Sunteți pe pagina 1din 1

Catre

SERVICIUL FISCAL ORASENESC


BOLDESTI-SCAENI
Subsemnatul DRAGAN ION VIOREL, cu domiciliul in sat Sipotu, nr. 558, comuna
Lipanesti, jud Prahova, CNP 1680512290456, in conformitate cu prevederile art. 117 din
Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, formulez prezenta :
CERERE
prin care va solicit :
-

restituirea taxei reprezentand timbrul de mediu pentru autovehicule, in cuantum de 2528


lei achitata la data de 07.03.2014 cu chitanta seria TS10 nr. 5220921 incasata nelegal, cu
incalcarea legislatiei U.E., actualizata cu dobanda fiscala, calculata de la data achitarii
taxei si pana la data restituirii efective;

Aceasta suma reprezinta taxa - timbrul de mediu pentru autovehicule, achitata in


vederea efectuarii primei inmatriculari in Romania a autovehiculului marca PEUGEOT tip 307
fabricat in anul 2006, numar de identificare VF33E9HXC84770753 serie carte auto K084495,
autoturism care a fost achizitionat din FRANTA in anul 2014, subsemnatul fiind cel care l-am
inmatriculat pentru prima data in Romania.
Solicit restituirea sumei respective intrucat legislatia Comunitatii Europene prevede ca
pentru auto inmatriculat intr-un stat membru al CE se plateste o singura data taxa pe poluare, iar
prevederile OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule contravin legislatiei
comunitare. Se incalca astfel dispozitiile art. 34, 36, 110, 267, 344 din TFUE.
Prin urmare, consider ca suma mentionata a fost platita ca urmare a aplicarii eronate a
prevederilor legale comunitare, motiv pentru care, in temeiul art. 117 alin. 1 lit d din Codul de
procedura fiscala, solicit restituirea taxei de poluare in cuantum de 2528 lei, actualizata cu
dobanda fiscala, calculata de la data achitarii taxei si pana la data platii efective, cu respectarea
principiului care guverneaza autonomia procedurala si imbogatirea fara justa cauza, respectiv s-a
efectuat o plat nedatorat .
Mentionez ca am achitat aceasta taxa deoarece, altfel nu puteam
inmatricula
autovehiculul fara dovada de achitare si decizia de calcul a taxei reprezentand timbrul de mediu
si nu puteam beneficia de dreptul de folosinta asupra autoturismului conform Constitutiei
Romaniei.
Anexez prezentei: chitanta seria TS9 nr. TS10 nr. 5220921/07.03.2014 , copie CI, copie
talon.
06.05.2014

DRAGAN ION VIOREL