjan, Kazahstan, Mongolia etc. 7. Se pot meniona consecine cum ar fi: mrirea dimensiunilor demografice i
economice ale UE, schimbri sensibile n structura etnic i religioas a UE. 8. Elveia i Norvegia.

Teste dup modelul M.E.N.

Se puncteaz oricare alte modaliti de rezolvare corect a cerinelor.


Nu se acord punctaje intermediare, altele dect cele precizate explicit prin barem. Nu se acord fraciuni de punct.
Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin m prirea punctajului total acordat pentru lucrare la 10.

TESTUL 1
Subiectul I (3 0 de p u n cte )

A. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:


1. F Germania. 2.12 - Londra.
Total (1+2) = 4 puncte
B. Se acord cate 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. Portugalia. 2. Dunre. 3. A.
jo ta l (1+2+3) = 6 puncte
C. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect;
1.
2. d. 3. d. 4. a. 5. d.
Total (1+2+3+4+5) = 10 puncte
i). Se acorda cate 2p. pentru fiecare deosebire corect formulat ntre clima Irlandei i clima Italiei. Pentru rspunsuri
parial corecte se acord cte Ip.
Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmtoarele elemente de clim: tip de clim, factori genetici, temperaturi medii
anuale/vara/iama, amplitudine termic, precipitaii medii anuale/vara/iama, vnturi cu frecven ridicat.
Nota 1: Punctajul complet va fi acordat numai dac deosebirile vor fi tratate comparativ i nu separat. Pentru tratarea
separat a celor dou state se acord jumtate din punctaj.
Nota 2: Se poate face referire la statele respective fie cu literele cu care sunt marcate pe hart, fie cu denumirile lor
A~ Total 6 puncte
be acorda cate 2p. pentru fiecare cauz corect prezentat. Pentru rspuns parial corect se acord punctaj intermediar
Total 4 puncte
Subiectul al ll-lea (3 0 de p u n cte )

A. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:


1. 12 - Timioara; 2. 1 - Mure.
Total (1+2) = 4 puncte
B. Se acord cate 2p. pentru fiecare rspuns corect;
1. F. 2. ChUia. 3. Jiu.
(1+2+3) = 6 puncte
C. Se acorda cate 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. a^ 2. b. 3. c. 4. a 5. d.
Xotal (1+2+3+4+5) = 10 puncte
D. Se acorda cate 2p. pentru fiecare deosebire corect formulat ntre relieful Carpailor Curburii i relieful Subcarpatilor
Moldovei. Pentru rspunsuri parial corecte se acord cte Ip.
Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmtoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, altitudini,
gradul de fragmentare, orientarea culmilor i a vilor principale, tipuri genetice de relief, dispunerea depresiunilor, alte
aspecte specifice ale reliefului.
Nota 1; Punctajul complet va fi acordat numai dac deosebirile vor fi prezentate comparativ i nu separat. Pentru
tratarea separat a celor dou uniti de relief se acord jumtate din punctaj.
Nota 2: Se poate face referire la unitile de relief respective fie cu literele cu care sunt marcate pe hart fie cu
denumirile lor reale.
Total 6 puncte
L. Se acord cate 2p. pentru fiecare cauz corect prezentat. Pentru rspuns parial corect se acord punctaj intermediar
Total 4 puncte
Subiectul al lll-lea (3 0 de p u n c te )

A. Se acord 4p. astfel:


1. se accept orice valoare cuprins ntre 12100 i 12400 mVs - Ip.; mai - Ip.;
2. se accept orice valoare cuprins ntre 4100 i 4400 m7s - Ip.; octombrie - Ip.
Total (1+2) = 4 puncte
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. se accept orice valoare cuprins ntre 7700 i 8300 mVs - 2p.;
2. o cauz care determin valorile ridicate ale debitului la sfritul primverii - 2p. (pentru rspuns partial corect se
poate acorda punctaj intermediar Ip.);
3. o cauz care determin valorile sczute ale debitului n intervalul septembrie-noiembrie - 2p. (pentru rspuns partial
corect se poate acorda punctaj intermediar Ip.).
Total (1+2+3) = 6 puncte

C.
1.
2.
3.
4.
5.

Se acord cte Ip. pentru fiecare element:


2 state vecine, membre ale Uniunii Europene - 2p. (cte Ip. pentru fiecare);
2 uniti de re lie f-2p.;
2 cursuri de ap - 2p.;
2 tipuri de clim -2p.;
2 orae, altele dect capitala - 2p.
Total (1+2+3+4+5) = 10 puncte
D . Se acord 6p. astfel:
1. se accept orice valoare cuprins ntre 19.000 i 20.000 $/loc. - 2p.;
2. o cauz a valorii sczute a Produsului Intern Brut (PIB) pe locuitor n Romnia - 2p. (pentru rspuns parial corect
se poate acorda punctaj intermediar Ip.);
3. o cauz a valorii ridicate a Produsului Intern Brut (PIB) pe locuitor n Suedia - 2p. (pentru rspuns parial corect se
poate acorda punctaj intermediar Ip.)Total 6 puncte
E. 1. Se acord Ip. pentru un avantaj i Ip. pentru un dezavantaj al utilizrii combustibililor fosili pentru obinerea
energiei electrice.
2. dou state care au fost admise n Uniunea European n anul 2004 - 2p. (cte Ip. pentru fiecare).
Total 4 puncte

TESTUL 2
Subiectul I (3 0 d e p un cte )

F. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspims corect:


1. C - Belgia. 2.11 - Sofia.
Total (1+2) = 4 puncte
G. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. Portugalia. 2. Serbia. 3. 4.
Total (1+2+3) = 6 puncte
H. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
I. a. 2. a. 3. c. 4. d. 5. d.
Total (1+2+3+4+5) = 10 puncte
1. Se acord cte 2p. pentru fiecare deosebire corect formulat ntre clima Islandei i clima Spaniei. Pentru rspunsuri
parial corecte se acord cte Ip.
Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmtoarele elemente de clim: tip de clim, factori genetici, temperaturi medii
anuale/vara/iama, amplitudine termic, precipitaii medii anuale/vara/iama, vnturi cu frecven ridicat.
Nota 1: Punctajul complet va fi acordat numai dac deosebirile vor fi tratate comparativ i nu separat. Pentru tratarea
separat a celor dou state se acord jumtate din punctaj.
Nota 2: Se poate face referire la statele respective fie cu literele cu care sunt marcate pe hart, fie cu denumirile lor
reale.
Total 6 puncte
J. 1. Se acord cte Ip. pentru fiecare stat precizat corect.
2. Se acord 2p. pentru o cauz care s explice diferena de densitate a populaiei ntre statele Belgia i Suedia. Pentru
rspuns parial corect se poate acorda punctaj intermediar (Ip.).
Total 4 puncte
Subiectul al ll-lea (3 0 de p u n cte )

A. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:


1. 6 - Craiova. 1.1 - Buzu.
Total (1+2) = 4 puncte
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect;
1. Olt. 2. E. 3. Piteti.
Total (1+2+3) = 6 puncte
C. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. b. 2. c. 3. a. 4. b. 5. a.
Total (1+2+3+4+5) = 10 puncte
D . Se acord cte 2p. pentru fiecare deosebire corect formulat ntre relieful Carpailor Curburii i relieful Subcarpailor
Getici. Pentru r^punsuri parial corecte se acord cte Ip.
Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmtoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, altitudini,
gradul de fragmentare, orientarea culmilor i a vilor principale, tipuri genetice de relief, dispunerea depresiunilor, alte
aspecte specifice ale reliefului.
Nota 1: Punctajul complet va fi acordat numai dac deosebirile vor fi prezentate comparativ i nu separat. Pentru
tratarea separat a celor dou uniti de relief se acord jumtate din punctaj.
Nota 2: Se poate face referire la unitile de relief respective fie cu literele cu care sunt marcate pe hart, fie cu
denumirile lor reale.
Total 6 puncte
E. 1. Se acord cte Ip. pentru fiecare resurs de subsol exploatat din Munii Apuseni.
2. Se acord 2p. pentru o explicaie corect. Pentru rspuns parial corect se poate acorda punctaj intermediar (Ip.).
Total 4 puncte

Subiectul al lll-lea (3 0 de p u n c te )

F.
1.
2.
G.
1.
2.

Se acord 4p. astfel:


5 m m -Ip .; iulie - Ip.
26C - Ip.; august - Ip.
Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
c - 2p.
c - 2p.

Xotal ^i+2) = 4 puncte

^
Total (1+2+3) = 6 puncte
Se acord cte Ip. pentru fiecare element:
3 state vecine, membre ale Uniunii Europene - 3p. (cte Ip. pentru fiecare).
dou uniti de relief- 2p.
dou ape curgtoare - 2p.
o zon de vegetaie caracteristic n cmpie - Ip.
dou orae - 2p.
(j+2+3+4+5) = 10 puncte
I . Se acord 6p. astfel:
1. Olanda - 2p.
2. Se acord cte 2p. pentru fiecare cauz corect prezentat. Pentru rspuns partial corect se poate acorda punctaj
intermediar (Ip.) ^ 4p.

Total 6 puncte
J. Se acord cte 2p. pentru fiecare factor socio-economic corect precizat. Pentru rspuns partial corect se poate acorda
punctaj intermediar (Ip.).

4
TT
H.
I.
2.
3.
4.
5.

TESTUL 3
Subiectul I (3 0 d e p un cte )

A. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:


1. D - Finlanda. 2.13 - Madrid.
Total (1+2) = 4 puncte
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspims corect:
1. 8; 2. Lisabona. 3. Danemarca.
Total (1+2+3) = 6 puncte
C. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. d. 2. a. 3. d. 4. d. 5. a.
Xotal (1+2+3+4+5) = 10 puncte
D . Se acord cte 2p. pentru fiecare deosebire corect formulat ntre clima Franei i clima Ucrainei. Pentru rspunsuri
parial corecte se acord cte Ip. Deosebirile se pot referi Ia oricare dintre urmtoarele elemente de clim: factori
genetici, tip de clim, temperaturi medii anuale/vara/iama, amplitudine termic, precipitaii medii anuale/vara/iama,
vnturi cu frecven ridicat.
Nota 1: Punctajul complet va fi acordat numai dac deosebirile vor fi tratate comparativ i nu separat. Pentru tratarea
separat a celor dou state se acord jumtate din punctaj.
Nota 2: Se poate face referire la statele respective fie cu literele cu care sunt marcate pe hart, fie cu denumirile lor
c
^'1
Total 6 puncte
IL. 1. Se acorda 2p. pentru o cauz prezentat corect. Pentru rspuns partial corect se poate acorda punctaj intermediar
(Ip.).
2. Se acord 2p. pentru un factor care a determinat prezena reliefului glaciar n Munii Alpi.
Total 4 puncte
Subiectul al ll-lea (3 0 d e p u n cte )

A. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:


1.12 - Timio^a. 2.1 - Mure.
Total (1+2) = 4 puncte
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. Bucureti. 2. Podiul Brladului. 3. Buzu.
Total (1+2+3) = 6 puncte
C. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
L b^ 2. a. 3 c. 4. c. 5. b.
Xotal (1+2+3+4+5) = 10 puncte
D . Se acord cate 2p. pentru fiecare deosebire sau asemnare corect formulat ntre relieful Munilor Banatului i
relieful Grupelor Bucegi i Fgra. Pentru rspunsuri parial corecte se acord cte Ip. Deosebirile se pot referi la
oncare dmtre urmtoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, altitudini, gradul de fi-agmentare,
nclinare, tipuri genetice de relief, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 1: Punctajul complet va f acordat numai dac cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ i nu separat. Pentru
tratarea separat a celor dou uniti de relief se acord jumtate din punctaj.

Nota 2: Se poate face referire la unitile de relief respective fie cu literele cu care sunt marcate pe hart, fie cu
denumirile lor reale.
Total 6 puncte
E. Se acord cte 2p. pentru fiecare factor natural care favorizeaz cultivarea plantelor n Podiul Dobrogei. Pentru
rspuns parial corect se poate acorda punctaj intermediar (Ip.)Total 4 puncte
Subiectul al lll-lea (3 0 de p un cte )

A. Se acord 4p. astfel:


1. 75 mm - Ip.; iunie - Ip.;
2. se accept orice valoare cuprins ntre 26 i 29 mm - Ip.; februarie - Ip.
Total (1+2) = 4 puncte
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. mai-iulie - 2p.
2. se accept orice valoare cuprins ntre 16,5 mm i 21 mm - 2p.
3. se accept orice valoare cuprins ntre 46 mm i 49 mm - 2p.
Total (1+2+3) = 6 puncte
C. Se acord cte Ip. pentru fiecare element:
1. dou uniti montane - 2p. (cte Ip. pentru fiecare).
2. o unitate de cmpie - Ip.; o caracteristic fizico-geografic a acestei cmpii - Ip.
3. dou fluvii navigabile - 2p.
4. oraul-capital - Ip.
5. un bazin carbonifer - Ip.
6. dou orae-port - 2p.
Total (1+2+3+4+5+6) = 10 puncte
D. Se acord 6p. astfel:
1. Italia 33599 $/loc. (se accept orice valoare cuprins ntre 33500 i 33600 $/loc.) - 2p.;
Bulgaria 6094 mld. $/loc. (se accept orice valoare cuprins ntre 6000 i 6100 $/Ioc.) - 2p.;
2. O cauz care s explice diferenele dintre cele dou state, referitor la PIB/locuitor - 2p.
Total 6 puncte
E. 1. Se acord 2p. pentru o explicaie corect. Pentru rspuns parial corect se poate acorda punctaj intermediar (Ip.).
Exemplu de rspuns: La Londra clima este temperat oceanic, influenat de Oceanul Atlantic i de Curentul Cald al
Atlanticului de N (care fac ca temperatura s fie mai ridicat iama), n timp ce la Moscova clima este temperat
continental excesiv, iar extinderea mare a uscatului i nclzirea sa diferit fa de ocean (continentalismul ridicat) fac
ca, iama, temperatura s fie foarte cobort. Se accept oricare alt explicaie corect.
2. Dou state admise n Uniunea European n anul 2007 - 2p.
Total 4 puncte

TESTUL 4
Subiectul I (3 0 de p un cte )

A. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:


1. E - Belarus. 2.12 - Moscova.
Total (1+2) = 4 puncte
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect;
1. Polonia. 2. Atena. 3. Dublin.
Total (1+2+3) = 6 puncte
C. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. b. 2. a. 3. b. 4. d. 5. d.
Total (1+2+3+4+5) = 10 puncte
D. Se acord cte 2p. pentru fiecare deosebire corect formulat ntre clima Italiei i clima Regatului Unit al Marii
Britanii i Irlandei de Nord. Pentru rspunsuri parial corecte se acord cte Ip. Deosebirile se pot referi la oricare dintre
urmtoarele elemente de clim: tip de clim, etaj climatic, factori genetici, temperaturi medii anuale/vara/iama,
amplitudine termic, precipitaii medii anuale/vara/iama, vnturi cu frecven ridicat.
Nota 1: Punctajul complet va fi acordat numai dac deosebirile vor fi tratate comparativ i nu separat. Pentru tratarea
separat a celor dou state se acord jumtate din punctaj.
Nota 2: Se poate face referire la statele respective fie cu literele cu care sunt marcate pe hart, fie cu denumirile lor
reale.
Total 6 puncte
E. Se acord cte 2p. pentru fiecare cauz prezentat corect. Pentru rspuns parial corect se poate acorda punctaj
intermediar (Ip.).
Total 4 puncte

B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:


1. Trotu. 2. E. 3. Sfantu Gheorghe.
Total (1+2+3) = 6 puncte
C. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. d, 2. a. 3. a, 4. c. 5. b.
Total (1+2+3+4+5) = 10 puncte
D. Se acord cte 2p. pentru fiecare deosebire corect formulat ntre relieful Podiului Brladului i relieful Masivului
Dobrogei de Nord. Pentru rspunsuri parial corecte se acord cte Ip. Deosebirile se pot referi la oricare dintre
urmtoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, altitudini, gradul de fragmentare, nclinare, tipuri
genetice de relief, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 1: Punctajul complet va fi acordat numai dac cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ i nu separat. Pentru
tratarea separat a celor dou uniti de relief se acord jumtate din punctaj.
Nota 2: Se poate face referire la unitile de relief respective fie cu literele cu care sunt marcate pe hart fie cu
denumirile lor reale.
^
j^ ta l 6 puncte
E. 1. Se acord 2p. pentru o cauz corect prezentat. Pentru rspuns partial corect se poate acorda punctaj intermediar
(Ip.).
2. Se acord 2p. pentru o cauz corect prezentat. Pentru rspuns parial corect se poate acorda punctaj intermediar
Total 4 puncte
Subiectul al IIM ea (3 0 de p u n cte )

A. Se acord 4p. astfel:


1. Se accept orice valoare cuprins ntre 23C i 24C - Ip.; iulie - Ip.
2. Se accept orice valoare cuprins ntre -2,5C i -2,8C - Ip.; ianuarie - Ip.
Total (1+2) = 4 puncte
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspims corect:
1. d. 2. b. 3. b.
Xotal (1+2+3) = 6 puncte
C. Se acord cte Ip. pentru fiecare element:
1. dou state vecine, membre ale Uniunii Europene - 2p. (cte Ip. pentru fiecare).
2. o peninsul ce aparine acestui stat - Ip.
3. dou uniti de relief- 2p.
4. dou fluvii - 2p.
5. trei orae - 3p.
(j+2+3+4+5) = 10 puncte
D. 1 Se acord Ip. pentru explicarea ponderii mari a serviciilor n PIB-ul Greciei; se acord Ip. pentru explicarea
ponderii reduse a agriculturii n PIB-ul Greciei.
2. Se acord 2p. pentru o explicaie corect. Pentru rspuns parial corect se poate acorda punctaj intermediar (Ip.).
3. Se acord 2p. pentru o explicaie corect. Pentru rspuns parial corect se poate acorda punctaj intermediar (Ip.).
_
^
Total 6 puncte
E. 1. Malta: 1265,8 loc./km (se accept i 1265 sau 1266 loc./km^) - 2p.
2. Se acord 2p. pentru o explicaie corect. Pentru rspuns parial corect se poate acorda punctaj intermediar (Ip.).
Total 4 puncte

TESTUL 5
Subiectul I (3 0 de p u n cte )

A. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:


1. H - Elveia. 2 .4 - Chiinu.
Total (1+2) = 4 puncte
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. 10. 2. Baltic. 3. G.
Total (1+2+3) = 6 puncte
C. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. b. 2. b. 3. a. 4. c. 5. c.
Total (1+2+3+4+5) = 10 puncte
D. Se acord cte 2p. pentru fiecare deosebire corect formulat ntre clima Irlandei i clima Greciei. Pentru rspunsuri
parial corecte se acord cte Ip.
Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmtoarele elemente de clim: tip de clim, etaj climatic, factori genetici, tem
peraturi medii anuale/vara/iama, amplitudine termic, precipitaii medii anuale/vara/iama, vnturi cu frecven ridicat.
Nota 1: Punctajul complet va fi acordat numai dac deosebirile vor fi tratate comparativ i nu separat. Pentru tratarea
separat a celor dou state se acord jumtate din punctaj.
Nota 2: Se poate face referire la statele respective fie cu literele cu care sunt marcate pe hart, fie cu denumirile lor
reale.

Nota 3: In cazul n care sunt scrise mai multe deosebiri, se iau n considerare, pentru a fi notate, oricare trei deosebiri
corecte i complete.
Xotal 6 puncte
E. 1. Se acord 2p. pentru precizarea corect a unei cauze. Pentru rspuns parial corect se poate acorda punctaj
intermediar (Ip.)2. Se acord 2p. pentru precizarea corect a unui factor. Pentru rspuns parial corect se poate acorda punctaj
intermediar (Ip.).
Total 4 puncte
Subiectul al ll-lea (3 0 d e p u n cte )

A. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:


1 . 3 - Bucureti. 2. 7 - Some.
Total (1+2) = 4 puncte
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. Braov. 2. D. 3. A.
Total (1+2+3) = 6 puncte
C. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. a. 2. b. 3. b. 4. d, 5. a.
Total (1+2+3+4+5) = 10 puncte
D. Se acord cte 2p. pentru fiecare deosebire corect formulat ntre clima Podiului Dobrogei i clima Munilor
Apuseni. Pentru rspunsuri parial corecte se acord cte Ip.
Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmtoarele elemente de clim: temperaturi medii anuale, precipitaii medii
anuale, vnturi, influen climatic, etaj climatic.
Nota 1: Punctajul complet va fi acordat numai dac cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ i nu separat. Pentru
tratarea separat a celor dou uniti de relief se acord jumtate din punctaj.
Nota 2: Se poate face referire la unitile de relief respective fie cu literele cu care sunt marcate pe hart, fie cu
denumirile lor reale.
Nota 3: In cazul n care sunt scrise mai multe deosebiri, se iau n considerare, pentru a fi notate, oricare trei deosebiri
corecte i complete.
Total 6 puncte
E. Se acord cte 2p. pentru fiecare caracteristic corect precizat. Pentru rspunsuri parial corecte se poate acorda
punctaj intermediar (Ip.).

Total 4 puncte
Subiectul al lll-lea (3 0 de p u n cte )

A. Se acord 4p. astfel:


1. Se accept orice valoare cuprins ntre 26C i 29C - Ip.; iulie - Ip.
2. Se accept orice valoare cuprins ntre 5 mm i 10 mm - Ip.; iulie - Ip.
Total (1+2) = 4 puncte
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. a. 2. b. 3. d.
Total (1+2+3) = 6 puncte
C. Se acord cte Ip. pentru fiecare element:
1. trei uniti de relief - 3p. (cte Ip. pentru fiecare).
2. un tip de clim -Ip .
3. un ru sau fluviu - Ip.
4. o zon de vegetaie - Ip.
5. dou orae - 2p. (cte Ip. pentru fiecare).
6. o regiune turistic Ip.
7. 2007 Ip.
Total (1+2+3+4+5+6+7) = 10 puncte
D. Se acord 6p. astfel:
1. Olanda 397,1 loc./km^ (se accept orice valoare cuprins ntre 395 i 400 loc./km^ inclusiv) - 2p.;
Estonia 29,2 loc./km^ (se accept orice valoare cuprins ntre 28 i 30 loc./km^) - 2p.
2. Se acord 2p. pentru o cauz corect precizat. Pentru rspuns parial corect se poate acorda punctaj intermediar (Ip.).
Total 6 puncte
E. Se acord 2p. pentru un avantaj i 2p. pentru un dezavantaj corect precizate. Pentru rspunsuri parial corecte se
poate acorda punctaj intermediar (Ip.).
Total 4 puncte

TESTUL 6

B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:


1. Nordului. 2. F. 3. Balcanice.
C. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. a. 2. b. 3. d. 4. b. 5. c.
D. Se acord cte 2p. pentru fiecare deosebire corect formulat ntre clima Norvegiei (A) i clima Bulgariei (G). De
exemplu: Norvegia are o clim temperat oceanic, iar Bulgaria o clim temperat continental; n Norvegia temperatura
medie anual este mai sczut dect n Bulgaria, cantitatea anual de precipitaii este mai mare n Norvegia fa de
Bulgaria etc.
E. Se acord cte 2p. pentru fiecare argument care demonstreaz c Italia are un sistem de transport modem i
diversificat.
De exemplu: Italia dispune de numeroase autostrzi; reeaua feroviar este extins, modern i funcional; exist
numeroase aeroporturi mari etc.
Subiectul al ll-lea

A. Se acord cte Ip. pentru fiecare rspuns corect:


1* 11 - Cema; 12 - Jijia. 2.1 - Giurgiu; 3 - Media.
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. 10. 2. 4. 3.B.
C. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. c. 2. a. 3. d. 4. d. 5. b.
D. Se acord cte 2p. pentru fiecare deosebire i asemnare corect formulat ntre relieful Carpailor Moldo-Transilvani
(C)
i relieful Munilor Poiana Rusca (G).
Deosebiri de exemplu: altitudinea maxim a Carpailor Moldo-Transilvani este mai mare dect cea a Munilor Poiana
Rusc; spre deosebire de Munii Poiana Rusc, Carpaii Moldo-Transilvani au i relief vulcanic etc.
Asemnare - de exemplu: n ambele uniti de relief exist roci metamorfice (isturi cristaline).
E. Se acord cte 2p. pentru:
1. precizarea corect a unei cauze care s explice valorile mici ale precipitaiilor medii anuale din Podiul Dobrogei de
Sud (F), de exemplu: influenele climatice de ariditate.
2. prezentarea unui factor care a determinat amplasarea unei mari termocentrale n Podiul Getic (H), de exemplu:
rezervele mari de lignit din aceast unitate de relief
Subiectul al lll-lea

A. Se acord cte Ip. pentru fiecare rspuns corect:


1. august. 2. februarie. 3.
4. 11 C.
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. media aritmetic a temperaturilor medii lunare. 2. 7.3. succesiimea anotimpurilor (datorit micrii de revoluie).
C. Se acord cte Ip. pentru fiecare rspuns corect referitor la Bulgaria:
1. Romnia. 2. de exemplu: Munii Balcani, Cmpia Dunrii. 3. de exemplu: temperat-continental. 4. de exemplu:
Dunrea, Maria. 5. de exemplu: Vama/Ruse. 6. de exemplu: trandafirul. 7. de exemplu: litoralul Mrii Negre.
D . Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. Pormgalia: 97,5 loc./km^, Suedia: 23,5 loc./km^. 2. De exemplu oricare dintre urmtoarele cauze: Suedia are o
densitate mai mic datorit climatului aspru (subpolar pe mari ntinderi), reliefiilui muntos.
E. Se acord cte 2p. pentru fiecare cauz corect prezentat. De exemplu: defriarea tot mai intens a pdurilor,
utilizarea agricol ndelungat.

TESTUL 7
Subiectul I

A. Se acord cte Ip. pentru fiecare rspuns corect:


1. E - Marea Britanic (Regatul Unit); I - Austria. 2. 2 - Dublin; 9 - Oslo.
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. C. 2. Balcani. 3. Belarus.
C. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. d. 2. d. 3. d. 4. b. 5. a.

D. Se acord cte 2p. pentru fiecare asemnare corect formulat ntre clima Spaniei (F) i clima Greciei (H).
Asemnri - de exemplu: att n Spania, ct i n Grecia predomin climatul mediteranean, iar temperatura medie
anual este ridicat; n ambele ri regimul precipitaiilor prezint un minim vara i un maxim iama.
E. Se acord cte 2p. pentru fiecare argument precizat corect.
Diversitatea tipurilor de relief din Ucraina - de exemplu: relief fluvial (pe Nipru i Donek), relief litoral (cu limane i
lagune la Marea Neagr), relief montan (n Carpai).
Subiectul al ll-lea

A. Se acord cte Ip. pentru fiecare rspuns corect:


1 .8 - Buzu; 12 - Jiu.
2. 2 - Zalu; 4 - Botoani.
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. Satu Mare. 2. Sulina. 3. 3.
C. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. c. 2. c. 3. d. 4. a. 5. b.
D. Se acord cte 2p. pentru fiecare deosebire corect formulat ntre clima Cmpiei de Vest (A) i clima Deltei Dunrii p ) .
Deosebiri - de exemplu: n Delta Dunrii precipitaiile medii anuale sunt mai reduse cantitativ dect n Cmpia de Vest;
Cmpia de Vest prezint influene oceanice i submediteraneene, iar Delta Dunrii influene pontice; etajele climatice
sunt diferite: de litoral i delt n Delta Dunrii i de cmpie n Cmpia de Vest.
E. Se acord cte 2p. pentru precizarea corect a doi factori care au contribuit la formarea Deltei Dunrii. De exemplu:
cantitatea mare de aluviuni transportat de Dunre, lipsa mareelor, panta redus a fluviului i a platformei Mrii Negre,
curenii circulari din Marea Neagr, oscilaiile nivelului mrii n Cuaternar.
Subiectul al Iii-iea

A. Se acord 4p. astfel:


1. oricare dintre valorile cuprinse ntre 26^C i 2T C - Ip.; iulie - Ip. 2. iulie i august - 2p.
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. b. 2. d. 3. d.
C. Se acord Ip. pentru fiecare element introdus corect n texml referitor la Germania:
1. Europa Central. 2. de exemplu: Podiul Renan, Cmpia Germaniei. 3. de exemplu: altitudinea scade de la sud la
nord. 4. de exemplu: temperat oceanic. 5. de exemplu: Kiel. 6. de exemplu: Duisburg. 7. de exemplu: Ruhr. 8. de
exemplu: crbuni superiori (huil). Se acord Ip. pentru coerena i corectitudinea textului.
D. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. 97,6 loc./km^. 2. De exemplu: nivelul de dezvoltare economic mai sczut din Europa de Est; Bulgaria a fcut parte
din blocul rilor comuniste. 3. De exemplu: Germania este cel mai dezvoltat economic stat al Europei, cu o economie
de pia cu o productivitate ridicat; Germania este cel mai industrializat stat al Europei.
E. Se acord cte 2p. pentru fiecare cauz corect prezentat.
De exemplu: asigur fluxul de materii prime ntre zonele cu resurse i centrele de prelucrare; asigur transportul
produselor finite ctre pieele de consum.

TESTUL 8
Subiectul I

A. Se acord cte Ip. pentru fiecare rspuns corect:


1. B - Islanda; D - Portugalia. 2.1 - Londra; 9 - Sarajevo.
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. Lisabona. 2. A. 3. 6.
C. Se acord-cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. a. 2. c. 3. b. 4. d. 5. a.
D. Se acord cte 2p. pentru fiecare asemnare i deosebire corect formulat ntre clima zonei litorale a Germaniei (E)
i cea a Croaiei (H).
Deosebiri - de exemplu: clima zonei litorale a Croaiei aparine tipului de clim mediteranean, iar zona litoral a
Germaniei se ncadreaz n tipul climei temperat oceanice; precipitaiile medii anuale sunt mai bogate n zona litoral a
Germaniei dect n cea a Croaiei. Asemnare - de exemplu: n ambele zone litorale bat vnturi cu caracter local numite
brize marine.

E. Se acord cte 2p. pentru fiecare argument corect care s contrazic afirmaia din text.
De exemplu; Norvegia are ruri cu debit bogat tot timpul anului; rurile sunt scurte, cu pant i vitez mare de scurgere,
ceea ce le face s aib un mare potenial hidroenergetic.
Subiectul al ll-lea

A. Se acord cte Ip. pentru fiecare rspuns corect:


1. D - Podiul Sucevei; B - Podiul Dobrogei. 2.2 - Timioara. 3 - Vaslui.
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. H. 2.12.3. scandinavo-baltice.
C. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. a. 2. a. 3. b. 4. d. 5. c.
D. Se acord cte 2p. pentru fiecare deosebire i asemnare corect formulat ntre reliefiil Podiului Sucevei (D) i
relieful Subcarpailor Curburii (G).
Asemnare - de exemplu: ambele uniti de relief sunt Augmentate de ctre reeaua hidrografic; ambele uniti
prezint depresiuni submontane.
Deosebiri - de exemplu: Podiul Sucevei s-a format prin sedimentare, iar Subcarpaii Curburii prin ncreire; n
Subcarpaii Curburii stratele sedimentare sunt cutate, iar n Podiul Sucevei nu.
E. Se acord cte 2p. pentru precizarea corect a dou cauze care explic predominarea sectorului animalier n agri
cultura regiunilor montane. De exemplu: existena unor puni ntinse, solurile slab fertile, clima prea rece pentru
majoritatea culturilor agricole etc.
Subiectul al lll-lea

A. Se acord 4p. astfel:


1. aprilie - Ip.; mai - Ip. 2. se accept valori cuprinse ntre 60 i 75 mVs - Ip.; ianuarie - Ip.
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. se accept orice valoare cuprins ntre 280 si 3000 m^/s. 2. fenomenul de nghe. 3. temperat continental.
C. Se acord Ip. pentru fiecare element precizat corect cu privire la Suedia:
1. Norvegia, Finlanda. 2. de exemplu: Alpii Scandinavici. 3. de exemplu: subpolar. 4. de exemplu: pdure de
conifere/spodosoluri. 5. de exemplu: Stockholm, Goteborg. 6. de exemplu: minereuri de fier, pduri.
D. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. 77%. 2. Existena unui potenial hidroenergetic ridicat (ruri montane cu debite mari i cu pant ridicat); resurse
reduse de combustibili fosili. 3. 69,1%.
E. Se acord cte 2p. pentru fiecare cauz corect prezentat.
De exemplu: defiiri intense, incendiile din timpul verilor calde i secetoase.

TESTUL 9
Subiectul I

A. Se acord cte Ip. pentru fiecare rspuns corect:


1. B - Suedia; D - Belarus. 2. 2 - Dublin; 9 - Praga.
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. Spania. 2. glaciar. 3. F.
C. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. a. 2. b. 3. c. 4. c. 5. a.
D. Se acord cte 2p. pentru fiecare asemnare i deosebire corect formulat ntre clima Portugaliei (A) i clima]
Belarusului (D).
Deosebiri - de exemplu: Portugalia are o clim temperat oceanic i mediteranean, n timp ce Belarus are o clii
temperat continental; n Belarus amplitudinile termice anuale sunt mai mari dect n Portugalia.
Asemnri - de exemplu: n ambele ri exist etaj climatic de cmpie.
E. Se acord cte 2p. pentru fiecare factor precizat corect, de exemplu oricare doi factori dintre: clima (regimi
pluviometric n special), relieful, solul.

B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:


1. Mehedini. 2. G. 3.12.
C. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. b. 2. a. 3. d. 4. c. 5. c.
D. Se acord cte 2p. pentru fiecare deosebire i asemnare corect formulat ntre clima Carpailor Orientali (A) i
clima Munilor Apuseni (E).
Asemnare - de exemplu: ambele uniti de relief aparin etajului climatic montan; n ambele uniti de relief se resimt
influene climatice oceanice.
Deosebiri - de exemplu: n Munii Apuseni lipsete etajul climatic alpin, acesta fiind prezent n Carpaii Orientali;
Carpaii Orientali au i influene scandinavo-baltice (n Carpaii Maramureului i Bucovinei), iar Munii Apuseni nu.
E. Se acord cte 2p. pentru precizarea corect a doi factori care determin diferena dintre valorile medii ale densitii
populaiei din judeele Cara-Severin i Prahova. De exemplu: n judeul Prahova relieful este, n mare parte, un relief de
deal sau cmpie, favorabil locuirii, n comparaie cu judeul Cara-Severin n care relieful este muntos i fi-agmentat;
judeul Prahova este puternic urbanizat i activitile economice sunt mult mai dezvoltate dect n judeul Cara-Severin.
Subiectul al lll-lea

A. Se acord 4p. astfel:


1 .15C - Ip.; se accept valori ntre 70 i 90 mm - Ip. 2. iulie i august - 2p.
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. d. 2. a. 3. o.
C. Se acord cte Ip. pentru fiecare element precizat corect cu privire la Danemarca:
1. Germania. 2. de exemplu: Groenlanda, Fionia. 3. Nordului, Baltic. 4. cmpie. 5. temperat oceanic. 6. de exemplu:
vnturile de vest. 7. Copenhaga. 8. de exemplu: agricultura (creterea animalelor).
D. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. 3,6%; -0,4% - 4p. 2. scderea natalitii - 2p.
E. Se acord cte 2p. pentru fiecare avantaj corect menionat.
De exemplu: nepoluant, utilizeaz resurse inepuizabile, eficien etc.

TESTUL 10
Subiectul I

A. Se acord cte Ip. pentru fiecare rspuns corect:


1. E - Letonia; C - Frana. 2.12 - Dublin; 15 - Madrid.
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. Norvegia. 2 .7 .3 . D.
C . Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. a. 2. c. 3. c. 4. a. 5. d.
D. Se acord cte 2p. pentru fiecare deosebire corect formulat ntre clima Franei (C) i clima Finlandei (D).
Deosebiri - de exemplu: Frana are n partea sa sudic o clim mediteranean, n timp ce n Finlanda lipsete acest tip
de clim; n Finlanda temperatura medie anual este mai cobort dect n Frana; zilele cu precipitaii sub form solid
sunt mai numeroase n Finlanda dect n Frana.
E. Se acord cte 2p. pentru fiecare argument care s ateste caracteristica turismului specific pentru Roma (turism
cultural). De exemplu: numeroase vestigii ale Imperiului Roman, muzee renumite etc.
Subiectul al ll-lea

A. Se acord cte Ip. pentru fiecare rspuns corect:


1.3 - Bistria; 4 - Trnava Mare. 2. 9 - Trgu Jiu; 10 - Sfantu-Gheorghe.
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
l.F . 2. A. 3. D.
C. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
h a. 2. d. 3. a. 4. b. 5. c.
D. Se acord cte 2p. pentru fiecare deosebire i asemnare corect formulat ntre relieful grupei Retezat-Godeanu (E)
^ relieful grupei Fgra (F).
[lAsemnare - de exemplu: ambele uniti de relief sunt formate n orogeneza alpin; att n grupa Retezat-Godeanu, ct
fi n grupa Fgra este prezent relieful alpin.

Deosebiri - de exemplu; altitudinea maxim a grupei Fgra este mai mare dect altitudinea maxim a grupei RetezatGodeanu, relieful carstic este mai bine dezvoltat n grupa Retezat-Godeanu dect n grupa Fgra.
E. Se acord cte 2p. pentru precizarea corect:
1. a unei cauze care s explice varietatea tipurilor genetice de lacuri din regiunile de munte. De exemplu: altitudinea.
2. a dou exemple de tipuri genetice de lacuri din Carpai. De exemplu; lac glaciar, lac de crater vulcanic etc.
Subiectul al lll-lea

A. Se acord 4p. astfel;


1. aprilie - 2p. 2. august - 2p.
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. se accept oricare valoare cuprins ntre 150 i 160 mVs. 2. februarie. 3. cantitatea de precipitaii.
C. Se acord cte Ip. pentru fiecare element corect precizat cu privire la Frana;
1. de exemplu; Munii Alpi, Podiul Ardeni. 2. 4807, 3. mediteranean. 4. de exemplu; Ron i Sena. 5. de exemplu;
Lyon i Marsilia. 6. de exemplu: muzeul Louvre, tumul Eiffel.
D. Se acord cte 3p. pentru fiecare rspuns corect:
1. minereuri de fier i crbuni superiori. 2. de exemplu; agricultur foarte modern: mecanizat, chimizat,
productivitate ridicat, for de munc calificat.
E. Se acord cte 2p. pentru fiecare argument corect precizat. De exemplu: potenialul turistic natural i antropic este
mai mare n Spania dect n Olanda, favoriznd practicarea tipurilor majore de turism: estival (datorit climatului
mediteranean durata sezonului estival este mare), montan, balnear, cultural (numeroase obiective incluse n patrimoniul
UNESCO) etc.

TESTUL 11
Subiectul I

A. Se acord cte Ip. pentru fiecare rspuns corect:


1. B - Portugalia; D - Bulgaria. 2.1 - Berlin; 5 - Praga.
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1.7. 2. 9. 3.C.
C. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect;
1. a. 2. a. 3. c. 4. c. 5. c.
D . Se acord cte 2p. pentru fiecare asemnare corect formulat ntre relieful Poloniei (F) i cel al Germaniei (capitala
notat cu 1 - Berlin).
Asemnri - de exemplu: n ambele ri altitudinea reliefului scade de la sud la nord; att n Polonia, ct i n Germania
nordul este ocupat de ctre o cmpie (Cmpia Germano-Polonez); n ambele ri sunt muni formai n orogeneza
alpin i hercinic; ambele state au relief litoral etc.
E. Se acord cte 2p. pentru fiecare argument corect, cu privire la predominarea pdurilor de foioase n vegetaia
Franei. De exemplu; Frana are o clim temperat propice pentru dezvoltarea pdurilor de fag; nu s-au fcut defriri
intense ca i n Regatul Unit.
Subectui al li-lea

A. Se acord cte Ip. pentru fiecare rspuns corect;


A - Cmpia de Vest; B - Delta Dunrii. 2.1 - Some; 3 - Suceava.
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect;
1. Bucureti. 2. B. 3. D.
C. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. c. 2. d. 3. b. 4. a. 5. b.
D. Se acord cte 2p. pentru fiecare deosebire corect formulat ntre clima Cmpiei de Vest (A) i clima Cmpiei
Brganului (E).
Deosebiri - de exemplu: n Cmpia de Vest precipitaiile medii anuale sunt mai bogate dect n Cmpia Brganului;
Cmpia de Vest are influene oceanice i submediteraneene, iar Cmpia Brganului influene de ariditate; n Cmpia
de Vest bat vnturile de vest, iar n Cmpia Brganului bate crivul.
E. Se acord cte 2p. pentru precizarea corect a:
1. unui factor care explic extinderea vegetaiei de step i silvostep n partea central i sudic a Podiului Dobrogei.
De exemplu: cantitatea redus de precipitaii.

2. unei cauze care explic extinderea culturilor de legume i leguminoase n apropierea marilor orae. De exemplu:
existena unei piee importante de desfacere n oraele mari.
Subiectul al lll-lea

A. Se acord 4p. astfel:


1. Ungaria - Ip.; 10 milioane - Ip. 2.20 milioane locuitori - 2p.
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
l.d .2 .b .3 .c .
C. Se acord Ip. pentru fiecare element corect precizat cu privire la Regatul Unit al Marii Britanii i Irlandei de Nord.
1. de exemplu: stat insular n Europa Atlantic. 2. de exemplu: Marea Nordului. 3. temperat oceanic, precipitaii
bogate. 4. Tamisa. 5. de exemplu: Manchester i Liverpool. 6. de exemplu: crbunii. 7. revoluia industrial. 8. de
exemplu: Big Ben.
D. Se acord cte 3p. pentru fiecare rspuns corect:
1. 231 loc./km^. 2. Ponderea populaiei urbane este mai ridicat n Belgia dect n Albania datorit gradului diferit de
dezvoltare economic: Belgia are o economie mult mai dezvoltat i un nivel de trai mult mai ridicat dect Albania.
E. Se acord cte 2p. pentru fiecare cauz corect identificat. De exemplu: degradarea nivelului de trai i scderea
natalitii, migrarea populaiei spre vestul Europei etc.

TESTUL 12
Subiectul I

A. Se acord cte Ip. pentru fiecare rspuns corect:


1. A - Rusia; B - Suedia. 2.1 - Madrid; 2 - Oslo.
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1.5.2. E. 3. F.
C. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. a. 2. d. 3. b. 4. d. 5. a.
D. Se acord cte 2p. pentru fiecare asemnare corect formulat ntre reliefiil Franei (C) i cel al Italiei (F).
Asemnri - de exemplu: n ambele ri exist relief glaciar n Munii Alpi; att n Frana ct i n Italia se ntlnete
relieful litoral; cmpii de origine fluvial exist n ambele state.
E. Se acord cte 2p. pentru fiecare cauz enunat corect (dou cauze) care s explice distribuia neuniform a
precipitaiilor n Europa. De exemplu: deprtarea fa de Oceanul Atlantic, relieful, circulaia maselor de aer deasupra
continentului etc.
Subiectul al il-lea

A. Se acord cte Ip. pentru fiecare rspuns corect:


1. E - Podiul Dobrogei; F - Munii Banatului. 2. 4 - Baia Mare; 2 - Slobozia.
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. risipite. 2. ncreire. 3. D.
C. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. c. 2. c. 3. a. 4. c. 5. d.
D. Se acord cte 2p. pentru fiecare deosebire corect formulat ntre clima Subcarpailor Curburii (A) i clima Podiului
Dobrogei (E).
Deosebiri - de exemplu: n Subcarpaii Curburii precipitaiile medii anuale sunt mai bogate dect n Podiul Dobrogei,
Subcarpaii Curburii aparin cu preponderen etajului climatic de dealuri nalte, iar Podiul Dobrogei celui al dealurilor
joase i celui de cmpie; n Podiul Dobrogei nu bate foehnul, iar n Subcarpaii Curburii da.
E. Se acord cte 2p. pentru precizarea corect a:
1. unei cauze care explic lipsa vieuitoarelor la adncimi mai mari de 200 metri n Marea Neagr. De exemplu: lipsa
oxigenului i acumularea de gaze toxice, de tipul hidrogenului sulfiarat.
2. unui factor natural care favorizeaz dezvoltarea unor areale viticole extinse n Subcarpaii Curburii. De exemplu:
solurile favorabile, climatul prielnic etc.
Subiectul al IIMea

A. Se acord cte 2p. pentru precizarea corect a unei cauze care a determinat creterea populaiei urbane din Frana. De
exemplu: dezvoltarea economic continu, evoluia istoric favorabil, migraia intern rural-urban etc.

B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:


1. 1921: se accept orice valoare cuprins ntre 32 i 35 milioane de locuitori; 1990: se accept orice valoare ntre 54 i
57 milioane de locuitori. 2. 1931.3. Se accept orice valoare cuprins ntre 44% i 46%.
C. Se acord Ip. pentru fiecare element corect precizat cu privire Ia Italia:
1. de exemplu: Elveia, Austria. 2. de exemplu; Sicilia, Sardinia. 3. de exemplu: Etna, Stromboli. 4. de exemplu: Como,
Garda. 5. de exemplu: vegetaie mediteranean (maquis). 6. de exemplu; turism cultural.
D. Se acord cte 3p. pentru fiecare rspuns corect:
1. 1956 - 14,3%, 1998 - 1,5% . 2. scderea continu a natalitii sau creterea migraiei.
E. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. Regatul Unit i Frana. 2. de exemplu: turismul.

TESTUL 13
Subiectul I

A. Se acord cte Ip. pentru fiecare rspuns corect:


1. H - Rusia; I - Estonia. 2. 3 - Tirana; 15 - Kiev.
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. A. 2. H. 3. 11.
C. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. a. 2. a. 3. D. 4. c. 5. a.
D. Se acord cte 2p. pentru fiecare asemnare corect formulat ntre clima celui mai ntins stat mediteranean (Spania)
i cea a Italiei (G).
Asemnri - de exemplu: n ambele ri exist climat mediteranean; att n Spania, ct i n Italia regimul precipitaiilor
prezint un maxim de iama i un minim de var; n ambele ri, pe rm, bat vnturi locale numite brize marine etc.
E. Se acord cte 2p. pentru fiecare caracteristic precizat corect referitoare la relieful Europei Estice (dou
caracteristici). De exemplu: predomin relieful jos, de cmpie; Europa Estic pstreaz, n partea sa nordic, urme ale
ghearilor de calot (relief glaciar, cu morene) etc.
Subiectul al ll-lea

A. Se acord cte Ip. pentru fiecare rspuns corect:


1 . 9 - Brlad; 11 - Mure. 2. 4 - Piteti; 5 - Sibiu.
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
l.D . 2. E. 3.3.
C. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. c. 2. c. 3. b. 4. d. 5. d.
D. Se acord cte 2p. pentru fiecare deosebire i asemnare corect formulat ntre relieful Munilor Apuseni (A) i
relieful grupei Retezat-Godeanu (E).
Asemnare - de exemplu: ambele uniti de relief sunt formate n orogeneza alpin, n ambele uniti este prezent
relieful carstic.
Deosebiri - de exemplu: altitudinea maxim a Munilor Apuseni este mai redus dect altitudinea maxim a grupei
Retezat-Godeanu, relieful glaciar apare n grupa Retezat-Godeanu i lipsete n Munii Apuseni.
E. Se acord cte 2p. pentru precizarea corect a dou elemente care fac din Podiul Dobrogei cea mai tipic regiime de
podi din Romnia. De exemplu: rigiditatea reliefului datorit rocilor dure, vechimea mare a rocilor, caracterul
nefragmentat i slab ondulat al terenului.
Subiectul al lll-lea

A. Se acord 4p. astfel:


1. se accept orice valoare cuprins ntre 63 i 65 mm Ip.; se accept orice valoare cuprins ntre 36 mm i
39 mm - Ip. 2. august i septembrie - Ip.; mai i iulie - Ip.
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. media aritmetic a valorilor precipitaiilor medii lunare. 2. influenele climatice pontice. 3. convective.
C. Se acord Ip. pentru fiecare element corect precizat cu privire la Ungaria:
1. de exemplu: Europa Central. 2. cmpie. 3. temperat continental. 4. Dunre. 5. de exemplu: tectonic/Balaton.
6. step. 7. de exemplu: Debrecen, Miskolc. 8. de exemplu: grul.

D . Se acord cte 3p. pentru fiecare rspuns corect;

1. Cehia: 10091; Norvegia: 15232. 2. de exemplu: Norvegia are un nivel de trai mult mai ridicat dect Cehia, precum i
o speran de via mai mare.
E. Se acord cte 2p. pentru fiecare argument corect precizat.
1. Climatul mediteranean este propice pentru cultura mslinului. Mari productoare de msline sunt rile din Europa
Sudic Mediteranean: Grecia, Spania, Italia, inclusiv n gospodriile individuale. 2. De exemplu: potenialul turistic
natural i antropic este foarte mare n Spania (durata sezonului estival este mare), exist de asemenea turism montan,
balnear, cultural (numeroase obiective incluse n patrimoniul UNESCO) etc.

TESTUL 14
Subiectul I

A. Se acord cte Ip. pentru fiecare rspuns corect:


1. A - Albania; H - Germania. 2. 8 - Budapesta; 9 - Roma.
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. A. 2. 5. 3. G.
C. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. d. 2. c. 3. c. 4. b. 5. d.
D. Se acord cte 2p. pentru fiecare deosebire corect formulat ntre clima Albaniei (A) i cea a Islandei (B).
Deosebiri - de exemplu: n Albania temperatura medie anual este mai ridicat dect n Islanda, n Islanda bat vnturile
de vest, iar n Albania nu, precipitaiile solide cad n cantitate mai mare n Islanda dect n Albania etc.
E. Se acord cte 2p. pentru fiecare cauz care a favorizat dezvoltarea reliefului glaciar n Alpi precizat corect. De
exemplu: altitudinea reliefului, clima.
Subiectul al ll-lea

A. Se acord cte Ip. pentru fiecare rspuns corect:


1.11 - Clmui; 12 - Barcu. 2. 4 - Slobozia; 6 - Botoani.
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. G. 2. F. 3. A.
C. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. c. 2. a. 3. b. 4. a. 5. d.
D. Se acord cte 2p. pentru fiecare deosebire corect formulat ntre clima Dealurilor Silvano-Someene (E) si clima
Podiului Brladului (E).
Deosebiri - de exemplu: n Dealurile Silvano-Someene precipitaiile medii anuale sunt mai bogate dect n Podiul
Brladului, Podiul Brladului are influene climatice de ariditate, iar Dealurile Silvano-Someene au influene
oceanice, n Podiul Brladului bate crivul, iar n Dealurile Silvano-Someene bat vnturile de vest.
E. Se acord cte 2p. pentru precizarea corect a:
1. unui argument care s vin n sprijinul afirmaiei conform creia n Munii Apuseni exist o mare diversitate petrografic. De exemplu: n Munii Apuseni se ntlnesc att roci vulcanice, ct i roci metamorfice i sedimentare cutate.
2. unui factor natural care nu favorizeaz dezvoltarea culturilor agricole n Grupa Parng i Grupa Fgra. De exemplu:
solurile slab fertile (spodosoluri), clima aspr (temperaturi medii anuale coborte, vnturi puternice).
Subiectul al lll-lea

A. Se acord 4p. astfel:


1. se accept orice valoare cuprins ntre 60 i 70 mm - Ip. 2, se accept orice valoare cuprins ntre 300 mm i
310 mm - Ip. 3. se accept orice valoare cuprins ntre 230 mm i 250 mm - 2p.
B. Se acord cte 3p. pentru fiecare rspuns corect:
1. regimul precipitaiilor, regimul de nghe. 2. noiembrie i decembrie.
C. Se acord cte Ip. pentru fiecare element corect precizat cu privire la Slovenia:
1. de exemplu: Croaia i Austria. 2, Adriatic. 3. de exemplu: Alpii lulieni, Podiul Karst. 4. de exemplu:
mediteranean. 5. de exemplu: Sava. 6. de exemplu: pdure. 7. Iugoslavia.
D . Se acord cte Ip. pentru fiecare rspuns corect:
1. 28. 2. Croaia. 3. de exemplu: Italia i Grecia. 4. de exemplu: Suedia. 5. Ungaria.
E. Se acord cte 2p. pentru fiecare argument corect precizat.
a dispune de importante resurse de uraniu, este o ar dezvoltat economic, care poate susine financiar costurile
e de construirea unor atomocentrale.

209

TESTUL 15
Subiectul i

A. Se acord cte Ip. pentru fiecare rspuns corect:


1. A - Marea Britanie (Regatul Unit); F - Lituania. 2.4 - Amsterdam (Haga); 12 - Roma.
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. Stockholm. 2. B. 3. B.
C. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect'
1. b. 2. a. 3. d. 4. c. 5. d.
D. Se acord cte 2p. pentru fiecare deosebire corect formulat ntre clima Europei Nordice i clima Europei Sudice
Deosebiri de exemplu; n Europa Sudic temperatura medie anual este mai ridicat dect n Europa Nordic Europa
Nordica are im climat temperat oceanic i subpolar, iar n Europa Sudic predomin climatul mediteranean; austrul bate
m Europa Sudica, in timp ce n cea nordic bat vnturile polare.
E Se acord 4p. pentru precizarea corect a unei cauze care a favorizat formarea estuarelor pe rmul european al
Atlanticului. De exemplu: maree puternice.
Subiectul al ll-lea

A. Se acord cte Ip. pentru fiecare rspuns corect:


1.1 - Braov; 2 - Iai. 2. 9 - Dunre; 12 - Prut.
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. Podiul Dobrogei. 2. 3. 3. metamorfice (isturi cristaline).
C. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. c. 2. a. 3. c. 4. a. 5. d.
C

(O)

bo
e L T o o t iT o W
Deosebiri - de exemplu: n Carpaii Maramureului i Bucovinei ptrund influene climatice scandinavo-baltice iar n
grupa Parang nu.

E. Se acord cte 2p. pentru precizarea corect a:


1. unui factor care determin construirea unui numr mare de iazuri i heletee n Cmpia Jijiei. De exemplu; reinerea
apei m penoadele secetoase frecvente datorit influenelor climatice de ariditate.
2. unui factor care influeneaz debitul rurilor din Romnia. De exemplu: regimul precipitaiilor.
Subiectul al lll-lea

A. Se acord 4p. astfel;


1. luhe l august - 2p. 2. se accept orice valoare cuprins ntre -5C i - 6C - Ip.; ianuarie - Ip.
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. se accepta orice valoare cuprins ntre 30C i 31C. 2. temperat continental, de exemplu: Ungaria. 3. 1C* martie.
C. >e acorda cate Ip. pentru fiecare element corect precizat cu privire la Grecia;
1. de exemplu: Creta i Corfu. 2. de exemplu; Munii Pindului. 3. de exemplu: secet. 4. de exemplu: Pireu i Salonic
5. de exemplu: mslinul, via-de-vie. 6. de exemplu: Parthenonul; palatul din Knossos.
D . Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. Romania - 3,08%; Germania - 10,3%. 2. Germania are o suprafa mai mare i o infrastructur mai dezvoltat dect
Komama (datonta unui nivel mult mai mare de dezvoltare economic).
E Se acord cte 2p pentoi fiecare caracteristic enunat corect. De exemplu: UE este principala putere economic
mondia a, UE este cel mai mare exportator de tehnologie i produse industriale, UE este lider mondial n domeniul
rurismiilui 6tc.

TESTUL 16

B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:


1. Italia. 2. Ucraina. 3. d.
C. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1.b. 2. b. 3. d. 4. d. 5. c.
D. Se acord cte 2p. pentru fiecare asemnare i deosebire corect formulat ntre clima Irlandei fA) si cea a Franei
(D).
Asemnri - de exemplu: n ambele state exist clim temperat oceanic; att n Irlanda, ct i n Frana bat vnturile de
vest etc.
Deosebire - Frana are i climat mediteranean, acest tip de climat lipsind n Irlanda.
E. 1. Se acord cte 2p. pentru precizarea corect a dou culturi specifice pentru Europa Mediteranean. De exemplu:
citrice, mslin, vi-de-vie, legume, tutun.
2. Se acord dou puncte pentru precizarea corect a dou state mediteraneene n care aceste culturi au o pondere
semnificativ. De exemplu: Spania - legume, Italia - msline, Grecia - citrice etc.
Subiectul al ll-lea

A. Se acord cte Ip. pentru fiecare rspuns corect:


1. H - Grupa Bucegi; G - Carpaii Moldo-Transilvani. 2. 2 - Focani; 4 - Bacu.
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1 .6. 2. Lotru. 3. F.
C. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. b. 2. a. 3. c. 4. c. 5. a.
D . Se acord cte 2p. pentru fiecare deosebire corect formulat ntre relieful Podiului Brladului (B) i relieful
Subcarpailor Getici (E).
Deosebiri - de exemplu: Podiul Brladului s-a format prin sedimentare, iar Subcarpaii prin cutare; Subcarpaii Getici
au altitudini mai mari dect Podiul Brladului, Podiul Brladului este un podi, iar Subcarpaii Curburii reprezint o
zon submontan tipic, cu dealuri i depresiuni.
E. Se acord cte 2p. pentru precizarea corect a:
1. unei cauze care s explice scderea numeric a populaiei dup 1990. De exemplu: scderea natalitii, deci a sporului
natural care a devenit negativ, creterea migraiei.
2. unui factor natural care favorizeaz dezvoltarea unor areale viticole importante n Subcarpaii Curburii. De exemplu:
solurile favorabile, climatul propice.
Subiectul al lll-lea

A. Se acord 4p. astfel:


1. orice valoare ntre 12% i 13% - Ip.; orice valoare ntre 1% i 2% - Ip. 2. Bulgaria - Ip.; Austria - Ip.
B. Se acord cte 3p. pentru fiecare rspuns corect:
l.b. 2. c.
C. Se acord cte Ip. pentru fiecare element corect precizat cu privire la Spania:
1. Frana. 2. de exemplu: Munii Pirinei, Podiul Meseta. 3. temperat continental. 4. de exemplu: Duero, Tajo.
5. mediteranean. 6. de exemplu: Barcelona, Valencia. 7. de exemplu: muzeul Prado.
D. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. Frana. 2. Bulgaria. 3. Bulgaria.
E. Se acord cte 2p. pentru fiecare cauz corect precizat.
1. De exemplu: Bulgaria este o ar cu un nivel de dezvoltare economic mai redus.
2. De exemplu: Frana are o agricultur performant, modern, mecanizat, de mare productivitate.

TESTUL 17
Subiectul I

A. Se acord cte Ip. pentru fiecare rspuns corect:


1. A - Islanda; G - Cehia. 2.1 - Minsk; 7 - Berlin.
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. Elveia. 2. Balcanic. 3. H.
C. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. d. 2. c. 3. c. 4. b. 5. c.

D. Se acord cte 2p. pentru fiecare deosebire i asemnare corect formulat ntre relieful Franei (D) i cel al Greciei
(D). Deosebiri: altitudinea maxim din Frana este mai mare (4807 m - vrful Mont Blanc) dect cea din Grecia (vrful
Ohrap - 2911 m); relieful glaciar este prezent n Frana i absent n Grecia; Asemnare - de exemplu: n ambele ri
exist muni tineri, formai n orogeneza alpin.
E. Se acord cte 2p. pentru fiecare cauz corect identificat care s explice densitatea sczut a populaiei din
peninsula Scandinav. De exemplu oricare dou dintre: factori fizico-geografici nefavorabili (clima aspr, neprielnic,
relief accidentat), factori demografici specifici (natalitate sczut, mbtrnirea populaiei).
Subiectul al ll-lea

A. Se acord cte Ip. pentru fiecare rspuns corect:


1. 8 - Prahova; 11 - Trotu. 2.1 - Sibiu; 2 - Giurgiu.
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1.5. 2.12. 3.2.
C. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect1. d. 2. b. 3. c. 4. d. 5. b.
D. Se acord cte 2p. pentru fiecare deosebire i asemnare corect formulat ntre resursele naturale ale Munilor
Apuseni (G) i cele ale Subcarpailor Curburii (B).
Deosebiri - de exemplu: n Munii Apuseni exist minereuri auro-argentifere, iar n Subcarpaii Curburii nu, bauxita se
exploateaz doar din Munii Apuseni, Subcarpaii Curburii au rezerve de petrol, iar Munii Apuseni nu au.
Asemnri: n ambele uniti se exploateaz roci de construcie.
E. Se acord cte 2p. pentru precizarea corect a:
1. unei cauze care s explice producerea frecvent a inundaiilor n Cmpia de Vest. De exemplu: cursul foarte sinuos n
sectoarele joase, panza freatic situat la adncimi mici etc.
2. unei diferene ntre sectorul Bazia - Porile de Fier i sectorul Porile de Fier - Clrai. De exemplu: n sectorul
Bazia - Porile de Fier, Dunrea formeaz un defileu, iar n sectorul Porile de Fier - Clrai formeaz o lunc larg.
Subiectul al lll-lea

A. Se acord 4p. astfel:


1. 1% - Ip.; Belgia - Ip. 2. 9% - Ip.; 5% - Ip.
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. de exemplu: natalitate sczut determinat de condiii economice precare. 2. de exemplu: natalitate ridicat datorit
religiei predominant catolice. 3. Germania i Ungaria.
C. Se acord Ip. pentru fiecare element corect precizat cu privire la Irlanda:
1. Irlandei. 2. cmpie. 3. temperat oceanic; de exemplu: precipitaii bogate, amplitudini termice anuale reduse
4. Shannon. 5. puni. 6. Dublin. 7. catolic.
D. Se acord cte 3p. pentru fiecare rspuns corect:
1. 230 loc./km - Germania; 15,4 loc./km^ - Finlanda. 2. De exemplu: clim rece pe mari ntinderi/suprafat mare
ocupat de lacuri.
E. Se acord cte 2p. pentru fiecare factor corect identificat.
De exemplu: Austria este o ar alpin; Austria este o ar dezvoltat economic, cu o foarte bun infrastructur pentru
sporturile de iarn.

TESTUL 18
Subiectul I

A. Se acord cte Ip. pentru fiecare rspuns corect:


1. J - Ungaria; I - Norvegia. 2 . 6 - Berna; 8 - Zagreb.
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. G. 2. Albania. 3. Londra.
C. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. d. 2. c. 3. d. 4. a. 5. b.
D. Se acord cte 2p. pentru fiecare deosebire i asemnare corect formulat ntre hidrografia Peninsulei Scandinavice
i hidrografia Peninsulei Italice. Deosebiri de exemplu: n Peninsula Scandinavic rurile au bazine hidrografice mai
mici dect n Peninsula Italic; rurile scandinave au debite mai mari dect cele din Peninsula Italic. Asemnare de
exemplu: n ambele peninsule exist lacuri glaciare.

E. Se acord cte 2p. pentru fiecare cauz corect identificat, care s explice densitatea ridicat a populaiei din Europa
de Vest. De exemplu oricare dou dintre: clima favorabil, regiune dezvoltat economic cu un aflux de populaie din
alte zone etc.
Subiectul al ll-lea

A. Se acord cte Ip. pentru fiecare rspuns corect:


1 .2 - Buzu; 5 - Some. 2. 9 - Braov; 12 - Deva.
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1 .6. 2. Dealurile Lipovei. 3. Dej.
C. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. d. 2. b. 3. b. 4. a. 5. a.
D. Se acord cte 2p. pentru fiecare deosebire corect formulat ntre clima Podiului Sucevei (H) i clima sectorului
central al Cmpiei Romne (A).
Deosebiri - de exemplu: sectorul central al Cmpiei Romne are influene de tranziie, iar Podiul Sucevei are influene
climatice scandinavo-baltice; n Podiul Sucevei temperatura medie anual este mai sczut dect n sectorul central al
Cmpei Romne; sectorul central al Cmpei Romne are precipitaii medii anuale mai reduse cantitativ dect Podiul
Sucevei.
E. Se acord cte 2p. pentru precizarea corect a:
1. unei cauze care s explice construirea la Galai a unui centru siderurgic. De exemplu: Galaiul este situat pe Dunre,
iar materia prim pentru siderurgie (crbuni superiori i minereu de fier) este adus din import, cu ajutorul navelor.
2. unei cauze care determin distribuia inegal a temperaturilor medii anuale pe teritoriul Romniei. De exemplu:
latitudinea sau altitudinea.
Subiectul al lll-lea

A. Se acord 4p. astfel:


1. iulie - Ip.; august - Ip. 2. decembrie - Ip.; ianuarie - Ip.
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. se accept orice valoare cuprins ntre 18C i 19C. 2 .-5^C. 3. se accept orice valoare cuprins ntre 23C i 24C.
C. Se acord Ip. pentru fiecare element corect precizat cu privire la Slovacia:
1. de exemplu: Polonia i Cehia. 2. muntoas. 3. Munii Carpai; Cmpia Dunrii. 4. temperat continental.
5. Dunre. 6. Bratislava. 7. catolic. 8. de exemplu: metalurgic.
D . Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. de exemplu: o mare parte din Europa Nordic are un climat rece, nefavorabil unor mari aglomeraii de populaie, n
timp ce n Europa Vestic este un climat mai blnd, temperat oceanic, favorabil concentrrilor de populaie. 2. de
exemplu: Europa Vestic are un climat temperat oceanic, cu veri mai rcoroase i ierni mai blnde dect cele din
Europa Estic, care are un climat temperat continental. 3. de exemplu: datorit pieei de desfacere pe care o reprezint
marile orae.
E. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect identificat. Peninsula Crimeea are un climat subtropical. O cauz ce
determin acest tip de clim este influena Mrii Negre.

TESTUL 19
Subiectul I

A. Se acord cte Ip. pentru fiecare rspuns corect:


1. B - Polonia; H - Bosnia - Heregovina. 2.12 - Reykjavik; 14 - Berlin.
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1.15. 2. 13.3. E.
C. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. b. 2. d. 3. b. 4. d. 5. c.
D. Se acord cte 2p. pentru fiecare asemnare i deosebire corect formulat ntre relieful Munilor Pirinei i relieful
Munilor Apenini.
Asemnri - de exemplu: ambii muni s-au format n orogeneza alpin; att Munii Pirinei, ct i Munii Apenini sunt
muni de ncreire etc.
Deosebire - de exemplu: altitudinea Pirineilor este mai mare dect cea a Apeninilor.
E. Se acord cte 2p. pentru precizarea corect a:
1. unui factor ce favorizeaz dezvoltarea vegetaiei de step n sud-estul Europei. De exemplu: precipitaii reduse,

insuficiente pentru dezvoltarea pdurilor. 2. unei cauze care a dus la scderea numrului populaiei n Ucraina. De
exemplu: oricare dintre imntoarele cauze: scderea natalitii sau creterea migraiei.
Subiectul al il-lea

A. Se acord cte Ip. pentru fiecare rspuns corect:


1. D - Podiul Soraean; E - Podiul Dobrogei de Sud. 2.3 - Trgovite; 4 - Media.
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. 9. 2. 1.3. Criurilor.
C. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. b. 2. d. 3. d. 4. c. 5. a.
D. Se acord cte 2p. pentru fiecare asemnare corect formulat ntre relieful Subcarpailor Getici (A) i relieful
Subcarpailor Moldovei (B). De exemplu: ambele uniti de relief sunt formate datorit eforturilor de cutare i ridicare a
arcului carpatic; n ambele uniti stratele sedimentare sunt cutate; att n Subcarpaii Getici, ct i n cei ai Moldovei
exist depresiuni submontane etc.
E. Se acord cte 2p. pentru precizarea corect a:
1. unui factor care a favorizat dezvoltarea industriei de cherestea n Carpaii Orientali. De exemplu: suprafaa mare
ocupat de pdurile de rinoase. 2. unui factor care determin varietatea influenelor climatice n Romnia i a unui
exemplu de influen climatic. De exemplu: circulaia maselor de aer preponderent din sectorul vestic influene
oceanice.
Subiectul al lll-lea

A. Se acord 4p. astfel:


1. Italia: 11826 - Ip.; Ungaria: 21135 - Ip. 2. Ungaria - Ip.; de exemplu: natalitate sczut datorit problemelor
economice - Ip.
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. Europa Nordic. 2. de exemplu: Norvegia. 3. de exemplu: slab fertile.
C. Se acord Ip. pentru fiecare element corect precizat cu privire la Austria:
1. Ungaria, Slovacia. 2. Munii Alpi, Cmpia Dunrii. 3. de exemplu: Dunrea, Irm. 4. de exemplu: pdure. 5. de
exemplu: Salzburg, Linz. 6. de exemplu: hibernal.
D . Se acord cte Ip. pentru fiecare rspuns corect:
1. 300 !\oc. Europa; 101 i!\oc. Italia; 110 iHoc. Frana; 109 tHoc. Spania. 2. De exemplu: climat mediteranean;
soluri care se preteaz la cultivarea viei-de-vie.
E. Se acord cte 2p. pentru fiecare efect negativ corect identificat.
De exemplu: poluarea aerului prin evacuarea necontrolat a gazelor de eapament - un punct, creterea alarmant a
numrului de accidente de circulaie soldate cu victime.

TESTUL 20
Subiectul I

A. Se acord cte Ip. pentru fiecare rspuns corect:


1. H - Grecia; I - Estonia. 2.2 - Belgrad; 9 - Dublin.
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. Chiinu. 2. 5. 3. Ucraina.
C. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
l.a . 2. b. 3. c. 4.b. 5. b.
D. Se acord cte 2p. pentru fiecare deosebire corect formulat ntre clima Arhipelagului Britanic i clima Peninsulei
Italice.
Deosebiri - de exemplu: Arhipelagul Britanic are o clim temperat oceanic, spre deosebire de clima Peninsulei Italice
care este majoritar mediteranean; n Peninsula Italic cantitatea de precipitaii este mai redus dect n Arhipelagul
Britanic; n Peninsula Italic bate austrul, iar n Arhipelagul Britanic bat vnturile de vest etc.
E. Se acord cte 2p. pentru fiecare argument corect formulat (dou argumente) care s demonstreze potenialul
hidroenergetic ridicat al rurilor din Munii Alpi. De exemplu: rurile au pante mari i vitez mare de scurgere, debitele
sunt ridicate tot timpul anului etc.

Subiectul al ll-lea

A. Se acord cte Ip. pentru fiecare rspuns corect;


1 .7 - Prahova; 9 - iret 2. 2 - Alba lulia; 6 - Buzu.
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1.8.2. E. 3.B.
C. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. a. 2. d. 3. a. 4. a. 5. a.
D . Se acord cte 2p. pentru fiecare asemnare i deosebire corect formulat ntre relieful Dealurilor Silvano-Someene
(H) i relieful Podiului Sucevei (G).
Asemnri - de exemplu: ambele uniti de relief sunt formate prin sedimentare, n ambele uniti stratele sedimentare
sunt necutate etc.
Deosebire: altitudinile n Podiul Sucevei sunt mai mari dect n Dealurile Silvano-Someene.
E. Se acord cte 2p. pentru precizarea corect a:
1. unei cauze care determin variaiile de debit ale rului Ialomia. De exemplu: variaiile regimului pluviometric
datorate influenelor de ariditate din Brgan. 2. unui factor care a determinat amplasarea unor termocentrale n Podiul
Getic i Carpaii Meridionali situai la vest de Olt. De exemplu: rezervele mari de lignit din Podiul Getic.
Subiectul al IIMea

A. Se acord 4p, astfel:


1. martie i iulie - 2p. 2. se accept orice valoare cuprins ntre 355 i 365 mm - Ip.; mai - Ip.
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. primvara. 2. se accept orice valoare cuprins ntre 290 mm i 310 mm. 3. de exemplu: fenomenul de nghe al
rurilor.
C. Se acord cte Ip. pentru fiecare element corect precizat cu privire la Polonia:
l. Baltic. 2. cmpia (treapta joas). 3. de exemplu; oceanice. 4. de exemplu: Vistula, Oder. 5. de exemplu: Gdansk,
de exemplu; sfecla. 7. de exemplu: crbunii/siderurgie. 8. de exemplu: Cracovia.
D. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. Curentul cald al Atlanticului de Nord. 2. Norvegia - Oslo; Danemarca - Copenhaga. 3. pescuitul.
E. Se acord cte 2p. pentru fiecare argument care s vin n sprijinul afirmaiei din text. De exemplu: relieful
accidentat i existena a numeroase ruri cu debite mari i constante a favorizat construirea a numeroase hidrocentrale;
Suedia are n subsol zcminte de metale radioactive i dispune de tehnologii avansate pentru obinerea energiei
omoelectrice.

TESTUL 21
Hectul I

. Se acord cte Ip. pentru fiecare rspuns corect:


f1- C - Irlanda; G - Austria. 2.1 - Oslo; 7 - Sofia.
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect;
L Vistula. 2. Marea Britanie (RegamI Unit). 3. D.
C. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
L a. 2. d. 3. a. 4. b. 5. a.
D. Se acord cte 2p. pentru fiecare deosebire corect formulat ntre relieful Peninsulei Scandinave i cel al Peninsulei
fealice.
iteosebiri - de exemplu; n Peninsula Scandinav munii sunt formai ntr-o orogenez mai veche dect cei din
fcninsula Italic; Peninsula Italic nu are fiorduri, n timp ce acestea sunt caracteristice rmului scandinav; n
teiinsula Italic exist relief vulcanic, acesta lipsind n Peninsula Scandinav etc.
E. Se acord cte 2p. pentru fiecare argument corect formulat (dou argumente) care s contrazic afirmaia potrivit
cireia n vestul Europei amplitudinea termic medie anual are valori mai mari dect cea din estul Europei. De
aemplu: vestul Europei are un climat temperat oceanic, iar estul extrem are un climat temperat continental excesiv;
iile n Europa de Vest sunt mai blnde dect n estul extrem, n timp ce verile sunt lipsite de canicul etc.
Subiectul al ll-lea

A. Se acord cte Ip. pentru fiecare rspuns corect:


L C - Subcarpaii Curburii; G - Podiul Somean. 2. 2 - Reia; 5 - Petroani.

B. Se acord cte 2p. pentru fiecare r^puns corect:


1 . 9. 2. Ialomia. 3. E.
C. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. a. 2. b. 3. d. 4. b. 5. b.
D . Se acord cte 2p. pentru fiecare deosebire i asemnare corect formulat ntre clima Cmpiei Moldovei (A) i clima
Podiului Sucevei (D).
Asemnare - de exemplu: ambele uniti au temperaturi medii anuale asemntoare, ntre 6C i 10C.
Deosebiri - de exemplu: n Podiul Sucevei ptrund influene climatice scandinavo-baltice, iar n Cmpia Moldovei nu,
n Podiul Sucevei cantitatea de precipitaii anuale este mai mare dect n Cmpia Moldovei.
E. Se acord cte 2p. pentru precizarea corect a:
1. unei cauze care s explice existena unui numr mare de bovine din Carpaii Maramureului i ai Bucovinei. De
exemplu: existenei unor suprafee ntinse ocupate de puni. 2. unei cauze care s explice formarea Deltei Dunrii. De
exemplu: cantitatea mare de aluviuni transportat de Dunre, lipsa mareelor, panta redus a fluviului i a platformei
Mrii Negre, curenii circulari din Marea Neagr, oscilaiile nivelului mrii n cuaternar.
Subiectul al lll-lea

A. Se acord 4p. astfel:


1. se accept orice valoare cuprins ntre 22C i 23C - Ip.; iulie ~ Ip. 2. se accept orice valoare cuprins ntre -0,5C
i -1,5C - Ip.; se accept orice valoare cuprins ntre 12C i 13C - Ip.
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. Se accept orice valoare cuprins ntre 22,5C i 24,5C. 2. Se accept orice stat care are un climat temperat
continental moderat, de exemplu: Romnia, Ungaria, Slovacia etc. 3. Media aritmetic a temperaturilor medii lunare.
C. Se acord cte Ip. pentru fiecare element corect precizat cu privire la Croaia;
1. de exemplu: Ungaria, Slovenia. 2. 2013. 3. Adriatic. 4. de exemplu: Alpii Dinarici. 5. mediteranean. 6. de exemplu:
Sava, Drava. 7. Zagreb. 8. de exemplu: turismul.
D . Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1.11,3%. 2. 24,2 mii. t. 3. 49,8 mii. t - dou puncte,
E. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect.
1. De exemplu: condiii democratice i condiii economice. 2. Condiii democratice: pluralism politic, alegeri libere,
separarea puterilor n stat, respectarea drepturilor i libertilor, a statutului minoritilor etc. Condiii economice:
economie de pia capabil s se ncadreze n cerinele i standardele UE.

TESTUL 22
Subiectul I

A. Se acord cte Ip. pentru fiecare rspuns corect:


1. B - Polonia; J - Olanda. 2. 6 - Stockholm; 15 - Moscova;
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1.4, 5. 2. mediteranean. 3. pduri.
C. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. c. 2. a. 3. a. 4. d. 5. a.
D . Se acord cte 2p. pentru fiecare deosebire corect formulat ntre clima Norvegiei (H) i clima Portugaliei (F).
Deosebiri - de exemplu: n Norvegia temperatura medie anual este mai mic dect n Portugalia; n Portugalia exist
climat mediteranean, iar n Norvegia nu; n Portugalia temperatura medie a verii este mai ridicat dect n Norvegia etc.
E. Se acord cte 2p. pentru fiecare cauz corect enunat (dou cauze) care s demonstreze faptul c potenialul agricol
al Romniei i Ucrainei este ridicat. De exemplu: solurile fertile (cernoziomuri), temperaturile ridicate vara etc.
Subiectul ai li-lea

A. Se acord cte Ip. pentru fiecare rspuns corect:


1 .1 - Lugoj; 5 - Sfntu Gheorgbe. 2 . 1 - Vedea; 11 - Arge.
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. 6. 2. 2. 3. 9.
C. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. d. 2. b. 3. b. 4. b. 5. c.

D . Se acord cte 2p. pentru fiecare deosebire corect formulat ntre climatul de cmpie i climatul de dealuri joase.
Deosebiri - de exemplu: climatul de cmpie are temperatura medie anual mai ridicat (10C) fa de cel de dealuri
joase (8C - 10C); precipitaiile medii anuale sunt mai bogate cantitativ n climatul de dealuri joase fa de cel de
cmpie; etajele climatice sunt diferite etc.
E. Se acord cte 2p. pentru precizarea corect a:
1. unui argument care s contrazic afirmaia potrivit creia Cmpia Transilvaniei este o regiune de cmpie. De
exemplu: Cmpia Transilvaniei este o subunitate a Podiului Transilvaniei, altitudinile sunt de 500-600 m, deci mai
mari dect cele ale unei cmpii, prezint un relief de domuri i cueste i n general un aspect deluros etc.
2. unei cauze care s demonstreze c Delta Dunrii este o cmpie n devenire, prin aluvionare. De exemplu: se formeaz
o delt secundar la vrsarea braului Chilia n Marea Neagr.
Subiectul al lll-lea

A. Se acord 4p. astfel:


1. 20 grade Celsius - Ip.; se accept orice valoare cuprins ntre -17C i -IS^C - Ip. 2. se accept oricare dou dintre
lunile ianuarie, februarie, decembrie - 2p.
B. Se acord cte 3p. pentru fiecare rspuns corect:
1. se accept orice valoare cuprins ntre 37C i 39C. 2. temperat continental. 3. 11C.
C. Se acord cte Ip. pentru fiecare element corect precizat cu privire la Finlanda:
1. Baltic. 2. de exemplu: Norvegia. 3. de exemplu: scandinavo-baltic. 4. glaciar, de exemplu: Saimaa. 5. etaj de
vegetaie: pdure de conifere. 6. de exemplu: Helsinki, Turku, Tampere. 7. de exemplu: industria lemnului.
D . Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. de exemplu: este nepoluant, de mare productivitate, utilizeaz resurse inepuizabile - 4p. 2. de exemplu: temperatura
medie anual este sczut - 2p.
E. Se acord cte 2p. pentru fiecare cauz corect precizat i exemplificat.
De exemplu: n Europa de Vest densitatea populaiei este mai mare dect n alte regiuni ale Europei datorit condiiilor
naturale favorabile locuirii, ct i nivelului ridicat de dezvoltare economic; Europa Nordic are o densitate sczut a
populaiei datorit climei aspre i reliefului accidentat.

TESTUL 23
Subiectul I

A. Se acord cte Ip. pentru fiecare rspuns corect:


1. C - Ucraina; F - Croaia. 2 . 9 - Oslo; 10 - Stocldiolm.
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. Minsk. 2. temperat oceanic. 3. G.
C. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. b. 2. c. 3. d. 4. a. 5. a.
D . Se acord cte 2p. pentru fiecare asemnare i deosebire corect formulat ntre relieful Munilor Alpi i relieful
Munilor Ural.
Asemnare: att Munii Alpi, ct i Munii Ural sunt muni de ncreire.
Deosebiri - de exemplu: altitudinea Alpilor este mai mare dect cea a Uralilor, Munii Alpi sunt formai n orogeneza
alpin, iar Munii Ural n orogeneza hercinic etc.
E. Se acord cte 2p. pentru precizarea corect:
1. a dou materii prime folosite n industria siderurgic: crbune superior (huil), minereu de fier.
2. a dou state europene unde se exploateaz aceste resurse. De exemplu: Rusia, Germania, Polonia, Frana.
Subiectul al ll-iea

A. Se acord cte Ip. pentru fiecare rspuns corect:


1. D - Podiul Sucevei; G - Podiul Brladului. 2.3 - Miercurea-Ciuc; 6 - Botoani.
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. Negru. 2. 4. 3.3.
C. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. d. 2. c. 3. a. 4. b. 5. a.
D . Se acord cte 2p. pentru fiecare deosebire corect formulat ntre relieful Podiului Getic i relieful Subcarpailor
Getici.

Deosebiri - de exemplu: Subcarpaii Getici sunt formai prin ncreire, iar Podiul Getic prin sedimentare, altitudinea
Subcarpailor Getici este mai mare dect cea a Podiului Getic; Podiul Getic are caracter piemontan, iar Subcarpaii
Getici nu etc.
E. Se acord cte 2p. pentru precizarea corect a:
1. unei premise naturale care a dus la practicarea creterii animalelor n Carpaii Maramureului i ai Bucovinei. De
exemplu: existena, pe mari ntinderi, a punilor. 2. unei premise naturale care a dus la practicarea culturii cerealelor n
Cmpia Romn. De exemplu: solurile fertile din clasa molisoluri (cernoziomurile).
Subiectul al lll-lea

A. Se acord 4p. astfel:


1. se accept orice valoare cuprins ntre 1,5C i 1,9C - Ip.; februarie - Ip. 2. iulie - Ip.; 22C - Ip.
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. ianuarie. 2. se accept orice valoare cuprins ntre 22C i 22,5C. 3. b.
C. Se acord cte Ip. pentru fiecare element corect precizat cu privire Ia Cehia:
1. de exemplu: Austria, Germania. 2. Moravia i Boemia. 3. de exemplu: Podiul Cehiei. 4. temperat continental; de
exemplu: amplitudini termice mari. 5. de exemplu: Elba, Oder. 6. de exemplu; Bmo.
D . Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect;
1. 123 loc./km^ - Polonia. 2. 20 loc./km^ - Suedia. 3. de exemplu: Suedia are o densitate mai mic datorit faptului c o
mare parte din teritoriul su nu este favorabil pentru amplasarea de aezri: clim aspr, relief muntos.
E. Se acord cte 2p. pentru fiecare cauz corect precizat.
1 . De exemplu: Serbia este strbtut de Dunre, care trece inclusiv prin capitala acestui stat. Belgrad; de asemenea, pe
teritoriul Serbiei curg i aflueni importani ai Dunrii: Tisa, Drava, Sava, Morava. 2. De exemplu: precipitaiile
insuficiente din climatul temperat continental.

TESTUL 24
Subiectul I

A. Se acord cte Ip. pentru fiecare rspuns corect:


1. C - Marea Britanic (Regatul Unit); H - Slovacia. 2.10 - Copenhaga; 5 - Belgrad.
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. Nipru. 2. 4. 3. l.
C. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. c. 2. c. 3. b. 4. b. 5. a.
D . Se acord cte 2p. pentru fiecare asemnare corect formulat ntre relieful Cmpiei Panonice i relieful Cmpiei
Padului. De exemplu: ambele sunt cmpii de origine fiuvio-lacustr, au suprafee plane i altitudini reduse.
E. Se acord cte 2p. pentru fiecare argument corect formulat (dou argumente) care s demonstreze potenialul
hidroenergetic ridicat al rurilor din Munii Alpi. De exemplu: rurile au pante mari i vitez mare de scurgere, debitele
sunt ridicate tot timpul anului etc.
Subiectul al ll-lea

A. Se acord cte Ip. pentru fiecare rspims corect:


1. E - grupa Parng; G - Munii Banatului. 2. 7 - Piteti; 9 - Sfantu Gheorghe.
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1 .5.2 . 12,8.3. 9.
C. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. c. 2. a. 3. c. 4. b. 5. c.
D. Se acord cte 2p. pentru fiecare deosebire i asemnare corect formulat ntre clima Dealurilor Silvano-Someene
(B) i clima Podiului Brladului.
Asemnare - de exemplu: ambele uniti au temperaturi medii anuale asemntoare, ntre 6C i 10C.
Deosebiri - de exemplu; n Podiul Brladului ptrund influene climatice de ariditate, iar n Dealurile SilvanoSomeene ptrund influene oceanice; n Dealurile Silvano-Someene cantitatea de precipitaii anuale este mai mare
dect n Podiul Brladului etc.
E. Se acord 4p. pentru precizarea corect a doi factori care determin existena a dou straturi de ap cu salinitate
diferit n Marea Neagr. De exemplu: curenii de compensaie, densitatea mai mare a apelor srate, lipsa curenilor |
verticali etc.

Subiectul al lll-lea

A. Se acord 4p. astfel:


1. se accept orice valoare cuprins ntre 26C i 28C - Ip.; se accept orice valoare cuprins ntre T C i 9C - Ip
2. se accept orice valoare cuprins ntre 72 mm i 75 mm - Ip.; se accept orice valoare cuprins ntre 7 ram i 9 mm - Ip.
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect;
1. iulie; ianuarie. 2. decembrie; iulie. 3. mediteranean; de exemplu: veri secetoase.
C. Se acord cte Ip. pentru fiecare element corect precizat cu privire la statele baltice:
1. Lituania. 2. Estonia. 3. Cmpia Europei de Est. 4. de exemplu: baltic: precipitaii bogate. 5. Dvina de Vest.
6. Tallinn, Riga, Vilnius. 7. de exemplu: cartoful.
D . Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. Austria. 2. Germania. 3. Germania.
E. Se acord cte 2p. pentru fiecare argument corect enunat;
De exemplu: Londra reprezint o mare aglomeraie urban; Londra este sediul financiar, economic i cultural al Marii
Britanii, o mare putere economic mondial.

TESTUL 25
Subiectul I

A. Se acord cte Ip. pentru fiecare rspuns corect:


1. C - Italia; I - Danemarca. 1 . 6 - Kiev; 12 - Reykjavik.
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. D - Germania. 2. E - Minsk. 3. 9.
C. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. b. 2. a. 3. b. 4. b. 5. a.
D . Se acord cte 2p. pentru fiecare asemnare i deosebire corect formulat ntre relieful Munilor Alpi i relieful
Munilor Pirinei.
Deosebire - de exemplu: Munii Alpi au altitudini mai mari (4807 m) dect Munii Pirinei (3404 m).
Asemnri - de exemplu: att Munii Alpi, ct i Munii Pirinei sunt muni tineri, formai n orogeneza alpin; ambii
muni sunt formai prin ncreire.
E. Se acord cte 2p. pentru fiecare factor precizat corect.
Factori care determin i influeneaz climatul temperat oceanic al Europei de Vest - de exemplu: apropierea de
Oceanul Atlantic, vnturile de vest, curentul cald al Atlanticului de Nord.
Subiectul al ll-lea

A. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:


1. D - Podiul Tmavelor. 2. G - Subcarpaii Getici.
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. H. 2. B. 3. Tulcea.
C. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. c. 2. c. 3. d. 4. a. 5. b.
D. Se acord cte 2p. pentru fiecare asemnare i deosebire corect formulat ntre clima Podiului Brladului (A) i
clima Podiului Tmavelor (D).
Deosebiri - de exemplu: n Podiul Tmavelor cantitatea medie anual de precipitaii este mai mare dect cea din
Podiul Brladului; n Podiul Tmavelor ptrund influene climatice oceanice, iar n Podiul Brladului influente de
ariditate.
Asemnare - de exemplu: etajul climatic de dealuri joase este specific att Podiului Tmavelor, ct i Podiului
Brladului.
E. Se acord cte 2p. pentru fiecare argument care s contrazic afirmaia dat.
De exemplu: n Delta Dunrii i n Munii Carpai densitatea populaiei prezint valori sczute datorit unor factori cum
ar fi: accesul dificil, ntindere mare de ap (pentru Delta Dunrii), clima aspr (temperaturi medii anuale sczute,
vnturi putemice), relief accidentat, soluri slab fertile pentm Carpai.
Subiectul al lll-lea

A. Se acord 4p. astfel:


1.10000 m^/s - Ip.; mai - Ip. 2. oricare dou dintre lunile: martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, decembrie - 2p.

B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:


1. octombrie. 2. 5000 m^/s. 3. precipitaiile, topirea zpezilor.
C. Se acord cte Ip. pentru fiecare rspuns corect;
1. de exemplu: Sicilia, Sardinia. 2. de exemplu: Etna, Vezuviu. 3. de exemplu: mediteranean, temperat. 4. Elveia,
Austria. 5. de exemplu: Palermo, Cagliari.
D . Se acord cte 2p. pentru fiecare asemnare i deosebire corect formulat ntre cadrul natural al Regatului Unit al
Marii Britanii i Irlandei de Nord i cadrul natural al Elveiei.
Asemnare - de exemplu: att n Regatul Unit, ct i n Elveia exist pduri de foioase.
Deosebiri - de exemplu: clima Regatului Unit este temperat oceanic, iar cea a Elveiei este majoritar alpin i temperat
continental; n Regatul Unit munii sunt vechi (de exemplu Munii Penini), iar Elveia are muni tineri (de exemplu
Munii Alpi).
E. Se acord cte 2p. pentru fiecare cauz corect prezentat.
De exemplu: n Germania lungimea cilor ferate este mai mare dect n Romnia datorit suprafeei mai mari i datorit
nivelului mai ridicat de dezvoltare economic.

TESTUL 26
Subiectul I

A. Se acord cte Ip. pentru fiecare rspuns corect:


! D - Belarus; E - Regatul Unit al Marii Britanii i al Irlandei de Nord. 2. 3 - Copenhaga; 12 - Tirana.
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. E. 2. A. 3. Andorra.
C. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. c. 2. a. 3. b. 4. d. 5. G.
D . Se acord cte 2p. pentru fiecare deosebire i asemnare corect formulat ntre relieful Spaniei (A) i relieful
Norvegiei (F):
Deosebiri: de exemplu - pe teritoriul Spaniei exist muni tineri, formai n orogeneza alpin (Munii Pirinei), iar munii
din Norvegia sunt printre cei mai vechi din Europa, formai n orogeneza caledonian (Alpii Scandinavici); n Peninsula
Scandinav sunt prezente fiordurile, iar n Spania lipsesc etc.
Asemnare: n ambele ri exist relief glaciar etc.
E. Se acord cte 2p. pentru explicarea distribuiei vegetaiei, n benzi latitudinale, n Europa Estic i pentru exem
plificarea acestei distribuii.
De exemplu: - n Europa Estic vegetaia este dispus n benzi latitudinale, dinspre sud (de la nord de Marea Neagr i
Caspic) spre nord datorit ntinderii mari n latitudine, astfel:
- zona vegetaiei xeromorfe de semideerturi;
- stepa i silvostepa;
- pduri de amestec (conifere i foioase);
- pduri de conifere;
- tundra.
Subiectul al ll-lea

A. Se acord cte Ip. pentru fiecare rspuns corect:


1. C - Gr. Parng; D - Subcarpaii Curburii. 2.2 - Timioara; 5 - Galai.
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. Dolj. 2. C. 3. A.
C. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. b. 2. d. 3. c. 4. a. 5. a.
D. Se acord cte 2p. pentru fiecare deosebire corect formulat ntre clima Munilor Apuseni i clima Podiului
Moldovei.
Deosebiri: de exemplu - n Munii Apuseni cantitatea medie de precipitaii are valori mai mari (ntre 1000 i
1200 mm/an) dect n Podiul Moldovei (ntre 400 i 700 mm/an); n zonele mai nalte ale Munilor Apuseni
temperatura medie anual are valori mai mici (ntre O i 6C) dect n Podiul Moldovei (6-10C); n Podiul Moldovei]
sunt predominante influenele climatice continentale, iar n Munii Apuseni, cele oceanice etc.
E. Se acord cte 2p. pentru fiecare argument care s contrazic afirmaia conform cruia Prutul are debit mai mare ]
dect iretul.

De exemplu: Prutul are debit mai mic dect iretul. Prutul adun mai puini aflueni dect iretul. Afluenii Prutului
izvorsc din zone deluroase sau de podi, unde cantitatea de precipitaii are valori mai mici, iar afluenii iretului
izvorsc, majoritatea, din zone montane unde cantitatea de precipitaii este mai mare.
Subiectul ai ill-iea

A. Se acord cte Ip. pentru fiecare rspuns corect;


1. Romnia. 2. Romnia. 3. Slovenia. 4. Olanda.
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
l.b . 2. c. 3. d.
C. Se acord cte Ip. pentru fiecare rspuns corect precizat cu privire la Regatul Unit al Marii Britanii i Irlandei de Nord1. chm temperat oceanic, vnturile de vest. Curentul Atlanticului de Nord. 2. Tamisa. 3. crbune, petrol 4. industria
siderurgic sau energetic, industria petrochimic 5. Liverpool, Manchester.
D. Se acord cte 2p. pentru fiecare deosebire corect formulat ntre cadrul natural al Elveiei i cel al Greciei.
Deosebiri; de exemplu - n Elveia exist un relief mai nalt (nlimile maxime depesc 4000 m) dect n Grecia
(nlimile maxime sunt sub 3000 m); n Grecia este prezent climatul mediteranean, cu veri fierbini i secetoase i ierni
blnde i umede, iar n Elveia exist o clim temperat cu veri calde i ierni reci i precipitaii bogate; n Grecia este
specific vegetaia arbustiv de tip maquis, iar n Elveia predomin pdurile i pajitile alpine etc.
E. 1. Se acord 2p. pentru explicarea diferenei de temperaturi medii ale lunii ianuarie, ntre Moscova i Londra
De exemplu: la Londra, datorit influenei Curentului Atlanticului de Nord, temperatura medie a lunii ianuarie are
valori mai mari dect la Moscova, ora aflat sub influena climatului continental excesiv.
2. Se acord 2p. pentru precizarea corect a unui argument care s explice de ce canalele fluviale europene reprezint
elemente de legtur importante n transporturile navale europene.
De exemplu: canalele fluviale europene faciliteaz legturile dintre principalele fluvii navigabile europene precum i
legturile fluviale ntre mrile Europei.

TESTUL 27
Subiectul I

A. Se acord cte Ip. pentru fiecare rspuns corect:


1. E - Irlanda; B - Ucraina. 2.6 - Vilnius; 12 - Stockholm.
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
I.A .2 .2 .3 .C .
C. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. a. 2. c. 3. c. 4. c. 5. b.
D . Se acord cte 2p. pentru fiecare deosebire i asemnare corect formulat ntre vegetatia din nordul extrem al Rusiei
i vegetaia Finlandei.
Deosebire: de exemplu - n Finlanda predomin (2/3 din suprafaa rii) vegetaia de pdure (pini, molizi, mesteceni
etc.), iar n nordul extrem al Rusiei este predominant tundra (muchi, licheni, smocuri de iarb) etc.
Asemnare; de exemplu - att n Finlanda (nordul extrem), ct i n nordul extrem al Rusiei este prezent tundra etc.
E. Se acord cte Ip. pentru precizarea corect a fiecrui simbol al UE.
Drapelul european (cele 12 stele dispuse n cerc simbolizeaz idealurile de unitate, solidaritate i armonie ntre
popoarele Europei), imnul european (melodia aleas este un extras din Simfonia a IX-a compus de Ludwig van
Beethoven), Ziua Europei (ideile care au dus la crearea Uniunii Europene au fost prezentate pentru prima dat la 9 mai
1950 de ministrul fi-ancez al Afacerilor Externe, Robert Schuman), mottoul UE (Unitate n diversitate este deviza
Uniunii Europene).
Subiectul al ll-lea

A. Se acord cte Ip. pentru fiecare rspuns corect:


1. D - Gr. Retezat-Godeanu; B - Delta Dunrii. 2.3 - Suceava; 4 - Satu Mare.
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
I. Tulcea. 2. A. 3. 6.
C. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. d. 2. a. 3. c. 4. c. 5. a.
Se acord cte 2p. pentru fiecare dintre cele dou deosebiri i asemnare corect formulate ntre relieful Podiului
Brladului (F) i cel al Cmpiei de Vest (C) - partea sudic.

(E) i cel

Deosebiri: de exemplu - Podiul Somean s-a format prin depuneri de sedimente pe locul unei foste mri iar
S u b e ^ S C o t o i i'

Somean are nlimi mai mici dect

Asemnare: de exemplu - att n Podiul Somean, ct i n Subcarpaii Curburii exist roci sedimentare.
M.. be acorda cate 2p. pentru oricare dou dintre urmtoarele depresiuni corect notate:
Depresiunea Zarandului - Criul Alb; Depresiunea Beiu (Criul Negru); Depresiunea Vad-Borod (Criul Repede).
Subiectul al ill-lea

A. Se acord cte Ip. pentru fiecare rspuns corect;


1. 20,9C, iulie. 2. -1,9C, ianuarie.
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect1. a. 2. a. 3. b.
C. Se acord cte Ip. pentru fiecare rspuns corect referitor la Spania:
1. Iberica_ 2. temperat oceanic; precipitaii bogate; amplitudini termice mici, ntre anotimpurile extreme. 3. Douro
(Duero), Tejo (Tajo). 4. pduri (pm, stejar de plut). 5. Porto. 6. 1986. 7. aezri rurale.
D. 1. Se acord cte 2p. pentru calcularea corect a bilanului natural al populaiei pentru anii 1992 i 2002. 3 4- -O 4.
2. Se acorda 2p. pentru precizarea corect a unei cauze care a determinat valoarea negativ a sporului natural n 2002
De exemplu: scaderea natalitii i creterea mortalitii ca urmare a fenomenului de mbtrnire a populaiei.

precizarea a dou cauze care au condus la extinderea arealelor afectate de eroziunea


solului, m Europa Sudic i Central.
De exemplu: defririle, incendiile i punatul abuziv.

TESTUL 29
Subiectul I

A. Se acord cte Ip. pentru fiecare rspuns corect;


1. G - Norvegia; I - Irlanda. 2.3 - Stockholm; 5 - Riga.
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. Bulgaria. 2. Pirinei. 3. Irlandei.
C. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. c. 2. c. 3. b. 4. c. 5. a.
srbiei

deosebire corect formulat ntre relieful montan al Norvegiei (G) i relieful montan

Deosebire, de exemplu - n Norvegia predomin muni pe structuri predominant caledoniene, iar n Serbia exist muni
dpim; m Norvegia, spre vest, exist relief montan cu litoral de tip fiord, iar n Serbia lipsete; relieful montan al
Norvegiei este mai erodat dect cel din Serbia etc.
nioiium ai
Macrionir***

Slovenia, Croaia, Bosnia-Heregovina,

-Iugoslavia; 1991; Slovenia; Croaia.


Subiectul al ll-lea

A. Se acord cte Ip. pentru fiecare rspuns corect;


1. E ^ Subcarpaii Getici; F - Podiul Brladului. 2. 4 - Brila; 2 - Drobeta-Tumu Severin.
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1 .11. 2. ncreirea scoarei terestre. 3. B.
C. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. b. 2. a. 3. a. 4. b. 5. a.
p . Se a ^ rd a cte 2p. pentru fiecare dintre cele 3 deosebiri corect formulate ntre clima Cmpiei de Vest - la Nord de
Mure ( D ) i clima Podiului Brladului (F).
Deosebiri: de exemplu - n Cmpia de Vest predomin influenele climatice oceanice, iar n Podiul Brladului
influenele climatice continentale (de ariditate); n Cmpia de Vest sunt frecvente vnturile de vest iar n Podiul
Barladului, crivatul; precipitaiile medii anuale au valori mai mari n Cmpia de Vest dect n Podiul Brladului etc
K Se acorda cate Ip. pentru oricare patru uniti de relief strbtute de paralela de 46 lat. N, corect precizate.

Deosebiri: de exemplu - n Podiul Brladului apar cuestele, iar n partea sudic a Cmpiei de Vest, lipsesc; Podiul
Barladului are nlimi mai mari dect partea sudic a Cmpiei de Vest etc.
Asemnare, de exemplu - n ambele uniti de relief sunt prezente rocile sedimentare dispuse n strate orizontale sau
uor nclinate etc.
E. 1. Se acord 2p. pentru argumentarea faptului c Delta Dunrii este cea mai nou unitate de relief din Romnia.
De exemplu. Delta Dunrii este cea mai nou unitate de relief, fiind ntr-o continu transformare, datorit cantittii mari
de aluviuni aduse de fluviu i depuse n aceast zon.
2. Se acord 2p. pentru precizarea corect a unei caracteristici a Subcarpailor Curburii. De exemplu: Subcarpatii
Curburii s-au format prin ncreirea scoarei terestre.
Subiectul al lll-lea

A. Se acord cte Ip. pentru fiecare rspuns corect:


1. 50 m^/s, septembrie 2.225 m^/s, aprilie.
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. primvara. 2. toamna. 3. 175 m7s.
C. Se acord cte Ip. pentru fiecare rspuns corect referitor la Republica Moldova.
1. Podiul Codru. Cmpia Bli. 2. temperat continental. 3. Nistru, Prut. 4. Zona de pdure (fag, stejar, tei, iueastru)
5. Tiraspol, Tighma. 6. Albia, Ungheni.
D. 1. Se acord cte 2p. pentru calcularea corect a sporului natural pentru Croaia i Liechtenstein: ~0,2%o; -0,4%o.
2. Se acord 2p. pentru precizarea unei cauze care s explice valorile sporului natural din Ungaria.
Sporul natural de -3,5 al Ungariei se datoreaz natalitii reduse din cauza unor probleme socio-economice i valorii
mari a mortalitii din cauza fenomenului de mbtrnire a populaiei.
E. Se acord cte 2p. pentru precizarea corect a dou cauze care s explice diferena de densitate a reelei de ci rutiere
I feroviare intre Belgia i Suedia.
De exemplu. n Suedia exist condiii naturale nefavorabile (relief accidentat, climat rece n mare parte), iar n Belgia
condiiile naturale sunt favorabile (relief cu altitudini reduse, climat temperat oceanic); densitatea populaiei are valori
mici in Suedia i mari n Belgia etc.

TESTUL 28
Subiectul I

A. Se acord cte Ip. pentru fiecare rspuns corect:


1. F - Grecia; D - Norvegia. 2.3 - Amsterdam; 5 - Varovia.
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. Neagr. 2. 6.3. B.
C. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. a. 2. b. 3. a. 4. c. 5. d.
D. Se acord cte 2p. pentru fiecare deosebire corect formulat ntre clima Greciei (F) i cea a Norvegiei (D).
Deosebiri: de exemplu - n Grecia predomin climatul mediteranean, iar n Norvegia, climatul temperat oceanic i cel
subpolar; m Norvegia sunt frecvente vnturile de vest, iar n Grecia nu; climatul Norvegiei este infiuentat de Curentul
Atlanticului de Nord, iar al Greciei nu.
E. Se acord cte 2p. pentru fiecare argument, corect formulat, care s explice faptul c n centrul Spaniei exist condiii
tavorabile dezvoltrii vegetaiei ierboase i de tufiuri.
De exemplu: m centrul Spaniei, n Podiul Meseta climatul este uscat, cu veri fierbini i ierni reci, precipitaiile cad mai
ales iama l foarte puin vara; solurile galbene, puin fertile din Podiul Meseta sunt favorabile dezvoltrii plantelor
ierboase i tufiurilor.
Subiectul al ll-lea

A. Se acord cte Ip. pentru fiecare rspuns corect:


1.3 Jiu. 4 Some. 2. 9 Buzu. 10 Trgu-Mure.
B. Se acord cte 2p. pentm fiecare rspuns corecf
1. F. 2. H. 3. A.
C. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. b. 2. b. 3. a. 4. b. 5. c.

D. Se acord cte 2p. pentru fiecare deosebire i asemnare corect formulat ntre relieful Podiului Soraean (E) i cel
al Subcarpailor Curburii (A).
Deosebiri: de exemplu - Podiul Somean s-a format prin depuneri de sedimente pe locul unei foste mri, iar
Subcarpaii Curburii s-au format prin ncreirea scoarei terestre; Podiul Somean are nlimi mai mici dect
Subcarpaii Curburii.
Asemnare: de exemplu - att n Podiul Soraean, ct i n Subcarpaii Curburii exist roci sediraentare.
E. Se acord cte 2p. pentru oricare dou dintre urmtoarele depresiuni corect notate:
Depresiunea Zarandului - Criul Alb; Depresiunea Beiu (Criul Negru); Depresiunea Vad-Borod (Criul Repede).
Subiectul al IIMea

A. Se acord cte Ip. pentru fiecare rspuns corect:


1. 20,9C, iulie. 2. -1,9C, ianuarie.
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1 . a. 2. a. 3. b.
C. Se acord cte Ip. pentru fiecare rspuns corect referitor la Spania;
1. Iberic. 2. temperat oceanic; precipitaii bogate; amplitudini termice mici, ntre anotimpurile extreme. 3. Douro
(Duero); Tejo (Tajo). 4. pduri (pin, stejar de plut). 5. Porto. 6.1986. 7. aezri rurale.
D. 1. Se acord cte 2p. pentru calcularea corect a bilanului natural al populaiei pentru anii 1992 i 2002. 3,4; -0,4.
2. Se acord 2p. pentru precizarea corect a unei cauze care a determinat valoarea negativ a sporului natural n 2002.
De exemplu: scderea natalitii i creterea mortalitii ca urmare a fenomenului de mbtrnire a populaiei.
E. Se acord cte 2p. pentru precizarea a dou cauze care au condus la extinderea arealelor afectate de eroziunea
solului, n Europa Sudic i Central.
De exemplu: defririle, incendiile i punatul abuziv.

TESTUL 29
Subiectul I

A. Se acord cte Ip. pentru fiecare rspuns corect:


1. G - Norvegia; I - Irlanda. 2.3 - Stockholm; 5 - Riga.
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. Bulgaria. 2. Pirinei. 3. Irlandei.
C. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. c. 2. c. 3. b. 4. c. 5. a.
D. Se acord cte 2p. pentru fiecare deosebire corect formulat ntre relieful montan al Norvegiei (G) i relieful montan
al Serbiei (D ).
Deosebire: de exemplu - n Norvegia predomin muni pe structuri predominant caledoniene, iar n Serbia exist muni
alpini; n Norvegia, spre vest, exist relief montan cu litoral de tip fiord, iar n Serbia lipsete; relieful montan al
Norvegiei este mai erodat dect cel din Serbia etc.
E. Se acord cte Ip. pentru fiecare rspuns corect referitor Ia statele: Slovenia, Croaia, Bosnia-Heregovina,
Macedonia.
-Iugoslavia; 1991; Slovenia; Croaia.
Subiectul al ll-lea

A. Se acord cte Ip. pentru fiecare rspuns corect:


1. E - Subcarpaii Getici; F - Podiul Brladului. 2. 4 - Brila; 2 - Drobeta-Tumu Severin.
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. 11.2. ncreirea scoarei terestre. 3. B.
C. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. b. 2. a. 3. a. 4. b. 5. a.
D. Se acord cte 2p. pentru fiecare dintre cele 3 deosebiri corect formulate ntre clima Cmpiei de Vest - la Nord de
Mure (D) i clima Podiului Brladului (F).
Deosebiri: de exemplu - n Cmpia de Vest predomin influenele climatice oceanice, iar n Podiul Brladului,
influenele climatice continentale (de ariditate); n Cmpia de Vest sunt fi-ecvente vnturile de vest, iar n Podiul
Brladului, crivul; precipitaiile medii anuale au valori mai mari n Cmpia de Vest dect n Podiul Brladului etc.
E. Se acord cte Ip. pentru oricare patru uniti de relief strbtute de paralela de 46 lat. N, corect precizate.

Cmpia de Vest, Carpaii Occidentali (sau Munii Apuseni), Depresiunea colinar a Transilvaniei, Carpaii Orientali
(sau Carpaii Curburii), Subcarpaii Curburii, Podiul Moldovei (sau Podiul Brladului).
Subiectul al lll-lea

A. Se acord cte Ip. pentru fiecare rspuns corect:


1. octombrie; iunie. 2. mai; iunie.
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. d. 2. c. 3. b.
C. Se acord cte Ip. pentru fiecare rspuns corect referitor la Elveia:
1. Frana, Germania. 2. Rin, Ron. 3. Neuchatel, Lacul celor patru cantoane. 4. zona de pdure. 5. Zurich. 6. germana,
franceza.
D. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect formulat. Pe rmul nord-vestic al Europei, ntre 50 lat. N i 70 lat. N,
climatul este blnd, cu amplitudini termice reduse i temperaturi i precipitaii ce permit dezvoltarea unei vegetalii
bogate.
1. menionarea unui factor care determin tipul de climat dat; Curentul Atlanticului de Nord.
2. numirea unui stat care beneficiaz de tipul de climat menionat, i capitala lui: Norvegia; Oslo.
E. Se acord cte 2p. pentru fiecare argument corect precizat, cu privire la un avantaj i un dezavantaj al utilizrii
energiei eoliene.
Avantaj: de exemplu - este produs dintr-o surs inepuizabil i nepoluant;
Dezavantaj: de exemplu nu se poate obine dect n zonele cu vnturi permanente.

Testul 30
Subiectul I

A. Se acord cte Ip. pentru fiecare rspuns corect:


1. A - Suedia; D - Regatul Unit al Marii Britanii i al Irlandei de Nord. 2.4 - Tallinn; 11 - Copenhaga.
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. Ren. 2. Finic. 3. B.
C. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. a. 2. b. 3. c. 4. b. 5. d.
D . Se acord cte 2p. pentru fiecare asemnare i deosebire corect formulate ntre relieful Rusiei i reliefiil Italiei.
Asemnare: de exemplu - n ambele ri exist relief glaciar etc.;
Deosebiri, de exemplu - n Rusia exist podiuri i muni joi, pe structuri hercinice, pe suprafee ntinse, iar n Italia
aceste tipuri genetice de relief sunt prezente doar n zona insular (Insula Sardinia); n nordul extrem al Rusiei exist
cmpii glaciare, iar n nordul Italiei exist cmpii de acumulare fluvio-lacustre ele.
E. Se acord cte 2p. pentru fiecare caracteristic corect formulat, referitoare la climatul Europei Vestice.
De exemplu: precipitaii bogate; amplitudini termice mici ntre anotimpurile extreme etc.
Subiectul al IMea

A. Se acord cte Ip. pentru fiecare rspuns corect:


1. 8 - Dmbovia; 12 - Jjia. 2.1 - Alba lulia; 2 - Slobozia.
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. F. 2. C. 3. Neam.
C. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. b. 2. c. 3. d. 4. d. 5. a.
D . Se acord cte 2p. pentru fiecare deosebire corect formulat ntre reliefiil Podiului Getic (C) i relieful Subcarpatilor
Curburii (B).

Deosebiri: de exemplu - Podiul Getic s-a format prin depuneri de sedimente pe locul unei foste mri, iar Subcarpaii
Curburii s-au format prin ncreirea scoarei terestre; Podiul Getic are nlimi mai mici dect Subcarpaii Curburii;
Podiul Getic este format din roci sedimentare uor nclinate, iar Subcarpaii Curburii simt formai din roci sedimentare
cutate etc.
E. Se acord cte 2p. pentru fiecare consecin a poziiei Romniei (n cadrul globului i al continentului) corect
explicat.
De exemplu: consecina poziiei pe glob: climat temperat;
- consecina poziiei n cadrul continentului: climat continental moderat.

Subiectul al lll-lea

A. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:


1 .350m7s; aprilie (sau mai). 2. 350mVs; ianuarie.
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. media aritmetic a debitelor zilnice din cursul unui an. 2. primvara; precipitaii bogate. 3. iama; precipitaii sczute
predominant sub form solid.
C. Se acord cte Ip. pentru fiecare rspuns corect referitor la statele mici ale Europei Sudice.
1. 5. 2. Vatican. Italia (sau Roma). 3. San Marino. 4. Malta (La Valletta) 5. Munii Pirinei. Spania. Frana 6. Monaco.
D. Se acord cte 2p. pentru:
1. calcularea corect a valorii densitii medii a populaiei pentru Danemarca: 127,9 loc/kml
2. calcularea corect a valorii PIB-uIui pe locuitor pentru Bosnia i Heregovina i Danemarca: 3100 ; 16700 .
E. Se acord cte 2p. pentru precizarea corect a dou cauze care s explice migraia populaiei dinspre estul spre vestul
Europei.
De exemplu: cutarea locurilor de munc n vestul Europei; nivelul de trai mai ridicat din rile vest-europene.

Testul 31
Subiectul I

A. Se acord cte Ip. pentru fiecare rspuns corect:


1 .1 - Cehia; H - Olanda. 2.12 - Bruxelles; 13 - Tallinn.
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. 6. 2. Neagr. 3. 15.
C. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. c. 2. d. 3. a. 4. a. 5. c.
D. Se acord cte 2p. pentru fiecare deosebire corect formulat ntre clima Peninsulei Scandinave si clima Peninsulei
Italice.
Deosebiri: de exemplu - n Peninsula Scandinav se resimt influenele climatice ale Curentului Atlanticului de Nord iar
n Peninsula Italic, nu; Peninsula Italic este caracterizat de un climat mediteranean, iar Peninsula Scandinav, de un
climat temperat oceanic i subpolar (n nord); n Peninsula Italic precipitaiile cad n special iama, iar n Peninsula
Scandinav, tot timpul anului etc.
E. Se acord cte 2p. pentru fiecare factor corect precizat, cu privire la potenialul agricol al statelor Ungaria, Romnia
Ucraina.

De exemplu: climat favorabil; soluri fertile etc.


Subiectul al ll-iea

A. Se acord cte Ip. pentru fiecare rspuns corect:


1. E - Podiul Mehedini; B - Carpaii Moldo-Transilvani. 2 . 1 - Braov; 9 - Deva.
B. Se acord cte 2p. pentm fiecare rspuns corect:
1. Timi. 2. A. 3. 8.
C. Se acord cte 2p. pentm fiecare rspuns corect:
1. a. 2. c. 3. d. 4. d. 5. b.
D. Se acord cte 2p. pentm fiecare deosebire corect formulat ntre relieful Carpailor Moldo-Transilvani (B) i relieful
Munilor Poiana Rusc (D ).
Deosebiri: de exemplu - Carpaii Moldo-Transilvani au trei fii paralele de roci, iar n Munii Poiana Rusc predomin
isturile cristaline; Carpaii Moldo-Transilvani au nlimi mai mari (2100 m nlimea maxim) dect Munii Poiana
Rusc (1374 m nlimea maxim); Carpaii Moldo-Transilvani cuprind i mimi vulcanici, iar n Munii Poiana Rusc,
lipsesc etc.
E. Se acord 2p. pentm o fomi de relief corect exemplificat i 2p. pentm notarea principalului factor determinant.
De exemplu: peterile; apa ncrcat cu dioxid de carbon.
Subiectul al lll-lea

A. Se acord cte Ip. pentm fiecare rspuns corect:


1.20 mm; februarie. 2. 108 mm (sau 110 mm); iulie.
B. Se acord cte 2p. pentm fiecare rspuns corect:
1. 88 mm (sau 90). 2. 70 mm. 3. lipsa precipitaiilor convective (bogate cantitativ) care se formeaz vara etc.

C. Se acord cte Ip. pentru fiecare rspuns corect referitor la Rusia:


1. Marea Neagr (sau Marea Caspic). 2. Munii Ural, Podiul Central Rus, Cmpia Europei de Est. 3. subpolar.
4. Volga 5. Volgograd. 6. minereuri de fier, crbune superior. 7. industria siderurgic.
D. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect astfel:
1. utilizarea imor resurse de energie nepoluante; utilizarea resurselor de energie inepuizabile (energia solar, energia
eolian). 2. Norvegia. 3. Frana. 4. deine resurse importante de uraniu; dispune de tehnologii avansate necesare
gestionrii acestui tip de energie.
E. Se acord cte 2p. pentru:
1. o cauz corect formulat, care s explice diferena dintre cantitatea de precipitaii nregistrat n Bucureti fat de cea
nregistrat n Bergen.
De exemplu: n orapl Bucureti se nregistreaz o cantitate mai mic de precipitaii dect n oraul Bergen, datorit
faptului c cele dou orae sunt situate n zone de clim diferite: oraul Bergen se afl amplasat ntr-o zon cu climat
temperat oceanic, caracterizat prin precipitaii bogate (datorit influenelor vnturilor de vest), iar n oraul Bucureti
influena vnturilor de vest este mai mic, fiind amplasat ntr-o zon cu climat temperat continental de tranziie.
2. un argument corect formulat care s explice importana estuarelor, din punct de vedere economic.
De exemplu: permit ptrunderea navelor maritime n interiorul continentului.

Testul 32
Subiectul I

A. Se acord cte Ip. pentru fiecare rspuns corect:


1. C - Belarus; I - Croaia. 2. 8 - Chiinu; 12 - Copenhaga.
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect'
1. G. 2 .1. 3. 7.
C. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
i. c. 2. b. 3. b. 4. d. 5. d.
D. Se acorda cte 2p. pentru fiecare deosebire corect formulat ntre vegetaia din sudul extrem al Europei i vegetaia
din nordul extrem al Europei, i 2p. pentru im factor determinant precizat corect.
Deosebiri: de exemplu - n sudul extrem al Europei predomin vegetaia de tip maquis, iar n nordul extrem, vegetaia
de tundr; n sudul extrem al Europei vegetaia este mai bogat dect n nordul extrem al Europei.
Factori determinani: de exemplu - climatul subpolar din nordul extrem al Europei este specific vegetaiei de tundr, iar
climatul mediteranean din sudul Europei este specific vegetaiei de tip maquis.
E. Se acord cte 2p. pentru fiecare argument corect precizat care s explice faptul c Norvegia are climat mai blnd i
o vegetaie mai bogat dect Groenlanda.
De exemplu: datorit influenei Curentului Atlanticului de Nord;
- climatul mai blnd al Norvegiei favorizeaz dezvoltarea vegetaiei etc.
Subiectul al ll-lea

A. Se acord cte Ip. pentru fiecare rspuns corect:


1 . 7 - Buzu; 9 - Prahova. 2 . 1 - Arad; 5 - Brlad.
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
l.H . 2. B. 3. 11.
C. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. c. 2. a. 3. b. 4. d. 5. a.
D. Se acord cte 2p. pentru fiecare dintre cele 3 deosebiri corect formulate ntre clima Cmpiei de Vest (G) si clima
Cmpiei Jijiei (F).
Deosebiri: de exemplu - n Cmpia de Vest predomin influenele climatice oceanice, iar n Cmpia Jijiei, influenele
climatice continentale (de ariditate); n Cmpia de Vest sunt fi-ecvente vnturile de vest, iar n Cmpia Jijiei, crivul;
precipitaiile medii anuale au valori mai mari n Cmpia de Vest dect n Cmpia Jijiei etc.
E. 1. Se acord 2p. pentru precizarea corect a unui argument care s demonstreze c Cmpia Transilvaniei este o
regiune de cmpie.
De exemplu: este utilizat agricol.
2. Se acord cte 2p. pentru oricare dou componente ale fondului funciar din Romnia, corect formulate.
De exemplu: - suprafaa agricol; pduri.

Subiectul al lll-lea

A. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:


1. Rusia. 2. Marea Adriatic.
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. c. 2.b. 3. d.
C. Se acord cte Ip. pentru fiecare rspuns corect referitor la Europa Central.
1. Germania; Polonia. 2. Cmpia Germaniei; Munii Carpai. 3. Balaton. 4. Dunrea; Rin. 5. Liechtenstein 6. Romnia
7. Elveia.
h
2p- pentru fiecare valoare a densitii medii a populaiei corect calculat pentru cele dou state:
00.50; 15,47.
2. Se acord 2p^ pentru o cauz corect precizat, referitoare la diferenele care apar ntre cele dou state.
De exemplu: - n Finlanda condiiile climatice sunt, n mare parte, nefavorabile locuirii, fat de Bulgaria unde climatul
este mai blnd.

E. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect formulat, cu privire la consecinele demografice i economice ale
scdem populaiei Romniei dup 1992.
De exemplu: sporul natural negativ; emigrrile.

Testul 33
Subiectul I

A. Se acord cte Ip. pentru fiecare rspuns corect:


1. E - Frana; G ~ Slovacia. 2. 6 - Dublin; 10 - Sofia.
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. Dunre. 2. Rusia. 3. 8.
C. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. b. 2. d. 3. c. 4. a. 5. d.
D. Se acord cte 2p. pentru fiecare deosebire corect formulat ntre componentele biopedoclimatice din nordul i din
sudul Europei de Est.
Deosebiri: de exemplu - nordul Europei de Est are un climat subpolar, iar sudul Europei de Est, un climat temperat- n
nordul Europei de Est este specific vegetaia de tundr, iar n sud cea de step; n nordul Europei de Est sunt specifice
solurile subiri, rezultate din dezagregarea rocilor, care se dezvolt pe un strat permanent nghetat iar n sud solurile
foarte fertile (cernoziomul) etc.
E. Se acord cte 2p. pentru:
1. explicarea corect a existenei rmurilor cu fiorduri n Norvegia.
De exemplu: ghearii pleistoceni care au acoperit Peninsula Scandinav au creat o serie de vi glaciare, care ulterior n
Holocen, n urma topirii ghearilor au fost invadate de apele mrilor mrginae.
2. precizarea corect a dou state care au devenit membre n Uniunea European n anul 2004
De exemplu: Polonia, Cehia.
Subiectul al ll-lea

A. Se acord cte Ip. pentru fiecare rspuns corect:


1.1 - Baia Mare; 5 - Satu Mare. 1 . 1 - Brlad; 11 - Mure.
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corecf
1. 1.2. 4. 3.B.
C. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. d. 2. b. 3. a. 4. a. 5. a.
D. Se acord cte 2p. pentru fiecare deosebire corect formulat ntre climatul Podiului Sucevei i climatul Dealurilor
Banatului.
Deosebiri: de exemplu - Podiul Sucevei este situat n zona cu influene climatice scandinavo-baltice, iar Dealurile
Banatului, n zona cu influene submediteraneene; Podiului Sucevei are temperaturi medii anuale maisczute dect
Dealurile Banatulm; Podiului Sucevei se ncadreaz n etajul climatic al dealurilor nalte, iar Dealurile Banatului n
etajul climatic al dealurilor joase etc.

E. Se acord cte 2p. pentru fiecare argument corect precizat, care s vin n sprijinul afirmaiei Activitatea agricol
predominant n regiunile muntoase o reprezint creterea animalelor.

De exemplu: existena terenurilor arabile, pe areale foarte restrnse, face ca cultura plantelor s se practice foarte puin;
se cresc animale pe suprafeele cu puni ntinse etc.
Subiectul al lll-lea

A. Se acord cte Ip. pentru fiecare rspuns corect:


1. 8,5%. Irlanda. 2. 5,5%. Ungaria.
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. creterea numrului de imigrani. 2. 8,4 (se accept i alte valori apropiate). 3. mbtrnirea populaiei (creterea
numrului emigranilor).
C. Se acord cte Ip. pentru fiecare rspuns corect referitor la Belarus:
1. Ucrama; Rusia. 2. cmpie. 3. temperat continental. 4, Nipru. 5. ortodox; catolic. 6. cartof. 7. la obinerea energiei
electrice. 8. aezarea ntre Rusia (la est) i rile Europei Centrale (la vest).
D . Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect.
1. a. 25%; b. 30%. 2. gradul ridicat de tehnologizare.
E. Se acord cte 2p. pentru fiecare argument care s explice creterea lungimii fluviilor europene dinspre vest spre est.
De exemplu: creterea suprafeei de uscat; au n general o scurgere longitudinal (spre nord sau spre sud) etc.

Testul 34
Subiectul I

A. Se acord cte Ip. pentru fiecare rspuns corect:


1. A - Norvegia; H - Ungaria. 2.7 - Lisabona; 9 - Skopje.
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. Stokholm. 2. mediteranean. 3. 3.
C. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. d. 2. a. 3. c. 4. b. 5. d.
D . Se acord cte 2p. pentru fiecare deosebire i asemnare corect formulate ntre relieful Munilor Apuseni i relieful
Munilor Ural.

^
^
Deosebiri: de exemplu - Munii Apuseni s-au format n orogeneza alpin, iar Munii Ural n orogeneza hercinic- n
Munii Apuseni ptrund depresiunile golf, iar n Munii Ural lipsesc etc.
Asemnri: m ambele uniti de relief exist roci sedimentare cutate etc.
E. 1. Se acord cte Ip. pentru:
-precizarea corect a unui factor care duce la formarea estuarelor la gura de vrsare a rurilor/fluviilor care se vars n
Oceanul Atlantic i pentru un exemplu;
- prezena mareelor puternice; Rin.
2. Se acord cte Ip. pentru:
- precizarea corect a unui factor care duce la formarea deltelor la gura de vrsare a rurilor/fluviilor care se vars n
Marea Mediteran i pentru un exemplu;
- lipsa mareelor (sau existena unor maree de intensitate mic); Ron.
Subiectul al IMea

A. Se acord cte Ip. pentru fiecare rspuns corect:


1 . 9 - Prahova; 10. - Criul Alb. 2. 4 - Rmnicu-Vlcea; 6 - Slobozia.
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect*
1.12. 2. E. 3. Vedea.
C. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. c. 2. a. 3. d. 4. a. 5. c.
D. Se acord cte 2p. pentru fiecare dintre cele 3 deosebiri corect formulate ntre clima Dealurilor Lipovei (D) si clima
Podiului Dobrogei (C).
Deosebiri: de exemplu - n Dealurile Lipovei predomin influenele climatice oceanice, iar n Podiul Dobrogei cele de
ari^tate (continentale) i pontice; n Dealurile Lipovei cantitatea medie de precipitaii este mai mare dect n Podiul
Dobrogei; n Dealurile Lipovei etc.

Asemnare: att n Dealurile Lipovei, ct i n Podiul Dobrogei (cu excepia prii de SE), temperatura medie a lunii
ianuarie este cuprms ntre O i -3C.

E. Se acord cte 2p. pentru:


1. precizarea corect a unui argument care s vin n sprijinul afirmaiei Terenurile din unitatea de relief n care sunt
situate oraele marcate, pe hart, cu numerele 3 ,5 i 6 sunt cele mai favorabile culturii cerealelor .
De exemplu; - n Cmpia Romn exist soluri fertile (cernoziomuri) favorabile culturii cerealelor;
2. precizarea corect a unui argument care s justifice valorile negative ale sporului natural dup anul 1991, n Romnia
De exemplu: - scderea natalitii.
Subiectul al lll-lea

A. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:


1. Spania; Germania. 2. Atena; Berlin.
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
l.d . 2. c. 3. c.
C. Se acord cte Ip. pentru fiecare rspuns corect referitor la Islanda:
1. vulcanic. 2. Oceanul Atlantic. 3. Cercul Polar de Nord. 4. erupii vulcanice; gheizere. 5. Hekla. 6. tundr.
7. Reykjavick. 8. energia geotermic. 9. pescuitul.
D. 1. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect: + 14,3; -1,9.
2. Se acord Ip. pentru fiecare rspuns corect: Frana; Belgia.
E. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect.
1. ghearii pleistoceni care au acoperit nordul Europei (inclusiv Finlanda) au creat o serie de excavatiuni, n care
ulterior, odat cu nclzirea climatului s-a acumulat apa.

2. scderea natalitii.

Testul 35
Subiectul I

A. Se acord cte Ip. pentru fiecare rspuns corect:


1. H - Suedia; I - Olanda. 1 .1 ~ Bruxelles; 10 - Zagreb.
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. Varovia. 2. F. 3. 3.
C. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. a. 2. a. 3. d. 4. b. 5. a.
D. Se acord cte 2p. pentru fiecare deosebire corect formulat ntre clima Marii Britanii i clima Rusiei.
Deosebiri: de exemplu - Marea Britanie are climat temperat oceanic, iar Rusia are climat temperat continental n cea
mai mare parte i subpolar n nord; Marea Britanie se afl sub influena Curentului Atlanticului de Nord, iar Rusia nun Marea Britanie influena vnturilor de vest este mai puternic dect n Rusia etc.
E. Se acord cte Ip. pentru fiecare rspuns corect:
1. De exemplu: - prezena n regiune a unor importante resurse de crbune superior.
2. De exemplu: - Irlanda; Marea Britanie etc.
Subiectul al ll-lea

A. Se acord cte Ip. pentru fiecare rspuns corect:


1. G - Dealurile Lipovei; D - Cmpia Moldovei (Jijiei). 2. 5 - Media; 6 - Giurgiu.
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1 . H. 2. A. 3. 11.
C. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect;
1. c. 2. a. 3. d. 4. c. 5. a.
D. Se acord cte 2p. pentru fiecare dintre cele dou deosebiri i pentru asemnare corect formulate, ntre transporturile
feroviare i transporturile rutiere.
Deosebiri: de exemplu, prin intermediul transporturilor rutiere se poate ajunge n locuri mai greu accesibile- prin
intermediul transporturilor feroviare pot fi transportate cantiti mai mari de mrfuri i un numr mai mare de pasageri
dect prin intermediul transporturilor rutiere etc.
Asemnri; de exemplu, att cile de transport rutiere, ct i cele feroviare sunt dispuse ntr-un sistem radiar (pe vile
transversale) i^concentric (conform formei treptelor de relief i Munilor Carpai), fiind influenate de poziia capitalei.
E. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect precizat:
1. De exemplu: are resurse de hidrocarburi etc.
2. De exemplu: migraia populaiei rurale spre centrele urbane etc.

A. Se acord cte Ip. pentru fiecare rspuns corect:


1. De exemplu: industrializarea oraelor; modernizarea oraelor etc.
B. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect:
1. 40 mii. loc; 57 mii. loc. {se accept i alte valori apropiate). 2. 61,7% (se accept i alte valori apropiate) 3. 76 2%
(se accept i alte valori apropiate).
C. Se acord cte Ip. pentru fiecare rspuns corect referitor la Frana:
1. este m a dintre cele mai importante ari agricole ale Europei; este puternic tehnologizat. 2. uraniu; crbune. 3. SenaLoire. 4. Strasbourg; Marsilia. 5. Muzeul Louvre; catedrala Notre Dame de Paris.
D. Se acord cte 2p. pentru fiecare rspuns corect.
1. a. 2,91 loc./km^; 108,56 loc./km^; b. 30%.
2. De exemplu: condiiile climatice nefavorabile din Islanda determin valori mici ale densittii populaiei spre
deosebire de Ungaria unde climatul este favorabil locuirii i desfurrii activitilor economice.
E. Se acord cte 2p. pentru fiecare cauz corect precizat cu privire la existenta sporului natural negativ al Bulgariei
De exemplu: - emigrrile spre ri din vestul Europei;
- valorile mici ale natalitii comparativ cu cele ale mortalitii, care sunt mai mari.

Cuprins

C alen d aru l exam enului de b ac ala u re a t - 2 0 1 5 ......................................................................................................4


Cuvnt-nainte................................................................................................................................................................. 5
P ro g ra m a de exam en p e n tru disciplina G eografie................................................................................................ 7
Tem e re c a p itu lativ e ....................................................................................................................................................... 9
A. EUROPA I ROMNIA - ELEMENTE GEOGRAFICE DE BAZ...........................................................9
1. Spaiul romnesc i spaiul european.............................................................................................................. 9
2. Elemente fizico-geografice definitorii ale Europei i ale R om niei........................................................ 12
3. Elemente de geografie uman ale Europei i ale Romniei.......................................................................27
4. Mediu nconjurtor i peisaje......................................................................................................................... 38
5. Regiuni geografice n Europa i n Rom nia...............................................................................................40
6. rile vecine Rom niei................................................................................................................................... 41
B. ROMNIA I UNIUNEA EUROPEAN.......................................................................................................43
1. Formarea Uniunii Europene. Evoluia integrrii europene........................................................................43
2. Caracteristici geografice, politice i economice actuale ale Uniunii Europene......................................44
3. Statele Uniunii Europene................................................................................................................................45
4. Romnia ca parte a Uniunii Europene..........................................................................................................47
5. Problema energiei n Uniunea European i n R om nia.......................................................................... 47
C. EUROPA I UNIUNEA EUROPEAN N LUMEA CONTEM PORAN............................................. 48
Teste d u p m odelul M .E.N .........................................................................................................................................50
B arem e de evaluare i n o ta r e ................................................................................................................................. 185
T eme recapitulative..................................................................................................................................................185
Teste dup modelul M .E.N..................................................................................................................................... 196