Sunteți pe pagina 1din 14

Universitatea Transilvania din Braov

Facultatea de Inginerie Tehnologic i Management Industrial


Programul de studii: Inginerie Economic Industrial

Conducerea cu calculatorul a sistemelor de


producie
Proiect

Studenta: Bricoiu Mdlina Alina


Grupa: 2421
An :IV

An universitar 2015-2016
1

Cuprins
1.Realizarea desenului de execuie utiliznd programul CATIA
2.Studiul desenului de execuie privind:
a. Alegerea semifabricatului
b. Tehnologia de prelucrare:baza de prindere,precizia i calitatea suprafeei
c. Fluxul operaiilor tehnologice
d. Tipul de scule utilizate i regimuri de achiere
3.Elaborarea fluxului tehnologic de fabricaie
4.Elaborarea desenului de programare CNC pentru piesa ce urmeaz a fi prelucrat
a. Stabilirea sistemului de referin al piesei
b. Stabilirea punctelor caracteristice ale piesei i coordonatele acestora
5.Elaborarea programului CNC n limbaj standardizat ISO
6.Elaborarea programului CNC n programul CATIA

1.Realizarea desenului de execuie


Piesa ce se dorete a fi obinut este o pies prismatic n forma literei T:

Desenul de execuie al piesei a fost realizat utiliznd programul CATIA:

2.Studiul desenului de execuie


Semifabricatul ce urmeaz a fi prelucrat este reprezentat de o plac prismatic, din oel
carbon de calitate OLC 45.Pentru obinerea produsului finit, semifabricatul se prelucreaz prin
frezare i gaurire.
Semifabricatul este debitat la lungime de 107 mm,cu limea de 102 mm i nlime de 22
mm.

Sculele necesare pentru prelucrarea semifabricatului sunt:

Frez cilindro frontal cu D=30 mm;


Frez cilindric pentru frezarea conturului exterior, cu D=10 mm;
Burghiu,pentru realizarea gurilor cu D=10 mm;
Frez deget,pentru prelucrarea buzunarului, cu D=8 mm.

Stabilirea fluxului operaiilor tehnologice :

Operaia 1:Frezare suprafa plan


Operaia 2:Frezare contur exterior
Operaia 3:Gurire
Operaia 4:Frezare buzunar

3.Elaborarea fluxului tehnologic de fabricaie


Operaia 1:Frezare suprafa plan:

Operaia 2: Frezare contur exterior:

Operaia 3: Gurire

Operaia 4: Frezarea buzunarului

Stabilirea sculelor utilizate i a regimului de achiere:

Nr.
crt.

Denumirea
operatiei

Tipul M.U.C.N.

Tipul S.D.V

Regimul de aschiere

Frezare plan

Frezare contur
exterior

Masina de frezat
verticala

Masina de frezat
verticala

Freza cilindrofrontala D30

Freza cilindrica
D10

Viteza avans: 80
m/min;
Turaia : 1800 rot/min;
Adncimea de
achiere : 2 mm;
Numrul de treceri : 1
trecere.

Viteza : 400 mm/min;


Turaia : 1800 rot/min;
Adncimea de
achiere : 10 mm;
Numrul de treceri : 1 trecere

Frezare
buzunar

Masina de frezat
verticala

Freza deget D8

Viteza : 70 m/min;
Turaia : 1400 rot/min;
Adncimea de
achiere : 8 mm;
Numrul de treceri : 1
trecere

Gaurire

Masina de gaurit

Burghiu D10

Viteza : 70 m/min;
Turaia : 1400 rot/min;
Adncimea de
achiere:10 mm;
Numrul de treceri : 1
trecere

4.Elaborarea desenului de programare CNC


Stabilirea sistemului de referin al piesei:

Stabilirea punctelor caracteristice ale piesei i coordonatele acestora:

Puncte caracteristice

Coordonata x

Coordonata y

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

0
0
7,5
32,5
40
40
92,5
100
100
92,5
40
40
32,5
7,5

7,5
82,5
105
105
82,5
57,5
57,5
72,5
32,5
25
25
7,5
0
0

5.Elaborarea programului CNC n limbaj standardizat ISO


Program CNC pentru operaia de frezare a conturului exterior

%
01
N10 G00 G90 X0, Y7.5
N20 G01 X0, Y82,5
N30 G02 X7,5, Y105,R7,5,F150
N40 G01 X32,5
N50 G01 X40, Y82,5
N60 G01 Y57,5
N70 G01 X92,5
N80 G03 X100, Y-72,5, R7,5
N90 G01 Y-32,5
N100 G03 X92,5, Y-25, R7,5
N110 G01 X-40
N120 G01 Y-7,5
N130 G02 X-32,5 Y0, R7,5
N140 G01 X-7,5, Y0
N150 G02 X0, Y7,5, R7,5.
%

10

Program CNC pentru operaia de gurire

%
02
N10 G00 G90 G81 G98
N20 T01 M06
N30 X20, Y15
N40 Z2 M08
N50 G81 G98 R2 Z-20
N60 Y90
N70 G80 Z100 M09
N80 T0 M06
N90 M30
%

6.Elaborarea programului CNC cu ajutorul programului CATIA


%
O1000
N1 G49 G64 G17 G80 G0 G90 G40 G99
N2 T0001 M6
N3 X-1. Y76. S70 M3
N4 G43 Z120. H1
N5 G1 G94 Z20. F300.
N6 X101. F1000.
N7 Y64.1111
N8 X-1.
N9 Y52.2222
N10 X101.

11

N11 Y40.3333
N12 X-1.
N13 Y28.4444
N14 X101.
N15 Y16.5556
N16 X-1.
N17 Y4.6667
N18 X101.
N19 Y-7.2222
N20 X-1.
N21 Y-19.1111
N22 X101.
N23 Y-31.
N24 X-1.
N25 Z120. F1.
N26 T0007 M6
N27 G0 X45. Y56. S70 M3
N28 G43 Z100. H7
N29 G1 Z0 F300.
N30 G3 X46. Y55. I1. J0 F1000.
N31 G1 X90.
N32 G2 X95. Y50. I0 J-5.
N33 G3 X100. Y45. I5. J0
N34 G2 X105. Y40. I0 J-5.
N35 G1 Y5.
N36 G2 X100. Y0 I-5. J0
N37 G3 X95. Y-5. I0 J-5.
N38 G2 X90. Y-10. I-5. J0
N39 G1 X46.
N40 G3 X45. Y-11. I0 J-1.
12

N41 G1 Y-15.
N42 G2 X25. Y-35. I-20. J0
N43 G1 X15.
N44 G2 X-5. Y-15. I0 J20.
N45 G1 Y60.
N46 G2 X15. Y80. I20. J0
N47 G1 X25.
N48 G2 X45. Y60. I0 J-20.
N49 G1 Z100. F1.
N50 T0003 M6
N51 G0 X20. S70 M3
N52 G43 Z121. H3
N53 G1 Z21. F300.
N54 G0 Z20.
N55 F100. F100. F100. F100. F100. F100.
N56 G1 Y-15. Z121. F1000.
N57 T0006 M6
N58 G0 X52.5 Y24.5 S70 M3
N59 G43 Z100. H6
N60 G1 Z0 F300.
N61 X30. F1000.
N62 G3 X30. Y20.5 I0 J-2. R20.
N63 G1 X75.
N64 G3 X75. Y24.5 I0 J2.
N65 G1 X52.5
N66 Y26.5
N67 Y28.5
N68 X30.
N69 G3 X30. Y16.5 I0 J-6.
N70 G1 X75.
13

N71 G3 X75. Y28.5 I0 J6.


N72 G1 X52.5
N73 Z100. F1.
N74 M30
%

14