Sunteți pe pagina 1din 4

Cazul Alabama

Solutie : Marea Britanie nu poate invoca legislatia interna pentru a nu respecta o obligatie
de drept international (obligatia de prevenire din sarcina statului neutru). Prin asumarea
acestei obligatii, Marea Britanie trebuia sa se asigure ca vanzarea navei nu se facea catre
una dintre partile din conflict.

Cazul Interese germane in Silezia Superioara Poloneza


Solutie : Curtea a decis ca se aplica tratatele, izvoare ale dreptului international. Legea
interna nu constituie izvor de drept international, deci nu este aplicabila. Polonia isi asumase
o obligatie prin tratate, aceea de a nu expropria entitatile respective. Cu toate acestea,
legislatia interna are importanta in fata Curtii, in sensul ca aceasta constituie situatia de
fapt, care poate fi utilizata in formarea cutumei; insa, fiind vorba de o singura lege, nu s-a
format vreo cutuma.

Cazul privind dreptul de trecere prin teritoriul indian


Solutie : Curtea da dreptate Portugaliei, dar numai in cee ace priveste persoanele si
bunurile. Fundamentul solutiei se gaseste in cutuma locala formata intre Portugalia si Marea
Britanie (ulterior India). Nu exista niciun motiv pentru care o cutuma nu se poate forma intre
doua state.

Cazul privind platoul continental al Marii Nordului


Solutie : Nu s-a format o cutuma in niciunul din cazuri.

Cazul Lockerbie
Solutie : Nu exista un diferend pur politic sau unul pur juridic. Orice diferend are la baza un
interes politic al statelor parti, si in orice situatie acest interes politic se fundamenteaza pe o
norma juridica.
Curtea a considerat ca sunt aplicabile Rezolutiile Consiliului de Securitate ONU cu
prioritate fata de tratatul de la Montreal, deoarece deciziile Consiliului de Securitate sunt
obligatorii pentru statele membre ONU (cf art. 25 Carta ONU) ; art 103 Carta ONU : in caz
de conflict intre prevederile Carte si cele ale altor acoduri international, vor prevala
prevederile Cartei.

Cazul privind zonele de pescuit anglo-islandeze


Solutie : Curtea nu poate aplica echitatea, conform art. 38(2) Statutul Curtii de Justitie,
echitatea se aplica doar daca ambele parti la diferend si-au dat acordul in acest sens. Islanda
are un drept preferential asupra resurselor piscicole din zona respective, astfel, Islanda si
Marea Britanie trebuie sa negocieze cu buna-credinta in scopul de a ajunge la o intelegere
care sa concilieze dreptul traditional al MB de a pescui in zona cu dreptul preferential al
Islandei.

Cazul privind Stramtoarea Corfu


Solutie : Raspunderea se angajeaza atat pentru un fapt omisiv,cat si pentru unul comisiv, in
cazul de fata, Albania si-a incalcat obligatia de a informa asupra minelor existente in
stramtoare (fapt omisiv). Pentru cele mai grave acuzatii e necesar un grad echivalent de
certitudine. Trecerea navelor in 22 octombrie nu reprezinta o incalcare a dreptului
international, ci exercitarea de catre Marea Britanie a dreptului de trecere inofensiva a
vaselor de razboi prin stramtorile internationale.
Prin stramtori internationale, Curtea a inteles acele fasii de apa care fac parte din marea
teritoriala a unui stat si care leaga 2 zone ale marii libere. Marea Britanie a incalcat dreptul
international prin activitatile de deminare din noiembrie (principiul suveranitatii). Teoria
self-help nu are fundament intr-un drept international bazat pe egalitatea suverana a statelor.

Cazul privind insulele Aaland


Solutie : Finlanda e tinuta sa respecte obligatia de demilitarizare a insulelor prevazuta in
acordul din 1907. Tribunalul a considerat ca exista o regula cutumiara in sensul ca tratatele
obiective (care privesc regimul territorial) raman in vigoare intre statul nou-creat si celelalte
parti la tratat. Prin stabilirea unui regim de demilitarizare se creeaza asupra insulelor un
regim obiectiv, opozabil tuturor statelor.

Cazul Gabcikovo-Nagymaros
Solutie : Tratatul se considera a fi ramas in vigoare intre Slovacia (stat successor) si
Ungaria. Regula in materia succesiunii statelor la tratatele bilaterale e ca acestea raman in
vigoare intre statul successor si celalalt stat parte numai daca cele doua state convin in acest
sens, fie prin acord expres, fie prin conduit. O exceptie de la regula o reprezinta tratatele
bilaterale ce privesc regimuri teritoriale. In cazul acestor tratate, valabilitatea nu e afectata
de succesiunea statelor. Prevederile art. 12 si 28 din Conventia de la Viena (78) au valoare
cutumiara. Curtea a considerat ca acel tratat stabileste un regim teritorial pt fluviul
Dunarea.

Cazul Nottebohm
Solutie : Cererea e inadmisibila. Problema acordarii cetateniei tine de dreptul intern al
statului Liechtenstein (nu va verifica daca e legala sau nu). Pentru exercitarea protectiei
diplomatice, cetatenia persoanei respective trebuie sa fie reala si efectiva : legatura juridica
trebuie dublata de o legatura de fapt. Astfel, persoana trebuia sa aiba legaturi de fapt cu acel
stat : relatii de familie, participare la viata publica, desfasurare de activitati comerciale, etc.

Cazul Canevaro
Solutie : Cererea se va respinge pentru ca cetatenia predominanta a lui Canevaro e cea
peruana. Cand protectia diplomatica e exercitata fata de un stat de cetatenie, atunci cetatenia
trebuie sa fie si predominanta.

Cazul Salem
Solutie : Nu se pune problema cetateniei dominante, pentru ca nu se exercita fata de un stat
de cetatenie, e necesar doar ca cetatenia sa fie reala si efectiva. Deci, cererea e admisibila.

Cazul Irak v. Kuwait


Solutie : art 60 Conventia de la Viena : prin violarea obligatiilor asumate/impuse se
suspenda Rezolutia 687 si se reautorizeaza folosirea fortei

Cazul declaratiei unilaterale de independenta Kosovo


Solutie : anterior succesiunea era interzisa expres; in aceasta situatia, cum nu exista nicio
interdictie expresa, adoptarea unei declaratii de independenta e conforma cu Rezolutia 1244

Cazul Nicaragua
Solutie : Curtea respinge exceptia de necompetenta. Va judeca in baza principiilor. Nu are
relevanta ca aceleasi principii sunt introduse si in tratat. O astfel de rezerva nu reprezinta o
piedica pentru exercitarea jurisdictiei curtii. Instanta va trebui sa aplice celelalte izvoare si
nu tratatele multilaterale.
Actiunile Contras nu pot fi asimilate SUA pentru ca acestea nu se afla in dependenta totala
fata de SUA. Nu exista o legatura de cauzalitate directa.

Art 8 din proiectul de articole a stabilit situatia in care persoanele private pot atrage
raspunderea statului daca acele persoane se aflau sub controlul efectiv al acelui stat. Curtea
a spus ca gradul de control pe care il exercita statul asupra persoanelor private trebuie sa fie
de o asemenea maniera incat sa existe o relatie de dependenta intre actiunile persoanelor
private si statul care exercita controlul.

Cazul Preah Vihear


Solutie : Harta la momentul adoptarii nu avea nicio valoare. Nu a purtat semnaturile
necesare. Nu era opozabila. De-a lungul timpului insa Thailanda a acceptat-o in acte
repetate, a folosit-o, a facut-o publica, a lasat-o in anexa, a consimtit asupra valabilitatii ei.
In concluzie, harta a devenit parte integranta din tratat.

S-ar putea să vă placă și