Sunteți pe pagina 1din 8

ANEX

LA HCL NR. ____/________

REGULAMENT
privind publicitatea stradal n municipiul Timioara

Capitolul I - Dispoziii generale


Art. 1. Acest regulament stabilete cadrul juridic unitar pentru activitile de publicitate stradal din
municipiul Timioara, condiiile de autorizare a acestor activiti i a mijloacelor de publicitate
stradal. Regulamentul se aplica fara exceptie atat pe domeniul public cat si pe domeniul privat.
Art. 2. Activiti de publicitate stradal pot fi desfurate n Timioara de ctre orice contribuabil,
persoan fizic sau juridic, cu condiia respectrii acestui regulament,a Legii nr.50/1991, a Hotrrii
de Guvern nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementrilor-cadru de aplicare a Ordonanei Guvernului
nr. 71/2002 privind organizarea i funcionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public
i privat de interes local (HG 955/2004), a textelor normative care modific sau, dup caz,
completeaz reglementrile legale n vigoare la data adoptrii regulamentului, precum i a plii
taxelor locale corespunzatoare.

Capitolul II - Definiii
Art. 3.

n sensul prezentului regulament, termenii de mai jos vor avea urmtorul neles:
a) Promovare: un ansamblu de activiti i mijloace (incluznd publicitatea, reclama,
organizarea de evenimente, distribuirea de mostre etc.) prin care se ncearc crearea
unui avantaj de pia pentru un produs, serviciu sau idee;
b) Publicitate: totalitatea modalitilor i instrumentelor specifice utilizate pentru a
facilita cunoaterea i aprecierea de ctre consumatori a anumitor produse i servicii
care fac obiectul vnzrii sau pentru a informa publicul asupra unor evenimente, a
sediilor unor persoane juridice, a destinaiei unor spaii etc.;
c) Publicitate stradal/outdoor: publicitate exterioar, n spaii deschise;
d) Reclam: activitate cu rolul de a ateniona sau convinge publicul de calitatea unui
serviciu, produs sau idei; termenul mai este folosit i cu semnificaia restrns de
suport folosit n activitatea de reclam;
e) Sistem publicitar: o structur (poate fi o construcie provizorie sau o confecie
dintr-un material oarecare) ce servete drept suport pentru mesaje publicitare;
f) Firm: o construcie provizorie coninnd texte i elemente grafice prin care un
comerciant se identific i comunic potenialei clientele locul de desfurare a
activitii sale;
g) Panou publicitar: plac rigid din metal sau material sintetic, de mrimi variate, pe
care se lipesc mesaje publicitare sub form de afi;
h) Afi/poster: mijloc de transmitere a unui mesaj publicitar, de obicei imprimat pe hrtie
sau alt tip de folie i expus public;

2
i)

Banner: mijloc de transmitere a unui mesaj publicitar realizat din folie sintetic sau
material textil, adeseori de form dreptunghiular, afiat n zonele cu trafic auto sau
pietonal foarte intens;

j)

Mesh: mijloc de transmitere a unui mesaj publicitar realizat din folie sintetic
perforat, adeseori de mari dimensiuni, fixat direct sau prin intermediul unor supori
pe cldiri; fiind strveziu, se poate monta i deasupra ferestrelor;

k) Panou indicator/banner vertical/caset luminoas indicatoare/tbli indicatoare:


sisteme purttoare de mesaj informativ, de dimensiuni reduse, fixate prin intermediul
unor prinderi speciale pe un imobil sau pe un suport independent de tip stlp, care
avertizeaz apropierea de o zon sau de un imobil unde se desfoar o activitate
determinat, indicnd de cele mai multe ori direcia i distana pn la destinaie;
l)

Panou mobil(pliante) : panou publicitar , amplasat la sol sau autoportante, fr


fundaie, cu dimensiuni maxime de 0,5*0,9 m;

m) Sistem informativ : o structura constructiva de tip firma sau panou indicator care
comunica locul de desfasurare a unei anumite activitati sau avertizeaza apropierea de
o zona sau de un imobil unde se desfasoara o activitate;
n) Roof-top : sistem publicitar de mari dimensiuni , luminos sau iluminat, montat pe
acoperisul sau pe terasa unei cladiri .

Capitolul III - Reguli si proceduri de autorizare


Art. 4. Activitile de publicitate stradal i amplasarea sistemelor publicitare se vor realiza pe baza
unei autorizaii eliberate de P.M.T. Funcie de modalitatea autorizrii, aceasta poate fi:
a) autorizaie de construire;
b) acord pentru publicitate temporar.
Art. 5
In zona de protectie a monumentelor istorice se pot amplasa sisteme publicitate cu avizul
Directiei pentru Cultura,Cult si Patrimoniu Cultural National a judetului Timis. .
Art. 6

Este interzisa amplasarea de sisteme publicitare la sol cu inaltime mai mare de 8 metri.

Art. 7
(1) Odat cu fiecare autorizaie de construire sau acord pentru publicitate temporar,
P.M.T. va nmna beneficiarului un autocolant care va cuprinde nsemnele Consiliului Local
Timioara (C.L.T.) i numrul autorizaiei/acordului.
(2)
Este obligaia beneficiarului autorizaiei de construire sau a acordului pentru
publicitate temporar s lipeasc autocolantul la vedere pe sistemul publicitar i s urmreasc, pe
toat durata de existen a sistemului publicitar, ca autocolantul s nu dispar sau s se degradeze,
devenind ilizibil. Dac acest lucru se ntmpl totui, beneficiarul va solicita n termenul cel mai scurt
autoritii emitente eliberarea unui nou autocolant cu acelai numr de autorizaie/acord.
(3)

Costul autocolantului este suportat de ctre beneficiar.

(4)
Beneficiarii autorizatiilor eliberate anterior intrarii in vigoare a prezentului regulament
au obligatia ca in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului regulament sa solicite
P.M.T. eliberarea autocolantelor corespunzatoare numerelor de autorizatie si sa urmeze dispozitiile de
la aliniatul 2 de mai sus.
Art. 8
n cazul n care se constat o neregularitate a documentaiei depuse, P.M.T. va notifica
acest fapt solicitantului in termenul prevzut de lege.
Art. 9 Instalarea de sisteme publicitare este interzisa in parcuri, pe arbori si in zonele verzi
amenajate.

3
Art. 10 La mai putin de 50 m de la intrarea si iesirea din intersectii este interzisa montarea de
sisteme publicitare.
Art. 11 Pe raza municipiului Timisoara pot avea loc activitati de promovare pe termen scurt de sine
statatoare sau asociate unui eveniment . Cele de mica anvengura gen expunere de modele , distribuire
de mostre si tiparituri , lansari de produse , etc vor fi autorizate direct cu acord pentru publicitate
temporara. Evenimentele de mare anvergura gen festivaluri, targuri , expozitii , concerte , manifestari
cu ocazia unor evenimente speciale cu caracter social, politic, cultural, distractiv, comercial , turistic,
sportiv , etc, trebuie aprobata in prealabil de catre Comisia de Ordine Publica infiintata pe langa
P.M.T.
Art. 12
Orice persoana fizica sau juridica care detine sisteme publicitare va afisa in mod vizibil,de
regula, in coltul din stanga sus, elemente de identificare (numele persoanei fizice sau juridice) care a
amplasat acel sistem publicitar.
Art. 13 (1) Pe planul de situaie ce se depune odat cu documentaia pentru autorizaia de
construire sau pentru acordul pentru publicitate temporar vor fi marcate i sistemele publicitare cu
suprafata de afisaj de peste 8 mp/fata amplasate pe o raz de 30 m (inclusiv) n jurul amplasamentului
solicitat i vor fi precizate distanele fa de acesta,indiferent de forma de proprietate a
amplasamentului.
(2)
Distana minim ntre dou sisteme publicitare , cu suprafaa mai mare de 3 m2, care
prin amplasarea lor risc s obtureze vizibilitatea mesajului publicitar, va fi de 30 m.
(3)
Incalcarea prevederii de la aliniatul (1) de catre o persoana fizica sau juridica prin
amplasarea unui sistem publicitar la o distanta mai mica de 30 m de un alt sistem publicitar autorizat
anterior si care prin amplasarea lui obtureaza sistemul publicitar da dreptul partii lezate de a solicita
P.M.T. anularea autorizatiei sau acordului eliberat . P.M.T. va analiza plangerea in termen de 10 zile
de la depunerea ei si in cazul in care se costata ca este intemeiata va dispune anularea autorizatiei sau
acordului si demontarea sistemului publicitar in termen de 5 zile de la data comunicarii dispozitiei.
Art.14
Declararea unor date neconforme cu situaia din teren va duce la anularea autorizaiei de
construire, respectiv a acordului pentru publicitate temporar prin masuri administrative si demontarea
sistemului publicitar,daca acesta a fost amplasat.
Art.15
Se poate concesiona fara licitatie publica un metru patrat de teren in vederea amplasarii de
totemuri publicitare pe domeniul public catre societatile solicitante in fata sediului acestora sau a
punctelor de lucru pana la o distanta maxima de 30 m.Totemurile vor face publicitate numai cu privire
la denumirea societatilor comerciale si la activitatea acestora.Concesionarea se face in baza unui
contract de concesionare ce se va incheia pe o perioda de cel mult 5 ani.
Art.16
Autorizatiile de construire si acordurile pentru publicitate temporara vor fi publicate pe
website-ul P.M.T.Directia Patrimoniu si Directia de Urbanism raspund de informatiile
publicate,respectiv daca acestea sunt complete si actualizate cu situatia din teren.Baza de date
publicata trebuie sa reflecte situatia reala,la zi pentru a permite un control eficient.

Capitolul IV - Autorizaia de construire


Art. 17 Autorizaia de construire se va elibera n conformitate cu Legea nr. 50/1991 privind
autorizarea executrii lucrrilor de construcii, cu modificrile i completrile ulterioare. Metodologia
de autorizare este descris n Anexa nr. 2 a acestui regulament.
Art.18 De regula,autorizatia de construire se emite la solicitarea detinatorului unui drept de
propritate asupra unui imobil sau a detinatorului unui contract de concesiune,de cesiune sau de
comodat.Doar pentru constructii cu caracter provizoriu(de tipul corpurilor si panourilor de afisaj,a
firmelor si reclamelor),autorizatia de construire poate fi emisa pe numele detinatorului unui contract
de inchiriere,cu acordul expres al proprietarului de drept. In cazul sistemelor publicitare instalate pe
stalpii retelei de transport in comun (RATT) sau a celei de iluminat stradal (Electrica), contractul de

4
inchiriere semnat de parti si stampilat tine loc de acord expres.
Art. 19
n cazul tuturor sistemelor publicitare, pentru obinerea autorizaiei de construire se vor
respecta normele Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului Timioara i cele ale Hotrrii
de Guvern nr. 955/2004, cu precizarea c normele din capitolul Condiii de amplasare a afielor i
panourilor publicitare al HG 955/2004 se vor aplica tuturor tipurilor de sisteme publicitare, cele din
capitolul Afie i panouri neluminate (Art. 38) se vor aplica sistemelor publicitare ce fac parte din
categoria publicitate neluminoas (Art. 35, al. (3), lit. a), cele din capitolul Panouri luminoase
(Art. 39) celor din categoria publicitate luminoas (Art. 35, al. (3), lit. b), cele din capitolul
Publicitate pe autovehicule (Art. 40) - celor din categoria publicitate pe vehicule (Art. 35, al. (3),
lit. c), cele din capitolul Firme (Art. 37) - celor din categoria firmelor (Art. 35, al. (3), lit. d), i
cele din capitolul Tblie indicatoare i de orientare (Art. 41) - celor din categoria panouri
indicatoare (Art. 35, al. (3), lit. e).
Art. 20
Toate sistemele publicitare care necesit autorizaie de construire i au o suprafa mai
mare de 3 m2 per fa de expunere vor fi luminoase sau iluminate cu surs proprie de lumin. Pentru
sistemele publicitare amplasate pe domeniul public sau privat al Statului Roman se va preciza n
documentaia depus pentru obinerea autorizaiei de construire modul de plat a energiei consumate
(copie acord sau contract cu furnizorul de energie).
Art. 21
Materialele din care se vor executa sistemele publicitare vor fi de bun calitate, rezistente
la intemperii i vor avea un aspect estetic care nu va afecta imaginea urban a zonei n care se
amplaseaz.
Art. 22
Proprietarii sistemelor publicitare au obligaia de a neutraliza ori a acoperi cu o folie
monocolor suprafeele de expunere a mesajelor publicitare dup 15 zile de la expirarea perioadei
pentru care au pltit tax de reclam si de asemenea au obligatia de a anunta ori de cate ori are loc
schimbarea mesajului publicitar.
Art.23
Proprietarii sistemelor publicitare au obligaia ntreinerii i meninerii acestora ntr-o stare
estetic bun.
Art.24
Amplasarea sistemelor publicitare pe domeniul public sau privat al Statului Roman se va
face de titularul unui drept ctigat n urma unei licitaii publice sau asocieri cu C.L.T., cu contract de
nchiriere, de asociere sau de concesiune ncheiat n conformitate cu prevederile legale.

Capitolul V - Acord pentru publicitate temporar


Art. 25
Acordul pentru publicitate temporar se va elibera, n conformitate cu Art. 35, al. (3), lit.
f) din Hotrrea de Guvern nr. 955/2004, pentru:
a) activitile de promovare pe termen scurt care se desfasoara pe domeniul public sau
privat (festivaluri, trguri, expoziii, lansri de produse, distribuiri de mostre i
tiprituri, publicitate sonor, publicitate aerian, manifestri cu ocazia unor
evenimente speciale cu caracter social, politic, cultural-distractiv, comercial, turistic
sau sportiv ,etc);
b) sistemele publicitare folosite ca purtator de mesaj in cadrul unor campanii publicitare
pe termen scurt (afise, postere, bannere orizontale si verticale, mesh-uri, panouri
indicatoare , panouri mobile si alte sisteme publicitare).
Art. 26
Pentru a putea obtine acordul pentru publicitate temporara, sistemele publicitare folosite
ca purtator de mesaj trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a). sa fie folosite ca purtator de mesaj in cadrul unor activitati de promovare cu durata
determinata;

5
b). sa poata fi montate si demontate in decursul a 24 ore;
c). suportul si mediul inconjurator sa poata fi aduse la starea de dinainte de amplasarea
sistemului pana in ultima zi de valabilitate a acordului pentru publicitate temporara inclusiv.
Art. 27 (1)

Durata maxim de valabilitate a unui acord este de 60 de zile.

(2)
Acordurile pentru publicitate temporara se pot prelungi o singura data pe o perioada
de maxim 60 zile in decursul unui an. Prelungirea unui acord pentru publicitate temporara va primi
acelasi numar de ordine cu cel al acordului initial.
(3)
Sistemele publicitare autorizate temporar trebuie demontate pn la ora 24 a ultimei
zile de valabilitate a acordului, iar suportul i mediul nconjurtor trebuie aduse la starea de dinainte de
amplasarea sistemului pn la acelai termen.
Art. 28 (1) Coninutul documentaiei necesare obinerii autorizaiei pentru publicitate temporar este
specificat n Anexa nr. 3, iar modelul de acord pentru publicitate temporara in Anexa nr. 5.
(2) Documentatia necesara prelungirii acordului pentru publicitata temporara consta dintro cerere tip completata de beneficiar, o copie dupa acordul initial si copie dupa contractele de
inchieriere cu detinatorii suporturilor de prindere a sistemelor publicitare, dupa caz: Electrica, RATT)
(3)

Acordul pentru publicitate temporara se va elibera in termenul prevazut de lege.

Taxe
Art. 29
(1) Taxele pentru folosirea sistemelor publicitare sunt stabilite n conformitate cu Legea
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.
(2)

Valoarea acestor taxe se stabilete anual, prin hotrre a C.L.T.

(3)
Taxa pentru prelungirea acordului pentru publicitate temporar este egal n valoare
cu taxa de emitere.
Art. 30
(1) Pentru sistemele publicitare amplasate pe domeniu privat sau pe structuri de susinere
private, beneficiarii vor plti tax de reclam (fie taxa pentru serviciul de reclam i publicitate,
stabilit n cot procentual din valoarea contractului de publicitate, fie taxa pentru folosirea
mijloacelor de publicitate prin afiaj, panouri sau alte asemenea mijloace, stabilit n sum fix funcie
de suprafata afiului, panoului etc.).
(2)
Pentru sistemele publicitare amplasate cu autorizaie de construire pe domeniul public
sau privat al municipiului Timioara se pltete n plus chiria sau concesiunea stabilit prin contractul
cu C.L.T. n urma licitaiei publice.
(3)
Pentru sistemele publicitare de tip panouri cu fundatie la sol se plateste o taxa de
ocupare a domeniului public calculata in functie de proiectia pe orizontala. Plata se efectueaza si
pentru panourile situate partial pe domeniul privat , dar care trec in aer pe domeniul public proportial
cu proiectia pe orizontala aflata pe domeniul public.
(4)
Pentru activitile de promovare i pentru sistemele publicitare amplasate n virtutea
unui acord pentru publicitate temporar pe domeniul public se pltete in plus fata de taxa de reclama
tax pentru utilizarea temporar a domeniului public calculat la suprafaa ocupat.

Capitolul VI - Contravenii i sanciuni


Art. 31
Nerespectarea prezentului regulament atrage dup sine rspunderea material, disciplinar
sau contravenional, dup caz.

6
Art. 32
Constituie contravenie, conform acestui regulament, i se sancioneaz cu amend
contravenional, dup cum urmeaz:
Nr. crt.

Contravenia

Cuantumul amenzii
Minim (lei)

Maxim (lei)

1.

Nentreinerea sistemelor publicitare

5.000.000

10.000.000

2.

Nerefacerea suportului de mesaj publicitar din


cadrul sistemului publicitar dac acesta a fost
afectat de operaiunile de montare, demontare
sau de intervenii

5.000.000

10.000.000

3.

Nedezafectarea sau neacoperirea suprafeelor de


expunere a mesajului publicitar cu folie
monocolor dup 15 zile de la expirarea
perioadei pentru care s-a pltit tax de reclam

5.000.000

10.000.000

4.

Nerespectarea obligaiei de a lipi la vedere pe


sistemul publicitar autocolantul coninnd
nsemnele C.L.T. i numrul
autorizaiei/acordului

7.000.000

12.000.000

5.

Nerespectarea prevederilor din acordul pentru


publicitate temporar i din documentaia ce a
stat la baza eliberrii acordului

10.000.000

20.000.000

6.

Amplasarea de sisteme publicitare fr a deine


autorizaia/acordul din partea Primriei
Municipiului Timioara

20.000.000

30.000.000

7.

Nerespectarea obligatiei de a afisa in mod vizibil


numele persoanei fizice sau juridice care a
amplasat acel sistem publicitar, conform art.13,
cap.3

5.000.000

10.000.000

Pentru contraventiile prevazute la art.32 punctele 4 si 6 , sistemele publicitare care sunt


amplasate pe domeniul public sau privat al Statului Roman si care fac obiectul unui acord de
publicitate temporara ,vor fi demolate in termen de 5 zile de la constatare,iar pentru
celelalte,inclusiv cele amplasate pe domeniul privat conform legislatiei in vigoare. Pentru
celelalte puncte termenul de intrare in legalitate este de 7 zile. In cazul in care nu se remedieaza
deficientele constatate anterior, se va proceda la demolarea sistemelor publicitare.
Cheltuielile efectuate cu demolarea sistemelor publicitare se vor recupera de la proprietarii
acestor siteme inaintede returnarea lor.
Art. 33
Constatarea contraveniilor i sancionarea n conformitate cu prezentul regulament vor fi
fcute de ctre angajatii Directiei Patrimoniu si alti imputerniciti ai Primarului.
Art. 34
Neplata obligatiilor financiare catre C.L.T. sau afisarea de mesaje publicitare interzise
prin lege si prin hotarari ale C.L.T. determina anularea de drept a autorizatiei de construire si a
acordului de functionare.

Anexa nr. 1
Plan Zonele cu regim special de protecie, unde este necesar avizul Direciei pentru Cultur, Culte
i Patrimoniul Cultural Naional a Judeului Timis.

Anexa nr. 2

Metodologia de obinere a autorizaiei de construire


Obinerea autorizaiei de construire va fi precedat de obinerea certificatului de urbanism, acesta fiind
actul de informare prin care primarul face cunoscute solicitantului cerinele ce trebuie ndeplinite i
lista cuprinznd avizele i acordurile necesare n vederea obinerii autorizrii.
Pentru obinerea certificatului de urbanism beneficiarul (solicitantul) va depune la Centrul de
Informare pentru Ceteni al P.M.T. urmtoarele:

cerere tip pentru emiterea certificatului de urbanism, completat cu elementele de identificare a


beneficiarului i imobilului, cu precizarea scopului solicitrii actului;

plan de situaie, la scara 1:500, i plan de ncadrare n zon, la scara 1:5.000, ambele elaborate pe
suport topografic i eliberate de P.M.T., pe care va fi marcat vizibil locul de amplasare a
sistemului publicitar;

documentul de plat a taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism (n copie).

Planurile de situaie i cele de ncadrare n zon se vor obine n urma depunerii unei cereri tip la
Centrul de Informare pentru Ceteni al P.M.T.
Documentaia pentru emiterea autorizaiei de construire va fi ntocmit n dou exemplare cuprinznd
urmtoarele documente:

cerere tip pentru emiterea autorizaiei de construire, completat cu elementele de identificare i


datele tehnice conform proiectului pentru autorizarea executrii lucrrilor de construire;

certificatul de urbanism (n copie);

proiectul pentru autorizarea executrii lucrrilor de construire ntocmit de un proiectant autorizat;


pentru sistemele publicitarea cu fundatie la sol pe domeniul privat este obligatori precizarea
pozitiei fata de limitele proprietatii nefiind permisa depasirea acesteia pe domeniul public;

documentul de plat a taxei pentru eliberarea autorizaiei de construire (n copie);

documentele, avizele i acordurile solicitate prin certificatul de urbanism;

contract cu P.M.T. pentru sistemele publicitare situate pe domeniul public.

Anexa 3

Coninutul documentaiei necesare obinerii acordului pentru


publicitate temporar
Pentru obinerea acordului pentru publicitate temporar, beneficiarul (solicitantul) va depune la
Centrul de Informare pentru Ceteni al P.M.T. urmtoarele:

cerere-tip completat de beneficiar;

certificatul de nregistrare a firmei beneficiare (n copie) sau certificatul de nmatriculare i codul


fiscal al firmei beneficiare (n copie);

plan de situaie, la scara 1:500, eliberat de P.M.T., pe care va fi marcat vizibil locul solicitat pentru
desfurarea activitii de promovare i/sau pentru amplasarea sistemelor publicitare; n acest din
urm caz, vor fi marcate pe plan sistemele publicitare aflate ntr-o raz de 30 m n jurul
amplasamentelor solicitate, fa de care vor fi precizate distanele (n copie);

schia sistemelor publicitare (numai dac acordul pentru publicitate temporar include sisteme
publicitare)si enuntul mesajului publicitar;

dou vederi de ansamblu ale situaiei existente n teren la data depunerii solicitrii, luate din
direcii diametral opuse, perpendiculare pe suprafaa sistemului publicitar, cu simularea la scar a
sistemului publicitar pe amplasamentul dorit i specificarea obiectului publicitii (numai dac
acordul pentru publicitate temporar include sisteme publicitare);

acordul sau contractul cu proprietarii suporturilor pe care vor fi montate sistemele publicitare ;

acordul societii de salubrizare (dac este necesar, n cazul desfurrii unor activitii de
promovare care las n urm deeuri);

copie dupa contractul de publicitate din care sa rezulte valoarea si valabilitatea acestuia

In cazul in care sistemul publicitar va fi amplasat in imediata vecinatate a intersectiilor, se va


marca pe planul 1:500 distanta de 50 metri de intersectie.

ANEXA 4
Interdictii stabilite de Comisia de Circulatie pentru amplasarea sistemelor publicitare pe raza
Minicipiului Timisoara.
Amplasarea sistemelor publicitare este interzisa:
- in intersectii si la mai putin de 50 metri de intrarile in intersectii
- in prospectul drumului (insule de dirijare,carosabil,spatii verzi care delimiteaza
arterele de circulatie,trotuarele).
ANEXA 5
Modelul de Acord pentru publicitate temporara