Sunteți pe pagina 1din 2

Numele, prenumele: ____________________________________ Data: _____________

Clasa a IX/a

Evaluare sumativ
Varianta I
1. Scrie-i conform regulilor limbajului Pascal urmtoarele expresii.
(a+b)-2ab _____________________________ 6a2+15ab-13b2 ___________________________________
2-5r ______________________________ ax2 + bx + c ______________________________________
3x2 + 7 _______________________________
2x 1
2. Transpunei expresiile Pascal n notaiile obinuite.
sqr(a) +2/sqr(b) __________________________
2*a / (b+c) _______________________________
not(x and y) or z __________________________

( a*x b ) / 2 _____________________________

sqrt ( 1/3 + 2*x*sqr (y) )____________________

15*sqrt(a / (a+b) ) __________________________

3. Care din expresiile Pascal ce urmeaz sunt greite? Taie-le cu o linie.


2*a+2*b;
4*sinx+4*cosy;
not (q and p)
4. Fie x=2, y=3, z=4. Evaluai expresiile.
x+2*y+3*z ______________________________________________________________________________
(1+x+y-2)*z _____________________________________________________________________________
x*y+y*z ________________________________________________________________________________
5. Enumer instruciunile simple.
______________________________________________________________________________________
6. n prezena declaraiilor:
Var x : real; i: integer; p: boolean; s: char;
Zi: (Luni, mari, miercuri, joi, vineri, smbt, duminic);
Aflai tipul urmtoarelor declaraii:
i mod 9 _________________________
i/0 __________________________________
ord(zi)+trunc(x) __________________
sqr(ord(s)) ____________________________
7. Ce rezultat vor afia programele de mai jos dup lansarea lor n execuie?
a) ProgramPc;
Var x,z,y,v : integer; Begin x:=5; z:=8; y:= 10; if x>y then z:=x+y else v:=x*y; writeln(y,,v); end.
b) Program a2;
Var a,b,c: integer; begin a:=5; b:=21; c:=4; If a<>b then a:=b; If a:=b then a:=2 else b:=5;
If c>b/4 then c:=a+b else c:=a-b; write (a=,a:3,b=,b:5,c=,c); end.
c) Program A1;
Begin
writeln (a); write (b); writeln (c); write (d); write(e); end.
d) Program Pr;
Var x,y,K,P:integer;
begin x:=5;y:=10; K:=12; If x>y then K:=x+y; P:=x*y; Writeln(K, ,P); end.
8. Care va fi valoarea d, dac a=3, b=7, c=0?
If a>0 then if c>2 then d:=a else d:=a+b else d:=a+b+c;

Numele, prenumele: ____________________________________ Data: _____________

Clasa a IX/a

Evaluare formativ
Varianta II
1. Scrie-i conform regulilor limbajului Pascal urmtoarele expresii.
(a+b)(a-b) __________________________
r2+ 2___________________________________
xy v xz ____________________________
(a+b)2 ____________________________________
5a2 +12ab 13c2 ___________________________________________________________________
2. Transpunei expresiile Pascal n notaiile obinuite.
15*sqrt(a/(a-b)) _____________________________ sqr((a+b)/2) _______________________________
(x< >0)and(q<p)_____________________________ sqr(a) + 2/sqr(b) ____________________________
2*a/(b+c)__________________________________

sqrt ((a+b) / 2 )______________________________

3. Care din expresiile Pascal ce urmeaz sunt greite? Taiele cu o linie.


3*sqr(x)+3/sin(y);
a+2*-b;
2*(+x)+((-x))
4. Fie x=4, y=5, z=6. Evaluai expresiile.
x+2*y+3*z _______________________________________________________________________
(1+x+y-2)*z ______________________________________________________________________
x*y+y*z _________________________________________________________________________
5. Enumer instruciunile structurate: ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
6. n prezena declaraiilor:
Var x : real; i: integer; p: boolean; s: char;
Zi: (Luni, mari, miercuri, joi, vineri, smbt, duminic);
Aflai tipul urmtoarelor declaraii:
i+x _______________________________ ord(pred(zi)) _______________________
p or (x>i) __________________________ chr(i+ord(p)) ________________________
7. Ce rezultat va afia programul dup lansarea lui n execuie.
a) ProgramPc;
Var x,z,y,v : integer;
Begin x:=7; z:=9; y:= 5; if x>y then v:=x+y else v:=x*y; writeln(y,,v); end.
b) Program A2;
Var p: real; d: boolean; begin p:=2.6; p:=p+6.4; d:=p<4; If d then p:=sqr(p)+sqrt(p) else p:=p/3+13;
writeln(sqrt(p)); end.
c) Program A2;
Begin
Writeln(1); writeln(2); write(3); write(4); Write(5); end.
d) Fie dat programul:
Var a,b: byte; begin b:=1; for a:=5 to 10 do b:=b+1; writeln(b=,b:5); end. Care din urmtoarele rezultate
snt corecte?
a) 6
b) 9
c) 7
d) 8
8. Care va fi valoarea x, dac a=15, b=17, c=0?
If a>0 then if c>2 then d:=a else x:=a+b else d:=a+b+c;

S-ar putea să vă placă și