Sunteți pe pagina 1din 2

Rangul j al unui element, functie de nr de cuple cu care se leaga de alte elemen

te.
rang 1 monar, rang 2 binar rang > 3 polinar.
Cupla cinematica este legatura permanenta, directa si mobila intre 2 elemente. C
lasa cuplei
cinematice este data de nr restrictiilor geometrice pe care le are un element in
raport cu al 2-lea element al cupei.
Clasa cuplei cinematice se noteaza cu K si poate lua valori intre 1 si 5.
k=1 sfera pe plan vz=0
k=2 cilindru pe plan wz=0; vz=0;
k=3 cupla sferica vx=vy=vz=0;
k=4 cupla cilindrica vx=vz=0; wy=wz=0;
k=5 rotatie vx=vy=vz=0; wy=wz=0
transaltie vy=vz=0; wx=wy=wz=0;
helicoidala vy=vz=0; wy=wz=0; vx=wy*P/2pi
Lantul cinematic - sistem de elemente legate intre ele prin cuple cinematice.
Reprezentarea prin desen a unui lant cinematic se numeste schema cinematica.
Schema cinematica poate fi constructiva, sau schema cinematica, daca elementele
au reprezentare conventionala.
Clasificare:
a) dupa rangul elementelor : l.c. simple j<=2 ; l.c. complex j>2;
b) dupa forma l.c.: l.c. deschis sau inchis
c) dupa miscarile elementelor: l.c. spatial sau plan
Gradele de libertate e= nr de elemente ale unui lc
cm= nr cuplelor cinematice de clasa m
L=6e- suma de la m=1 la 5 din m *Cm
Grad de mobilitate- grad de libertate al lc fata de un element fix.
M=L-6
n=nr de elemente mobile n=e-1
M=6n-suma dela m=1 la 5 m*Cm
Mecanismul - lant cinematic inchis cu un element fix( elementele pot fi motoare
daca primesc
miscarea din exterior si o transmit celorlalte elemente sau conduse - elementele
care transforma miscarea)
Familie- nr restrictiilor pe care le au toate elementele unui mecanism. Astfel g
radele de libertate pt un element se
micsoreaza la 6-f iar o cupla de clasa m introduce m-f restrictii.
Dobrovoski M=(6-f)*n-suma de la m=f+1 la 5 (m-f)*Cm
pt plane : M=3n-c4-2c5 familia 3
Cuple cinematice pasive- care nu participa la transmiterea miscarii si care in r
elatia de calcul a mobilitatii se elimina.
Grad de mobilitate de prisos - se scad din nr total al gradelor de libertate atu
nci cand gradul de libertate nu influenteaza cinematica mecanismului.
n=5-k
c=6-k

c=n+N
Diada - se obtine din lc fundamentale cu un contur si M=0,N=2 prin eliminarea un
ui element
Triada M=0,N=2, prin eliminarea unui element de rang j=3;
Tetrada M=0,N=2, prin eliminarea unui elemet de rang j=2.

S-ar putea să vă placă și