Sunteți pe pagina 1din 1

C

B"

70

Cs

NA
PA

12
x1
5

grinda metalica
IPE 400

Tp

CL

Cv

75

3'

Cv

375

300

Cv

3"

grinda metalica
IPE 400

Cv

2745
370
370

3"'

Cv

217.5

300
70

12.5

Tp

12
5
x1

Cv

Cs

305

390

272.5

Pp

210

Tp

Pp

Cv

Cv

Pp
Tp

Tp

Cv

Cv

210

Cs

PA

EA
R
C

5
x1
12

390

A
ST

390

A
ST
EA
CR

390

265

265

5
x1
12

PLAN SARPANTA

TITLU PLANSA

Cs

TITLU PROIECT
REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN
CULTURAL PRELIPCA, JUDETUL SUCEAVA

LOC. PRELIPCA , JUDETUL SUCEAVA

AMPLASAMENT

ORAS SALCEA

BENEFICIAR

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

390

CERINTA

1: 50

SCARA

N
PA

305

5
x1
12

70

EXPERT

pana intermediara se va
fixa in interiorul peretelui

A
ST

E
12.5

EA
R
C

Cv

70

Pp

Cs

70

Cv

Cv

295

LI
DO

Tp

217.5

grinda metalica
IPE 400

Tp

Cv

70

Cv

70

Pp

PANA INTERMEDIARA 12x15

Tp

Cv
Tp

70

70

70

Pp

CL

70

Pp

70

Cv
PANA COAMA 12x15

PANA INTERMEDIARA 12x15

Cv

70

Tp
70

Tp
70

Cv

Pp

70

Pp

CL

Cv

70

Pp

370

375

NA

375

300

3"'

Cv

Cv

grinda metalica
IPE 400

Tp

Cv
Pp
70

70

Tp

70

Tp

70

Pp

CL

70

Pp

75

3"

PA

370

370

3'

PA

Pp
70

Cv

Cv

Pp
Tp

Cv

Cv

Tp
70

Cv

370

Cs

Pp

385

TA

5
x1
12

370

CR
EA
S

A
ST

385

PA
NA

EA
CR

Cs

385

385

SEMNATURA

SEMNATURA

DATA

2016

12.5

12.5

70

82.5

70

R22m

PLANSA

B"

B'

D.T.A.C
P.th + D.E.

FAZA

69/2014

PROIECT NR.

1345

70

12.5

12.5

VERIFICATOR

NUME

Dr. ing. Teslarasu Irina Elena

NUME

RO28510026; J22/982/2011;
office@sigm-projects.eu

VERIFICATOR/EXPERT

SEF PROIECT

SPECIFICATIE

Ing. Alupoae Daniel

Ing. Alupoae Daniel

330

12.5

390

270

270

70

70

70

70

165

400

425

B'

70

LEGENDA:
Cs - cosoroaba 15 x 12 cm
Pp - pop 15 x 15 cm
Tp - talpa 15 x 15 x 50 cm; 15x15x100cm
Cv - contrafisa 10 x 12 cm
CL - clesti 2 buc. x 2.4 x 15 cm

NOTA:
- Talpile popilor vare vin peste grinzile metalice se vor fixa de acestea prin intermediul unor bride metalice.
- Talpile popilor care au pozitii pe planseul de lemn vor sprijini pe doua grinzi.
- Capriorii au pozitii obligatorii pe capul popilor pentru fixarea clestilor.
- Toate elemenetele de lemn vor fi tratate cu substante de protectie contra focului, insectelor, apei.
- Substantele pentru tratarea lemnului vor avea atestatul de buna calitate si agrementul MLPAT.
- Materialul lemnos utilizat va respecta toate conditiile impuse de STAS 857/75 in ceea ce priveste calitatea.
- Panele de coama se vor fixa prin intermediul clestilor.

PROIECTAT

DESENAT

x1
5

12

EA
ST
A

CR

PA
NA

x1
5
12
E
LI
DO
PA
NA

70
70

82.5
330
330
330
330
82.5

390

12.5

70

12.5
70

70
70

70
12.5
330
330
330
330
330

165
400
425

1485