Sunteți pe pagina 1din 33

INTRODUCERE

Programul Operational Regional - Axa prioritara .


ANEXA . - ANALIZA SI PREVIZIUNEA FINANCIARA
BENEFICIARI:
Societati Comerciale

DOCUMENTE SOLICITATE DE LA
BENEFICIAR:

1. BILANT - ultimele trei exercitii financiare incheiate


2. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE - ultimele trei exercitii financiare incheiate
3. ALTE DOCUMENTE CARE SA SUSTINA INFORMATIILE SUPLIMENTARE SOLICITATE ultimele trei exercitii financiare incheiate
5. ALTE DOCUMENTE CARE SA SUSTINA INFORMATIILE PREVIZIONATE

Aceasta macheta are urmatoarele scopuri:


1. Analiza financiara a beneficiarului
2. Determinarea riscului beneficiarului
3. Fundamentarea bugetului
4. Realizarea de proiectii financiare
5. Determinarea indicatorilor de performanta financiara a proiectului.
Este recomandata utilizarea acestei machete; modificarea formulelor de calcul atrage dupa sine excluderea aplicatiei de la finantare.
Datele se introduc numai in celulele marcate cu gri; datele se introduc in LEI.
Restul datelor sunt fie predefinite, fie generate automat. A nu se modifica formulele de calcul - acestea sunt calculate automat in urma introducerii datelor de
intrare
Datele previzionate se fundamenteaza in valori REALE (in preturi CONSTANTE, fara a lua in calcul impactul inflatiei)
Modelul contine urmatoarele foi de calcul:

Date de intrare:

se introduc in LEI

INTRODUCERE
1 Bilant

==> se introduc datele din bilantul beneficiarului, pentru ultimele trei exercitii financiare incheiate

2 Cont PP

==> se introduc datele din contul de profit si pierdere al beneficiarului, pentru ultimele trei exercitii
financiare incheiate
si date referitoare la numarul de salariati (mediu annual si de la sfritul exerciiilor financiare)

5 Risc beneficiar

==> se completeaza cu DA sau NU spatiile aferente situatiei beneficiarului

6 Buget cerere

==> se introduc datele aferente bugetului cererii de finantare

7 Investitie

==> se introduc date aferente costurilor investitionale pentru perioada de preimplementare si

8 Proiectii financiare

implementare, date privind finantarii acestora si date privind rambursarea creditului (daca este cazul)
==> se introduc informatii aferente proiectiilor de venituri si cheltuieli, pentru perioadele de

11 Venituri si cheltuieli

implementare si operare, considerand situatia beneficiarului FARA si CU proiectul de investitii


==> se introduc informatii aferente proiectiei veniturilor si cheltuielilor, pentru perioadele de
preimplementare, implementare (trimestrial) si operare (anual), aferente intregii entitati (cu investitia

12 Cont PP previzionat

realizata prin proiect si alte activitati)


==> se introduc date aferente impozitului pe profit pentru perioadele de preimplementare, implementare
(trimestrial) si operare (anual) aferent rezultatului obtinut de intreaga entitate (cu investitia realizata prin

13 Proiectii flux de numerar intreprindere

proiect si alte activitati)


==> se introduc informatii aferente proiectiilor fluxurilor de lichiditati din activitatile de investitii,
finantare, la nivelul intregii entitati, pentru perioada de preimplementare, implementare (trimestrial) si
perioada de operare, fluxurile de plati si rambursari de TVA si disponibilul de numerar la inceputul
primei perioade

Rezultate:
3 Analiza financiara - extinsa
4 Analiza financiara - indicatori

5 Risc beneficiar

==> sunt calculati si grupati indicatori de analiza financiara


==> sunt calculati si grupati indicatori de rentabilitate si risc aferenti entitatii, pe baza datelor introduse
din situatiile financiare (foile 1 si 2)
Obs: calcule automate, interpretari inserate
==> sunt calculati indicatorii care semnaleaza situatia de "dificultate" a beneficiarului
este folosit un cod de culori - rosu pentru semn dificultate; verde pentru lipsa semn dificultate
Obs: calcule automate; repere pentru fiecare indicator

INTRODUCERE

9 Sustenabilitate proiect

==> se determina fluxurile de numerar de exploatare generate de proiectul de investitie prin metoda
incrementala (marginala)
==> se determina sustanabilitatea proiectului de investitie, in functie de fluxul de numerar total cumulat

10 Rentabilitate investitie

==> se determina indicatorii de performanta a proiectului de investitie

12 Cont PP previzionat

=> se previzioneaza contul de profit si pierdere al beneficiarului pentru perioada de preimplementare,

13 Proiectii flux de numerar intreprindere

implemantare si operare
==> se previzioneaza fluxurile de lichiditati pentru perioada de preimplementare, implementare

8 Proiectii financiare

(trimestrial) si perioada de operare (anual)


==> se determina disponibilul de numerar la inceputul si sfarsitul fiecarei perioade

1. BILAN
Introducerea datelor din bilant
Nota: aceasta macheta se va completa cu informatii din ultimele trei exercitii financiare incheiate (ultimii 3 ani)
Pentru beneficiarul cu vechime de 1 an, se vor completa doar coloanele aferente anului (N) si (N-1)

Pas 1: introducerea datelor din situatiile financiare (bilant, cont de profit si pierdere)
BILANT
Atentie: introduceti date doar in celulele marcate cu culoarea gri. Restul datelor sunt fie predefinite, fie generate automat.
N-2

N-1

(lei)
N

A.Active imobilizate
I.Imobilizari necorporale
II.Imobilizari corporale
1. Terenuri si constructii
2. Instalatii tehnice si masini
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie

Imobilizari corporale - total


III.Imobilizari financiare
Active imobilizate - total
B.Active circulante
I.Stocuri:
1. Materii prime si materiale consumabile
2. Productia in curs de executie
3. Produse finite si marfuri
4. Avansuri pentru cumparari stocuri

Stocuri - total
II.Creante
III.Investitii financiare pe termen scurt

1. BILAN
IV.Casa si conturi la banci
Active circulante - total
C.Cheltuieli in avans
D.Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1. mprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentndu-se separat


mprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile
2. Sume datorate institutiilor de credit
3. Avansuri ncasate n contul comenzilor
4. Datorii comerciale - furnizori
5. Efecte de comert de platit
6. Sume datorate entitatilor afiliate
7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata n virtutea
intereselor de participare
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile
sociale

Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an - total


E.Active circulante respectiv datorii curente nete
F.Total active minus datorii curente
G.Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an
1. mprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentndu-se separat
mprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile
2. Sume datorate institutiilor de credit
3. Avansuri ncasate n contul comenzilor
4. Datorii comerciale - furnizori
5. Efecte de comert de platit
6. Sume datorate entitatilor afiliate
7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata n virtutea intereselor de
participare
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale

Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an total

1. BILAN
H.Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
I.Venituri in avans
J.Capital si rezerve
I.Capital, din care
Capital subscris vrsat
Capital subscris nevrsat
Patrimoniu regiei
Patrimoniul institutelor naionale de cercetare-dezvoltare
II.Prime de capital
III.Rezerve din reevaluare

0
0
0
0
0
da

0
0
0
0
0
da

0
0
0
0
0
da

N-2

N-1

Sold Creditor
Sold Debitor

IV.Rezerve
V.Rezultatul reportat
Sold Creditor
Sold Debitor

VI.Rezultatul exercitiului financiar


Sold Creditor
Sold Debitor

Repartizarea profitului
Capitaluri proprii - total
Patrimoniul public
Capitaluri - total
TOTAL ACTIV
TOTAL CAPITALURI SI DATORII
verificare Activ = Capitaluri + Datorii

A beneficiat de ajutoare de stat


A beneficiat de ajutoare de minimis

N Anul depunerii

2. CONTUL DE PROFIT I PIERDERE


Introducerea datelor din contul de profit si pierdere
Nota: aceasta macheta se va completa cu informatii din ultimele trei exercitii financiare (ultimii 3 ani)
Pentru beneficiarul cu vechime de 1 sau 2 ani, se vor completa doar coloanele aferente anului (N), respectiv anilor (N-1) si (N)

Pas 1: introducerea datelor din situatiile financiare (bilant, cont de profit si pierdere)
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI
Atentie: introduceti date doar in coloanele marcate cu culoarea gri. Restul datelor sunt fie predefinite, fie generate automat.

Cifra de afaceri neta


Variatia stocurilor de produse finite i a produciei n curs de execuie
(+ pentru C; - pentru D)
Venituri din productia realizata pentru scopuri proprii si capitalizata
Alte venituri din exploatare
Venituri din exploatare - total
Cheltuieli cu materiile prime i materialele consumabile
Alte cheltuieli externe (cu energie i ap)
Cheltuieli privind mrfurile
Cheltuieli cu personalul
Ajustri de valoare privind imobilizrile corporale i necorporale
Ajustri de valoare privind activele circulante
Alte cheltuieli de exploatare
Ajustri privind provizioanele
Cheltuieli din exploatare - total
Rezultatul din exploatare
Rezultatul din exploatare Profit

N-2

N-1

(lei)
N

0
0

0
0

0
0

2. CONTUL DE PROFIT I PIERDERE


Rezultatul din exploatare Pierdere

Venituri financiare
Ajustri de valoare privind imobilizrile financiare i investiiile
financiare deinute ca active circulante
Cheltuieli privind dobnzile
Alte cheltuieli financiare
Cheltuieli financiare
Rezultatul financiar

0
0

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Rezultatul financiar Profit


Rezultatul financiar Pierdere

Rezultatul curent
Rezultatul curent Profit
Rezultatul curent Pierdere

Venituri extraordinare
Cheltuieli extraordinare
Rezultatul extraordinar
Rezultatul extraordinar Profit
Rezultatul extraordinar Pierdere

Venituri totale
Cheltuieli totale
Rezultatul brut
Rezultatul brut Profit
Rezultatul brut Pierdere

Impozit pe profit
Rezultatul net
Rezultatul net Profit
Rezultatul net Pierdere

numar mediu de angajai cu norm ntreag

2. CONTUL DE PROFIT I PIERDERE


numrul efectiv de angajai cu norm ntreag la sfritul exerciiului
financiar
Cheltuieli cu salariile
Cheltuieli cu salariile / numar mediu de angajai cu norm ntreag
Cheltuieli cu salariile / numrul efectiv de angajai cu norm ntreag
Salarii i indemnizaii
Cheltuieli cu asigurrile i protecia social
INDICATORI DE PRODUCTIVITATE
CA / numar mediu de angajai cu norm ntreag
CA / numrul efectiv de angajai cu norm ntreag la sfritul
exerciiului financiar
Profit / numar mediu de angajai cu norm ntreag
Profit / numrul efectiv de angajai cu norm ntreag la sfritul
exerciiului financiar

3. ANALIZ FINANCIAR - EXTINS


Analiza financiara a beneficiarului
Pas 2: utilizarea datelor din situatiile financiare (bilant, cont de profit si pierdere)
pentru realizarea analizei financiare

Analiza financiara - istoric (bilant, cont de profit si pierdere)


BILANT
Active imobilizate
Active curente
Stocuri
Creante de incasat
Cheltuieli inregistrate in avans
Cash si echivalente de cash
Activ total
Datorii curente
Datorii financiare pe termen scurt
Datorii comerciale - furnizori
Alte datorii pe termen scurt
Venituri inregistrate in avans
Datorii pe termen lung
Datorii financiare pe termen lung
Alte datorii pe termen lung
Provizioane
Capital propriu
TOTAL ACTIV
TOTAL CAPITALURI SI DATORII

N-2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

N-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Analiza financiara - indicatori


N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BILANT - structura (% din total activ)


Active imobilizate
Active curente
Stocuri
Creante de incasat
Cheltuieli inregistrate in avans
Cash si echivalente de cash
Activ total
Datorii curente
Datorii financiare pe termen scurt
Datorii comerciale - furnizori
Alte datorii pe termen scurt
Venituri inregistrate in avans
Datorii pe termen lung
Datorii financiare pe termen lung
Alte datorii pe termen lung
Provizioane
Capital propriu
TOTAL ACTIV
TOTAL CAPITALURI SI DATORII

Analiza financiara - indicatori


N-2

N-1

Analiza financiara - indicatori


CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI
Cifra de afaceri neta
Alte venituri din exploatare
Venituri din exploatare - total
Cheltuieli monetare de exploatare
Ajustri de valoare privind imobilizrile, acti
Cheltuieli din exploatare - total
Cheltuieli din exploatare - total
Rezultatul din exploatare
Venituri financiare
Ajustri de valoare privind imobilizrile finan
Cheltuieli privind dobnzile
Alte cheltuieli financiare
Cheltuieli financiare
Rezultatul financiar
Rezultatul curent
Venituri extraordinare
Cheltuieli extraordinare
Rezultatul extraordinar
Venituri totale
Cheltuieli totale
Rezultatul brut
Impozit pe profit
Rezultatul net
EBT
EBIT
EBITDA

N-2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

N-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI % in cifra de afaceri


Cifra de afaceri neta
Alte venituri din exploatare
Venituri din exploatare - total
Cheltuieli monetare de exploatare
Ajustri de valoare privind imobilizrile, act
Cheltuieli din exploatare - total
Cheltuieli din exploatare - total
Rezultatul din exploatare
Venituri financiare
Ajustri de valoare privind imobilizrile fina
Cheltuieli privind dobnzile
Alte cheltuieli financiare
Cheltuieli financiare
Rezultatul financiar
Rezultatul curent
Venituri extraordinare
Cheltuieli extraordinare
Rezultatul extraordinar
Venituri totale
Cheltuieli totale
Rezultatul brut
Impozit pe profit
Rezultatul net
EBT
EBIT
EBITDA

BILANT - modificare relativa


Active imobilizate
Active curente
Stocuri
Creante de incasat
Cheltuieli inregistrate in avans
Cash si echivalente de cash
Activ total
Datorii curente
Datorii financiare pe termen scurt
Datorii comerciale - furnizori
Alte datorii pe termen scurt
Venituri inregistrate in avans
Datorii pe termen lung
Datorii financiare pe termen lung
Alte datorii pe termen lung
Provizioane
Capital propriu
TOTAL ACTIV
TOTAL CAPITALURI SI DATORII

N-1

N-1

Analiza financiara - indicatori


N-2

N-1

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI modificare relativa


Cifra de afaceri neta
Alte venituri din exploatare
Venituri din exploatare - total
Cheltuieli monetare de exploatare
Ajustri de valoare privind imobilizrile, act
Cheltuieli din exploatare - total
Cheltuieli din exploatare - total
Rezultatul din exploatare
Venituri financiare
Ajustri de valoare privind imobilizrile fina
Cheltuieli privind dobnzile
Alte cheltuieli financiare
Cheltuieli financiare
Rezultatul financiar
Rezultatul curent
Venituri extraordinare
Cheltuieli extraordinare
Rezultatul extraordinar
Venituri totale
Cheltuieli totale
Rezultatul brut
Impozit pe profit
Rezultatul net
EBT
EBIT
EBITDA

4. ANALIZ FINANCIAR - INDICATORI


Analiza financiara a entitatii pentru ultimele exercitii financiare
Pas 2: utilizarea datelor din situatiile financiare (bilant, cont de profit si pierdere) pentru realizarea analizei financiare

Indicatori de echilibru financiar


Interpretare
Acest set indicatori se utilizeaza pentru a identifica probleme posibile generate de dezechilibre la nivelul resurselor si utilizarilor pe termen lung / scurt, astfel se apreciaza favorabil:
==> cresterea activului net
==> marimea pozitiva (si in crestere) a fondului de rulment
==> acoperirea necesarului de find de rulment din fond de rulment (FR>NFR; TN>0; NFR/FR>1)
==> cash flow pozitiv

AN (Activ net)
FR (Fond de rulment )

NFR (necesar de fond de rulment)


TN (trezoreria neta )
CF (cash flow)
rata de acoperire a NFR din FR

Solduri intermediare de gestiune

Formula de calcul
Activ total - Datorii totale
Capital propriu + Datorii termen lung - Imobilizari
Active curente cu exceptia trezoreriei - Datorii
curente cu exceptia trezoreriei
FR - NFR
variatia () TN
NFR/FR

N-2
0

N-1
0

N
0

0
0

0
0
0

0
0
0

4. ANALIZ FINANCIAR - INDICATORI


Interpretare
Acest set indicatori se utilizeaza pentru a analiza performanta inregistrata de beneficiar; astfel se apreciaza favorabil:
==> cresterea cifrei de afaceri (care indica o extindere a activitatii intreprinderii)
==> cresterea rezultatului de exploatare (care indica o crestere mai mare a cifrei de afaceri fata de cresterea cheltuielilor de exploatare)
==> cresterea altor rezultate - rezultat curent, rezultat brut, EBIT, EBITDA- (care indica o crestere mai mare a anumitor categorii de venituri fata de cresterea acelorasi categorii de
cheltuieli)
==> cresterea profitului net (care indica o performanta superioara a intreprinderii fata de anul anterior)
Observatii: scaderea anumitor indicatori trebuie interpretata in contextul respectiv -- de exemplu, scaderea profitului net, in conditiile scaderii mai mari a cifrei de afaceri, poate indica
probleme sectoriale (scaderea cererii) dar adaptarea beneficiarului prin ajustarea rapida a cheltuielilor

Formula de calcul
CA (Cifra de afaceri neta)
Venituri din exploatare - total
Cheltuieli din exploatare - total
Venituri din exploatare - Cheltuieli de exploatare
Rexpl (Rezultatul din exploatare)
Venituri financiare
Cheltuieli financiare
Venituri financiare - Cheltuieli financiare
Rfin (Rezultatul financiar)
Rexpl + Rfin
Rcrt (Rezultatul curent)
Venituri extraordinare
Cheltuieli extraordinare
Venituri extraordinare - Cheltuieli extraordinare
Rextr (Rezultatul extraordinar)
Venituri totale
Cheltuieli totale
Rcrt + Rextr
R brut (Rezultatul brut)
cota
impozit
baza de impozitare
Impozit pe profit
R brut - impozit pe profit
RN (Rezultatul net)
RN + impozit pe profit
EBT (Rezultat inainte de impozit)
EBT + dobanzi
EBIT (Rezultat inainte de dobanzi si impozit)
EBIT + amortizare
EBITDA (Rezultat inainte de amortizare, dobanzi si imp

Rate de rentabilitate

N-2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

N-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4. ANALIZ FINANCIAR - INDICATORI


Rate de marja
Interpretare
Acest set indicatori se utilizeaza pentru a interpreta eficienta inregistrata de beneficiar; astfel se apreciaza favorabil:
==> cresterea ratelor de marja (care indica o crestere superioara a rezultatelor intreprinderii - rezultat de exploatare, rezultat financiar etc. - fata de cresterea cifrei de afaceri, reflectand un
bun management la nivelul cheltuielilor)
R_Rexp
R_Rfin
R_Rextr
R_Rbrut
R_RN (sau R_PN)
R_EBITDA
R_EBIT

Formula de calcul
Rezultat exploatare / CA
Rezultat financiar / CA
Rezultat extraordinar / CA
Rezultat brut / CA
Rezultat net (profit net) / CA
EBITDA / CA
EBIT / CA

N-2

N-1

Rate de rentabilitate
Interpretare
Acest set indicatori se utilizeaza pentru a interpreta rentabilitatea inregistrata de beneficiar; astfel se apreciaza favorabil:
==> cresterea ratelor de rentabilitate (care indica o crestere a rezultatului net raportat la efortul investitional - active totale in cazul ROA, capitaluri proprii in cazul ROE, capital investit in
cazul Rec)
==> descompunerea pe factori de influenta ofera indicii asupra sursei de imbunatatire a rentabilitatii (cresterea ratei de marja = imbunatatire in managementul cheltuielilor; cresterea vitezei
de rotatie = imbunatatire in eficienta utilizarii activelor; cresterea ratei de structura = cresterea indatorarii)
==> efectul de levier exprima cresterea de rentabilitate financiara, peste nivelul rentabilitatii economice, generat de indatorarea beneficiarului

Formula de calcul
Profit net
EBIT - impozit
ROA (rentabilitatea activelor)
descompunere ROA

PN/Active
ROA = R_PN viteza de rotatie a activelor

R_PN
viteza de rotatie a activelor

PN/CA
CA/Active

ROE (rentabilitatea financiara)

PN/CPR

N-2
0
0

N-1
0
0

N
0
0

4. ANALIZ FINANCIAR - INDICATORI


descompunerea ROE
R_PN
viteza de rotatie a activelor
rata de structura aferenta capitalului propriu

ROE = R_PN viteza de rotatie a activelor


rata de structura aferenta capitalului propriu
PN/CA
CA/Active
Active/CPR

(EBIT-impozit)/capital investit
Rec (rentabilitatea capitalului investit)

descompunere Rec
R_(EBIT-impozit)
viteza de rotatie a activelor
rata de structura aferenta capitalului investit

efect de levier

unde CI=CPR+DTL+prov

Rec = R_(EBIT-impozit) viteza de rotatie a


activelor
rata de structura aferenta capitalului investit
(EBIT-impozit)/CA
CA/Active
Active/cap investit

ROE-Rec

Rate de gestiune (rate de rotatie)


Interpretare
Acest set indicatori se utilizeaza pentru a interpreta eficienta inregistrata de beneficiar in utilizarea activelor; astfel se apreciaza favorabil:
==> scaderea duratelor de rotatie a activelor (totale, imobilizate, curente, stocurilor, creantelor)
==> cresterea duratei de rotatie a furnizorilor sau scaderea mai lenta a acesteia fata de durata de rotatie a creantelor
==> cresterea vitezei de rotatie a activelor (totale, imobilizate, curente, stocurilor, creantelor)
==> scaderea vitezei de rotatie a furnizorilor sau cresterea mai rapida a acesteia fata de viteza de rotatie a creantelor

Durate de rotatie
Durata de rotatie a activelor totale
Durata de rotatie a activelor imobilizate
Durata de rotatie a activelor curente
Durata de rotatie a stocurilor
Durata de rotatie a creantelor
Durata de rotatie a furnizorilor
Viteze de rotatie
Viteza de rotatie a activelor totale

Formula de calcul
(Active totale / CA) 360
(Active imobilizate / CA) 360
(Active curente / CA) 360
(Stocuri / CA) 360
(Creante / CA) 360
(Furnizori / CA) 360
Formula de calcul
CA / Active totale

N-2

N-1

N-2

N-1

4. ANALIZ FINANCIAR - INDICATORI


Viteza de rotatie a activelor imobilizate
Viteza de rotatie a activelor curente
Viteza de rotatie a stocurilor
Viteza de rotatie a creantelor
Viteza de rotatie a furnizorilor

CA / Active imobilizate
CA / Active curente
CA / Stocuri
CA / Creante
CA / Furnizori

Rate de lichiditate
Interpretare
Acest set indicatori se utilizeaza pentru a interpreta evolutia riscului de lipsa de lichiditati la nivel de beneficiar; astfel, in general, se apreciaza favorabil:
==> cresterea ratelor de lichiditate
==> marimi > 2 pentru lichiditatea curenta
==> marimi > 0,8 pentru lichiditatea intermediara
==> marimi > 0,2 pentru lichiditatea la vedere

lichiditatea curenta
lichiditatea intermediara
lichiditatea la vedere

Formula de calcul
active curente / datorii curente
(active curente - stocuri) / datorii curente
lichiditati / datorii curente

N-2

N-1

N-1

Rate de solvabilitate si indatorare


Interpretare
Acest set indicatori se utilizeaza pentru a analiza riscul de solvabilitatea si de indatorare; astfel se apreciaza favorabil:
==> cresterea ponderii capitalului propriu in pasiv
==> scaderea levierului
==> scaderea gradului de indatorare
Riscul este considerat moderat daca:
==> gradul total de indatorare < 67%
Structura indatorarii (termen scurt versus termen lung) reflecta expunerea beneficiarului la dependenta de surse imprumutate pe respectivul termen

Ponderea capitalului propriu in activ


Levier
Grad de indatorare pe termen lung

Formula de calcul
Capital propriu / Activ
Datorii pe termen lung / Capital propriu
Datorii pe termen lung / Activ

N-2

4. ANALIZ FINANCIAR - INDICATORI


Grad de indatorare pe termen scurt
Grad total de indatorare

Datorii pe termen scurt / Activ


Datorii totale / Activ

6. BUGETUL CERERII DE FINANARE

BUGETUL CERERII DE FINANTARE


Nr. crt

Denumirea capitolelor i subcapitolelor

Cheltuieli eligibile

TOTAL

Cheltuieli neeligibile

ELIGIBIL
1

2
1 CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea i amenajarea terenului

Baza

TVA eligibila

5=3+4

0
0
0
0

0
0

1.1 Achizitii teren cu sau fr construcii


1.2 Amenajarea terenului
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala
TOTAL CAPITOL 1

TOTAL

TOTAL

NEELIGIBIL
Baza

TVA ne-eligibil

8 = 6+7

9=5 + 8

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

2 CAPITOL 2 Cheltuieli pt asigurarea utilitilor necesare obiectivului


2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2
3 CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic
3.1 Studii de teren (geotehnice, geologice, topografice, hidrologice, hidrogeotehnice,
fotogrammetrice, topografice i de stabilitate a terenului)
3.2 Taxe pentru obtinera de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Proiectare si inginerie
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie
3.5 Consultanta n elaborarea studiilor de pia/evaluare
3.6 Consultanta n domeniul managementului proiectului
3.7 Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de execu ie
3.8 Dirigenia de antier
TOTAL CAPITOL 3

4 CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiia de baz


4.1 Construcii i instalaii
4.2 Montaj utilaje tehnologice
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport
4.5 Dotri
4.6 Mobilier
4.7 Echipamente IT
4.8 Active necorporale

0
0
0
0
0
0
0
0

6. BUGETUL CERERII DE FINANARE


TOTAL CAPITOL 4

0
0

0
0

5 CAPITOLUL 5 Cheltuieli cu organizarea de antier


5.1. Lucrri de construcii i instalaii aferente organizrii de antier

0
0

5.2. Cheltuieli conexe organizrii de antier


TOTAL CAPITOL 5

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

6 CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului


6.1. Comisioane, taxe, cote, costul creditului
TOTAL CAPITOL 6
7 CAPITOLUL 7 Cheltuieli diverse i neprevzute
7.1. Cheltuieli diverse i neprevzute
TOTAL CAPITOL 7
8 CAPITOLUL 8 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare beneficiar
8.1 Pregatirea personalului de exploatare
8.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL CAPITOL 8

9 CAPITOLUL 9 Cheltuieli de informare i publicitate


9.1 Cheltuieli de informare i publicitate pentru proiect, care rezult din obliga iile
beneficiarului
9.2 Cheltuieli cu activitile de marketing i promovare a obiectivului finan at

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

TOTAL CAPITOL 14

0
0

0
0

0
0

TOTAL GENERAL

TOTAL CAPITOL 9
10 CAPITOLUL 10 Cheltuieli cu auditul pentru proiect
10.1. Cheltuieli cu auditul pentru proiect
TOTAL CAPITOL 10
11 CAPITOLUL 11 Cheltuieli cu achiziia de mijloace de transport (dac este cazul)
11.1. Cheltuieli cu achiziia de mijloace de transport
TOTAL CAPITOL 11
12 CAPITOL 12 Cheltuieli de personal (dac este cazul)
12.1 Cheltuieli efectuate pentru remunerarea persoanlului
TOTAL CAPITOL 12
13 CAPITOL 13 Cheltuieli generale de administraie (dac este cazul)
13.1 Cheltuieli salariale departamente suport*
13.2 Cheltuieli de functionare si administrative*
TOTAL CAPITOL 13
14 CAPITOLUL 14 Alte servicii* stabilite prin ghidurile specifice
14.1. se vor enumera subcategoriile aplicabile n conformotate cu ghidurile specifice

din care
C+M

* linii bugetare valabile doar pentru Organismele intermediare si AM POR

6. BUGETUL CERERII DE FINANARE


SURSE DE FINANARE A PROIECTULUI
NR. CRT. SURSE DE FINANARE
I Valoarea total a cererii de finantare, din care :
a. Valoarea totala neeligibil, inclusiv TVA aferent
b. Valoarea totala eligibil
II Contribuia proprie, din care :
a. Contribuia solicitantului la cheltuieli eligibile
b. Contribuia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent*
III ASISTEN FINANCIAR NERAMBURSABIL SOLICITAT

0
0
0
0
0
0

7. INVESTIIE
Costuri investitionale si acoperirea (finantarea) acestora
Beneficiarul va realiza proiectia financiara privind implementarea investitiei pe numarul de ani pt care gandeste proiectul, nu este obligatorie completarea pentru toti anii

CHELTUIELI INVESTITIONALE TOTALE

(ron)
preimplementare
an 0

an 1

total
buget cerere

total
calculat

1 CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea i amenajarea terenului


1.1 Achizitii teren cu sau fr construcii

1.2 Amenajarea terenului


1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala

0
0

0
0

2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului


TOTAL CAPITOL 2

0
0

0
0

3 CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic


3.1 Studii de teren (geotehnice, geologice, topografice, hidrologice, hidrogeotehnice, f

3.2 Taxe pentru obtinera de avize, acorduri si autorizatii


3.3 Proiectare si inginerie

0
0

0
0

3.4 Organizarea procedurilor de achizitie


3.5 Consultanta n elaborarea studiilor de pia/evaluare
3.6 Consultanta n domeniul managementului proiectului

0
0

0
0
0

an

TOTAL CAPITOL 1
2 CAPITOL 2 Cheltuieli pt asigurarea utilitilor necesare obiectivului

3.7 Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de execuie


3.8 Dirigenia de antier
TOTAL CAPITOL 3
4 CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiia de baz
4.1 Construcii i instalaii
4.2 Montaj utilaje tehnologice

0
0
0
0
0

Implementare
an 2
an 3

an 4

0
0
0
0
0

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj


4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0
0
0

4.5 Dotri
4.6 Mobilier

0
0

0
0

4.7 Echipamente IT
4.8 Active necorporale

0
0

0
0

0
0

0
0

6.1. Comisioane, taxe, cote, costul creditului


TOTAL CAPITOL 6
7 CAPITOLUL 7 Cheltuieli diverse i neprevzute

0
0

0
0

7.1. Cheltuieli diverse i neprevzute


TOTAL CAPITOL 7

0
0

TOTAL CAPITOL 4
5 CAPITOLUL 5 Cheltuieli cu organizarea de antier
5.1. Lucrri de construcii i instalaii aferente organizrii de antier
5.2. Cheltuieli conexe organizrii de antier
TOTAL CAPITOL 5
6 CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

8 CAPITOLUL 8 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare beneficiar


8.1 Pregatirea personalului de exploatare

0
0

0
0
0

8.2 Probe tehnologice si teste


TOTAL CAPITOL 8
9 CAPITOLUL 9 Cheltuieli de informare i publicitate
9.1 Cheltuieli de informare i publicitate pentru proiect, care rezult din obligaiile ben

9.2 Cheltuieli cu activitile de marketing i promovare a obiectivului finanat


TOTAL CAPITOL 9

0
0

0
0

10 CAPITOLUL 10 Cheltuieli cu auditul pentru proiect


10.1. Cheltuieli cu auditul pentru proiect
TOTAL CAPITOL 10
11 CAPITOLUL 11 Cheltuieli cu achiziia de mijloace de transport (dac este cazul)
11.1. Cheltuieli cu achiziia de mijloace de transport

0
0

7. INVESTIIE
0

12.1 Cheltuieli efectuate pentru remunerarea persoanlului


TOTAL CAPITOL 12

0
0

0
0

13 CAPITOL 13 Cheltuieli generale de administraie (dac este cazul)


13.1 Cheltuieli salariale departamente suport*

13.2 Cheltuieli de functionare si administrative*


TOTAL CAPITOL 13

0
0

0
0

14 CAPITOLUL 14 Alte servicii* stabilite prin ghidurile specifice


14.1. se vor enumera subcategoriile aplicabile n conformotate cu ghidurile specifice

TOTAL CAPITOL 11
12 CAPITOL 12 Cheltuieli de personal (dac este cazul)

TOTAL CAPITOL 14

TOTAL GENERAL

TOTAL CHELTUIELI ELIGIBILE


TOTAL CHELTUIELI NE-ELIGIBILE

0
0

0
0

Achizitii de active fixe corporale, incl TVA

Achizitii de active fixe necorporale, incl TVA

Cresterea investitiilor in curs (esalonat cf. Grafic realizare)

preimplementare
an 0
0
0
0
0

an 1
0
0
0
0

preimplementare
an 0
0
0

an 1
0
0

Implementare
an 2
an 3
0
0
0
0

an 4
0
0

0
DA

0
DA

0
DA

0
DA

0
DA

0
0

1
0

2
0

3
0

4
0

10

11

12

13

14

an 0

an 1

an 2

an 3

an 4

SURSE DE FINANTARE A PROIECTULUI

an
I
a.
b.
II
a.
b.
III

Valoarea total a cererii de finantare, din care :


Valoarea totala neeligibil, inclusiv TVA aferent
Valoarea totala eligibil
Contribuia proprie, din care :
Contribuia solicitantului la cheltuieli eligibile
Contribuia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent*
ASISTEN FINANCIAR NERAMBURSABIL SOLICITAT

an
ASISTEN FINANCIAR NERAMBURSABIL SOLICITAT
CONTRIBUTIE PROPRIE, din care:

total
buget cerere
0
0
0
0
0
0
0

total
calculat
0
0
0
0
0
0
0

total
buget cerere
0
0

total
calculat
0
0

Surse proprii
Imprumuturi bancare (surse imprumutate)
Total resurse
ACOPERIRE INVESTITIE

Implementare
an 2
an 3
0
0
0
0
0
0
0
0

an 4
0
0
0
0

0
0
0
DA

0
DA

INFORMATII AFERENTE FINANTARII PROIECTULUI DE INVESTITIE


RAMBURSARE CREDIT
se va completa cu informatii obtinute de la banca finantatoare
Imprumuturi bancare
Rambursare imprumut bancar
Dobanzi
Rambursare imprumut (incl.dobanzi)

INFORMATII AFERENTE INTREGII ENTITATI

total
0
0
0
0

Capital propriu
Sume datorate institutiilor de credit (surse imprumutate) generate de proiectul de investitii
Sume datorate institutiilor de credit excluzandu-le pe cele generate de proiectul de investitii

7. INVESTIIE
Alte datorii (pe termen lung si scurt)
Grad indatorare

8. PROIECII FINANCIARE
Proiecii financiare - pentru perioada de preimplementare, implementare si operare
ACTIVITATEA CORESPUNZATOARE PROIECTULUI DE INVESTITIE
PROIECIA VENITURILOR I CHELTUIELILOR -- total intreprindere

Proiectii financiare in scenariile: fara adoptare proiect investitie, cu adoptare, marginal


INVESTIIA VIZEAZ UN SINGUR COD CAEN

1330

Beneficiarul va realiza proiectia financiara pe numarul de ani pt care gandeste proiectul (implementare si operare), nu este obligatorie completarea pentru toti anii;

Tabel 1: PROIECTII FINANCIARE - FARA ADOPTAREA PROIECTULUI DE INVESTITIE


Observatie:
Se vor introduce veniturile si cheltuielile rezultate din activitatea corespunztoare proiectului de investi ii, n condi iile n care activitatea s-ar desf ura
fr investiie. Dac activitatea nu exist n firm (proiectul dezvolt o activitate nou) acest tabel nu se mai completeaz.
Preimplement
are

Nr.
Crt.

Implementare si operare

anul
total
0
1
2
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (FARA proiect)
Venituri din exploatare aferente activitatii corespunzatoare proiectului de investitie FARA investitie / an, incl TVA
1 Venituri din vanzari produse
0
2 Venituri din prestari servicii
3 Venituri din vanzari marfuri
Venituri din subventii pentru activitatea aferenta investitiei
4
propus prin proiect
Total incasari (intrari de lichiditati) din activitatea de
exploatare (FARA proiect)

10

11

12

13

14

0
0
0
0

PLATI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE


Cheltuieli de exploatare aferente activitatii corespunzatoare proiectului de investitie FARA investitie / an, incl TVA
5 Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabile
6 Cheltuieli privind marfurile
Alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu prestatii
7
externe)
8 Cheltuieli cu energia
9 Cheltuieli cu apa
10 Alte cheltuieli din afara (cu utilitati)
Total cheltuieli materiale
11 Cheltuieli cu personalul angajat
12 Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala
Cheltuieli de personal
Alte cheltuieli de exploatare (prestatii externe, alte impozite,
13
taxe si varsaminte asimilate, alte cheltuieli), din care:
- Cheltuieli de intretinere si reparatii capitale
14 Ajustari de valoare si provizioane - total
Cheltuieli financiare (Cheltuieli privind dobanzile la
15 imprumuturile contractate pentru activitatea aferenta
investitiei)
Total plati (iesiri de lichiditati) din activitatea de
exploatare (FARA proiect)
Flux de lichiditati brut din activitatea de exploatare
(FARA proiect)
16 Plati TVA

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

17 Rambursari TVA

18 Impozit pe profit/venit

Plati/incasari pentru impozite si taxe (FARA proiect)

Flux de lichiditati net din activitatea de exploatare (FARA


proiect)
Disponibil de numerar la inceputul perioadei

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei

8. PROIECII FINANCIARE
Tabel 2: PROIECTII FINANCIARE - CU ADOPTAREA PROIECTULUI DE INVESTITIE
Observatie:
Se vor introduce veniturile si cheltuielile rezultate din activitatea corespunztoare proiectului de investi ii, n condi iile n care activitatea s-ar desf ura cu
investiia.
Perioada de implementare a investiiei poate fi de max. 4 ani.
Pe perioada investiiei se poate presupune c veniturile i costurile sunt egale cu varianta FR PROIECT (daca proiectul nu poate genera venituri si
cheltuieli suplimentare in aceasta perioada)
Dupa perioada de investitie se vor introduce valorile previzionate in planul de marketing si planul de afaceri.
Preimplement
are

Nr.
Crt.

Implementare si operare

anul

total
0
1
2
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (CU proiect)
Venituri din exploatare aferente activitatii corespunzatoare proiectului de investitie CU investitie / an, incl TVA
1 Venituri din vanzari produse
2 Venituri din prestari servicii
3 Venituri din vanzari marfuri
Venituri din subventii pentru activitatea aferenta investitiei
4
propus prin proiect
Total incasari (intrari de lichiditati) din activitatea de
exploatare (CU proiect)

10

11

12

13

14

0
0
0
0
0

PLATI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (CU proiect)


Cheltuieli de exploatare aferente activitatii corespunzatoare proiectului de investitie CU investitie / an, incl TVA
5 Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabile
0
6 Cheltuieli privind marfurile
Alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu prestatii
7
externe)
8 Cheltuieli cu energia
9 Cheltuieli cu apa
10 Alte cheltuieli din afara (cu utilitati)
Total cheltuieli materiale
11 Cheltuieli cu personalul angajat

0
0
0
0
0

proiect)
16 Plati TVA

17 Rambursari TVA

18 Impozit pe profit/venit

12 Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala


Cheltuieli de personal
Alte cheltuieli de exploatare (prestatii externe, alte impozite,
13
taxe si varsaminte asimilate, alte cheltuieli), din care:
- Cheltuieli de intretinere si reparatii capitale
14 Ajustari de valoare si provizioane - total
Cheltuieli financiare (Cheltuieli privind dobanzile la
15 imprumuturile contractate pentru activitatea aferenta
investitiei)
Total plati (iesiri de lichiditati) din activitatea de
exploatare (CU proiect)
Flux de lichiditati brut din activitatea de exploatare (CU

Plati/incasari pentru impozite si taxe (CU proiect)

0
0
0
0
0
0

Flux de lichiditati net din activitatea de exploatare (CU


proiect)
ACTIVITATEA DE FINANTARE

INCASARI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE


Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la
19 actionari/asociati)
20 Credite pentru realizarea investiiei

21 Ajutor nerambursabil (inclusiv avans)


Total incasari (intrari de lichiditati) din activitatea de
finantare
PLATI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE

8. PROIECII FINANCIARE
22 Rambursari de Credite, din care:
Rate la imprumut - cofinantare la proiect

0
0
0

Total plati (iesiri de lichiditati) din activitatea finantare

Flux de lichiditati din activitatea de finantare

23 Achizitii de active fixe corporale, incl TVA


24 Achizitii de active fixe necorporale, incl TVA

25 Cresterea investitiilor in curs (esalonat cf. Grafic realizare)


Total plati (iesiri de lichididati) din activitatea de investitii

ACTIVITATEA DE INVESTITII

Flux de lichiditati din activitatea de investitii

Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare

FLUX DE LICHIDITATI TOTAL (activitatile de


exploatare, finantare, investitii)
Disponibil de numerar la inceputul perioadei

0
0

--

Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei

--

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

total

10

11

12

13

14

Tabel 3: PROIECTII FINANCIARE INCREMENTALE (marginale)


--PROIECTII FINANCIARE CU ADOPTAREA PROIECTULUI DE INVESTITIE - PROIECTII FINANCIARE FARA ADOPTAREA
PROIECTULUI DE INVESTITIE
Preimplement
are

Nr.
Crt.
anul
ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

total

Implementare si operare
1

10

11

12

13

14

INCASARI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (marginale)


Venituri din exploatare aferente activitatii corespunzatoare proiectului de investitie (marginale) / an, incl TVA
1 Venituri din vanzari produse
2 Venituri din prestari servicii
3 Venituri din vanzari marfuri
Venituri din subventii pentru activitatea aferenta investitiei
4
propus prin proiect
Total incasari din activitatea de exploatare (marginale)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

PLATI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE


Cheltuieli de exploatare aferente activitatii corespunzatoare proiectului de investitie (marginale) / an, incl TVA
5 Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabile
0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

17 Rambursari TVA

18 Impozit pe profit/venit

6 Cheltuieli privind marfurile


Alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu prestatii
7
externe)
8 Cheltuieli cu energia
9 Cheltuieli cu apa
10 Alte cheltuieli din afara (cu utilitati)
Total cheltuieli materiale
11 Cheltuieli cu personalul angajat
12 Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala
Cheltuieli de personal
Alte cheltuieli de exploatare (prestatii externe, alte impozite,
13
taxe si varsaminte asimilate, alte cheltuieli), din care:
- Cheltuieli de intretinere si reparatii capitale
14 Ajustari de valoare si provizioane - total
Cheltuieli financiare (Cheltuieli privind dobanzile la
15
imprumuturile contractate pentru proiectul de investitiei)
Total iesiri de lichiditati din activitatea de exploatare
(marginale)
Flux de lichiditati brut din activitatea de exploatare
(marginale)
16 Plati TVA

cas

15.800

cass

5.200

8. PROIECII FINANCIARE
Plati/incasari pentru impozite si taxe (marginale)

Flux de lichiditati net din activitatea de exploatare


(marginale)
ACTIVITATEA DE FINANTARE

INCASARI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE


Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la
19 actionari/asociati)
20 Credite pentru realizarea investiiei

0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

23 Achizitii de active fixe corporale, incl TVA


24 Achizitii de active fixe necorporale, incl TVA

25 Cresterea investitiilor in curs (esalonat cf. Grafic realizare)


Total plati (iesiri de lichididati) din activitatea de investitii

21 Ajutor nerambursabil (inclusiv avans)


Total incasari (intrari de lichiditati) din activitatea de
finantare
PLATI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE
22 Rambursari de Credite, din care:
Rate la imprumut - cofinantare la proiect
Total plati (iesiri de lichiditati) din activitatea finantare
Flux de lichiditati din activitatea de finantare

ACTIVITATEA DE INVESTITII

Flux de lichiditati din activitatea de investitii

Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare

FLUX DE LICHIDITATI TOTAL (activitatile de


exploatare, finantare, investitii)

0
0

10

11

12

13

14

total

9. SUSTENABILITATEA FINANCIAR A PROIECTULUI


Determinarea sustenabilitatii financiare a proiectului
In acest tabel sunt inregistrate incasarile si platile aferente activitatilor de exploatare, de finantare si de investitii generate exclusiv de proiectul de investitie

Incasari, plati, fluxuri de numerar


Total incasari aferente veniturilor operationale
Rambursari TVA
Total plati aferente cheltuielilor de operationale
Plati TVA
Impozit pe profit/venit
Flux de numerar din activitatea de exploatare
(operational)
Investitie
Flux de numerar din activitatea de investitii
Flux de numerar - activitatea de exploatare si de
investitii
Surse de finantare
Plati pt rambursare credit (inclusiv dobanda)
Flux de numerar din activitatea de finantare

Flux de numerar total


Flux de numerar total cumulat

SUSTENABILITATE FINANCIARA PROIECT

total
0
0

preimplementa
re
0
0
0

1
0
0

2
0
0

3
0
0

4
0
0

5
0
0

6
0
0

7
0
0

8
0
0

9
0
0

10
0
0

11
0
0

12
0
0

13
0
0

14
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Implementare si operare

DA

10. RENTABILITATEA INVESTIIEI


Determinarea indicatorilor de performanta financiara a proiectului
In acest tabel sunt inregistrate incasarile si platile aferente activitatilor de exploatare si de investitii generate exclusiv de proiectul de investitie

rata de actualizare
perioada

4%

Total incasari de exploatare (operationale)


Rambursari TVA

0
0

0
0
0

1
0
0

2
0
0

3
0
0

4
0
0

5
0
0

6
0
0

7
0
0

8
0
0

9
0
0

10
0
0

11
0
0

12
0
0

13
0
0

14
0
0

Valoare reziduala*
Incasari totale

0
0

Total plati de exploatare (operationale)


Plati TVA

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Investitie
Plati totale

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Flux de numerar net


Flux de numerar net actualizat

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Investitie actualizata

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

10
0

11
0

12
0

13
0

14
0

VANF (valoarea actualizata neta


financiara)
RIRF (rata interna de
rentabilitate financiara)
IPF (indice de profitabilitate
financiar)

TOTAL

>0

VOR FI URMATOARELE SITUATII:


VANF<0
RIRF<4%
VANF>0
RIRF>4%

IP<0
IP>0

* Valoare reziduala se va completa in ultimul an de previziune cu marimea


fundamentata

PRODUCTIVITATEA MUNCII
TOTAL
0
cifra de afaceri
0
0
numar mediu de angajati cu norma intreaga
-CA/nr mediu de angajati cu norma intrea
-finalizarea implementarii proiectului (anul)
productivitatea muncii la doi ani dupa finalizarea implementarii

1
0

productivitatea muncii la doi ani dupa finalizarea implementarii


productivitatea muncii cu un an inainte de inceperea implementarii

modificarea productivitatii muncii

mai mare de 0%

11. PROIECIA VENITURILOR I CHELTUIELILOR


PROIECIA VENITURILOR I CHELTUIELILOR -- total beneficiar
Beneficiarul va realiza proiectia trimestriala a veniturilor si cheltuielilor pentru perioada de
implementare a investitiei (pe numarul de ani pt care gandeste proiectul), nu este obligatorie
completarea pentru toti anii

(RON)

pre
impl
eme
ntar
NR. CRT. CATEGORIA DE VENITURI/CHELTUEILI
e

Implementare

an 1

an 2

Operare

an 3

an 4

Total Total Total Total


an 0 trim trim trim trim trim trim trim trim trim trim trim trim trim trim trim trim
an 1 an 2 an 3 an 4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

10

11

12

13

14

Anexa 2 A - Proiectia veniturilor


1 Venituri

din vanzari produse


din prestari servicii
3 Venituri din vanzari marfuri
2 Venituri

Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei


de afaceri nete

5 Venituri

din subventii pentru investitii

6 Venituri

din alte activitati


7 Variatia stocurilor (+ pentru C; - pentru D)
8

Venituri din productia realizata pentru scopuri


proprii si capitalizata

9 Alte

venituri din exploatare

Total venituri din exploatare


10 Venituri din interese de participare
11

14

Venituri din investitii si imprumuturi care fac parte


din activele imobilizate

12 Venituri

13

din dobanzi

Alte venituri financiare (din diferente de curs


valutar, din sconturi obtinute, din investitii
financiare pe termen scurt, din investitii financiare
cedate, alte venituri financiare)
Total venituri financiare
Venituri extraordinare

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

TOTAL VENITURI 0

Anexa 2 B - Proiectia cheltuielilor


1

Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele


consumabile

11. PROIECIA VENITURILOR I CHELTUIELILOR


2 Alte

cheltuieli materiale

3 Alte

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

cheltuieli externe (cu energia si apa)


privind marfurile
Total cheltuieli materiale
5 Salarii si indemnizatii
6 Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala

0
0
0
0
0

Total cheltuieli cu personalul

4 Cheltuieli

Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale


si necorporale (amortizare si depreciere)

8 Ajustari

de valoare privind activele circulante

9 Ajustari

privind provizioanele

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Alte cheltuieli de exploatare (prestatii externe, alte


impozite, taxe si varsaminte asimilate, alte
10 cheltuieli)
Total cheltuieli exploatare
privind dobanzile
La imprumut - cofinantare la proiect
La alte credite pe termen mediu si lung,
leasinguri,
altepedatorii
financiare
La credite
termen
scurt

11 Cheltuielile

12

13

0
0

Alte cheltuieli financiare (pierderi din creante


legate de participatii, din diferente de curs valutar,
din sconturi obtinute, privind investitiile financiare
cedate, alte cheltuieli financiare)
Total cheltuieli financiare
Cheltuieli extraordinare

TOTAL CHELTUIELI 0

0
0

0
0

0
0

0
0

12. PROIECIA CONTULUI DE PROFIT I PIERDERE


PROIECIA CONTULUI DE PROFIT I PIERDERE -- TOTAL BENEFICIAR IN PERIOADA DE
IMPLEMENTARE A PROIECTULUI
(lei)
pre
imple
menta
re

CATEGORIA

Nr. Crt.

an 0
VENITURI DIN EXPLOATARE
1 Cifra de afaceri
2 Variatia

stocurilor (+ pentru C; - pentru D)

3 Venituri

din productia realizata pentru scopuri proprii si


capitalizata
4 Alte venituri din exploatare
Total venituri din exploatare

Implementare
an 1

an 2

Operare

an 3

an 4

Total Total Total Total


an 2 an 3 an 4

trim 1 trim 2 trim 3 trim 4 trim 1 trim 2 trim 3 trim 4 trim 1 trim 2 trim 3 trim 4 trim 1 trim 2 trim 3 trim 4 an 1

10

11

12

13

14

CHELTUIELI DE EXPLOATARE
5 Cheltuieli

materiale total

6 Cheltuieli

cu personalul total

cheltuieli de exploatare (prestatii externe, alte impozite, taxe


si varsaminte asimilate, alte cheltuieli)
Total cheltuieli de exploatare

Rezultatul din exploatare

Total venituri financiare

Total cheltuieli financiare

Rezultatul financiar

Rezultat curent

7 Ajustari

de valoare si provizioane - total

8 Alte

TOTAL VENITURI FINANCIARE


CHELTUIELI FINANCIARE DIN CARE
9 Cheltuielile privind

dobanzile

La imprumut - cofinantare la proiect


La alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii
financiare
La credite pe termen scurt
10 Alte cheltuieli

11 Venituri

financiare

extraordinare

12 Cheltuieli

extraordinare
REZULTATUL BRUT AL EXERCIIULUI FINANCIAR

13 Impozit

pe profit*

REZULTATUL NET AL EXERCIIULUI FINANCIAR

* in cazul microintreprinderilor, se va calcula impozitul pe profit sau impozitul pe cifra de afaceri, dupa cum este cazul

13. PROIECIA FLUXULUI DE NUMERAR


PROIECTIA FLUXULUI DE NUMERAR LA NIVEL DE FIRMA CU AJUTOR NERAMBURSABIL
(perioada de operare si intretinere a investitiei)
CATEGORIA

Nr. Crt.

(RON)

pre
impleme
ntare

Implementare
an 1

an 0

an 2

Operare

an 3

an 4

trim 1

trim 2

trim 3

trim 4

trim 1

trim 2

trim 3

trim 4

trim 1

trim 2

trim 3

trim 4

trim 1

trim 2

trim 3

trim 4

Total an Total an Total an Total an


1
2
3
4

10

11

12

13

14

ACTIVITATEA DE FINANTARE
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE
la capitalul societatii (imprumuturi de la actionari/asociati)
2 Credite pe termen lung, din care
1 Aport

2.1. Imprumut
2.2. Alte

pentru realizarea investitiei


Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare

3 Credite
4

pe termen scurt
Ajutor nerambursabil (inclusiv avans)
Total intrari de lichiditati din activitatea de finantare

PLATI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE


de Credite pe termen mediu si lung, din care:

5 Rambursari
5.1
5.2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Rate la imprumut - cofinantare la proiect


Rate la alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financ.
de credite pe termen scurt
Dividende (inclusiv impozitele aferente)
Total iesiri de lichiditati din activitatea finantare
Flux de lichiditati din activitatea de finantare

0
0

6 Rambursari
7

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

ACTIVITATEA DE INVESTITII
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII
de active, incl TVA
Total intrari de lichididati din activitatea de investitii 0

8 Vanzari

PLATI DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII


de active fixe corporale, incl TVA
10 Achizitii de active fixe necorporale, incl TVA
11 Cresterea investitiilor in curs (esalonat cf. Grafic realizare)
Total iesiri de lichididati din activitatea de investitii
Flux de lichiditati din activitatea de investitii

Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare


ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
11

INCASARI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE


Venituri din exploatare, incl TVA
din vanzari produse

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

11.1 Venituri
11.2. Venituri

0
0
0
0
0
0

9 Achizitii

0
0

0
0

0
0

0
0

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete


11.5. Venituri din subventii pentru investitii

0
0

0
0

0
0

0
0

11.6. Venituri

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

11.3. Venituri

din prestari servicii


din vanzari marfuri

11.4. Venituri

din alte activitati


(+ pentru C; - pentru D)

11.7. Variatia stocurilor


11.8. Venituri
11.9. Alte
12.

din productia realizata pentru scopuri proprii si capitalizata


venituri din exploatare

Venituri financiare

12.1. Venituri

din interese de participare

0
0

12.2. Venituri

din investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate


din dobanzi

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

12.3. Venituri
12.4. Alte

venituri financiare
extraordinare

13. Venituri

Total intrari de lichiditati din activitatea de exploatare


PLATI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
Cheltuieli din exploatare, incl TVA
14 Cheltuieli
15 Alte
16 Alte

cu materiile prime si cu materialele consumabile

cheltuieli materiale
cheltuieli externe (cu energia si apa)

17 Cheltuieli

privind marfurile
18 Salarii si indemnizatii
19 Cheltuieli
22

cu asigurarile si protectia sociala

Alte cheltuieli de exploatare (prestatii externe, alte impozite, taxe si varsaminte


asimilate, alte cheltuieli)
Cheltuieli financiare

24.

Cheltuielile privind dobanzile


La imprumut - cofinantare la proiect
La alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare
La credite pe termen scurt

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

13. PROIECIA FLUXULUI DE NUMERAR


26.

27.
28.
29.

0
0

Alte cheltuieli financiare


Cheltuieli extraordinare

Total iesiri de lichiditati din activitatea de exploatare


Flux de lichiditati brut din activitatea de exploatare

0
0

Flux de lichiditati total brut inainte de plati pentru impozit pe profit /cifra de
afaceri si ajustare TVA
Plati TVA

Rambursari TVA
Impozit pe profit/cifra de afaceri

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Flux de lichiditati net al perioadei


Disponibil de numerar la inceputul perioadei

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei

Plati/incasari pentru impozite si taxe


Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare
Flux de lichiditati net din activitatea de exploatare
FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)