Sunteți pe pagina 1din 4

MEMORIA VERBALA A CUVINTELOR

- Manual -

Bontilă o numeşte "memorie auditivă a cuvintelor", iar Nestor "memoria imediată a


cuvintelor" (forma A-B), existând diferenţe de tehnică diagnostica. L.M.Nestor mai are o
probă de memorie a cuvintelor dar în cadrul aceleia se cere recunoaşterea cuvintelor
memorate în cadrul unei liste date (se memorează o listă de 35 de cuvinte făcând parte
din 7 categorii distincte de domenii ce trebuie ulterior regăsite într-o listă de 210 de
cuvinte diverse - se accentuează deci recunoaşterea şi nu reproducerea a ceea ce s-a
memorat) În aceste probe Nestor precum şi la Bontilă se accentuează reproducerea.

● Obiective
- memorarea auditivă verbală a unei serii de cuvinte izolate
- reproducere verbal-grafică (în scris) a cuvintelor memorate

● Construcţie - 30 de cuvinte uzuale, des întâlnite în limbajul cotidian;


1 - Nestor are două serii paralele de testare A-B, considerate ca
echivalente experimental sfdiag-nostic, flecare având câte 5 cuvinte din următoarele
categorii de cuvinte: animale, plante, obiecte de scoală, denumiri de oameni, alimente,
elemente geografice; succesiunea categoriilor este fixă, senile fiind astfel Foarte
asemănătoare din punct de vedere al structurii lor deşi cuvintele sunt diferite. Nu se
comunică subiectului existenţa acestor categorii.
2 - Bontilă are cuvinte extrem de diverse, aleatorii grupate şi doar
accidental grupabile în categorii: oricum, succesiunea lor este astfel realizată încât să nu
favorizeze nici o legătură între ele prin asociere.

● Tehnică
- nu se indică numărul de cuvinte clin listă chiar dacă se solicită de către
subiect;
- nu se permite nici o notare a cuvintelor în timpul audierii listei
- se indică sarcina de memorare în vederea reproducerii lor ulterioare:
- se citeşte lista de cuvinte clar. răspicat, accentuând ultima silabă, cu o
intonaţie uni formă, fără a se accentua în mod expres vreun cuvânt.
- se asigură o linişte totală în încăpere şi nu se permite nici o întrerupere a
lecturii; - lista trebuie citită cu glas puternic şi clar, nepermiţându-se
răguşeala sau tusea în timpul acesteia deoarece perturbă procesul
de memorare al subiectului.

OBS: ● Bonlilă indică o durată maximă de lectură de 60 de sec., ceea ce înseamnă un


cuvânt la 2 secunde;
● Nestor nu indică o durată limită a citirii listei de cuvinte dar solicită să
nu se facă pauze prea mari astfel încât subiectul să nu pontă repeta cuvântul în minte
(se recomandă chiar realizarea de exerciţii prealabile de antrenament pentru încadrarea în
timp sau pentru viteza de lectură).
Tehnica lecturii listei de cuvinte este decisivă pentru eficienţa probei. Indicaţiile
tehnice sunt obligatorii, nerespectarea lor anulând de facto întrega probă.

● Sarcină : memorarea listei cu cuvinte auzite şi reproducerea în scris a cuvintelor


memorate, indiferent de ordinea lor de prezentare din listă după lectură.
→ Nestor indică trecerea imediată a subiecţilor la reproducere scrisă a
listei, ceea ce justifică denumirea dată de el probei de memorie imediată;
→ Bontilă indică 10 sec. ca interval de timp între încheierea lecturii şi
începerea reproducerii;
Intervalul de timp de conservare mnezică poate fi modificat în funcţie de scopul
psihologic urmărit prin probă, putându-se trece chiar la conservare pe termen mediu sau
lung.

● Durata de completare a răspunsurilor nu este fixă dar este de aproximativ 3-4 min,
având în vedere variabilitatea ridicată a vitezei de scriere între diferiţi subiecţi. Aceasta
poate duce la o durată de completare a răspunsurilor de la l la 5 min. O durată fixă a
răspunsurilor poate transforma proba de memorie în probă de viteză de scriere cu o
legătură nedecelabilă cu memoria propriu-zisă.

● Corectare - se acordă l punct pentru fiecare cuvânt reprodus


- nu se iau în consideraţie ortografia defectuoasă (decât cel mult calitativ, ca indicator al
nivelului real de şcolarizare) şi nici confuziile ce pot proveni din neatenţia audierii sau
confuzia sunetelor (la Nestor se admit confuzii ca: ger-cer, munte-multe, barză-varză,
bale-vale, bine-bile etc.; la Bontilă nu se dau indicaţii în acest sens dar ele sunt permise).

● Etalonul confirmă gradul diferit de dificultate a probelor rezultat din construcţia lor
specifică (aleatorie sau categorială ).

CENTILA NESTOR A NESTOR B BONTILA


100 24 - 27 22 - 24 2 - 21
50 14 - 16 13 - 16 9 - 11
10 9 - 12 8 - 12 6-7
* variantele pe centilă sunt dnîc de categoria de vârstă spccit'ică
subiectului

Etalonul Nestor este diferenţiat pe sexe, pe când cel Bontilă nu dar global chiar la
Nestor nu sunt diferenţe semnificative din punct de vedere al sexului.
Rezultă că în timp ce formele A-B Nestor sunt relativ echilibrate si au o dispersie de tip
Gauss, forma Bontilă prezintă o dispersie de tip I. => grad de dificultate mult mai
pronunţat la proba Bontilă datorită caracterului aleatoriu al cuvintelor. Subietul, în mod
cotidian, nu memorează cuvinte izolate complet, ci grupe categoriale de cuvinte sau
cuvinte contextuale (prepoziţionale). Rezultă că sarcina este neobişnuită, improprie
pentru subiect la proba Bontilă iar în schimb proba Nestor este facilitată de caracterul
categorial al cuvintelor existente.
Rezultă că probele nu sunt echivalente din punct de vedere psihologic şi că utilizarea
lor trebuie să fie făcută în funcţie de obiectivele urmărite şi de nivelul de dezvoltare al
aptitudinii urmărite.

NESTOR FORMA A

BĂRBAŢI
VÂRSTA FEMEI
Gentila 17 21 25 -> VÂRSTA
100 27 28 23 Centila 17 Adulţi
90 20 21 17 100 26 25
80 18 19 16 90 21 21
70 17 18 15 80 19 20
60 16 16 14 70 18 18
50 15 15 13 60 17 17
40 14 14 12 50 16 16
30 13 13 11 40 15 15
20 12 11 10 30 14 14
10 11 9 9 20 13 13
10 12 11
N= 353 773 687
N= 415 251

NESTOR FORMA B
BĂRBAŢI
FEMEI
VÂRSTA
VÂRSTA
Centila 17 21 24-26
Centila 17 20-26
100 22 21 23
100 24 23
90 19 18 19
90 20 19
80 18 17 17
80 19 18
70 17 16 16
70 18 17
60 16 15 14
60 17 16
50 15 14 13
50 16 15
40 14 13 12
40 15 14
30 13 12 11
30 14 13
20 12 11 10
20 13 12
10 10 10 6
10 12 11
N= 136 211 258
N= 204 108
ETALON BONTILÂ

Vârsta 0 10 20 25 30 40 50 60 70 75 80 90
100
15-17 0-3 6-7 7-8 8-9 9-10 10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16
21
adulţi 0 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16
21

S-ar putea să vă placă și