Sunteți pe pagina 1din 2

18.02.

2015

COMUNICATprivindurgentacontractareaserviciilorpsihologicecufurnizoriideserviciimedicaleclinice,invederearaportariiserviciilorpsihol

COMUNICATprivindurgentacontractareaserviciilorpsihologicecufurnizoriideserviciimedicaleclinice,invederearaportariiserviciilor
psihologice,inlunaiunie2014

COMUNICAT
privindurgentacontractareaserviciilorpsihologicecufurnizoriideserviciimedicaleclinice,invederearaportariiserviciilor
psihologice,inlunaiunie2014

Potrivit dispozitiilor art. 3, alin. (2) din Anexa 8 la Normele metodologice de aplicare n anul 2014 a Hotrrii de Guvern nr.
400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale i a Contractuluicadru care reglementeaz condiiile acordrii
asisteneimedicalencadrulsistemuluideasigurrisocialedesntatepentruanii20142015,serviciilepsihologicepotfiraportate
de medicii de specialitate care leau solicitat, n vederea decontrii de casele de asigurri de sntate cu care acetia sunt n relaie
contractual.
PunctajulaferentserviciilorpsihologiceprevazuteinAnexa7laNormelemetodologicedeaplicarenanul2014aHotrriideGuvern
nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale i a Contractuluicadru care reglementeaz condiiile acordrii
asisteneimedicalencadrulsistemuluideasigurrisocialedesntatepentruanii20142015,carepotfiraportatedemediculde
specialitatecareleasolicitatnupoatedepi90depunctenmediepezi(fatade40punctepentruanulprecedent),cuveniteceluicarele
presteaz(psihologului,furnizordeserviciipsihologice),reprezentndserviciilepsihologiceprevazuteinAnexa7.
Pentrudesfurareaactivitii,unfurnizordeserviciimedicaleclinicepoateavearelaiicontractualecuunulsaumaimulifurnizori
deserviciipsihologice.Pentrudesfurareaactivitii,furnizoruldeserviciipsihologicepoateavearelaiicontractualecuunulsaumai
mulimedicidinspecialitileclinicecarepotsolicitaserviciidesntateconexe.
Pentruasigurareacalitiinfurnizareaserviciilorpsihologice,lacontractelefurnizorilordeserviciimedicaleclinice,ncheiatecucaselede
asigurri de sntate, se va anexa dovada contractarii legale a serviciilor psihologice, realizata pe baza unei relatii contractuale,
doveditacuurmatoareledocumente:
a)actedoveditoareprivindrelaiacontractualdintrefurnizoruldeserviciimedicalecliniceifurnizoruldeserviciipsihologice, din
caresreiascidesfoaractivitateaconformLegiinr.213/2004privindexercitareaprofesieidepsihologcudreptdeliberpractic,
nfiinarea,organizareaifuncionareaColegiuluiPsihologilordinRomnia
b)actedoveditoarecaresconindateledeidentitatealepsihologilorcarepresteazserviciipsihologice,
c)atestatuldeliberpractic,eliberatdeColegiulPsihologilordinRomnia,
d)programuldeactivitate,
e)tipuldeserviciidesntateconexeconformanexeinr.7laordin,
f)Certificatuldenregistrareafurnizoruluideserviciipsihologice,conformLegiinr.213/2004.
Inconcluzie,psihologiititulariaiformelorindependentedeexercitareaprofesieitrebuiesastabilescarelatiicontractualedeprestariservicii
psihologice/colaborarecufurnizoriideserviciimedicaleclinice,invedereaasigurariicalitiinfurnizareaserviciilorpsihologice.Cualte
cuvinte,ladataincheieriicontractelorcucaseledeasiguraridesanatate,lacontractelefurnizorilordeserviciimedicaleclinice,ncheiatecu
casele de asigurri de sntate, se va anexa si contractul de prestari servicii psihologice/de colaborare cu furnizorul de servicii
psihologice.
Perioadadecontractareaserviciiloresteintre1iunie30iunie2014,dupacaz,infunctiedeprogramulstabilitdecatrefiecare
casadeasiguraridesanatate.
Inacestsens,vaaducemlacunostintafaptulcainvedereadecontariiserviciilorpsihologicedelainceputulperioadeidedecontare,
trebuie sa stabiliti relatii contractuale cu furnizorii de servicii medicale clinice in luna iunie 2014, potrivit programului fiecarei
casedeasiguraridesanatate.
Maimultedetaliiputetiobtineaccesandadresa WWW.CNAS.RO

JoomlaSEOpoweredbyJoomSEF

http://www.copsi.ro/index.php?view=article&catid=31%3Aprecizarijuridicecomunicate&id=2746%3Acomunicatprivindurgentacontractareaserviciilo

1/2

18.02.2015

COMUNICATprivindurgentacontractareaserviciilorpsihologicecufurnizoriideserviciimedicaleclinice,invederearaportariiserviciilorpsihol

http://www.copsi.ro/index.php?view=article&catid=31%3Aprecizarijuridicecomunicate&id=2746%3Acomunicatprivindurgentacontractareaserviciilo

2/2