Sunteți pe pagina 1din 5

Cartea a II-a.

Despre familie
Autoritatea parinteasca ansamblu de drepturi si obligatii care
revin parintilor care privesc atat persoana, cat si bunurile copilului
.. art 483
Orice masura privitoare la copil, art 263
Principii:
1. Autoritatea parinteasca..
2. Autoritatea parinteasca se exercita de ambii parinti in mod
egal
3. Ocrotirea parinteasca are acelasi continut indiferent daca
copilul este rezultat din casatorie, din afara casatoriei sau
adoptat.
4. Independenta patrimoniala a copiilor fata de parinti si invers.
Drepturile si indatoririle parintesti
Ocrotirea par are doua laturi:
1. latura persoanala indatorirea par de a creste copilul,
ingrijindu-se de educatia, pregatirea profesionala, sanatatea,
potrivit proprilor convingeri, insusirilor si nevoilor copilului.
Par au urm obligatii: de a coopera cu copilul, de a-I respecta
viata intima si intimitatea, de a-I prezenta copilului toate
faptele care il pot pune in pericol, de a lua masurile pentru
protejarea copilului, par au dreptul de a lua masuri
disciplinare asuprea copilului, par tb sa respecte alegerea
copilului la o anumita religie sau un animit cult.
2. latura patrimoniala par au dr si indatoriri de a administra
bunurile copilului minor si de a-l reprezenta in acte juridice.
Parintele minor care a implinit 14 ani ????
Exercitarea si incetarea aut par
Daca doar unul dintre par exercita aut par se prezuma ca acel
parinte are mandatul si celuilalt parinte, prezumptie relativa.

Exista si situati in care ocrotirea par tb sa se exercite doar de


catre
unul dintre par: decesul unui parinte, punerea sub
interdictie jud, ??
Ocrotirea par va inceta la implinirea majoratului, la incheierea
casatoriei sau la momentul la care majorul este scos de sub
interdictie jud, instituirea tutelei minorului.

TUTELA MINORULUI
Tutela minorului este mijlocul jur prin intermediul caruia se
asigura ocrotirea minorului in cazul in care acesta este lipsit de
ocrot par, reprezentand o masura de protectie luata in interesul
minorului atunci cand legea prevede posibilitatea luarii unei astfel
de masuri. Intervine ca o masura de ocrotire, atunci cand nu se
poate exercita ocrot par.
Trasaturi, caracterele juridice
1. legalitatea strict reglementata de lege
2. gratuitatea tutela este o sarcina gratuita, dar in anumite
situatii tutorele are dr de a primi o renumeratie pe durata
exercitarii tutelei. Cuantumul indemnizatiei tutorelui va f
stabilit de instant de tutela cu avizul consiliului de familie, ea
neputand depasi 10% din veniturile minorului.
3. Personalitatea tutela este o sarcina persoanala, nu poate f
substituit tutorele.
Numirea tutorelui se poate face si pe cale conventionala, printr-un
contract de mandat sau prin testament.
Deschiderea tutelei
Cazuri de instituire a tutelei - cand ambii par sunt decedati,
necunoscuti, decazuti din exercitiul dr par sau li s-a aplicat
pedeapsa penala a interzicerii dr par , disparuti, sub interdictie
jur, declarati judecatoreste morti.

Persoanele obligate sa instinteze instanta de tutela pers


apropiata minorului, serviciul de stare civila, notarul public,
organe ale adm publice locale, orice alte persoane, - art 112
Tutorele poate f def ca o persoana menita in temeiul legii
substituent al parintilor.
Incopatibilitatea - stare de fapt care potrivit legii nu dad r unei
pers fzice sis sau detina sis au exercite doua sau mai multe
functii.
Incapacitatea de exercitiu - consta in lispa dreptului de a exercita
o anumita activitate sau de a incheia un anumit act juridic.
Incopatibilitatea atrage de regula ca sanctiune o masura
disciplinara administrativa sau chiar penala dupa caz, pe cand
incapacitatea atrage nulitatea rel sau abs dupa caz a actelor jur
incalcate cu nerespectarea conditiilor.
Legea interzice urm pers sa fe tutori: minorii, cel declarat
incapabil de a f tutore, cel care se afla in stare de insolvabilitatedatoriile mai mari decat averea sa, insolventa - , pers pusa sub
interdictie judecatoreasca, etccccc
Contractual de mandat tb incheiat in forma autentica si semnat
de ambele parti.
Parintele poate revoca oricand desemnarea facuta prin
contractual de mandat sau testament. Revocarea nu tb facut in
forma autentica, poate f facut sub forma unui inscris sub
semnatura privata.
Tutorele poate f pus sa dea garantii reale, pt a nu folosi
patrimoniul minorului in interes personal.
Procedura de numire a tutorelui numit de catre instanta de
tutela printr-o hotarare defnitiva, find atacata doar prin recurs.
Exceptie: situatia in care tutorele a fost desemnat prin contractual
de mandat, prezumandu-se ca tutorele si-a dat acordul atunci

cand a semnat contractul. Poate refuza tutela daca : varsta peste


60 de ani, ???????
Tutela poate inceta prin renuntarea tutorelui, in acest sens
tutorele tb sa ceara inst de tutela sa fe substituit. Inainte de a f
numit tutotre daca minorul a implinit 10 ani, copilul tb consultat.
Hot irevocabila nu mai poate f atacata in nici un fel, hot
defnitive poate f atacata in recurs
Mom inceperii sarcinii tutelei

CONSILIUL DE FAMILIE
Cons de fam supravegheaza modul in care tutorele isi exercita
atributiile.
Atributii: ia decizii in situatile prevazute de lege, emite avize
consultative, aviz=parere, formalitate prealabila emiterii unui act
juridic, avize se impart in : facultative, obligatorii si avize
conforme. Avize facultative sau consultative nu este obligatoriu
de urmat, aviz oblig oblig sa-l ceri dar nu sa si-l urmezi, avizul
conform tb cerut si tb sa te conformezi lui.

Exercitarea tutelei
Regula care guverneaza: se realizeaza in interesul exclusiv al
minorului.
Masuri cu character personal pe care le poate lua tutorele, tb
luate cu avizul cons de familiei. Domiciliul minorului este acelasi
cu a tutorelui. exemplu de domiciliu legal. Minorul care a implinit
10 ani tb ascultat sau poate f ascultat.

Exercitarea tutelei sub aspectul laturii patrimoniuliu tutorele


este un administrator simplu, sa le adm ca si cum ar f bunuri
proprii, tutorele face inventarul bunurilor, sa declare creantele,
datoriile, obligatiile, cons de fam stabileste suma anuala a
intretinerii minorului,
Instrumente fnanciare actiuni , obligatiuni
T nu are dr sa faca acte de liberalitate,- donatii

Curator special el intervine in anumite situatii speciale, atunci


cand exista contradictii intre tutore si minor.