Sunteți pe pagina 1din 15

Universitatea de Stat Alecu Russo din Bli

Facultatea de Drept i tiine sociale


Catedra tiine socioumane i asisten social

Curriculum/Plan de curs
la disciplina universitar
Filozofia. Problemele filosofice ale domeniului
(Pentru specialitatea administra ia public)
(nvmnt cu frecven la zi i frecven redus)

Autor: Olga Jacota-Dragan drd., asist.univ.


Recenzeni: Gheorghe Bobn dr. hab, prof.univ.
Efim Mohorea dr. hab, prof. univ.

Discutat n edina Catedrei


tiine socioumane i asisten social
din __26 iunie__2014
Proces verbal ____10__
Aprobat la edina
Consiliului Facultii Drept i tiine sociale
din __________________
Proces verbal _________

Bli 2014

Cuprins

pagini

I. Administrarea disciplinei

II. Integrarea disciplinei Filozofia. Problemele filosofice ale domeniului

2-3

n programul de studii
III. Competene prealabile

IV. Competene dezvoltate n cadrul cursului

3-4

V. Finalitile cursului

VI. Calendarul de desfurare a cursului

4-9

VII.

9-12

Evaluare

VIII. Resurse informaionale ale cursului

12

Informaii de identificare a disciplinei


Facultatea: Drept i tiine sociale,
Catedra: tiine socioumane i asisten social,
Specialitatea: Administraia public,
Denumire: Filozofia. Problemele filosofice ale domeniului
Nr. de credite: 5
Statutul: disciplin obligatorie
Informaii referitoare la cadrele didactice
Titularul cursului Olga Jacota-Dragan drd. n Istoria Filozofiei, licen i masterat n tiine
politice, asist.univ.
E-mail: oligajacota@mail.ru

I.

Administrarea disciplinei

Codul Credite
unitii ECTS
de curs
5

Total
ore
75

Repartizarea orelor
Forma
Limba
de
de
prelegeri seminare laboratoare
Lucrul
individual evaluare predare
zi f/r zi f/r
45 18 30
6
75
Test
romn
(scris)

Integrarea disciplinei Filozofia. Problemele filozofice ale domeniului n


programul de studii
Filozofia. Problemele filosofice ale domeniului, este un curs universitar interdisciplinar
format n baza unui modul (Filozofia 30P/15S ore, Probleme filosofice ale domeniului 15P/15S
ore) care are ca scop formarea unei viziuni integre a evoluiei gndirii filosofice i filosoficopolitice pe parcursul istoriei omenirii, viitorii specialiti n domeniul administraiei publice vor
II.

examina momente importante din istoria filozofiei i anume din perioada antic, evul mediu,
renatere, epoca modern i cea contemporan, deasemenea vor valorifica importana filozofiei
romneti; studenii se vor familiariza cu informaii privind domeniile refleciei filosofice ca
ontologia, gnoseologia, epistemologia, axiologia, praxiologia, metodologia; vor evidenia
principalele probleme ale omului n filozofie, precum i momente importante privind cultura,
civilizaia i comunicarea; vor fi puse n discuie elementele fundamentale i particularitile
filosofiei politice i anume probleme de interaciune dintre politica i filosofia, interaciunea
filosofiei politice cu alte direcii a cunotinelor filozofice, bazele filozofiei politice moderne,
statul i particularitile acestuia, instituiile politice, elitele politice, problemele lumii n sec.
XXI.
Cursul universitar Filozofia. Problemele filosofice ale domeniului este destinat studenilor
de la specialitatea Administraia Public, studii superioare de licen a Facultii de Drept i
tiine sociale.
III.
Prealabile/precondiiile
- s fie familiarizai cu noiuni fundamentale din istoria administraiei publice, istoria doctrinelor
politice, politologie.
- s posede cunotine privind starea politic actual din lume.
IV.

Competene dezvoltate n cadrul cursului

Scopul disciplinei este de a contribui la formarea specialitilor n domeniul administraiei


publice:
Competene cognitive:
- S determine locul i rolul filozofiei n relaiile cu alte domenii ale vieii spirituale
(tiin, religie, art);
- S cunoasc obiectul de studiu i problematica filozofiei;
- S identifice trsturile caracteristice principale ale filozofiei;
- S cunoasc funciile filozofiei;
- S identifice i s caracterizeze etapele istorice de dezvoltare ale filosofiei;
- S identifice locul i rolul domeniilor refleciei filosofice;
- S cunoasc particularitile problemei omului n filozofie;
- S elucideze elementele fundamentale i particularitile filosofiei politice;
- S determine problemele de interaciune dintre politica i filosofia;
- S cunoasc teoriile cu privire la apariia statului;
- S identifice instituiile politice;
- S caracterizeze problemele statului n sec. XXI.
Competene de analiz i predicie:
- S stabileasc conexiunea dintre filozofia i tiina, arta, religia, istoria;
- S analizeze problema existenei i ontologia umanului;
- S analizeze problemele globale ale contemporaneitii;
- S estimeze rolul tradiiilor n viaa social;
- S propun modaliti de tratare a problemei forelor motrice ale dezvoltrii sociale;
- S aprecieze interaciunea dintre politica i filosofia;
- S analizeze impactul globalizrii i efectele ei asupra civilizaiei;
- S evalueze formele i nivelurile cunoaterii;
- S estimeze problema sensului vieii umane;
- S valorifice problema libertii umane i tratarea ei n gndirea filozofic.
Competene aplicative:
- S structureze metodele filozofiei;
- S clasifice diversele tipuri de modaliti de filozofare;
- S sintetizeze tendine de dezvoltare a filozofiei n etapa contemporan;
3

V.

S argumenteze abordarea tiinific a vieii politice;


S explice esena i necesitatea filozofiei n sec.XXI;
S investigheze termenii fundamentali ai cunoaterii i relaia dintre acestea;
S selecteze principalele metode ale cunoaterii tiinifice contemporane;
S aplice sistemul de valori;
S evalueze morala i locul ei n sfera socialului;
S argumenteze locul i rolul libertii umane n procesul istoric;
S argumenteze conexiunea dintre cultur i societate.
Finalitile cursului

La finalizarea studierii disciplinei studentul va fi capabil:


- s determine cauzele principale ale apariiei i dezvoltrii gndirii filosofice i s analizeze
premisele social-economice i intelectuale ale dezvoltrii filosofiei contemporane;
- s compare filozofia german, englez, francez, romneasc din diferite etape ale dezvoltrii;
- s identifice locul i rolul domeniilor refleciei filosofice;
- s explice teoriile contemporane despre autodezvoltarea i autoorganizarea lumii;
- s interpreteze procesul istorico-filosofic de apariie i dezvoltare a statului i s analizeze
problemele globale ale contemporaneit ii.

VI. Calendarul de desfurare a cursului


a)
Tematica i reparizarea orientativ a orelor la prelegeri
Modulul I Filozofia general

nr.
Tema prelegerii
/o
1
Filozofia - concepie despre lume i
modalitatea de gndire
Obiectul de studiu al
filozofiei.
Corelaia dintre filosofie i
alte forme ale culturii.
Domeniile principale ale
refleciei filosofice.
Metodele filosofice
fundamentale.
Funciile filosofiei
2
Etapele istorice de dezvoltare ale
filosofiei: perioada antic
Caracteristica general a
filosofiei antice greceti.
colile filosofice ale Greciei
Antice.
nvtura lui Socrate.
Sistemul filosofic a lui Platon.
Sistemul filosofic a lui
Aristotel.

subcompetene
Studentul va fi capabil:
S identifice obiectul de studiu i
factorii ce determin evoluia
acestuia.
S determine asemnrile i
deosebirile dintre filozofie i tiin,
art, religie, mit, istorie.
S identifice i s caracterizeze
domeniile refleciei filosofice,
metodele filosofice i funciile
filosofiei.
Studentul va fi capabil:
s evidenieze trsturile
caracteristice ale filosofiei antice;
s identifice particularitile colii din
Milet, colii eleate, colilor socratice;
S evidenieze specificul filosofiei lui
Heraclit din Efes, lui Pitagora.
S caracterizeze perioada clasic a
filosofiei greceti.

nr. de
ore
zi
f/r
4

Etapele istorice de dezvoltare ale


filosofiei: perioada medieval i
renascentist
Etapele de dezvoltare i
problematica filosofiei
medievale.
Scolastica i problema
universaliilor: nominalismul i
realismul.
Caracteristica general a
filosofiei Renaterii:
- filosofia naturii
- umanismul
- conceptele social-politice

Studentul va fi capabil:
s identifice i s caracterizeze
etapele filosofiei medievale ;
s identifice trsturile specifice a
filosofiei lui Aureliu Augustin, Toma
dAquino;
s caracterizeze filosofia
renascentist;
s argumenteze influen a artei n
filosofie.

4.

Etapele istorice de dezvoltare ale


filosofiei: perioada modern
Principalele direcii filosofice
moderne.
Filosofia lui F. Bacon i R.
Descartes.
Problema substanei n
filosofia lui Descartes,
Spinoza i Leibniz.
Problema apariiei statului n
filosofia lui T. Hobbes.

Studentul va fi capabil:
S determine principalele direcii
filosofice moderne;
S caracterizeze concep iile
filosofice ale lui F. Bacon, R.
Descartes, B. Spinoza, Leibniz, T.
Hobbes, J. Locke.
S identifice deosebirea dintre
concep iile lui T. Hobbes i cele ale
lui J. Locke cu privire la cauzele
apari iei societ ii i statului.

Filosofia german din sec. XVIIXVIII


Caracteristica general a
filosofiei lui Kant.
Caracteristica general a
filosofiei lui Hegel.
Caracteristica general a
filosofiei lui Feuerbach.

Studentul va fi capabil:
S argumenteze importan a operei
lui Im. Kant n filosofie;
S stabileasc raportul dintre
concep iile filosofice ale lui Hegel
i ideologiile aprute la nceputul
sec. al XIX-lea;
S identifice trsturile cacteristice
ale filosofiei germane.
Studentul va fi capabil:
S analizeze paradoxurile dezvoltrii
filosofiei n etapa contemporan;
S stabileasc care sunt bazele
filosofice ale filosofiei secolului XXXXI;
S argumenteze semnifica ia
autorilor pentru istoria filosofiei
contemporane.

Filosofia occidental contemporan


Caracteristica general a
filosofiei occidentale
contemporane.
Filosofia german: E Fromm,
K. Jaspers, J. Habermas
Filosofia anglo-saxon: T.
Parsons, D. Bell, A. J.
Toynbee.
Filosofia francez: M.
Foucault, R. Aron, J.-P. Sartre,
A. Camus.
Filosofia italian: V. Pareto,
G. Mosca, B. Croce.

Apariia i dezvoltarea gndirii


filosofice romneti

10

Idei filosofice i umaniste


ale cronicarilor.
Filosofia lui Dimitrie
Cantemir.
Filosofia iluminista n
academiile domne ti i
coala Ardelean;
Filosofia pa opti tilor: I.
Eliade Rdulescu, Nicolae
Blcescu, Mihail
Koglniceanu.
Filosofia maiorescienilor: P.
P. Negulescu, C. RdulesuMotru, Ion Petrovici, Mircea
Florian.

Studentul va fi capabil:
S identificele i s analizeze
caracteristicile ale filosofiei
romne ti;
s caracterizeze etapele de dezvoltare
ale filosofiei romne ti;
s caracterizeze colile i curentele
ale filosofiei romne ti.

Ontologia
Locul i rolul ontologiei n
sistemele filozofice.
Problema existenei.
Ontologia umanului.
Contiina.
Noiunea de micare. Tipurile
i formele ale micrii.
Spaiul i timpul- obiect de
cercetare filozofic.

Studentul va fi capabil:
S stabileasc locul i rolul ontologiei
n sistemele filozofice;
S analizeze conceptele fundamentale
ale ontologiei;

Gnoseologia i epistemologia.
Orientri n problema
cunoaterii.
Termenii fundamentali ai
cunoaterii i relaia dintre ei.
Forme i niveluri ale
cunoaterii.
Cunoatere perceptiv i
cunoatere raional.
Cunoatere empiric i
cunoatere teoretic.
Adevrul problem central
a teoriei cunoaterii.
Cunoaterea comun i
cunoaterea tiinific.
Teoria tiinific i
principalele metode ale
cunoaterii tiinifice
contemporane.
Filosofia omului
Problema omului n filozofie.

Studentul va fi capabil:
S identifice orientri n problema
cunoaterii;
S analizeze formele i nivelurile
cunoaterii;
S caracterizeze tipurile de adevr;
S caracterizeze principalele metode
ale cunoaterii tiinifice
contemporane.

Studentul va fi capabil:
S identifice principalele probleme

2
6

11

12

13

Problema libertii umane i


tratarea ei n gndirea
filozofic.
Problema sensului vieii
umane.
Fericirea ca sens al vieii
umane.

Filosofia moralei
Noiunea de moral i etic.
Principalele concepii
filosofice despre moral.
Structura moralei.
Caracterul istoric al valorilor
morale.
Noiunea de datorie. Formele
datoriei: moral, juridic,
religioas, economic, etc.
Corelaia dintre moral i alte
forme ale culturi.

filosofice ale omului;


S argumenteze importan a
cercetrii omului din perspectiva
filosofic;
S caracterizeze formele libertii
umane;
S analizeze sensului vieii umane.

Studentul va fi capabil:
S defineasc no iunile fundamentale
ale eticii;
S identifice concepii filosofice
despre moral;
S caracterizeze formele datoriei;
S analizeze valorile morale.

Filosofia culturii.
Noiunea de cultur.
Teoriile principale despre
esena culturii.
Abordri tiinifice
contemporane ale culturii.
Cultura i societatea.
Structura culturii: forme,
niveluri.
Funciile culturii.

Studentul va fi capabil:
S defineasc no iunea de cultur;
S identifice i s caracterizeze
teoriile principale ale culturii;
S stabileasc interferen a dintre
cultur i societate;
S analizeze structura culturii;
S identifice funciile culturii.

Axiologia i Praxiologia
Obiectul i problematica
axiologiei.
Tipologia i clasificarea
valorilor. Obiectivitatea i
subiectivitatea valorilor.
Valori generale umane.
Filozofia aciunii.

Studentul va fi capabil:
S identifice obiectul de studiu al
axiologiei;
S analizeze tipurile valorilor;
S stabileasc propriul sistem de
valori;
S analizeze filozofia aciunii.

Total ore
a)

14

30

12

Tematica i reparizarea orientativ a orelor la prelegeri


Modulul II Problemele filosofice ale domeniului

Sfera politic a societii


Conceptul statului i
elementele lui.
Rela iile dintre stat i drept.
Statul i societatea civil.

Studentul va fi capabil:
S defineasc no iunea de stat;
S analizeze teoriile cu privire la
apari ia statului;
S determine i s analizeze
elementele statului;

S analizeze conceptul de societate


civil i stat de drept.
S identifice interdependen a dintre
societate civil i stat de drept.
15

16

17

Dreptatea
Conceptul de dreptate
Teorii ale dreptii

Libertatea
Conceptul libertii
Justificarea libertii
Domeniul libertii
.

Egalitatea
Conceptul de egalitate
Justificarea egalitii
Criterii egalitare de distribuire
a bunurilor
Egalitatea de oportuniti
Aciunea afirmativ

Tendinele dezvoltrii societii n


sec. XXI
Problemele globale ale
contemporaneit ii;
Societatea informa ional
global;
Globalizarea i efectele ei.
Total ore modul I
Total ore
18

Studentul va fi capabil:
S defineasc no iunea de dreptate;
S identifice principiile drept ii;
S defineasc i s analizeze
concepiile despre dreptate a lui Platon,
Marx, Rawls, Nozick;

S identifice trsturile comune i


divergen ele.

Studentul va fi capabil:
S defineasc no iunea de libertate;
S explice ce este libertatea;
S analizeze problema domeniului de
aplicare a libertii, problema
limitelor libertii.

Studentul va fi capabil:
S defineasc no iunea de egalitate;
S eviden ieze sensurile egalit ii;
S analizeze teoriile despre egalitate;
S compare strategii ale justificrii
egalitii;
S analizeze criteriile egalit ii.

Studentul va fi capabil:
S identifice principalele probleme ale
contemporaneit ii;
S caracterizeze societatea
informa ional;
S identifice tipurile globalizrii;
S analizeze efectele globalizrii.

15
45

6
18

b)Tematica i repartizarea orientativ o orelor la seminar


Modulul I Filozofia general

1
2
3

Tema seminarului
Obiectul de studiu i problematica filosofiei
Perioada clasic a filosofiei greceti
Filosofia medieval i renascentist

de ore
zi
F/r
2
2
2
2
8

Idei filosofice i umaniste n textele slavo-romne i cronicile din secolele al


XVI-lea i al XVII-lea
5
Filosofia romneasc contemporan
6
Filosofia occidental contemporan: probleme i controverse
7
Geneza, natura i structura contiinei
8
Tipologia valorilor. Judecata de valoare
Total ore modul I
b)
Tematica i reparizarea orientativ a orelor la seminar
Modulul II Problemele filosofice ale domeniului
9
Bazele teoretico-metodologice ale filosofiei politice. Limbajul politic.
10 Interaciunea filosofiei politice cu alte direcii a cunotinelor filosofice
11 Formele istorice de comunitate uman
12 Abordarea forelor motrice ale dezvoltrii societii
13 Descoperirea i aplicarea noiunilor morale n sfera relaiilor i practicii
politice.
14 Problemele globale ale contemporaneitii
15 Decizia de grup: Problema agregrii preferinelor
Total ore modul II
4

2
2
2
2
1
15

2
2

2
2
2
2
2

2
2

2
3
15

VI. Activiti de lucru individual


Modulul I Filozofia general
Tema

Activitatea

Nr. de
ore
f.z f.r
2 2

Filozofia concepie
despre lume i
modalitatea de
gndire
Etapele istorice
de dezvoltare
ale filosofiei:
perioada antic

Elaborarea a unei sinteze privind premisele apari iei filosofiei;


Identificarea i comentarea funciilor ale filosofiei;
Identificarea i definirea noiunilor-cheie.
Analiza literaturii de specialitate i elaborarea unui comentariu privind
interdependena colilor filosofice din Grecia Antic;
Elaborarea unui eseu la tema ,,Socrate, Platon i Aristotel- piloni ai
filosofiei antice
Identificarea i definirea noiunilor-cheie.

Etapele istorice
de dezvoltare
ale filosofiei:
perioada
medieval i
renascentist

Identificarea trsturilor caracteristice ale filosofiei lui Aureliu Augustin


i Toma dAquino formulndu-le ntr-un eseu;
Descrierea i argumentarea influenei artei n filosofie;
Identificarea i definirea noiunilor-cheie.

Etapele istorice
de dezvoltare
ale filosofiei:
perioada
modern

Descrierea principalelor direcii filosofice moderne eviden iind


interdependen a acestora;
Identificarea deosebirilor dintre concep iile lui T. Hobbes i cele ale lui
J. Locke cu privire la cauzele apari iei societ ii i statului,
completnd urmtorul tabel:
Cauzele apariiei
T. Hobbes
J. Locke

societii i a
statului dup:

Identificarea i definirea noiunilor-cheie.


Filosofia
german din
sec. XVIIXVIII

Filosofia
occidental
contemporan

Apariia i
dezvoltarea
gndirii filosofice
romneti

Ontologia

Gnoseologia i
epistemologia

Elaborarea unei sinteze privind interdependen a i raportul concepiilor


filosofice ale lui Kant, Hegel, Nietzsche, Feuerbach;
Identificarea i definirea noiunilor-cheie.

Elaborarea prezentrilor P-P (un filosof la libera alegere), analiznd


semnifica ia i importana operelor lui E Fromm, K. Jaspers, J.
Habermas, T. Parsons, D. Bell, A. J. Toynbee, M. Foucault, R. Aron, J.P. Sartre, A. Camus, V. Pareto, G. Mosca, B. Croce.
Elaborarea unui referat la tema ,,Avatarurile i paradoxurile dezvoltrii
filosofiei n etapa contemporan;
Identificarea i definirea noiunilor-cheie.

Analiza caracteristicilor filosofiei romneti completnd urmtorul tabel:

Trsturile
caracteristice
ale filosofiei
lui

Filosofia paoptitilor
Ion Eliade
Rdulescu

Nicolae
Blcescu

Mihail
Koglniceanu

Filosofia maiorescienilor
P. P.
Negulescu

C.
RdulesuMotru

Ion
Petrovici

Mircea
Florian

Identificarea i definirea noiunilor-cheie.


Analiza problemei existenei.
Elaborarea unui referat la tema ,,Ontologia umanului-accepiuni i
concepii contemporane;
Identificarea deosebirilor dintre tipurile i formele ale micrii.
Identificarea i definirea noiunilor-cheie.
Analiza i formularea ntr-un eseu a tipurilor de adevr i influena
acestuia n viaa uman.
Elaborarea unui tabel privind caracteristica metodelor cunoaterii
tiinifice (forma i structura tabelului este la discreia studentului).
Identificarea i definirea noiunilor-cheie.

Filosofia
omului

Realizarea unei sinteze privind principalele probleme filosofice ale


omului.
Descrierea formelor libertii umane;
Organizarea dezbaterilor privind necesitatea identificrii de ctre fiecare
individ a sensului vieii sale.
Identificarea i definirea noiunilor-cheie.

Filosofia
moralei

Analiza trsturilor caracteristice ale eticii, moralei, moralitii i


deontologiei, completnd urmtorul tabel:

Trsturile caracteristice ale:


Etica
Morala
Moralitate
10

Deontologie
Elaborarea unui eseu la tema (libera alegere a temei): ,,Evoluia istoric
a valorilor morale; ,,Corelaia dintre moral i alte forme ale culturii;
Identificarea i definirea noiunilor-cheie.
Filosofia
culturii

Elaborarea unei sinteze privind abordri tiinifice contemporane ale


culturii;
Identificarea i comentarea funciilor culturii.
Identificarea i definirea noiunilor-cheie.
45 18
ore ore

Total ore

Modulul II Problemele filosofice ale domeniului


Tema

Activitatea

Sfera politic a
societii

Elaborarea a unei sinteze privind premisele apari iei filosofiei;


Identificarea i comentarea funciilor ale filosofiei;
Identificarea i definirea noiunilor-cheie.

Dreptatea

Analiza literaturii de specialitate i elaborarea unui comentariu privind


interdependena colilor filosofice din Grecia Antic;
Elaborarea unui eseu la tema ,,Socrate, Platon i Aristotel- piloni ai
filosofiei antice
Identificarea i definirea noiunilor-cheie.

Libertatea

Identificarea trsturilor caracteristice ale filosofiei lui Aureliu Augustin


i Toma dAquino formulndu-le ntr-un eseu;
Descrierea i argumentarea influenei artei n filosofie;
Identificarea i definirea noiunilor-cheie.
Elaborarea prezentrilor P-P (un filosof la libera alegere), analiznd
semnifica ia i importana operelor lui E Fromm, K. Jaspers, J.
Habermas, T. Parsons, D. Bell, A. J. Toynbee, M. Foucault, R. Aron, J.P. Sartre, A. Camus, V. Pareto, G. Mosca, B. Croce.
Elaborarea unui referat la tema ,,Avatarurile i paradoxurile dezvoltrii
filosofiei n etapa contemporan;
Identificarea i definirea noiunilor-cheie.

Egalitatea

Tendinele
dezvoltrii
societii n sec.
XXI
Total ore

Nr. de
ore
f.z f.r

Analiza problemei existenei.


Elaborarea unui referat la tema ,,Ontologia umanului-accepiuni i
concepii contemporane;
Identificarea deosebirilor dintre tipurile i formele ale micrii.
Identificarea i definirea noiunilor-cheie.
30

11

VIII. Evaluare
Evaluarea disciplinei se efectueaz n baza lucrului individual, a evalurilor curente i a
testrii la examenul final. Evaluarea final se promoveaz sub forma unui test.
(formula de evaluare 60 % sem. + 40% ex.)
Chestionar
Obiectul de studiu al filozofiei.
Corelaia dintre filosofie i alte forme de cultur.
Domeniile principale ale refleciei filosofice.
Metodele filosofice fundamentale.
Funciile filosofiei
Caracteristica general a filosofiei antice greceti.
colile filosofice ale Greciei Antice.
nvtura lui Socrate.
Sistemul filosofic a lui Platon.
Sistemul filosofic a lui Aristotel.
Etapele de dezvoltare i problematica principal a filosofiei medievale.
Scolastica i problema universaliilor: nominalismul i realismul.
Caracteristica general a filosofiei Renaterii: filosofia naturii, umanismul, conceptele
social-politice
14. Principalele direcii filosofice moderne.
15. Filosofia lui F. Bacon i R. Descartes.
16. Problema substanei n filosofia lui Descartes, Spinoza i Leibniz.
17. Problema apariiei statului n filosofia lui T. Hobbes.
18. Caracteristica general a filosofiei lui Kant.
19. Caracteristica general a filosofiei lui Hegel.
20. Caracteristica general a filosofiei lui Feuerbach.
21. Caracteristica general a filosofiei occidentale contemporane.
22. Filosofia german: E Fromm, K. Jaspers, J. Habermas
23. Filosofia anglo-saxon: T. Parsons, D. Bell, A. J. Toynbee.
24. Filosofia francez: M. Foucault, R. Aron, J.-P. Sartre, A. Camus.
25. Filosofia italian: V. Pareto, G. Mosca, B. Croce.
26. Idei filosofice i umaniste ale cronicarilor.
27. Filosofia lui Dimitrie Cantemir.
28. Filosofia iluminista n academiile domne ti i coala Ardelean;
29. Filosofia pa opti tilor: I. Eliade Rdulescu, Nicolae Blcescu, Mihail Koglniceanu.
30. Filosofia maiorescienilor: P. P. Negulescu, C. Rdulesu-Motru, Ion Petrovici, Mircea
Florian.
31. Locul i rolul ontologiei n sistemele filozofice.
32. Problema existenei. Ontologia umanului.
33. Contiina.
34. Noiunea de micare. Tipurile i formele ale micrii.
35. Spaiul i timpul- obiect de cercetare filozofic.
36. Gnoseologia i epistemologia.
37. Termenii fundamentali ai cunoaterii i relaia dintre ei.
38. Forme i niveluri ale cunoaterii.
39. Cunoatere perceptiv i cunoatere raional.
40. Cunoatere empiric i cunoatere teoretic.
41. Adevrul problem central a teoriei cunoaterii.
42. Cunoaterea comun i cunoaterea tiinific.
43. Teoria tiinific i principalele metode ale cunoaterii tiinifice contemporane.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

12

Problema omului n filozofie.


Problema libertii umane i tratarea ei n gndirea filozofic.
Problema sensului vieii umane.
Fericirea ca sens al vieii umane.
Noiunea de moral i etic.
Principalele concepii filosofice despre moral.
Structura moralei.
Caracterul istoric al valorilor morale.
Noiunea de datorie. Formele datoriei: moral, juridic, religioas, economic, etc.
Corelaia dintre moral i alte forme ale culturi.
53. Noiunea de cultur.
54. Teoriile principale despre esena culturii.
55. Abordri tiinifice contemporane ale culturii.
56. Cultura i societatea.
57. Structura culturii: forme, niveluri, straturi.
58. Funciile culturii.
59. Obiectul i problematica axiologiei.
60. Tipologia i clasificarea valorilor. Obiectivitatea i subiectivitatea valorilor.
61. Valori generale umane.
62. Filozofia aciunii.
63. Conceptul statului i elementele lui.
64. Rela iile dintre stat i drept.
65. Statul i societatea civil.
66. Politica i filosofia
67. Conceptul de dreptate
68. Teorii ale dreptii .
69. Bazele filosofiei politice moderne
70. Conceptul libertii
71. Justificarea libertii
72. Domeniul libertii .
73. Elita politic
74. Conceptul de egalitate
75. Justificarea egalitii
76. Criterii egalitare de distribuire a bunurilor
77. Egalitatea de oportuniti
78. Aciunea afirmativ
79. Problemele globale ale contemporaneit ii;
80. Societatea informa ional global;
81. Globalizarea i efectele ei.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Universitatea de Stat Alecu Russodin Bli


Test (model)
,,Aprob
ef int.
Catedra de tiine socioumane i asisten social
dr. conf. univ. L. Pdureac

Prob de evaluare final la filozofie


Nr. grupei . Student
13

Varianta I
1. Definii noiunea Filozofie n viziunea filosofilor antici 1p:
2. Determinai i caracterizai obiectul de studiu al ontologiei 1.5p:
3. Alegei varianta corect pentru urmtoarea definiie 1p: Metoda utilizat de Socrate n
cadrul discuiilor filosofice purtate cu interlocutorii si n vederea descoperirii adevrului
este numit.
a. Metoda dialectic
b. Metoda metafizic
c. Metoda maieutic

d. Metoda ndoielii carteziene

4. Alegei varianta din coloana B care se potrivete celor din coloana A 3p.:
A
B
Reprezentanii colii din Milet

Parmenide, Zenon

Reprezentanii Filosofiei eleate

Heraclit, Thales, Anaximandru

Reprezentanii Filosofiei clasice greceti

Anaxagoras, Empedocle

5. Alegei varianta corect pentru 1p: Cele mai celebre idei filosofice ale lui Platon sunt
prezentate n: a. Fizica, Despre Suflet
b. Republica
c. Divina Comedie, Osp
6. Continuai afirmaia 3p: n ,,Noul Organon F. Bacon numete 4 tipuri de idoli i anume
7. Explicai prin ce se caracterizeaz Filozofia francez din sec. XVIII- lea. 3.5p.
8. Argumentai c existenialismul sec. XX a ,,tulburat mult lumea 4p.
Cuvinte cheie: Fiina i timpul- Martin Heidegger, Fiina i neantul- Jean Paul Sartre, gndire
existenialist, prbuirea doctrinelor
9. Determinai poziia gnditorului, artai meritele, neajunsurile i semnificaia afirmaiei,
formulndu-le ntr-un eseu 2p:
,, Omul este cel mai mare duman al omului D. Hume
Barem de notare:
Punctaj
1
acumulat
Nota
1

1.
2.
3.
4.

4-5

6-7

8-9

10-12

13-15

16-18

19-20

10

IX. Resurse informaionale ale cursului


Iliescu Adrian-Paul, Socaciu Emanuel-Mihail, Fundamentele gndirii politice moderne, Polirom
1999.
Baciu M. Introducere n filosofie. Iai, 1998;
Berlin I., Patru eseuri despre libertate, Humanitas, Bucureti, 1996
Boti Ch. Iniiere n filosofie. Iai, 1996;
14

5. Bagdasar N., Bogdan V., Warly C. Antologie filosofic: Filosofi strini. Chiinu, 1998;
6. Boboc A., Mihai N. Filosofia contemporan. Principalele orientri i stiluri de gndire.
Chiinu, 1993;
7. Capcelea V. Filosofie. Manual pentru coala superioar. Chiinu. 2011.
8. Dergaciov L., Rumleanschi P., Roca L. Filosofia. Chiinu, 2002;
9. Hum I. Introducere n filosofie. Iai, 1992;
10. Chantal Millton-Delsol, Ideile politice ale secolului XX, Polirom, 2002;
11. Puha E. Filosofie: concepte, domenii, probleme. Iai, 1996;
12. Mitran Ion, Politologia n faa secolului XXI, B., 1997;
13. Solcan Mihail-Radu, Arta rului cel mai mic. Introducere n filosofia politic, Ed. All 1998;
14. Manent Pierre, O filosofie politic pentru cetean, Humanitas, 2003;

15