Sunteți pe pagina 1din 7

TRIBUNALUL PRAHOVA

Sectia a II a civila, de contencios administrativ si fiscal

DOMNULE PRESEDINTE
Subsemnatul DINU MARIUS-DOREL, cu domiciliul in Boldesti-Scaieni, str. Victoriei, nr. 62 A,
jud. Prahova, identificat cu CI seria PH nr. , CNP 1830324297243, cu sediul ales pentru
comunicarea actelor de procedura (in baza art. 158 din NCPC) la sediul profesional al aparatorului ales
Cabinet de Avocat Georgiana Nicoleta Bi din Boldesti-Scaieni, str. Industriei, nr. 22, jud.
Prahova, prin mandatar conventional avocat Georgiana Nicoleta Bi, avocat titular al Cabinet
de Avocat Georgiana Nicoleta Bi cu sediul profesional in Boldesti-Scaieni, str. Industriei, nr. 22,
jud. Prahova conform imputernicirii avocatiale anexata la prezenta, in temeiul Legii nr. 554/2004,
art. 117, art. 124, art. 135 Cod procedura fiscal, formulez prezenta:
CERERE DE CHEMARE IN JUDECATA
a paratelor
-

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Prahova (fosta Administratia Finantelor


Publice a Municipiului Ploiesti) cu sediul in Ploiesti, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, judet Prahova,
avand cod fiscal: 2844936, cont Trezorerie RO30TREZ52151161009XXXXX, reprezentant legal
prin Nicolae Adriana- sef administratie, tel. si email: 0244/407710

Administraia Fondului pentru Mediu cu sediul in Bucuresti, str. Splaiul Independenei, nr. 294,
Corp A, Sector 6, avand cod fiscal: 14715650 Cont Trezorerie Sector 6, Bucureti:
RO61TREZ70674181050XXXXX, reprezentata legal prin Adrian Gearap- presedinte

pentru ca prin sentinta ce o veti pronunta sa dispuneti :


restituirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehiculule in cuantum de 1932,
achitata la data de 17.12.2013 cu chitanta seria TS10 nr. 5231743, acutualizata cu dobanda fiscala,
calculata la data achitarii taxei si pana la data platii efective,
si obligarea paratelor la plata cheltuielilor de judecata aferente prezentului litigiu, conform art. 453
C. proc. Civ., pentru urmatoarele:
MOTIVE
In fapt,
1. In fapt, la data de 22.10.2013, am cumparat autoturismul Marca IVECO, tip 35C15//DAILY
motor cu aprindere prin comprimare, Cartea auto N1 Norme poluare E4, Serie sasiu
ZCFC35A8005732055,
Nr
omologare
BU17251311KB3E4/2008,
Nr
identificare
ZCFC35A8005732055, fabricat in anul 2008, Serie carte auto K-014189, Data primei inmatriculari
16-APR-08.
Precizez ca autovehiculul inmatriculat in present sub nr. PH.14.MUL a fost achizitionat de
subsemnatul de la firma FUR EXPORT, asa cum rezulta din actul de vanzare cumparare, incheiat la

data de 22.10.2013. Subsemnatul am fost cel care am inmatriculat autovehiculul prima data in
Romania si am platit taxa auto.
ASPECTE PRELIMINARII
Luand in considerare caracterul litigiului dedus judecatii, si anume contencios administrativ,
reclamantul si-a indeplinit obligatia prealabila potrivit Legii 554/2004 prin depunerea plangerii prealabile
catre Serviciul Orasenesc Fiscal Boldesti Scaeni, inregistrata cu nr. 19793/07.05.2014.
Prin plangerea prealabila am solicitat restituirea sumei calculate ca fiind timbru de mediu.Prin
raspunsul primit, inregistrat cu nr. 5201/16.05.2014, mi s-a raspuns ca se va proceda la restituirea sumei
achitata numai dupa ce voi prezenta originalul chitantei insotita de dovada ca aceasta nu s-a folosit.
Concluzionand , va aducem la cunostinta faptul ca procedura prealabila a fost indeplinita de catre
reclamanta in spiritul Legii 554/2004, astfel ca orice alte aspecte legate de lipsa plangerii prealabile va
rugam sa le considerati neintemeiate.
Obiectul cererii de chemare in judecata se supune prevederilor art. 8 alin. 1 din Legea 554/2004
prin care Persoana vatamata intr-un drept recunoscut de lege sau intr-un interes legitim, printr-un act
administrativ unilateral, nemultumita de raspunsul primit la plangerea prealabila adresata autoritatii
publice emitente sau daca nu a primit nici un raspuns in termenul prevazut la art. 7 alin. (4), poate sesiza
instanta de contencios administrativ competenta, pentru a solicita anularea, in tot sau in parte, a actului,
repararea pagubei cauzate si, eventual, reparatii pentru daune morale. De asemenea, se poate adresa
instantei de contencios administrativ si cel care se considera vatamat intr-un drept al sau, recunoscut de
lege, prin nesolutionarea in termen sau prin refuzul nejustificat de solutionare a cererii.
MOTIVELE CERERII DE CHEMARE IN JUDECATA
MOTIVE DE FAPT
In momentul in care am dorit sa inmatriculez in Romania autoturismul marca marca IVECO, Tip
35C15//DAILY serie sasiu ZCFC35A8005732055, an fabricatie 2008, serie carte auto K-014189,
inmatriculata in prezent sub nr. PH -14-MUL am fost obligat sa achit o taxa reprezentand timbru de mediu
in cuantum de 1932 lei cu chitanta seria TS10 nr. 5231743 din 17.12.2013 la Trezoreria Operativa Brazi,
emitandu-mi-se Decizia de calcul nr. 2857/11.12.2013. Precizez ca autovehiculul IVECO, Tip
35C15//DAILY serie sasiu ZCFC35A8005732055, an fabricatie 2008, serie carte auto K-014189,
inmatriculata in prezent sub nr. PH -14-MUL a fost achizitionat de subsemnatul din G
ermania in data
de 22.10.2013 conform certificatului de cesiune din data de 22.10.2013 si a certificatului de
inmatriculare, acte traduse si legalizate.
Dupa ce subsemnatul am achizitionat autovehiculul din Germania, l-am inmatriculat in
Romania, subsemnatul fiind cel care a platit taxa reprezentand timbrul de mediu cu ocazia
inmatricularii . pentru care s-a emis decizia la data de 11/12/2013 privind stabilirea sumei reprezentand
timbrul de mediu pentru autovehicule si s-a platit cu chitanta Seria TS10 Nr. 5231743, la data de
17/12/2013 suma de 1932 lei.
MOTIVE DE DREPT
1. CADRU LEGISLATIV NATIONAL
Legea 554/2004
- Constitutia Romaniei
- Codul de procedura fiscala

2. CADRU LEGISLATIV INTERNATIONAL


Conventia Europeana a Drepturilor Omului
Tratatul de Functionare a Uniunii Europene
APARARI DE FOND
Pe fondul cauzei, solicit admiterea cererii asa cum a fost formulata, obligarea paratelor la
restituirea sumei reprezentand timbru de mediu, taxa platita nelegal, actualizata cu dobanda fiscala,
calculata de la data achitarii taxei si pana la data platii efective.
Onorata Instanta, va rugam sa aveti in vedere faptul ca sesizarea instantei de judecata
justifica interes, in sensul ca la data introducerii cererii de chemare in judecata interesul
reclamantului este legitim corespunzator cerintelor legii materiale si procesuale. Interesul este
legitim atunci cand se urmareste afirmarea sau realizarea unui drept subiectiv recunoscut de lege,
respectiv a unui interes ocrotit de lege si potrivit scopului economic si social pentru care a fost
recunoscut.
Interesul este personal si direct, adica folosul practice urmarit prin declansarea procedurii
judiciare sa apartina celui care recurge la actiune. Si de asemenea interesul este nascut si actual,
exista in momentul in care este formulata cererea. Prin stabilirea acestei taxe pe poluare legea incalca
dreptul de proprietate, aparat atat de Constitutia Romaniei, cat si de Conventia Europeana a Drepturilor
Omului . Dreptul de proprietate, cel mai complet drept real, intruneste in mainile titularului toate
atributele care, conform legii, il compun:dreptul de folosinta, dreptul de a culege fructele si dreptul de
dispozitie, iar prin faptul ca se impune o taxa care este foarte mare il determina pe reclamant sa nu poata
vinde autoturismul achizitionat si dispune de acesta potrivit atributelor conferite.
Potrivit art. 555 dreptul de proprietate privata este definit ca fiind dreptul titularului de a poseda,
folosi si dispune de un bun in mod exclusiv, absolut si perpetuu, in limitele stabilite de lege. Insa prin
stabilirea acestei taxe autoturismul este scos din circuitul civil, in mod indirect, avand in vedere ca
proprietarul nu va mai fi capabil sa o vanda, stabilindu-se o suma foarte mare reprezentand timbru de
mediu. Limitele stabilite dreptului de propritate nu inseamna ca pot sa scoata un bun din circuitul civil
fara a exista un motiv bine intemeiat, iar poluarea nu poate duce la scoaterea unui autovehicol din
circuitul civil, ducandu-se pe aceasta cale la statica economica, astfel nerealizandu-se interesele de ordin
economic atat la nivel particular , dar si la nivel national. Prin stabilirea unei taxe atat de mari pentru
masinile vechi se realizeaza o discriminare intre proprietari de masini si societatile comerciale care se
ocupa de comercializarea masinilor noi.
Circuitul civil este liber, iar prin stabilirea acestei limite se incalca si principiul liberei circulatii a
marfurilor, art. 34-36 din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene.
Articolul 36 TFUE enumer elementele care pot fi utilizate de statele membre pentru a justifica
msurile naionale care obstrucioneaz comerul transfrontalier: Dispoziiile articolelor 34 i 35 nu se
opun interdiciilor sau restriciilor la import, la export sau de tranzit, justificate pe motive de moral
public, de ordine public, de siguran public, de protecie a sntii i a vieii persoanelor i a

animalelor sau de conservare a plantelor, de protejare a unor bunuri de patrimoniu na ional cu valoare
artistic, istoric sau arheologic sau de protecie a proprietii industriale i comerciale.
Jurisprudena Curii prevede i existena aa-numitelor cerine imperative (precum cele privind
protecia mediului) pe care statele membre le pot utiliza pentru a justifica msuri na ionale. Curtea de
Justiie interpreteaz n mod restrictiv lista de derogri prevzut la articolul 36 TFUE, toate acestea
referindu-se la interese neeconomice. n plus, orice msur trebuie s respecte principiul
proporionalitii. Sarcina probei pentru justificarea msurilor adoptate n conformitate cu articolul 36
TFUE revine statului membru dar, atunci cnd un stat membru ofer o justificare convingtoare, Comisia
este cea care trebuie s demonstreze c msurile adoptate nu sunt adecvate n acel caz specific, iar avand
in vedere ca masura luata de catre Guvern prin aplicarea acestor norme incalca principiul
proportionalitatii , incalca si dispozitiile normelor comunitare .
3. Avand in vedere ca OUG 9/2013, privind timbrul de mediu pentru autovehicole, a fost promulgata
si produce efecte directe, raportat la Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru
elaborarea actelor normative, Constitutia Romaniei, Conventia Europeana a Drepturilor Omului si
Libertatilor Fundamentale, Legislatia UE se pot constata urmatoarele:
OUG 9/2013, privind timbrul de mediu pentru autovehicole, incalca principiul poluatorul plateste, nu
se poate aplica in forma promulgata fiind discriminatorie, abuziva si confuza.
Elementele de discriminare sesizate de catre instantele de judecata nationale in numeroase hotarari,
raportate la deciziile date de catre Instantele Europene , retinute in Hotararea data de Inalta Curte de
Casatie si Justie, a ramas si produce aceleasi efecte in mod indirect , efecte care favoreaza autovehiculele
deja inmatriculate pe Teritoriul Romaniei fata de cele ce urmeaza sa fie inmatriculate, respectiv importate.
OUG 9/2013 este in totala contradictie cu legislatia UE , dar si cu legislatia nationala in vigoare.
Art. 4 din OUG 9/2013 prevede: Obligatia de plata a timbrului intervine o singura data si anume:
Cu ocazia inscrierii in evidentele autoritatii competente, potrivit legii, a dobandirii dreptului de
proprietate asupra unui autovehicul de catre primul proprietar din Romania si atribuirea unui certificat de
inmatriculare si a numarului de inmatriculare;
La reintroducerea in parcul auto national a unui autovehicul, in cazul in care, la momentul scoaterii
sale din parcul auto national, i s-a restituit proprietarului valoarea reziduala a timbrului, in conformitate
cu prevederile art. 7;
Cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat si pentru care nu a fost
achitata taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa
pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, potrivit reglementarilor legale in vigoare la
momentul inmatricularii;
Cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat in situatia autovehiculelor
pentru care s-a dispus de catre instante restituirea sau inmatricularea fara plata taxei speciale pentru
autoturisme si autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule sau taxei pentru emisiile poluante
provenite de la autovehicule.
Tranzactiile cu autovehicule interne sunt favorizate fata de importuri atata timp cat cele interne care
privesc autovehicule pentru care nu s-a achitat nici o taxa pe poluare pot ocoli cu usurinta transferul

oficial de proprietate astfel ca si taxa sa fie ocolita, in defavoarea autovehiculelor importate pentru care
actele de transfer de proprietate nu se pot ocoli in mod legal.
Prin urmare, ne aflam din nou intr-o situatie asemanatoare cu cea generata de prevederile OUG
50/2008 republicata, ale Legii 9/2012, specificul situatiei din speta fiind determinat de neconcordanta
intre prevederea interna si cea comunitara, a carei analiza este recunoscuta de jurisprudenta Curtii
Europene de Justitie de la Luxemburg in competenta instantei interne, care poate lasa neaplicata
norma interna daca, prin aplicarea teoriei actului clar sau a teoriei actului calificat, se constata ca
norma comunitara nu permite adoptarea respectivei norme interne.
Astfel, argumentele instantei europene, nu tin de criteriile folosite de legiuitorul roman pentru
detrminarea timbrului de mediu, pe care le declara corespunzatoare si conforme dreptului comunitar
(paragraf 47 din Cauza 402/09), ci de efectul descurajant al unei asemenea taxe, in sine, pentru
importul autovehiculelor de ocazie.
Ca atare, independent de criteriile de determinare, de cuantumul taxei si de scopul pentru care o
asemenea taxa a fost instituita, Curtea a considerat ca o asemenea taxa are ca efect descurajarea
importarii si punerii in circulatie in Romania a unor vehicule de ocazie cumparate in alte state
membre, fiind contrarie art. 110 TFUE.
De asemenea, insusi art. 4 din OUG 9/2013, instituie reguli de la abatere a ordinii publice prin
perceperea acestei taxe pentru categoriile de autovehicule prevazute la lit. c si d. Odata o taxa platita,
odata data o sentinta prin care se arata faptul ca aceasta a fost nelegal perceputa, fapt atestat de o
sentinta civila, nu se mai poate solicita inca odata acesasta plata.
Potrivit unei jurisprudente constante, interdictia prevazuta de art. 110 TFUE trebuie sa se aplice
de fiecare data cand un impozit fiscal este de natura sa descurajeze importul de bunuri provenind din alte
state membre favorizand produsele nationale. Acest lucru rezulta din interpretarea art. 4 lit. a din
OUG9/2013.
Instanta trebuie sa tina cont de faptul ca incasarea taxei reprezentand timbrul; de mediu s-a facut
cu incalcarea prevederilor legale, in cauza dedusa judecatii fiind in situatia prevazuta de art. 117 alin. 1 lit.
d si anume plata taxei ca urmare a aplicarii eronate a prevederilor legale comunitare, respectiv art. 110
din TFUE.
2. Prin plata acestei taxe mi s-a cauzat un prejudiciu, paratele fiind obligate sa acopere paguba si
folosul nerealizat, respectiv sa restituie suma platita cu titlu de taxa, actualizata cu dobanda fiscala,
calculata de la data achitarii taxei pana la restituirea efectiva a sumei, timbrul de mediu achitat de catre
subsemnatul fiind incasat ilegal la bugetul de stat al Romaniei cu incalcarea art. 110 (fost art. 90
paragraful 1) din Tratatul Uniunii Europene .
Dreptul contribuabilului de a i se plati dobanda pentru sumele de restituit sau de rambursat
este reglementat de art. 124 Cod procedura fiscala.
Potrivit art. 124 alin 1 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu
completarile si modificarile ulterioare, pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget,
contribuabilii au dreptul la dobanda din ziua urmatoare expirarii termenului prevazut la art 117 alin 2 sau
la art 70, dupa caz. Acordarea dobanzilor se face la cererea contribuabililor.
In ceea ce privete nivelul dobanzii, acesta este reglementat in mod expres in cuprinsul art 124
alin.2 Cod procedura fiscala, in sensul ca dobanda datorata este la nivelul majorarii de intarziere
prevazute in codul de procedura fiscala si se suporta din acelai buget din care se restituie sumele

solicitate de platitori
In astfel de situatii CJE a decis c statele membre trebuie s asigure rambursarea taxelor
incasate cu nclcarea prevederilor art. 110 TFUE cu respectarea principiului care
guverneaz autonomia procedural i imbogirea fra justa cauz. Totodat a mai decis c
n astfel de cauze pot fi pltite i daune pentru pierderile suferite ( a se vedea cauzele
reunite C-298/05 si C 333/05 Nadashi Si Nemeth, paragrafele 61-70).
Conform jursprudentei Curtii de Justitie a Uniunii Europene, contribuabilii au dreptul la
rambursarea impozitelor i taxelor prelevate de un stat membru cu incalcarea dreptului european
(afacerea C-199/82-San Giorgio, afacerile reunite C-441/98 si C-442/98 Michailidis). Ratiunea
acestui drept este aceea c un stat membru nu poate profita, iar contribuabilul nu poate suferi o
pierdere ca urmare a aplicrii unei dispozitii fiscale nationale incompatibil cu dreptul European.
In principiu, statele membre trebuie s ia msuri pentru restituirea taxelor prelevate cu inclcarea
dreptului European ( cauzele reunite C-192/05 si C-218/95, Comateb si altii)
Potrivit jurisprudenei Curtii, regulile privind rambursarea sumelor prelevate cu inclcarea
dreptului comunitar sunt reguli nationale. Aceste reguli trebuie s respecte principiul echivalentei
(pentru cererile de rambursare bazate pe inclcarea dreptului European nu pot fi instituite conditii mai
putin favorabile dect pentru cererile similare bazate pe inclcarea dreptului national) si principiul
efectivittii (regu1ile nationale nu trebuie s fac excesiv de dificil sau practic imposibil exercitiul
drepturilor conferite de dreptul comunitar.
In principiu, reglementarea fiscal national este compatibil cu pricipiul echivalentei si al
efectivittii, deoarece regulile sunt aceleasi ca in cazul n care se solicit restituirea unei taxe
prelevat cu inclcarea dreptului national.
Art. 1 din Protocolul aditional nr. 1 la Convenia European a Drepturilor Omului consacra
dreptul la respectul proprietatii, iar instana trebuie s dea deplin eficien normelor conventionale si
sa dispuna obligarea paratelor la plata dobanzii pentru intreaga perioada in care contribuabilul a fost lipsit
de folosul taxei prelevate, perioada cuprinsa intre data platii i data restituirii efective.
De asemenea va rog sa aveti in vedere si hotararea Curtii Europene de Justitie din
18.04.2013, care stabileste ca se dispune obligarea statului de a restitui dobanda fiscala,
calculata de la data platii i pana la data restituirii efective a sumelor incasate eronat.

In concluzie, prin plata acestei taxe mi s-a cauzat un prejudiciu, paratele fiind obligate sa acopere
paguba si folosul nerealizat, respectiv sa restituie suma platita cu titlu de taxa, cu dobanda fiscala de la
data achitarii taxei pana la restituirea efectiva a sumei.
In drept imi intemeiez cererea pe dispozitiile Legii nr. 554/2004, ale art.117 alin.1 lit d), art 124,
art.135 din OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, art. 25, 28, 30, 34 i 110 Tratatul privind
Functionarea Uniunii Europene, art. 11, art. 148 din Constituia Romniei
In dovedirea actiunii, solicit proba cu nscrisuri, respectiv inscrisurile, certificate pentru
conformitate, atasate prezentei cereri.
Depun prezenta in trei exemplare, unul pentru instanta si doua pentru comunicare.
Timbrez prezenta cerere cu taxa judiciara de timbru de 50 lei.

14.07.2014

Reclamant,
DINU MARIUS-DOREL
prin avocat Georgiana Nicoleta Bi
Domnului Presedinte al Tribunalului Prahova