Sunteți pe pagina 1din 132
‘Cartea de fais face pari dragoste ce prezints saga familie foare binecunoscuta scritoare Wl primi premiul Romantic Times Carrie Montgomery este 6 Isteaté gi rastajata. Ea se tine mpreuna cu clteva prietond ull matrimonialé care aranjeaz8 ol Aste, ajunge 8 vada fotografia UNM fatragator, Joshua Green, pe care orice pret. Spre a-i atinge Scop, ‘serie, mintindu-| in pivinga datelot acesior demersuri ? Joshua Ii rime pil {de casatorie semnate si parafate. Dar sosirea fetal Ia locuinga il adevarat scandal. Joshua este furios OW ‘sfoard gi ca a ajuns s& se Insoare cu ‘acum in mare afcultate © poveste frumoasd, scris Into My gatoare, presérata cu umor, 0 lectur do surprize. cee Ree es || Ponies ee) i Deserierea CIP a Biblotsi Nationale a Rominiel DEVERAUX, JUDE. ‘Chemarea destinului Jude Deverax; trad Carin Chrcleseu - Bucuresti: Lider, 2005 ISBN 973-629.084-0, 1. Chireueseu, Carmen (tad) 821.11100).31-135.1 Reda: RUGENIA IONESCU (Cru: EMILIA LEANCA, ‘eoredae: PUIU ENACHE Capes CLAUDIA COSTACHE ‘EDERNITY Copyright by Anew Number ‘Toate dreptrleasupra seste di in limba romans pain aitur LIDER Bl Lat ac 417, ap. fee ea OL a, Saat 0, 3179698 04459004028 34291 Fe 3177675 i ete emer wwe ‘Tipe WSC-TIARGS.A Pe 1 Warbrooke, Maine 1865 Fc sseremein ee Qeeneemseteesemems te ge Ree sieeninnhcataneas nat See ST ett ence iene eet ai Sheng ent = ee Sota eeecemeoene comm er 3 JUDE DevERAUX ofan racist da minh ‘lob, pint la pictur ale maestrilor italien, a eins pian mieten epee do ina. De dui or ase sinbind cll ngoen finea cu grija. i e Incline Mor epic nr rebut mh dna cuttin Iti ceinengctetrs ‘nope dts enc dene Mougonay ‘as careaprrinea fail Montgomery, Privnd spe pat, ie nb, vind un cap blond sie es cvertra de mitase. Se indreptd pre fereas, mead tsps rin catia pen alisalimina soars pane Mi faci si-mi pierd capul. ie Zandt cathe ipo mie bnhtmemides Act ye eatin Stier cpl suecl Caslomnrters ‘mal frumoasa fati din cinci state. hi — (Carrel fd aruncind perso i-o privire de persoand ofen ~ Ranleigh a spuse din ase state Jamie ise din ou = Atunci eu voi spune cf din pte = Mra tne sie Cr hd et Al saptelea este Rhode ‘Island, nu-iaga? aaa eee ee set re Ta ee, ipain care. a suinevoie de sof. fivom aut foateinteresantt Jamie rimass teva ctipndneduesit incerend ipe cu privirea afin asupra ei, snteleagi ce spune. Uneori ise R CHEMAREA DESTINULUL J joumpa sadorabila Carrera cea maitneSpijnat din i Cind lua hotrirea dea face ceva, nimic nu putea s-0 iava Domnului c& toate cauzele ei fuseser’ = Sicum i gisest pe acest oameni? [Dejaavem fereile,mareparte dinele int din Wixbrooke, informat si ntregul ginut Maine ene ocupam cu un eserviei. Birbai-am gsi prin intermedi anunjurilor In zie Sofi comandate prin post, spuse Jamie ineet,tonul Villind-i-se pe misura ce vorbea. Asigurafi soit prin foresponden, cain Cina, Va bigajnasuln eburile personale loamenilor. "Nucreded este oexprimaretoemai corect, mai degra vigurimunserviein = Pefit, aga se cheama ceca ce face{i voi. Tata gti ete cup de aga ceva? —Bineinetes ~SinuarenimicTmpotriva? Jamie continu inant ca sora Iu si poat spun: ~Bineinfeles c& nuare nici obieeie. Ti-« permis faci toteeea esi vrt chiar din zua in carete-ainfscut. ‘Mingtidcielujul, Case zimbi cu drigiligeniefatelui ‘Siugi-iflutur gence. ~ Dont trace gind st pling mui aga? Nici Ranleigh-a ficuto, “Tesi acest ueativa una, spuse Jami privind.o cu severitate. Cum Carrie continua sii zimbeased, nu reusi 3 JUDE DEVERAUX ‘i-plotreze pent mult timp aca mind sever, Bing, oftndconstent ¥ pierduselpta. Acum povestete-i ‘cum efi firta i baga nasal viata oamenilon (Chipul delicatal iui Care se lumind. ~ Oh, Jamie, este minunat! Daca istic de minunat ‘Vreau si spun cf ne face plicere, Dim anunjur la ziare ‘Vest i cerem ca flecare bibat sine trimitio fotografie, ‘eimitem nii ofemeie inainte dea vedea cum aratt respect, o fotografie poate spune multe despre o perso Mai cerem sio scrisoare fn care st neexpliceceanume, ela sofie. Apoi cere ti gBsim o doamna pe mis ~Sive rebuie si fac femeile? ~ Trebuie st se preznte pentru un interviu, Le facem personale apo egsim un so. Pechipaltinere’ aparu un zimbet visor, ~ Noififacem pe oameni foarte fercit ~ Sicum sjung femelle la bibajirespectivi? ~Qualligena, cade obcei, spuse ea, privind cell, (Cum Jamie rimaseticut, ariel priv sfitton ~Da, familia Montgomery este co care pitt cheltuil ‘Pentru drum, dar face acest lueru pentru cauza ‘amen sn singur su mult evoie unul de el {webu sci cteva dite srsril wise de aes barb, ‘Trdiese zoo in locur de earenimeninu a auzitvreadat eu att de multnevoie de compania cuiva ~Firdamai adduga fapral cd au nevoie de un ajutor in ‘munca del frm, precum si decineva care sale inctleese “4 CHEMAREA DESTINULUL Spuse Jamie, pentraa da © not de realism visurilor a ae cogs eee er. ce PEN intorcindu-i spatele. Dac fai multe decit crezi, spuse intorct P capil bots poumes, gcse ppt coum ert ight oes Carma fniete net ; a ‘Da, sopti Jamie, o adevarata doamni pane oe Carp Fs dems aie eps ea de at wom daca tela et stn alread ca thus dcp Pee) y —Twnu incerci si-ti gisesti un sof, nu-i asa? Ir i ise sino denen “tiesto iby carpages cuteness ‘situa domres op tina hoo JUDE DEVERAUX Mal exact oe anne we st pion aca cn TO cutive"? Decnd civil brates oe sDinluaincaremvan cut dares Coe -Dinclpa incre mit Sere dint ei aso dpe pani pn pin inspatseloromandsionork Dincipa neater ein deine De em ve mine nom? Flo vecta ‘otnsondtoptcarir genta, Alpen vader Cae anna ne goer alec spetndd are at eonvingh ‘Ad a ane ~All vindbunto incl acl dee ee Canc sine bul petval nance Clos clinpliniapelunisen balineeciey Prietenele ei la vederea lui, gi zise cl va fi foarte amuzant Privates ete eatin eu cne, fh Dah Ralph gu iene Peed tefictpennet mess cleaigpoacetRelegie te Inde inctiny dohine PoutscRe = Aicitgat suse ln rind a conde cx imeiee ine dct jeden tiple vem donc ~ Numi eeu pica cer, pt ea consoma 16 CHEMAREA DBSTINULUT en idee Jn pus, ine e-ar ves petne dulce -a Hench? rise cu fut “Chm umatate din China, spuse elplecndu-sespre ea noapic debbie. Apo cabot prviea spre cite. ide gind si pul? S Mais, rispunse Carrie cu un zimbet strluctor, 1 {pe Janie stbombne a auzal nue =Pune-un ume sezonabi Povesteste-mi despre emele din China gatunci tL voi Duke, spuseeaneribdtoare. Sei cea din burma prvind, Jamiel spuse TW acordo ort cas efmbraci si penta fecare zece hitein crema fai st astep i voispuneopoveste despre China Crise stinbt Despre eis? Despre raurfutunil de pe mare? Despre fete cae dansau penta impéra,adtugh el oborind-plasu Si. cara dansat pentru mine. In par oul intro nvolburare de matases pee, Carre sri dn pat. ~Teizci denne. Dac euese maiming emit povesir imi veispune? Tei ~Arfibine ca acest povesti sf merit, spuseea pe un ‘onde erizare. Dac oe plcsitouream init pe Euponia scinez cu noiin care sear, cittimp vei stash. W JUDE DEVERAUX — Cuda. Esti cruda. {si privi ceasul. Timpul ‘scurgi... ACUM! a Cae = Cari se reper spre camera in caciyaven (nn pe apn bee riz de minus see nematic Aisnsctvef guainteeideminie Nutra og dein inte de inate Caries nun enon i fai ncaa m me am sooner. gm, presen oseny Cais o ii Pvt date conv eee icv argent xpi desea aged ep cee Eas china owe es soars eAporal met pie Cae Are nevoie jon ne F ‘Lu celugul ub bra, ipinetenibluza albastr in mitase napa den a. Fr poems esc penuh B JUDE DEVERAUX entncitevaclipese listo tcereadinc, ‘buen ins Tu? Ce gti tu despre munca la ferma? Reece ee ee ‘ton categorie, scuzafi-m, am de ficut unele pr 2 Crier avusese secrete. Niciodatim fsese fh ascund cova familie su prietenelor sae, uebuin sactionezeinseret. nisteased prietenele, Incl de copile (Carre fusese permanent ‘lebage inbuclue, darintotdeauna orinfelor ei. Fratele cel mai mare al ui Carie Iivul penta care i erau prietene era Te putes fet ceca cece gi dorean de apt Hn vorba despre ceva ce Carrie dora 8 fac8 mai Ip orise vreodatt. enim zi cae Jamie verse aca, iin eare fr prima oad fotografia barbarlui, Cai event Hneve desta de uyors infingk voina lui Helene st 5 JUDE DEVERAUX iat pe Joshua Greene. E adevlrat, se sma puting dar Helen trebuias8injeleagt cd Josh ~ as il numea d partines ei, Josh eral eg numa ale ‘nace prima, nd pais sediul din vechea cast J {inca int-o mina fotografia serisoaea, iin celal i indrep spre veehiul depozit depeche al famiici M ‘are acum era folsit doar rareori, Dorea si fe singur8, indeascd is priveasc’ chipul barbatului gi al copil Se puta de parca gi-ar fi pienduto parte din capacita «judeca sig repetacarscas8 devind idiotic acest use deosebea dealt osuti care itrimiseser fotografi ‘zie eto, arial din chp a ropa vine in ft supra i Meet a go tdi papain Vanek ‘cunuldne bidn fotpal, Dr omar scenic. Aces ile eaten ea si petrecu intreaga zi in depozitul de pe che, stind pe veshicovons rife inr-ocnoe pin nace Stuplintndsse decolocla Dip id ogafe oop gsc slanatizas ce anume peta ‘barbat sla copiii lui. incerca sB judece la rece, stiduindu-se tops cnet un puns darn Desonin pct xe inochi hi numa tell uni. Posted se, pecae crea dese npr acs vea aca Pot, 6 CHEMAREA DESTINULUL opllor risen aceadiminesi side aceea rau top nists desing. Vslsora pir cid Hepsi deven nein Cariesimg no ficse fone, unl ne bain vist care uerauin iu de mrs in hangarlpentr bi. Sera’, domnigose Oh, dumnneavoast inci, gat Cae Cari noun i: fleu ser ls apropic. i “ Privestefotografiaast, spose, aritnd spre peel are nase. Ce veri acest fotografie? “Omulstude poz, dar piviea sab impieica-0 vad ne. Carico de pe pert som seapropie cuca degeam. frvopoat sta lakanid. incl nur ntoarse paves fhe Cares spose: ~ Ata fai =Nimicalteva insist en (Onml pr drut = Nusfiucest ze Oricum mu par sie bogat sau poate tee pinto peioad grea. Carrie se inert. ‘ = Nufise pare of. Ei bine, aujise pare art rit (Onn pi suri, Trig? Bin, dartofizimbese Surprinsi Cari fotografia cin fine bbatlisto rivi din now Avusese impresia ci mu mai exist imi de tlescoperitinacea por dar acum o vzu tnt al lamin. Tncadevceitre din fotografie zimbean. tue, ore de cei n JUDE DEVERAUX Sm siboeteenay ian eee es Seen eer a ee ee =a ene eae See ee ee So cern oe pears eae bia 'c& ea era neobisnuit de tcuti, am eo ce e Me eee tee liul din vvechea ‘casi Johnson gi se uita la pozel Seal ‘clsitoreasci gi incerca si lase seb er a ‘ola dete d opt are se aa fy ener eget Eee eee 28 CHEMAREA_DESTINULUL ia ce are de facut. Aga cum ficlatun nceput, rma sk se cBsitoreasccu domnal tne, Josh eredea care nevoie de ofereic care sk gt vacile sau st fact orice alté mun deeare era fio fermd, dar Careccredea c&, de fapt,eacractes jal ad Carrie le comunica prictenelor ei ce anume yeaza st ach, acestea ineremeniré de uimie. Chia year inch mai avearesentimente fai de mogul care cionase lund pe Josh fu tulburat ai perdutminglfspuse Euphonia. Tupotaveacrce jp cate doregi. Asa. cum ari gcu bani ti Tosa acest vorbe seriicara murmurele de protest elevate ofc TIntotdeauna fuseseinterzst orice discutie ye bani Cave. » Cineva tzu si spun adevirul, continu Eupnonia 1d. Acest om are nevoie de o soc care si-Lajute la Ferma, oti nei mica 8 cgi, darbmite si sement por Pun ngst cig conin: Sti cmtseapoun: Jiecannkcu tol alteva det cuvintl tse, pe care Cuno wt Cariemaveahabar despre astel de era, dar considera ‘asta craun impediment team gindite, dacs scrie domnului Greene, a5 ten cael si mi consider potrivt ca sof Deoarete cel iy poate ngaja ink deer inocu unei so m-m hol ipomisatorese cu el nainte de a pleca spre acest ora din ‘Colorada, mumit Bem 2» JUDE DEVERAUX (© dati rstite acest cuvint, femelle incepur sv ‘oate deodati incercind sie determine pe Cari si gin ‘tional i atraserd atentia asuprafaptului c& nu a rebil ‘mini pe domnul Greene una dintre priniplle adopiate ‘ind acela ci mu tebuie sii induct in eroare pe sores sti, Uni icbat cae igi doreao sof cu um tem ‘mentlicut i timiteauofemeie vesela gical ns una cid Domnul Greene ceruse o sofie potrivita pent un ferm ‘tebuia st primeasca ceca ce ceruse, = Ni va fi dezamigit de mine, spuse Carrie, im ‘ncrezitoare, Dupi aceasta afirmatie, femeile se apezara la loe Sseaunele lor si continuard so priveascd pe Carre. Era dle drigilaa, init oriunde se duceau birbati doreau shan ‘supra loratenyiatnerei lor prietene, Carieavea un fel, fipe cae-linvidiau toate femeile care o eunosteau, Barbi pliceau din prima clipa gi jungeau sao adore. Poste chan |ucru se datora si faptului cd fusese crescuta de sapte fa mai mari si de un tat care oinvdjasrd tot ce trebuia si si despre bitbai. Dar indferent de motive, era clare pitea ave orice brbat pe care si -ar fi dort. Totceavea de facut ers aleaga. ‘Dupa dous zien care se stdusert so fact pe Cane sit arajioneze", femeile renunjari. Se slturaserd of un vorbeasct in zadar. Cari le spuse cf dac iar fi cu adevi brictene ar ajuta-0 8 piseascd o modalitate de aincheaia 9 ‘fsitoric cu domnul Greene, astel inci acesta st nu 0 poatt 30 CHEMAREA DESTINULUI [id va descoperi clea nu sie nimie despremunca tens pt ebine.. net, iD am infrumusetat adeviinal cu privire la abilitaigile 2 tena tear pls ap, ane arpa silent sti cnt DNupotst nica cuneate un bait ide Meat fore stm acodeo gan dovelesceh si ert pete ten Cre en poi dost Green eign inca scoper cnn hse i comploaa pst ace ena atagei-0 peewee dre, Caren conn tsidicelabun stig Tim levoricrast ose pend cea pie os rene Lau lea raat Palla pee to fot sin ee ues nao enn, Cress toate aroieea in toma eonfrabile, cu senior eae le prtaser de a Nincrea vnc dela cgi aveausi ea ma mich He doprcum jungen ene Sarthe pues hu Om ce sa cinspate case Dip hot np cineca spt norma pe oe pac te peg rit aol Dap ceva dur ‘seama ci subiectul era teribil de plictisitor, fapt pentru care au togto eet carevense cle cheats sf (smd pnt serra tanscre seroare 9imise 31 JUDE DEVERAUX lun mesager, pe cheltuiaa tau i ‘icul om Etemity, din Coloado, CHEMAREA DESTINULUL Jnversoare dar nu regrea nto clipted oexpediase. In hr triiteabezele vitoaresale fii itn flecare ise Ja ei Cumprase materiale pentr ai face rochii fete Sli fic go barccu pve pentrubiiat.Cummpase, ec, ire, ze cand pentru cops opt cmast ost. ip sase uni deasteptare,int-0 dimineat,cindintain socict,constal ef pritenele eo asteptau Pechipol fe citea onerabdare care o ficu pe Carre s nfeleagi c& rispunsul de fa Josh. Tacuti, ea luli plicl, eu mini rine, deschisesarunc®o privire asupra scrsori, apo iv rit iri legate Simyind cise aie respira, se ist jul peu sean. = Le-a senna, spuseea pe jumstae uimit, pe jumatate i, slo duct la desing Ta ura nid de sr spn apo uric stia c& prictena ei are dreptate. Tatil _ : Taal tenia a fica sustschctonncacnca cm La tit moda un bt sae amwe, rografic, Lar fi cut jare. = Voi gis La ncept, emeile usin dae sisebucuresaus pings, deci, itis 0 ae spse Cari cums mat conv Carriezimbi cu satisfac. Feliitatisma. Sint femsieaproupe mai Tinereleo felicitard, dar, in acelagi timp, ispuserdgic8o ‘onside nebund gc domnal Greene va fi foarte furioscindva, \escoper ca fost ingelat Caren le lu in seams, deoarece era mult prea ferci. |Acum totcemaiaveadeficut eras dud tate’ documentele pentru lesemna, deoarece era prea tnd gimuavea dreptuls-0 facd, Apoi se gindi c& trebuie si gasease& un preot penta a oficia estonia prin procur. Carrie se descurcd aga cum se descurcase si cu Joshua up ce trimise serisorea ui Jos, aie Jo, ined avea de, sprints acre Ponte c&arfitrebutsi adauge ‘timp! ungilor tn deateptare, av nel inde cu 2 33 3 Mp cama Joshua Greene i ficea vintcu evantail din fildes,ornat pe marginicu pene de stru. Trase mai ijelusl i incerc si stipineasck baile accelerate Inciteva minute, ea celal pasageriaipostalionai jung in Eternity nfiaserd cu patie a de oral it se nteba dacs soul eva fi acolo pentra aoinsimpina. De fieare dati cind rostea tn gind cuvintal sof, zimbea (esas vada seama c& noua lui solemn aveaun spate ravi, ut pentraa tage la plug, ci ero tin&ra doamn’ care... Ei bins, atigatoare, CGindindu-e la prima lor noapte impreund, Carri neepe ‘sift vintouevantaiul mairepede Cu toate ct fai et credeau ‘lreusiser eu succes s+ plstreze gindurle pure sineintinate, Carrie auzisedestle lucrari despre femeisbérbati asculnd ‘comentaril frajilor ei despre viaja de burlac. De altfl, era 31 tinerele feme' i cd nu se temea de ceeacesepetrecea birbat io femei. Lundin seamdrsetele coment si coea ce se perocea inte un birbat so femeie erag excitan, cel mai plicu cel mai insemnat luera de pep ‘Toate acesteaofceau pe Carre agtepte cu ner ‘ceaveasi se intimple. Cindi cele din urmi postalionul intr in Etemity is indreptul pti, eal ri nainteca vehiculul tse ope ~Este aici? intrebifemeia cae stiteain in, CCarieti arin un zimbet tim sconfizma, Cele dou clatorsera impreunt dea ungulcelor gape sute de Carre povestise ce dorea fac dpc vata fispusese toate detlile, preferind si nu mentioneze fap sersoatea ect Josh conineacteva cru neadevirate ‘relat aprogpe toate pre romantice ale propiatei lor po de dragoste. fi vorbise despre aventura dea fio mireas ce prin eorespondenti side asf cdsitort prin procur,deoat se intigostisr prin intermedi serisorlor gc acum uaa Innease sol pent prima oar. emia, care trlia cu soul gi cu cei patra copii ai lor California, seaplect spre cao batu pe mind cu gest init = Else vaindrigost mai multde tine nclipa in cae te veda. Este un harbat norocos, (Coborinds-iprivirea, Crrerosi, CCind pogalionul se opr, descoper ci dintr-o data i est ‘cam. freveniri in mine tot coea ce pin iprietenle ei (CHEMAREA DESTINULUL ve Inrebs Petra umele ui Dumnezeu, c= a bv abort din potion Cares ids att sree a pions pe eons hg ev priv dnp Pru rnd pele Assunta elo xanint romain dec i at iastetngut, Ori cal? ocroialtexcelenti. amie (Porta un costumn negra. cu oma e& era un costum scump, dar acum era puis cam cranes Seas Beer eecie raccccretare acme a Mar ech snt aii, ise Cari. Ste acest her sim se gents ata F "Riisucind les hui Hapeiu in jurul incheteturi mini, Carrie se ‘nclipa in care Josh zr ofust in dreptul us, se desprins orataaa ae tn . ‘Cind prvirle lise iniinra, ea stu fra urma de indo ica oe er see 30 JUDE DEVERAUX ‘na Su rag clini aa sinjea mma esta sar gener Fst zimbeast Josh nin repede Ex Chips funders nani acta ee Sar apoap cl or piv ingrid se ap Care Pini interact {nclipa tm cares taser ile hi ainser alin, ain sth demo: shs fear pe miler fier nee piv ase tcinge at Cai ise Isms ve, SE pe pnt un bios min Jai li, Came pe sera ilgenti, mind: privity mie neste, ft asean pe mie dehy fo eb pe Cae dep Soe oo ro ater i Ca ‘Dupa ceo depuse pe pimin na Beep mn, Jos dnp 40 CHEMAREA DESTINULUL opt i ba fiubit, Cari s-ar fl indrégostit dee inclipa zt voces, Cidat, dain toate vse imu eintebase fo dt cur suna vooea Ii. Eraadinet gi. $iei bine, proape ca vocea unui tenor. ns se prezints, dar era incapabisscoatlo Vorbd. ssi spund? ,Bund eusint sofia sau ,Chiar it fit de afar Poste ar trebui si spun primul er prin ite: , Arve"? Ppl ce respinse toate aceste posibiltii, Carie se de dilgen urmata de Hapeiu eae gif, setndreptt peronul unr. tepid in picioare deste eval ce de ncheietura fini giincepus-i fac vintin timp ce-1 pe Josh care se intorsese la lgent Tintin ce Carre astepta, femeia cu care cAlitorise cobort posalionsi,poitces, Josh oajud. Femeia avea cel putin vex de ilograme i pluspeste greuatea pe cae a itrebuit sieramultmal in visti deci Josh. ‘Sintoti doamnisoara Montgomery? il ai intrebind. ‘Vreau si spun, doamna Greene? mci zimbi ui Josh. ~Tinee, po srenunflafigraastasperati,msnt mires ta. Josh gt seoase paliria, ,Ce pir frumos* ii spuse Cari. ~ Daca a5 fi avut aceastl onoare, dosmni, m-a5 fi consideratoml cet mai norocos, spuse Fost. "Femi, suficient dein vist ca s-ifie mams, se inroy si chico inca 41 cc ee ria tail ra Serco ames te Se cat et ihpstaton una cte una Cd vil intoarse spre Carre gio priviatrebator, constientt de fap cel nu Gg ond them sts deren ni ie Caries Josh rimasertsingur afare Stind i picioare ia btaia soarelu, cu spate Jnsumitacanditepsctne Din cna a Coe ~Asteptatpecineva?o fntreba a IWMAREA DESTINULUL ion, spuse ea, mbindu-i, Dar dumneavoasta? sofa dumneavoast scoasescrisoarea, spo, luindu- eu grew privirea de priviscrisoarea. {Cari, Numele ci este domnigoara Carie Montgomery. fepare cd mu sti prea multe despre ea iltachiné ea. = Ohba da! To glasul lui se simyea 0 stinjencala care aproape ci o Sheu si chicotease. Poste stare eu plugulzeceacri (patra hectare) deteren orn intro singur 2. Poate 8 creas porc,si-itaie ski fase, sab grijé de migar, de pu si de copii, Poste si oi 5 feast hainee gis eroiasc& imbrScdminte si, dact {ulenevoie, chiar s¥-sconstruascio cas, Dumnezeule mare! exclaml Carrie, Pare a fio femeie foarte priceputs Este driguys? Mai degrabs nu. ‘Spunind acesease uit Ine sin privre ui ntunecat se citeao asemenea dering nct Carrie scutremur. =Nusiinsi-oine’? Inc nu, spuse el sse mai apropie cu un pas. a ‘B vizuinaiepureu, fa toc de mulhumire,aceste = Ciel, spuse Carrie n clip in cre hin Pe Hapciu. Mulyumese foarte mult cf ineascd, i spuseea lu Josh, Uitindu-se la mina insingerat Josh zimbi ~Peai st cam mutica stato penn face mai bine s8-l ti in Lesa, cae é Carinvin. scent cana ‘mich niistiscetanas em tasimisivados ciple, uar fiexistat Striduindy-se simu mai ster: eee remure, Carre sterse single, “4 CHEMAREA DESTINULUT © eyed et rana neste prea adine’, vives paral ui Cari. Jue col ines de mar pentruamugea mai adie. yt privieea, Joshimbea, Carre crezu pentru 0 ya siruta y dorea dintotsufletl acest era, Arf Aichuiesiplee.Trouiest vide s.aitimplat cu. = Cusotia a, completé Cari. ‘Dida cin cap pena confirma spusele ei darnu resis yecuvinal sof" Trebuie si plec,ziseel, se risui pe cde spori spre stat. ~ Busint Carre Montgomery, spuse ea. Josh se opi, dar imase cu spatele nea. “Eustit Carrie Montgomery, repet ea, pufin mai tare CCind Josh se intoarse spreea, Zimbi cu gindullasurpriza pecarei-o ficuse spunindu-icineeste (Chipul lui Josh prea o mase de neptruns. = Cevreis spuintrebi el cu glas moale = Eu sint Carrie Montgomery. Eu sintfemeia pe care 0 sept. usin. soiata ‘Mai degra siti dec il vu, cnd Josh fic citivapasi spreea. Ajunsse alte aproape inti siirespiraia singing faa iii privira spree. Barkaul m zimbea. Mai vizase sosa expresiepe chipul failor ei atl ig dad seama ctera defurios. 45 JUDE DEVERAUX —Tunalaratcuphiguliaviajata,spuseel. Cae mbiauind- ~Badevirat, Cumin tremurinde Josh tase scrisares int Iahaint ~Eamia seris lit fact acestIuen, Mina ‘ceupat de fermd ine decnd rao copia ~Poaie cam inffumuseat putin adevrul, spans cuumaer de modest Josh mai cu un pas spe ea. ~Aimint Maina dexeuui de bine! ~ Cred acestaesteun cuvint ut Crede-ar fl dacs EL ma nant un pas, dar de at dats Carri nu mal unde sf se retag aga. se mam sl infunte, ~ Am seris cam nevoie de 0 femeie care munceaset la fermi, mu deo... deo dosmnd care duce _unsobolancuparlung, pecareil numeste cine apcin tncepu sare la Josh, de pared arf inele despre! fuses vorba. Acute fitent ce reas span, fnoep dar Josh nos 8 vorbeast ~A taafostideea de face oastel de gama? ands min pe runt de perc af dur cumpli Joshseindepi dees. Pentru numee tui Dumneze, cm fc acim? Am suspciosn clipe n care am prmithirtia pentru cAsiorie rocuri,darm-am gindite¥ acest luca se datora fap 46 (CHEMAREA DESTINULUL pultpre uit Ml pregatisem sufieteste pentru as spe sre Cari, soten inca pin a toe reppin : ns Ungase pe Hap, Care sented dae Re anne ce saan open ne Meee ai tenet bree Amal rel Co en pieces Hh crt nos? ec ecleniae, searaveainporan ie a eer cota Das esas npn ot : Ma ep spre copac, prop spate ei ong, Pee, Carte cies ne et prcencecgnizees 8 tenet nope Te a ate ir Josk ease ob see auras ch vase tegraa eC Carne dmpimacnenT ATE unalone demi. sain Toso prvesincsbi a rinasipovesti June DevERAUX arc ipore htebepevaschath sconco mare sc haa doenenel Otitis de mint caren gndeyos cal into fet) Ai pores Sopretoe sa conplic cae recuse pensar ‘Lip dpe dei decid se Velie oe couple “Asact ch chur ~ Cred ci da, raspunse Carrie. Iti pofi da seama Siotoaransedrotal Amsgtetionns Am simfit cd. . Als ens deas sycsn Nu donna tT sara dnjula. Na pode rope rns ee pcee lap judnaneton denen Pine wt pecan Peueiuntesopinreon~ weno sine, cove eu de pace {naintind, se apleca spre ca, inci fu nevoitl si se lase se Panu informae mf og pom onice al ches umaeoiedeo ence ecaln flame Dates nena seotuctel cues jee rnin mena A ttaveo nde de enteatetn ca Ine Nv arnold prone pas ioe ea ees mt 48 (CHEMAREA_DESTINULUL ndepat ris, ndrepsindu-se sre Joc: Nimeoni ni mat ... Sinici mo va sumarfidorits-ssublinieze jnd-sibluza, ca sic aise Homi dup Josh. Deoareee el merges cpl TEPEZ, jung, iarcindresse opin fal Du piu de oe firm cf gi toml despre mine, mabe ; Hen 5 Teanjnen ddasps. la nmap OE x a ec cule N meee noi yciabvie? vary sao Neat puree terval ms age copiorme ese pce sp hn sear reste peiemtcin sch Bee pasemie i "nau nie ep cbs oucaieae rungs BE. eset mtn inasalinecusegus re me i cae seagea diane cles 2 ‘Dar m-ai placut. Mi-am dat seama. ‘Nu fi-am spus nti ctw 9 Gar A 49 asta le voi aduee pe cinev oda ma vor mai treba st le ui Care JUDE DEVERAUX Furia ui Josh se trensforma in amuzament = Asta a cezut? Tic inchipuit en elipa a {nin voi fi ati deniucit de umusefeat, net mu seama cima sti deci sist in salonal unui bogitas slavocin? Ai crezt voi fi att de orbit defrumus doringa dea teavea noapteainpatul meu, inet nu va ‘suming de foemecei doi copiaimei? = Na, spuse Carie cu glas gop, desi sp ‘propiasera de adevar mai mult decit i-ar fi ple recunoasc’, Nuam crezutaga ceva, Am erezut Furia apira din nowpechipl i —Nut-ai gindit dele, Se pare cl maa treeut prim putea si-miiu osofie deci. Taiinchipuited neo ‘nu dorese Sse csitoreasc.cu mine? Ai crezut ce urtpentni aatrageatenfa uneifemei? Ob, mu inn uneaz,evcred cd. Josh ist ii termine raza ~Bincingles i aga crezi, Omuljimede femei cred Smipotiua o femeie dct am neve, derma. nicitimpul gi dorinfa de. curta pe vreuna, it toate femeie asta igi indiferentcitde ute sin. Am scrsacele compani aut aparfine pentru osofie care si-mi fie de ajutor, nu pentrua ofscucapuplindeidiromanice. Anuncindii un zimbet dspreuitor,o mai priviineso. ineappinin picioare. 50 (CHEMAREA DESTINULUL it, Carrie mas ocul cuca @ peor Ie pti ith aoa nua ge mumeiemen este downs Gens fe ncn Sea ontop eb eam : Jam si. eam june don oper hcl up AE ° cata este ominciund,spuse Cami, rind E Tar webu st recunostminciunainexzalln. care ve ante nb ee on ear priv siditor pli de st IDE DEvERAUX aaa eer Se Spee Lertegeeayer ees eae erenie > spuse Josh, cont cane “thet jue Citing inset nb oplennetan end SA eee en eet ‘rug Pot sam grija de mine sisinguré Potst. ONS ern ae Urmarindu-i privirea, Carrie nu vizu nimi ad Urs oni eee eet i Bice ope ee ‘ndoade fale bunusle deintede loco dn Be finns pets umpenelcee = Dumnezeule mar, opel Po in ‘Spreea. De ce mi-ai ficut una ca asta? ane 4 timp ce sttea cocaat pe pltZorma veche de ling ‘apr, Care noepu st dreasd st mf vizatniciodatt jaf ui. Eat de supra pe ea, net nici mo prives, nick tesa vreuncuvin Stiga acai itrigea de itu de pared fi fost devin. =i, nam yt. ncepu Carri, dar Josh ite vorba: — Nu scoate nici un cuvint. Nii un cuvint,Trebuie sma indesc la ceca ce am de fut Ai putea si ma lagi sti dovedesc ce pot, spuse Carrie ‘urespiraia inet. “Tosh i arunc.o privet de dsprefutoare net Carrie suinse buzele,renunfinds-imaiadreseze vreun cuvint Dupio eilitore ned pe drumur prafuite intrar pe wn kum plin de buruien itecurprintenistecopact inal. Dupa tlteva minute acestiaincepur 8 serieasc sind 8 se vad o cast. 33 JUDE DEVERAUX i deneprniterea, Adenine cies cst Vasa vane eri el era dara ‘Pect mizerabil si trist. ml era slab, ir pe c0§ nu iegea nici ord de fur, Casa picasso icici o fea fn teeta apace cust éecuie pa aeCai inc acta ican sal staple ty Setngstor emacs dar mee nis ens Acca reliate Ver Taga te. Vsi et Tagger i pone Plract I plicedeonines Cin ventana CHEMAREA DESTINULUL Thistany. ipsa unor bucii de sind din scope oo lntcbe dact era ghur gin casi. Usa din it ata {nirobalama. Neexstind verand,epase strinsese ‘coli cir, veni pe parte ncare seaflaea gio au ‘east dat ini hi mse mai plimber pe ali ii micarn-omai priv cio lstsise use in partes din care. Dupt ce mai privi tne o datt spre cas8, Cari i cera i svi dea dou saooge care se alan in partea din fata {ntraanaavea schimaburile de noape sit calli cadout opi = Copii sat nkuntr? iL inte ea pe Josh “Day int inant, nig in itunere si, probabil, mort fame. Furia gamriciunes cu car spasese aceste cuvinte peat (ppouza directs la ares ci ‘Carre mai scoase nici o vor ce intoarse gio por yc casa: Nui er jor h-gpisteze ehilibral irindinacelasi Timp eale dou’ sacose gi pe Hapea, dar Josh mu incerel 8 o te, Ramasestdeaordine viztului unde amume si descarce there ui Care, adugind cu voce tare penta fiz de oi vi din apropiere, ce anume gindea el despre acele bags. ‘alamaua rupa cea ca ug sf se deschid foarte preu. Inccle tinurnd, Carie resist se strecoure in cas acl exteriorul easel arta ingrozitor,interiral ea ima si Un oc logubr, ts ipsit de euloare care in mod sigur JuDe DEVERAUX Fis p el carlooin ait simmer din scinduri afamate de foc de-a lungul timpului, in cameo era o mas murdar, eer de Pri deca ui penn pcr Bucttiiao cmt" em pln de vase csp malting Caren ol su van meat pcp Sica umbeng cence Cariecreeacton domi, on, ‘adiceaver tec lntnge Copier uno chiara mos dein Bal roma st devon nr ares bunt va oadeira ames ‘inciuda faptutui cd eran frumosi, arta a fel ded casiczaSepea cine mi pepinnr din tattle or mar ee de Separar fi ostapate deter vind, Cricketer aveanevtie doa Ban especies adopt unten ves sneoun vont nama Cop sutra a cella, poo prvi in << il, poi piv in nou arise cet remiss ager vee. Aduecindn jal piarare, Hapcatane de Pena lsat ite adopts mene dorcel