Sunteți pe pagina 1din 8

SEMIOTICA IUBIRII iniţiere în ştiinţa comuniunii

SEMIOTICA IUBIRII ini ţ iere în ş tiin ţ a comuniunii
SEMIOTICA IUBIRII ini ţ iere în ş tiin ţ a comuniunii

Editura PERFORMANTICA Iaşi Bd. Carol I, nr. 3-5 telefon / fax: 0232 / 214763; mobil 0745-971192 E-mail: tdstan@uaic.ro

Editură acreditată CNCSIS

Redactor şef & consilier editorial:

TRAIAN D. STĂNCIULESCU

Secretar de redacţie: OCTAV PĂUNEŢ Tehnoredactare: LEONARD LUNGULEAC Copertă: ARITIA POENARU

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României

Stănciulescu, Traian D. SEMIOTICA IUBIRII. Iniţiere în ştiinţa comuniunii Iaşi: Performantica, 2007 Bibliogr.; ISBN: 973 – 730 – 320 – 2 978 – 973 – 730 – 320 – 2

2
2

Copyright © Traian D. Stănciulescu

Traian D. Stănciulescu

SEMIOTICA IUBIRII iniţiere în ştiinţa comuniunii

Editura PERFORMANTICA Iaşi

2007

3

CUPRINS

Mai înainte de altă introducere

CONOTAŢII ALE IUBIRII

/

5

1. Dacă nu, iubirea

?

/

7

2. Lumina, semn al originarei iubiri

/

16

2.1. Despre originaritatea formelor simbolice

2.2. Energia de conexiune: măsură a iubirii universale

/

17

/

22

2.3. Comunicologia, ştiinţă a conexiunii umane

/

25

3. „Ştiinţa comuniunii”: o semiotică a puterii de a iubi

/

27

Capitolul 1

OMUL, FIINŢĂ DE LUMINĂ

/

33

1.1. Ierarhii ale luminii umane: trup, suflet, spirit

/

35

1.1.1.

“Unitatea Esenţială”:

rădăcini (meta)fizice ale fiinţei umane

/

36

1.1.2. Ipostaze istorice ale complexului trup-suflet-spirit / 51

1.1.2.1. Recuperări necesare

/

51

 

1.1.2.2. Perspectiva integratoare a biofotonicii

/

65

1.2. Argumente fără de multe cuvinte:

 

intuiţii experienţiale şi verificări experimentale

/

72

 

1.2.1.

De la intuiţiile clarvăzătoare la trăirile personale:

 

posibile explicaţii

/

72

1.2.2. Probe experimentale obiective /

85

1.2.3. Sugestii intuitive pentru

 

o practică a comuniunii umane

/

100

1.3.

“Comuniunea esenţială”:

 

destinul omenesc, la intersecţie de cîmpuri

/

105

 
 

1.3.1. Genotipul / 107

 

1.3.2. Fenotipul / 109

1.3.3. Psihotipul / 118

1.3.4. Sociotipul / 123

Capitolul 2 OMUL, FIINŢĂ VIBRATILĂ

/

129

2.1.

Homo-significans: iniţiere în onto-logica rezonanţei

/

130

2.1.1.

Orizonturi onto-logice ale semnificării creatoare

/

130

2.1.1.1. Palierul biologic / 130

2.1.1.2. Palierul psihologic / 132

2.1.1.3. Palierul social / 136

288

2.1.2.

Orizonturi gnoseo-logice ale “comuniunii creatoare” / 137

2.1.2.1. Perspectiva competenţei creatoare

/

137

2.1.2.2. Perspectiva performanţei creatoare

/

138

2.2. „Al treilea ochi”: resurse PSI ale comuniunii umane

/

142

2.2.1.

Caracteristici ale emisiei cerebrale:

 

contribuţiile teoriei “laserilor biologici”

/

148

2.2.2.

Particularităţi biofotonice ale

 

rezonanţei supraconştiente

/

155

2.2.3.

Mecanisme ale interacţiunii suprasensibile

/

162

2.3. Teoria cîmpurilor ierarhizate:

o poartă către „Marea Comuniune”

Capitolul 3 OMUL, FIINŢĂ MAGICĂ

/

173

/

168

3.1. Rădăcini ale comuniunii simbolice: o recuperare semiotică

3.1.1. Originile limbajului (non)verbal:

între inneism şi constructivism

/

175

3.1.1.1. Concepţia inneistă

/

175

/

175

3.1.1.2. Concepţia constructivistă

/

176

3.1.1.3. Încercări mediatoare

/

177

3.1.2. “Nucleul dur”, măsură a competenţei comunicative /

178

3.1.2.1. Perspective structurale

/

179

 

3.1.2.1.1. Rolul structurilor biologice /

179

3.1.2.1.2. Rolul structurilor psihice

/

 

181

3.1.2.1.3. Rolul structurilor sociale

/

182

3.1.2.2. Perspective funcţionale

/

185

 

3.1.2.2.1. Funcţii bio-logice

/

185

 

3.1.2.2.2. Funcţii psiho-logice

/

187

 

3.1.2.2.3. Funcţii socio-logice

/

189

3.1.3. Funcţia simbolică, premisă a genezei limbajului

/

190

3.1.3.1. Reprezentarea,

mecanism al codului semiotic primar

/

190

 

3.1.3.2. Niveluri ale comunicării preverbale

 

/

192

3.1.3.2.1. “Limbajul viului”,

 

fenomen de rezonanţă

/ 193

 

2.3.3.2.2. “Limbajul fără cuvinte”,

 

premisă a comuniunii intermentale

/

 

196

3.1.3.2.3. De la limbajul animal

 

la limbajul uman

/

200

3.1.4. Coduri nonverbale ale comuniunii ritualice

/

 

202

 

289

3.1.2.1.1. Codul gestual, reflex

al semnelor originare

3.1.2.1.2. Codul muzical, expresie

/

202

a “armoniei sferelor”

/

205

3.1.2.1.3. Codul plastic, măsură

a formelor universale

/

209

3.2. „Semne de putere” ale limbajului magic

/

215

 

3.2.1. Efecte de rezonanţă ale limbajului magic

 

/

215

3.2.2. Funcţiile magicului:

 

ipostaze semiotice ale puterii luminii

/

225

 

3.2.2.1.

Funcţia ontologică:

orizonturi (meta)fizice ale magicului

/

228

3.2.2.2.

Funcţia cognitivă:

implicaţii terapeutice ale limbajului magic

/

234

3.2.2.3. Funcţia vitală:

 

resurse de “profunzime magică

/

241

3.2.2.4. Funcţia pragmatică:

 

“vibraţii de putere” a semnelor magice

/

246

3.2.2.5. Funcţia religioasă:

 

reverberaţii transcendente ale magicului

/

250

3.2.2.6. Funcţia poetică:

metamorfoze ale semnelor magice

253

3.3. Orizonturi (supra)conştiente ale comuniunii creatoare

/

3.3.1. Ipostaze holistic-experienţiale

ale emergenţei creatoare

3.3.2. Posibile explicaţii

ale fenomenelor “paranormale” în creaţia umană

/

258

În loc de încheiere DIN NOU, ÎN CELE DIN URMĂ

/

275

despre

iubire

/

276

despre

iniţiere

 

/

279

Bibliografie

/

281

Cuprins

/

288

290

/

/

257

265

Bun de tipar: 25 ianuarie 2007 Editura PERFORMANTICA Iaşi ============================== Tipărit la S.C. PIM S.R.L. TIPARUL DIGITAL Şoseaua Ştefan cel Mare, 11, Iaşi

Tel / Fax: 0231-212740

Tip ă rit la S.C. PIM S.R.L. TIPARUL DIGITAL Ş oseaua Ş tefan cel Mare, 11,