Sunteți pe pagina 1din 35

Nume si prenume: TATARU ELENA GABRIELA

Scoala: LICEUL TEHNOLOGIC GRIGORE MOISIL

Localitatea: BRAILA

Grupa: G16

CUPRINS
PLANIFICAREA EVALURII............................................................................ 3
Competente relevante pentru Modulul III Tehnici de msurare n domeniu .......... 3
B. EXEMPLE DE ITEMI ............................................................................................. 7
1. ITEMI CU ALEGERE MULTIPLA ..................................................................... 7
2. ITEMI DE TIP PERECHE.................................................................................... 8
3. ITEMI DE TIP DUALI ....................................................................................... 10
4. ITEMI DE TIP COMPLETARE ......................................................................... 11
5. ITEM DE TIP INTREBARE STRUCTURATA ................................................. 11
6. ITEMI DE TIP REZOLVARE DE PROBLEME ................................................ 12
7. ESEU STRUCTURAT ....................................................................................... 15
C. TEST DE EVALUARE SUMATIV .................................................................... 17
Matricea de specificaii .............................................................................................. 17
TEST DE EVALUARE SUMATIV ........................................................................ 19
D. PLAN DE ACTIVITATE REMEDIAL ................................................................. 24
Matricea de specificaii .............................................................................................. 25
PLAN REMEDIAL ................................................................................................... 30
Anexa ........................................................................................................................ 32
TEST DE EVALUARE FORMATIV ........................................................................ 32
A.

A. PLANIFICAREA EVALURII

Liceul Tehnologic Grigore Moisil


Profil: Tehnic
Domeniul: Electronica si automatizari
Filiera: Tehnologic
Nivel: 3
Calificarea: Tehnician n automatizri
Modulul III: Tehnici de msurare n domeniu
Clasa a XI-a
Nr. ore/an: 66h (T: 33h, LT: 8h, IP: 25h)
Profesor: Tataru Elena Gabriela
Plan cadru: Anexa nr. 4 la OMECI nr. 3412 din 16.03.2009
Plan de invatamant: Anexa nr. 1 la OMECI nr. 3423 din 18.03.2009
Programa aprobata: Anexa nr. 9 la OMECI nr. 4857 din 31.08.2009
SPP aprobat prin: Anexa nr. 4 la OMECI nr. 4857 din 31.08.2009
Competente relevante pentru Modulul III Tehnici de msurare n domeniu

I.

Utilizarea AMC-urilor si efectuarea msuratorilor (clasa a IX-a)


Utilizarea componentelor electronice (clasa a IX-a)
Competente in matematica si competente digitale
Unitati de competente cheie
3. Managementul relatiilor interpersonale
3.2. Gestioneaza conflicte
3.3. Gestioneaza asteptarile factorilor interesati
II. Unitati de competente tehnice generale
16.Tehnici de masurare in domeniu
16.1. Explic structura instalaiilor/sistemelor de masurare
16.2. Execut operaii pregtitoare pentru utilizarea tehnicilor de
msurare
16.3. Utilizeaz tehnici de msurare pentru determinarea /
monitorizarea mrimilor tehnice specifice proceselor industriale

PLANIFICARE EVALUARE
AN SCOLAR: 2012-2013
Forme de
evaluare

Competente evaluate

Rezultatele invatarii

Evaluare
initiala

Utilizarea AMC-urilor si
efectuarea msuratorilor
(clasa a IX-a)
Utilizarea componentelor
electronice (clasa a IX-a)
Competente in matematica
si competente digitale
16.1. Explic structura
instalaiilor/sistemelor de
masurare

Termeni specifici
AMC-uri utilizate
Identificarea componentelor electronice pasive i
active
Masurarea parametrilor
Calcule cu transformari

Evaluare
formativa

16.2. Execut operaii


pregtitoare pentru
utilizarea tehnicilor de
msurare
3.2. Gestioneaza conflicte

Prezentarea proceselor de msurare, (tipurile de


procese, componentele procesului de msurare)
Clasificarea instalaiilor i sistemelor de msurare
Stabilirea elementelor componente de baz ale
instalaiilor i sistemelor de msurare (rol
funcional, variante constructive)
Reprezentarea grafica a structurii unei instalaii /
unui sistem de msurare (sau unei scheme
structurale)
Descrierea principiilor de funcionare ale sistemelor
de msurare (n lan, paralel, n bucl).
Descrierea principiilor de funcionare pentru
mijloacele folosite pentru msurarea mrimilor
tehnice caracteristice proceselor industriale:
Aparate magnetoelectrice
Aparate feromagnetice
Aparate electrodinamice/Ferodinamice
Utilizare a documentaiei tehnice specifice
Determinarea unor valori prognozate ale mrimilor
fizice msurate;
Utilizarea schemelor structurale pentru identificarea
componentelor i verificarea legturilor dintre
componentele unei instalaii de msurare date

Contexte/
Locul de
evaluare
n clas,
n laborator

Resursele evaluarii
Materiale
De
timp
Platforme de S1-1h
laborator
AMC-uri

Metode/
Instrumente de
evaluare
Test de evaluare
ntrebri orale
Proba practica

n clas,
n laborator

Fise de
lucru;
AMC-uri

S3-1/2h

Proba practica
ntrebri orale
Fie de evaluare

Cataloage
tehnice de
componente
Platforme de
laborator
AMC-uri

S5-1/2h
S6-1/2h

n clas,
n laborator

S4-1/2h

Proba practica
ntrebri orale
Fie de evaluare

Evaluare remediala a competenelor 16.1. 16.2 si 3.2


Evaluare
formativa

Evaluare
sumativa

16.3. Utilizeaz tehnici de


msurare pentru
determinarea /
monitorizarea mrimilor
tehnice specifice
proceselor industriale
3.2. Gestioneaza conflicte
3.3. Gestioneaza
asteptarile factorilor
interesati

Compararea metodelor de msurare


-Metode directe
-Metode indirecte
-Metode implicite
Lucrari de msurare a mrimilor geometrice,
mecanice, fizico-chimice, termice
Lucrari de msurare a mrimilor electrice:
Msurarea intensitii curentului electric
Rezolvarea de probleme
Msurarea tensiunii electrice
Rezolvarea de probleme
Msurarea rezistenei electrice
Rezolvarea de probleme
Msurarea puterii electrice
Rezolvarea de probleme
Msurarea energiei electrice
Formularea concluziilor n urma msurrii sau
simulrii, n baza unei analize critice
Evaluare remediala a competenelor 16.3; 3.2 si 3.3.

Toate competentele
(16.1; 16.2;16.3;3.2;3.3)

Masurarea unei marimi fizice, pornind de la o


schema:
- identificarea componentelor i terminalelor
- selectarea componentelor
- realizarea circuitului dup tema dat
- alegerea si reglarea aparatelor de masura
- verificarea circuitului
- prelucrarea si analizarea rezultatelor masuratorii
- formularea concluziilor n baza analizei critice
sau
Test de evaluare sumativ

n clas,
n laborator
n clas,
n laborator,
n atelier

n clas,
n laborator
n laborator

sau
n clas

S8-1h
Fise de
lucru;
Platforme
test
Componente
electronice
pasive i
active
AMC-uri
Cataloage
Softuri de
simulare
Calculator
Fie de
autoevaluare
Carti de
specialitate
cu probleme

scheme
electronice
componente
electronice
plci de test
AMC-uri
softuri de
simulare
sau
test

S101/2h
S121/2h
S13-1h

Fie de evaluare
Proba practica
Fie de evaluare
Proba practica
Fie de
autoevaluare

S161/2h
S181/2h
S20-1h
S211/2h
S23-1h
S241/2h
S26-1h
S27-1h

ntrebri orale
Observarea
sistematica

S29-1h

Fie de evaluare

S31- 1h

Proba practica

Rezolvarea de
probleme

sau

S32-1h

Test de evaluare
sumativ

Evaluare
SEM. I.

S1

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13
T14

1h

S2

S3

S4

S5

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13
T14
T15
T16
T17
T18
T19

TOTAL

S7

S8

S9

S10

S11

S12

S13

S14

1/2h
1/2h
1/2h
1/2h
1h
1/2h
1/2h
1h

TOTAL
Evaluare
SEM. II.

S6

6 ore de evaluare pe primul semestru


S15

S16

S17

S18

S19

S20

S21

S22

S23

S24

S25

S26

S27

S28

S29

S30

S31

S32

1/2h
1/2h
1h
1/2h
1h
1/2h
1h
1h
1h
1h
1h

9 ore de evaluare pe al doilea semestru

S33

B. EXEMPLE DE ITEMI

1. ITEMI CU ALEGERE MULTIPLA

Domeniul: Electronica si automatizari


Modulul III: Traductoare
Clasa a X-a
Competenta vizata:
CS Masurarea electrica a marimilor neelectrice
Obiective:
O1 sa precizeze rolul traductorului;
O2 sa interpreteze caracteristicile traductoarelor;
O3 sa identifice diverse tipuri de traductoare dupa simbol, aspect fizic, marcaj;
O4 sa enumere elementele componente ale traductorului.
I. Scriei pe foaie litera corespunztoare rspunsului corect:
5 puncte
I.1. ntr-un sistem automatizat, traductorul:
a. amplific semnalul de msurat;
b. micoreaz semnalul de msurat;
c. msoar direct o mrime;
d. transform semnalul de msurat n semnal electric.
I.2. Sensibilitatea unui traductor reprezint:
a. eroarea relativ a traductorului;
b. timpul de rspuns al traductorului;
c. cea mai mic variaie a mrimii de intrare care poate determina o variaie sesizabil
(msurabil) a semnalului de ieire;
d. raportul dintre variaia mrimii de ieire i variaia mrimii de intrare.
I.3. Elementul din figur reprezint:
a. termorezistena;
b. termocuplu;
c. termistorul;
d. miliVoltmetrul.
I.4. Transformarea unei mrimi fizice neelectrice ntr-o alt mrime electric, este
realizat ntr-un SRA, de:
a. traductor;
b. regulator automat;
c. elementul de comparaie;
d. elementul de execuie.
7

I.5. Denumiti elementele, numerorate pe desen de la 1 la 4, ale traductorului


poteniometric liniar de deplasare:

a. 1-element sensibil, 2-adaptor, 3-fire si 4-piesa de contact;


b. 1-adaptor, 2-armatura, 3-spire si 4-cursor;
c. 1-cursor, 2- suport izolant, 3-conductor metalic de inalta rezistivitate si 4-piesa de
contact;
d. 1-piesa metalica, 2-suport, 3-fire si 4-reostat.
Barem de corectare i notare
I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
d
d
b
a
c
Pentru fiecare rspuns corect se acord cte 1punct, pentru fiecare rspuns incorect sau
lipsa acestuia, 0p.
2. ITEMI DE TIP PERECHE
Domeniul: Electronica si automatizari
Calificarea: Tehnician in automatizari
Modulul IV: Sisteme de automatizare
Clasa a XI-a
Competenta vizata:
CS - 18.1.Caracterizeaza sistemele de reglare automata
Obiective:
O1 - sa identifice mrimile care intervin n schema de principiu a unui sistem de
reglare automat
1. n coloana A sunt indicate elemente componente ale SRA, iar in coloana B sunt
precizate mrimile aplicate la intrarea acestora. Scriei pe foaia de examen asocierile
corecte dintre fiecare cifra din coloana A i litera corespunzatoare din coloana B.
5 puncte
A. Elemente componente ale SRA
B. Mrimi aplicate la intrarea acestora
1. element de comparaie
a. mrime de acionare
2. element de execuie
b. mrime de comand
3. instalaie automatizat
c. mrime de execuie
4. regulator
d. mrime de ieire
5. traductor de reacie
e. mrime de reacie
f. mrime de semnalizare
8

Barem de corectare i notare


1
2
3
4
5
e
b
c
a
d
Pentru fiecare rspuns corect se acord cte 1punct, pentru fiecare rspuns incorect sau
lipsa acestuia, 0p.
Domeniul: Electronica si automatizari
Modulul I: Bazele electronicii analogice
Clasa a X-a
Competenta vizata:
CS Utilizarea componentelor electronice
Obiective:
O1 sa identifice componentele electronice dupa simbol
2. n coloana A sunt indicate Simboluri iar n coloana B Denumirea simbolului.
Scriei pe foaie asocierile corecte dintre fiecare cifr din coloana A i litera
corespunztoare din coloana B.
5 puncte
A. Simboluri
B. Denumirea simbolului
a. tranzistor bipolar npn

1.

b. tranzistor cu efect de cmp


2.
c. diod redresoare
3.
d. diod Zener

4.

e. tranzistor bipolar pnp

5.

f. diod electroluminiscent
Barem de corectare i notare
2.
1
2
3
4
5
d
f
a
b
e
Pentru fiecare rspuns corect se acord cte 1punct, pentru fiecare rspuns incorect sau
lipsa acestuia, 0p.

3. ITEMI DE TIP DUALI


Domeniul: Electronica si automatizari
Modulul I: Bazele electronicii analogice
Clasa a X-a
Competenta vizata:
CS Utilizarea componentelor electronice
CS Utilizarea dispozitivelor electronice discrete
Obiective:
O1 s analizeze funcionarea componentelor electronice
O2 s analizeze funcionarea dispozitivelor electronice discrete
I. Transcriei pe foaie, cifra corespunzatoare fiecrui enun (1, 2, 3, 4, 5) i notai n
dreptul ei litera A, dac apreciai c enunul este adevrat sau litera F, dac apreciai c
rspunsul este fals. Pentru enunturile false, reformulati propozitia, astfel incat acestea sa
fie adevarate.
10 puncte
1. Dioda Zener funcioneaz n polarizare invers ca diod stabilizatoare de tensiune.
2. Tranzistoarele cu efect de camp in comparatie cu tranzistoarele bipolare au curentii
de intrare mult mai mari si impedanta de intrare mult mai mica.
3. Curentul de colector si tensiunea baza-emitor sunt in antifaza la tranzistoarele
bipolare in conexiunea EC.
4. La tranzistoarele bipolare, factorul de amplificare in curent scade cu temperatura.
5. Cele trei zone ale unui tranzistor se numesc: baz, emitor i colector.
Barem de corectare i notare
1 10 puncte
1
2
3
4
5
F
F
F
A
A
Pentru fiecare rspuns corect se acord cte 1punct, pentru fiecare rspuns incorect sau
lipsa acestuia, 0p.
Reformulari:
1. Dioda Zener funcioneaz n polarizare invers ca diod stabilizatoare de tensiune.
2. Tranzistoarele cu efect de camp in comparatie cu tranzistoarele bipolare au curentii
de intrare mult mai mici si impedanta de intrare mult mai mare.
3.Curentul de colector si tensiunea baza-emitor sunt in faza la tranzistoarele bipolare in
conexiunea EC.
4.La tranzistoarele bipolare, factorul de amplificare in curent creste cu temperatura.
5. Cele trei zone ale unui tranzistor se numesc: baz, emitor i colector.
Pentru fiecare rspuns reformulat corect se acord cte 1 punct, pentru fiecare rspuns
incorect sau lipsa acestuia, 0p.
10

4.

ITEMI DE TIP COMPLETARE

Domeniul: Electric
Modulul III: Masurari electrice
Clasa a X-a
Competenta vizata:
CS Masurarea marimilor electrice
Obiective:
O1 sa calculeze diverse marimi;
O2 sa conecteze aparate de msurat analogice sau digitale pentru msurarea
mrimilor electrice.
Completai spaiile libere din afirmaiile de mai jos:
4 puncte
a. Un voltmetru care are rezistena n ohmi pe volt de .......(1)..... /V folosete un
instrument de msurat cu intensitatea curentului nominal de 20 A.
b. Pentru extindetrea de n ori a domeniului de msurare a unui voltmetru se
monteaz n .................(2)............. cu acesta o rezisten adiional a crei valoare
este de (n-1) ori mai mare dect rezistena intern a aparatului.
Barem de corectare i notare
a. (1) 50.000;
b. (2) serie;
Pentru fiecare rspuns corect se acord cte 2 puncte, pentru fiecare rspuns incorect
sau lipsa acestuia, 0p.

5. ITEM DE TIP INTREBARE STRUCTURATA


Domeniul: Electric
Modulul III: Masurari electrice
Clasa a X-a
Competenta vizata:
CS Masurarea marimilor electrice
Obiective:
O1 sa denumeasca metodele de masurare a puterii in cc;
O2 s analizeze rolul componentelor din schema de conectare.
10 puncte
1. Pentru msurarea puterii n c.c. prin metoda ampermetrului i voltmetrului, se folosesc
dou variante de msurare.
a. Indicai denumirile celor dou variante;
b. Precizai n funcie de care element din schema de msurare se alege varianta de
msurare.
11

Barem de corectare i notare


1.- 10 puncte
a . Varianta amonte i varianta aval
b. Varianta de msurare se alege n funcie de mrimea rezistenei consumatorului
Pentru fiecare rspuns corect se acord cte 5 puncte, pentru fiecare rspuns incorect
sau lipsa acestuia, 0p.

6. ITEMI DE TIP REZOLVARE DE PROBLEME


Domeniul: Electric
Modulul III: Masurari electrice
Clasa a X-a
Competenta vizata:
CS Masurarea marimilor electrice
Obiective:
O1 sa calculeze diverse marimi;
O2 sa reprezinte scheme de conectare in c.c.
III.1.

20 puncte

Aparatul de masur din imaginea alaturat este folosit


ntr-un circuit de curent continuu.
Se dau: Un =150V, In= 2,5 A i max= 75 diviziuni.
Se cere:
a. precizati ce tip de aparat de msura este i unde este
folosit;
b. determinai constanta wattmetrului;
c. indicai ce putere msoara wattmetrul dac acul
indicator s-a oprit n dreptul diviziunii 25;
d. reprezentai schema de conectare a wattmetrului n
circuitul de curent continuu.

III.2.

20 puncte

Un circuit alimentat de la o surs electric de curent continuu cuprinde rezistenele


R1 = 10 i R2 = 15 legate n paralel. Cunoscnd intensitatea curentului principal
I = 10 A, se cere s se calculeze:
a. Rezistena echivalent a celor dou rezistene legate n paralel;
b. tensiunea la bornele circuitului;
c. energia electric consumat de circuit n 5 minute;
d. puterea absorbit de circuit.

12

Barem de corectare i notare


III.1. 20 puncte
a) Wattmetru electrodinamic, msoar puterea electric
5 puncte
Pentru rspuns corect se acord 5 puncte, pentru rspuns incorect sau lipsa acestuia,0p.
b) kW= Un*In/max = 150*2,5/75=5W/div
5 puncte
Se acord 2 puncte pentru relatie, 2 puncte pentru introducere date i calcul corect, 1
punct pentru unitatea de msur, corect exprimat. Pentru rspuns gresit, incomplet sau
lipsa acestuia se acord 0 puncte.
c) PW= kW * = 5*25 =125 W
5 puncte
Se acord 2 puncte pentru relaie, 2 puncte pentru introducere date i calcul corect, 1
punct pentru unitatea de msur, corect exprimat. Pentru rspuns greit, incomplet sau
lipsa acestuia se acord 0 puncte.
d) Schema electric:

Se acord 5 puncte pentru schema electric corect reprezentat. Pentru rspuns greit,
incomplet sau lipsa acestuia se acord 0 puncte.
III.2. 20 puncte
R R2
R R
1
1
1
10 15
a.

1
Re 1 2
6
Re R1 R2
R1 R2
R1 R2 10 15
Se acord 7 puncte pentru rspuns corect (3 puncte pentru formul, 3 puncte pentru
introducerea datelor n formul i rezultat corect, 1 punct pentru unitatea de msur
corect exprimat).Pentru rspuns greit sau lipsa acestuia, se acord 0 puncte.
U Re I 6 10 60V
b.
Se acord 3 puncte pentru rspuns corect (1 punct pentru formul, 1 punct pentru
introducerea datelor n formul i rezultat corect, 1 punct pentru unitatea de msur
corect exprimat).Pentru rspuns greit sau lipsa acestuia, se acord 0 puncte.
c. t = 5 min = 5.60 s = 300 s
W Re I 2 t 6 100 300 1,8 105 J
Se acord 7 puncte pentru rspuns corect (3 puncte pentru formul, 3 puncte pentru
introducerea datelor n formul i rezultat corect, 1 punct pentru unitatea de msur
corect exprimat).Pentru rspuns greit sau lipsa acestuia, se acord 0 puncte.
d. P U I 60 10 600W
Se acord 3 puncte pentru rspuns corect (1 punct pentru formul, 1 punct pentru
introducerea datelor n formul i rezultat corect, 1 punct pentru unitatea de msur
corect exprimat). Pentru rspuns greit sau lipsa acestuia, se acord 0 puncte.
Observaie:
Orice alt rezolvare corect se puncteaz conform baremului cu maximul de puncte 20.
13

III.3. Subiect - proba practic


Domeniul: Electronica si automatizari
Calificarea: Tehnician in automatizari
Modulul IX: Circuite electronice
Clasa a XI-a
Competente vizate:
CS - 21.1.Identifica tipuri de circuite electronice
CS 21.2. Evalueaz performanele circuitelor electronice.
3.Managementul relaiilor interpersonale
3.1. Creeaz i menine relaii profesionale.
Obiective:
O1 - sa realizeze schema din figura;
O2 - sa identifice componentele electronice utilizate;
O3 - sa verifice functionarea LED-urilor;
O4 - sa masoare marimile indicate;
O5 - sa verifice functionarea schemei;
O6 - sa formuleze concluzii n baza analizei critice.
Se da schema electrica:

COMPONENTE:
Surs de tensiune c.c. 12 V;
Rezistoare de 820 - 1 buc., 10 k - 1 buc., 1 k - 1 buc., 68 k - 1 buc.,
Tranzistor npn BC547C 1 buc.
LED-uri - 2 buc.
Comutatoare - 1 buc.,
Pini de msurare 5 buc.
Aparate necesare: multimetru, sursa de tensiune c.c., staii sau pistoale de lipit.
Cerine:
1. Realizai montajul corespunztor schemei electrice date.
2. Identificai valorile rezistenelor exprimate n codul culorilor.
3. Desenati pe foaie capsula tranzistorului si precizati denumirea terminalelor.
4. Verificai funcionarea LED-urilor si precizati rolul acestora in montaj.
14

5. Masurati tensiunea colector-emitor si notati valorile acestora in functie de pozitia


comutatorului.
6. Identificati functia realizata de circuit.
7. Masurati intensitatea curentului electric prin rezistenta de 68 k.
8. Verificati funcionarea montajului.
Barem de corectare i notare
Numele elevului.
Nr
Criterii de evaluare
crt.
1
Respectarea regulilor de tehnica securitii muncii
specifice probei
2
Identificarea valorilor rezistenelor exprimate n
codul culorilor
R1, R2, R3, R4 1pct/rezisten
3
Desenarea pe foaie a capsulei tranzistorului si
precizarea, denumirea terminalelor
4
Verificarea funcionrii LED-urilor si precizarea
rolului pentru fiecare in parte.
5
Msurarea corect a tensiunii colector emitor in
functie de cerinte si notarea valorilor acesteia pe
foaie
6
Identificarea corecta a functiei realizate de circuit
7
Masurarea
intensitatii curentului electric prin
rezistenta de 68 k
8
Estetica montajului
Amplasarea corecta a componentelor
Functionarea montajului
9
Oficiu
TOTAL

Punctaj
maxim
5

Punctaj
acordat

5
6
15

5
15
5
5
25
10
100

7. ESEU STRUCTURAT
Domeniul: Electronica si automatizari
Calificarea: Tehnician in automatizari
Modulul IV: Sisteme de automatizare
Clasa a XI-a
Competenta vizata:
CS - 18.1.Caracterizeaza sistemele de reglare automata
Obiective:
O1 - sa reprezinte schema de principiu a unui sistem de reglare automat;
O2 - sa denumeasca mrimile care intervin n schema de principiu a unui sistem
de reglare automat;
O3 - sa prezinte rolul funcional al componentelor sistemului de reglare
automat.
15

1. Tratai tema Sisteme de reglare automat dup urmtoarea structur de idei.


a) Reprezentarea modelului structural al unui sistem de reglare automat.
b) Denumirea elementelor componente i ale mrimilor care intervin n schema unui
SRA.
c) Rolul funcional al blocurilor componente din schem.
40 puncte
Barem de corectare i notare
1. - 40 puncte
a)6p

Pentru reprezentare corect i complet a celor 14 mrimi se acord 6 puncte, ntre 1013 mrimi reprezentate, se acord 4 puncte, ntre 5-9 mrimi reprezentate, se acord 2
puncte i mai puin de 5 mrimi reprezentate, se acord 0 puncte.
b) 24p
EC element de comparaie
RA regulator automat
EE element de execuie
IT - instalaie tehnologic
Tr traductor (element de masura)
xi mrime de intrare
xa - abaterea (eroarea, mrime de actionare)
xc mrimea de comand
xm mrimea de execuie
xp mrimea perturbatoare
xe mrimea de ieire
xr mrimea de reacie
Pentru fiecare rspuns corect se acord cte 2 puncte. Pentru fiecare rspuns greit sau
lipsa acestuia se acord, 0 puncte.
c) 10p
EC are rolul de a compara mrimea de intrare i mrimea de ieire, prin diferen;
RA are rolul de a prelucra abaterea pn cnd aceasta ajunge la 0, cu ajutorul unor legi
de reglare;
EE partea prin care DA acioneaz asupra IT;
IT procesul automat, instalaie tehnologic
Tr transform / convertete mrimea de natur neelectric n mrime electric sau
mrimea de natur electric n mrime neelectric
Pentru fiecare rspuns corect se acord cte 2 puncte. Pentru fiecare rspuns greit sau
lipsa acestuia se acord, 0 puncte.
16

C. TEST DE EVALUARE SUMATIV


Domeniul: Electronica si automatizari
Calificarea: Tehnician n automatizri
Modulul III: Tehnici de msurare n domeniu
Test sumativ: Mijloace pentru masurarea marimilor electrice
Clasa a XI-a
Competenta vizata:
16.3. Utilizeaz tehnici de msurare pentru determinarea / monitorizarea
mrimilor tehnice specifice proceselor industriale
Obiective:
O1 - sa identifice mijloacele pentru masurarea marimilor electrice, dupa simbol;
O2 - sa selecteze aparatele de masura necesare pentru masurarea unor marimi
electrice;
O3 - sa deseneze schemele electrice utilizate pentru masurarea unor marimi
electrice;
O4 - sa calculeze marimile electrice specificate;
O5 - sa analizeze rezultatele obtinute in urma masurarii unor marimi electrice.
Coninuturi:

Mijloace pentru masurarea marimilor electrice


Masurarea tensiunii
Masurarea intensitatii
Masurarea rezistentelor electrice
Masurarea puterii electrice si energiei electrice

Matricea de specificaii
Niveluri cognitive
Coninuturi
Mijloace pentru masurarea marimilor
electrice
Masurarea tensiunii
Masurarea intensitatii
Masurarea rezistentelor electrice
Masurarea puterii electrice si
energiei electrice
Total itemi
%

Achizitia
informatiei

Intelegere

X
X

X
X
X
X

Aplicare

Analizare

X
X
X
X

Se completeaza matricea de specificatii cu numarul de intrebari

17

X
X

Total
itemi

Niveluri cognitive
Coninuturi
Mijloace pentru masurarea marimilor
electrice
Masurarea tensiunii
Masurarea intensitatii
Masurarea rezistentelor electrice
Masurarea puterii electrice si
energiei electrice
Total itemi
%

Achizitia
informatiei

Intelegere

2
1
1
2
1

1
3

1
1
3
1

7
27

8
31

5
19

Aplicare

Analizare

Total
itemi

19

2
2

3
2
9
7

12
8
34
27

6
23

26
100

100

Analizare

Total
itemi

Se pozitioneaza itemii in matrice


Structura testului
I: 15 itemi I.1. - 1, 2, 3, 4, 5; I.2.- 1,2,3,4,5; I.3.a, I.3.b, I.3.c, I.3.d, I.3.e;
II: 3 itemi II 1; II 2, a si b;
III: 8 itemi III.1. a, b, c si III.2. a, b, c, d, e.
Niveluri cognitive
Coninuturi
Mijloace pentru masurarea marimilor
electrice
Masurarea tensiunii
Masurarea intensitatii
Masurarea rezistentelor electrice

Masurarea puterii electrice si


energiei electrice
Total itemi
%

Achizitia
informatiei
I.1.2
I.1.4
I.3.d

III.2.b

I.2.5
I.3.a
I.3.e
7
27

18

Intelegere

Aplicare

I.2.3
I.3.c
I.1.3
I.2.2
I.2.1
I.2.4
III.2.d
I.3.b

II.2.b
I.1.1
I.1.5
III.2.c

8
31

5
19

III.1.c

II.2.a
II.1
III.2.a
III.2.e
III.1.a
III.1.b
6
23

19

3
2
9

12
8
34

27

26
100

100

TEST DE EVALUARE SUMATIV


Nume, prenume.
Timp de lucru: 50 minute. Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte
din oficiu.
SUBIECT I

20 puncte

I.1. Pentru enunurile de mai jos scriei pe foaia de rspuns litera corespunztoare
rspunsului corect.
(10 p.)
1. Precizai rezistena unui unt necesar unui miliampermetru cu rezistena intern de
50 i domeniul de msurare de 10 mA , pentru a-i extinde domeniul pn la 60 mA.
a. 8,33 ;
b. 10 ;
c. 250 ;
d. 8,33 k.
2. Ohmmetrul serie msoar:
a. tensiunea electric;
b. puterea activ;
c. rezistene mici;
d. rezistene mari.
3. O cretere a tensiunii electrice aplicate la bornele unui circuit electric ohmic determin
o cretere direct proporional a:
a. rezistivitii circuitului;
b. intensitii curentului n circuit;
c. rezistenei circuitului;
d. tuturor celor trei mrimi fizice de mai sus
4. n figura de mai jos este reprezentat simbolul unui aparat:
a. magnetoelectric
b. feromagnetic
c. electrodinamic
d. de inducie
5. Rezistena n ohmi pe volt este dat de relaia:

U
Ia
I
b. R a
U
1
c. R
U
1
d. R
Ia
a. R

19

I.2. n coloana A sunt enumerate tipuri de aparate de msur, iar n coloana B sunt
enumerate caracteristicile acestora. Scriei pe foaia de examen asocierile corecte dintre
fiecare cifr din coloana A, i litera corespunztoare din coloana B.
(5p.)
A. Tipuri de aparate de msur
B. Caracteristici
1. ohmmetru serie
a. folosit la msurarea rezistenelor mici
2. ampermetru magnetoelectric
b. scar invers i foarte neliniar
3. voltmetru electrodinamic
c. sensibil la suprasarcin
4. ohmmetru derivaie
d. indicaii influenate de frecvena curentului
5. wattmetru electrodinamic
e. folosit pentru msurarea puterii aparente
f. folosit pentru msurarea puterii active
I.3. Transcriei, pe foaie, litera corespunztoare fiecrui enun (a, b, c, d, e ) i notai n
dreptul ei litera A, dac apreciai c enunul este adevrat sau litera F, dac apreciai c
enunul este fals.
(5p.)
a. Unitatea de masura a energiei electrice este Wattul.
b. La wattmetrele electrodinamice, rezistena adiional (r ad) folosit pentru extinderea
domeniului de msurare se monteaz n serie cu bobina fix.
c. Aparatul magnetoelectric se utilizeaz numai n curent continuu.
d. Din punct de vedere constructiv, aparatele electrice analogice se compun din prti fixe
i pri mobile.
e. Contorul electric este mijloc de msurare a puterii electrice.
SUBIECT II

30 puncte

II.1 Rezistentele din montajul redat n figur sunt:


R1= R3=2; R2 = R4 = 4; R5= 5. Calculai rezistena echivalent ntre punctele A i B.

(10p)
II.2 Scriei pe foaia de rspuns, informaia corect care completeaz spaiile libere.
(20p.)
Pentru extindetrea de n ori a domeniului de msurare a unui voltmetru se monteaz n
.................(a)............. cu acesta o rezisten adiional a crei valoare este de (n-1) ori mai
.................(b)............. dect rezistena intern a aparatului.
SUBIECT III

40 puncte

III. 1. Scara gradat a unui wattmetru electrodinamic cu I n = 2A i Un = 240V are 120 de


diviziuni.
a) Reprezentai pe foaia de examen schema de msurare a wattmetrului ntr-un circuit
20

de curent continuu.
b) Calculai puterea msurat de wattmetru la deplasarea acului indicator n dreptul
diviziunii 30.
c) Determinai domeniul maxim de msurare al wattmetrului.
III. 2. Cu ajutorul punii Wheatstone RWh1.1. s-a msurat rezistena unui conductor
electric. La echilibru s-au obinut valorile rezistenelor punii: R1 = 20, R2 = 10 si R3
= 1,793.
Se cer:
a. S se reprezinte schema
electric a punii Wheatstone.
b. Condiia de echilibru.
c. S se calculeze rezistena
electric Rx a conductorului.
d. S se prezinte avantajele
msurarii
rezistenelor
prin
metoda de punte.
e. Precizai pentru ce raport
precizia de msurare este
maxim.

Barem de corectare i notare


SUBIECT I

20 puncte

I.1. 10 puncte
1
2
3
4
5
b
d
b
c
a
Pentru fiecare rspuns corect se acord cte 2 puncte, pentru fiecare rspuns incorect
sau lipsa acestuia, 0p.
I.2. - 5 puncte
1
b

2
c

3
d

4
a

5
f

Pentru fiecare rspuns corect se acord cte 1 puncte, pentru fiecare rspuns incorect
sau lipsa acestuia, 0p.
I.3. - 5 puncte
a
F

b
F

c
A

d
A

e
F

Pentru fiecare rspuns corect se acord cte 1 puncte, pentru fiecare rspuns incorect
sau lipsa acestuia, 0p.
21

SUBIECT II

30 puncte

II.1. 10 puncte
RAB= 5.
Pentru rspuns corect se acord 10 puncte, pentru rspuns incorect sau lipsa acestuia,
0p.
II.2. 20 puncte
a serie
b mare
Pentru fiecare rspuns corect se acord cte 10 puncte, pentru fiecare rspuns incorect
sau lipsa acestuia, 0p.
SUBIECT III

40 puncte

III.1. - 20 puncte
a)

Pentru reprezentare corect i complet se acord 5 puncte. Pentru reprezentarea


simbolului de wattmetru corect se acord 2 puncte. Pentru rspuns greit sau lipsa
acestuia se acord 0 puncte.

Un In

2 240
W
4
max
120
div
Se acord 5 puncte dintre care: pentru formul scris corect 3 puncte, pentru calcul 1
punct, pentru unitate de msur 1 punct. Pentru rspuns greit sau lipsa acestuia se
acord 0 puncte.
P K w 30 4 120W
i
b)

Kw

Se acord 5 puncte dintre care: pentru formul scris corect 3 puncte, pentru calcul 1
punct, pentru unitate de msur 1 punct. Pentru rspuns greit sau lipsa acestuia se
acord 0 puncte.
c)

P=UnIn= 2240= 480W

Se acord 5 puncte dintre care: pentru formul scris corect 3 puncte, pentru calcul 1
punct, pentru unitate de msur 1 punct. Pentru rspuns greit sau lipsa acestuia se
acord 0 puncte.
22

III. 2. - 20 puncte
a. Pentru reprezentare corect i complet se acord 5
puncte.Pentru rspuns gresit sau lipsa acestuia, se acord 0 p.

R1 R X

R2
R3
Pentru rspuns corect se acord 4 puncte, pentru rspuns
incorect sau lipsa acestuia, 0p.
b. R1 R3 R2 R X sau

R1
R3 2 1793 3586 3,586
R2
Pentru rspuns corect se acord 5 puncte, (2 puncte pentru formul, 2 puncte pentru
introducerea datelor n formul i rezultat corect, 1 punct pentru unitatea de msur).
Pentru rspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.
c. R X

d. 4 puncte
- sensibilitate mare, precizie mare, domeniu larg de utilizare si manevrare usoara.
Pentru fiecare rspuns corect se acord cte 1 puncte, pentru fiecare rspuns incorect
sau lipsa acestuia, 0p.
e. 2 puncte
R2
1
R1
Pentru rspuns corect se acord 2 puncte, pentru rspuns incorect sau lipsa acestuia,
0p.
NOT
Pentru orice alt rezolvare considerat corect se acord punctajul din barem.

23

D. PLAN DE ACTIVITATE REMEDIAL


Analiza rezultatelor
Rezultatele evalurilor constituie principalele repere la care se raporteaz elevii,
profesorii i prinii, atunci cnd se dorete o analiz obiectiv a cunotinelor,
competenelor i abilitilor dobndite pe parcursul unei perioade de formare.
Evalurile periodice permit depistarea lacunelor accumulate i trecerea imediat
la acoperirea lor.
Planul remedial a fost realizat din necesitatea ca elevii s dobndeasc un set de
competene tehnice specializate care s le ofere posibilitatea de a activa ntr-un domeniu
n care sistemele de calcul au cptat un rol extrem de important.
Realizarea unui plan remedial presupune parcurgerea mai multor etape:
a. identificarea aspectelor care trebuie remediate
b. diagnoza
c. stabilirea cauzelor
d. stabilirea posibilelor remedieri (la nivel de clasa si/sau elev)
A. Identificarea aspectelor care trebuie remediate
Pentru a se identifica aspectele care trebuie remediate am aplicat un test de evaluare
formativa cu diferite tipuri de itemi, pentru unitatea de nvare. Alegerea i
prezentarea soluiei finale de proiectare, din cadrul modulului Elemente de
proiectare, clasa a XII a, domeniul de calificare electronic i automatizri, calificarea
Tehnician in automatizari.
Acest modul face parte din planul de nvmnt aprobat prin Ordinul M.E.C.I.: 3423
din 18.03.2009 i programa aprobat prin Ordinul M.E.C.I. nr. 4857 din 31.08.2009.
Competenta vizata:
11.4. Alege i prezint soluia final de proiectare
Obiective:
O1 - sa identifice simbolurile utilizate in schemele electrice;
O2 - sa utilizeze principalele comenzi necesare desenarii schemelor electrice;
O3 - sa deseneze schemele electrice;
O4 - sa simuleze schemele electrice cu ajutorul softurilor specializate (Electronics
Workbench);
O5 - sa analizeze rezultatele obtinute in urma simularii schemelor electrice.
Coninuturi:

Simboluri utilizate pentru desenarea schemelor electrice


Meniuri de comenzi folosite pentru desenarea schemlor electrice
24

La ntocmirea testului am avut n vedere ca itemii elaborai s asigure evaluarea


ntregului coninut, printr-o distribuire relativ proportional a numrului de itemi pe
fiecare unitate de coninut n funcie de complexitatea i timpul alocat acestor coninuturi
prin planificarea evalurii; de asemenea am urmrit i respectarea cerinelor referitoare la
ntocmirea unui test de evaluare, adic elaborarea unor itemi distribuii pe cele 4 niveluri
cognitive corespunztoare competenelor de evaluat ( Achiziia informaiei, nelegere,
Aplicare, Analiz).
Matricea de specificaii
Niveluri cognitive
Coninuturi

Simboluri utilizate pentru


desenarea schemelor electrice
Meniuri de comenzi folosite
pentru desenarea schemlor
electrice

Achizitia
informatiei

Intelegere

Aplicare

Analizare

Total
itemi

X
X

Total itemi
%

Se completeaza matricea de specificatii cu numarul de intrebari


Niveluri cognitive

Achizitia
informatiei

Intelegere

Simboluri utilizate pentru


desenarea schemelor electrice
Meniuri de comenzi folosite
pentru desenarea schemlor
electrice

Total itemi
%

7
39

6
33

Coninuturi

Analizare

Total
itemi

13

72

27

2
11

3
17

18

Aplicare

Analizare

Aplicare

Se pozitioneaza itemii in matrice


Structura testului
I: 8 itemi I.1. - 1, 2; I.2.- 1,2; I.3.a, I.3.b, I.3.c, I.3.d;
II: 6 itemi II 1,2,3,4,5; II 2;
III: 4 itemi III. a, b, c, d.
Niveluri cognitive
Coninuturi

Simboluri utilizate pentru


desenarea schemelor electrice

Achizitia
informatiei
I.2.1
III.b

I.3.a,
I.3.b, I.3.c,
25

Intelegere

II 1.1,
II.1.2,
II.1.3,
II.1.4,

I.1.1
II.2.

Total
itemi
13

72

Meniuri de comenzi folosite


pentru desenarea schemlor
electrice
Total itemi
%

I.3.d,

II.1.5;

I.2.2

I.1.2

III.a
III.c

III.d

7
39

6
33

2
11

3
17

18

Dup aplicarea i corectarea testului din anexa, rezultatele elevilor au fost


consemnate ntr-un tabel centralizator, care conine punctajul obinut de fiecare elev pe
fiecare item (Tabel 1). Itemii au fost grupai n tabele pe niveluri cognitive, aa cum
rezult din matricea de specificaii.
Nu s-au luat n considerare punctele acordate din oficiu.
Apoi, punctajele din tabel au fost convertite n plusuri i minusuri, ntr-un alt tabel
(vezi Tabel 2), astfel, sau marcat cu semnul (+) itemii la care elevul a rspuns corect
(itemi la care a obinut mai mult de jumtate din punctajul alocat pe itemul respectiv) i
cu semnul (-) itemii la care nu a rspuns mulumitor (itemi la care elevii au obinut mai puin
de jumtate din punctajul alocat pe itemul respectiv).

26

27

Tabel 1

Achiziia informaiei

Nr.

I.2.1
3p

I.2.2
3p

I.3.a
2,5p

I.3b
2,5p

I.3.c
2,5p

I.3.d
2,5p

III.b
10p

I.1.2
2p

II.1.1
3p

II.1.2
3p

II.1.3
3p

II.1.4
3p

II.1.5
3p

III.a
10p

III.c
10p

I.1.1
2p

II.2
15p

III.d
10p

2,5

2,5

2,5

2,5

15

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

10

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

0
3

3
3

2,5
0

2,5
2,5

2,5
0

2,5
2,5

6
4

2
2

2,5

2,5

2,5

2,5

10

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Numele si
prenumele
Crciova D.-T.
Gelu
Ciocea M.
AlexandraDaniela
Crjan S.
MihaiAlexandru
Doag T.
Florentina
Ion t.
Andreea
Jantea I.
BelgianCiprian
Leca t.
tefan
Nasta M.
Andrei
Ni C. CostelLaureniu
Prlog I. Florin
Radu M.
Laureniu
Rileanu I.
Ctlin
Resmeri V.
Cristian
Stamate A.
Ionu-Daniel
Subiric C.
Daniel

nelegere

Analiz

Of

Nota

10

5,8

10

3,3

10

4,4

10

2,5

10

6,2

10

4,3

10

10

15

10

10

10,0

10

4,2

10

6,0

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

6
8

0
0

0
0

0
0

0
0

10
10

5,2
5,0

10

10

15

10

10

10,0

10

2,7

2,5

10

5,5

2,5

10

5,1

27

Aplicare

Tabel 2

Achiziia informaiei

Nr.

I.2.1
3p

I.2.2
3p

I.3.a
2,5p

I.3b
2,5p

I.3.c
2,5p

I.3.d
2,5p

III.b
10p

I.1.2
2p

II.1.1
3p

II.1.2
3p

II.1.3
3p

II.1.4
3p

II.1.5
3p

III.a
10p

III.c
10p

I.1.1
2p

II.2
15p

III.d
10p

Crciova D.-T.
Gelu
Ciocea M.
AlexandraDaniela
Crjan S.
MihaiAlexandru
Doag T.
Florentina
Ion t.
Andreea
Jantea I.
BelgianCiprian
Leca t.
tefan
Nasta M.
Andrei
Ni C. CostelLaureniu

Prlog I. Florin
Radu M.
Laureniu
Rileanu I.
Ctlin
Resmeri V.
Cristian
Stamate A.
Ionu-Daniel
Subiric C.
Daniel

+
+

+
-

+
+

+
-

+
+

+
-

+
+

3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Numele si
prenumele

nelegere

Analiz

Of

Nota

10

5,8

10

3,3

10

4,4

10

2,5

10

6,2

10

4,3

10

10,0

10

4,2

10

6,0

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

10

5,2

10

5,0

10

10,0

10

2,7

10

5,5

10

5,1

28

Aplicare

B. Diagnoza
Din Tabelul 2, analiznd totalurile pe fiecare semn (+ sau -) i pe fiecare nivel cognitiv se
identific nivelul performanei elevilor, raportat la acele niveluri cognitive evaluate.
Constatri:

Sunt elevi care nu au rspuns la itemii de nivel cognitiv inferior, care evalueaz
nivelul inferior al cunotinelor de specialitate, deci acetia nu au achiziionat un nivel
mulumitor de cunotine, impunndu-se n cazul lor msuri de recuperare a materiei
(Ciocea M. Alexandra-Daniela, Doag T. Florentina, Jantea I. Belgian-Ciprian, Radu
M. Laureniu, Resmeri V. Cristian);

Sunt elevi care nu au rezolvat satisfctor itemii subiectivi sau semiobiectivi, care au
avut ca cerin desenarea unor scheme electrice si analizarea functionarii lor in
anumite conditii. (Crciova D.-T. Gelu, Ciocea M. Alexandra-Daniela, Doag T.
Florentina, Jantea I. Belgian-Ciprian, Radu M. Laureniu, Resmeri V. Cristian,
Crjan S. Mihai-Alexandru, Nasta M. Andrei, Ni C. Costel-Laureniu, Prlog I.
Florin, Stamate A. Ionu-Daniel, Subiric C. Daniel);

Elevii au demonstrat ca au dificulti si la interpretarea rezultatelor prin urmare se


impune realizarea unui plan remedial tocmai pentru o mai buna nelegere a unor
fenomene, principii de funcionare si a se familiariza mai mult cu termenii tehnici
utilizati in electronica, etc.

Au fost si elevi care stapanesc competentele tehnice de specialitate (Rileanu I.


Ctlin si Leca t. tefan) .

C. Stabilirea cauzelor
Cauze:
mediul de provenien al elevilor: elevi cu posibiliti materiale sczute, elevi ai cror
prini sunt plecai n strintate, elevi cu prini dezinteresai de coal sau
provenind din familii dezbinate, familii de muncitori, cu sau fr studii medii, omeri,
casnice, liber profesioniti;

factori individuali: nivel redus de cunotine din clasele anterioare, capacitate sczut
de memorare, nenelegerea conceptelor predate, dificulti de comunicare;

D. Stabilirea posibilelor remedieri (la nivel de clasa si/ sau elev)


innd cont de aceste observaii se impune luarea unor msuri remediale, care s
permit i elevilor care au ntmpinat dificulti s i mbunteasc rezultatele colare.
Acest plan este prezentat mai jos.
29

PLAN REMEDIAL
Clasa a XII a
Disciplina/modulul: Elemente de proiectare Anul scolar 2012-2013
Profesor TATARU ELENA GABRIELA
ACTIVITI POSIBILE PENTRU REDUCEREA DECALAJELOR IDENTIFICATE:
a. Recuperarea cunostintelor / atingerea competentelor
b. Dezvoltarea unui limbaj stiintific corespunzator
c. Imbunatatirea atentiei
d. Imbunatatirea perceptiei
e. Imbunatatirea capacitatii prin care se analizeaza functionarea schemelor electrice
f. Dezvoltarea abilitatilor de invatare
Intervalul de
Persoana
Prioritate
Decalaje
Activitatea
remediala
Resurse
Nume elev
(care sunt
timp
responsabil
(ce trebuie fcut concret?)
(de ce avem nevoie)
identificate
urgenele?)

Ciocea M.
AlexandraDaniela,
Doag T.
Florentina,
Jantea I.
BelgianCiprian, Radu
M. Laureniu,
Resmeri V.
Cristian

nsuirea lacunar a
informaiilor
teoretice
(Asimilarea
defectuoas a
cunotinelor de
specialitate,
confuzii)

Acoperirea
golurilor n
cunotine

(pn cnd?)

Msuri de recuperare a
materiei: meditaii de
specialitate avnd ca scop
explicarea noiunilor
teoretice nensuite;
Utilizarea metodelor de
nvare centrate pe elev,
utilizarea unor strategii de
predare care s in cont de
stilurile de nvare ale
elevilor;
nvarea n contexte practicaplicative
Exerciii de nvaare logic a
leciilor
Activiti de nvare
repetitive
Activiti de nvare n grup
(predarea reciproc etc)

30

Ori de cte ori


este nevoie, tot
anul colar

(de ctre cine?)

Profesorul de
specialitate
Tataru E.

Cri de specialitate
Fise de lucru
Teme pentru acasa
Prezentri Power Point
cu exemple de planuriconspect lecii de
specialitate

Ciocea M.
AlexandraDaniela, Doag
T. Florentina,
Jantea I.
BelgianCiprian Nasta
M. Andrei,
Resmeri V.
Cristian
Crciova D.-T.
Gelu, Ciocea
M. AlexandraDaniela, Doag
T. Florentina,
Jantea I.
BelgianCiprian, Crjan
S. MihaiAlexandru,
Nasta M.
Andrei, Ni C.
Costel, Radu
M. Laureniu,
Resmeri V.
Cristian,

Nensusirea
termenilor tehnici

Lipsa capacitii de
analiz si sintez

Dezvoltarea
unui limbaj
tiintific/tehnic
de specialitate
corespunzator

ntocmirea unor glosare cu


termeni tehnici

Dezvoltarea
capacitii de
analiz i
sintez

Exerciii practice de
sistematizare a unor
coninuturi si aplicare a
acestor cunostinte;
Studii de caz de
specialitate;
Fie de lucru cu sarcini
progresive.

Prlog I.
Florin,
Stamate A.
Ionu-Daniel,
Subiric C.
Daniel

31

Permanent

Profesorul de
specialitate
Tataru E.

Dicionare, inclusiv
tehnice,
Internet

Permanent

Profesorul de
specialitate
Tataru E.

Manual,
Cri de specialitate

Anexa TESTUL DAT LA CLASA a XII-a, pentru care s-a realizat planul remedial.
TEST DE EVALUARE FORMATIV
MODULUL III: ELEMENTE DE PROIECTARE
Clasa a XII-a
Nume, prenume.
Subiectul I

(20 puncte)

I.1. Scriei pe foaie litera corespunztoare rspunsului corect.


1. Specificai n ce bibliotec se gsesc componentele pasive:
a) Diodes;
b) Basic;
c) Tranzistors;
d) Sources.
2. Specificati ce comand folosii pentru a aranja simbolul ca n figur:

a)
b)
c)
d)

Rotate;
Flip Vertical;
Flip Horizontal;
Move.

(4 puncte)
I.2. Transcriei pe foaie cifra corespunzatoare fiecarui enun (1,2) i notai n dreptul ei
litera A, dac apreciai c enunul este adevrat sau litera F, dac apreciai c enunul este
fals.
1. Tranzistorul bipolar din figur
este de tip pnp.
2. Pentru a colora un fir este necesar sa selectati firul, sa dati click dreapta si sa alegeti
comanda wire properties.
.
(6 puncte)
I.3. n coloana A sunt enumerate simboluri, iar n coloana B denumirile lor. Scriei pe
foaie asocierile dintre simbolurile din coloana A i denumirile lor din coloana B.
A SIMBOLURI

B. DENUMIRI
1. dioda electroluminiscent
2. poteniometru
3. ampermetru
4. bobin
5. voltmetru

(10 puncte)
32

Subiectul II

(30 puncte)

II.1. Completai cifrele de la 1 la 5, din tabel, cu denumirile simbolurilor.


Simbolul
Denumirea simbolului
1
2
3
4

(15 uncte)
II.2. Precizai cum se numete simbolul din figur

i explicai ce rol are.


(15 puncte)

Subiectul III

(40 puncte)

a) Desenai o schem electric, utiliznd urmtoarele simboluri:


(10 puncte)

b) Denumii simbolurile din figur.


(10 puncte)
c) Desenai schema electric, astfel inct becul s fie stins.
(10 puncte)
d) Precizai valoarea intensitii curentului electric, cand becul este stins.
(10 puncte)

Not:
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Total 100 puncte.
Timp de lucru 30 minute.

33

BAREM DE CORECTARE I NOTARE


Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Subiectul. I.
TOTAL: 20 puncte
I.1. 1-b, 2-c.
Pentru fiecare rspuns corect se acord 2 puncte, pentru fiecare rspuns incorect sau
lipsa acestuia, 0p.
I.2. 1- F, 2- A.
Pentru fiecare rspuns corect se acord 3 puncte, pentru fiecare rspuns incorect sau
lipsa acestuia, 0p.
I.3. a-1, b-3, c-2, d-5.
Pentru fiecare rspuns corect se acord 2,5 puncte, pentru fiecare rspuns incorect sau
lipsa acestuia, 0p.
Subiectul. II.
II.1.
Simbolul

TOTAL: 30 puncte
Denumirea simbolului
1. multimetru
2.generator de funcii
3. osciloscop
4. transformator cu priz median

5. condensator electrolitic
Pentru fiecare rspuns corect se acord 3 puncte, pentru fiecare rspuns incorect sau
lipsa acestuia, 0p.
II.2.
Dioda redresoare.
Are rolul de a tranforma curentul alternativ n curent continuu.
Pentru rspuns corect, se acord 15 puncte (5 puncte pentru denumire simbol i 10
puncte pentru rolul diodei). Pentru rspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte.
Subiectul. III.
III.
a)

TOTAL: 40 puncte
10 puncte

34

Pentru rspuns corect, se acord 10 puncte. Pentru rspuns incomplet, se acord cte 2
puncte, pentru fiecare element virtual desenat corect n schema electric. Pentru
rspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte.
b)

Ampermetru;
c.c.)

voltmetru;

bec;

ntreruptor; baterie (surs

Pentru fiecare rspuns corect, se acord 2 puncte. Pentru rspuns incorect sau lipsa
acestuia 0 puncte.
c)

Pentru rspuns corect, se acord 10 puncte. Pentru rspuns incomplet, se acord cte 2
puncte pentru fiecare element virtual desenat corect n schema electric. Pentru rspuns
incorect sau lipsa acestuia 0 puncte.
d)
I= 0
Pentru rspuns corect, se acord 10 puncte. Pentru rspuns incorect sau lipsa acestuia 0
puncte.
Not: Se puncteaz orice alt formulare corect de rspuns.

35