Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Mediului i Pdurilor

Ordin nr. 2210 din 08/12/2010


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 89 din 03/02/2011
pentru aprobarea Procedurii de realizare a controlului produselor i
echipamentelor care conin anumite gaze fluorurate cu efect de ser i
modalitile de colaborare dintre autoritile desemnate potrivit prevederilor
Hotrrii Guvernului nr. 939/2010 privind unele msuri pentru aplicarea
prevederilor Regulamentului (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European i al
Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de ser

Nr. 2.210/2010 / 62/2011

Ministerul Mediului i Pdurilor


Ministerul Finanelor Publice

n baza prevederilor art. 4 din Hotrrea Guvernului nr. 939/2010 privind unele
msuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului
European i al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de
ser,
n temeiul prevederilor:
- art. 8 alin. (1) din Hotrrea Guvernului nr. 939/2010;
- art. 15 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea i
funcionarea Ministerului Mediului i Pdurilor, cu modificrile i completrile ulterioare;
- art. 10 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea i
funcionarea Ministerului Finanelor Publice, cu modificrile i completrile ulterioare,

ministrul mediului i pdurilor i ministrul finanelor publice emit urmtorul ordin:

Art. 1. - Se aprob Procedura de realizare a controlului produselor i echipamentelor


care conin anumite gaze fluorurate cu efect de ser i modalitile de colaborare dintre
autoritile desemnate potrivit prevederilor Hotrrii Guvernului nr. 939/2010 privind
unele msuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 842/2006 al
Parlamentului European i al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze
fluorurate cu efect de ser, prevzut n anexa nr. 1.
Art. 2. - n nelesul prezentului ordin, n categoria gazelor fluorurate cu efect de ser
intr substanele prevzute n anexa I la Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al
Parlamentului European i al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze
fluorurate cu efect de ser.
Art. 3. - (1) n cazul efecturii formalitilor de vmuire a produselor i echipamentelor
prevzute n anexa II la Regulamentul (CE) nr. 842/2006, importatorul acestora trebuie
s anexeze la declaraia vamal o declaraie pe propria rspundere, din care s rezulte
c respectivele mrfuri nu conin anumite gaze fluorurate cu efect de ser, prevzute n
anexa II la acelai regulament.
(2) Modelul declaraiei este prevzut n anexa nr. 2.
Art. 4. - Anexele nr. 1 i 2 fac parte integrant din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.


p. Ministrul mediului i pdurilor,
Cristian Apostol,
secretar de stat

Ministrul finanelor publice,


Gheorghe Ialomiianu

ANEXA Nr. 1

PROCEDURA
de realizare a controlului produselor i echipamentelor care conin
anumite gaze fluorurate cu efect de ser i modalitile de
colaborare dintre autoritile desemnate potrivit prevederilor
Hotrrii Guvernului nr. 939/2010 privind unele msuri pentru
aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 842/2006 al
Parlamentului European i al Consiliului din 17 mai 2006
privind anumite gaze fluorurate cu efect de ser

ANEXA Nr. 2

Nr. ........../....................

- model -

DECLARAIE

Subscrisa/Subsemnatul/Subsemnata,
................................................................................................, cu sediul/domiciliul n
localitatea ......................................................., str. ........................................ nr. ........, bl.
.......,
sc.
.......,
et.
.............,
ap.
...............,
sectorul/judeul
...............................................................,
telefon/fax
.........................................................................................................,
numr
de
nregistrare la oficiul registrului comerului ..............................., cod unic de nregistrare
(CUI)
...........................................,
n
calitate
de
importator:
........................................................................................
sau
(reprezentant
legal/mputernicit
al
importatorului)*
......................................................................................................., posesor al CI/BI seria
........ nr. ................., eliberat/eliberat de ......................... la data de ........................,
avnd CNP ..............................................., declar pe propria rspundere c
produsul/echipamentul
(denumire,
cod
tarifar)
...............................................................................................................................
importat nu conine i/sau nu funcioneaz/se bazeaz pe anumite gaze fluorurate cu
efect de ser, prevzute n anexa II la Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului
European i al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de
ser, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 161 din 14 iunie 2006.
De asemenea, declar pe propria rspundere c, n termen de 10 zile lucrtoare dup
import, m oblig s informez autoritatea teritorial pentru protecia mediului pe a crei
raz teritorial se afl sediul persoanei juridice sau, dup caz, domiciliul persoanei

fizice, potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din Procedura de realizare a controlului
produselor i echipamentelor care conin anumite gaze fluorurate cu efect de ser i
modalitile de colaborare dintre autoritile desemnate potrivit prevederilor Hotrrii
Guvernului nr. 939/2010 privind unele msuri pentru aplicarea prevederilor
Regulamentului (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European i al Consiliului din 17
mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de ser, aprobate prin Ordinul
ministrului mediului i pdurilor i al ministrului finanelor publice nr. 2.210/2010 /
62/2011.
Orice informaie sau dat prezentat mai sus, care nu este conform cu realitatea, se
pedepsete conform prevederilor art. 292 din Codul penal cu privire la falsul n
declaraii.

Semntura
.........................
tampila
Data .....................
___________
* Se va anexa mputernicirea.
Ministerul Mediului i Pdurilor
Procedur din 08/12/2010
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 89 din 03/02/2011
de realizare a controlului produselor i echipamentelor care conin anumite gaze
fluorurate cu efect de ser i modalitile de colaborare dintre autoritile desemnate
potrivit prevederilor Hotrrii Guvernului nr. 939/2010 privind unele msuri pentru
aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European i
al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de ser

Art. 1. - Birourile vamale pot solicita, prin convocare scris transmis prin fax sau
pot electronic, efectuarea unui control de specialitate de ctre reprezentanii Grzii
Naionale de Mediu, n cazul n care exist suspiciuni privind concordana datelor din
documentele prezentate autoritii vamale.
Art. 2. - Garda Naional de Mediu confirm prin fax sau pot electronic, n cadrul
termenului fixat de autoritatea vamal pentru confirmare, participarea la controlul de
specialitate pentru mrfurile supuse vmuirii, nominalizeaz persoana care particip la
control i ntocmete procesul-verbal de constatare.
Art. 3. - (1) Operatorii economici care au importat produse i/sau echipamente
prevzute n anexa II la Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European i
al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de ser pe baza
declaraiei pe propria rspundere sunt obligai ca, n termen de 10 zile lucrtoare dup
fiecare import, s informeze autoritatea teritorial pentru protecia mediului pe a crei
raz teritorial i are sediul persoana juridic sau, dup caz, domiciliul persoana fizic
mputernicit cu privire la operaiunile efectuate.
(2) Informarea se face prin transmiterea unei copii a declaraiei pe propria
rspundere, a unei copii a fiei tehnice a mrfurilor importate, precum i a unei copii a
fiei cu date de securitate a substanei coninute n mrfurile importate, prin pot
electronic sau fax.

Art. 4. - Agenia Naional pentru Protecia Mediului colecteaz i centralizeaz datele


i informaiile prevzute la art. 3 alin. (1).
Art. 5. - Datele i informaiile centralizate de ctre Agenia Naional pentru Protecia
Mediului potrivit prevederilor art. 4 se utilizeaz pentru ntocmirea sistemului naional de
notificare potrivit prevederilor art. 3 din Hotrrea Guvernului nr. 939/2010 privind unele
msuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului
European i al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de
ser.
Art. 6. - La solicitrile autoritilor implicate n aplicarea prevederilor prezentului ordin,
autoritatea vamal comunic datele statistice disponibile referitoare la operaiunile
vamale efectuate pe baza declaraiei pe propria rspundere, prevzut n anexa nr. 2 la
ordin.