Sunteți pe pagina 1din 13

LOCUL DE MUNCA

ADMINISTRATOR
PERSONAL TEHNIC, ECONOMIC, SECRETARIAT, ADMINISTRATIV,
INFORMATICA

Analiza riscurilor s-a efectuat pe baza manualului EVALUAREA


RISCURILOR IN SISTEMUL OM MASINA, autor ing STEFAN
PECE, EDITURA ATLAS PRESS, editia 2003

Activitatea desfasurata in birou cuprinde structurile tehnice, economice, administrative ale


firmei, care primesc, prelucreaza, utilizeaza si transmit informatii, prin intermediul mijloacelor de
comunicare si a altor echipamente de prelucrare a informatiei, toate acestea pentru optimizarea,
fundamentarea deciziilor, iar in final pentru realizarea sarcinilor si obligatiilor care reies din fisa
postului.
Munca de birou solicita psihicul, sistemul vizual, care sunt factori cu efecte negative
asupra sanatatii lucratorului prin amplificarea stresului, solicitarii si oboselii.
FACTORI DE RISC IN ACTIVITATEA DE BIROU
MIJLOACE DE PRODUCTIE
Factori de risc mecanic:
1. lovire de mobiler si usi in timpul deplasarii, corpuri ascutite, proeminente,
putand aparea leziuni, contuzii
2. lovire de catre mijloacele auto la deplasarea de la domiciliu la locul de
munca sau invers, in curtea sau in perimetrul firmei
3. caderea de la inaltime a obiectelor, dosare, bibliorafturi, pachete, cutii care
nu au fost amplasate corect pe rafturi sau dulapuri
4. impiedicare, alunecare pecaile de acces, scari, coridoare
5. lovire prin caderea de pe scaun, ruperea scaunului, dezechilibrarea
scaunului datorita unor corpuri asezate pe pardoseala
Factori de risc termic:
6. arsuri provocate de atingerea echipamentelor de incalzire, aeroterme,
radiatoare calorifere
7. arsuri provocate de atingerea aparaturii electrocasnice (filtre de cafea,
cuptoare cu microunde)
Factori de risc electric:
8. electrocutare prin atingere directa , stecher sau fisa de alimentare a
echipamentelor, conductori cu izolatia distrusa, echipamnte electrice cu
protectia defecta sau distrusa
9. Electrocutare prin atingere indirect: defectarea legturilor la instalaia de
mpmntare
MEDIUL DE MUNCA
2

Factori de risc fizic:


10. Utilizarea incorecta a instalatiilor de aer conditionat
11. curenti de aer care apar la deschiderea repetata a usilor, geamurilor sau
datorita unor efecte de etansare
12. pozitii fortate datorita lucrului sezand pe scaunul de la birou
13. Calamitati naturale si artificiale
14. pozitii fortate datorate lipsei amenajarii locului de munca in functie de
structura morfo functionala a angajatului

SARCINA DE MUNCA
Suprasolicitare fizica :
15. efort static, lucrul in pozitii vicioase, pozitii preponderent sezand, pozitie
fortata in fata monitorului
Suprasolicitare psihica:
16. solicitare nervoasa
17. ritm mare de munca, cu solicitarea simultana la mai multe locuri de munca,
in conditii de timp limitat
EXECUTANT
Actiuni gresite:
18. manipularea echipamentelor de birou
19. reglarea echipamentelor de aer conditionat
20. neatentie pe timpul deplasarilor pe caile de acces ale cladirilor
21. stationarea in dreptul usilor
22. utilizarea echipamentelor electrice cu protectori defecti
23. instalarea de cabluri pe caile de acces
24. pozitionarea gresita si neergonomica a componentelor echipamentului de
calcul
25. pozitionarea gresita a cablurilor de conectare a aparaturii de birou
Omisiuni:
26. omiterea pauzelor pentru personalul care lucreaza cu ajutorul tehnicii de
calcul
27. lipsa atentiei in timpul deplasarii pe caile de acces
3

UNITATEA:

FIA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNC

SECIA:
TESA
LOCUL DE MUNC:
COORDONATOR TRANSPORT
ADMINISTRATOR

COMPONENTA
SISTEMULUI
DE MUNC

0
MIJLOACE DE
PRODUCIE
1

FACTORI DE RISC
IDENTIFICAI

1
FACTORI DE RISC
MECANIC

ADMINISTRATOR
PERSONAL TEHNIC, ECONOMIC, SECRETARIAT,

NUMR PERSOANE EXPUSE: 2


DURATA EXPUNERII: 8 h/sch.
2 h/sch
ECHIPA DE EVALUARE:

ADMINISTRATIV, INFORMATICA

FORMA CONCRET DE MANIFESTARE A


FACTORILOR DE RISC
(descriere, parametri)

CONSECINA
MAXIM
PREVIZIBIL

CLASA
CLASA
DE
DE
GRAVI- PROBATATE BILITATE

NIVEL
PARIAL
DE
RISC

2
1. lovire de mobiler si usi in timpul deplasarii, corpuri
ascutite, proeminente, putand aparea leziuni, contuzii
2. lovire de catre mijloacele auto la deplasarea de la

3
ITM 45180 zile

domiciliu la locul de munca sau invers, in curtea sau in

DECES

DECES

ITM 45180 zile

DECES

perimetrul firmei
3. caderea de la

inaltime

obiectelor,

dosare,

bibliorafturi, pachete, cutii care nu au fost amplasate


corect pe rafturi sau dulapuri
4. impiedicare, alunecare pecaile de acces, scari,
coridoare
5. lovire prin caderea de pe scaun, ruperea scaunului,
dezechilibrarea scaunului datorita unor corpuri asezate
pe pardoseala

1
FACTORI DE RISC
TERMIC

FACTORI DE RISC
ELECTRIC

MEDIUL
DE MUNC

FACTORI DE RISC
FIZIC

23

2
6. arsuri provocate de atingerea echipamentelor de
incalzire, aeroterme, radiatoare calorifere
7. arsuri provocate de atingerea aparaturii electrocasnice
(filtre de cafea, cuptoare cu microunde)
8 electrocutare prin atingere directa , stecher sau fisa de
alimentare a echipamentelor, conductori cu izolatia
distrusa, echipamnte electrice cu protectia defecta sau
distrusa
9. Electrocutare prin atingere indirect:
defectarea legturilor la instalaia de mpmntare
10. Utilizarea incorecta a instalatiilor de aer conditionat
11. curenti de aer care apar la deschiderea repetata a
usilor, geamurilor sau datorita unor efecte de etansare
12. pozitii fortate datorita lucrului sezand pe scaunul de la
birou
13. Calamitati naturale si artificiale
14. pozitii fortate datorate lipsei amenajarii locului de
munca in functie de structura morfo functionala a

SARCINA
DE MUNC

SUPRASOLICITARE
FIZIC

30

angajatului
15. efort static,
preponderent

lucrul
sezand,

in

pozitii
pozitie

vicioase,
fortata

3
ITM 3-45
zile

ITM 3-45
zile

DECES

DECES

ITM 3-45
zile

ITM 3-45
zile

ITM 3-45
zile
ITM 3-45
zile
ITM 3-45
zile
DECES

pozitii
in

fata

monitorului
SUPRASOLICITARE
PSIHIC
EXECUTANT

38

ACIUNI GREITE

16. solicitare nervoasa


17. ritm mare de munca, cu solicitarea simultana la mai
multe locuri de munca, in conditii de timp limitat
18. manipularea echipamentelor de birou

ITM 3-45
zile
ITM 3-45
zile
ITM 45-

2
19. reglarea echipamentelor de aer conditionat
20. neatentie pe timpul deplasarilor pe caile de acces ale
cladirilor
21. stationarea in dreptul usilor
22. utilizarea echipamentelor electrice cu protectori
defecti
23. instalarea de cabluri pe caile de acces
24. pozitionarea gresita si neergonomica a componentelor
echipamentului de calcul
25. pozitionarea gresita a cablurilor de conectare a

OMISIUNI

aparaturii de birou
26 omiterea pauzelor pentru personalul care lucreaza cu
ajutorul tehnicii de calcul
27 lipsa atentiei in timpul deplasarii pe caile de acces

3
180 zile
ITM 3-45
zile
ITM 3-45
zile
ITM 3-45
zile

DECES

DECES
ITM 3-45
zile

ITM 3-45
zile
ITM 3-45
zile
ITM 3-45
zile

Nivelul de risc global al locului de munc este:

27

Riri
Nrg18 =

i=1
27

0(7x7) + 0(6x6) + 1(5x5) + 4(4x4) + 22(3x3) + 0(2x2) + 0(1x1)


0x7 + 0x6 + 1x5 + 4x4 + 22x3 + 0x2 + 0x1

287
87

= 3,29

ri
i=1

NIVELURILE PARIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC


NIVEL GLOBAL DE RISC: 3,29
7

NIVELURI PARTIALE DE RISC

0
F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27

FACTORI DE RISC

LEGEND
F1-

F18F19F20F21F22F23F24F25F26-

lovire de mobiler si usi in timpul deplasarii, corpuri ascutite, proeminente, putand


aparea leziuni, contuzii
lovire de catre mijloacele auto la deplasarea de la domiciliu la locul de munca sau
invers, in curtea sau in perimetrul firmei
caderea de la inaltime a obiectelor, dosare, bibliorafturi, pachete, cutii care nu au fost
amplasate corect pe rafturi sau dulapuri
impiedicare, alunecare pecaile de acces, scari, coridoare
lovire prin caderea de pe scaun, ruperea scaunului, dezechilibrarea scaunului datorita
unor corpuri asezate pe pardoseala
arsuri provocate de atingerea echipamentelor de incalzire, aeroterme, radiatoare
calorifere
arsuri provocate de atingerea aparaturii electrocasnice (filtre de cafea, cuptoare cu
microunde)
electrocutare prin atingere directa , stecher sau fisa de alimentare a echipamentelor,
conductori cu izolatia distrusa, echipamnte electrice cu protectia defecta sau distrusa
Electrocutare prin atingere indirect:
defectarea legturilor la instalaia de mpmntare
Utilizarea incorecta a instalatiilor de aer conditionat
curenti de aer care apar la deschiderea repetata a usilor, geamurilor sau datorita unor
efecte de etansare
pozitii fortate datorita lucrului sezand pe scaunul de la birou
Calamitati naturale si artificiale
pozitii fortate datorate lipsei amenajarii locului de munca in functie de structura morfo
functionala a angajatului
efort static, lucrul in pozitii vicioase, pozitii preponderent sezand, pozitie fortata in fata
monitorului
solicitare nervoasa
ritm mare de munca, cu solicitarea simultana la mai multe locuri de munca, in conditii
de timp limitat
manipularea echipamentelor de birou
reglarea echipamentelor de aer conditionat
neatentie pe timpul deplasarilor pe caile de acces ale cladirilor
stationarea in dreptul usilor
utilizarea echipamentelor electrice cu protectori defecti
instalarea de cabluri pe caile de acces
pozitionarea gresita si neergonomica a componentelor echipamentului de calcul
pozitionarea gresita a cablurilor de conectare a aparaturii de birou
omiterea pauzelor pentru personalul care lucreaza cu ajutorul tehnicii de calcul

F27-

lipsa atentiei in timpul deplasarii pe caile de acces

F2F3F4F5F6F7F8F9F10F11F12F13F14F15F16F17-

FIA DE MSURI PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNC


Nr.
Crt

FACTOR DE RISC

Nivel
de risc

MSURI PROPUSE
Nominalizarea msurii

1.

lovire de mobiler si usi in timpul deplasarii, corpuri


ascutite, proeminente, putand aparea leziuni, contuzii

2.

impiedicare, alunecare pe caile de acces, scari, coridoare

3.

4.

electrocutare prin atingere directa , stecher sau fisa de


alimentare a echipamentelor, conductori cu izolatia
distrusa, echipamnte electrice cu protectia defecta sau
distrusa
Electrocutare prin atingere indirect:
defectarea legturilor la instalaia de mpmntare i a

Msuri tehnice:
Crearea unui spatiu ergonomic, fara aglomerariin birouri

Msuri organizatorice:
nu se vor depozita dosare, bibliorafturi, etc pe caile de acces
Msuri tehnice:
Existenta unei suprafete aderente pe caile de acces, scari
Msuri organizatorice:
Instruirea privind circulatia pe acile de acces, scari, semnalizarea cu
mijloace adecvate, folosirea instalatiei de iluminat

Msuri tehnice:
Executarea msurilor tehnice de securitate de ctre personal instruit i
autorizat
Msuri organizatorice:
Instruirea i autorizarea potrivit prevederilor legale n vigoare precum
i testarea periodic a cunotinelor tehnice i de securitate a muncii
dobndite de ctre executani.
Msuri tehnice:
Executarea msurilor tehnice de securitate de ctre personal instruit i
11

celorlalte mijloace de protecie din dotare

5.

manipularea echipamentelor de birou

3
autorizat conform prevederilor
Msuri organizatorice:
Instruirea i autorizarea potrivit prevederilor legale n vigoare precum
i testarea periodic a cunotinelor tehnice i de securitate a muncii
dobndite de ctre executani.
Msuri organizatorice:
constituirea echipelor care manipuleaz mase mari dintr-un numr
adecvat de persoane, astfel nct solicitarea s nu depeasc
posibilitile individuale; angajarea i repartizarea la asemenea lucrri
numai a unor persoane cu condiie fizic foarte bun; instruirea privind
modul corect de manipulare;
control medical periodic

12

INTERPRETAREA
REZULTATELOR EVALURII PENTRU
LOCUL DE MUNC

Nivelul de risc global calculat pentru locul de munc este egal cu 3,29 , valoare ce l
ncadreaz n categoria locurilor de munc cu nivel de risc acceptabil.
Rezultatul este susinut de Fia de evaluare, din care se observ c din totalul de 27
factori de risc identificai , numai 5 depesc, ca nivel parial de risc, valoarea 3: 0 ncadrndu-se
n categoria factorilor de risc maxim, 0 ncadrndu-se n categoria factorilor de risc foarte mare, 1
ncadrndu-se n categoria factorilor de risc mare, iar ceilali 4 ncadrndu-se n categoria
factorilor de risc mediu.
Cei 5 factori de risc ce se situeaz n domeniul inacceptabil sunt:
F1
F4
F8
F9
F18

lovire de mobiler si usi in timpul deplasarii, corpuri ascutite,


proeminente, putand aparea leziuni, contuzii
impiedicare, alunecare pe caile de acces, scari, coridoare
electrocutare prin atingere directa , stecher sau fisa de alimentare a
echipamentelor, conductori cu izolatia distrusa, echipamnte electrice cu
protectia defecta sau distrusa
Electrocutare prin atingere indirect:
defectarea legturilor la instalaia de mpmntare i a celorlalte
mijloace de protecie din dotare
manipularea echipamentelor de birou

4
4
5
4
4

Pentru diminuarea sau eliminarea celor 5 factori de risc (care se situeaz n domeniul
inacceptabil), sunt necesare msurile generic prezentate n Fia de msuri propuse pentru locul
de munc.
n ceea ce privete repartiia factorilor de risc pe sursele generatoare, situaia se prezint
dup cum urmeaz:

33%, factori proprii mijloacelor de producie;

19%, factori proprii mediului de munc;

11%, factori proprii sarcinii de munc;

37%, factori proprii executantului.

Din analiza Fiei de evaluare se constat c 30% dintre factorii de risc identificai pot
avea consecine ireversibile asupra executantului (DECES sau INVALIDITATE)

13

PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAI DUP ELEMENTELE


SISTEMULUI DE MUNC
NIVEL GLOBAL DE RISC: 3.29

FACTORI DE RISC PROPRII


EXECUTANTULUI

FACTORI DE RISC PROPRII


MIJLOACELOR DE PRODUCTIE

37.00%

33.00%

FACTORI DE RISC PROPRII


MEDIULUI DE MUNCA
19.00%

FACTORI DE RISC PROPRII


SARCINII DE MUNCA
11.00%

14