Sunteți pe pagina 1din 4

ORDIN Nr.

2210 din 8 decembrie 2010

pentru aprobarea Procedurii de realizare a controlului


produselor si echipamentelor care contin anumite gaze
fluorurate cu efect de sera si modalitatile de colaborare
dintre autoritatile desemnate potrivit prevederilor Hotararii
Guvernului nr. 939/2010 privind unele masuri pentru
aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 842/2006 al
Parlamentului European si al Consiliului din 17 mai 2006
privind anumite gaze fluorurate cu efect de sera
ACT EMIS DE: MINISTERUL MEDIULUI SI
PADURILOR
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 89 din 3
februarie 2011

In baza prevederilor art. 4 din Hotrrea Guvernului nr. 939/2010 privind unele msuri
pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European i al
Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de ser,
n temeiul prevederilor:
- art. 8 alin. (1) din Hotrrea Guvernului nr. 939/2010;
- art. 15 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea i
funcionarea Ministerului Mediului i Pdurilor, cu modificrile i completrile ulterioare;
- art. 10 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea i
funcionarea Ministerului Finanelor Publice, cu modificrile i completrile ulterioare,
ministrul mediului i pdurilor i ministrul finanelor publice emit urmtorul ordin:
Art. 1. - Se aprob Procedura de realizare a controlului produselor i echipamentelor care
conin anumite gaze fluorurate cu efect de ser i modalitile de colaborare dintre autoritile
desemnate potrivit prevederilor Hotrrii Guvernului nr. 939/2010 privind unele msuri pentru
aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European i al
Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de ser, prevzut n anexa
nr. 1.
Art. 2. -In nelesul prezentului ordin, n categoria gazelor fluorurate cu efect de ser intr
substanele prevzute n anexa I la Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European
i al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de ser.
Art. 3. - (1) In cazul efecturii formalitilor de vmuire a produselor i echipamentelor
prevzute n anexa II la Regulamentul (CE) nr. 842/2006, importatorul acestora trebuie s
anexeze la declaraia vamal o declaraie pe propria rspundere, din care s rezulte c
respectivele mrfuri nu conin anumite gaze fluorurate cu efect de ser, prevzute n anexa II la
acelai regulament.
(2) Modelul declaraiei este prevzut n anexa nr. 2.
Art. 4. -Anexele nr. 1 i 2 fac parte integrant din prezentul ordin.
Art. 5. - Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
p. Ministrul mediului i pdurilor,
Cristian Apostol,

secretar de stat
Ministrul finanelor publice,
Gheorghe Ialomiianu
ANEXA Nr. 1
PROCEDURA
de realizare a controlului produselor i echipamentelor care conin anumite gaze
fluorurate cu efect de ser i modalitile de colaborare dintre autoritile desemnate
potrivit prevederilor Hotrrii Guvernului nr. 939/2010 privind unele msuri pentru
aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European i al
Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de ser
Art. 1. - Birourile vamale pot solicita, prin convocare scris transmis prin fax sau pot
electronic, efectuarea unui control de specialitate de ctre reprezentanii Grzii Naionale de
Mediu, n cazul n care exist suspiciuni privind concordana datelor din documentele prezentate
autoritii vamale.
Art. 2. - Garda Naional de Mediu confirm prin fax sau pot electronic, n cadrul
termenului fixat de autoritatea vamal pentru confirmare, participarea la controlul de specialitate
pentru mrfurile supuse vmuirii, nominalizeaz persoana care particip la control i ntocmete
procesul-verbal de constatare.
Art. 3. - (1) Operatorii economici care au importat produse i/sau echipamente prevzute
n anexa II la Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European i al Consiliului din 17
mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de ser pe baza declaraiei pe propria
rspundere sunt obligai ca, n termen de 10 zile lucrtoare dup fiecare import, s informeze
autoritatea teritorial pentru protecia mediului pe a crei raz teritorial i are sediul persoana
juridicsau, dup caz, domiciliul persoana fizic mputernicit cu privire la operaiunile
efectuate.
(2) Informarea se face prin transmiterea unei copii a declaraiei pe propria rspundere, a
unei copii a fiei tehnice a mrfurilor importate, precum i a unei copii a fiei cu date de
securitate a substanei coninute n mrfurile importate, prin pot electronic sau fax.
Art. 4. - Agenia Naional pentru Protecia Mediului colecteaz i centralizeaz datele i
informaiile prevzute la art. 3 alin. (1).
Art. 5. - Datele i informaiile centralizate de ctre Agenia Naional pentru Protecia
Mediului potrivit prevederilor art. 4 se utilizeaz pentru ntocmirea sistemului naional de
notificare potrivit prevederilor art. 3 din Hotrrea Guvernului nr. 939/2010 privind unele msuri
pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European i al
Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de ser.
Art. 6. - La solicitrile autoritilor implicate n aplicarea prevederilor prezentului ordin,
autoritatea vamal comunic datele statistice disponibile referitoare la operaiunile vamale
efectuate pe baza declaraiei pe propria rspundere, prevzut n anexa nr. 2 la ordin.
ANEXA Nr. 2

Nr.........../....................
- model DECLARAIE
Subscrisa/Subsemnatul/Subsemnata,...................................................................., cu
sediul/domiciliul n localitatea.................................., str......................................... nr.........,
bl........, sc........, et.............., ap................, sectorul/judeul ........................................,
telefon/fax..........................................................................., numr de nregistrare la oficiul
registrului comerului..............................., cod unic de nregistrare
(CUI)..........................................., n calitate de
importator: ........................................................................................ sau (reprezentant
legal/mputernicit al importatorului)*...............................................................................,posesor
al CI/BI seria........nr.................., eliberat/eliberat de.........................la data de........................,
avnd CNP ..............................................., declar pe propria rspundere c
produsul/echipamentul (denumire, cod tarifar)......................................................... importat nu
conine i/sau nu funcioneaz/se bazeaz pe anumite gaze fluorurate cu efect de ser, prevzute
n anexa IIla Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European i al Consiliului din 17
mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de ser, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene seria L nr. 161 din 14 iunie 2006.
De asemenea, declar pe propria rspundere c, n termen de 10 zile lucrtoare dup
import, m oblig s informez autoritatea teritorialpentru protecia mediului pe a crei raz
teritorial se afl sediul persoanei juridice sau, dup caz, domiciliul persoanei fizice, potrivit
prevederilor art. 3 alin. (1) din Procedura de realizare a controlului produselor i echipamentelor
care conin anumite gaze fluorurate cu efect de ser i modalitile de colaborare dintre
autoritile desemnate potrivit prevederilor Hotrrii Guvernului nr. 939/2010 privind unele
msuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului
European i al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de
ser,aprobate prin Ordinul ministrului mediului i pdurilor i al ministrului finanelor publice
nr. 2.210/2010/62/2011.
Orice informaie sau dat prezentat mai sus, care nu este conform cu realitatea, se
pedepsete conform prevederilor art. 292 din Codul penal cu privire la falsul n declaraii.
Semntura
.......................
tampila
Data.....................
* Se va anexa mputernicirea.