Sunteți pe pagina 1din 13

289.

Luarea de
mita
-infractiune de
pericol
-intentie directa/
indirecta

1)ob
mitei(bani/
foloase)
2)nu are
3)bunul la care
se
refera actul
facut
de functionar

Functionar public
Participatia:
-coatorat:calitate
speciala
-instigare (NU
MITUITOR)
-complicitate

P:Autoritatea publica,
institutia ori alta
persoana juridica de
interes public ori pers jur
privata, in serviciul
careia faptuitorul
realizeaza serviciul.
S: pers fiz care da mita
( constrangere)

Act de pretindere sau


primire de bani ori alte
foloase ce nu I se cuvin
subiectului ori de
acceptare a promisiunii
unor astfel de foloase.

Asimilata:
(2) fapta de la 1 comisa de una din pers de la
175(2) daca este comisa in leg cu
neindeplinirea, intarzierea indeplinirii unui act
privitor la indatoririle sale legale sau in leg. cu
efectuarea unui act contrar acestor indatoriri.
Agravata:
art 78 L nr 74/2000: pers:
a)este demnitar public
b)judecator/procuror
c)organ de cercetare penala/atrib de constatare a
contraventiilor.
d)una din pers de la 293
Atenuata
308: fapta prev la (1) sav. De catre o pers care
exercita, permanent/ temporar, cu sau fara
remuneratie, o insarcinare de orice fel in serv
pers 175(2)

Orice pers (inclusiv fct


public)
participatia: toate
formele

Autoritatea publ,
insitutia publica, pers jur
de interes public/privat
in cadrul careia pers
mituita lucreaza

Promisiunea, oferirea
sau darea de bani sau
alte foloase necuvenite
unui functionar public

Cauza de neimputabilitate
(2)mituitorul a fost constrans prin orice mijloc
de cel care a luat mita
Cauza de nepedepsire
(3)mituitorul nu se pedepseste daca denunta
fapta mai inainte ca organul de u.p. Sa fi fost
sesizat cu privire la aceasta

Orice pers
Participatie: toate
formele
complice: intermediar
instigator: intermediarul
care a instigat

P: autoritatea publ.
Institutia publ, pers jur
de interes public/ privat
in al carui serviciu se
afla fc public

Pretinderea, primirea ori Agravata: art 7 l 78/2000


acceptarea promisiunii Atenuata: 308 CP
de bani sau alte foloase
patrimoniale
necuvenite(direct/
indirect) pt sine/ altul

-tentativa nu este
posibila( asimilata
faptei consumate)

290. Darea de mita Nu are


-infractiune de
pericol
-intentie directa/
indirecta
-tentativa: este
posibila, este
absorbita de forma
consumata
291. Traficul de
influenta
-infr de pericol
-intentie directa
calificata prin scop
-tentativa: posibila

Nu are

S: fc public

292. Cumpararea
de influenta

Nu are

-infr de pericol

Orice pers
participatie: toate
formele
complice: intermediar

-intentie directa
calificata prin scop

P: autoritatea publ.
Institutia publ, pers jur
de interes public/ privat
in al carui serviciu se
afla fc public

Promisiunea, oferirea
sau darea de bani pentru
a cumpara influenta
unui tert asupra
activitatii fc public/pers

Cauza de nepedepsire
(2)daca faptuitorul denunta autoritatilor fapta
mai inainte ca organele de u.p. Sa fi fost
sesizate pt acea fapta

s: fc public a carei
influenta este traficata

-tentativa: posibila,
abs in forma
consumata

295. Delapidarea (1) insusirea, folosirea sau


traficarea de catre un fc publ,
-intentie directa/ in interesul sau sau pentru
indirecta
altul, de bani, valori sau alte
bunuri pe care le gestioneaza
-tentativa este
sau le administreaza
posibila si
incriminata

Banii,
valorile sau
alte bunuri
mobile
corporale cu
valoare
economica

Functionarul
Pers( publica sau privata) ale Sustragerea (urmata Agravata:
public
carei bunuri sunt gestionate sau de insusire), folosirea, 309. a produs pagube mai
(gestionarul) atat administrate
traficarea
mari de 2.000.000
o pers fizica cat
Atenuata
si o pers jur
308: fapta prev la (1) sav.
participatie:
De catre o pers care
coautorat, calitate
exercita, permanent/
speciala
temporar, cu sau fara
complicitate,
remuneratie, o insarcinare
instigare
de orice fel in serv pers
175(2)

296. Purtarea
abuziva

-nu are la
forma tip
-forma
agravata
corpul pers
asupra careia
se exercita
actele de
violenta

Functionarul
General: Statul
public: Pers
special : persoana care a fost
fizica aflata in
amenintata
exercitiul
atributiilor de
serviciu ( este
exclusa persoana
juridica)
coautorat: salitate
complicitate/
instigare

-intentie
directa/indirecta
tentativa:

(1) Intrebuintarea de expresii


jignitoare fata de o persoana
de catre cel aflat in
exercitarea atributiilor de
serviciu

Intrebuintarea de
expresii jignitoare
fata de pers care le
percepe in mod direct

Agravata:
(2)amenintarea ori lovirea
sau alte violente sav in
conditiile (1) se
sanctioneaza cu pedeapsa
prevazuta de lege pentru
acea infractiune, ale carei
limite se majoreaza cu o
treime.

297. Abuzul in
serviciu

(1) Fapta functionarului


public care, in exercitarea
atributiilor de serviciu, nu
indeplineste un act sau il
(1) intentie
indeplineste in mod
directa/ indirecta defectuos si prin aceasta
(2) intentia
cauzeaza o paguba ori o
directa
vatamare a drepturilor sau
intereselor legitime ale unei
-tentativa:
persoane fizice sau juridice
posibila,
neincriminata la
var comisiva
-nu este posibila
la var omisiva

Nu are

Functionarul
public
(175)

General: Statul
Neindeplinirea sau
Special: pers fiz care a suferit o indeplinirea
paguba sau o vatamare a
defectuoasa a unui act
drepturilor sau intereselor
legitime prin activitatea
infractionala

Agravata:
309: a produs pagube mai
mari de 2.000.000
Atenuata:
308:apta prev la (1) sav.
De catre o pers care
exercita, permanent/
temporar, cu sau fara
remuneratie, o insarcinare
de orice fel in serv pers
175(2)
Asimilata: fapta fc public
care in exercitarea atrib,
ingradeste exercitarea
unui drept/ creeaza o stare
de inferioritate pe temei
de rasa (...)

298. Neglijenta in (1) incalcarea din culpa de


Nu are
serviciu
catre un functionar public a
unei indatoriri de serviciu,
-culpa
prin neindeplinirea acesteia
sau prin indeplinirea ei
-tentativa nu este defectuoasa, daca prin
posibila
aceasta se cauzeaza o paguba
ori o vatamare a drepturilor
sau intereselor legitime ale
unei pers fiz/jur

Functionarul public
(175)

General: statul
Neindeplinirea sau
special: pers fiz care indeplinirea
a suferit o paguba sau defectuoasa a unui act
o vatamare a
drepturilor sau
intereselor legitime
prin activitatea
infractionala

Agravata:
309: a produs pagube mai
mari de 2.000.000
Atenuata:
308:apta prev la (1) sav.
De catre o pers care
exercita, permanent/
temporar, cu sau fara
remuneratie, o insarcinare
de orice fel in serv pers
175(2)

299. Folosirea
(1)fapta fc publ care, in
abuziva a functiei scopul de a indeplini, a nu
in scop sexual
indeplini, a urgenta ori a
intarzia indeplinirea unui act
-intentie directa privitor la indatoririle sale de
calificata prin
serviciu sau in scopul de a
scop
face un act contrar acestor
-tentativa: nu este indatoriri, pretinde ori obtine
posibila, abs in
favoruri de natura sexuala de
forma consumata la o pers interesata direct/
(+forma
indirect de efectele acelui act

Functionarul public (175)


participatie: toate formele
coautorat: calitate sp
complicitate, instigare

(1) orice pers


interesata de efectele
actului de serviciu
(2) pers fata de care
faptuitorul are o
pozitie de autoritate/
superioritate ce reiese
din functie

Asimilata
(2) fapta poate consta si
in pretinderea sau
obtinerea de favoruri de
natura sexuala de catre un
functionar public care se
prevaleaza sau profita de
o situatie de autoritate ori
de superioritate asupra
victimei, ce decurge din
functia detinuta

-il poate
constitui
constitui
corpul
victimei

Pretinderea sau
obtinerea de favoruri
de natura sexuala in
scopul de a indeplini,
urgenta ori a intarzia
indeplinirea unui act
privitor la indatoririle
sale de serviciu

continuata)

de serviciu

300. Uzurparea
functiei

Fapta functionarului public


care, in timpul serviciului,
indeplineste un act ce nu
intra in atributiile sale, daca
prin acesta s-a produs una
din urmarile de la 297

-intentie directa/
indirecta
-tentativa:
posibila,
neincriminata

301. Conflictul
de interese

(1) Fapta functionarului public


care, in exercitarea atrib de
serviciu, a indeplinit un act ori
-infr de rezultat a participat la luarea unei
decizii prin care s-a obtinut,
-intentie: directa/ direct sau indirect, un folos
indirecta
patrimonial, pt sine, pt sotul
sau, pt o ruda ori afin gradul II
tentativa:
inclusiv sau pt o alta pers cu
posibila,
care s-a aflat in raporturi
neincriminata
comerciale/munca in ultimii 5
ani sau din partea careia a
beneficiar ori beneficiaza de
foloase de orice natura

-In principiu
nu are
-daca
vatamarea
priveste un
bun material/
inscris= ob
mat
-corpul pers
(medic)

Functionarul public (175)


participatie: toate formele
coautorat: calitate sp
complicitate, instigare

-nu are
-poate exista numai
daca actul indeplinit
se rasfrange sau
poarta asupra unui
bun material

Calificat: fct public


(175)
-participatia
posibila in toate
formele
-coautorat: calitate

General: Statul
Special: pers fiz
careia I s-a produs o
paguba sau o
vatamare a dr si
intereselor legitime,
care a fost
impiedicata sa-si
exercite un dr sau
careia I s-a creat o
stare de inferioritate
pe temei de rasa (...)

Actiunea de
efectuare, de
indeplinire a unei
sarcini sau a unui act
de serviciu ce nu intra
in atributiile sale de
serviciu

Atenuata:
308:apta prev la (1) sav.
De catre o pers care
exercita, permanent/
temporar, cu sau fara
remuneratie, o insarcinare
de orice fel in serv pers
175(2)
Agravata:
309. fapta a produs
consecinte deosebit de
grave

Autoritatea
Actiunea de indeplinire a
publica, institutia unui act sau participarea la
publica sau pers luarea unei decizii
jur care a fost
prejudiciata prin
comiterea infr

Cauza de nepedepsire
(2) disp (1) nu se
aplica in cazul
emiterii, aprobarii sau
adoptarii actelor
normative

302. Violarea
secretului
corespondentei

(1)Deschiderea, sustragerea ,
distrugerea sau retinerea fara
dr, a unei corespondente
adresate altuia, precum si
-intentie: directa/ divulgarea fara dr a
indirecta
continutului unei asemenea
corespondente, chiar atunci
-tentativacand aceasta a fost trimisa
deschisa, ori a fost deschisa
din greseala
(2)interceptarea, fara dr, a unei
convorbiri sau a unei
comunicari efectuate prin
telefon sau prin orice mijloc
electronic de comunicatii
(4)divulgarea, difuzarea,
prezentarea sau transmiterea,
catre o alta pers sau catre
public, fara drept, a
continutului unei convorbiri/
comunicari interceptate, chiar
in cazul in care faptuitorul a
luat cunostinta de aceasta din
greseala/intamplare

Corespondenta in
cazul distrugerii,
sustragerii,
deschiderii ori
retinterii acesteia ori
fragmentul din linia
de comunicatii unde
s-a produs
conectarea
instrumentului de
interceptare

(1)+(2)- orice pers


(3)-fc public 175
-participatia
posibila in toate
formele

303.Divulgarea
informatiilor
secrete de stat

1.doc in care sunt


consemnate info
2.nu are
3.suportul electronic
pe care sunt stocate
info

Fc public care a luat Statul (autoritatea Divulgarea fara drept a


cunostinta de info
publ, inst publ, pj unor informatii secrete de
datorita atrib de
publica)
stat
serv

-intentie directa/
indirecta
-tentativaposibila,
neincriminata

(1)Divulgarea, fara dr, a unor


informatii secrete de stat, de
catre cel care le cunoaste
datorita atributiilor de serv,
daca prin acestea sunt afectate
interesele unei pers jur 176

ESTE EXCLUS
COAUTORATUL
(oblig pers)

General: statul
special: orice
pers fiz/ jur- atat
expeditorul,
destinatarul. Pers
care au purtat
conversatia
interceptata

Deschiderea, sustragerea ,
distrugerea sau retinerea
corespondentei,
interceptarea fara dr a unei
conversatii, ivulgarea,
difuzarea, prezentarea sau
transmiterea,

Agravata:
(3)faptele de la 1 si 2
savarsite de un
functionar public care
are obligatia legala de
a respecta secretul
profesional si
confidentialitatea
informatiilor la care
are acces.

Atenuata
(2)detinerea, fara dr,
in afara indatoririlor
de serv, a unui
document ce contine
info secrete de stat,
daca poate afecta
interesele pers jur
agravata
309. consecinte
deosebit de grave
cauza de nepedepsire
(3)daca pers de la 2
preda de indata doc la
organul/inst emitenta

304. Divulgarea
informatiilor
secrete de
serviciu sau
nepublice
-intentia
directa/indirecta
-tentativa
posibila,
neincriminata

(1)divulgarea, fara dr, a unor


info secrete de serviciu sau
care nu sunt destinate
publicitatii de catre cel care le
cunoaste datorita atributiilor de
serv, daca prin acestea sunt
afectate interesele unei
persoane

305.Neglijenta in (1) Neglijenta care are ca drept


pastrarea
urmare distrugerea, alterarea,
informatiilor
pierderea sau sustragerea unui
document ce contine info
-culpa
secrete de stat, precum si
neglijenta care a prilejuit altei
pers aflarea unei asemenea
info

1.nu are
2. doc unde sunt
consemnate info
secrete

1. pers care
cunoaste info
datorita atrib sale de
serv
2. orice pers care
cunoaste info intrun alt mod decat
atrib de serv

1.documentul ce
contine info secrete
de stat
2.nu are

Fc public sau orice Statul (autoritatea


pers careia i-au fost publ, inst publ, pj
incredintate info
publica)
secrete
-participatia nu este
posibila, doar cea
improprie

306. Obtinerea
(1) Folosirea ori prezentarea
Documente sau date
ilegala de fonduri de doc sau date false, inexacte false, inexacte ori
ori incomplete, pt primirea
incomplete
-intentia directa aprobarilor sau garantiilor
necesare acordarii finantarilor
-tentativa se
obtinute sau garantate din
pedeseste
fonduri publice, daca are ca
rezultat obtinerea pe nedrept a
acestor fonduri

Orice persoana
eligibila pentru
respectivul
program/ proiect de
finantare
-participatia
posibila sub toate
formele

Pf/pj ale carei


interese au fost
afectate
(3)investigator
sub acoperire,
martor protejat,
persoana inclusa
in Programul de
protectie al
martorilor

Divulgarea unor into


secrete de serviciu sau
nepublice

Atenuata:
(2) divulgarea, fara dr,
a unor info secrete de
serviciu sau care nu
sunt destinate
publicitatii de catre cel
care ia cunostinta de
acestea
agravate:
(3) 1+2 investigator
sub acoperire, martor
protejat, pers inclusa
in Programul de
protectie
309. consecinte
deosebit de grave

Comportarea neglijenta
care a avut ca urmare
distrugerea, alterarea,
pierderea sau sustragerea
doc ce contine info secrete
de stat ori care a prilejuit
altei pers sa afle astfel de
info

Asimilata:
(2) aceeasi pedeapsa
pentru fapta savarsita
din culpa

Principal: statul Folosirea/prezentarea de


Secundar:
doc/date false, inexacte ori
institutia publica incomplete
ce acorda efectiv
sau garanteaza
finantarea

Agravata
309. au produs
consecinte deosebit de
grave >2.000.000 lei

307. Deturnarea
de fonduri
-tentativa se
pedepseste

(1) Schimbarea destinatiei


Fondurile banesti/
fondurilor banesti ori a
resursele materiale
resurselor materiale alocate
alocate
unei autoritati publice sau
institutii publice, fara
respectarea prevederilor legale

(1) calificat- fc
public care
administreaza
aceste fonduri/
resurse materiale
-participatia
posibila
coautorat-aceeasi
calitate

Principal: statul Schimbarea destinatiei


secundar:
fondurilor/ resurselor
autoritatea
publica, institutia
publica careia iau fost alocate
fondurile

Asimilata:
(2)schimbarea, fara
respectarea
prevederilor legale, a
destinatiei fondurilor
provenite din
finantarile obtinute
sau garantate din
fonduri publice

310.
Falsificarea de
monede

(1)Falsificarea de
moneda cu valoare
circulatorie

1.contrafacere:
materialele din care au
fost confectionate
2.alterare: monedele
care au fost supuse
operatiunii de
falsificare (ce se obtine
dupa= produsul infr)

Orice persoana, de obicei


pers cu aptitudini/calificare
speciala: tipografi, chimisti,
desenatori, graficieni,
informaticieni
-participatia posibila sub
toate formele, de obicei
pluralitate
*participatie improprie

(1)Falsificarea de titluri
de credit, titluri sau
instrumente pt efectuarea
platilor sau a oricaror
altor titluri ori valori
asemanatoare

1.contrafacere:
materialele folosite
2.alterare: titluri de
credit, titluri sau
instrumente

(1) Falsificarea de timbre


de orice fel, marci
postale, plicuri postale,
carti postale sau cupoane
raspuns international

1.contrafacere:
materialele folosite
2. alterare: timbrele,
marcile, plicurile sau
cartile postale,
cupoane raspuns
international

-tentativa se
pedepseste
-intentie directa/
indirecta
311. Falsificarea
de titluri de
credit sau
instrumente de
plata
-tentativa se
pedepseste

1.Institutia care a emis


moneda
2. pers fiz/jur indusa in
eroare prin inmanarea
monedei si care a fost
prejudiciata material
( CONCURS cu
inselaciune)

Actiune de
falsificare prin
contrafacere su
alterare

Asimilata:
(2)falsificarea unei
monede emise de catre
autoritatile competente,
inainte de punerea
oficiala in circulatie a
acesteia.

Orice pers
1.institutia abilitata prin
-participatia este posibila sub lege sa emita si sa puna
toate formele
in circulatie titlurile de
credit
2.pers fiz/jur care sufera
un prejudiciu material
prin achizitionarea
titlurilor de credit

Actiunea de
falsificare prin
contrafacere sau
alterare

Agravata:
(2)fapta 1 priveste un
instrument de plata
electronica

Orice persoana
-pers a falsificat+ pune in
circulatie= CONCURS
-participatia posibila sub
toate formele

Actiunea de
falsificare prin
contrafacere sau
alterare

-intentia directa/
indirecta
312.
Falsificarea de
timbre si efecte
postale
-tentativa se
pedepseste
-intentia directa/
indirecta

1. institutia abilitata de
lege sa emita si sa puna
in circulatie acele valori
falsificate
2. pers fiz/jur care
sufera un prejudiciu
material prin
achizitionare

313. Punerea in
circulatie de
valori falsificate
-tentativa se
pedepseste

(1)Punerea in circulatie a
Valorile falsificate
val falsificate 310-312,
de la 310-312
precum si primirea
detinerea sau transmiterea
acestora, in vederea punerii
lor in circulatie

(1) orice pers, exclus


autor/participant
(2)autor/participant
-participatia este posibila
*participatia improprie

Institutia care a emis


valorile falsificate,
ce este nevoita sa le
retraga din circuit,
pierzand astfel
contravaloarea
acesora si increderea
publica

Punerea in circulatie,
primirea, detinerea
sau transmiterea, in
vederea punerii in
circulatie
Repunerea in
circulatie

(1)fabricarea, primirea,
detinerea sau transmiterea
de instrumente sau
materiale cu scopul de a
servi la falsificarea val/
titlurilor 310, 311(1), 312

Acele instrumente
sau materiale
folosite cu scopul
de a servi la
falsificarea
respectivelor
valori(tiparnite,
copiatoare)

Orice pers
*imprejurare agravanrtafapt este totodata
specialist si angajat la
unitatea in care se
realizeaza valorile
veritabile ce sunt supuse
falsificarii

Principal: statul
secundar: institutia
care are abilitatea
legala sa emita sau
sa efectueze
operatiuni cu
val/titluri

Fabricarea, primirea, Agravata:


detinerea sau
(2)Fabricarea, primirea,
transmiterea
detinerea sau transmiterea
de echipamente, inclusiv
hardware sau software, cu
scopul de a servi la
falsificarea instrumentelor
de plata electronica
nepedepsire: dupa comitere
310-312, inainte de
descoperire
preda/incunostiinteaza

(1)Confectionarea de
moneda autentica prin
folosirea de instalatii, sau
materiale destinate acestui
scop, cu incalcarea cond.
stab. de autoritatile
competente sau fara
acordul acestora

Moneda metalica Se subintelege: pers care Statul roman, ca


sau de hartie emisa lucreaza sau care are
titular al dreptului
in mod fraudulos acces in virtutea functiei de a tipari moneda
la instalatiile si
materialele destinate
confectionarii de
moneda (si orice alta
pers: cineva care
cunoaste pers)
-participatia posibila in
toate formele

-intentie directa/
indirecta

314. Detinerea de
instrumente in
vederea
falsificarii de
valori
-intentie directa
calificata prin
scop
-tentativa
posibila,
nepedepsibila
315. Emiterea
frauduloasa de
moneda
-intentie directa
-tentativa
posibila,
neincriminata

Confectionarea de
moneda autentica,
prin folosirea de
instalatii sau
materiale destinate
acestui scop

Asimilata:
(2)punerea in circulatie a
val falsificate 310-312
savarsita de autor sau
participant 310-312
Atenuata:
(3) repunerea in circulatie a
uneia din val 310-312 de
catre o pers care a
constatat, ulterior intrarii in
posesia acesteia, ca este
falsificata

Asimilata
(2)punerea in circulatie a
monedei confectionate(1),
precum si primirea,
detinerea sau transmiterea
acesteia, in vederea punerii
ei in circulatie.

317. Falsificarea (1)Falsificarea unui sigiliu,


de instrumente
a unei stampile sau a unui
oficiale
instrument de marcare de
care se fol pers 176 sau
-intentie directa pers fiz 175(2)

Instrumentele de
autentificare sau
marcare care sunt
supuse falsificarii

Orice persoana
-participatia posibila in
toate formele

Pers jur 176 sau pers


fiz 175(2)
-orice pers
prejudiciata (2)

Actiunea de
falsificare constand
in contrafacere sau
alterare

Atenuata:
(2)falsificarea unui sigiliu,
a unei stampile sau a unui
instrument de marcare de
care se folosesc alte pers
decat cele de la 1

(1)orice pers
-participatia penala
posibila in toate formele
(2)functionar public

Organul, institutia
publica, regia
autonoma sau
societatea
comerciala cu
capital de stat/
majoritar de stat/
orice alta pers jur
careia I se atribuie
in mod mincinos
inscrisul oficial
falsificat

Contrafacerea
scrierii,
contrafacerea
subscrierii, alterarea

Agravata:
(2)falsul (1) savarsit de un
functionar public, in
exercitiul atrib de serviciu

Functionar public,
savarseste fapta in
exercitiul atributiilor de
serviciu
-participatia posibila sub
toate formele
coautorat- intocmirea
inscrisului este de
competenta mm pers (ex.
Comisie de expertiza)

Principal: autoritatea
publica, institutia
publica, institutia/
pers jur de la care
emana inscrisul
Secundar: pers fiz/
jur prejudiciata in
urma executarii
falsului intelectual

Atestarea unor fapte


sau imprejurari
necorespunzatoare
adevarului
Omisiunea, cu stiinta
de a insera unele date
sau imprejurari

-tentativa
posibila,
neincriminata
320. Falsul
(1)Falsificarea unui inscris Inscrisul oficial
material in
oficial, prin contrafacerea supus act de
inscrisuri oficiale scrierii ori a subscrierii sau falsificare
prin alterarea lui in orice
-tentativa se
mod , de natura sa produca
pedepseste
consecinte juridice
-intentia directa/
indirecta

321. Falsul
intelectual

(1)Falsificarea unui inscris Un inscris oficial


oficial cu prilejul intocmirii (178-2)
acestuia, de catre un
-tentativa se
functionar public aflat in
pedepseste
exercitarea atributiilor de
serviciu, prin atestarea unor
-intentie
fapte sau imprejurari
directa/indirecta necorespunzatoare
(culpa-neglijenta adevarului ori prin
in serviciu)
omisiunea cu stiinta de a
insera unele date sau
imprejurari

322. Falsul in
inscrisuri sub
semnatura
privata
-tentativa se
pedepseste

(1)Falsificarea unui inscris sub semnatura


privata prin vreunul dintre modurile
prevazute 320-321, daca fapt foloseste
inscrisul falsificat ori il incredinteaza altei
pers spre folosire, in vederea producerii
unei consecinte jur

Un inscris
sub
semnatura
privata

Orice persoana
Pers fiz/jur
-participatia posibila prejudiciata prin
sub toate formele
folosirea
inscrisului sub
semnatura privata
care a fost
falsificat

2 act executate succesiv:


1)falsificarea inscrisului sub
semnatura privata
(contrafacere, subscriere,
alterare)
2) folosirea inscrisului/
incredintarea sa spre folosire
altei pers

(1) Folosirea unui inscris oficial ori sub


semnatura privata, cunoscand ca este fals,
in vederea producerii unei consecinte
juridice

Inscris oficial
inscris sub
semnatura
privata

Orice persoana
nu este sub activ al
uzului de fals cel care
a falsificat un inscris
sub semnatura
privata si se foloseste
chiar el de acel
inscris- se absoarbe
in fals

Pers fiz/jur care a Folosirea prin invocare,


fost prejudiciata depundere sau prezentare
sau care ar fi putut
fi lezata prin
folosirea
inscrisului
falsificat

Orice persoana
-participatia penala
este posibila sub
toate formele

Orice pers fiz/ jur


ale carei interese
au fost/ ar urma sa
fie lezate

-intentie
directa
calificata prin
scop
323. Uzul de
fals
-intentia
directa
-tentativa nu
se pedepseste
324.
Falsificarea
unei
inregistrari
tehnice
-intentia
directa
-tentativa nu
se pedepseste

(1)Falsificarea unei inregistrari tehnice


Inregistrarea
prin contrafacere, alterare ori prin
tehnica
determinarea atestarii unor imprejurari
necorespunzatoare adevarului sau
omisiunea inregistrarii unor date sau
imprejurari, daca a fost urmata de folosirea
de catre faptuitor a inregistrarii ori de
incredintarea acesteia unei alte pers spre
folosire, in vederea producerii unei
consecinte juridice

Actiunea de falsificare prin


contrafacere, alterare,
determinarea atestarii unor
imprejurari necorespunzatoare
adevarului, omisiunea
inregistrarii unor date/
imprejurari

Asimilata:
(2) folosirea unei
inregistrari
tehnice
falsificate in
vederea
producerii unei
consecinte
juridice

325. Falsul
informatic

Suportul (listing,
cd) pe care se
inscriu datele/
programele de
calculator supuse
activ infractionale
*stergere,
restrictionare- nu
are mereu

Orice persoana,
cel mai adesea
initiati, persoane
care au acces, prin
natura serviciului
lor, la date si
programe -white
collars

Proprietarii datelor
informatice alterate
in scopul
producerii de
consecinte jur, fie
cei afectati de
modificarile
respective

Actiunea de a introduce,
modifica, sterge,
restrictiona accesul la date
informatice
(181)

326. Falsul (1)Declararea necorespunzatoare a


in declaratii adevarului, facuta unei pers dintre cele
de la 175 sau unei unitati in carea
aceasta isi desfasoara activitatea in
vederea producerii unei consecinte
juridice, pentru sine sau pt altul, atunci
cand, potrivit legii ori imprejurarilor,
declaratia facuta serveste la
producerea acelei consecinte

-nu are (decl. Orala)


-declaratia scrisa de
fapt- ob material
-NU ob materialinscrisul in care este
consemnata
declaratia

Orice pers ce are


capacitate de a
face declaratie cu
relevanta juridica
-participatia
penala posibila
sub toate formele

Pers fiz/ jur


prejudiciata in dr
sau interesele sale
prin consecintele
jur

Actiunea de a face o
declaratie
necorespunzatoare
adevarului in fata unei
unitati publice/inst publice
care sunt competente, dpdv
legal, sa ia declaratia
respectiva

327. Falsul
privind
identitatea

Cartea de identitate,
pasaport etc orice
alt mijloc de care sa folosit fapt pt a se
prezenta sub o
identitate falsa
(3)un inscris care
dovedeste starea
civila sau serveste
la legitimare/
identificare

Orice persoana
-participatia
penala posibila
sub toate formele
-pers careia I s-a
atribuit o falsa
identitate
(coautor/
complice)

1. autoritatea/
institutia publica
care a fost indusa
in eroare prin
savarsirea acestei
infr
2. pers fiz a carei
identitate a fost
uzurpata prin
substituirea de pers

Tip: prezentare sub o


identitate falsa/ atribuirea
unei identitati false unei
alte pers
agr: prezentare prin
intrebuintarea identitatii
reale a unei pers
at: incredintare a unui
inscris care serveste la
dovedirea starii civile (...)

-tentativa
nu se
pedepseste

(1)fapta de a introduce, modifica sau


sterge, fara drept, date informatice ori
de a restrictiona, fara dr, accesul la
aceste date, rezultand date
necorespunzatoare adevarului, in
scopul de a fi utilizate in vederea
producerii unei consecinte juridice

-intentie
directa
calificata
prin scop

-intentie
directa
calificata
prin scop
-tentativa
nu se
pedepseste

(1)Prezentarea sub o identitate falsa


ori atribuirea unei asemenea identitati
altei pers, facuta unei pers 175 sau
transmisa unei unitati in care aceasta
isi desfasoara activitatea prin folosirea
frauduloasa a unui act ce serveste la
identificare, legitimare ori la dovedirea
starii civile sau a unui astfel de act
falsificat, pt a induce sau a mentine in
eroare un fc public, in vederea
producerii unei consecinte juridice

Agravata:
(2)cand prezentarea sa facut prin
intrebuintarea
identitatii reale a unei
pers
Atenuata
(3)incredintarea unui
act ce serveste la
identificare,
legitimare ori la
dovedirea starii civile
spre a fi folosit fara dr

S-ar putea să vă placă și