Sunteți pe pagina 1din 2
INFORMAŢII PERSONALE LOCUL DE MUNCĂ DORIT EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 01/09/2014–26/12/2015 01/05/2011–31/08/2013

INFORMAŢII PERSONALE

LOCUL DE MUNCĂ DORIT

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

01/09/2014–26/12/2015

01/05/2011–31/08/2013

01/10/2008–29/08/2010

01/02/2007–15/07/2008

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

01/06/2002–01/06/2006

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e)

Alte limbi străine cunoscute

Curriculum vitae

Andrei Cristian Sapic

Letea 14, 600120 Bacau (România)

Letea 14, 600120 Bacau (România)

0752450918

0752450918

ares701@hotmail.it

ares701@hotmail.it

Car driver

ares701@hotmail.it C a r d r i v e r b a c k o f

back office operator

Volskwagen Bank spa, Milano (Italia)

Van driver

Soccorso Stradale Ghezzi, Sesto San Giovanni (Italia)

Mechanic operator

Brugola spa, Lissone (Italia)

CNC machine setter-operator

Gariboldi srl, Monza (Italia)

CNC machine setter-operator Gariboldi srl, Monza (Italia) C a p a c i t a t

Capacitate

P.Hesemberger, Monza (Italia)

C a p a c i t a t e P.Hesemberger, Monza (Italia) r o m

română

ÎNȚELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la

Discurs oral

 

conversaţie

italiană

C2

C2

C2

C2

C2

engleză

B2

B1

B1

B1

B1

Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţă digitală

AUTOEVALUARE

Procesarea

Creare de

Rezolvarea de

informaţiei

Comunicare

conţinut

Securitate

probleme

Utilizator

Utilizator

Utilizator

Utilizator

Utilizator

independent

independent

independent

independent

independent

Permis de conducere Curriculum vitae Competen ț ele digitale - Grilă de auto-evaluare B ,

Permis de conducere

Curriculum vitae

B, CE

Andrei Cristian Sapic