Sunteți pe pagina 1din 2

SUC.

ENERGOMONTAJ TIMISOARA
SANTIER DEVA
PROCES VERBAL
Incheiat azi _____________
Avand in vedere intrarea in vigoare a Legii nr. 15/2016 privind modificarea si
completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor
consumului produselor din tutun si prevederilor art. 35(2) , lit . g. din
Regulamentul intern , Anexa 8 la Contractul Colectiv de munca al S.C.
Energomontaj S.A. pe anii 2015-2017
precum si adresa SAEM
nr.
2582/30.03.2016 se prelucreaza , sub semnatura , intreg personalul din subordine,
referitor la umatoarele aspecte :
1. Se interzice complet fumatul in incintele cladirilor S.C. Energomontaj S.A. ;
2. Fumatul este permis numai in locuri special amenajate in acest sens, marcate
si dotate ca atare ;
3. Sanctiunile pentru nerespectarea punctelor 1 si 2 din prezenta adresa, sunt :
Conform legii, art. 10, literele a) si b) care precizeaza :
a)nerespectarea de catre persoanele fizice a prevederilor art.3, alin (1) si (11)
se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 100 lei la 500 lei ;
b) nerespectarea de catre persoanele juridice a prevederilor art. 3, alin(1),
(11),(5),(52),(6),(61),(71) si ale art. 4 alin(2) se sanctionaeaza cu amenda
contraventionala de 5.000 lei la prima abatere, cu amenda contraventionala
de 10.000 lei si cu sanctiunea complementara de suspendare a activitatii pina
la remedierea situatiei care a dus la suspendarea activitatii la a doua abatere ;
savirsirea unei noi contraventii la aceasta lege se sanctioneaza cu
amenda contraventionala de 15.000 lei si cu sanctiunea complementara de
inchidere a unitatii
Conform Regulamentului intern, cap.IX, anexa nr. 8 la Contractul
Colectiv de munca al S. C. ENERGOMONTAJ S.A. pe anii 20152017 Abateri disciplinare , sanctiunile aplicabile si procedura disciplinara la
nivel de Societate .
Nr curent
1
2
3

Numele si prenumele
BESE LEONTIN
BORDEA FLORIN
BUCUR ROMEL

Semnatura

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

BOCA MIHAI
DEAC ARGHIR
DEAC STELIAN
DRAGOS AUREL
GLIGOR MIHAI
GRINDEAN IOSIF
GERGELY TOMA
HARBAN IOAN
HALASTOAN FLORIN
HOZA CRISTIAN
IONUTI IOAN
KOVACS KALMAN
LAVRINCIC MARCEL
LUNCAN MARIUS
LUPU VASILE
MANE ILIE
MELINTE GHEORGHE
MOLDOVAN IOAN
MOLDOVAN CORNELIUS
MUNTEAN VASILE
NEGOITA JANE
NICOARA EUGEN
NISIP ION
PIRVA IOAN
POLLAK CRISTIAN
PURTUC MIRCEA
PURTUC DANIEL
RACILA IORDACHI
STROIAN MIRCEA
SUSAN EUGEN
SUSAN DOREL
UNGUR ADRIAN

R.U.